Arbeidsplan 9. trinn Tastarustå, uke 1 – 3, 2011

Comments

Transcription

Arbeidsplan 9. trinn Tastarustå, uke 1 – 3, 2011
Arbeidsplan 9. trinn
Tastarustå, uke 1 – 3, 2011
Navn:
Klasse:
PRØVE- OG INNLEVERINGSPLAN uke
1
2
3
mandag
tirsdag
onsdag
Fremføring
musikk 9A og
9B
Fremføring
musikk 9C
UtdanningsMesse i
Åsenhallen
Fra kl.
09.00 – 11.00
torsdag
Engelsk
gloseprøve
tekst 3A
fredag
Franskprøve
Musikal
kl. 12.00 i
St.Petri
9C
RLE-prøve
Spanskprøve
Rikskonsert
kl. 12.00
9A og 9B:
RLE-prøve
Norsk
Innlevering
av
lyrikkhefte
Timeplan for klasse 9C
Uke 1(3.-7. jan)
Mandag
08.30–
9.15
9.15 –
10.00
10.10 –
10.55
11.30 –
12.15
12.15–
13.00
13.1514.00
2. fr.språk
Tirsdag
M&H
Onsdag
Torsdag
Fredag
Eng
KRØV
Matte
Samfunn
2. fr.språk
M&H
Matte
KRØV
Matte
Samfunn
Musikk
M&H
Nat
RLE
Nynorsk
Naturfag
M&H
Nat
Norsk
Engelsk
Arbeidstime
M&H
Eng
Norsk
RLE
2. Fremmedspråk
Utdanningsvalg
KLT
Norsk
M&H
Matte
Samfunn
Naturfag
KRØV
Onsdag
Torsdag
Fredag
KRØV
Matte
Engelsk
KRØV
Matte
Engelsk
RLE
Nynorsk
2.fr.språk
Uke 2(10.-14. jan)
Mandag
08.30–
9.15
9.15 –
10.00
10.10 –
10.55
11.30 –
12.15
12.15–
13.00
13.1514.00
2. fr.språk
2. fr.språk
Tirsdag
Utdanningsmesse i
Åsenhallen
Musikk
Naturfag
M&H
Nat
Norsk
Samfunn
Arbeidstime
M&H
Eng
Norsk
RLE
Utdanningsvalg
KLT
Norsk
M&H
Matte
Samfunn
Naturfag
KRØV
Uke 3 (17.-21. jan)
Mandag
08.30–
9.15
9.15 –
10.00
10.10 –
10.55
11.30 –
12.15
12.15–
13.00
13.1514.00
Tirsdag
M&H
Onsdag
Torsdag
Fredag
Eng
KRØV
Matte
Samfunn
2. fr.språk
2. fr.språk
M&H
Matte
KRØV
Matte
Samfunn
Musikk
M&H
Nat
RLE
Nynorsk
2.fr.språk
Naturfag
M&H
Nat
Norsk
Engelsk
Arbeidstime
M&H
Eng
Kl. 12.00
Korslaget i
St. Petrikirke
RLE
Norsk
M&H
Matte
Utdanningsvalg
Kl. 12.00
Rikskonsert i
hallen
Kroppsøving
Naturfag
Ukeplan 9B
Uke 1 (3.jan. – 7. jan)
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08.30–
9.15
9.15 –
10.00
10.10 –
10.55
11.30 –
12.15
Fr.språk
Matte
Utd. valg
Matte
Engelsk
RLE
Kr.øving
Norsk
Fremføring
Musikk
Nynorsk
Samf.fag
Mate
matikk 2
Engelsk
2
Natur
fag 2
Natur
fag1
RLE
Fr.språk
Mat og
helse 1
Mat og
helse 1
Mat og
helse 1
Mat og
helse 2
12.15–
13.00
Naturfag
Norsk
Samf.fag
Mat og
helse2
Engelsk
1
Kr. øving
13.1514.00
Naturfag
Arb. time
Kl. time
Bodil
Mat og
helse 2
Mate
Kr. øving
matikk 1
Uke 2 (10. jan. – 14. jan)
Mandag
Fr.språk
08.30–
9.15
Fr.språk
9.15 –
10.00
10.10 – RLE
10.55
11.30 – Norsk
12.15
Naturfag
12.15–
13.00
Naturfag
13.1514.00
Tirsdag
Onsdag
Utd.valg
Utdannings Engelsk
messe i
Åsenhallen Kr.søving
Nynorsk
Samf.
Norsk
Samf.
Arb.time
Kl. time
Annette
Torsdag
Mat og
helse 1
Mat og
helse 1
Mat og
helse 1
Mat og
helse 2
Mat og
helse2
Mat og
helse 2
Fredag
Mate
matikk 2
Engelsk
2
Natur
fag 2
Natur
fag1
Engelsk
1
Mate
matikk 1
Samfunn
Fr. språk
Norsk
Fredag
RLE
Samf
Fr. språk
Norsk
Kr. øving
Kr. øving
Uke 3 (17. jan. – 21. jan) (9B)
08.30–
9.15
9.15 –
10.00
10.10 –
10.55
11.30 –
12.15
12.15–
13.00
13.1514.00
Mandag
Fr.språk
Tirsdag
Matte
Onsdag
Utd.valg
Fr.språk
Matte
Engelsk
RLE
Musikk
Kr.søving
Norsk
Nynorsk
Naturfag
Norsk
Musikal
Kl. 12.00 i
St.Petri
Naturfag
Arb.time
Revyen starter i uke 4
Torsdag
Mat og
helse 1
Mat og
helse 1
Mat og
helse 1
Mat og
helse 2
Mat og
helse2
Mat og
helse 2
Mate
matikk 2
Engelsk
2
Natur
fag 2
Natur
fag1
Engelsk
1
Mate
matikk 1
Fredag
RLE prøve
Samf
Fr. språk
Norsk/
Rikskonsert
Rikskonsert
Kr. øving
Timeplan for klasse 9A
Uke 1(3.-7. jan)
08.30–
9.15
9.15 –
10.00
10.10 –
10.55
11.30 –
12.15
12.15–
13.00
13.1514.00
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
2. fr.språk
Matte
Matte
K&H
Samf
Norsk
2. fr.språk
Matte
Eng
K&H
Samf
Samf
Naturfag
Gym
K&H
Engelsk
Frem.språk
RLE
Musikk
fremføring
Norsk
Natur
Fag
Natur
Fag
Eng
K&H
Naturfag
Norsk
K&H
Gym
RLE
Norsk
Matte
K&H
Gym
Utdannings
Valg
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
2. fr.språk
Utdannings
messe i
Åsenhallen
Matte
K&H
Samf
Eng
K&H
Samf
Samf
K&H
Engelsk
Frem.språk
K&H
Naturfag
Norsk
K&H
Gym
K&H
Gym
Utdannings
Valg
Fredag
Arbeidstime
Kl.time
AG
Uke 2(10.-14. jan)
08.30–
9.15
9.15 –
10.00
10.10 –
10.55
11.30 –
12.15
12.15–
13.00
13.1514.00
2. fr.språk
Naturfag
RLE
Musikk
Arbeidstime
Norsk
Natur
Fag
Natur
Fag
Eng
Kl.time
Olav
Norsk
Matte
Norsk
RLE
Uke 3 (17.-21. jan)
Mandag
08.30–
9.15
9.15 –
10.00
10.10 –
10.55
11.30 –
12.15
12.15–
13.00
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
2. fr.språk
2. fr.språk
Matte
KRØV
Samf
Matte
KRØV
Samf
Samf
Naturfag
Gym
RLE
Engelsk
Frem.språk
RLE
Musikk
Norsk
Naturfag
Norsk
Arbeidstime
Norsk
Kl. 12.00
Korslaget i
St. Petrikirke
Gym
Kl. 12.00
Rikskonsert i
hallen
Utdannings
valg
13.15- Kl.time
AG
14.00
Uke 4 er revy.
Norsk
Gym
Norsk
Matematikk uke 1-3
Dette skal vi arbeide med:
Kapittel 4 Prosent og promille
Excel
Arbeidsmåte:
- Tavleundervisning, arbeide individuelt eller i
grupper/par, diskusjon, pc
Mål for perioden:
- Lære å regne om mellom brøk, prosent og promille og desimaltall
- Lære å finne prosenten av et tall, antall prosent og 100%
- Lære å regne med prosentvise endringer
- Lære å regne med prosent og promille i praktiske situasjoner
- Lære å lage og bruke regneark til prosentoppgaver
Vurdering:
- Kapittelprøve i uke 7.
- Excel innleveringer
Uke
Teori
På
skolen
og
arbeid
hjemme
UKE 1
Prosent og promille
Prosent, desimaltall og brøk
Renter på sparepenger
Renter over flere år
Promille
Side 6-14
Lekse:
Alle:
Oppg: 4.1-4.21 side 8-13
UKE 2
Regn med promille
Side 14-15
Lekse:
Alle:
Oppg: 4.22-4.29 side 14-15
Gjør exceloppgavene på it’s Bør: Skriv regler!
learning.
Bør: Skriv regler!
UKE 3
Fargevalg:
Prosent
Lønn og skatt
Varekalkulasjon
Regneark
Side 20-50
Lekse:
Rød: Oppg: 4.66- 4.81 side
20-22
Gul/Blå:
Oppg: 4.111-4113, 4.1164.120 side 30-31
Oppg: 4.121-4.129 s. 32-33
Oppg: 4.189-4.190, 4.197
side 48-50
Bør: Skriv regler!
Norsk uke 1-3
Dette skal vi arbeide med:
• Sjangeren lyrikk, tekstanalyse, lage lyrikkhefte, repetisjon nynorsk grammatikk
Kompetansemål for perioden :
• Gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, kontraster og sammenligninger,
symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster.
• Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike
mottakere. Vurdere egne og andres muntlige fremføringer.
• Delta i utforskende samtaler om litteratur
Arbeidsmåte:
• Individuell stillelesing, samtale og analyse av dikt, nynorsk grammatikk
Produkt/prøve/vurdering:
• Formell vurdering av lyrikkprosjekt.
Uke
1
2
3
Lyrikk – form og
virkemidler
Oppgaver
Arbeider med lyrikkheftet.
Se egen oppgave med
vurderingskriterier.
Ta med egen PC.
Lyrikk: Les side 254-258
Elevens Arbeid med lyrikkhefte.
arbeid
bokmål
Lyrikk – form og
virkemidler
Oppgaver
Arbeid med lyrikkheftet.
Se egen oppgave med
vurderingskriterier.
Ta med din egen PC.
Lyrikk. Les side 258-262
Arbeid med lyrikkhefte.
Lyrikk – form og
virkemidler
Oppgaver
Arbeid med lyrikkheftet.
Se egen oppgåve med
vurderingskriterier.
Ta med din egen PC..
Lyrikk: Les side 264-270
Arbeid med lyrikkhefte
Siste frist for innlevering
fredag 21. januar.
Elevens Substantiv repetisjon.
arbeid Oppgåve 4 side 3 og
nynorsk oppgåve 5 side 4 i
grammatikkheftet.
Substantiv repetisjon.
Oppgåve 9 side 7 og 10
side 8 i grammatikkheftet.
Adjektiv repetisjon.
Oppgåve 35 side 11 og 337
side 13 i grammatikkheftet.
På
skolen
Rim
Noen dikt har rim. Står
rimordet til slutt, kaller vi det
enderim. Et dikt kan også
bare ha to linjer.
To og to linjer kan rime på
hverandre.
Da kaller vi det parrim.
Visste du at kontraster tiltrekker
hverandre?
Dette kan vi utnytte i diktene våre.
Engelsk
Dette skal vi arbeide med:
-
Unit 3: Classics
Mål:
-
Lære ord og begreper til temaene klassisk film og rockemusikk.
Lese og drøfte et utvalg litterære tekster fra en klassisk roman og fra et klassisk
filmmanus og lese en musikktekst og arbeide med å tolke den.
Arbeidsmåte:
-
Individuelt og i par
Lesing, lytting, skriving og samtale.
Produkt/prøve/vurdering:
-
Innsats og deltakelse i timene vurderes uformelt.
Arbeidsplan i engelsk uke 1-3
Uke
1
2
3
Teori
Unit 3: Classics
Unit 3: Classics
Unit 3: Classics
På
skolen
Ready!Steady!Go!
p.54-55 in Tb.
Hel klasse:
Se filmen Finding
Neverland.
Going through text
3C p. 72-73 in Tb.
Hel klasse:
Listening to text 3C
p.72-73 in Tb(9B).
Spotlight on
language ex.24 p.74
in Tb.
Ex.27 and 28 p.33 in
Wb.
Delt klasse:
Listening to text 3C
p.72-73 in Tb.
Presentation of a
song that you are
especially fond of.
We do this in groups
Hel klasse:
Listening to text 3A.
Reading/talking about
text 3A.
Key talk p. 64-65 in
Tb.
Wordtest text 3A on
Thursday.
Delt klasse: Listening
to text 3A.
Ex.7 p. 25 in Wb.
Wordtest text 3A on
Thursday.
Elevens
arbeid
Read text 3A p. 58-61.
Write and learn new
words.
A: Ex. 1, 2 and 3a p.62 in
Tb.
Ex. 4 p. 24 and 8 p.26 in
Wb.
Ex. 6 p.63 in Tb.
B: Ex. 7 p.63 in Tb.
Delt klasse:
Listening to text 3B.
Spotlight on
language ex. 16 and
17 p.71 in Tb.
Ex. 19 and 20 p. 30
in Wb.
Read text 3B p.6669 in Tb. Write and
learn new words.
A: Ex. 14 and 15
p.28 in Wb.
Ex. 18 p.71 in Tb.
Read Spotlight on
language p.71 in Tb.
B: Ex. 16 p.28 in
Wb.
Read text 3C p.7273 in Tb. Write and
learn new words.
A:Ex. 23 p.74 in Tb.
Finish this exercise
before “Delt klasse”
at school.
Ex.23 in Wb.
B: Ex. 25 p.32 in WB
Naturfag uke 1-3
Dette skal vi arbeide med:
• Elektrisitet - naturfenomen og hjelpemiddel i dagliglivet
Kunnskapsmål:
• Hvordan statisk elektrisitet kan oppstå og hvilke virkninger det kan ha.
• Hva vi mener med strøm, spenning, resistans, energi og effekt.
• Hvordan forskjellige elektriske koplinger som vi bruker i dagliglivet, er satt sammen
og fungerer.
• Hvilken nytte vi har av elektrisk energi.
• Hvilke farer som er forbundet med elektrisitet.
Arbeidsmåte:
- Samtale/diskusjon og gjennomgang
- Oppgaveløsing, elevforsøk
- PC- Gå inn på it’s learning. Se hva som ligger under Natur og univers 2 kapittel 8.
Produkt/prøve/vurdering:
- Muntlig og skriftlig aktivitet i klasserom og elevforsøk
- Prøve på it’s learning i uke 4.
Uke
1
2
3
Teori på skolen Statisk elektrisitet Elektrisk spenning – det Elektrisk energi og
når elektrisiteten er i som dytter elektronene effekt
ro.
rundt i strømkretsen
Elektrisk strøm – når
elektroner beveger
seg
To måter å kople
elektriske komponenter
på
Les s.197-206
Elektrisk motstand
Les s. 207-215
Elevforsøk som ligger på
it’s learning.
Felles:
Les s. 207-217
Felles på skolen: 8.18.4 side 230
Arbeid hjemme Felles:
Les s. 197-206
Les s. 216-227
Felles:
Les s. 216-227
Oppgaver:
Middels:
Middels:
Alle: Oppg: 8.9, 8.11- Oppg: 8.23, 8.25 side 233 Oppg: 8.45-8.47, 8.50
8.13, 8.16-8.17 side 231 Oppg: 8.32-8.35 side 234 side 236
Oppg: 8.56-8.60 side
237
Høy:
Oppg: 8.23-8.28 side 233
Oppg: 8.32-8.35 side 234 Høy:
Oppg: 8.45-8.50 side
Forsøket på it’s learning 236
Oppg: 8.56-8.61 side
skal gjøres ferdig.
237
Samfunnsfag
Dette skal vi arbeide med:
• Hist. kap 5 ”Andre verdenskrig”
Mål for perioden :
• Kjenne til krefter og konflikter som førte til 2. verdenskrig
Arbeidsmåte:
• Samtale/diskusjon og gjennomgang av kapittel 2.
• Oppgaveløsing, selvstudie, illustrasjoner, tavleundervisning og pararb.
Vurdering:
• Muntlig og skriftlig aktivitet i klasserommet.
Arbeidsplan i samfunnsfag
Uke
1
2
3
Teori
Historieboka
kap. 5 ”Andre
verdenskrig”
Historieboka
kap. 5 ”Andre
verdenskrig”
Historieboka
kap. 5 ”Andre
verdenskrig”
På
skolen
Samtale og
gjennomgang av s.
117 - 123 i
historieboka.
Samtale og
Samtale og
gjennomgang av s. 124 gjennomgang av s. 131
– 130 i historieboka
– 138 i historieboka
Filmklipp
Filmklipp
Les s. 117 – 123 i
historieboka.
Les s. 124 – 130 i
historieboka.
Les s. 131 – 138 i
historieboka.
A: Svar på Husker
du? Oppg. 1 – 7 eller
skriv faktasetninger
som du synes får
fram det viktigste fra
sidene 117-122.
A: Husker du ? 1 – 7 s.
138
Lag en fin forside.
Elevens
arbeid
B: Som A + oppg.
12. s. 123
A og B: Husker du? s.
138, spørsmål 8 – 11.
Lag en tidslinge over
B: Som A + oppg. 16 s. viktige hendelser fra 2.
139
verdenskrig
RLE uke 1-3
Dette skal vi arbeide med:
• Kristendommen – NT.
Kompetansemål for perioden :
• Beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst og arkitektur knyttet til
kristendommen.
• Drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv.
• Drøfte ulike syn på evangelier og forklare særpreg og hovedtanker i disse.
• Drøfte ulike syn på bibelen.
Arbeidsmåte:
• Klassediskusjon, oppgaveløsing, refleksjon, og powerpointframvisning.
Produkt/prøve/vurdering:
• Vise evne til å drøfte bibelfortellinger muntlig i timene, arbeidsbok, og prøve.
Uke
På
skolen
1
Fortellinger om Jesus
Gjennomgang av tekst.
Drøfte symbolikk og
evangelier.
Elevens Les side 80-85.
arbeid
Gjør spørsmål 2 og 5,
s.85
2
Begynnelsen
3
Hva gjorde Jesus?
Drøfting/oppgaveløsing
Gjennomgang av tekst
og diskutere/drøfte/
reflektere over
undringsspørsmål.
Les s 86 – 93.
Les s 94 – 98.
Gjør spørsmål 2, 5 og 6,
s. 93
Les til prøve i slutten
av uken!!
Side 80 – 98 ☺
Kroppsøving uke 1-3
Dette skal vi arbeide med:
-
Innebandy
Styrke/utholdenhetstrening
Arbeidsmåte:
-
Individuelt
Par arbeid
Lag eller gruppearbeid
Mål for perioden:
-
Øve opp og lære om basisferdighetene styrke og utholdenhet.
Innebandy: Utøve taktiske og tekniske ferdigheter
Vurdering:
-
I hvor stor grad en behersker tekniske ferdigheter i innebandy.
1
2
3
Innebandy
9A/B/C
9A/B/C
9A/B/C
Styrke/Utholdenhet
9A/B/C
9A/B/C
9A/B/C
Uke
Fransk
Mål:
- Snakke om sport og fritidsaktiviteter, franskmenn og sport
- Gram: Stille spørsmål, verbene Faire (å gjøre), Jouer (å spille), Aimer (å
like), Préférer (å foretrekke) + à/au
- Vi beg. med kap. 5: måltider, mat og drikke
Arbeidsmåte:
- Individuelt og i par
- Lesing, lytting, skriving, rollespill og samtale.
Produkt/prøve/vurdering:
- Muntlig aktivitet knyttet til kompetansemålene i temaet
- Formell vurdering i uke 2 – kapittelprøve, kap. 4
Arbeidsplan i fransk uke 1 - 3
Uke
1
2
3
Teori
Kap. 4 ” Tu es
sportivf?”
Kap. 4 ” Tu es sportivf?”
På skolen
Repetere de to første
tekstene i kap., noen
fritidsaktiviteter og
spørreord
”Interview avec un
professeur de sport”
Quel, quelle, quels,
quelles – hvilken,hvilket
Faire –å gjøre
Jouer à, au, à la, aux
Vi gjør ferdig gram. fra
Chouette intro s. 85
forrige uke og
forbereder oss til prøven Chouette info s. 93
på fredag.
Lære ord fra plansjen på
s. 88
Les interviewet s. 72
og lær deg glosene s.
77.
Øv til prøven på fredag
i uke 2. Du skal kunne
det som står under ”På
skolen” fra forrige uke.
Elevens
arbeid
Du må kunne bøye
verbet Faire og Jouer
Kap. 5 ” Bon appétit”
Les repas (måltider) en
France
Du skal kunne ord fra
plansjen
Español
Dette skal vi arbeide med:
Mål:
-
Capítulo 3
Presentasjoner og utseende
Repetere adjektiv
Repetere hvordan man stiller spørsmål og svarer på dem
Delta i enkle, spontane samtalesituasjoner
Tallene 1-100
Arbeidsmåte:
- Individuelt og i par
- Lesing, lytting, skriving og samtale.
Produkt/prøve/vurdering:
- Hjemmearbeid, innsats og deltakelse i timene vurderes uformelt.
- Formell vurdering av kapittelprøve 3 fredag i uke 3
Plan de trabajo por 9 español semana 1-3
Semana
En la escuela
(på skolen)
Deberes
(lekser)
1
2
3
-Leemos y traducimos -Repetimos los textos
los textos p. 10 y 11
antes de trabajar con las
-Trabajamos con el
palabras en la página 12
vocabulario p.129
-Trabajamos con tareas,
repetimos el vocabulario
y los números
-Til fredag :
Lær deg de 8
spørreordene som
står på s.126
-Til fredag :
Øv til kapittelprøven
-Til fredag :
Lær deg de 15 glosene
som står nederst s.12
Engelsk fordypning
Lærestoff :
•
Unit 11 – communication
Mål:
•
Lære seg ord og begreper om kommunikasjon
Arbeidsmåte:
• Lesing av tekst
• IKT
• Tekstskriving
• Muntlige øvelser
Produkt/prøve/vurdering:
•
Uformell vurdering av e-mail.
Arbeidsplan i engelsk fordypning uke 1-3
Uke
1
2
3
Teori
OTM chapter 11
Page 70-74
OTM chapter 11
Page 75-78
OTM chapter 11.
Page 79-81
På
skolen
Innledning til kapitlet.
Gjennomgang av tekst
side 70-74.
Gloser
Gjennomgang av tekst side
75 og 77-78.
Gloser
The bottom line page 78
Teksten 79
Oppgave “Write a message
….” page 79
Muntlige oppgaver side 8081
Eleven
5QO page 74
A: Svar på tre av
spørsmålene.
B: Svar på alle
A: Svar på tre av
spørsmålene side 78.
B: Svar på alle spørsmålene
side 78
A : Velg 2 oppgaver fra side
80-81.Skriv i arbeidsboka di.
B: Velg 4 av oppgavene fra
side 80-81. Skriv i
arbeidsboka di.
s
arbeid
Mat og helse
Dette skal vi arbeide med:
• Asiatisk mat
• Ostesufflee med salat og bakst
• Desserter
Mål for perioden :
• Lage mat for ulike sosiale sammenhenger og drøfte hvordan mat er med på å skape
identitet
• Sammenlikne måltid en selv lager, med kostrådene fra helsestyresmaktene
• Informere andre om hvordan matvaner kan påvirke sykdommer som henger sammen
med livsstil og kosthold
• Skape og prøve ut nye retter fra forskjellige råvarer, matlagingsmetoder og
matkulturer
• Drøfte hvordan ulike markedsføringsmetoder kan påvirke val av matvarer som
forbrukerne gjør
• Vurdere kostholdsinformasjon i reklame og media
• Gi eksempel på hvordan kjøkkenredskaper, tilvirkingsmåter eller matvaner har
forandret seg over tid eller flyttet seg geografisk, og forklare hvorledes dette har virket
inn på folks liv
Arbeidsmåte:
• Samtale/diskusjon og gjennomgang av matlagingsmetode, næringsstoffer og ernæring
• Praktisk arbeid på kjøkkenet
• Bruk av diverse nettsider
Vurdering:
• Innsats og deltakelse i timene knyttet til de ulike kompetansemålene
Arbeidsplan i mat og helse
Uke
Teori
På
skolen
1
Mat fra andre land
og kulturer
2
Mat fra andre land og
kulturer
3
Ulike desserter – knyttet opp
mot ernæring
Asiatisk mat
Ostesuffle med salat og
bakverk
Desserter
Bruke egg som
hevingsmetode
Lage desserter
Elevens Lage ulike asiatiske
arbeid retter
Bake selvvalgt
brød/baguette etc til maten
Lage salat

Similar documents