Uke 33 () - Høgskolen i Gjøvik

Comments

Transcription

Uke 33 () - Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Gjøvik
- Offentlig journal
Fra:
10.08.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Høgskolen i Gjøvik
Til:
14.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 14/01301-18 Søknad om fjerde forsøk til eksamen - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Laila Skiaker
Dok. dato:
04.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
20.08.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 14/01549-5 Pause fra studie - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
19.08.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 14/01646-3 Søknad om innpass i emne SMF1212F - Prosjektledelse
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Hilde Stuve Kjellsmoen
Dok. dato:
30.07.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 14/01714-4 Klage på sensurvedtak i emnet BIM2002
Sak:
Studentmapper - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen
Dok. dato:
08.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
24.08.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 14/01856-6 Søknad om permisjon i studiet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen
Dok. dato:
06.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
19.08.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 14/01909-3 Søknad om permisjon i studiet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen
Dok. dato:
11.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
21.08.2015, Besvart med utgående dokument
Høgskolen i Gjøvik
- Offentlig journal
Fra:
10.08.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Høgskolen i Gjøvik
Til:
14.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 14/01941-5 Søknad om fjerde forsøk til eksamen - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
14.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Laila Skiaker
Dok. dato:
14.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
20.08.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 14/02057-5 Søknad om fjerde forsøk til eksamen
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
14.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Laila Skiaker
Dok. dato:
14.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
20.08.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 14/02761-2 Søknad om fjerde forsøk til eksamen i faget SPL 2041D
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Laila Skiaker
Dok. dato:
03.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
20.08.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 14/02805-2 Søknad om permisjon i studiet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen
Dok. dato:
06.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
19.08.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 15/00018-6 Søknad om fjerde forsøk til eksamen i faget SMF1042
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
11.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Laila Skiaker
Dok. dato:
11.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00137-3 Klage på sensurvedtak i emnet SMF3021
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen
Dok. dato:
10.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Høgskolen i Gjøvik
- Offentlig journal
Fra:
10.08.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Høgskolen i Gjøvik
Til:
14.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/00309-3 Skjema_til_Feani_Index.XLSX
Sak:
Registering av norske ingeniør- og sivilingeniørutdanninger i FEANI Index
Mottaker:
'[email protected]'
Journaldato:
11.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Nils Rui
Dok. dato:
10.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
400
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00711-2 Konsortieløsning for pensumlister - påminnelse
Sak:
Konsortieløsning for pensumlister
Avsender:
Bibsys
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Gunn Marie Rognstad
Dok. dato:
10.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
08
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00751-2 Re: Skype for Business for UH-sektoren (tidligere Lync)
Sak:
Skype for Business for universitets- og høgskolesektoren
Avsender:
Uninett AS
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
IT - seksjonen /Stian Husemoen
Dok. dato:
10.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
042
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00759-2 Permisjon søknad
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen
Dok. dato:
10.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00855-36 Reservasjon av studieplass 2015 - 2016 - Avskjermet
Sak:
Reservasjon av studieplass 2015 - 2016
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Andreas Hagen
Dok. dato:
28.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
516
Avskrevet:
14.08.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/00855-37 Reservasjon av studieplass 2015 - 2016 - Avskjermet
Sak:
Reservasjon av studieplass 2015 - 2016
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Andreas Hagen
Dok. dato:
29.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
516
Avskrevet:
14.08.2015, Tatt til etterretning
Høgskolen i Gjøvik
- Offentlig journal
Fra:
10.08.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Høgskolen i Gjøvik
Til:
14.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/00855-38 Reservasjon av studieplass 2015 - 2016 - Avskjermet
Sak:
Reservasjon av studieplass 2015 - 2016
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Andreas Hagen
Dok. dato:
11.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
516
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00855-39 Reservasjon av studieplass 2015 - 2016 - Avskjermet
Sak:
Reservasjon av studieplass 2015 - 2016
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Andreas Hagen
Dok. dato:
09.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
516
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00855-41 Reservasjon av studieplass 2015 - 2016 - Silje Røst
Sak:
Reservasjon av studieplass 2015 - 2016
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
14.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Andreas Hagen
Dok. dato:
14.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
516
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00855-42 Innvilget reservasjon av studieplass 2015 - 2016 - Silje Røst
Sak:
Reservasjon av studieplass 2015 - 2016
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
14.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Andreas Hagen
Dok. dato:
14.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
516
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00855-44 Innvilget reservasjon av studieplass 2015 - 2016 - Thea-Luise Mazzoli Bersvendsen
Sak:
Reservasjon av studieplass 2015 - 2016
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
14.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Andreas Hagen
Dok. dato:
14.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
516
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00855-46 Innvilget reservasjon av studieplass 2015 - 2016 - Øystein Hoddø
Sak:
Reservasjon av studieplass 2015 - 2016
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
14.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Andreas Hagen
Dok. dato:
14.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
516
Avskrevet:
Høgskolen i Gjøvik
- Offentlig journal
Fra:
10.08.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Høgskolen i Gjøvik
Til:
14.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/00855-48 Innvilget reservasjon av studieplass 2015 - 2016 - Anders Klev Øpstad
Sak:
Reservasjon av studieplass 2015 - 2016
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
14.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Andreas Hagen
Dok. dato:
14.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
516
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00872-1 Søknad om innpassing/fritak i emner
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Hilde Stuve Kjellsmoen
Dok. dato:
29.06.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00873-1 Søknad om innpassing/fritak i emner
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.08.2015
Tilg. kode:
Offl § 12
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Hilde Stuve Kjellsmoen
Dok. dato:
10.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00874-1 Søknad om innpassing/fritak i emner
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
11.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Hilde Stuve Kjellsmoen
Dok. dato:
06.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
27.08.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/00875-1 Application for approval of prerequisits for IMT3491
Sak:
Application for approval of prerequisits for IMT3491
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Hilde Stuve Kjellsmoen
Dok. dato:
22.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
536
Avskrevet:
19.08.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/00876-1 Søknad om intern overflytting ved Høgskolen i Gjøvik
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen
Dok. dato:
28.07.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Høgskolen i Gjøvik
- Offentlig journal
Fra:
10.08.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Høgskolen i Gjøvik
Til:
14.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/00877-1 Klage på sensurvedtak i emnet IMT4152
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen
Dok. dato:
29.07.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00878-1 Søknad om intern overflytting ved Høgskolen i Gjøvik
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen
Dok. dato:
03.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
24.08.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/00879-1 Søknad om intern overflytting ved Høgskolen i Gjøvik - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen
Dok. dato:
04.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00880-1 Søknad om fritak fra emner - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Seksjon for sykepleie /Solveig Granseth
Dok. dato:
04.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
01.09.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/00881-1 Søknad om fjerde forsøk til eksamen i emnet BYG2251
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Laila Skiaker
Dok. dato:
04.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
20.08.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/00882-1 Godkjenning av fag fra tidligere studiested - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Tonje Strøm Trønnes
Dok. dato:
04.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
31.08.2015, Tatt til etterretning
Høgskolen i Gjøvik
- Offentlig journal
Fra:
10.08.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Høgskolen i Gjøvik
Til:
14.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/00882-2 Re: Godkjenning av fag fra tidligere studiested - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Tonje Strøm Trønnes
Dok. dato:
04.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
31.08.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/00883-1 Søknad om fritak fra emner - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Tonje Strøm Trønnes
Dok. dato:
04.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00884-1 Søknad om intern overflytting ved Høgskolen i Gjøvik
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen
Dok. dato:
05.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00885-1 Søknad om fritak for emne IMT 2282
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen
Dok. dato:
06.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
02.09.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/00886-1 Søknad om intern overflytting ved Høgskolen i Gjøvik - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen
Dok. dato:
07.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00887-1 Søknad om fritak i emner ved HIG
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Hilde Stuve Kjellsmoen
Dok. dato:
10.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Høgskolen i Gjøvik
- Offentlig journal
Fra:
10.08.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Høgskolen i Gjøvik
Til:
14.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/00888-1 Høring forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften
Sak:
Høring forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften
Avsender:
Kunnskapsdepartementet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Gunn Marie Rognstad
Dok. dato:
10.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Avskrevet:
14.08.2015, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/00889-1 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging
Sak:
Nasjonal deleksamen - videre oppfølging
Avsender:
Kunnskapsdepartementet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Gunn Marie Rognstad
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
002
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00890-1 Søknad om intern overflytting ved Høgskolen i Gjøvik
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00891-1 Søknad om intern overflytting ved høyskolen i Gjøvik
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00892-1 Søknad om fritak i emner
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
14.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studie-og forskningsseksjonen /Hilde Stuve Kjellsmoen
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:

Similar documents