Lillehammer kommune

Comments

Transcription

Lillehammer kommune
Lillehammer kommune
 DEL 1: Medlemmer i styrer, råd og
utvalg
 DEL 2: Kommunal representasjon i
eksterne organers og selskapers styrer
og råd
2015-2019
SRU 2015-2019 NR. 1 – Oppdatert etter konstituerende kommunestyremøte 15. oktober 2015
1
Innholdsfortegnelse
......................................................................................................................... 1
DEL 1: Medlemmer i styrer, råd og utvalg .............................................. 4
Folkevalgte organer ................................................................................................................ 4
KOMMUNESTYRET ........................................................................................................ 4
FORMANNSKAPET ......................................................................................................... 5
UTVALG FOR PLAN OG SAMFUNNSUTVIKLING .................................................... 6
FAGUTVALG FOR HELSE OG OMSORG .................................................................... 6
FAGUTVALG FOR OPPVEKST - UTDANNING OG KULTUR .................................. 7
KONTROLLUTVALG ...................................................................................................... 7
VALGNEMND .................................................................................................................. 8
KLAGENEMNDA ............................................................................................................. 8
LØNNSUTVALGET ......................................................................................................... 8
VALGSTYRET .................................................................................................................. 9
Partssammensatte utvalg ........................................................................................................ 9
ADMINISTRASJONSUTVALGET .................................................................................. 9
Brukerråd ................................................................................................................................ 9
LILLEHAMMER SENIORRÅD ....................................................................................... 9
RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE ................................ 10
UNGDOMSRÅDET - skoleåret 2015-2016 .................................................................... 10
Legater og stiftelser .............................................................................................................. 10
STIFTELSEN FOR BEVARING AV KAARE NYGAARDS GAVE TIL
LILLEHAMMER - styret................................................................................................. 10
STIFTELSEN FOR VANSKELIGSTILTE I LILLEHAMMER KOMMUNE - styret .. 10
LILLEHAMMER ØL- OG VINSAMLAGS SYKEPLEIEFOND – legatstyre .............. 10
LEGATET FOR LILLEHAMMER BYS VEL – styret ................................................... 10
LILLEHAMMER KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE – styret ................................... 10
Øvrige nemnder, styrer og komiteer, annet .......................................................................... 11
OVERSKATTETAKSTNEMNDA ................................................................................. 11
SKATTETAKSTNEMNDA FOR EIENDOMMER ....................................................... 11
DYREVERNNEMNDA ................................................................................................... 11
FORLIKSRÅDET ............................................................................................................ 11
2
FÅBERG FJELLSTYRE ................................................................................................. 12
HEIMEVERNSNEMNDA (Opplandske Heimeverndistrikt 05) ..................................... 12
KULTURHUSET BANKEN – utviklingsfondet fra etterbruksmidlene .......................... 12
LILLEHAMMER OVERFORMYNDERI ...................................................................... 12
MILITÆR SKJØNNSNEMND FOR LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER ......... 12
NAVNEKOMITÉEN ....................................................................................................... 12
GRENDEUTVALGSKONTAKTER............................................................................... 13
SAMARBEIDSUTVALG VED GRENDESKOLENE ................................................... 13
ELVEFOREBYGGING Kontaktpersoner for tilsyn med elveforebygging .................... 13
KOMMUNESKOGENE – styret ..................................................................................... 14
UTMARKSNEMNDA ..................................................................................................... 14
VENNSKAPSBYUTVALGET ....................................................................................... 14
Del 2: Kommunal representasjon i eksterne organers og
selskapers styrer og råd ......................................................................................... 15
KS – Lillehammer kommunes representanter til fylkesmøtet i KS Oppland ................... 15
REGIONRÅDET FOR LILLEHAMMERREGIONEN – Lillehammers representanter i
regionrådet ........................................................................................................................ 15
3
DEL 1: Medlemmer i styrer, råd og utvalg
Folkevalgte organer
KOMMUNESTYRET
AP
Medlemmer (47)
1. Espen Granberg Johnsen
2. Anders Brabrand
3. Ingunn Trosholmen
4. Ingrid Sunniva Bungum
5. Pål Kristian Nordby Helle
6. Ane Skaare Tveiten
7. Torstein Rudihagen
8. Mads Furu
9. Vivian Haverstadløkken
10. Roar Olsen
11. Rolf Kristiansen
12. Svein Grandalen
13. Espen Granli
14. Jan Petter Hammervold
15. Hibo Mohamed Abdi
16. Endre Berger
17. Øyunn Romtveit
18. Irene Thorsplass
19. Bjørn Rønning
20. Lise Johansen Haugstad
21. Kine Holmstrøm
22. Ina Cathrine Pettersen Jevne
Varamedlemmer
1. Merethe Kjellberg
2. Knut Arne Vassdokken
3. Tor Magnus Lund
4. Gro Vasbotten
5. Lene Narten Enkerud
6. Jon Ivar Brekken
7. Jørund Hassel
8. Kari Fjeset Aasen
9. Trine Plassen
10. Øyvind Tønnesson
11. Falis Barre Mahamud
12. Kristin Nilseng Barben
13. Monica Lunde
14. Lisbeth Bodin
15. Arne Rusten
16. Martha Resset
17. Eva Hagen Haugen
18. Bjørn Håvard Lunke
19. Christoffer Veggumsløkken
20. Ove Sindre Lund
FrP
1. Wenche K. H. Almestrand
2. Astrid Gaassand
1.
2.
3.
4.
5.
Arne Marsteintredet
Andreas Haugen Austlid
Tore V. Myhren
Arild Slåtsveen
Liv Myhren
MDG
1. Knut Ivar Hestås
2. Lars Kjelkenes Giæver
3. Torbjørn Dahl
1.
2.
3.
4.
5.
Parshang Aminian
Monica Rønning
Erik (Billy) Norheim
Kristine Natvig
Ingvild Kessel
R
1. Turid Thomassen
1.
2.
3.
4.
Øyvin Aamodt
Annaguli Yildam
Helge Leonhardsen
Hanna Røberg
SV
1. Mizanur Rahaman
2. Ingunn Dalan Vik
1.
2.
3.
4.
5.
Lene Nyhus
Jens Heflo
Sigrid Tahtchieva
Øystein Lauen
Anne Gjefsen
4
Sp
1.
2.
3.
4.
Gunnar Kaus
Hilde Jorunn Hoven
Anne Mari Råbøl
Ole Kristian Jensvoll
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Anne Hofseth Rindal
Anita Kokslien
Ole Morten Melbø
Annie Haavemoen
Ole Amund Hov
Ingerid Lyngnes Dahl
Valborg Nordrum Brøste
H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Eivind Falk
Ole Rolstad
Therese Leerbeck
Tone Kolaas
Bjørgulv Noraberg
Hans Olav Sundfør
Liv Gun Gratzer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Morten Aune
Trygve Belsvik
Håkon Erdal
Jan M. Jansen
Anniken Stranger Bergerud
Berit Gallefoss Denstad
Mats Ellingsen
Freddy Jensen
Jonas Øglænd
KrF
1. Hilde Ekeberg
2. Jytte Sonne Juliussen
1.
2.
3.
4.
5.
Morten Halling
Rigmor Maria Kofoed-Larsen
Torger Korpberget
Hanne Skinnerlien
Arnt Vilhelm Hansen
V
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Liv Maren Mæhre Vold
Birgit Madslien
Roger Granum
Terezia Hole
Yngve Horvei
Bjørg S. Lien
Terje Rønning
Terje Kongsrud
Oda Frøisland
Ibrahim Mohamoud
FORMANNSKAPET
Medlemmer (13)
Espen Granberg Johnsen
Ingunn Trosholmen
Ingrid S. Bungum
Mads Furu
Kine Holmstrøm
Vivian Haverstadløkken
Mizanur Rahaman (SV)
Varamedlemmer
1.Anders Brabrand
2.Pål Kristian Nordby Helle
3.Irene Thorsplass
4.Ane S. Tveiten
5.Bjørn Rønning
6.Lise J. Haugstad
7.Ingunn Dalan Vik (SV)
8.Øyunn Romtveit
9.Hibo Mohamad Abdi
H/Frp/KrF
Ole Rolstad (H)
Tone Kolaas (H)
Hilde Ekeberg (KrF)
1.Astrid Gaassand (FrP)
2.Bjørgulv Noraberg (H)
3.Jytte Sonne Juliussen (KrF)
4.Liv Gun Gratzer (H)
5.Hans Olav Sundfør (H)
MDG/Rødt
Lars K. Giæver (MDG)
1.Turid Thomassen (R)
2.Knut Ivar Hestås (MDG)
Ap/SV
5
3.Torbjørn Dahl (MDG)
Sp
Gunnar Kaus
1.Hilde Jorunn Hoven
2.Anne Mari Råbøl
3.Ole Kristian Jensvoll
V
Terje Kongsrud
1.Terje Rønning
2.Oda Frøisland
3.Ibrahim Mahamoud
UTVALG FOR PLAN OG SAMFUNNSUTVIKLING
Medlemmer (11 f)
Torstein Rudihagen
Roar Olsen
Øyunn Romtveit
Irene Thorsplass (nestleder)
Espen Granli
Svein Grandalen
Varamedlemmer
1.Trine Plassen
2.Arne Rusten
3.Kari Fjeset Aasen
4.Ove Sindre Lund
5.Gro Vasbotten
6.Knut Arne Vassdokken
7.Lene Narten Enkerud
8.Falis Barre Mahamud
V
Terje Rønning (leder)
1.Bjørg S. Lien
2.Roger Granum
3.Birgit Madslien
H
Bjørgulv Noraberg
Therese Leerbeck
1.Morten Aune
2.Liv Gun Gratzer
3.Mats Ellingsen
4.Jan M. Jansen
MDG/Rødt
Torbjørn Dahl (MDG)
1.Monica Rønning (MDG)
2.Øyvin Aamodt (R)
3.Lars K. Giæver (MDG)
Sp
Hilde Jorunn Hoven
1.Anita Kokslien
2.Annie Haavemoen
3.Ole Amund Hov
Ap
FAGUTVALG FOR HELSE OG OMSORG
Ap
V
Medlemmer – 9
Pål Kristian Nordby Helle (leder)
Lise J. Haugstad (nestleder)
Hibo Mohamad Abdi
Endre Berger
Varamedlemmer
1.Knut Arne Vassdokken
2.Merethe Kjellberg
3.Tor Magnus Lund
4.Trine Plassen
5.Monica Lunde
6.Bjørn Håvard Lunke
Oda Frøisland
1.Liv Maren Mæhre Vold
2.Terezia Hole
3.Dag Helge Frøisland
6
H
Hans Olav Sundfør
1.Berit G. Denstad
2.Einar Fæste
3.Annikken Stranger Bergerud
Frp
Astrid Gaassand
1.Arne Marsteintredet
2.Liv Myhren
3.Andreas Haugen Austlid
R/MDG
Turid Thomassen (R)
1.Annaguli Yildam (R)
2.Parshang Aminian (MDG)
3.Ingvild Kessel (MDG)
Sp/KrF
Ole Kristian Jensvoll (Sp)
1.Morten Halling (KrF)
2.Ole Morten Melbø (Sp)
3.Valborg N. Brøste (Sp)
FAGUTVALG FOR OPPVEKST - UTDANNING OG KULTUR
Medlemmer (9)
Anders Brabrand (leder)
Bjørn Rønning
Ane S. Tveiten
Ina Cathrine Pettersen Jevne
Ingunn Dalan Vik (SV) (nestleder)
Varamedlemmer
1.Merethe Kjellberg
2.Tor Magnus Lund
3.Kristin Nilseng Barben
4.Jon Ivar Brekken
5.Lene Nyhus (SV)
6.Øystein Lauen (SV)
7.Ove Sindre Lund
V
Ibrahim Mohamoud
1.Birgit Madslien
2.Terezia Hole
3.Yngve Horvei
H
Liv Gun Gratzer
1.Trygve Belsvik
2.Mats Ellingsen
3.Tone Kolaas
KrF/Sp
Jytte Sonne Juliussen (KrF)
1.Anne Hofseth Rindal (Sp)
2.Hanne Skinnerlien (KrF)
3.Rigmor Maria Kofoed-Larsen (KrF)
Ap/SV
MDG/Rød Knut Ivar Hestås (MDG)
t
1.Eirik Norheim (MDG)
2.Helge Leonhardsen (R)
3.Kristine Natvig (MDG)
KONTROLLUTVALG
H
Medlemmer (5)
Eivind Falk
Varamedlemmer
1.Håkon Erdal
2.Freddy Jensen
3.Anniken Stranger Bergerud
Frp
Wenche K.H. Almestrand
1.Arne Marsteintredet
7
2.Tore V. Myhren
3.Arild Slåtsveen
Sp
Anne Mari Råbøl
1.Anne Hofseth Rindal
2.Ole Morten Melbø
3.Ingerid Lyngnes Dahl
Ap/SV
Rolf Kristiansen (Ap)
Jan Petter Hammervold (Ap)
1.Jørund Hassel (Ap)
2.Eva Hagen Haugen (Ap)
3.Sigrid Tahtchieva (SV)
4.Christoffer Veggumsløkken (Ap)
VALGNEMND
Ordfører
AP
H
SP
V
MDG
FrP
SV
KrF
R
Medlemmer (ordfører + et medlem fra hver
partigruppe)
Espen Granberg Johnsen
Ingunn Trosholmen
Ole Rolstad
Gunnar Kaus
Terje Rønning
Torbjørn Dahl
Astrid Gaassand
Ingunn Dalan Vik
Hilde Ekeberg
Turid Thomassen
Personlig varamedlem
Mads Furu
Tone Kolaas
Hilde Jorunn Hoven
Oda Frøisland
Lars K. Giæver
Wenche K.H. Almestrand
Mizanur Rahaman
Jytte Sonne Juliussen
Øyvin Aamodt
KLAGENEMNDA
Kommunens generelle klageorgan etter hhv. Forvaltningslovens § 28, 2. ledd, Plan- og
bygningslovens § 95, kfr. kommunelovens § 10 og som klageorgan i helsesaker, jfr.
Kommunehelseloven § 2-4.
Medlemmer (5 faste)
Varamedlemmer (samme antall som
gruppe + 2)
LØNNSUTVALGET
Medlemmer (5 faste)
Varamedlemmer
8
VALGSTYRET
Medlemmer
Som Lillehammer formannskap
Partssammensatte utvalg
ADMINISTRASJONSUTVALGET
Medlemmer (5 faste + 2 fra org) Varamedlemmer
Ordfører
Tillitsvalgte:(
2)
Fagforbundet
YS/UNIO
Observatør
fra Delta
Observatør
fra
Akademikerne
Brukerråd
LILLEHAMMER SENIORRÅD
Representant for
Medlemmer - 5 faste
Lillehammer Pensjonistforening
Fåberg Pensjonistforening
Landslaget for Off. pensjonister
Lillehammer Frivilligsentral
Kommunestyret
9
Personlige varamedlemmer
RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Medlemmer - 2 politikere + 4 representanter fra Personlig varamedlem
ulike interesseorganisasjoner (forrige periode)
SAFO/NFU
FFO/Blindeforbunde
t
SAFO/NHF
FFO/LHL
Kommunestyret
Kommunestyret
UNGDOMSRÅDET - skoleåret 2015-2016
Skole
Medlem
Lillehammer videreg.skole, sør (Lilleh.)
Lilleh.videreg. skole, avd. Mesna
Lilleh.videreg. skole, nord (Vargstad)
NTG
Steinerskolen
Åretta ungdomsskole
Smestad ungdomsskole
Hammartun ungdomsskole
Personlig varamedlem
Legater og stiftelser
STIFTELSEN FOR BEVARING AV KAARE NYGAARDS GAVE TIL
LILLEHAMMER - styret
Medlemmer
Som Lillehammer formannskap
STIFTELSEN FOR VANSKELIGSTILTE I LILLEHAMMER KOMMUNE - styret
Medlemmer
Som Lillehammer formannskap
LILLEHAMMER ØL- OG VINSAMLAGS SYKEPLEIEFOND – legatstyre
Medlemmer
Som Lillehammer formannskap
LEGATET FOR LILLEHAMMER BYS VEL – styret
Medlemmer
Som Lillehammer formannskap
LILLEHAMMER KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE – styret
Medlemmer - 3 faste
Personlige varamedlemmer
10
Øvrige nemnder, styrer og komiteer, annet
OVERSKATTETAKSTNEMNDA
Medlemmer - 5 faste
Personlig varamedlem
SKATTETAKSTNEMNDA FOR EIENDOMMER
Medlemmer - 3 faste
Personlige varamedlemmer
DYREVERNNEMNDA
Felles for Lillehammer og Gausdal. Funksjonsperiode 01.01.13 – 31.12.2016.
Medlemmene og like mange varamedlemmer oppnevnes av Mattilsynet regionalt for 4 år om
gangen etter nominasjoner fra de enkelte kommunene.
Distriktskontoret omfatter alle kommuner i Gudbrandsdalen.
Medlemmer (3 faste)
Varamedlemmer
Sigmund Skullerud
Lillehammer
Kari Myhre
Gausdal
Grete Skogli
Gausdal
Hans Petter Nyseth
Lillehammer
Simen Jan Volden
Gausdal
Helge Nordlien
Gausdal
FORLIKSRÅDET
Funksjonsperiode 01.01.2013 – 31.12.2016
Medlemmer
1 Anne Lise Embretsen (leder)
2 Terje Erlandsen
3 Torbjørn Dahl
Varamedlemmer
1. Ingar Afseth
2. Hilde Jorun Hoven
3. Lise Haugstad
Møtefullmektiger til Forliksrådet (01.01.2013 – 31.12.2016)
myndigheten til å oppnevne møtefullmektiger til Forliksrådet er delegert til rådmannen.
Tore Jevne
Einar Brusveen
11
Brit S. Trøen
FÅBERG FJELLSTYRE
Medlemmer - 5 faste
Personlige varamedlemmer
HEIMEVERNSNEMNDA (Opplandske Heimeverndistrikt 05)
Medlemmer - 3 faste, hvorav en fra Varamedlemmer
Politiet
Politiet
KULTURHUSET BANKEN – utviklingsfondet fra etterbruksmidlene
Medlem 1
Varamedlem
LILLEHAMMER OVERFORMYNDERI
Medlemmer - 2 faste
Varamedlemmer
MILITÆR SKJØNNSNEMND FOR LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER
Medlemmer
Personlige varamedlemmer
Leder
Forsvaret Seksjonssjefen i operasjonsseksjonen
Ass.operasjonsoffiser ass. HV-05
G3 HV-05
NAVNEKOMITÉEN
Medlemmer - 2 faste + 3 fra Fåberg Historielag
12
Varamedlemmer
GRENDEUTVALGSKONTAKTER
(Det må tas stilling til om det skal være og hvor repr. evt skal velges fra. Tidligere var det fra
fagutvalg for samfunnsutvikling)
Medlemmer
Personlige varamedlemmer
Fåberg
Nordre Ål
Roterud
Rudsbygd
Saksumda
l
Sentrum
Søre Ål
Roterud
Vingar
Vingrom
SAMARBEIDSUTVALG VED GRENDESKOLENE
Valgt av og blant medlemmene i fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur
Medlemmer
Personlig varamedlem
Buvollen barneskole
Ekrom barneskole
Hammartun skole
Jørstadmoen
barneskole
Kringsjå barneskole
Røyslimoen
barneskole
Saksheim barneskole
Smestad
ungdomsskole
Søre Ål barneskole
Vingar barneskole
Vingrom barneskole
Åretta ungdomsskole
ELVEFOREBYGGING
Kontaktpersoner for tilsyn med elveforebygging
Rinna
Gausa
Lågen, nedenfor Brunlaug
bru
Lågen, ved Håvemoen
13
KOMMUNESKOGENE – styret
Medlemmer
Som Lillehammer formannskap
UTMARKSNEMNDA
Medlemmer - 6 faste
Varamedlemmer (likelydende
vara som gruppe + 2)
VENNSKAPSBYUTVALGET
Medlemmer - 5 faste
Personlige varamedlemmer
SKJØNNSNEMND FOR FORPAKTNING
Medlemmer
14
Del 2: Kommunal representasjon i eksterne
organers og selskapers styrer og råd
KS – Lillehammer kommunes representanter til fylkesmøtet i KS Oppland
Ap
Medlemmer (4)
Espen Granberg Johnsen
Ingunn Trosholmen
Vara
1.Mads Furu
2.Ingrid S. Bungum
3.Kine Holmstrøm
4.Anders Brabrand
V/SV
Terje Rønning (V)
1.Lene Nyhus (SV)
2.Terje Kongsrud (V)
3.Ingunn Dalan Vik (SV)
Sp/KrF/H/
Frp
Hilde Jorunn Hoven (Sp)
1.Morten Halling (KrF)
2.Tone Kolaas (H)
3.Astrid Gaassand (Frp)
REGIONRÅDET FOR LILLEHAMMERREGIONEN – Lillehammers representanter i
regionrådet
Medlemmer (2)
Posisjon Espen Granberg Johnsen (Ap)
Opposisjon Astrid Gaassand (Frp)
15
Personlig varamedlem
Ingunn Trosholmen (Ap)
Ole Rolstad (H)

Similar documents