Strategiforum 10. april

Comments

Transcription

Strategiforum 10. april
Strategiforum 3. september 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Godkjenning av referat fra 4. juni 2015
Presentasjon av Oslo-Fergene As
Visjon og samspillsarbeidet
M2016 - Presentasjon og refleksjon
Tidspunkt og agenda fremtidige Strategiforum-møter
Eventuelt
Tid og agenda fremtidige Strategiforum møter
Tid
 3. september
 5. oktober
 26. november
Alle dagene kl. 9-11 i Ruters lokaler i
Dronningens gate 40, møterom Hovedøya.
Agenda
1.
Godkjenning av referat
2.
Presentasjon av en av medlemmene
3.
Visjon og samspillsarbeidet
4.
Xx (Tema basert på forslag fra Ruter
eller etter ønske fra Strategiforum)
5.
Eventuelt
Diskusjon: Kan vi øke verdien fra
Strategiforum ved å endre på innholdet av
møtene i Strategiforum?
Er det noen temaer vi bør bruke tid på de
neste 3 møtene
2
Vedlegg
Diverse
• Oppdatering Fossilfri 2020: https://ruter.no/om-ruter/rapporter-planerprosjekter/fossilfri2020/planen-klar-for-a-kjore-kun-pa-fornybar-energi-i2020/
4

Similar documents