LAST NED CV - Spir

Comments

Transcription

LAST NED CV - Spir
CURRICULUM VITAE
NAVN
FREDRIK BOGRE
Telefon
Mobil 92 03 90 20
Født
15. mai 1975
pr. 2015
NØKKELKVALIFIKASJONER
Master-grad i Arkitektur. Diplom fra Arkitekthøgskolen i Oslo - 2006
Yter arkitektfaglig bistand innenfor konseptutvikling og mulighetsstudier, offentlige saksbehandling,
etablering og prosjektering av arbeidstegninger for byggeplass (BIM), korrenspondanse og samhandling
mot tekniske fag, oppfølging av tiltakshaver og entreprenør sine interesser på byggeplass og mot
offentlige myndighet. Opptatt av å sikre god samhandling, fremdrift og kvalitet i alle ledd.
www.spir.no
UTDANNELSE
2000-2006
Arkitektur og designhøgskolen, Oslo
1998-1999
Kristendom grunnfag v/ UiO
1997-1998
Privatrett grunnfag v/ UiO
1991-1994
Skagerak Gymnas
ETTERUTDANNING / KURS
2013
Graphisoft BIM kurs
PRAKSIS
2015-
Spir Arkitekter AS
Arkitekt
2011-2015
Kristiansen og Bernhardt Arkitekter AS
Arkitekt
2006-2011
Niels Torp Arkitekter as
Arkitekt
ERFARING
Arbeidsgiver: Spir Arkitekter AS
2015
Nøtterøy Musikk korps
700 m2
Arbeidsgiver: Kristiansen og Bernhardt Arkitekter AS
2015
Sentrumshagen Jessheim - boliger
11 000 m2
2014-2015
Anton Jensensgate - kontor og næring
10 000 m2
2012-2014
Hertug Guttormsgate - boliger
2012-2013
Olav Trygvassonsgate 4 - boliger (mulighetsstudie / regulering )
2 000 m2
14 000 m2
2012
Oslofjord Convention Centre (konkurranse)
2011-2014
Skjerve Enhet 3 (prosjektleder) for Sykehuset i Vestfold (BIM)
250 000 m2
2 000 m2
2011
Beckerbo Barnehage . Horten
2 000 m2
2011
Statens Veivesen -Tønsberg Trafikkstasjon
1 500 m2
Arbeidsgiver: Niels Torp Arkitekter AS
2009
Visjon Sandsli - Statoil Bergen
60 000 m2
2008-2011
Vulkan søndre kvartal - boliger, hotell og næring
16 000 m2
2006-2008
Mosseporten kjøpesenter - rehabilitering - næring
20 000 m2