X - Vennesla kommune

Comments

Transcription

X - Vennesla kommune
VENNESLA
KOMMUNE
MØTEINNKALLING
Bygg- og miljøutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:
Arkivkode:
20.08.2015 kl. 9:00
sal 1
15/00004
033
Mulige forfall meldes snarest til [email protected] eller til Hilde
Grundetjern tlf. 38 13 73 32 / 38 13 72 00
Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere
beskjed.
SAKSKART
Side
Saker til behandling
68/15
15/01179-4
Gnr/bnr 26/20, 21 - Støleheia – søknad om
dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for
igangsetting av grunnarbeider for datalagringspark
69/15
15/01654-6
Gnr/bnr 23/315 - Ringvegen 1 - søknad om
dispensasjon fra bestemmelse om tillatt BRA.
12
70/15
14/00779-27
Gnr/bnr 6/511, 512, 540 m.fl. - Auravegen - privat
detaljregulering
15
71/15
15/00783-20
Videreutvikling av Vennesla Musikkgymnas dispensasjon fra reguleringsbestemmelser
18
72/15
15/01554-8
Gnr/bnr 32/104,105 - Reguleringsplan for Hommelia Liten endring av reguleringsplanen
25
73/15
15/01750-3
Gnr/bnr 23/43 - ett-trinns søknadsbehandling/endring
av matrikkelenhet. Tiltakshaver: Odd Terje Øidna
28
1
7
74/15
15/01434-5
Gnr/bnr 23/245 - Bjørnsonsvegen 7 - søknad om deling.
Tiltakshaver: Else Karin Eriksen
33
75/15
15/00929-6
Gnr/bnr 23/243 - Moseidmoen - Søknad om fradeling
av tomt til ny enebolig. Tiltakshaver: Johnny Hodnemyr
39
76/15
14/02981-8
Gnr/bnr 5/756 - Bjørkelivegen 3 - søknad om
dispensasjon til byggetiltak - dobbel terrassedør og
terrasse
45
77/15
15/01669-2
Gnr/bnr 24/37 - søknad om konsesjon på erverv av fast
eiendom
50
78/15
14/03329-6
Gnr/bnr 30/1 og 32/30 - søknad om konsesjon
54
79/15
15/00970-7
Gnr/bnr 17/2 - Åmdal - klage på avslag om fradeling
58
80/15
14/02745-4
Nesvegen - Klage på opphør av kommunal brøyting av
privat veg
61
81/15
15/00161-15
Montjønnåsen - klage på oppsigelse av kommunal
brøyting av privat veg
64
82/15
15/00103-5
Gnr/bnr 58/13 - Setesdalsvegen 824 - klage på pålegg
om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg
67
Delegerte saker
101/15
15/01631-2
Gnr/bnr 31/38 - Stallemovegen 7 - søknad om tillatelse
til tiltak uten ansvarsrett - på-/tilbygg bolig
69
102/15
15/01632-3
Gnr/bnr 6/1353 - Brandekleiv 4 b - ett-trinns
søknadsbehandling for tilbygg bolig samt terrasse
69
103/15
15/01905-2
Gnr/bnr 2/22 - Venneslavegen 213 - søknad om
tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gjenoppføring av
høyløe/driftsbygning
70
104/15
15/01655-2
Gnr/bnr 23/507,508 - Ringvegen 3 - B 2 rammesøknad om Riving 1 bolig
71
15/01654-7
Gnr/bnr 23/315 - Ringvegen 1 - rammesøknad om
riving av 1 bolig - Tiltakshaver: Roger Aamodt Eiendom
AS
71
15/01653-2
Gnr/bnr 6/709 - Venneslavegen 303 - søknad om
tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - innglassing av
veranda
73
105/15
106/15
2
107/15
15/01671-2
Gnr/bnr 31/134 - Slettebrotan 91 - søknad om tillatelse
til tiltak uten ansvarsrett - frittliggende garasje
73
108/15
15/01702-2
Gnr/bnr 99/74 - Røyknesvegen 102 - ett-trinns
søknadsbehandling. Tiltakshaver: Åge Steen Sviland
74
109/15
15/00311-29
Gnr/bnr 6/189 - Koldalsveien 1-3 - søknad om
rammetillatelse med disp.søknad fra plankravet - Nytt
bolig/forretningsbygg m/18leiligheter i 2, 3 og 4 etg.
74
110/15
15/01501-4
Gnr/bnr 24/234 - Ny enebolig - Søknad del IG nr.1
76
111/15
15/01720-2
Gnr/bnr 2/65 - Venneslavegen 169 - søknad om
tillatelse i ett trinn - fasadeendring/tilbygg
76
112/15
15/01557-4
Gnr/bnr 6/71 - Venneslavegen 305 - ett-trinns
søknadsbehandling - på-/ tilbygg til eksisterende bolig
77
113/15
15/01570-3
Gnr/bnr 7/58,33 - Veråsvegen 106 - søknad om
tillatelse i ett trinn - tilbygg av garasje
78
114/15
15/01736-2
Gnr/bnr 6/306 - søknad om tillatelse til tiltak uten
ansvarsrett - frittliggende garasje
78
115/15
15/01734-2
Gnr/bnr 23/119 - søknad om tillatelse til tiltak uten
ansvarsrett - utvidelse av eksisterende terrasse
79
116/15
15/01501-6
Gnr/bnr 24/234 - ny enebolig - IG resten av tiltaket
80
117/15
15/01753-2
Gnr/bnr 1/124 - Venneslavegen 122A - søknad om
tillatelse i ett trinn - ny 2 manns bolig vertikaltdelt
81
118/15
15/01789-2
Gnr/bnr 6/485 - Granlivegen 16 - søknad om tillatelse
til tiltak uten ansvarsrett - nytt inngangsparti
m/overbygd terrasse.
81
119/15
15/01725-5
Gnr/bnr 52/20 - Goåsen - ett-trinnsøknad - på-/tilbygg
enebolig
82
120/15
15/01785-2
Gnr/bnr 6/1123 m.fl. - Vennesla gågate - ett trinns
søknadsbehandling - utvidelse/ombygging av lekeplass
- vedtak/tillatelse
83
121/15
15/01619-5
Gnr/bnr 23/477 - Skulebergåsen - søknad om tillatelse
til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til eksisterende hytte
84
122/15
15/01811-3
Gnr/bnr 79/218,219 - Hægeland - søknad om tillatelse
til tiltak for opparbeidelse av 2 tomter og adkomstveg
84
3
15/01843-4
Gnr/bnr 5/704 - Lundevegen 50 - søknad om tillatelse i
ett trinn - skilt/reklame på fasade
85
124/15
15/01822-2
Gnr/bnr 7/30 - Veråsvegen 53 - søknad om tillatelse til
tiltak uten ansvarsrett - påbygg mønetak på
eksisterende garasjedel, samt div. fasadeendinger på
uthusdelen.
86
125/15
15/00750-10
Gnr/bnr 6/1968 - enebolig m/leilighet under etg. – del
igangsetting søknad for grunnarbeid og betong
87
126/15
13/03660-9
Gnr/bnr 6/1938 - Digemyr 6 F - endringssøknad
87
127/15
15/01194-2
Gnr/bnr 31/94 - Slettebrotan 45 - søknad om tillatele til
tiltak uten ansvarsrett - tilbygg med garasje
88
128/15
15/00768-11
Gnr/bnr 6/1979 - Granlivegen 24 - søknad om
rammetillatelse for vertikalt delt 2- mannsbolig
88
129/15
15/01285-2
Gnr/bnr 5/39 - Rakkestad 24 - søknad i ett trinn for på/tilbygg til eksisterende bolig
89
130/15
15/01432-2
Gnr/bnr 5/514 - Golivegen 14 - søknad om tillatelse til
tiltak uten ansvarsrett - tilbygg på eksisterende garasje
90
131/15
15/01421-4
Gnr/bnr 79/211 - Smiheia - søknad om rammetillatelse
for oppføring av ren enebolig i 1 etasje
91
15/01376-3
Gnr/bnr 6/1735 - Sentrumsvegen 24 A - ett-trinns
søknadsbehandling - gjenoppbygging etter brann Tiltakshaver: Vennesla Boligstiftelse
92
133/15
15/01514-2
Gnr/bnr 23/252 - Eidsvollsvegen 6 - søknad om
tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - rivning av gammel
garasje og oppføring av ny
93
134/15
15/01501-2
Gnr/bnr 24/234 - Heiselflaten - søknad om
rammetillatelse - ny enebolig
93
135/15
15/01433-3
Gnr/bnr 29/32 - Setesdalsvegen 741 - søknad om
tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - veranda
94
136/15
15/00805-15
Gnr/bnr 92/1 - Kilefjorden - ett-trinns søknad for
oppføring av ny hytte - m/rev. tegninger, samt riving av
gamle hytte
95
137/15
14/03360-4
Gnr/bnr 6/5 - Skjerehauvegen 9 ( Kalvehagen ) - søknad
om igangsetting av rivearbeider
95
123/15
132/15
4
138/15
15/00750-7
Gnr/bnr 6/1968 - søknad om dispensasjon /
rammetillatelse - enebolig m/ekstra boenhet
96
139/15
15/01593-2
Gnr/bnr 6/485 - søknad om tillatelse til tiltak uten
ansvarsrett - dobbelgarasje
97
140/15
15/01598-2
Gnr/bnr 6/21 - Røllend - søknad om tillatelse i ett trinn
- utskifting av gammel vannledning
97
141/15
15/01599-2
Gnr/bnr 5/269 - Eikebakken 3 - ett-trinns søknad påbygg av låvekvist på bolig
98
142/15
15/01596-2
Gnr/bnr 79/212 - Smiheia - søknad i ett-trinn - 2
mannsbolig
99
143/15
15/01357-3
Gnr/bnr 55/14 - Sandripheia Fritidspark - ett-trinns
søknadsbehandling for riving og oppføring av
lagerbygning. Tiltakshaver: Sandripheia Fritidspark
100
144/15
15/01417-2
Gnr/bnr 2/214 - Høylandsvegen 51 - tilbygg -søknad
uten ansvarsrett
100
145/15
15/00575-9
Gnr/bnr 23/2 - Hunsøya PM 5 og PM 6 - søknad om
dispensasjon og rammetillatelse
101
146/15
15/00893-2
Gnr/bnr 23/77 - Strøymsvegen 1 - søknad om tillatelse i
ett trinn i etterkant for endring av garasje bod samt ny
forstøtningsmur. Tiltakshaver: Terje Eriksen
102
147/15
15/01640-2
Gnr/bnr 93/109 - Setesdalvegen 933 - Lukking av bekk.
Tiltakshaver: Egil Lunden
103
148/15
15/01513-2
Gnr/bnr 7/4 - Grovane - søknad i ett trinn - tildekking
av sponfylling mot tjernet
104
15/01280-2
Gnr/bnr 32/108 - Hommelia 46 - ett-trinns
søknadsbehandling - nytt bygg med integrert garasje.
Tiltakshaver: Helge Robstad
105
14/03312-14
Gnr/bnr 23/66,835 - Hunsfossvegen 23/23b rammetillatelse for oppføring av kjedehus.
Tiltakshaver: Byggfirma Per Nystøl AS
105
15/01011-2
Gnr/bnr 6/522 - Venneslavegen 297 - søknad om
rammetillatelse for riving av eksisterende bolig og
oppføring av ny, samt dispensasjonssøknad.
Tiltakshaver: Sandra og Tor-Helge Gautestad
106
149/15
150/15
151/15
5
152/15
15/00638-4
Gnr/bnr 4/333 - Løvsangervegen 44 -svar på ett-trinns
søknadsbehandling - plen/mur. Tiltakshaver:
2233Trond Løvdal
153/15
15/01456-2
Gnr/bnr 6/60 - Venneslamoen 14 - Svar på søknad om
bruksendring. Tiltakshaver: Butikkhuset Eiendom AS
108
15/01136-2
Gnr/bnr 23/111 - Montjønnveien 10 A -svar på etttrinns søknadsbehandling, hybelkjeller. Tiltakshaver:
Erik Granly
109
154/15
107
Referatsaker
8/15
9/15
10/15
14/03113-3
Sluttrapport - pilotprosjektet om klimatilpasning
11/01621-28
Vurdering av konsesjonsplikt for nedlegging av Dam
Lonan i Høievassdraget - Vennesla kommune i VestAgder
14/03214-14
Orientering om vedtak - konsesjon og samtykke til
ekspropriasjon for ny 132kV Hallandsbru-Hydro
Vigelands brug
Vennesla, 11.08.2015
Torhild Bransdal
ordfører
6
110
110
110
Saker til behandling
68/15 Gnr/bnr 26/20, 21 - Støleheia – søknad om dispensasjon fra
reguleringsbestemmelser for igangsetting av grunnarbeider for datalagringspark
Arkivsak-dok. 15/01179-4
Arkivkode.
631
Saksbehandler
Oddbjørn Sagedal
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
68/15
SAMMENDRAG:
Det er søkt om disp. for igangsetting av planering av tomt som er regulert til industriformål, for å kunne tilby areal/bygg for datalagringssenter, som har nødvendig høyde
for dette formål. Det søkes om klargjøring av tomt før endelig plan for bygninger og
tilhørende utomhusplaner er fastlagt. Samtidig søkes lemping av minimumskrav for
antall parkeringsplasser.
Rådmannens forslag til vedtak:
1
2
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gir Bygg- og miljøutvalget
dispensasjon på vilkår for tomtearbeider på gnr/bnr 26/20, 21,
dispensasjonen gjelder fra:
• PBL § 29-4, for gesimshøyde inntil 12 m.
• § 2.16 i reguleringsbestemmelsene: «Før eventuelle bygge- og
anleggstiltak igangsettes, skal planene for utbyggingen godkjennes.»
• Kommuneplanen minimumskrav til parkeringsplasser (§1.10).
Det settes som vilkår at «Fjellmannsvegen» i planområdet ikke berøres av
tiltaket og at hensynet til natur, miljø og sikkerhet blir ivaretatt i
rammesøknaden.
Vedlegg:
Vedlegg 1 - Søknad om dispensasjon
Vedlegg 2 - Høringsuttalelse fra fylkeskommunen
Vedlegg 3 - Tilsagn om avkjørsel
Vedlegg 4 - Tilbakemelding fra søker etter nabovarsel
Vedlegg 5 - Tilbakemelding på nabovarsel fra avfall sør
Vedlegg 6 - illustrasjonsbilde fra modell
Vedlegg 7 - illustrasjonsbilde 2 fra modell
7
Bakgrunn for saken:
Rambøll as som ansvarlig søker, har på vegne av Bulk Eiendom as, søkt om dispensasjon
for å kunne sette i gang grunnarbeider på arealer som det er inngått avtale med Avfall
Sør om utbygging på. Dette er areal er som er regulert til industri/lager i reguleringsplan
for utvidelse av Støleheia avfallsanlegg, godkjent av kst. 17.03.2005.
Det er også innkommet detaljert rammesøknad for tomteopparbeidelse på dette arealet
den 25.06.15, denne søknad forutsetter at det gis dispensasjon før rammesøknaden kan
behandles og tiltak igangsettes. Omfanget av tomteopparbeidelsen er vist på vedlagte
illustrasjonsbilder. Av rammesøknaden fremgår at det kan bli aktuelt å etablere
pumpestasjon i parkbeltet nær ved atkomstvegen til avfallsanlegget.
Følgende dispensasjonsforhold bes avklart for å kunne starte grunnarbeider:
 Byggehøyder inntil 12 m(PBL § 29-4 begrenser gesimshøyde til 8 m)
 § 2.16 i reguleringsbestemmelsene: «Før eventuelle bygge- og anleggstiltak
igangsettes skal planene for utbyggingen godkjennes.»
 Kommuneplanens krav til parkeringsplasser (§1.10)
I utgangspunktet var det aktuelt å søke dispensasjon fra avstandskravet fra fylkesvegen,
men det er nå avklart det gjelder 15 m byggeavstand fra senterlinjen, og det vil bli
overholdt. Det er også gitt avkjørselstillatelse av vegsjefen fra fylkesvegen, slik
avkjørselen er vist i rammesøknaden.
Begrunnelse for dispensasjonssøknaden om høyde er bl.a. ønske om fleksibilitet i
forhold til krav fra kunder, og at det ikke er nabobebyggelse som blir sjenert med tanke
på innsyn. Begrunnelse for igangsetting av grunnarbeider og planering før endelig planer
er innsendt, er at en ikke har fullstendig oversikt over hvordan kunder vil ha sine bygg,
og det er ønskelig å kunne vise potensielle kunder en planert tomt. Parkeringsbehovet
vil ikke stå i forhold til gulvflate på planlagte bygg, derfor ønskes å lempe på
minimumskravet til parkering i kommuneplanens bestemmelser.
Det vises for øvrig til søknaden i sin helhet for utfyllende begrunnelse.
Søknaden er nabovarslet av Rambøll. Det er kommet en uttalelse fra Avfall sør, hvor de
informerte kort om sin virksomhet i området. I tillegg har Rambøll hatt en telefon fra
hyttenabo hvor han ønsket kontakt for å avklare om Bulk er interessert i å kjøpe hans
eiendom.
Søknaden ble sendt på høring til Fylkeskommunen og Fylkesmannen av plan/utb.enheten den 08.05.15. Det kom uttalelse fra fylkeskommunen den 27.05.15. De gir råd
om at dispensasjonen blir tidsbegrenset i påvente av ny reguleringsplan for området,
samt at det stilles vilkår som blant annet maks byggehøyde og maks antall
parkeringsplasser som tillates.
8
Lover som kommer til anvendelse:
Dispensasjoner skal behandles i samsvar med Plan- og bygningsloven (kap. 19).
Dispensasjon krever grunngitt søknad og skal være nabovarslet.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra,
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer,
lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller
regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.
Treffes det vedtak om dispensasjon, foreligger det grunnlag for behandling av søknad
om tiltak etter Plan- og bygningslovens kapittel 20.
Dispensasjonssøknaden krever vurdering etter Naturmangfoldloven § 7.
Merknader:
Dispensasjonssøknaden vurderes som grunngitt og nabovarslet.
For det som angår hytten i planområdet vises til at det er formidlet kontakt med
utbygger. Eventuell frivillig innløsning er et forhold utenfor kommunal forvaltning. En
anser ikke henvendelsen som protest på dispensasjonsforholdene.
Datalagring var ikke påtenkt når arealbruksformålet ble fastsatt ved reguleringen i 2005.
Rådmannen mener likevel virksomheten faller klart innenfor industri/lagerformålet og
også er i samsvar med avsatt arealbruk i kommuneplanen og arealplanen for
Kristiandsandsregionen.
Hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra (høyde, parkering og mer
detaljert plan før utbygging) er av generell karakter. Området inngår i et større areal
hvor kommunen har åpnet for områderegulering med datalagring som hovedformål.
Vurderinger av arealbruk, bygningsutforming herunder høyde og landskapstilpasning,
parkeringsbehov mv. vil inngå som tema i planleggingen. Slik søker uttrykker sitt behov
er hensikten med dispensasjonssøknaden å åpne for behandling av søknad om
igangsetting av tomteopparbeidelse. Søknad om rammetillatelse for
tomteopparbeidelse er mottatt av kommunen og datert 23.06.2015. Det vil ikke være
hensiktsmessig å ta endelig stilling til byggehøyder, parkeringskrav mv. på dette
tidspunkt da disse temaene inngår i igangsatt planlegging.
Rammesøknad for tomteopparbeidelse viser et areal på 65 dekar med planeringshøyde
256,5 m.o.h. nord/øst for fylkesvegen og et areal på ca. 19 daa med planeringshøyde
254 m.o.h. på sør/vestsiden av fylkesvegen. Planeringshøyde er bl.a. beregnet for å
9
minimalisere transport. Med gesimshøyde på inntil 12 meter vil dispensasjonen
innebære topp bygningsmasse inntil 268,5 m.o.h. Planlagte bygg vil bli høyere enn
eksisterende fjellknauser og byggene vil bli eksponert i forhold til omgivelsene. Mot
sør/øst begrenses eksponeringen av en kolle med topp-punkt på 294 m.o.h. Rådmannen
mener området som sådan ikke er spesielt sårbart m.h.t. eksponering tatt i betraktning
eksisterende og planlagt arealbruk. Ut fra de merknader som er kommet og de forhold
som er vurdert, anser rådmannen ikke at hensynet bak bestemmelsene det søkes
dispensasjon fra, blir vesentlig tilsidesatt.
Det er da etter PBL § 19-2, grunnlag for å vurdere om fordelene er klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. En anser det som en samfunnsmessig fordel at en
datalagringspark kan bli etablert i dette området, og at det er i tråd med regionale og
kommunale arealplaner. Rådmannen er enig med tiltakshaver i at det er positivt for
etableringen at det raskt kan tilbys planert tomt, med mulighet for den høyde på bygg
som trengs til formålet. Det anses ikke som en vesentlig ulempe med lavere
parkeringsdekning enn bebygd areal tilsier, så lenge som det er tilstrekkelig i forhold til
behov. Det vises i den sammenheng til fylkeskommunens råd om max. antall plasser.
I forhold til denne uttalelse fra fylkeskommunen, og som omsøkt, anbefaler rådmannen
å sette begrensning på maks. 12 m gesimshøyde. Begrensing av antall parkeringsplasser
finner en ikke nødvendig her, da det allerede er søkt disp. fra minimumskravet. En
finner det heller ikke særlig hensiktsmessig med midlertidig disp. for disse omsøkte
forhold. Det forutsettes likevel at parkeringsbehov og høyde på bygg inngår i
områdereguleringen og at reguleringen kan medføre endrede bestemmer for omsøkt
areal.
En vurderer at dispensasjonen ikke får særlig negative konsekvenser for helse, miljø,
sikkerhet og tilgjengelighet.
For alle saker som berører naturmangfold følger det av Naturmangfoldloven § 7 at
prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig
myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen.
Omsøkte tiltak berører naturmangfold. Jf. Direktoratet for naturforvaltning, Naturbase,
er det ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede naturtyper i omsøkte
område. Det er heller ingen miljøregistreringer i skog (MIS). Jf. Artsdatabankens
artskart, er det ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter i omsøkte
område. Det er heller ikke fremkommet opplysninger i saken som tyder på at det kan
befinne seg naturtyper eller arter i området, som ikke er fanget opp av nevnte
registreringer. Tiltaket er imidlertid omfattende. Forholdet til naturmangfold og miljø
forutsettes derfor å inngå som element i rammesøknaden. Dette gjelder bl.a. sikring
mot påvirkning av vannmiljø som følge av terrengbearbeiding, registrering og sikring
mot spredning av eventuelt uønskede arter ved eventuell fjerning av
overskuddsmasser/uegnede masser. Prinsippene i Naturmangfoldloven vurderes med
10
det som ivaretatt i dispensasjonssaken. Det gjøres videre oppmerksom på at forholdet
til overvannsfordrøyning /flomrisiko forutsettes ivaretatt i rammesøknaden.
Rådmannen anbefaler utvalget å innvilge omsøkt disp. etter § 19-2 med vilkår om
begrensing av gesimshøyde til 12 m. Det forutsettes at Fjellmannsvegen ikke berøres og
at tiltakets forhold til natur, miljø og sikkerhet blir ivaretatt i rammesøknaden.
11
69/15 Gnr/bnr 23/315 - Ringvegen 1 - søknad om dispensasjon fra bestemmelse
om tillatt BRA
Arkivsak-dok. 15/01654-6
Arkivkode.
23/315
Saksbehandler
Oddbjørn Sagedal
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
69/15
SAMMENDRAG:
Strek arkitekter har på vegne av VEF og Roger Aamodt eiendom søkt om disp for økning
med 1 leilighet og økning av bruksareal i forhold til det tillatte i godkjente
reguleringsbestemmelser, for blokk med 19 leil. I Ringvegen 1. Det forutsettes
tilvarende reduksjon av antall leil. i Ringvegen 3.
Rådmannens forslag til vedtak:
Bygg- og miljøutvalget innvilger dispensasjon etter PBL § 19-2, fra
reguleringsbestemmelsenes § 1.1 og 1.4 for Ringvegen 1 og 3.
Dispensasjonene omfatter at det kan bygges 19 leiligheter med totalt BRA
2314 m² på gnr/bnr 23/315 – Ringvegen 1.
Vedlegg:
Vedlegg 1 - Reguleringsbestemmelser
Vedlegg 2 - Disp-søknad
Vedlegg 3 - Sit.plan
Vedlegg 4 - Konseptskisser til planforslaget 24-03-14
Vedlegg 5 - Plantegninger
Vedlegg 6 - Fasadetegninger
12
Bakgrunn for saken:
Det er innsendt søknad om rammetillatelse den 22.06.15, for oppføring av leilighetsbygg
i 4 etasjer, med 19 leiligheter, på Ringvegen 1. Søknaden er sendt med grunnlag i
godkjent detaljregulering for Ringvegen 1 og 3, godkjent av bygg- og miljøutvalget den
15.01.15. Det er i rammesøknaden omsøkt to dispensasjonsforhold fra detaljreguleringen for dette bygget, i forhold til reguleringsbestemmelsene.
Dispensasjonsforholdet er nabovarslet ved avkryssing for disp fra reguleringsplan og ved
beskrivelse på varslet om flytting av en leilighet fra B2 til B1.
Den første dispensasjonen gjelder at antall leiligheter er 19, mot at bestemmelsenes §
1.1 tilsier maks. 18 leiligheter. Dette forhold ble det i bygg- og miljøutvalgets vedtak i
sak 56/158, den 04.06.15, omtalt at utvalget ser positivt på denne økningen, mot at det
blir maks. 33 leiligheter i planområdet. Det ble i bestemmelsene åpnet for maks. 36
leiligheter i hele planområdet.
Det andre dispensasjonsforholdet er at planlagt bebyggelse inkl. parkeringsplasser på
bakken på gnr/bnr 23/315, overskrider tillatt bruksareal (T-BRA). Det er planlagt for
2314 m², mot tillatt 1800 m² i bestemmelsenes § 1.4. (det tilsvarer en overskridelse på
28%). Prosjektert bebygd areal, BYA er innenfor det tillatte.
Dispensasjonsmyndigheten tilligger bygg- og miljøutvalget for dette disp.forhold i
område som er regulert for blokkbebyggelse.
PBL § 19-2 kommer til anvendelse for dispensasjonsvurderingen.
«Dispensasjon krever grunngitt søknad og skal være nabovarslet.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene
ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan
ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer,
lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller
regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.»
I dette tilfellet anser en ikke disp.-forholdene direkte å berøre statlig eller regional
myndighet, og spørsmålet er følgelig ikke sendt på høring.
Da utvalget har fattet positivt vedtak om å kunne dispensere for 19 leiligheter, vil det
derfor her utredes kun forholdet med økt bruksareal.
Søker begrunner økningen med at de oppfatter planens intensjon som ivaretatt. BYA er
mindre enn tillatt, og 381 m² av totalt bruksareal gjelder overdekte utearealer i
svalganger og under balkonger, i tillegg utgjør 62 m² P-plasser på bakken. Det påpekes
13
at forhold til helse, miljø og sikkerhet og tilgjengelighet ikke blir forringet som følge av
tiltaket.
Det er kommet en merknad til nabovarslet fra nabo Lunden-Pedersen, som ikke går på
selve disp.-forholdene, men etasjetall og plassering av innkjørsel. Merknaden er
kommet etter fristen, det påberopes at de ikke hadde fått det ved utsendelse. En anser
likevel ikke disse forholdene som nye, men vurdert i planprosessen.
Merknader:
En vurderer at hensynet bak bestemmelsen om maks. T-BRA er å begrense volumet av
bygningsmassen, og slik sett blir bygget noe større enn det kunne vært ved å holdes
innenfor bestemmelse om maks 1800 m² BRA. Det kunne f.eks. blitt planlagt med
inntrukket 4 etg. for å holdes innenfor bestemmelsen. Høyde ville ikke blitt redusert,
men virkningen kunne blitt noe dempet. Likevel anser en ikke at hensynet blir vesentlig
tilsidesatt, også med tanke på at tillatt bebygd areal og byggegrenser ikke overskrides.
En anser ikke ulemper i form av skyggevirkning og tap av utsikt for naboer å være
vesentlige i forhold til om 4 etg. hadde vært inntrukket. (eksempel på det framgår av
vedlagte konseptskisser som var vedlagt saken ved offentlig ettersyn). Etter en samlet
vurdering anser en fordelene å være klart større enn ulempene ved å dispensere fra
bestemmelse om tillatt BRA. Rådmannen anbefaler dispensasjonen innvilget.
14
70/15 Gnr/bnr 6/511, 512, 540 m.fl. - Auravegen - privat detaljregulering
Arkivsak-dok. 14/00779-27
Arkivkode.
6/511 6/512 6/1963 6/1820 6/1345 6/540 6/587 6/588
Saksbehandler
Oddbjørn Sagedal
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
70/15
SAMMENDRAG:
Lindhus as har sendt inn privat reguleringsforslag for «Heiseldalstunet», som innebærer
endring av gjeldende reguleringsplan, bl.a. fra formål konsentrert småhusbebyggelse til
kombinert formål i 4 etg. Det er startet områderegulering i sentrum Nord og rådmannen
anbefaler at reguleringsendringen avvises inntil områderegulering er vedtatt, da bl.a.
fremtidig vegløsning har innvirkning på dette planområdet.
Rådmannens forslag til vedtak:
Bygg- og miljøutvalget opprettholder administrasjonens foreløpige
avvisning av forslag til detaljregulering for «Heiseldalstunet», med
hjemmel i PBL § 12-11. Dette i påvente av vedtatt oppstartet
områderegulering.
Vedlegg:
Vedlegg 1 - Plankart Heiseldalstunet
Vedlegg 2 - reg_best
Vedlegg 3 - reg_beskriv
Vedlegg 4 - ROS -skjema
Vedlegg 5 - sitplan
Vedlegg 6 - plan 1.etg
Vedlegg 7 - plan 2.etg
Vedlegg 8 - plan 3.etg
Vedlegg 9 - plan 4.etg.
Vedlegg 10 - plan U.etg
Vedlegg 11 - terrengsnitt
Vedlegg 12 - 3D ill
Vedlegg 13 - 3D ill
Vedlegg 14 - 3D ill
Vedlegg 15 – 3D ill
Vedlegg 16 - merknad fra Fylkesmannen i VA
Vedlegg 17 - merknad fra T. Rødland
Vedlegg 18 - merknad fra Agderbygg
15
Bakgrunn for saken:
Forslag til detaljregulering for «Heiseldalstunet» ble innsendt den 23.02.2015, fra EGG
arkitektur på vegne av tiltakshaver Lindhus as. Hensikten med planen er å legge til rette
for utvikling av næringslokaler og bolig. I tillegg legges det opp til forsamlingslokale,
samt offentlig parkering.
Detaljreguleringen avviker fra gjeldende reguleringsplan for sentrum, bl. a. ved at
område regulert for konsentrert småhusbebyggelse på de to private eiendommene i
Auravegen 8 og 10, i forslaget er endret til «Bolig/forretning/allmennyttig» med tillatt 4
etg. Agderbygg disponerer den ene eiendommen i planområdet, og det opplyses i
planbeskrivelsen at planforslaget er godkjent av de involverte, og ivaretar interessene til
begge utbyggerne.
God Driv disponerer naboeiendommen utenfor planområdet, Skogliparken. Det
foreligger innvendinger fra God Driv as: «planforslaget bryter med dagens sentrumsplan
og gjeldende reguleringsplan for området på flere punkter; høyere utnyttelse medfører
tap av utsyn og lys for Skogliparken, for massiv og ruvende bygningsmasse i forhold til
omkringliggende småhusbebyggelse, manglende sol- /skyggeanalyser, reduksjon av
offentlige parkeringsplasser i forhold til eksisterende situasjon, samt krav til sandlek og
uteoppholdsplasser er ikke oppfylt.»
Plan- utbyggingsenheten meldte tilbake den 15.04.2015 at behandling av forslaget
måtte avventes i påvente av områderegulering for sentrum nord. Dette kan innvirke på
berørte vegløsninger i tilknytning til dette området. Aktuelle kryssløsninger som er
presentert i veiutredning for sentrum Nord, som nå er levert av konsulenten, vil alle
innvirke på planløsninger for «Heiseldalstunet». I dette området er det ikke vist forskjell
på vegføringen i de alternativ som legges til grunn for områderegulering.
Forslagstiller krever i brev av 29.06.2015 at kommunal behandling av planforslaget blir
igangsatt uten videre utsettelser, i henhold til PBL § 12-11. Det hevdes i brevet at de
utredete vegalternativer for Sentrum nord ikke har noen direkte konsekvenser for det
aktuelle reguleringsområde. Forslagstiller mener deres forslag kan realitetsbehandles
parallelt med videre trafikale utredninger i sentrum nord.
Dette brevet ble besvart av enhetsleder den 03.07.2015, og det vises der til at det ikke
vurderes som aktuelt å fremme forslaget, da kommunen har vedtatt igangsatt
områderegulering som omfatter disse eiendommene. Det påpekes at planforslaget som
er mottatt, for øvrig representerer en utvidelse og endring av gjeldende reguleringsplan,
men en vil imidlertid legge henvendelsen frem for politisk behandling.
Merknader:
Planforslaget legges fram for bygg- og miljøutvalget, men uten at rådmannen forslår
utlegging til offentlig ettersyn. Etter ønske fra forslagstiller legges det fram for at byggog miljøutvalget kan gis mulighet til å fatte et vedtak om utlegging til offentlig ettersyn,
dersom utvalget ønsker det. Alternativet er at plan-/utbyggingsenhetens tilbakemelding
16
bekreftes, om å avvente behandling av detaljregulering i påvente av vedtatt oppstartet
områderegulering.
Dersom utvalget ønsker at framlagt planforslag blir sendt på høring, vil en råde til at det
først blir krevd en justering som tar høyde for utvidelse av Auravegen i h.h.t. forslag i
vegutredning og kommunedelplan for sykkel.
I forhold til bestemmelsen i § 12-11 om at planforslaget kan kreves framlagt for
kommunestyret, ser rådmannen ikke det som aktuelt i dette tilfellet, da framlagt forslag
til detaljregulering ikke er i tråd med overordnet plan, d.v.s hverken reguleringsplan for
Vennesla sentrum eller kommuneplan. Det vil si at B/M- utvalgets vedtak ikke blir
klageberettiget.
17
71/15 Videreutvikling av Vennesla Musikkgymnas - dispensasjon fra
reguleringsbestemmelser’
Arkivsak-dok. 15/00783-20
Arkivkode.
5/770
Saksbehandler
Leif Robert Sakariassen
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
71/15
SAMMENDRAG:
Vennesla Musikkgymnas ønsker å starte med internatdrift i 2. og 3. etasje i Næringsbygg
på gnr/bnr 5/770 som Filadelfia Vennesla eier. I tillegg søkes det om etablering av
kontorlokaler/-funksjoner for lærere og ansatte ved Musikkgymnaset i Iversenbygget,
gnr/bnr 5/726 av arbeidsmiljøhensyn. Begge tiltak krever dispensasjon fra arealformålet
i gjeldende reguleringsplan for Industriområde Vikeland Sør. Tiltakene er ledd i
videreutvikling av utdannelsestilbudet til Vennesla Musikkgymnas.
Rådmannens forslag til vedtak:
1
2
3
Bygg- og miljøutvalget avslår søknad om midlertidig dispensasjon for
bruksendring fra næringsvirksomhet til studenthybler/internatdrift i
Vikeland Næringsbygget. Avslaget er begrunnet med at hovedhensynet
bak reguleringsformålet blir vesentlig tilsidesatt.
Bygg- og miljøutvalget avslår søknad om dispensasjon for bruksendring fra
næringsvirksomhet til kontorlokaler / -funksjoner for lærere og ansatte i
Vennesla Musikkgymnas i Iversenbygget med begrunnelse at
hovedhensynet bak reguleringsformålet blir vesentlig tilsidesatt.
Vedtaket er truffet med hjemmel i PBL §§ 19-2
Vedlegg:
Informasjon om videreutvikling av Vennesla Musikkgymnas
Søknad studenthybler i Næringsbygget gnr/bnr 5/770
Søknad kontorer til ansatte i skolesammenheng i Iversenbygget gnr/bnr 5/726
Fellesdokument for dispensasjonsbegrunnelse for begge byggene
Reguleringsbestemmelser for Industriområde Vikeland Sør
Situasjonsplan og plankart
Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder
Høringsuttalelse fra Vest-Agder Fylkeskommune
Høringsuttalelse fra Statens vegvesen
18
Bakgrunn for saken:
Historikk.
Vennesla Musikkgymnas eies av Filadelfia Menigheten Vennesla og har en historie fra
2008 da det ble gitt tillatelse til å drive undervisning. Søknaden ble den gang ikke
dispensasjonsbehandlet da virksomheten var avgrenset til menighetens lokaler.
I 2011 ble det gitt midlertidig tillatelse til etablering av 12 brakker med samlet
bruksareal på 181 m2 i to brakerigger inntil vest- og sydfasaden på Vikeland
Næringsbygg. Varigheten var to år med vilkår om dispensasjonsbehandling ved
eventuell forlengelse.
Skolen fikk tillatelse fra fylket til å øke elevtallet i 2012. Det ble da søkt om dispensasjon
fra reguleringsbestemmelsene for å benytte 1. etasje i Næringsbygget til skoleformål.
Bygg- og miljøutvalget gav midlertidig dispensasjon men en varighet på 5 år.
I 2014 ble det gitt midlertidig tillatelse til etablering av 3 «musikkbinger» lokalisert på
Kvivollen basert på avtale med Hydro Vigelands Brug AS. Tillatelse fikk varighet til 2017.
I 2003 fikk Filadelfia Menigheten tillatelse til å etablere Mariknotten barnehage innenfor
samme reguleringsplan. Barnehagen fikk i 2004 og 2014 tillatelse til utvidelse.
Filadelfia Menigheten Vennesla fikk i 1989 tillatelse til å etablere menighetsbygg i det
samme industriområdet.
Vennesla Musikkgymnas har etter søknad fått tillatelse fra Vest-Agder Fylkeskommune
til å øke elevtallet suksessivt fra 90 til 240 elever i.flg. tiltakshaver (brev av 16.04.15).
Søknad om tiltak gjelder bruksendring av to bygg:
1.
Musikkgymnas ønsker å starte opp med internatdrift for ca 26 elever i 2. og 3.
etasje i Vikeland Næringsbygg gnr/bnr 5/770 (medregnet brakker).
2.
Musikkgymnaset ønsker å etablere kontorlokaler til lærere og andre ansatte i
tomme lokaler i Iversen-bygget (ca 450 m2 i 1. etg. samt arealer i 2. etg.). Dette for å
frigjøre arealer i Næringsbygget og oppnå gode arbeidsmiljøforhold.
Vennesla Musikkgymnas er tiltakshaver mht. næringsbygget mens Henry Iversen er å
anse som tiltakshaver når det gjelder Iversenbygget. For begge søknadene er Skov-Skov
& Bergstøl ansvarlig søker.
Reguleringsplanen for Industriområde Vikeland Sør er fra 1987. Begge tiltakene krever
dispensasjon fra reguleringsformålet som er industri, håndtverk og service med
tilhørende handelsvirksomhet, jf. §§ 1 og 2 i reguleringsbestemmelsene for
Industriområde Vikeland Sør(vedlagt). Tiltakshavers hovedbegrunnelse for
dispensasjonssøknaden er den store elevøkningen, spesielt fra andre fylker som gir
behov for mer plass til elevhybler og et økende antall lærere.
19
Det fremgår for øvrig av søknaden at brakkeriggen fortsatt er i bruk og at det er
innredet elevhybler i næringsbygget. Begge deler er så langt enhet for plan- og
utbygging kjenner til søknadspliktige tiltak hvor det ikke foreligger godkjenning.
Uttalelser fra regionale og statlige myndigheter:
Søknaden er sendt til Vest-Agder Fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder og
Statens Vegvesen for uttalelse. Uttalelsene er vedlagt saksfremstillingen.
Fylkeskommunen mener dagens bruk, etablert gjennom en rekke enkeltvedtak, er
uheldig ved at regulert arealbruk fravikes. Fylkeskommunen peker på at Kvivollen ble
avsatt til industriformål ved forrige revisjon av kommuneplanen. Eventuelle
studentboliger kan dermed få industriformål som nærmeste nabo med de konsekvenser
dette kan ha for bokvalitet. Fylkeskommunen peker på at kommuneplanen stiller
generelle kvalitetskrav knyttet til boliger som vanskelig lar seg løse på en god måte
innenfor et eksisterende industriområde. Fylkeskommunen gir faglig råd om at det ikke
gis dispensasjon for bruksendring av Vikeland Næringsbygg. Når det gjelder
kontorlokaler i Iversenbygget har ikke Fylkeskommunen særskilte merknader, bortsett
fra at omdisponering bør skje i form av planprosess og ikke ved dispensasjoner.
Fylkesmannen peker på at det er gitt flere tillatelser i strid med industriformålet. På
bakgrunn av misforholdet mellom faktisk og regulert bruk anbefaler Fylkesmannen at
kommunen gjør en overordnet vurdering i et langsiktig perspektiv av om
industriområdet er egnet til allmennyttige formål som musikkgymnas og andre
aktiviteter knyttet til Filadelfia menighet. Fylkesmannen minner for øvrig om at
kommunen har ansvar for å sikre skoleelevenes tilgang til gode uteområder.
Statens vegvesen mener det er uheldig å åpne for tiltak i strid med reguleringsplanen og
fraråder at det gis dispensasjon. Dersom det gis dispensasjon må kravene til skjerming
mot støy fra fv. 405 ivaretas.
Om dispensasjoner:
Kommunens handlingsrom er avgrenset i Plan- og bygningslovens kapittel 19, §§ 19-1 til
19-4. De viktigste bestemmelsene er:
”Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene
ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan
ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
20
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer,
lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller
regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.”
De to vilkårene i andre ledd må begge være oppfylt for at kommunen kan innvilge
dispensasjon. Blir hensynene det dispenseres fra eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse vesentlig tilsidesatt gir loven ikke hjemmel for dispensasjon. Det
samme gjelder om fordelene ikke er klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.
I forarbeidene til lovendringen (Ot.prp. nr. 32 (2007- 2008), sies det om avvik fra
arealplaner s. 242: ”Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er
som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av
kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten
konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan.
Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og
beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i
planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved
dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og
reguleringsplaner. Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at det f.eks. dispenseres
fra eldre planer som ikke er fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til hinder
eller direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene.”
Det følger av § 19-2 første ledd at kommunen kan sette vilkår for dispensasjon for å
kompensere for eventuelle ulemper. Kommunens vilkår må ha en naturlig og saklig
sammenheng med planen, lovbestemmelsen eller vedtekten det dispenseres fra.
Vilkårene må ha som formål å ivareta de hensyn som fremgår av § 1-1 lovens formål og
§ 1-3 oppgaver og hensyn i planleggingen etter loven.
Merknader:
Dispensasjonssøknaden ansees som begrunnet og nabovarslet i henhold til kravene i §
19-1.
Rådmannen viser til at det gjennom en rekke tillatelse er etablert bruk i strid med
regulert arealformål innenfor reguleringsplanen for industriområdet Vikeland Sør.
Planen for dette industriområdet ble i sin tid (1987) vedtatt av kommunestyret som en
utvidelse av eksisterende industriområder for å legge til rette for ekspansjon og
nyetablering i samsvar med formålet. Kommunestyret vedtok i 2011 å avsette Kvivollen
til næringsformål for å fremme etablering av næringsvirksomhet. Industri og
næringsarealene på Vikeland ligger relativt sentrumsnært, nær kollektivaksen og er godt
egnede næringsarealer. I 2011 ble arealet mot sør (Mariknotten) detaljregulert til
næringsformål. Som følge av pålegg fra Statens vegvesen må midlertidig
direkteavkjørsel til fv. 405 fra Mariknotten stenges og trafikk ledes inn via Vigeland
Brugs veg. Dette vil øke trafikkbelastning.
21
Rådmannen viser til uttalelse fra Fylkesmannen som ber kommunen gjøre en
overordnet vurdering av om dagens regulerte industriområde er egnet for videre
utvikling av allmennyttige formål som musikkgymnas mv. Både den historiske
utviklingen og de behov som kommer til uttrykk ved dispensasjonssøknaden viser at de
allmennyttige tilbudene i regi av Filadelfia Menigheten Vennesla vokser. Dette vitner om
kreativitet og dyktighet innenfor en sektor av stor betydning for lokalsamfunnet og for
et økende antall som mottar disse tjenestene. Der er derfor viktig at eiersiden tar ansvar
for langsiktig planlegging og utvikling.
Slik situasjonen nå er må det slås fast at virksomheten er etabler og vokser i strid med
regulert arealformål og basert på en rekke enkeltvedtak hvorav flere er tidsavgrenset.
Spesielt når det gjelder investeringer knyttet til midlertidige dispensasjoner er det
vesentlig at eiersiden er inneforstått med at den midlertidige tillatelsen faktisk
opphører.
Likevel har Rådmannen inntrykk av få konflikter mellom eksisterende bruk og industri/næringsvirksomhet i området. Industriområdet er imidlertid ikke planlagt for
boligformål, internatvirksomhet, videregående skoletilbud, barnehage og
menighetshus/kirke. Jf. omdisponeringen av Kvivollen til næringsformål er Rådmannen
av den oppfatning at næring og industri skal ha fortrinnsrett til disse arealene i samsvar
med det formål kommunestyre har fastsatt for bruken. Dette innebærer at Filadelfia
Menighet Vennesla som eier av Vennesla Musikkgymnas ikke kan påregne videre
arealmessige ekspansjon med mindre dette skjer gjennom en prosess hvor arealer
omreguleres.
Enhet for plan- og utbygging har påpekt flere tema som ikke er tilfredsstillende ivaretatt
gjennom eksisterende plan for industriområdet mht. videre utvikling av allmennyttige
formål og internatvirksomhet. Viktige tema er bl.a. trafikksikkerhet, uteoppholds/lekearealer, parkeringskapasitet og støy.
Reguleringsplanen for Mariknotten næringsområde forutsetter avgrenset atkomst via
kommunalt veg forbi Vikeland Næringsbygg som i dag er delvis benyttet til parkering.
Dette vil være i konflikt med trafikksikkerhet ut fra nåværende bruk av området.
I samsvar med hva Fylkesmannen påpeker mener Rådmannen det er viktig å formidle
disse signalene til eiersiden. Ønsker eierne å videreutvikle allmennyttige formål så må
slik virksomhet etableres på arealer som er planlagt for formålet og det må planlegges
med realistisk tidshorisont.
Når det gjelder de to konkrete dispensasjonssøknadene så skal disse vurderes opp mot
vilkårene i pbl § 19-2. Disse vilkårene definerer som allerede nevnt det
handlingsrommet kommunen har etter loven.
22
Hensynsvurdering
Hensynet bak arealformålet i reguleringsplanen for Vikeland Industriområde Sør er å
nytte arealene til industri, håndtverk og service med tilhørende handelsvirksomhet jf. §§
1 og 2 i reguleringsbestemmelsene.
De to søknadene forutsetter bruksendring av eksisterende 2 etg. av Vikeland
Næringsbygg fra kontorformål til boligformål (230 m2) samt bruksendring av 450 m2 fra
forretning til kontorformål i 1. etg. av Iversensbygget samt at ca. 150 m2 kontorlokaler i
2. etg. skal leies ut som administrasjonslokaler til Vennesla Musikkgymnas.
Isolert sett er det arealmessige omfang av disse bruksendringene samlet på rundt 830
m2. I begge tilfeller faller bruksendringen utenfor regulert formål med arealbruken da
skole- og internatvirksomhet ikke inngår i arealformålet. Det kan derfor ikke herske tvil
om at bruksendring vil innebære en tilsidesettelse av hensynet bak arealformålet.
Vurderingen som gjenstår er om tilsidesettelsen er vesentlig eller ikke. Rådmannen
mener det etter pbl § 19-2 er tre hovedforhold som må tillegges vekt i denne
vurderingen:
1. Det arealmessige omfang av virksomhet som er i strid med reguleringsformålet.
2. Virksomhetens påvirkning av reguleringsformålet på kort og lang sikt.
3. Grad av konflikt med lovens formålsbestemmelser, statlige og regionale rammer,
uttalelser fra statlige og regionale organer samt konsekvenser for helse, miljø,
sikkerhet og tilgjengelighet.
Isolert sett er arealomfanget av søknaden om bruksendring beskjeden, ikke minst sett
på bakgrunn av tidligere tillatelser til menighetsbygg, barnehage og undervisningsbygg.
Rådmannen mener denne måten å resonere på vil resultere i tilsidesettelse av
reguleringsformålet og derfor er i direkte strid med kravet til hensynsvurdering etter §
19-2 og formålsbestemmelsene i §§ 1-1 og 3-1 i pbl.
Vikeland Sør industriområde omfatter i størrelsesorden 16 dekar. Ser en bort fra
kommunens vegareal er det gjennom tidligere vedtak åpnet for at ca. 10 dekar, varig
eller midlertidig kan benyttes til andre enn regulerte formål. Av dette utgjør gnr/bnr
5/728 til menighetsformål 5,3 dekar og tomta til Mariknotten barnehage, gnr/bnr 5/761
ca 2,4 dekar. Begge disse tillatelsene er gitt uten tidsbegrensning. Samlet omfang av
varig virksomhet i strid med reguleringsformålet tilsier at det å innvilge nye varige
dispensasjoner til andre formål i dette området vil ligge utenfor hjemmelen i § 19-2.
Sakt på en annen måte – når godt over halvparten av arealet allerede er benyttet til et
annet formål blir en hver økning vesentlig.
Undervisnings-/skoleformålet som må legges til grunn for vurderingen er i liten grad
forenelig med regulert formål. Dette forsterkes av søknaden om leiligheter og
internatdrift i et regulert industriområde. Ekspanderende skolevirksomhet må forventes
å skape konflikter mht. utvikling av industri og næringsvirksomhet både mht.
trafikksikkerhet, støy og egnede arealer for uteopphold og aktiviteter. Sammen med
arealomfang øker dette tilsidesettelsen av formålet med arealbruken.
23
Barn- og unges interesser inngår direkte i lovens formålsbestemmelse og er gitt egne
statlige retningslinjer. Dette tilsier at arealer for undervisning og barnehagevirksomhet
som hovedregel krever planlegging etter loven. I dette tilfellet har fylkeskommunen og
Statens vegvesen frarådet dispensasjon og Fylkesmann har anmodet kommunen om å
foreta en overordnet vurdering av om arealet er egnet til videre utvikling av
allmennyttige formål. Etter § 19-2, 4. ledd bør kommunen ikke dispensere fra planer når
en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om
dispensasjonssøknaden.
Samlet sett konkluderer Rådmannen med at en varig dispensasjon til bruksendring
som omsøkt vil representere en vesentlig tilsidesettelse av hensynet bak formålet
med reguleringsplanen for Vikeland Industriområde Sør. Pbl § 19-2 åpner da ikke for
dispensasjon.
Det ble i 2011 gitt midlertidig dispensasjon til brakkerigg (varighet 2 år) og i 2012 til
midlertidig dispensasjon for bruk av Vennesla Næringsbygg til undervisningsformål med
varighet til 2017. Intensjonen med midlertidig dispensasjon var å gi tiltakshaver
forutsigbarhet og tid til å planlegge. Det er denne gang ikke søkt om midlertidig
dispensasjon. Rådmannen finner det da ikke riktig å gjennomføre en vurdering basert på
et slikt vilkår.
Så lenge det konkluderes med at hovedhensynet blir vesentlig tilsidesatt er det ikke krav
om vurderingen av om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
Generelt vil vesentlig tilsidesettelse av hovedformålet med reguleringen innebære en så
stor ulempe at det er vanskelig å innfri krav om overvekt av fordeler. Spesielt når det
gjelder arbeidsmiljø er det imidlertid lett å gi søker medhold i at dette vil kunne bli
vesentlig forbedret ved å ta i bruk lokaler i Iversensbygget.
24
72/15 Gnr/bnr 32/104,105 - Reguleringsplan for Hommelia - Liten endring av
reguleringsplanen
Arkivsak-dok. 15/01554-8
Arkivkode.
32/104 32/105
Saksbehandler
Leif Robert Sakariassen
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
72/15
SAMMENDRAG:
Homme Tomteutvikling AS ønsker å oppføre 5 eneboliger i kjede til i stedet for 2
eneboliger med tillatt sekundærbolig på Hommelia 17 og 19.
Rådmannens forslag til vedtak:
1
2
3
Bygg- og miljøutvalget godkjenner en mindre endring av reguleringsplan
for Hommelia boligfelt datert 5.7.2012, tomt nr 17 og 19, gnr 32 / bnr 104
og 105, med hjemmel i PBL § 12 – 14 og med begrunnelse gitt i
saksfremstillingen.
Gnr/bnr 32/104 og 105 bør sammenføyes før det gis tillatelse til tiltaket.
Tiltak for skjerming av parkerte biler for snørydding av veg samt atkomst
til respektive uteområder må gjennomføres i sammenheng med
boligbyggingen.
Vedlegg:
Søknad
Tiltakshavers begrunnelse
Plankart
Situasjonsplan
Visualisering / bilder pr dags dato
Revidert reguleringsbestemmelse
Uttalelser fra Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder Fylkeskommune
Utbyggingsavtale
25
Bakgrunn for saken:
Norsk Byggservice AS avdeling Vennesla har 11.6.2015 på vegne av Homme
Tomteutvikling AS søkt om rammetillatelse for oppføring av rekkehus med 5 boenheter
på 2 tomter som i følge gjeldende reguleringsplan skal være enebolig eventuelt med
sekundærleilighet (kan derved bli 4 boenheter). Rekkehusene skal være rene
eneboliger. Dette tilsier at antall boenheter øker fra 4 til 5.
Formen på rekkehusene vil ha samme hovedtrekk som øvrige bygg som tiltakshaver har
ført opp i området, bl.a. 2-mannsboliger lenger nede i feltet. Rekkehusene vil på grunn
av topografien ha en underetasje, en hovedetasje og en loftsetasje. Parkeringsplass og
hovedatkomst til boligene blir hovedetasjenivået.
De nye boligene skal ha livsløpsstandard. Det er det ikke krav om gjeldende
reguleringsplan.
Tiltakshaver har i sin begrunnelse oppgitt at markedet vil ha slike boliger pga pris og
størrelse. Det legges opp til at boligene skal Husbank finansieres noe som krever
livsløpsstandard og bedre energimessige bygg. Tiltakshaver ser også for seg at enebolig
på tomt 19 kan være vanskelig å få solgt pga utkjørsel og høyde. Det vil nå bli en felles
innkjørsel til rekkehusene.
Hommelia 17 og 19 er på til sammen 1789 m2. I hht reguleringsbestemmelsene skal det
være 200 m2 uteareal til hver boenhet og 45 m2 til parkeringsplasser (3 biler a 15 m2 til
hver boenhet). Grunnflate for hver bolig er 66 m2.
Tomteutnyttelsen blir da 111x5 / 1789 x 100 = 31 %.
For 2-mannsboliger er tomteutnyttelsen 35 % og for eneboliger er den 30 %.
Slik søknaden var utformet var tiltaket avhengig av dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Hommelia for å bli gjennomført. I forståelse med tiltakshaver omgjøres
søknaden til en liten endring av reguleringsplanen, jfr. PBL § 12 – 14.
Søknaden er nabovarslet. Det er ikke mottatt merknader til søknaden.
Søknaden er sendt Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder Fylkeskommune. Ingen har
merknader til denne endringen. Endringen innebærer ingen betydning for planens
hovedtrekk.
Naturmangfold.
Forholdet er til dels tatt opp i reguleringsplanen. Kommunen legger derfor til grunn at
det ikke er nødvendig å foreta nye vurderinger etter miljøprinsippene i
naturmangfoldloven §§ 9-12. Prinsippene i Naturmangfoldloven vurderes med det som
ivaretatt.
26
Merknader:
Rammesøknaden med tilhørende dispensasjonssøknad fra reguleringsbestemmelsene
er omgjort til en liten endring av reguleringsplanen og dens bestemmelser for
angjeldende tomter. Dette er i full forståelse med tiltakshaver som også er eier av
reguleringsplanen.
Endringen kan dermed hjemles i PBL § 12-14 og behandles av Bygg- og miljøutvalget:
Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre endringer i
reguleringsplan eller å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen.
Små endringer kan delegeres til administrasjonen.
I følge gjeldende delegasjonsreglement behandles denne endringssøknaden politisk.
Det er laget utbyggingsavtale for Hommelia. Endringen kan ikke sies å ha innvirkning på
avtalen.
Det har ikke kommet innvendinger fra naboer.
Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder Fylkeskommune har ikke kommentarer til
endringen. De skriver i sitt brev at denne mindre endringen
Ad tomt / nabogrense:
Dette gjelder 2 tomter som tiltakshaver skal bebygge med 5 boliger i kjede. Det er ikke
greit om nabogrensen går inni en av boligene. Grensen justeres, men rådmannen
anbefaler at bruksnummerne 104 og 105 sammenføyes og boligene seksjoneres. Dette
må sies å være i tråd med pkt 3.2 l i reguleringsbestem-melsene: Tomteinndeling som
vist i planen kan justeres og fastsettes endelig etter hvert som området bygges ut.
Hver enkelt boligeier må ha adkomst til egne uteområder på nordsiden uten alltid å gå
gjennom egen bolig. Det må vises på situasjonsplan hvordan dette ordnes. Dette kan tas
i sammenheng med søknad om igangsettelse.
Situasjonsplanen viser parkeringsplasser for riktig antall biler i hht bestemmelsene.
Bilene som står langs vegen er utsatt for bl.a. snørydding. Disse må skjermes med riktig
dimensjonert overbygg.
På bakgrunn av ovenstående vurdering anbefaler rådmannen at Bygg- og miljøutvalget
godkjenner endringen i medhold av PBL § 12 – 14.
27
73/15 Gnr/bnr 23/43 - ett-trinns søknadsbehandling/endring av matrikkelenhet.
Tiltakshaver: Odd Terje Øidna
Arkivsak-dok. 15/01750-3
Arkivkode.
--Saksbehandler
Silvio Krieger
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
73/15
SAMMENDRAG:
Vennesla kommune, Enhet for plan og utbygging mottok 30. juni 2015 søknad om deling
av grunneiendom fra gnr/bnr 23/43. Tomta omfattes av reguleringsplan for
Moseidmoen. I gjeldende planstrategi og budsjett/økonomiplan skal reguleringsplan for
Moseidmoen revideres med planlagt oppstart høsten 2015. Vedtatt planoppstart reiser
flere ubesvarte planfaglige spørsmål. Denne saken, sammen med to andre delingssaker
på Moseidmoen, legges derfor fram for bygg og miljøutvalget.
Per i dag vil de fleste tomtene på Moseidmoen slite med å tilfredsstille de 3
hovedkriteriene for å kunne få tillatelse til deling. Overordnet kvartalsstruktur,
plassering av eksisterende boliger og tomtestruktur gjør det vanskelig å finne gode
trafikksikre løsninger og tilpasning til bygningsmiljøet. En foreldet teknisk standard på
veg, vann og avløp vil nesten alltid være et problem for å kunne oppfylle Plan- og
bygningsloven kapitel 27, særlig § 27-1, 2 og 4. Hensynet til overordnede planføringer
og samfunnsinteresser tilsier at det bør vises varsomhet med å gjennomføre nye
delinger når området nå skal under ny planlegging.
Rådmannen anbefaler at delingssøknaden avslås og at det med hjemmel i Plan- og
bygningslovens § 13-1 varsles nedlagt midlertidig delingsforbud på Moseidmoen.
Rådmannens forslag til vedtak:
1
2
Bygg- og miljøutvalget varsler med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 131 innføring av midlertidig forbud mot oppretting og endring av eiendom
innenfor reguleringsplan for Moseidmoen og Moseidmoen Nord i påvente
av ny reguleringsplan for området.
Bygg- og miljøutvalget utsetter videre behandling av søknad om deling av
gnr/bnr 23/43 til det er avklart om forbud mot oppretting og endring av
eiendom blir vedtatt.
Vedlegg:
1. a Søknad
1. b Endring søknad
2. Kart
3. Skisse – siktlinjer
4. Oversiktskart
5. Reguleringsbestemmelser
28
Bakgrunn for saken:
Vennesla kommune, Enhet for plan og utbygging mottok 30. juni 2015 søknad om deling
av grunneiendom fra gnr/bnr 23/43. Eiendommen omfattes av reguleringsplan for
Moseidmoen. Vedlagt søknaden følger situasjonsplan. Søknaden er nabovarslet. Det
foreligger ikke merknader fra naboer. Søknad og situasjonsplan følger som vedlegg til
saken. Søker hadde visst garasjetilbygg for eksisterende bolig, men den kommer i
konflikt med byggegrensen. Byggegrensa sammenfaller med ytterste husvegg i vest. Det
var imidlertid vanskelig å finne en annen plassering
Arealopplysninger:
Eiendom gnr/bnr 23/43 er ifølge kommunens database ca. 1083 m² stor og bebygd med
enebolig og garasje. Tomten søkes fradelt og er omfattet av reguleringsplan for
Moseidmoen. Gjenværende del av 23/43 vil være ca. 588 m², med en utnyttelse på ca.
%-BYA=20 (ca. 98 m² bolig; ca 20 m² garasje – plassering er ikke avklart enda). Omsøkt
ny parsell vil være ca. 500 m² (ca. bolig pluss garasje = 100 m²) og en utnyttelse på ca. %BYA=20. Den eksisterende garasje skal rives.
Saken har vært diskutert med enhet for teknisk forvaltning. Det ble muntlig
videreformidlet an Enheten ber om at det innføres bygge- og deleforbud på bakgrunn av
at området skal underlegges ny planlegging. Nye delinger vurderes å kunne få negative
konsekvenser for videre planlegging. Dersom utvalget likevel velger å gi tillatelse til
deling anmoder teknisk om at det settes vilkår som ivaretar flere forhold knyttet til
veg/trafikksikkerhet og teknisk infrastruktur.
Lover som kommer til anvendelse
Deling er et tiltak etter Pbl § 20-1 som krever søknad og nabovarsling. Søknaden skal gi
de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket.
Det skal framgå av søknaden om det søkes om dispensasjon, jf. kapittel 19.
Plan – og bygningslovens generelle krav ved delingssaker fremgår av § 26-1 og når det
gjelder teknisk infrastruktur også av kapitel 27. I tillegg omfatter
reguleringsbestemmelsene for Moseidmoen hjemmel for å stille plankrav ved
delingssaker samt krav til resteiendommen. Kommuneplanens bestemmelser om unntak
fra plankrav (§ 1.2.5) ved deling er ikke juridisk bindende men kan så langt forholdet
ikke er avklart i reguleringsbestemmelsene benyttes som overordnede planføringer.
Vurdering:
Omsøkt tomt ligger utenfor kommunens nåværende rammer og praktisering for å kunne
gi administrativt tillatelse til deling.
Planfaglig vurderes omsøkt deling som uheldig. Plassering av garasjen er ikke vist og
endelig avklart som reguleringsbestemmelser krever, men søker ønsket likevel
behandling og avgjørelse gjennom bygg og miljøutvalget. Det er ikke avklart om en
annen plassering av garasje er mulig men slik delingen er foreslått vil dette gå utover
solrike utearealer på begge parseller. Ved deling som omsøkt etableres det ny trafikk ut
29
til Hallandssvegen. Dette er uheldig ut fra trafikksikkerhet. Hallandsvegen er uten
eksisterende og tilfredsstillende g/s-vegtilbud.
Reguleringsbestemmelser for Moseidmoen gir generelt få konkrete føringer for
delingssaker. Av § 10 fremgår: «For bestående bolighus skal krav til utnyttelse nevnt i
paragraf 7 gjelde ved tilbygg, garasje, uthus og også ved eventuell fradeling». § 7
definerer boligtyper og utnyttelse: «Innenfor byggeområder for boliger kan det
oppføres bolighus som frittliggende eneboliger, rekke-/kjedehus, eller som tilbygg til
eksisterende boligbygg. Bygningens grunnflate, inkl. garasje må for eneboliger ikke
overskride 20 % av tomtens nettoareal (BYA=20%), og ikke overskride 25% for andre
boligtyper (BYA=25%).
Det kommer ikke til utrykk i reguleringsbestemmelsene at disse kravene skal stilles til ny
parsell. Pbl § 26-1 hjemler imidlertid et generelt krav om at deling ikke må gjennomføres
på en slik måte at det strider mot plan og slik at det dannes tomter som er uegnet til
bebyggelse på grunn av størrelse, form eller plassering.
§ 3 gir kommunen hjemmel til å kreve detaljregulering ved deling, sitat: « Ved
tomtedelings- eller byggesøknad, kan bygningsrådet kreve en bebyggelsesplan som viser
utnyttelsen av hele eiendommen og tilpasningen til bygningsmiljøet.» Plankravet er lite
anvendt ved søknad om deling av enkelttomter da kostnadene blir uforholdsmessig
høye.
Så langt et forhold ikke er avklart i reguleringsbestemmelsene vil de generelle
bestemmelsene i Plan- og bygningslovens § 26-1 komme til anvendelse, sitat: «…må ikke
gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller
plan. Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke gjøres slik at
det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller
plassering etter reglene i denne lov.». Plan- og bygningslovens bestemmelser om
tilknytning til infrastruktur i kapitel 27 (veg, vann, avløp mv.) må være løst.
Praktiseringen av bestemmelsene for deling av enkelttomter på Moseidmoen har
gjennomgående vært liberal. De opprinnelige tomteparsellene fra Eidsvollsvegen og
sørover er på ca 1 dekar. Så lenge det ikke er stilt plankrav tilfredsstilles
dokumentasjonskravet for deling gjerne med situasjonsplan og vilkår om bebyggelse i
samsvar med reguleringsbestemmelsene. Tradisjonelt har det vært lagt liten vekt på
tema som trafikksikkerhet, teknisk infrastruktur, felles grøntstruktur herunder lek,
bevaringsverdier, bokvalitet og overordnede planhensyn. Relativt mange delinger har
resulterer i etterfølgende dispensasjonssøknader knyttet til at fradelt parsell skal
bebygges. Disse dispensasjonssakene er gjerne arbeidskrevende og ofte konfliktfylte i
forhold til naboer og planfaglige prinsipper. Dispensasjonene er etter hvert så mange og
varierte at prinsippet om likebehandling er krevende å forvalte.
Områdets planfaglige rammer: Det ble vedtatt at gjeldende reguleringsplan for
Moseidmoen skal fornyes, med planoppstart høst 2015. I reguleringsplan for
30
Moseidmoen ble mesteparten prosjektert og godkjent som eneboligområde (6
eneboliger pr kvartal og symmetrisk kvartalsstruktur) med noen spredte
boligblokker/rekkehus, dvs. lav utnyttelse og romslige tomter.
Men særlig i de siste årene ble flere opprinnelige tomter godkjent delt.
Det er 3 hovedkriterier som må være oppfylt for å kunne gi tillatelse til deling på
Moseidmoen:
- Tilpasning til bygningsmiljøet og reguleringsbestemmelsene.
- Vilkår etter Plan- og bygningsloven § kapitel 27 – Tilknytting til infrastruktur
- Trafikksikkerhet – atkomst til tomten må være godkjent som tilfredsstillende av
kommunen.
Mesteparten av naboeiendommene er ikke intakte. Området framstår som høyt
utnyttet i forhold til det som var opprinnelig intensjonen med reguleringsplan for
Moseidmoen. Utnyttelsen ble dermed mye høyere enn opprinnelig planlagt og
prosjektert. Det har ikke vært tradisjon for å vektlegge tilpasninger til eksisterende
bygningsmiljø utover kravene i reguleringsbestemmelsene. Det er videre gitt en rekke
enkeltdispensasjoner som gjør det vanskelig å anvende kravet. Bevaring av eksisterende
bygningsmiljø, særegenhet og bokvalitet er imidlertid forankret som et hovedtemaene i
kommende planprosess. Det vurderes derfor som uheldig å gjennomføre deling da
området allerede er alt for høy utnyttet i forhold til opprinnelig intensjon med
reguleringsplan.
Derfor ble det vedtatt å utrede og sikre utbyggingspotensial og verdier for samfunnet
med ny reguleringsplan for Moseidmoen. En ny reguleringsplan vil definere områder
med høy utnyttelse (fortetting), lav utnyttelse (bevaring) og felles infrastruktur
(kvartalslek, lek, gang- og sykkelvei, veg, vann, avløp, grøntområder osv) og sikre
rettferdig fordeling av verdier og kostnader.
Etter samråd med Enhet for teknisk forvaltning bekreftes det dagens beskrivelse av
situasjonen og en ber derfor om at det blir vurdert å legge ned bygge og deleforbud.
Tomten ligger midt i området som tenkes regulert og deling nå, kan gi noen negative,
irreversible og fordyrende sider når enn ikke får vurdert et større areal i sammenheng.
Merknader:
Per i dag vil de fleste tomtene slite med å tilfredsstille de 3 hoved vurderingskriterier for
tillatelse til deling. Overordnet kvartalsstruktur, plassering av eksisterende boliger og
tomtestruktur gjør det vanskelig å finne gode trafikksikre løsninger og tilpasning til
bygningsmiljøet. En foreldet teknisk standard på veg, vann og avløp vil nesten alltid
være et problem for å kunne oppfylle Plan- og bygningsloven kapitel 27, særlig § 27-1, 2
og 4.
Rådmannen mener overordnede samfunnshensyn samt hensynet til kommende
planlegging tilsier at det ikke bør gis tillatelse til deling. Med bakgrunn i at hele området
underlegges ny planlegging, med planoppstart høst 2015, mangel på tilfredsstillende
31
g/s-veg og leke-/turtilbud og utdatert infrastruktur/teknisk standard er det ikke
hensiktsmessig å låse framtidig arealbruk på tomten nå. En framtidig utnyttelse av
tomten og hele området bør sees i sammenheng og utredes helhetlig.
Et midlertidig delingsforbud vil sikre utbyggingspotensialet på en best mulig måte og
samtidig sikre likebehandling under planprosessen.
Saken bør sees i sammenheng med behandling av delingssøknad på gnr/bnr 23/243 og
gnr/bnr 23/245.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler å avslå deling av gnr/bnr 23/43 i påvente av ny og helhetlig
reguleringsplan for Moseidmoen.
Hvis bygg- og miljøutvalget likevel ønsker å gi tillatelse til oppretting av ny eiendom
anbefales det å stille vilkår til et positivt delingsvedtak som følger:
Vennesla kommune godkjenner deling av gnr/bnr 23/43 med vilkår:
-
-
Tilfredsstillende lekeplasstilbud i området og trygg g/s-vegtilbud må være
etablert og tursti vest for Moseidmoen industriområde må være oppgradert før
igangsettingstillatelse kan gis.
Plassering av garasje skal være godkjent av Vennesla kommune før
igangsettelsestillatelse kan gis.
Hallandsvegen/Tjønnvollvegen må ha frisikt 4 x 45 meter.
Tjønnvollvegen/ Hallandsvegen må ha frisikt 4x45 meter.
Avkjørsel skal ha frisikt 3 x 20 meter.
Spillvannsledning skal rehabiliteres for brukstillatelse kan gis.
Egen septiktank for fradelt hus må etableres.
Overvann må fordrøyes på egen grunn.
Snøopplag må sikres på egen grunn.
Begge eiendommene skal bidra til etablering av felles infrastruktur ved regulering
av Moseidmoen (beløp fastsettes senere; heftelse tinglyses).
32
74/15 Gnr/bnr 23/245 - Bjørnsonsvegen 7 - søknad om deling. Tiltakshaver: Else
Karin Eriksen
Arkivsak-dok. 15/01434-5
Arkivkode.
23/245
Saksbehandler
Silvio Krieger
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
74/15
SAMMENDRAG:
Vennesla kommune, enhet for plan og utbygging mottok 1. juni 2015 søknad om deling
av grunneiendom fra gnr/bnr 23/245. Tomta omfattes av reguleringsplan for
Moseidmoen. Deling vil være i samsvar med tidligere praktisering av
delingsbestemmelsene på Moseidmoen. Etter gjeldene delegasjonsreglement har
administrasjonen fullmakt til å treffe delingsvedtak. I gjeldende planstrategi og
budsjett/økonomiplan skal reguleringsplan for Moseidmoen revideres med planlagt
oppstart høsten 2015. Vedtatt planoppstart og høringsuttalelse fra Enhet for teknisk
forvaltning reiser flere ubesvarte planfaglige spørsmål. Denne saken, sammen med to
andre delingssaker på Moseidmoen, legges derfor fram for bygg og miljøutvalget.
Per i dag vil de fleste tomtene på Moseidmoen slite med å tilfredsstille de 3
hovedkriteriene for å kunne få tillatelse til deling. Overordnet kvartalsstruktur,
plassering av eksisterende boliger og tomtestruktur gjør det vanskelig å finne gode
trafikksikre løsninger og tilpasning til bygningsmiljøet. En foreldet teknisk standard på
veg, vann og avløp vil nesten alltid være problem mht. å oppfylle Plan- og bygningsloven
kapitel 27, særlig § 27-1, 2 og 4. Hensynet til overordnede planføringer og
samfunnsinteresser tilsier at det bør vises varsomhet med å gjennomføre nye delinger
når området nå skal under ny planlegging.
Rådmannen anbefaler at delingssøknaden avslås og at det med hjemmel i Plan- og
bygningslovens § 13-1 varsles nedlagt midlertidig delingsforbud på Moseidmoen.
Rådmannens forslag til vedtak:
1
2
Bygg- og miljøutvalget varsler med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 131 innføring av midlertidig forbud mot oppretting og endring av eiendom
innenfor reguleringsplan for Moseidmoen og Moseidmoen Nord i påvente
av ny reguleringsplan for området.
Bygg- og miljøutvalget utsetter videre behandling av søknad om deling av
gnr/bnr 23/245 til det er avklart om forbud mot oppretting og endring av
eiendom blir vedtatt.
33
Vedlegg:
2. Søknad
3. Kart
4. Uttalelse Enhet for teknisk forvaltning
5. Skisse – siktlinjer
6. Oversiktskart
7. Reguleringsbestemmelser
34
Bakgrunn for saken:
Kommunen mottok 15. april 2015 søknad om deling av grunneiendom fra gnr/bnr
23/245. Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Moseidmoen. Vedlagt søknaden
følger situasjonsplan. Søknaden er nabovarslet. Det foreligger ikke merknader fra
naboer. Søknad og situasjonsplan følger som vedlegg til saken.
Arealopplysninger:
Gnr/bnr 23/245 er ifølge kommunens database og søker ca. 1034 m² og bebygd med
enebolig, garasje og anneks. Ved deling som omsøkt vil gjenværende del av 23/245 være
ca. 534 m², med en utnyttelse på ca. %-BYA=20 (ca. 86,6 m² bolig; ca 20 m² garasje).
Eksisterende garasje forutsettes revet. Omsøkt ny parsell vil være ca. 500 m² og i søknad
og situasjonsplan forutsettes BYA på inntil 20 % (ny bolig og garasje) dvs. innenfor
rammen i reguleringsbestemmelsene for eneboliger.
Saken har vært forelagt enhet for teknisk forvaltning. Enheten ber om at det innføres
bygge- og deleforbud på bakgrunn av at området skal underlegges ny planlegging. Nye
delinger vurderes å kunne få negative konsekvenser for videre planlegging. Dersom
utvalget likevel velger å gi tillatelse til deling anmoder teknisk om at det settes vilkår
som ivaretar flere forhold knyttet til veg/trafikksikkerhet og teknisk infrastruktur.
Lover som kommer til anvendelse
Deling er et tiltak etter Pbl § 20-1 som krever søknad og nabovarsling. Søknaden skal gi
de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne ta stilling til søknaden.
Det skal framgå av søknaden om det søkes om dispensasjon, jf. kapittel 19.
Plan – og bygningslovens generelle krav ved delingssaker fremgår av § 26-1 og når det
gjelder teknisk infrastruktur også av kapitel 27. I tillegg omfatter
reguleringsbestemmelsene for Moseidmoen hjemmel for å stille plankrav ved
delingssaker samt krav til resteiendommen. Kommuneplanens bestemmelser om unntak
fra plankrav (§ 1.2.5) ved deling er ikke juridisk bindende men kan så langt forholdet
ikke er avklart i reguleringsbestemmelsene benyttes som overordnede planføringer.
Vurdering:
Søknaden ligger innenfor kommunens tidligere praktisering av bestemmelsene for å gi
administrativ tillatelse til deling.
Planfaglig vurderes omsøkt deling som uheldig. Skissert forslag til plassering av garasjen
for gjenværende parsell er i konflikt med siktlinje i kryss Bjørnsonsvegen/Strøymsvegen
(4x45 meter). Det vil være mulig å plassere garasjen utenfor siktlinjen men slik delingen
er foreslått vil dette gå utover solrike utearealer på begge parseller. Ved deling som
omsøkt etableres det ny avkjørsel til Strøymsvegen. Dette er uheldig ut fra
trafikksikkerhet. Strøymsvegen er uten eksisterende og tilfredsstillende g/s-vegtilbud.
Reguleringsbestemmelser for Moseidmoen gir generelt få konkrete føringer for
delingssaker. Av § 10 fremgår: «For bestående bolighus skal krav til utnyttelse nevnt i
35
paragraf 7 gjelde ved tilbygg, garasje, uthus og også ved eventuell fradeling». § 7
definerer boligtyper og utnyttelse: «Innenfor byggeområder for boliger kan det
oppføres bolighus som frittliggende eneboliger, rekke-/kjedehus, eller som tilbygg til
eksisterende boligbygg. Bygningens grunnflate, inkl. garasje må for eneboliger ikke
overskride 20 % av tomtens nettoareal (BYA=20%), og ikke overskride 25% for andre
boligtyper (BYA=25%).
Det kommer ikke til utrykk i reguleringsbestemmelsene at disse kravene skal stilles til ny
parsell. Pbl § 26-1 hjemler imidlertid et generelt krav om at deling ikke må gjennomføres
på en slik måte at det strider mot plan og slik at det dannes tomter som er uegnet til
bebyggelse på grunn av størrelse, form eller plassering.
§ 3 gir kommunen hjemmel til å kreve detaljregulering ved deling, sitat: « Ved
tomtedelings- eller byggesøknad, kan bygningsrådet kreve en bebyggelsesplan som viser
utnyttelsen av hele eiendommen og tilpasningen til bygningsmiljøet.» Plankravet er lite
anvendt ved søknad om deling av enkelttomter da kostnadene blir uforholdsmessig
høye.
Så langt et forhold ikke er avklart i reguleringsbestemmelsene vil de generelle
bestemmelsene i Plan- og bygningslovens § 26-1 komme til anvendelse, sitat: «…må ikke
gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller
plan. Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke gjøres slik at
det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller
plassering etter reglene i denne lov.». Plan- og bygningslovens bestemmelser om
tilknytning til infrastruktur i kapitel 27 (veg, vann, avløp mv.) må være løst.
Praktiseringen av bestemmelsene for deling av enkelttomter på Moseidmoen har
gjennomgående vært liberal. De opprinnelige tomteparsellene fra Eidsvollsvegen og
sørover er på ca 1 dekar. Så lenge det ikke er stilt plankrav tilfredsstilles
dokumentasjonskravet for deling gjerne med situasjonsplan og vilkår om bebyggelse i
samsvar med reguleringsbestemmelsene. Tradisjonelt har det vært lagt liten vekt på
tema som trafikksikkerhet, teknisk infrastruktur, felles grøntstruktur herunder lek,
bevaringsverdier, bokvalitet og overordnede planhensyn. Relativt mange delinger har
resultert i etterfølgende dispensasjonssøknad knyttet til at fradelt parsell skal bebygges.
Disse dispensasjonssakene er gjerne arbeidskrevende og ofte konfliktfylte i forhold til
naboer og planfaglige prinsipper. Dispensasjonene er etter hvert så mange og varierte at
prinsippet om likebehandling er krevende å forvalte.
Områdets planfaglige rammer: Det ble vedtatt at gjeldende reguleringsplan for
Moseidmoen skal fornyes, med planoppstart høst 2015. Reguleringsplan for
Moseidmoen ble mesteparten prosjektert og godkjent som eneboligområde (6
eneboliger pr kvartal og symmetrisk kvartalsstruktur) med noen spredte
boligblokker/rekkehus, dvs. lav utnyttelse og romslige tomter.
Men særlig i de siste årene ble flere opprinnelige tomter godkjent delt.
36
Det er 3 hovedkriterier som må være oppfylt for å kunne gi tillatelse til deling på
Moseidmoen:
- Tilpasning til bygningsmiljøet og reguleringsbestemmelsene.
- Vilkår etter Plan- og bygningsloven kapitel 27 – Tilknytting til infrastruktur
- Trafikksikkerhet – atkomst til tomten må være godkjent som tilfredsstillende av
kommunen.
Mesteparten av naboeiendommene rundt er intakte: Gnr/bnr 23/215, 233, 203, 221,
202, 211 og 206. Nordahls Griegs veg 7A og B samt 10A og B er imidlertid delte og
seksjonert tomannsboliger. Også i resten av nærmere nabolaget (tilgrensende kvartaler)
framstår storparten av tomtene som intakte. Det har ikke vært tradisjon for å vektlegge
tilpasninger til eksisterende bygningsmiljø utover kravene i reguleringsbestemmelsene.
Det er videre gitt en rekke enkeltdispensasjoner som gjør det vanskelig å anvende
kravet. Bevaring av eksisterende bygningsmiljø, særegenhet og bokvalitet er forankret
som et hovedtemaene i kommende planprosess. Det vurderes derfor som uheldig å
gjennomføre deling da området er et av få med relativt intakt tomtestruktur.
Eksisterende infrastruktur (veg, vann og avløp) er bygd etter eldre teknisk standard.
Standard og kapasitet på infrastruktur må derfor betegnes som utdatert og ikke
tilfredsstillende. Isolert sett kan i enkelte områder tilbudet være tilfredsstillende. Hele
Moseidmoenområde, eksisterende bygningsmassen, infrastruktur og fellestilbud (lek,
grønt, g/s-veg osv) tilfredsstiller samlet sett ikke dagens samfunnsbehov og
minstekravene til standard og kvalitet. Trafikksikkerhetsmessig er situasjonen ikke
tilfredsstillende og enkeltdelinger øker utfordringen. Moseidmoen ansees å være et av
det viktigste sentrumsnære reserveareal for fortetting med kvalitet. Ivaretakelse av
fortettingspotensialet er et hovedtema i kommende planprosess. Det vil derfor være
uheldig å gjennomføre ytterligere deling også ut fra dette perspektivet.
Derfor ble det vedtatt å utrede og sikre utbyggingspotensial og verdier for samfunnet
med ny reguleringsplan for Moseidmoen. En ny reguleringsplan vil definere områder
med høy utnyttelse (fortetting), lav utnyttelse (bevaring) og felles infrastruktur
(kvartalslek, lek, gang- og sykkelvei, veg, vann, avløp, grøntområder osv) og sikre
rettferdig fordeling av verdier og kostnader.
Mottatt faglig uttalelse fra Enhet for teknisk forvaltning bekrefter dagens beskrivelse av
situasjonen og en ber derfor om at det blir vurdert å legge ned bygge og deleforbud.
Tomten ligger midt i området som tenkes regulert og deling nå, kan gi noen negative,
irreversible og fordyrende sider når enn ikke får vurdert et større areal i sammenheng.
Merknader:
Per i dag vil de fleste tomtene slite med å tilfredsstille de 3 hoved vurderingskriterier for
tillatelse til deling. Overordnet kvartalsstruktur, plassering av eksisterende boliger og
tomtestruktur gjør det vanskelig å finne gode trafikksikre løsninger og tilpasning til
bygningsmiljøet. En foreldet teknisk standard på veg, vann og avløp vil nesten alltid
37
være et problem for å kunne oppfylle Plan- og bygningsloven kapitel 27, særlig § 27-1, 2
og 4.
Rådmannen mener overordnede samfunnshensyn samt hensynet til kommende
planlegging tilsier at det ikke bør gis tillatelse til deling. Med bakgrunn i at hele området
underlegges ny planlegging, med planoppstart høst 2015, mangel på tilfredsstillende
g/s-veg og leke-/turtilbud og utdatert infrastruktur/teknisk standard er det ikke
hensiktsmessig å låse framtidig arealbruk på tomten nå. En framtidig utnyttelse av
tomten og hele området bør sees i sammenheng og utredes helhetlig.
Et midlertidig delingsforbud vil sikre utbyggingspotensialet på en best mulig måte og
samtidig sikre likebehandling under planprosessen.
Saken bør imidlertid sees i sammenheng med behandling av tilsvarende delingssøknad
på gnr/bnr 23/243 og gnr/bnr 23/43.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler å avslå deling av gnr/bnr 23/245 i påvente av ny og helhetlig
reguleringsplan for Moseidmoen.
Hvis bygg- og miljøutvalget likevel ønsker å gi tillatelse til oppretting av ny eiendom
anbefales det å stille vilkår til et positivt delingsvedtak som følger:
Vennesla kommune godkjenner deling av gnr/bnr 23/245 med vilkår:
-
-
Begge tomtene skal ha en rektangulær form.
Tilfredsstillende lekeplasstilbud i nærområdet og trygg g/s-vegtilbud må være
etablert og tursti vest for Moseid industriområde må være oppgradert før
igangsettingstillatelse kan gis.
Bjørnsonsvegen/Strøymsvegen må ha frisikt 4x45 meter.
Strøymsvegen/Bjørnsonsvegen må ha frisikt 4x45 meter.
Avkjørsel skal ha frisikt 3x20 meter.
Garasje/biloppstillingsplasser skal ikke komme i konflikt med siktlinjer.
Spillvannsledning skal rehabiliteres før brukstillatelse kan gis.
Egen septiktank for fradelt hus må etableres.
Overvann må fordrøyes på egen grunn.
Snøopplag må sikres på egen grunn.
Stikkledninger må føres ut til Strøymsvegen.
Begge eiendommene skal bidra til etablering av felles infrastruktur ved regulering
av Moseidmoen (beløp fastsettes senere; heftelse tinglyses).
38
75/15 Gnr/bnr 23/243 - Moseidmoen - Søknad om fradeling av tomt til ny
enebolig. Tiltakshaver: Johnny Hodnemyr
Arkivsak-dok. 15/00929-6
Arkivkode.
23/243
Saksbehandler
Silvio Krieger
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
75/15
SAMMENDRAG:
Vennesla kommune, Enhet for plan og utbygging mottok 15. april 2015 søknad om
deling av grunneiendom fra gnr/bnr 23/243. Tomta omfattes av reguleringsplan for
Moseidmoen. Deling vil være i samsvar med tidligere praktisering av
delingsbestemmelsene på Moseidmoen. Etter gjeldene delegasjonsreglement har
administrasjonen fullmakt til å treffe delingsvedtak. I gjeldende planstrategi og
budsjett/økonomiplan skal reguleringsplan for Moseidmoen revideres med planlagt
oppstart høsten 2015. Vedtatt planoppstart og høringsuttalelse fra Enhet for teknisk
forvaltning reiser flere ubesvarte planfaglige spørsmål. Denne saken, sammen med to
andre delingssaker på Moseidmoen, legges derfor fram for bygg og miljøutvalget.
Per i dag vil de fleste tomtene på Moseidmoen slite med å tilfredsstille de 3
hovedkriteriene for å kunne få tillatelse til deling. Overordnet kvartalsstruktur,
plassering av eksisterende boliger og tomtestruktur gjør det vanskelig å finne gode
trafikksikre løsninger og tilpasning til bygningsmiljøet. En foreldet teknisk standard på
veg, vann og avløp vil nesten alltid være et problem for å kunne oppfylle Plan- og
bygningsloven kapitel 27, særlig § 27-1, 2 og 4. Hensynet til overordnede planføringer
og samfunnsinteresser tilsier at det bør vises varsomhet med å gjennomføre nye
delinger når området nå skal under ny planlegging.
Rådmannen anbefaler at delingssøknaden avslås og at det med hjemmel i Plan- og
bygningslovens § 13-1 varsles nedlagt midlertidig delingsforbud på Moseidmoen.
Rådmannens forslag til vedtak:
1
2
Bygg- og miljøutvalget varsler med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 131 innføring av midlertidig forbud mot oppretting og endring av eiendom
innenfor reguleringsplan for Moseidmoen og Moseidmoen Nord i påvente
av ny reguleringsplan for området.
Bygg- og miljøutvalget utsetter videre behandling av søknad om deling av
gnr/bnr 23/243 til det er avklart om forbud mot oppretting og endring av
eiendom blir vedtatt.
39
Vedlegg:
8. Søknad
9. Kart
10. Redegjørelse på naboprotest
11. Uttalelse Enhet for teknisk forvaltning
12. Skisse – siktlinjer
13. Oversiktskart
14. Reguleringsbestemmelser
40
Bakgrunn for saken:
Vennesla kommune, Enhet for plan og utbygging mottok 15. april 2015 søknad om
deling av grunneiendom fra gnr/bnr 23/243. Eiendommen omfattes av reguleringsplan
for Moseidmoen. Vedlagt søknaden følger situasjonsplan. Søknaden er nabovarslet. Det
foreligger merknader fra nabo av gnr/bnr 23/226, Steiner Lunden. Han gir ikke samtykke
til tiltaket, på grund av estetikk, utforming og etablering av en ekstra utkjørsel. Søknad
og situasjonsplan følger som vedlegg til saken.
Arealopplysninger:
Eiendom gnr/bnr 23/243 er ifølge kommunens database ca. 1038 m² stor og bebygd
med enebolig og garasje. Tomten søkes fradelt og er omfattet av reguleringsplan for
Moseidmoen. Gjenværende del av 23/243 vil være ca. 570 m², med en utnyttelse på ca.
%-BYA=20 (ca. 76 m² bolig; ca 39 m² garasje; terrassen på sørsiden rives). Omsøkt ny
parsell vil være ca. 468 m² (ca. 70 m² bolig; ca. 24 m² garasje) og en utnyttelse på ca. %BYA=20.
Saken har vært forelagt enhet for teknisk forvaltning. Enheten ber om at det innføres
bygge- og deleforbud på bakgrunn av at området skal underlegges ny planlegging. Nye
delinger vurderes å kunne få negative konsekvenser for videre planlegging. Dersom
utvalget likevel velger å gi tillatelse til deling anmoder teknisk om at det settes vilkår
som ivaretar flere forhold knyttet til veg/trafikksikkerhet og teknisk infrastruktur.
Lover som kommer til anvendelse
Deling er et tiltak etter Pbl § 20-1 som krever søknad og nabovarsling. Søknaden skal gi
de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne behandle søknaden.
Det skal framgå av søknaden om det søkes om dispensasjon, jf. kapittel 19.
Plan– og bygningslovens generelle krav ved delingssaker fremgår av § 26-1 og når det
gjelder teknisk infrastruktur også av kapitel 27. I tillegg omfatter
reguleringsbestemmelsene for Moseidmoen hjemmel for å stille plankrav ved
delingssaker samt krav til resteiendommen. Kommuneplanens bestemmelser om unntak
fra plankrav (§ 1.2.5) ved deling er ikke juridisk bindende men kan så langt forholdet
ikke er avklart i reguleringsbestemmelsene benyttes som overordnede planføringer.
Vurdering:
Søknaden ligger innenfor kommunens tidligere praktisering av bestemmelsene for å gi
administrativ tillatelse til deling.
Planfaglig vurderes omsøkt deling som uheldig. Skissert forslag til plassering av garasjen
for gjenværende parsell er i konflikt med siktlinje i kryss Eidsvollsveg/Strøymsvegen
(4x45 meter). Det vil være enkelt mulig å plassere garasjen helt utenfor siktlinjen men
slik delingen er foreslått vil dette gå utover solrike utearealer på begge parseller. Ved
deling som omsøkt etableres det ny avkjørsel til Strøymsvegen. Dette er uheldig ut fra
trafikksikkerhet. Strøymsvegen er uten eksisterende og tilfredsstillende g/s-vegtilbud.
41
Reguleringsbestemmelser for Moseidmoen gir generelt få konkrete føringer for
delingssaker. Av § 10 fremgår: «For bestående bolighus skal krav til utnyttelse nevnt i
paragraf 7 gjelde ved tilbygg, garasje, uthus og også ved eventuell fradeling». § 7
definerer boligtyper og utnyttelse: «Innenfor byggeområder for boliger kan det
oppføres bolighus som frittliggende eneboliger, rekke-/kjedehus, eller som tilbygg til
eksisterende boligbygg. Bygningens grunnflate, inkl. garasje må for eneboliger ikke
overskride 20 % av tomtens nettoareal (BYA=20%), og ikke overskride 25% for andre
boligtyper (BYA=25%).
Det kommer ikke til utrykk i reguleringsbestemmelsene at disse kravene skal stilles til ny
parsell. Pbl § 26-1 hjemler imidlertid et generelt krav om at deling ikke må gjennomføres
på en slik måte at det strider mot plan og slik at det dannes tomter som er uegnet til
bebyggelse på grunn av størrelse, form eller plassering.
§ 3 gir kommunen hjemmel til å kreve detaljregulering ved deling, sitat: « Ved
tomtedelings- eller byggesøknad, kan bygningsrådet kreve en bebyggelsesplan som viser
utnyttelsen av hele eiendommen og tilpasningen til bygningsmiljøet.» Plankravet er lite
anvendt ved søknad om deling av enkelttomter da kostnadene blir uforholdsmessig
høye.
Så langt et forhold ikke er avklart i reguleringsbestemmelsene vil de generelle
bestemmelsene i Plan- og bygningslovens § 26-1 komme til anvendelse, sitat: «…må ikke
gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller
plan. Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke gjøres slik at
det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller
plassering etter reglene i denne lov.». Plan- og bygningslovens bestemmelser om
tilknytning til infrastruktur i kapitel 27 (veg, vann, avløp mv.) må være løst.
Praktiseringen av bestemmelsene for deling av enkelttomter på Moseidmoen har
gjennomgående vært liberal. De opprinnelige tomteparsellene fra Eidsvollsvegen og
sørover er på ca 1 dekar. Så lenge det ikke er stilt plankrav tilfredsstilles
dokumentasjonskravet for deling gjerne med situasjonsplan og vilkår om bebyggelse i
samsvar med reguleringsbestemmelsene. Tradisjonelt har det vært lagt liten vekt på
tema som trafikksikkerhet, teknisk infrastruktur, felles grøntstruktur herunder lek,
bevaringsverdier, bokvalitet og overordnede planhensyn. Relativt mange delinger har
resulterer i etterfølgende dispensasjonssøknader knyttet til at fradelt parsell skal
bebygges. Disse dispensasjonssakene er gjerne arbeidskrevende og ofte konfliktfylte i
forhold til naboer og planfaglige prinsipper. Dispensasjonene er etter hvert så mange og
varierte at prinsippet om likebehandling er krevende å forvalte.
Områdets planfaglige rammer: Det ble vedtatt at gjeldende reguleringsplan for
Moseidmoen skal fornyes, med planoppstart høst 2015. Reguleringsplan for
Moseidmoen ble mesteparten prosjektert og godkjent som eneboligområde (6
eneboliger pr kvartal og symmetrisk kvartalsstruktur) med noen spredte
boligblokker/rekkehus, dvs. lav utnyttelse og romslige tomter.
42
Men særlig i de siste årene ble flere opprinnelige tomter godkjent delt.
Det er 3 hovedkriterier som må være oppfylt for å kunne gi tillatelse til deling på
Moseidmoen:
- Tilpasning til bygningsmiljøet og reguleringsbestemmelsene.
- Vilkår etter Plan- og bygningsloven § kapitel 27 – Tilknytting til infrastruktur
- Trafikksikkerhet – atkomst til tomten må være godkjent som tilfredsstillende av
kommunen.
Mesteparten av naboeiendommene er intakte: Gnr/bnr 23/225, 230, 242, 223, 252, 204.
Gnr/bnr 23/210, Nordahls Griegs veg 9A og B, er seksjonert, men ikke delt. Nordahl
Griegs veg 7A og B, tomt sør for gnr/bnr 23/243 er delt. Også i resten av nærmere
nabolaget (tilgrensende kvartaler) framstår storparten av tomtene som intakte. Det har
ikke vært tradisjon for å vektlegge tilpasninger til eksisterende bygningsmiljø utover
kravene i reguleringsbestemmelsene. Det er videre gitt en rekke enkeltdispensasjoner
som gjør det vanskelig å anvende kravet. Bevaring av eksisterende bygningsmiljø,
særegenhet og bokvalitet er imidlertid forankret som et hovedtemaene i kommende
planprosess. Det vurderes derfor som uheldig å gjennomføre deling da området er et av
få med relativt intakt tomtestruktur.
Eksisterende infrastruktur (veg, vann og avløp) er bygd etter eldre teknisk standard.
Standard og kapasitet på infrastruktur må derfor betegnes som utdatert og ikke
tilfredsstillende. Isolert sett kan i enkelte områder tilbudet være tilfredsstillende. Hele
Moseidmoenområde, eksisterende bygningsmassen, infrastruktur og fellestilbud (lek,
grønt, g/s-veg osv) tilfredsstiller samlet sett ikke dagens samfunnsbehov og
minstekravene til standard og kvalitet. Trafikksikkerhetsmessig er situasjonen ikke
tilfredsstillende og enkeltdelinger øker utfordringen. Moseidmoen ansees å være et av
det viktigste sentrumsnære reserveareal for fortetting med kvalitet. Ivaretakelse av
fortettingspotensialet er et hovedtema i kommende planprosess. Det vil derfor være
uheldig å gjennomføre ytterligere deling også ut fra dette perspektivet.
Derfor ble det vedtatt å utrede og sikre utbyggingspotensial og verdier for samfunnet
med ny reguleringsplan for Moseidmoen. En ny reguleringsplan vil definere områder
med høy utnyttelse (fortetting), lav utnyttelse (bevaring) og felles infrastruktur
(kvartalslek, lek, gang- og sykkelvei, veg, vann, avløp, grøntområder osv) og sikre
rettferdig fordeling av verdier og kostnader.
Mottatt faglig uttalelse fra Enhet for teknisk forvaltning bekrefter dagens beskrivelse av
situasjonen og en ber derfor om at det blir vurdert å legge ned bygge og deleforbud.
Tomten ligger midt i området som tenkes regulert og deling nå, kan gi noen negative,
irreversible og fordyrende sider når enn ikke får vurdert et større areal i sammenheng.
Merknader:
Per i dag vil de fleste tomtene slite med å tilfredsstille de 3 hoved vurderingskriterier for
tillatelse til deling. Overordnet kvartalsstruktur, plassering av eksisterende boliger og
tomtestruktur gjør det vanskelig å finne gode trafikksikre løsninger og tilpasning til
43
bygningsmiljøet. En foreldet teknisk standard på veg, vann og avløp vil nesten alltid
være et problem for å kunne oppfylle Plan- og bygningsloven kapitel 27, særlig § 27-1, 2
og 4.
Rådmannen mener overordnede samfunnshensyn samt hensynet til kommende
planlegging tilsier at det ikke bør gis tillatelse til deling. Med bakgrunn i at hele området
underlegges ny planlegging, med planoppstart høst 2015, mangel på tilfredsstillende
g/s-veg og leke-/turtilbud og utdatert infrastruktur/teknisk standard er det ikke
hensiktsmessig å låse framtidig arealbruk på tomten nå. En framtidig utnyttelse av
tomten og hele området bør sees i sammenheng og utredes helhetlig.
Et midlertidig delingsforbud vil sikre utbyggingspotensialet på en best mulig måte og
samtidig sikre likebehandling under planprosessen.
Saken bør imidlertid sees i sammenheng med behandling av tilsvarende delingssøknad
på gnr/bnr 23/245 og gnr/bnr 23/43.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler å avslå deling av gnr/bnr 23/243 i påvente av ny og helhetlig
reguleringsplan for Moseidmoen.
Hvis bygg- og miljøutvalget likevel ønsker å gi tillatelse til oppretting av ny eiendom
anbefales det å stille vilkår til et positivt delingsvedtak som følger:
Vennesla kommune godkjenner deling av gnr/bnr 23/243 med vilkår:
-
-
Lekeplasstilbud (ved Treningssenteret) og trygg g/s-vegtilbud må være etablert
og tursti vest for Moseidmoen industriområde må være oppgradert før
igangsettingstillatelse kan gis.
Eidsvollsveg/Strøymsvegen må ha frisikt 4 x 45 meter.
Strøymsvegen/Eidsvollsveg må ha frisikt 4x45 meter.
Avkjørsler skal ha frisikt 3 x 20 meter.
Spillvannsledning skal rehabiliteres for brukstillatelse kan gis.
Egen septiktank for fradelt hus må etableres.
Overvann må fordøyes på egen grunn.
Snøopplag må sikres på egen grunn.
Stikkledninger må føres ut til Strøymsvegen.
Begge eiendommene skal bidra til etablering av fellesinfrastruktur ved regulering
av Moseidmoen (beløp fastsettes senere; heftelse tinglyses).
44
76/15 Gnr/bnr 5/756 - Bjørkelivegen 3 - søknad om dispensasjon til byggetiltak dobbel terrassedør og terrasse
Arkivsak-dok. 14/02981-8
Arkivkode.
5/756
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
76/15
SAMMENDRAG:
Saken gjelder oppføring av terrasse og innsetting av dobbeltdør i sørfasaden av huset.
Dette er gjort uten at tiltaket er omsøkt slik reguleringsbestemmelsene for bevaring av
Rødbyen krever. Resultatet fremkommer på vedlagte foto. Tiltakshaver har søkt tiltaket
godkjent i etterkant. Søknaden skal behandles som om tiltaket ikke var realisert. Det er
lagt til grunn at tiltaket krever dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Rødbyen.
Søker er Jan Morten Berntsen.
Rådmannen konkluderer med at tiltaket tilsidesetter hovedhensynet bak
bevaringsformålet. Samlet sett finner ikke rådmannen overvekt av fordeler som åpner
for at dispensasjon kan gis.
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og 4 avslår Bygg- og
miljøutvalget søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for
Rødbyen for innsetting av dobbeltdør i fasade og tilbygg av terrasse.
Vurdering og begrunnelse fremgår av saksutredningen.
Vedlegg:
1. Reg.plan m/bestemmelser
2. Situasjonsplan
3. Tegninger/bilder av terrasse og ny dobbel dør
4. Uttalelse fra Fylkeskonservator
5. Gammelt bilde av Rødbyen
6. Søknad
45
Historikk:
Rødbyen er boligområdet som ligger på Vigeland like øst for jernbanestasjonen.
Rødbyen ble bygget i perioden 1908 og frem til 1. verdenskrig som tofamilieboliger for
arbeidere og funksjonærer ved Vigeland Brug.
Med ett unntak er husene like, alle har møneretning nord-syd, alle er rødmalte og har
sin spesielle stil. Unntaksboligen har møneretning øst-vest og er boligen denne saken
gjelder.
I 1987 ble disse 10 boligene regulert til spesialområde bevaring med tilhørende
bestemmelser. Det er etter planen ble vedtatt gjort bare mindre endringer på disse
boligene, nye vinduer/dører og frittliggende garasjer, men da tilpasset bygningenes
form, materialer, farger og detaljer.
Bakgrunn for saken:
Dette er en søknad i etterkant av allerede utførte tiltak. Tiltakene består i innsatt dobbel
dør mellom vinduene i sørfasaden, samt oppføring av terrasse utenfor denne med trapp
ned på plen. Størrelsen på terrassen er 28 m2 + trapp ned. Høyden på terrassen er ca.
0.85 m med ca. 0.75 m høyt sprosset gjerde. Terrassehøyden er tilpasset høyde på
grunnmur og gulvhøyden i stuen.
Tiltakshavers begrunnelse for dispensasjon
Tiltakshaver peker på at tiltakene gir økt bokvalitet, bedre tilgang til uteområde og
hagen og vil ha en helsemessig positiv effekt. Tiltaket vil heve standarden på
eiendommen, være positivt for området og øke sjansene for bevaring på en god måte.
Tiltakshaver viser til en rekke innvesteringer for å ta vare på eiendommen og det
bygningsmessige særpreget. Terrassedøren er spesialtegnet for å passe perfekt med
eksisterende vinduer og terrasserekkverket slik at det ikke bryter husets vindusrekke
mv. Komplett søknad og foto følger som vedlegg.
Lover og bestemmelser
Søknaden krever dispensasjonsbehandling etter Pbl kapitel 19 før søknad om tiltak etter
PBL § 20-1 kan behandles.
Tiltaket krever dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Rødbyen.
Reguleringsområdet er regulert til spesialområde bevaring etter § 25.6 i daværende Pbl
(§ 12-7 pkt 6 i nåværende pbl). Reguleringsformålet er å bevare den antikvariske og
kulturhistoriske verneverdige bebyggelsen i området og områdets særpregede
bygningsmiljø. § 5 slår fast: «Eksisterende bygninger tillates i alminnelighet ikke på- og
tilbygget. Ved eventuelle på- og tilbygginger, skal man se til at bygningens karakter
m.h.t. former, materialer, detaljer, farger o.a. blir opprettholdt som det har vært
tidligere.» Av § 9 fremgår: «Alle byggesaker skal forelegges antikvariske myndighet til
uttalelse før bygningsrådet treffer en avgjørelse».
Administrasjonen har i denne saken funnet grunn til å åpne for at tiltakshaver kan søke
tiltaket godkjent i etterkant. Søknaden skal da behandles som om tiltaket ikke var
46
realisert. Etter at vedtak er truffet vil saken bli gjenstand for ordinær
ulovlighetsoppfølgning etter kap 32 i Pbl.
Gis dispensasjon må søknaden også vurderes i forhold til kravene i Naturmangfoldloven.
Om dispensasjoner
Dispensasjonssøknader skal begrunnes og nabovarsles og regionale og statlige
myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det
gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8.
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra,
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer,
lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller
regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.
Merknader:
Søknaden anses begrunnet og nabovarslet. Søknaden er kun sendt «antikvariske
myndigheter», dvs. fylkeskonservatoren da andre statlige/regionale myndigheter ikke
anses direkte berørt.
Rådmannen vil presisere at Rødbyen er regulert til spesialområde bevaring gjennom en
kommunal planprosess og ikke som et vernet område etter annet lovverk. Dette
innebærer at bevaring er betinget av et godt samspill mellom private eiere av
eiendommene og mellom eierne og kommunen som plan- og tiltaksmyndighet. Drift og
vedlikehold er forutsatt ivaretatt på ordinær måte av eierne innenfor de rammer som er
fastsatt i reguleringsbestemmelsene. Rådmannen viser til at tiltakshaver har
gjennomført betydelig oppgradering av bygningsmassen utover nåværende søknad og
med god tilpasning til bevaringsformålet.
Reguleringsbestemmelsene innebærer strengere regulering av bygningsmessige tiltak
enn i et ordinært boligområde. Dette omfatter både hva som er søknadspliktige tiltak,
behandlingsmåten og hva som kan tillates av tilbygg, påbygg, materialbruk, detaljer og
farger. Reguleringsformålet er å bevare områdets særpregede bygningsmiljø.
47
Reguleringsbestemmelsene er ikke uttømmende mht. hva som kan tillates. Det er derfor
innført en streng bestemmelse (§ 9) hvor «Alle byggesaker skal forelegges antikvariske
myndigheter til uttalelse før bygningsrådet treffer en avgjørelse». I tillegg slås det i § 5
fast at eksisterende bygninger «tillates i alminnelighet ikke på- og tilbygget». Unntak fra
denne hovedregelen er spesielt omtalt i bestemmelsene. Innsetting av dobbeltdør i
fasade og anleggelse av terrasse er ikke omtalt som unntak fra hovedregelen i § 5.
Dermed har administrasjonen konkludert med at omsøkte tiltak krever
dispensasjonsbehandling etter pbl kap 19.
De to konkrete tiltakene må vurderes mht. vilkårene i § 19-2. Konkluderes det med at
hovedhensynet bak bestemmelsen det må dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt kan
dispensasjon ikke gis og videre vurdering avsluttes. Konkluderes det med at
tilsidesettelsen ikke er vesentlig skal det vurderes om fordelene ved å gi dispensasjon er
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Det skal legges vekt på dispensasjonens eventuell konsekvenser for helse, miljø,
sikkerhet og tilgjengelighet og det bør ikke dispenseres når en direkte berørt regional
eller statlig myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjon.
Det sentrale hensynet bak formålsbestemmelsen og forbudet i § 5 er å bevare områdets
særpregede bygningsmiljø, herunder skal bygningens karakter, mht. form, farge,
materialer, detaljer, farge o.a. opprettholdes som det har vært tidligere. Innseting av en
dobbeltdør som erstatning for en enkeltdør er en fasadeendring. Det vil si at tiltaket
ikke opprettholder men endrer fasaden. Dette innebærer en tilsidesettelse av
hovedhensynet bak bevaringsformålet. Rådmannen er enig med tiltakshaver i at
terrassedøra er godt tilpasset eksisterende vinduer. Selv om utgangspunktet i
bestemmelsene i realiteten er et forbud mot fasadeendring konkluderer rådmannen
med at tilsidesettelsen ikke er vesentlig.
Når det gjelder terrassen er det de samme bevaringshensyn som må vurderes.
Terrassen er fint utført og Rådmannen stiller ikke spørsmål ved tiltakshavers positive
argumenter knyttet til bokvalitet og helse. § 19-2 åpner imidlertid ikke for at disse
fordelene kan inngå i vurdering av om bevaringshensyn blir vesentlig tilsidesatt. Med
utgangspunkt i at tiltak ikke skal endre men opprettholde tidligere tilstand så innebærer
terrassens volum og høyde en betydelig bygningsmessig endring sammenhold med
førsituasjonen. Terrassen griper også sterkt inn i og endrer byggets opprinnelige fasade
og særpreg. Rådmannen mener dette tiltaket representerer en vesentlig tilsidesettelse
av kravet om å opprettholde tidligere tilstand. Da rådmannen er åpen for at
«bygningsrådet» kan konkludere annerledes videreføres likevel vurderinger av fordeler
og ulemper.
Kravet i § 19-2 er at det samlet sett foreligger en klar overvekt av fordeler med å gi
dispensasjon sammenholdt med ulemper. Konklusjonen om at hovedhensyn bak
bevaringsformålet blir tilsidesatt gjør at det skal stor tyngde av fordeler for å
tilfredsstille kravet om klar overvekt. Det vil imidlertid foreligge flere ulemper knyttet til
48
en dispensasjon til disse tiltakene. Rådmannen kjenner ikke til at det tidligere er gitt
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til tilsvarende tiltak som nå omsøkt i
Rødbyen. Ved gjennomgang av kommunens arkiv viser det seg at de fleste tillatelser
gjelder mindre enkeltgarasjer som det åpnes for tillatelse til i § 6. Gnr/bnr 5/765 fikk i
1999 dispensasjon for å sette opp et tilbygg på 8 m2. Gnr/bnr 5/722 fikk i 2000
dispensasjon til å sette inn en enkeltdør i et tilbygg med vilkår om estetisk tilpasning.
Innsetting av døren ble bl.a. begrunnet for å unngå inngang direkte fra Bjørkeligvegen.
Dette innebærer at dispensasjon både til dobbeltdør og terrasse vil skape presedens.
For å redusere presedens kan det anføres at tiltakshavers bolig er den enste av disse
boligene som har avvikende møneretning og saken dermed unik. Rådmannen tviler
imidlertid på at en slik argumentasjon i særlig grad er egnet til å redusere presedens av
en dispensasjon. Den samlede presedenseffekt av at det åpnes for dispensasjon vil
dermed måtte vurderes som en betydelig ulempe. I tillegg uttaler fylkeskonservatoren
seg negativt selv om det brukes få ord på å underbygge dette: «…terrassen og dør ut
mot terrasse ikke er i samsvar med reguleringsbestemmelsene for Rødbyen §4 og §5.»
Rådmannen mener de fordeler tiltakshaver anfører er reelle og utvilsomt av stor verdi
for bokvalitet og trivsel. Isolert sett mener Rådmannen tiltakene er pent utført og
estetisk tiltalene. De kan også legges en del vekt på at tiltakene gir et godt og trivelig
bomiljø da dette kan inngå som positiv konsekvens for helse og miljø etter § 19-2.
Kravet er imidlertid at det samlet sett skal foreligge en klar overvekt av fordeler.
Rådmannen konkluderer med at det samlet sett i denne saken er en klar overvekt av
ulemper og at det derfor ikke foreligger hjemmel for å gi dispensasjon etter § 19-2.
Skulle utvalget konkludere motsatt må alternativ vurdering av hensyn og
fordeler/ulemper begrunne vedtaket.
49
77/15 Gnr/bnr 24/37 - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Arkivsak-dok. 15/01669-2
Arkivkode.
24/37
Saksbehandler
Rune Iveland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
77/15
SAMMENDRAG:
NO1 Campus AS v/Bulk Eiendom AS, Frognerstranda 2, 0250 OSLO søker om konsesjon
på erverv av landbrukseiendom gnr/bnr 24/37, ved Stølen i Vennesla kommune.
Overdrager er Jan Martin Tønnessen, Moseidstranda 13, 4700 Vennesla.
Det er opplyst at eiendommen har et grunnareal på 1 222,3 dekar, den er bebygd med
en hytte og et uthus, begge i dårlig teknisk stand. Kjøpesum er kr. 4 235 000,Etter en samlet vurdering tilrår rådmannen at det gis konsesjon med vilkår.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av konsesjonsloven av 28. 11. 2003 gis NO1 Campus AS v/Bulk
Eiendom AS, konsesjon på erverv av gnr/bnr 24/37 i Vennesla kommune til
en pris av kr. 4 235 000,- Konsesjon gis med vilkår, samt med begrunnelse
som fremgår av rådmannens saksframlegg.
2. I medhold av konsesjonsloven § 11 stilles følgende vilkår for konsesjon:
Områderegulering for NO1 Stølen datalagringspark, som bl.a. omfatter
gnr/bnr 24/37, skal være ferdigstilt og godkjent innen utgangen av 2017.
Vedlegg:
1. Søknad om konsesjon.
2. Oversiktskart for omsøkt eiendom.
50
Bakgrunn for saken:
NO1 Campus AS v/Bulk Eiendom AS, Frognerstranda 2, 0250 OSLO søker om konsesjon
på erverv av landbrukseiendom gnr/bnr 24/37 ved Stølen i Vennesla kommune. Som
erverver er søknaden signert av Espen B. Danielsen. Overdrager er Jan Martin
Tønnessen, Moseidstranda 13, 4700 Vennesla. Kjøpesum er kr. 4 235 000,I følge søknaden har eiendommen et grunnareal på 1 222,3 dekar, den er bebygd med
en hytte og et uthus som i følge søknaden er av teknisk «dårlig/ubrukelig» tilstand.
Eiendommen ligger på Støleheia. Den strekker seg fra Moseidvarden og sørover.
Det følger videre av søknaden at dagens eier ikke har driftet eiendommen siden
vedkommende ervervet den i 2006, med unntak for en tømmerdrift i 2013. Søkers
planer for eiendommen er å regulere den til næringsformål.
Jf. Gårdskart, Skog og Landskap består gnr/bnr 24/37 av følgende markslagfordeling:
Fulldyrka jord
1,9 daa.
Produktiv skog
1077,8 daa.
Annet markslag
138,0 daa.
Bebygd, samf, vann, etc.
4,5 daa.
Sum grunneiendom
1222,3 daa.
I følge kommunens opplysninger er eiendommen ikke i drift som egen driftsenhet, dvs.
det søkes ikke om eget produksjonstilskudd i landbruket. I følge web-skas
(skogfondsystemet) ble det avvirket 215 m³ tømmer i 2012 og 859 m³ i 2013, mens det
ble plantet 2500 granplanter i 2014. Saldo på skogfondskontoen er kr. 19 844,Det foreligger skog- og miljøplan for omsøkt eiendom (AT-PLAN 2011). Hovedtall i
planen viser at det er registrert et areal på 1282 dekar, herav et produktivt skogareal på
974 dekar. Det er ikke registrert nøkkelbiotoper, stående kubikkmasse er 6 563 m³, total
tilvekst er på 294 m³ og hogstkvantumprognose («balansekvantum») er 167 m³ (alle tall
for kubikkmasse er brutto uten bark).
Merknader:
Omsøkt eiendom ligger i sin helhet innen et område avsatt med LNFR-formål.
Etter rådmannens vurdering gjelder ingen av unntakene for konsesjon i denne saken og
den behandles derfor i henhold til konsesjonslovens bestemmelser.
Av konsesjonsloven § 1 fremgår at loven har til formål å regulere og kontrollere
omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets
produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet
bl.a. for å tilgodese:
1. framtidige generasjoners behov
2. landbruksnæringen
3. behovet for utbyggingsgrunn
51
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser
5. hensynet til bosettingen
Ingen har krav på å få konsesjon. Konsesjonslovens formålsbestemmelse er i denne
sammenheng sentral i vurderingen av konsesjonsspørsmålet.
I følge søknaden har erverver planer om å regulere eiendommen til næringsformål.
Et erverv der formålet ikke er landbruk vil få betydning for nevnte punkt 1 - 4. I følge
Melding om oppstart av områderegulering og høring av planprogram for NO1 Stølen
datalagringspark ligger hele eiendommen (gnr/bnr 24/37) innenfor varslet planområde.
Formålet med områdereguleringen er å utvikle arealene på Støleheia til en større
datalagringspark. Utviklingen planlegges over flere utbyggingsetapper. Aktuelle
reguleringsformål vil i all hovedsak være bebyggelse og anleggsformål knyttet til næring
og industri, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, samt LNFR-formål. Planarbeidet
utløser krav om konsekvensutredning i h.t. PBL § 12-2 tredje ledd, jf. § 4-2 andre ledd,
og forskrift om konsekvensutredning § 2d).
Deler av området ved Støleheia er allerede avsatt med andre planformål enn LNFR og
det er regulert og utbygd til næring. Vennesla kommune gav i kommunestyremøte den
18. 6. 2015 Bulk Eiendom AS anledning til å utarbeide en områderegulering, bl.a. for
omsøkte eiendom, noe som betyr en utvidelse av næringsområdet. Rådmannen mener
konsesjonslovens formålsbestemmelse om å regulere og kontrollere omsetningen av
fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike
eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet ivaretas gjennom den
oppstartede planprosessen.
Utvidelsen av næringsområdet vil i utgangspunktet ikke tilgodese framtidige
generasjoners behov eller hensynet til landbruksnæringen. Det er derimot behov for å
utvide og legge til rette for nye næringsarealer og i den sammenheng mener rådmannen
at området ved Støleheia er godt egnet. Det er i landbrukssammenheng et marginalt
område, noe som betyr at de gode landbruksarealene og dyrka jord andre steder i
kommunen blir spart. Med det mener rådmannen at hensynet til framtidige
generasjoners behov og hensynet til landbruksnæringen blir tilgodesett i denne saken.
Behovet for utbyggingsgrunn blir tilsvarende tilgodesett på en god måte.
Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser er viktig å
ivareta. Med bakgrunn i nevnte områderegulering og konsekvensutredning mener
rådmannen hensynet ivaretas på en god måte.
Eiendommen er ikke bebygd med bolighus og rådmannen kan ikke se at punkt 5,
hensynet til bosettingen, vil endres av konsesjonssaken.
52
I og med ervervet gjelder en eiendom som ikke skal benyttes til landbruksformål mener
rådmannen at konsesjonslovens § 9 ikke kommer til anvendelse. Det betyr bl.a. at det
kan åpnes for å gi konsesjon til et aksjeselskap og at prisen ikke skal vurderes.
Av konsesjonsloven § 11 følger «Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert
enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes
på vilkårene etter søknad». På denne bakgrunn mener rådmannen det er avgjørende for
en eventuell konsesjon at den gis med rådmannens forslag til vilkår (vedtak).
Naturmangfoldloven:
Omsøkte konsesjon gjelder skifte av eiendomsforhold, et forhold som i seg selv ikke
berører naturmangfold. I og med nevnte områderegulering og konsekvensutredning er
meldt oppstartet, finner rådmannen det ikke påkrevd med en vurdering etter
Naturmangfoldloven § 7 og prinsippene i §§ 8 - 12.
Konklusjon:
Sett i lys av at overdrager allerede nå ønsker å tilby arealene, mener rådmannen dette
er en «vinn/vinn» situasjon. Nevnte områderegulering vil i denne saken ikke endre på
konsesjonsplikten og til tross for dagens planformål (LNFR) vurderer rådmannen det
som positivt i forhold til det oppstartede planarbeidet. Etter en samlet vurdering tilrår
rådmannen at det gis konsesjon med vilkår.
53
78/15 Gnr/bnr 30/1 og 32/30 - søknad om konsesjon
Arkivsak-dok. 14/03329-6
Arkivkode.
--Saksbehandler
Trude Engesland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
78/15
SAMMENDRAG:
Ivar Upsahl har overtatt landbrukseiendom fra nær familie, men søker konsesjon fordi
han ikke kan eller vil bosette seg på eiendommen innen ett år fra overtakelsen.
Rådmannen konkluderer med at det kan gis konsesjon. Det vurderes at en
tidsavgrensning på fem år vil ivaretar de samfunnsinteressene loven tar sikte på å tjene
med bakgrunn i at driveplikten overholdes i hele perioden. Søker vil ved et slikt vedtak
få anledning til å vedlikeholde og pusse opp våningshuset og eventuelt andre bygninger
samt få klarhet i om og når neste generasjon ønsker å overta eiendommen.
Etter disse fem årene må det søkes ny konsesjon dersom eier ikke vil eller kan ta
eiendommen som sin reelle bolig.
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av konsesjonsloven av 28. 11. 2003 gir Vennesla kommune Ivar
Upsahl, Platinaveien 10, 4629 Kristiansand, konsesjon uten boplikt for
erverv av gnr. 30 bnr. 1 og gnr. 32 bnr. 30, Setesdalsvegen 791 i Vennesla
kommune frem til 1. september 2020.
Vedlegg:
Søknad
Oversiktskart
54
Bakgrunn for saken:
Ivar Upsahl Platinaveien 10, 4629 Kristiansand søker konsesjon for erverv av gnr/bnr
30/1 og 32/30 på Homstean.
Upsahl søker konsesjon fordi han ikke kan eller vil bosette seg på eiendommen innen ett
år fra overtakelsen. Søkers planer er å pusse opp bolighuset over tid med tanke på at
han selv eller neste generasjon skal bosette seg på eiendommen på sikt.
Lovgrunnlag:
Av konsesjonsloven § 1 fremgår det at loven har til formål å regulere og kontrollere
omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets
produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet
bl.a. for å tilgodese.
1. framtidige generasjoners behov.
2. landbruksnæringen.
3. behovet for utbyggingsgrunn.
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.
5. hensynet til bosettingen.
Konsesjonsloven § 9 gjelder konsesjon for erverv av landbrukseiendommer. Det fremgår
her at det ved erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål, til fordel for søker
skal legges særlig vekt på
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettinga.
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning.
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen.
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.
Ingen har krav på å få konsesjon. Konsesjonslovens formålsbestemmelse er, i tillegg til
konsesjonslovens § 9, sentral i vurderingen av konsesjonsspørsmålet ved
landbrukseiendommer. Hvorvidt konsesjon skal gis i det enkelte tilfelle beror således på
en skjønnsmessig vurdering ut fra konsesjonslovens formål og konsesjonslovens § 9.
Jf. § 9, tredje ledd gjelder ikke nr. 1 prisvurdering og nr. 2 erververs skikkethet i saker
der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle boplikten
etter § 5 annet ledd. I slike saker skal det i tillegg til første ledd nr. 2, 3 og 5 blant annet
legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkers
tilknytning til eiendommen og søkers livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende
moment.
Merknader:
Aktuelle eiendom er en landbrukseiendom bebygd med våningshus, garasje og uthus.
Våningshuset har vært brukt som helårsbolig. Eiendommen har mer enn 25 dekar
fulldyka jord. Derfor er det boplikt på eiendommen jf konsesjonsloven § 5, 4. ledd.
55
Bosettingshensynet vurderes ikke å gjøre seg gjeldene med stor tyngde på Homsetean.
Dette er et område i kommunen der det er stor tilflytting. Det vil ikke være avgjørende
for opprettholdelse av bygdesamfunnet at det blir bosetting på aktuelle eiendom
omgående. Likevel ønsker Vennesla kommune at det skal være bosetting på
landbrukseiendommene i kommunen.
Driftsmessig god løsning. Den dyrka jorda leies ut til en aktiv bonde i bygda. Kommunen
har fått kopi av 10-årig leieavtale som varer til 1. januar 2024. Drift av skogen besørger
eier selv. Dette vurderes å være en god driftsmessig løsning.
Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Eksisterende og
planlagte drift vurderes å ivaretar landbruksressursene og kulturlandskapet.
Eiendommens størrelse Jf. Gårdskart på internett er eiendommen på totalt 253 dekar.
Av dette er 201,5 dekar produktiv skog, 37 dekar fulldyrket jord og 2 dekar
innmarksbeite. Søker har tidligere vært i kontakt med kommunen og påpekt at han
mener deler av den dyrka marka er feilregistrert. Kommunen ved fagansvarlig skogbruk
og fagansvarlig jordbruk har vært på befaring og vurdert arealene. Det ble da gjort
korrigeringer på et mindre areal. Vennesla er inne i en periode der fagfolk på NIBIO skal
foreta et ajourhold av kartene og arealklassifiseringene for hele kommunen. Denne
prosessen har blitt noe forsinket og de siste korrigeringene gjort i gårdskart er derfor
ikke blitt oppdatert i gårdskart på Internett.
Avkastningsevne. Eiendommen er ikke så stor, men har stor andel produktiv skog og
jordbruksarealer av god kvalitet og med grei arrondering. Likevel er avkastningsevnen
begrenset på slike eiendommer. Til tross for begrensede inntektsmuligheter vil en eier
som selv bor på eiendommen oftest ha større foranledning til å ivareta eiendommens
ressurser i et langsiktig perspektiv enn den som ikke bor der.
Husforhold. Det skal legges vekt på husforholdene på eiendommen. Våningshuset har
vært i bruk til helårsbolig, jf. søkers opplysninger. Søker oppgir at våningshus og
garasjen er i dårlig stand, mens uthuset delvis er falt sammen. Søker planlegger å
renovere våningshuset og ønsker å bruke noe tid på dette, slik at utleie ikke anses som
aktuelt i oppussingsperioden. Det vurderes som rimelig å kunne gi konsesjon uten
boplikt for noen år slik at søker gis rom for å oppgradere våningshuset.
Tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon. Disse momentene kan bare
tillegges vekt som korrigerende moment. Dette innebærer at det ikke er hensynet til
eier som skal være avgjørende for avveiningen. Bare hvis den samlede vurderingen av
de øvrige momentene etterlater tvil om hvordan samfunnsinteressene best kan
ivaretas, kan livssituasjonen eller tilknytningen etter omstendighetene bli avgjørende.
Søker er oppvokst på gården og opplyser at han bodde der frem til han var 23 år. Dette
vurderes å gi søker en nær tilknytning til eiendommen. Det er ikke oppgitt noe spesielt
knyttet til livssituasjon i søknaden annet enn at søkers barn ikke har anledning til å
overta eiendommen på nåværende tidspunkt.
56
Saken vurderes ikke å berøre naturmangfold og skal følgelig ikke vurderes etter
prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8 – 12, samt § 53.
Konklusjon:
Etter en samlet vurdering finner rådmannen at det kan gis tidsavgrenset konsesjon til
Ivar Upsahl for ervervet av gnr/bnr 30/1 og 32/30 i Vennesla kommune. Rådmannen
vurderer at en tidsavgrensning på fem år vil ivaretar de samfunnsinteressene loven tar
sikte på å tjene med bakgrunn i at driveplikten overholdes i hele perioden. Søker vil ved
et slikt vedtak få anledning til å vedlikeholde og pusse opp våningshuset og eventuelt
andre bygninger samt få klarhet i om og når neste generasjon ønsker å overta
eiendommen.
Etter disse fem årene må det søkes ny konsesjon dersom eier ikke vil eller kan ta
eiendommen som sin reelle bolig.
57
79/15 Gnr/bnr 17/2 - Åmdal - klage på avslag om fradeling
Arkivsak-dok. 15/00970-7
Arkivkode.
17/2
Saksbehandler
Trude Engesland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
79/15
SAMMENDRAG:
Marit og Karl Aamdal klager på vedtak i sak 62/15 av 04.06.15. Det ble da ikke gitt
samtykke til fradeling av en teig på 34 dekar tilhørende deres landbrukseiendom.
Klagen begrunnes med at det ikke ble foretatt befaring med politikere før avgjørelsen
ble tatt og at det omsøkte området lett kan opparbeides fra skog slik det er i dag til
jordbruksarealer. Det legges også vekt på å ivareta kulturminner knytta til den gamle
husmannsplassen i Buheia.
Rådmannen konkluderer fremdeles med at omsøkte fradeling er i strid med jordlovens
bestemmelser og at klagen ikke kan tas til følge. Vedtak av 04.06.15 opprettholdes. Ved
opprettholdelse av vedtak sendes saken over til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Rådmannens forslag til vedtak:
1
2
Vennesla kommune gir ikke samtykke til deling av landbrukseiendom gnr.
17, bnr. 2, 5 og 6 på Åmdal som omsøkt.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Jordlova § 12.
Vedlegg:
Klage av 23.06.2015
Saksframlegg fra førstegangsbehandling
Oversiktskart med 17/2 markert
Kart som viser 17/2, 5, 6 og 47.
58
Bakgrunn for saken:
Marit og Karl Aamdal søkte om fradeling av hele gnr. 17, bnr. 2, Buheia fra sin
landbrukseiendom på Åmdal. Formålet med fradelingen var å selge denne delen av
eiendommen til deres datter, Siri Åmdal Larsen, som bor på en tomt fraskilt (17/47) en
annen landbrukseiendom (17/3). Boligtomten ligger ca. 425 meter i luftlinje fra 17/2.
Boligtomt 17/47 er i dag på rundt 4 dekar.
Saken ble behandlet i Bygg- og miljøutvalget i møtet 04.06.15 Det ble ikke gitt samtykke
til deling. Vedtaket var enstemmig. Marit og Karl Aamdal påklager vedtaket i brev av
23.6.15. De begrunner klagen med at det ikke ble foretatt befaring med politikere før
avgjørelsen ble tatt og at det omsøkte området lett kan opparbeides fra skog, slik det er
i dag, til jordbruksarealer. Det legges også vekt på å ivareta kulturminner knytta til den
gamle husmannsplassen i Buheia.
Klager har klageadgang, klagen er innkommet til kommunen innen klagefristens utløp 2.
juli, og vurderes som begrunnet.
Merknader:
Argumentene som fremgår av klagen vurderes på følgende måte:
- Rådmannen registrerer merknaden om det ikke ble foretatt befaring før vedtaket
ble fattet. Likevel kan en ikke se at befaring ville ha gitt et annet utfall av saken.
Selve prinsippet i å fjerne et såvidt stort areal fra en landbrukseiendom og legge
det til en allerede romslig boligeiendom, slik det her søkes om vurderes å være i
strid med jordloven.
- Argumentet med at arealet som nå er skog lett kan føres tilbake til dyrket jord vil
heller forsterke et nei enn å bygge opp under et ja i denne saken. Dersom arealet
kan dyrkes vil det vurderes som en enda større ressurs for det bruket arealet nå
ligger under. Dermed vil det kreve tyngre argumentasjon for å kunne gi samtykke
til fradeling.
- Klager legger vekt på at det å ivareta kulturminner knyttet til husmannsplassen er
viktig. Jf. askeladden, riksantikvarens database for kulturminner, er det ingen
registreringer på omsøkte område, men kommunens jordbruksansvarlige har
vært på befaring og ser at det er rester av bygg og gamle steingjerder i området.
Som nevnt ved førstegangsbehandling av saken kan hensynet til kulturlandskapet
tillegges vekt. En fradeling her vil muligens kunne ha innvirkning på
kulturlandskapet, men kulturlandskapet blir erfaringsmessig godt ivaretatt på
landbrukseiendommer med husdyrproduksjon. Det vurderes at det ikke kan
legges avgjørende vekt på dette punktet.
Rådmannen kan ikke se at det er kommet opp nye argumenter i saken som tilsier at
klagen skal tas til følge.
Naturmangfoldloven
Jf. Direktoratet for naturforvaltning, Naturbase, er det ikke registrert utvalgte
naturtyper, truede eller nær truede naturtyper i omsøkte område. Det er heller ingen
59
miljøregistreringer i skog (MIS). Jf. Artsdatabankens artskart, er det ikke registrert
prioriterte arter, truede eller nær truede arter i omsøkte område. Det er heller ikke
fremkommet opplysninger i saken som tyder på at det kan befinne seg naturtyper eller
arter i området, som ikke er fanget opp av nevnte registreringer. Dermed er det heller
ikke påvist mulige effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravet i § 8 om at saken skal
baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt.
I og med at naturmangfold i liten grad berøres av omsøkte tiltak og det ikke kan påvises
effekter av tiltaket på verdifull natur, legger kommunen til grunn at det ikke er
nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven
§§ 9-12. Prinsippene i Naturmangfoldloven vurderes med det som ivaretatt.
Det vises for øvrig til saksframlegg fra førstegangsbehandling av saken for begrunnelse
av vedtaket.
Konklusjon:
Å opprette en liten og uhensiktsmessig «landbrukseiendom» på 34 dekar og legge den
til en boligeiendom på 4 dekar med aktuelle arrondering vurderes ikke som god
arealdisponering jf. jordlovens formålsparagraf. Det omsøkte området vurderes som en
ressurs for hovedbruket. Rådmannen kan ikke se at bosettingshensynet vil gjøre seg
gjeldende i denne saken. Det er også viktig å tenke presedens for saker som denne.
Etter en samlet vurdering finner rådmannen at påklagde deling er i strid med jordlovens
bestemmelser slik at det ikke kan gis delingssamtykke. Klagen tas ikke til følge. Vedtak
av 04.06.15 opprettholdes.
60
80/15 Nesvegen - Klage på opphør av kommunal brøyting av privat veg
Arkivsak-dok. 14/02745-4
Arkivkode.
--Saksbehandler
Daniel Angelstad
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
80/15
SAMMENDRAG:
Del av Nesvegen som går fra enden av kommunal veg og nordover opp "Nesbakken" ble høsten
2014 befart og stigning ble målt. Målingene viser at vegen har stigning som overstiger 1:8 og
har parti som også overstiger 1:5.
Det er kommet inn to klager, fra hhv Kåre Dunseth og Vidar Støle, som mener vegen ikke er
brattere enn 1:5 og vegen ble kontrollmålt sommeren 2015. Målingene viste igjen at vegen er
brattere enn 1:5. Partiene med stigning brattere enn 1:8 ligger i sving og nær avkjørsel til flere
boliger.
På bakgrunn av målingene ble det sendt opphør av kommunal brøyting av vegen fra krysset og
nordover, Nesbakken.
Rådmannens forslag til vedtak:
1
2
Klage på opphør av kommunal brøyting av privat veg i Nesvegen,
"Nesbakken", tas ikke til følge.
Klage sendes Klageutvalget
Vedlegg:
Vedlegg 1 - Opphør av brøyting av privat del av Nesvegen - Utg brev 240615
Vedlegg 2 - Klage nr 1 - Innk brev 120715
Vedlegg 3 - Klage nr 2 - Innk brev 140715
Vedlegg 4 - Måleresultat og kart
61
Bakgrunn for saken:
Det har vært brøytet opp "Nesbakken" i mange år, og tjenesten ble etablert i
forbindelse med at kommunelegen bodde der og hadde behov for brøytet veg på grunn
av legevaktordningen som var på den tiden. Legevakten er nå etablert på en annen
måte. Vegen har ikke vært søkt om men har blitt inkludert på grunn av sin historie.
Vegen har, antakelig av den grunn, ikke vært målt eller vurdert tidligere. Etter en
gjennomgang av veger som brøytes ble vegen befart og målt i oktober 2014.
Nytt regelverk for kommunal brøyting av privat veg ble vedtatt i juni 2015, men det ble
ikke gjort noen endringer som angår stigningsforhold. I både nytt og gammelt regelverk
er det gitt at veger normalt ikke skal overstige 1:8. Stigningsgrad som overstiger 1:8 vil
vurderes i hvert enkelt tilfelle. Stigningsgrad over 1:5 vil ikke bli vurdert.
Målinger har tidligere vært utført først kun ved kart, og senere med nivelleringskikkert
hver fjerde meter som er lengden av målestaven.
Målinger blir nå utført med GNSS/GPS (satellitt) utstyr som kommunen benytter til
innmåling og utsetting av blant annet eiendomsgrenser. I slake partier ble det mål hver
8.-10. meter og i bratte partier hver 4.-5. meter. Målingene er gjort i senter veg.
Etter omtrent 45 meter, fra T-krysset ved kommunal veg, er stigninger brattere enn 1:8.
Etter omtrent 58 meter har vegen et parti på omtrent 15 meter som overstiger
stigninger 1:5. Dette partiet ligger midt i en slak sving. Partiet som overstiger 1:8 er
omtrent 35 meter. Etter omtrent 145 meter har vegen igjen et parti på omtrent 60
meter som overstiger 1:8.
På bakgrunn av befaringen ble det i juni 2015 sendt ut brev om at vegen ikke
tilfredsstilte
kravene i regelverket, og at tjenesten om kommunal brøyting av privat veg ville
opphøre.
Ettersom kommunen ikke har noen kontaktperson for vegen ble det sendt ut brev til alle
registrerte eiere av bolig langs vegen.
Det er kommet inn to klager, hvor den ene ble sendt på vegne av beboerne. Begge har
selv vært ute og målt, og hevder at vegen ikke er brattere enn 1:5. Det ble også
argumentert med at vegen ble utbedret og asfaltert i 2014. For å utelukke noen tvil om
vegen ble målt før eller etter asfaltering, ble det derfor gjennomført kontrollmåling den
5.8.15 av det bratteste partiet av vegen. Det ble gjort to målinger, en hvor det ble målt
hver 4.-5. meter og en der det ble målt hver 8.-10. meter. Begge målinger viser stigning
brattere enn 1:5.
Merknader:
Vegen ble i 2014 asfaltert og i henhold til oppsittere utbedret. Vegen framstår med nytt
vegdekke, men har en bratt stigning som er i en kurve. Vegen har også et parti lengre
oppe med stigning som er slakere enn 1:5 men brattere enn 1:8. Denne er i kurve og
nær avkjørsel som går til flere boliger (kryss).
62
Veger skal normalt ikke være brattere enn 1:8, men det er åpnet for at veger kan ha
korte strekninger som er mellom 1:8 og 1:5 dersom vegen er uten betydeligere
hindringer for sikt eller framkommelighet. Det være seg sving, kryss eller sikthindringer
og lignende nær stigningen.
I henhold til regelverket vil veger med stigning 1:5 eller brattere ikke bli vurdert. Dette
er et absolutt krav, mens det mellom 1:8 og 1:5 utøves en faglig vurdering. Det er
således en misoppfatning av regelverket dersom grenseverdien anses som 1:5 da denne
faktisk er på 1:8.
Dersom den aktuelle vegen ikke hadde hatt stigning brattere enn 1:5 ville det være rom
for vurdering av de partiene som overstiger 1:8. Disse partiene ville da vært sett
nærmere på i forhold til blant annet sikt, avkjørsler, framkommelighet og
trafikksikkerhet.
Ettersom vegen har en stigning som overstiger 1:5 er øvrige forhold ikke nærmere
vurdert, og det ble sendt brev om opphør av tjenesten kommunal brøyting av privat veg
på bakgrunn av stigningsforholdene. Kontrollmålinger viser også stigning brattere enn
1:5 og klage på oppsigelse tas derfor ikke til følge.
63
81/15 Montjønnåsen - klage på oppsigelse av kommunal brøyting av privat veg
Arkivsak-dok. 15/00161-15
Arkivkode.
--Saksbehandler
Daniel Angelstad
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
81/15
SAMMENDRAG:
Vegen opp til Montjønnåsen ble sommeren 2015 befart og stigningen ble målt.
Målingene viser at vegen har en stigning som overstiger 1:8 over en strekning på over
125 meter. Vegen har i tillegg et parti som overstiger 1:5 etterfulgt av en lang sving med
tverrfall. Rodebrøyter har gitt tilbakemelding om at traktoren har sklidd/skrenset i dette
partiet selv om det har vært brukt fire kjettinger.
Vegen ble også målt i 2011 og avtale om brøyting ble da opprettholdt.
Nyere teknologi av målemetode gir at stigningen overstiger 1:5 og skal derfor ikke
vurderes i henhold til regelverket. Vegen vurderes også å ikke være tilfredsstillende for
hva som bør forventes av veger som har stigning brattere enn 1:8. Klage er fremsatt av
styret i Montjønnåsen vel.
Rådmannens forslag til vedtak:
1
2
Klage på oppsigelse av kommunal brøyting av Montjønnåsen tas ikke til
følge.
Klage sendes Klageutvalget
Vedlegg:
Vedlegg 1 - Varsel om kontrollmåling - Utg brev 291210
Vedlegg 2 - Opprettholdelse av avtale - Utg brev 240811
Vedlegg 3 - Opphør av avtale om kommunal brøyting - Utg brev 030715
Vedlegg 4 - Klage på oppsigelse - Innk brev 200715
64
Bakgrunn for saken:
Etter gjennomgang av private veger som brøytes ble det sett ønskelig med ny måling av
Montjønnåsen i forhold til kriteriene i regelverket. Vegen ble befart og målt 2.7.15.
Målingen ble utført med GNSS/GPS (satellitt) utstyr som kommunen benytter til
innmåling og utsetting av blant annet eiendomsgrenser. I slake partier ble det mål hver
8.-10. meter og i bratte partier hver 4.-5. meter. Målingene er gjort i senter veg.
Målingene viser at vegen har en stigning som overstiger 1:8 omtrent fra avkjøring til
Montjønnåsen 4B og 4C og helt opp til toppen ved Montjønnåsen 12. Dette er en
strekning på overkant av 125 meter. Vegen har midtveis i bakken en lang 180 graders
svingkurvatur. Rett før svingen har vegen et parti med stigning 1:4,7. I svingen har
vegen et tydelig tverrfall.
Nytt regelverk for kommunal brøyting av privat veg ble vedtatt i juni 2015, men det ble
ikke gjort noen endringer som angår stigningsforhold. I både nytt og gammelt regelverk
er det gitt at veger normalt ikke skal overstige 1:8. Stigningsgrad som overstiger 1:8 vil
vurderes i hvert enkelt tilfelle. Stigningsgrad over 1:5 vil ikke bli vurdert.
På bakgrunn av befaringen ble det i juni 2015 sendt ut brev til kontaktpersonen om at
vegen ikke tilfredsstilte kravene i regelverket, og at tjenesten om kommunal brøyting av
privat veg ville opphøre. Vedtaket ble påklaget den 20.7.15 hvor det ble henvist til
tidligere målinger som er utført på vegen.
I Bygg- og miljøutvalget 08.11.07 ble det vedtatt at Enhet for teknisk forvaltning skulle
befare alle private veger som har kommunal brøyting, og vurdere disse etter regelverk
vedtatt 19.4.07. Montjønnåsen ble befart høsten 2009 og det ble sendt ut varsel om at
vegen ville bli kontrollmålt i forhold til stigningen. Vegen ble målt sommeren 2011 hvor
det da kom fram til et snittresultat på 1:5,6. Avtale om kommunal brøyting av privat veg
ble opprettholdt i brev datert 24.8.11. Målingene i 2011 ble utført med
nivelleringskikkert og utregnet manuelt noe som kan gi flere feilkilder. Målingene i 2015
er utført med en nyere teknologi enn tidligere målinger. Resultatene har en større
nøyaktighet med færre feilkilder. Resultatene er automatisk utregnet og lagres digitalt.
Merknader:
Veger skal normalt ikke være brattere enn 1:8, men det er åpnet for at veger kan ha
korte strekninger som er mellom 1:8 og 1:5 dersom vegen er uten betydeligere
hindringer for sikt eller framkommelighet. Det være seg sving, kryss eller sikthindringer
og lignende nær stigningen.
I henhold til regelverket vil veger med stigning 1:5 eller brattere ikke bli vurdert. Dette
er et absolutt krav, mens det mellom 1:8 og 1:5 utøves en faglig vurdering. Det er
således en misoppfatning av regelverket dersom grenseverdien anses som 1:5 da denne
faktisk er på 1:8.
65
Vegen har et parti hvor stigningen er brattere enn 1:5 og tilfredsstiller dermed ikke
kriteriene. Store deler av bakken er i tillegg brattere enn 1:8. Vegen har i dette partiet
en 180 graders sving hvor det også er tydelig tverrfall. Rodebrøyter har gitt
tilbakemelding om at traktoren har sklidd/skrenset i dette partiet selv om det har vært
brukt fire kjettinger. Dette gir at vegen heller ikke er tilfredsstillende for hva som bør
forventes av veger som har stigning brattere enn 1:8. Klage på oppsigelse av avtale tas
derfor ikke til følge.
66
82/15 Gnr/bnr 58/13 - Setesdalsvegen 824 - klage på pålegg om tilknytning til
kommunalt vann- og avløpsanlegg
Arkivsak-dok. 15/00103-5
Arkivkode.
58/5
Saksbehandler
Nina Sotkajærvi
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
82/15
SAMMENDRAG:
Grunneier av gnr/bnr 58/13, Terje Mushom, klager på kommunens pålegg om
tilknytning av eksisterende bolig til kommunalt vann- og avløpsanlegg. Begrunnelse for
grunneiers klage, er at det er urimelig langt til tilkoplingspunktet og at det vil bli
uforholdsmessig dyrt.
Rådmannen konkluderer med at hverken avstanden til tilkoplingspunktet er urimelig
lang eller at de totale anleggskostnadene er uforholdsmessig høye og vil dermed
fastholde kommunen pålegg om tilknytning til infrastruktur.
Rådmannens forslag til vedtak:
1
Vennesla kommune fastholder pålegget om tilknytning til kommunalt
vann- og avløpsanlegg for gnr/bnr 58/13.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§27-1 og 2.
Vedlegg:
Vedlegg 1 - Klage fra grunneier, datert 08.05.15
Vedlegg 2 - Kommentarer til behandling av klage vedr bruk av feil bnr.
Vedlegg 3 - Svar fra grunneier vedr endring av bnr på saksdokumenter.
Vedlegg 4 - Pålegg om tilknytning til kommunalt vann og avløpsanlegg
Vedlegg 5 - Situasjonsplan
67
Bakgrunn for saken:
Bakgrunn/begrunnelse for grunneiers klage på pålegget, er at det er urimelig langt til
tilkoplingspunktet og at det vil bli uforholdsmessig dyrt å kople gnr/bnr 58/13 til
offentlig vann og avløp.
Merknader:
Rådmannens avslag begrunnes med henvisning til Plan- og bygningsloven §§27-1 og 2,
hvor det står blant annet at «når offentlig vann- og avløpsledning går over eiendommen
eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på
eiendommen knyttes til vann- og avløpsledningen».
Klager skriver: «Da det i mitt tilfelle er ca. 85 meter med graving, tilkoplingspunktet er
av en eller annen grunn plassert ca. 35 meter fra innkjørselen, vil dette alene utgjøre kr.
116.875,-. Prisen er gitt med forbehold om eventuell nødvendig sprenging».
Avstanden fra boligen til avsatt tilkoplingspunkt er som klager bemerker, ca. 85 meter,
en avstand som er godt innfor hva som ble påpekt i brev fra Kommunaldepartementet
til Fylkesmannen i Hedmark 28. juni 1994, hvor det ble påpekt at en avstand mellom
300-600 meter ikke var urimelig. I samme brev ble det vist til en uttalelse fra
departementet i 1998, hvor også kostnaden for tilknytning måtte inngå. Fylkesmannen
stadfestet kommunens (Hedmark) vedtak om at de samlede anleggskostnadene for den
enkelte eiendom (eks. mva, innvendig rørarbeid og tilknytningsavgift) ikke oversteg tre
ganger normalkostnaden ved en tilkopling, dvs. ca. kr. 200.000,- etter kroneverdien på
vedtakspunktet.
(Kilde: Vann- og avløpsrett, forfatter Guttorm Jakobsen).
Rådmannen har ingen argumenter mot om grunneier ønsker å flytte tilkoplingspunktet
lengre syd mot innkjørselen. Ønsker grunneier dette må tillatelse til graving i gang- og
sykkelstien gis av Statens Vegvesen, da det her ikke er avsatt rørstikk for tilkopling.
Konklusjon:
Rådmannen konkluderer med at hverken avstanden til tilkoplingspunktet er urimelig
lang eller at de totale anleggskostnadene er uforholdsmessig høye og vil dermed
fastholde kommunen pålegg om tilknytning til infrastruktur. Klagen anbefales ikke tatt
til følge.
68
Delegerte saker
101/15 Gnr/bnr 31/38 - Stallemovegen 7 - søknad om tillatelse til tiltak uten
ansvarsrett - på-/tilbygg bolig
Arkivsak-dok. 15/01631-2
Arkivkode.
--Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Tiltakshaver:
Søker:
Tiltakstype:
Møtedato
20.08.2015
Deividas Liupsevicius
Deividas Liupsevicius
Adresse:
Adresse:
Tiltaksart:
Saknr
101/15
Stallemovegen 7, 4715 ØVREBØ
Stallemovegen 7, 4715 ØVREBØ
Vedtak – tillatelse § 20-2.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden gjelder på-/tilbygg av enebolig. Bruksareal bra H 1 = 23 m2, H 2 = 22 m2,
tilsammen bra = 45 m2.
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden
102/15 Gnr/bnr 6/1353 - Brandekleiv 4 b - ett-trinns søknadsbehandling for
tilbygg bolig samt terrasse
Arkivsak-dok. 15/01632-3
Arkivkode.
6/1353
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Tiltakshaver:
Preben Olsen
Adresse:
Søker:
Knut Inge Larsen AS
Adresse:
69
Saknr
102/15
Graslijordet 31 E, 4700
VENNESLA
Nesvegen 16 A, 4700 VENNESLA
VEDTAK - TILLATELSE.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan mottatt 18.06.2015. ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden gjelder tilbygg til bolig, bruksareal bra H 1 = 43 m2, samt terrasse ca. 40 m2.
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden>.
103/15 Gnr/bnr 2/22 - Venneslavegen 213 - søknad om tillatelse til tiltak uten
ansvarsrett - gjenoppføring av høyløe/driftsbygning
Arkivsak-dok. 15/01905-2
Arkivkode.
2/22
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Tiltakshaver:
Martin O. Trengereid
Adresse:
Søker:
Martin O. Trengereid
Adresse:
Saknr
103/15
Venneslavegen 213, 4700
VENNESLA
Venneslavegen 213, 4700
VENNESLA
Vedtak – tillatelse § 20-2.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknaden.
Søknaden gjelder gjenoppføring på samme sted av liten, gammel høyløe/uthus, bra = 19
m2. Området er i kommuneplanen avsatt til landbruk.
Tiltaket anses ikke varslingspliktig til naboer gitt beliggenhet.
Faktura vedr. byggesaksgebyr, kr. 785.-, vil bli tilsendt senere fra økonomiseksjonen.
Når uthuset er ferdig gjenoppbygd skal du anmode om ferdigattest med vedlagte
skjema.
70
104/15 Gnr/bnr 23/507,508 - Ringvegen 3 - B 2 - rammesøknad om Riving 1
bolig
Arkivsak-dok. 15/01655-2
Arkivkode.
23/507/508
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Tiltakshaver:
VEF Entreprenør AS
Adresse:
Søker:
Strek Arkitekter AS
Adresse:
Saknr
104/15
Vigeland Brugs veg 16, 4700
VENNESLA
Kongensgate 25, 4610
KRISTIANSAND S
VEDTAK - RAMMETILLATELSE §§ 20-1
Viser til deres søknad om tillatelse til ovenfornevnte tiltak. Gitt de merknader som er
sendt til søker vil ikke rammegodkjenning for selve bygget bli gitt før merknadene er
behandlet/vurdert.
Tiltaket gjelder oppføring av nytt leilighetsbygg m/parkeringskjeller. På denne bakgrunn
må det eldre huset rives. Opprinnelig var det godkjent 18 leiligheter, men dette er nå
redusert til 14 for å tilfredsstille parkeringsbehovet.
Det foreligger merknad til søknaden som ble sendt til søker 09.07.15, men disse går
stort sett på samme forhold som under reguleringsbehandlingen, og ikke på det
reduserte antall leiligheter.
Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse.
Vedtak om tillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Etter denne tid faller tillatelsen
bort, dersom den ikke er søkt fornyet innen utløp av 3-årsfristen. Ønskes tiltaket endret
i forhold til dette vedtak, må endringene omsøkes særskilt og godkjennes før de
gjennomføres.
71
105/15 Gnr/bnr 23/315 - Ringvegen 1 - rammesøknad om riving av 1 bolig Tiltakshaver: Roger Aamodt Eiendom AS
Arkivsak-dok. 15/01654-7
Arkivkode.
23/315
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
105/15
VEDTAK - RAMMETILLATELSE §§ 20-1
Viser til deres søknad om tillatelse til ovenfornevnte tiltak. Gitt de merknader som er
sendt
til søker vil ikke rammegodkjenning for selve bygget bli gitt før merknadene er
behandlet/vurdert.
Tiltaket gjelder oppføring av nytt leilighetsbygg m/parkeringskjeller. På denne bakgrunn
må
det eldre huset rives. Opprinnelig var det godkjent 18 nye leiligheter, men dette er nå
økt til 19.
Det foreligger merknad til søknaden som ble sendt til søker 09.07.15, men disse går
stort sett på samme forhold som under reguleringsbehandlingen, og ikke på det økte
antall leiligheter.
Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse.
Vedtak om tillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Etter denne tid faller tillatelsen
bort, dersom den ikke er søkt fornyet innen utløp av 3-årsfristen. Ønskes tiltaket endret
i forhold til dette vedtak, må endringene omsøkes særskilt og godkjennes før de
gjennomføres.
72
106/15 Gnr/bnr 6/709 - Venneslavegen 303 - søknad om tillatelse til tiltak uten
ansvarsrett - innglassing av veranda
Arkivsak-dok. 15/01653-2
Arkivkode.
6/709
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Tiltakshaver:
Raymond Bærø
Adresse:
Søker:
Raymond Bærø
Adresse:
Saknr
106/15
Venneslavegen 303, 4700
VENNESLA
Venneslavegen 303, 4700
VENNESLA
Vedtak – tillatelse § 20-2.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden gjelder innglassing av terrasse slik at bruksareal bra for H 1 øker med 9 m2.
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden
107/15 Gnr/bnr 31/134 - Slettebrotan 91 - søknad om tillatelse til tiltak uten
ansvarsrett - frittliggende garasje
Arkivsak-dok. 15/01671-2
Arkivkode.
31/134
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Tiltakshaver:
Søker:
Svein Terje Greibesland
Svein Terje Greibesland
Møtedato
20.08.2015
Adresse:
Adresse:
73
Saknr
107/15
Slettebrotan 91, 4715 ØVREBØ
Slettebrotan 91, 4715 ØVREBØ
Vedtak – tillatelse § 20-2.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden gjelder oppføring av frittliggende garasje. Bruksareal H 1 = 35 m2, L = 14 m2,
tilsammen 50 m2.
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden
108/15 Gnr/bnr 99/74 - Røyknesvegen 102 - ett-trinns søknadsbehandling.
Tiltakshaver: Åge Steen Sviland
Arkivsak-dok. 15/01702-2
Arkivkode.
99/74
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Tiltakshaver:
Åge Steen Sviland
Adresse:
Søker:
Kjellemo Bygg AS
Adresse:
Saknr
108/15
Lillefjell Terrasse 41, 4639
KRISTIANSAND S
Venneslavegen 139 B, 4700
VENNESLA
Vedtak – tillatelse § 20-2.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden gjelder påbygg av kvist på enebolig. Økt bruksareal bra H2 = 5 m2.
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden
74
109/15 Gnr/bnr 6/189 - Koldalsveien 1-3 - søknad om rammetillatelse med
disp.søknad fra plankravet - Nytt bolig/forretningsbygg m/18leiligheter i 2, 3 og
4 etg.
Arkivsak-dok. 15/00311-29
Arkivkode.
6/189
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Tiltakshaver:
Agderbygg AS
Adresse:
Søker:
Strek Arkitekter AS
Adresse:
Saknr
109/15
Gyldenløvesgt. 99, 4614
KRISTIANSAND S
Kongensgate 25, 4610
KRISTIANSAND S
Rammetillatelse
Viser til deres søknad om tillatelse til ovenfornevnte enkle tiltak mottatt
05.02. Kommunen gir med dette rammetillatelse for oppføring av nytt
kombinert forretnings/boligbygg m/ 4 etasjer over bakkenivå i.h.h.t dokumentasjon sist
rev. 23.06.15 i.h.h.t til B-/M gitte dispensasjon på vilkår i møte 04.06.15.
Kontor el.l i 1 etg. og 18 leiligheter i etasjene over
Totalt bruksareal for tiltaket er bra = 3450 m2. Tillatt utnyttelsesgrad
=75%, mens tiltaket har utnyttelsesgrad 70.3%. Leilighetene har parkering i kjeller.
I samsvar med støyrapport kreves det innglassing av balkonger i 2, 3 og 4 etasje..
Det anføres at kommunen ikke vil godkjenne tidsbegrenset varelevering langs
Sentrumsvegen mot vest.
Tiltaket kreves dessuten utført i.h.h.t TEK 10.
Det gis samtidig rammetillatelse for riving av eksisterende bygningsmasse på
tomta.
Det kreves innbetalt for 5 manglende parkeringsplasser på egen tomt m.h.p areal
kontordelen i 1. etg. 1 plass pr.50 m2 gulv areal minus de 5 som blir langs
Sentrumsvegen. Beløpet kreves dokumentert innbetalt før
midl.brukstillatelse/ferdigattest 1 .etg. vil bli gitt.
75
110/15 Gnr/bnr 24/234 - Ny enebolig - Søknad del IG nr.1
Arkivsak-dok. 15/01501-4
Arkivkode.
24/234
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Tiltakshaver:
Audun Ravnaas
Adresse:
Søker:
VEF Entreprenør AS
Adresse:
Saknr
110/15
Vigeland Brugsvei 16, 4700
VENNESLA
Vigeland Brugs veg 16, 4700
VENNESLA
VEDTAK - DELIGANGSETTINGSTILLATELSE.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden.
Del IG nr.1 gjelder byggteknisk prosjektering, grunnarbeid og utstikking, jfr.
gjennomføringsplan versjon 2 datert 26.06.15.
111/15 Gnr/bnr 2/65 - Venneslavegen 169 - søknad om tillatelse i ett trinn fasadeendring/tilbygg
Arkivsak-dok. 15/01720-2
Arkivkode.
2/65
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Tiltakshaver:
Håkon Haus Hansen
Adresse:
Søker:
Norsk Byggservice AS - Avd. Adresse:
Sør Vennesla
76
Saknr
111/15
Venneslavegen 107F, 4700
VENNESLA
Hunsøya, 4700 VENNESLA
VEDTAK - TILLATELSE.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden omfatter en del fasadeendringer og lite tilbygg H 1 = 6.5 m2.
Det er gitt dispensasjon m.h.p avstand til jernbanelinje. Godkjenningen forutsetter at
betingelser knyttet til Jernbaneverkets tillatelse blir fulgt opp.
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden.
112/15 Gnr/bnr 6/71 - Venneslavegen 305 - ett-trinns søknadsbehandling - på-/
tilbygg til eksisterende bolig
Arkivsak-dok. 15/01557-4
Arkivkode.
6/71
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Tiltakshaver:
Arkadiusz Szudzik
Adresse:
Søker:
Arkadiusz Szudzik
Adresse:
Saknr
112/15
Venneslavegen 305, 4700
VENNESLA
Venneslavegen 305, 4700
VENNESLA
VEDTAK - TILLATELSE.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan ligger til grunn for godkjenningen.
Tiltaket gjelder på-/tilbygg til eksisterende bolig. Bruksareal H 1 = 115 m2,( herav 37.5
m2 er garasje). Bruksareal H 2 = 43 m2, totalt bruksareal = 158 m2.
Vegvesenet har13.05.2015 gitt dispensasjon fra byggegrense på vilkår m.h.p støy som
tiltakshaver selv må etterkomme.
Det foreligger ikke nabomerknader/protester til søknaden.
77
113/15 Gnr/bnr 7/58,33 - Veråsvegen 106 - søknad om tillatelse i ett trinn tilbygg av garasje
Arkivsak-dok. 15/01570-3
Arkivkode.
7/58 7/33
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Tiltakshaver:
Søker:
Møtedato
20.08.2015
Mikael Birkeland
Murmester Birkeland AS
Adresse:
Adresse:
Saknr
113/15
Veråsvegen 106, 4700 VENNESLA
Bevervegen 56, 4700 VENNESLA
VEDTAK - TILLATELSE.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan ligger til grunn for godkjenningen.
Det er søkt begrunnet dispensasjon etter § 19-1 fra utarbeidelse av
detaljreguleringsplan.
Enhet for plan- og utbygging gir i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2
dispensasjon fra kommuneplanens §§ 1.2.5 m.h.p krav om utarbeidelse av
detaljreguleringplan for dette tiltak som overskrider grunnflatestørrelsen på 50 m2.
Dette med bakgrunn i etablert praksis for denne type tiltak.
Søknaden gjelder tilbygg bruksareal = 45 m2, bruksareal totalt 99 m2
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden.
78
114/15 Gnr/bnr 6/306 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett frittliggende garasje
Arkivsak-dok. 15/01736-2
Arkivkode.
6/306
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Tiltakshaver:
Svein Tomas Sundstøl
Adresse:
Søker:
Svein Tomas Sundstøl
Adresse:
Saknr
114/15
Ålefjærvegen576, 4700
VENNESLA
Ålefjærvegen 576, 4700
VENNESLA
Vedtak – tillatelse § 20-2.
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden gjelder oppføring av frittliggende garasje i 1 etg. med flatt tak, bruksareal bra
= 44 m2.
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden.
115/15 Gnr/bnr 23/119 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett utvidelse av eksisterende terrasse
Arkivsak-dok. 15/01734-2
Arkivkode.
23/119
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Tiltakshaver:
Søker:
Jarl Richard Dalen
Jarl Richard Dalen
Møtedato
20.08.2015
Adresse:
Adresse:
79
Saknr
115/15
Fjellvegen 7, 4700 VENNESLA
Fjellvegen 7, 4700 VENNESLA
Vedtak – tillatelse § 20-2.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden gjelder utvidelse av eksisterende terrasse.
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden
116/15 Gnr/bnr 24/234 - ny enebolig - IG resten av tiltaket
Arkivsak-dok. 15/01501-6
Arkivkode.
24/234
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Tiltakshaver:
Audun Ravnaas
Adresse:
Søker:
VEF Entreprenør AS
Adresse:
Saknr
116/15
Vigeland Brugsvei 16, 4700
VENNESLA
Vigeland Brugs veg 16, 4700
VENNESLA
VEDTAK - TILLATELSE.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger,
situasjonsplan og gjennomføringsplan datert 02.07.2015 ligger til grunn for
godkjenningen.
Søknaden gjelder oppføring av ny enebolig.
80
117/15 Gnr/bnr 1/124 - Venneslavegen 122A - søknad om tillatelse i ett trinn ny 2 manns bolig vertikaltdelt
Arkivsak-dok. 15/01753-2
Arkivkode.
1/124
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Tiltakshaver:
EGDA EIENDOM AS
Adresse:
Søker:
Norsk Byggservice AS - Avd. Adresse:
Sør Vennesla
Saknr
117/15
Kringsjåvegen 12, 4700
VENNESLA
Hunsøya, 4700 VENNESLA
VEDTAK - TILLATELSE §§ 20-1
Viser til deres søknad om tillatelse til ovenfornevnte tiltak.
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden.
Tiltaket gjelder oppføring av vertikalt delt 2- mannsbolig i 2 etasjer. Bruksareal pr. del =
161m2, totalt 322 m2.
Det foreligger ikke merknader til søknaden.
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.
Vedtak om tillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Etter denne tid faller tillatelsen
bort, dersom den ikke er søkt fornyet innen utløp av 3-årsfristen. Ønskes tiltaket endret
i forhold til dette vedtak, må endringene omsøkes særskilt og godkjennes før de
gjennomføres.
118/15 Gnr/bnr 6/485 - Granlivegen 16 - søknad om tillatelse til tiltak uten
ansvarsrett - nytt inngangsparti m/overbygd terrasse.
Arkivsak-dok. 15/01789-2
Arkivkode.
6/485
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
81
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Tiltakshaver: Paal Martin Harket
Søker:
Paal Martin Harket
Møtedato
Saknr
20.08.2015
118/15
Adresse:
Granlivegen 16, 4700 VENNESLA
Adresse:
Granlivegen 16, 4700 VENNESLA
Vedtak – tillatelse § 20-2.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden gjelder lite tilbygg i 1 etg, bruksareal bra = 12 m2 samt overbygg på
inngangspartiet/trapp.
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden.
119/15 Gnr/bnr 52/20 - Goåsen - ett-trinnsøknad - på-/tilbygg enebolig
Arkivsak-dok. 15/01725-5
Arkivkode.
52/20
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Tiltakshaver:
Søker:
Møtedato
20.08.2015
Nils Einar Mykjåland
Sørheim Bygg AS
Adresse:
Adresse:
Saknr
119/15
Goåsen, 4715 ØVREBØ
Slettebrotane 64, 4715 ØVREBØ
VEDTAK - TILLATELSE §§ 20-1
Viser til deres søknad om tillatelse til ovenfornevnte tiltak. I medhold av plan- og
bygningslovens §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden.
Tiltaket gjelder på-/tilbygg i 2 etasjer av ren enebolig. Bruksareal H1 = 89 m2, hvorav 48
m2 er garasje, øvrig er boder. Bruksareal H2 = 59 m3, sov, bod og loftstue.
Det foreligger ikke merknader til søknaden.
82
120/15 Gnr/bnr 6/1123 m.fl. - Vennesla gågate - ett trinns søknadsbehandling utvidelse/ombygging av lekeplass - vedtak/tillatelse
Arkivsak-dok. 15/01785-2
Arkivkode.
6/1123 6/1124 6/1468
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Saknr
120/15
Vedtak – tillatelse
Gnr/bnr 6/1123 m.fl. - Vennesla gågate - ett trinns
søknadsbehandling - utvidelse/ombygging av lekeplass
Viser til deres søknad om tillatelse til ovenfornevnte tiltak datert 20.06.2015. I medhold
av plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden.
Tiltaket gjelder utvidelse/ombygging av leken i gågata.
Det foreligger ikke merknader fra naboer.
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.
Vedtak om tillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Etter denne tid faller tillatelsen
bort, dersom den ikke er søkt fornyet innen utløp av 3-årsfristen. Ønskes tiltaket endret
i forhold til dette vedtak, må endringene omsøkes særskilt og godkjennes før de
gjennomføres.
83
121/15 Gnr/bnr 23/477 - Skulebergåsen - søknad om tillatelse til tiltak uten
ansvarsrett - tilbygg til eksisterende hytte
Arkivsak-dok. 15/01619-5
Arkivkode.
23/477
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Tiltakshaver:
Søker:
Møtedato
20.08.2015
Olene Kristine Bjørnestad
Kjelvik
Olene Kristine Bjørnestad
Kjelvik
Saknr
121/15
Adresse:
Stallemovegen 41, 4715 ØVREBØ
Adresse:
Stallemovegen 41, 4715 ØVREBØ
Vedtak – tillatelse § 20-2.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden gjelder riving av et tilbygg på 11 m2 og oppsetting av nytt tilbygg på 16.5 m2,
d.v.s en økning av areal på 5.5 m2.
Saken er administrativt dispensasjonsbehandlet av landbruk og tillatelse gitt i brev
datert 14.07.2015.
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden.
122/15 Gnr/bnr 79/218,219 - Hægeland - søknad om tillatelse til tiltak for
opparbeidelse av 2 tomter og adkomstveg
Arkivsak-dok. 15/01811-3
Arkivkode.
79/218 79/219
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
84
Saknr
122/15
Tiltakshaver:
Søker:
Kristian og Stein Rune
Fidjeland
Vasland Maskin AS
Adresse:
Hægeland, 4720 HÆGELAND
Adresse:
4529 BYREMO
VEDTAK -TILLATELSE §§ 20-1
Viser til deres søknad om tillatelse til ovenfornevnte tiltak mottatt 24.07.2015. I
medhold
av plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden.
Søknaden gjelder opparbeidelse/planering av 2 tomter med adkomstveg og
vannforsyning/avløpsanlegg. Det vises i denne sammenheng til krav i brev 09.01.2015
m/ vedlegg til Tove Brit Hægeland Fidjeland m.h.p adkomstvegen.
Det må foreligge tillatelse fra Statens vegvesen m.h.p avkjørsel fra fv. 462 og formell
godkjenning fra teknisk etat m.h.p utslippstillatelse før igangsetting skjer.
Vedtak om tillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Etter denne tid faller tillatelsen
bort, dersom den ikke er søkt fornyet innen utløp av 3-årsfristen. Ønskes tiltaket endret
i forhold til dette vedtak, må endringene omsøkes særskilt og godkjennes før de
gjennomføres.
123/15 Gnr/bnr 5/704 - Lundevegen 50 - søknad om tillatelse i ett trinn skilt/reklame på fasade
Arkivsak-dok. 15/01843-4
Arkivkode.
5/704
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Tiltakshaver:
Søker:
Norsk Butikkdrift AS
Elektrovakuum AS
Møtedato
20.08.2015
Adresse:
Adresse:
85
Saknr
123/15
Pb. 6500 Rodeløkka, 0501 OSLO
Pb. 1058, 1787 HALDEN
VEDTAK - TILLATELSE.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden.
Tegninger/fotomontasjer ligger til grunn for godkjenningen.
Rimi Vigeland overtas av kjeden Coop Extra og ny logo settes opp.
Faktura vedr. byggesaksgebyr vil bli ettersendt fra økonomiseksjonen.
Tiltaket anses ikke å kreve nabovarsling.
124/15 Gnr/bnr 7/30 - Veråsvegen 53 - søknad om tillatelse til tiltak uten
ansvarsrett - påbygg mønetak på eksisterende garasjedel, samt div.
fasadeendinger på uthusdelen
Arkivsak-dok. 15/01822-2
Arkivkode.
7/30
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Tiltakshaver:
Søker:
Willi Iversen
Willi Iversen
Møtedato
20.08.2015
Adresse:
Adresse:
Saknr
124/15
Veråsvegen 53, 4700 VENNESLA
Veråsvegen 53, 4700 VENNESLA
Vedtak – tillatelse § 20-2.
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden gjelder påbygg over det flate garasjetaket, bruksareal bra = 9 m2, samt div.
fasadeendringer på uthusdelen. Uthusdelen er tenkt brukt som hagestue.
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden.
86
125/15 Gnr/bnr 6/1968 - enebolig m/leilighet under etg. – del igangsetting
søknad for grunnarbeid og betong
Arkivsak-dok. 15/00750-10
Arkivkode.
6/1968
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Tiltakshaver:
Søker:
Runar Nilsen
Lindhus Byggtjenester AS
Møtedato
20.08.2015
Adresse:
Adresse:
Saknr
125/15
Eikebakken 11, 4700 VENNESLA
Hunsfos Næringspark, 4700
VENNESLA
VEDTAK - IGANGSETTINGSTILLATELSE.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes del IG søknaden.
Tiltaket gjelder deligangsetting grunnarbeid og betongarbeid.
Det vises for øvrig til rammegodkjenningen datert 16.06.2015.
Gjennomføringsplan av 15.07.15 ligger til grunn for godkjenningen.
126/15 Gnr/bnr 6/1938 - Digemyr 6 F – endringssøknad
Arkivsak-dok. 13/03660-9
Arkivkode.
6/1938
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Tiltakshaver:
Søker:
Preben Holm Tønnessen
Lindhus byggtjenester AS
Adresse:
Adresse:
Tiltakstype:
Enebolig
Tiltaksart:
87
Saknr
126/15
Hvitveisstien 8, 4700 VENNESLA
Hunsfos Næringspark, 4700
VENNESLA
Ny bolig - boligformål over 70 m2
VEDTAK - ENDRINGSTILLATELSE.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes endringssøknaden.
Tegninger og situasjonsplan mottatt 25.05.2015 ligger til grunn for godkjenningen.
Innsendt, rev. gjennomføringsplan av 25.05.2015 er nå gjeldende.
Endringssøknaden gjelder noen endringer på ansvarsretter og noen mindre endringer på
tegninger, dog blir bruksarealene anført på godkjenningen 18.12.2013 uendret.
Endringene er så små at søker har vurdert å ikke nabovarsle.
127/15 Gnr/bnr 31/94 - Slettebrotan 45 - søknad om tillatele til tiltak uten
ansvarsrett - tilbygg med garasje
Arkivsak-dok. 15/01194-2
Arkivkode.
31/94
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Tiltakshaver:
Søker:
Frank Wehus
Frank Wehus
Møtedato
20.08.2015
Adresse:
Adresse:
Saknr
127/15
Slettebrotan 45, 4715 ØVREBØ
Slettebrotan 45, 4715 ØVREBØ
Vedtak – tillatelse § 20-2.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden gjelder tilbygg til bolig, vindfang og dobbel garasje i 1. etg. Bruksareal
vindfang = 12 m2, bruksareal garasje = 48 m2, tilbygg totalt = 60 m2.
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden
88
128/15 Gnr/bnr 6/1979 - Granlivegen 24 - søknad om rammetillatelse for
vertikalt delt 2- mannsbolig
Arkivsak-dok. 15/00768-11
Arkivkode.
6/1979
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Tiltakshaver:
Søker:
Møtedato
20.08.2015
Byggmester Per Otto
Ingebretsen AS
Løvlien Byggprosjektering
Adresse:
Adresse:
Saknr
128/15
Kongsgård allé 45
, 4632 KRISTIANSAND S
Grovikveien 107, 4635
KRISTIANSAND S
VEDTAK - RAMMETILLATELSE.
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes rammesøknaden.
Tegninger og situasjonsplan ligger til grunn for godkjenningen.
Tiltaket gjelder oppføring av vertikalt delt 2- mannsbolig med dobbel garasje i u.etg.
Bruksareal leilighet 1 = 125.5 m2, bruksareal leilighet 2 =92. 5 m2
Det foreligger pr. dags dato ikke merknader/protester til søknaden og søknaden er
heller ikke avhengig av dispensasjoner.
Tiltaket tillates ikke igangsatt for det foreligger igangsettingstillatelse.
Det skal ved IG søknaden foreligge stikningsplan med anført kotehøyde overkant såle
u.etg. og gjennomføringsplan.
129/15 Gnr/bnr 5/39 - Rakkestad 24 - søknad i ett trinn for på-/tilbygg til
eksisterende bolig
Arkivsak-dok. 15/01285-2
Arkivkode.
5/39
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
89
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Tiltakshaver:
Søker:
Møtedato
20.08.2015
Morten Rosaas
Adresse:
Norsk Byggservice AS - Avd. Adresse:
Sør Vennesla
Saknr
129/15
Rakkestad 24, 4700 VENNESLA
Hunsøya, 4700 VENNESLA
VEDTAK - TILLATELSE.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden gjelder på-/tilbygg av eksisterende bolig. Bruksareal tilbygg =25 m2, påbygg =
33 m2, tilsammen bra 58 m2. Med bakgrunn i etablert praksis for denne type tiltak med
små overskridelser i areal i forhold til § 1.2.5 i kommuneplanen, gis dispensasjon fra
plankravet.
Tiltaket har vært til uttalelse hos Jernbaneverket som gir dispensasjon fra
jernbanelovens § 10 m.h.p avstand på en del betingelse, bl. a at det ikke kan etableres
nye boenheter. Disse vilkårene listet i brev fra Jernbaneverket 24.03.2015 må
etterleves.
130/15 Gnr/bnr 5/514 - Golivegen 14 - søknad om tillatelse til tiltak uten
ansvarsrett - tilbygg på eksisterende garasje
Arkivsak-dok. 15/01432-2
Arkivkode.
5/514
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Tiltakshaver:
Søker:
Glenn Thomas Myhren
Glenn Thomas Myhren
Møtedato
20.08.2015
Adresse:
Adresse:
90
Saknr
130/15
Golivegen 14, 4700 VENNESLA
Golivegen 14, 4700 VENNESLA
Vedtak – tillatelse § 20-2.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden gjelder tilbygg på garasje, bruksareal bra H 1 = 15 m2.
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden
131/15 Gnr/bnr 79/211 - Smiheia - søknad om rammetillatelse for oppføring av
ren enebolig i 1 etasje
Arkivsak-dok. 15/01421-4
Arkivkode.
79/211
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Tiltakshaver:
Magnus Andre Hægeland
Adresse:
Søker:
Norsk Byggservice AS - Avd. Adresse:
Sør Vennesla
Saknr
131/15
Ørnefjellvegen 6, 4720
HÆGELAND
Hunsøya, 4700 VENNESLA
RAMMETILLATELSE
Viser til deres søknad om tillatelse til ovenfornevnte tiltak 31.05.2015. I medhold av
plan- og
bygningslovens §§ 20-1 og 21-4 godkjennes rammesøknaden på betingelse av at tomten
planeres i.h.h.t angitt høyde på plankart, kote 252.5 +/- 0.5 m.
Tiltaket gjelder oppføring av ren enebolig i 1 etasje, bruksareal bra H 1 = 236 m2 ( GiH =
48), med bra loft 19 m2, totalt bra = 255.2 m2.
Det foreligger ikke merknader til søknaden og tiltaket er innenfor gjeldende
reguleringsbestemmelser.
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Bygningsmyndighetene er ikke
ansvarlig for tap som tiltakshaver eller andre måtte lide ved en slik omgjøring.
91
132/15 Gnr/bnr 6/1735 - Sentrumsvegen 24 A - ett-trinns søknadsbehandling gjenoppbygging etter brann - Tiltakshaver: Vennesla Boligstiftelse
Arkivsak-dok. 15/01376-3
Arkivkode.
6/1735
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Tiltakshaver:
Søker:
Møtedato
20.08.2015
Vennesla Boligstiftelse
Adresse:
v/Byggforvaltning Vennesla
kommune
VEF Entreprenør AS
Adresse:
Saknr
132/15
Postboks 25, 4701 VENNESLA
Vigeland Brugs veg 16, 4700
VENNESLA
Vedtak §§ 20-1
Viser til deres søknad om tillatelse til ovenfornevnte tiltak mottatt 27.05.2015. I
medhold av
plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden.
Det foreligger ikke merknader til tiltaket.
Arbeidet med gjenoppbyggingen av den brannskadede leiligheten tillates igangsatt etter
dette vedtak.
Vedtak om tillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Etter denne tid faller tillatelsen
bort,
dersom den ikke er søkt fornyet innen utløp av 3-årsfristen. Ønskes tiltaket endret i
forhold til dette vedtak, må endringene omsøkes særskilt og godkjennes før de
gjennomføres.
92
133/15 Gnr/bnr 23/252 - Eidsvollsvegen 6 - søknad om tillatelse til tiltak uten
ansvarsrett - rivning av gammel garasje og oppføring av ny
Arkivsak-dok. 15/01514-2
Arkivkode.
23/252
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Tiltakshaver:
Odd Arild Nordli
Adresse:
Søker:
Odd Arild Nordli
Adresse:
Saknr
133/15
Eidsvollsvegen 6, 4700
VENNESLA
Eidsvollsvegen 6, 4700
VENNESLA
Vedtak – tillatelse § 20-2.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden gjelder riving av gamle garasje og oppsetting av ny, noe mindre og nå 1 m fra
nabogrense. Det foreligger samtykke til denne plasseringen fra nabo. Bruksareal bra nye
garasje = 66 m2.
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden
134/15 Gnr/bnr 24/234 - Heiselflaten - søknad om rammetillatelse - ny enebolig
Arkivsak-dok. 15/01501-2
Arkivkode.
24/234
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Tiltakshaver:
Audun Ravnaas
Adresse:
Søker:
VEF Entreprenør AS
Adresse:
93
Saknr
134/15
Vigeland Brugsvei 16, 4700
VENNESLA
Vigeland Brugs veg 16, 4700
VENNESLA
VEDTAK - RAMMETILLATELSE §§ 20-1
Viser til deres søknad om tillatelse til ovenfornevnte tiltak. I medhold av plan- og
bygningslovens §§ 20-1 og 21-4 godkjennes rammesøknaden.
Tiltaket gjelder oppføring av ren enebolig , kode 111. Boligen er i 2 etasjer og kjeller.
Totalt bruksareal bra = 396 m2 hvorav GiH H1 = 42 m2.
Det er registrert at bidrag på Kr. 25000.- for fremtidig gang- og sykkelveg er innbetalt.
Det foreligger ikke merknader til søknaden.
135/15 Gnr/bnr 29/32 - Setesdalsvegen 741 - søknad om tillatelse til tiltak uten
ansvarsrett – veranda
Arkivsak-dok. 15/01433-3
Arkivkode.
29/32
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Tiltakshaver:
Allan Rasmussen
Adresse:
Søker:
Allan Rasmussen
Adresse:
Saknr
135/15
Setesdalsvegen 741, 4715
ØVREBØ
Setesdalsvegen 741, 4715
ØVREBØ
Vedtak – tillatelse § 20-2.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden gjelder oppføring av terrasse på 49 m2 med høyde 0.5 – 3.5 m over bakken,
minste avstand til senter veg skal være 13 m, jfr. uttalelse fra vegvesenet.
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden.
Når terrassen er ferdig skal du søke om ferdigattest med vedlagte skjema.
94
136/15 Gnr/bnr 92/1 - Kilefjorden - ett-trinns søknad for oppføring av ny hytte m/rev. tegninger, samt riving av gamle hytte
Arkivsak-dok. 15/00805-15
Arkivkode.
92/1
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Tiltakshaver:
Tone K. Svaland
Adresse:
Søker:
Tone K. Svaland
Adresse:
Saknr
136/15
Setesdalsvegen 963, 4720
HÆGELAND
Setesdalsvegen 963, 4720
HÆGELAND
VEDTAK TILLATELSE §§ 20-1
Viser til deres søknad om tillatelse til ovenfornevnte tiltak. I medhold av plan- og
bygningslovens §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden m/rev. tegninger datert
08.06.2015.
Tiltaket gjelder riving av gamle hytte og oppføring av ny, lenger bort fra vannet.
Bruksareal bra nye hytte H1 = 43 m2 og hems på 16 m2.
Terrassen er på 35 m2 og er en del mindre enn på opprinnelige tegninger. Det kreves
mørkt, naturtilpasset fargevalg i.h.h.t vedtak i B-/M utvalget 04.06.15, sak 64/15.
Det foreligger ikke merknader til søknaden.
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.
137/15 Gnr/bnr 6/5 - Skjerehauvegen 9 ( Kalvehagen ) - søknad om igangsetting
av rivearbeider
Arkivsak-dok. 14/03360-4
Arkivkode.
6/5
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
95
Saknr
137/15
Tiltakshaver:
Arne Grundetjern
Adresse:
Søker:
Svensson Sivilarkitekter
Adresse:
Tiltakstype:
Enebolig
Tiltaksart:
Lian Platå 21, 4638
KRISTIANSAND S
Postboks 386, 4664
KRISTIANSAND S
Riving av hele bygget
VEDTAK - IGANGSETTINGSTILLATELSE.
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden.
IG søknaden gjelder riving av gammmel bolig, jfr. rammegodkjenning 05.01.2015.
Det foreligger avfallsplan og miljøsaneringsrapport.
Det foreligger søknad om ansvarsrett og gjennomføringssplan versjon 2, datert
09.06.15.
Når bygget er revet skal det søkes ferdigattest med sluttrapport avfallssplan
m/kvitteringer for faktisk levert avfall til godkjent avfallsplass.
138/15 Gnr/bnr 6/1968 - søknad om dispensasjon/rammetillatelse - enebolig
m/ekstra boenhet
Arkivsak-dok. 15/00750-7
Arkivkode.
6/1968
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Tiltakshaver:
Søker:
Møtedato
20.08.2015
Runar Nilsen
Lindhus Byggtjenester AS
Adresse:
Adresse:
Saknr
138/15
Eikebakken 11, 4700 VENNESLA
Hunsfos Næringspark, 4700
VENNESLA
Vedtak dispensasjon
Kommunen innvilger søknad om dispensasjon fra detaljreguleringsplan Skådane Hellåsflaten, jfr. pbl § 12-4, i medhold av pbl § 19-2 og § 19-4.
På grunnlag av innvilget dispensasjon gir kommunen rammetillatelse for oppføring av
enebolig m/ekstra boenhet og frittliggende garasje, jfr. plan- og bygningsloven (pbl) §
20-1 og 21-4.
96
139/15 Gnr/bnr 6/485 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett –
dobbelgarasje
Arkivsak-dok. 15/01593-2
Arkivkode.
6/485
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Tiltakshaver:
Søker:
Møtedato
20.08.2015
Paal Martin Harket
Paal Martin Harket
Adresse:
Adresse:
Saknr
139/15
Granlivegen 16, 4700 VENNESLA
Granlivegen 16, 4700 VENNESLA
VEDTAK – TILLATELSE § 20-2
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan mottatt 17.06.2015 ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden omfatter oppføring av frittliggende garasje i 1 etg., bruksareal bra = 46 m2.
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden.
140/15 Gnr/bnr 6/21 - Røllend - søknad om tillatelse i ett trinn - utskifting av
gammel vannledning
Arkivsak-dok. 15/01598-2
Arkivkode.
6/21
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Tiltakshaver:
Søker:
Yngvar Knutsen
Daniel Angelstad/Enhet for
teknisk forvaltning
Møtedato
20.08.2015
Adresse:
Adresse:
97
Saknr
140/15
Røllend 6 A, 4700 VENNESLA
Venneslamoen 1, 4700
VENNESLA
VEDTAK – TILLATELSE § 20-1
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden.
Situasjonsplan ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden gjelder utskifting av gammel vannledning opp mot Røllend 6 A.
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden.
141/15 Gnr/bnr 5/269 - Eikebakken 3 - ett-trinns søknad - påbygg av låvekvist
på bolig
Arkivsak-dok. 15/01599-2
Arkivkode.
5/269
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Tiltakshaver:
Søker:
Møtedato
20.08.2015
Maria Tårnesvik
Byggmester Kristiansen AS
Adresse:
Adresse:
Saknr
141/15
Eikebakken 3, 4700 VENNESLA
Konsul Wilds vei 26, 4621
KRISTIANSAND S
VEDTAK - TILLATELSE.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan mottatt 17.06.2015 ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden gjelder påbygg av låvekvist, utvidet areal 2.etg. = 7 m2.
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden.
98
142/15 Gnr/bnr 79/212 - Smiheia - søknad i ett-trinn - 2 mannsbolig.
Arkivsak-dok. 15/01596-2
Arkivkode.
79/212
Saksbehandler
Jan Erik Heddeland
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Tiltakshaver:
Eirik Almedal, Vidar
Flystveit
Adresse:
Søker:
Byggmester J.K. Flystveit
A/S
Adresse:
Saknr
142/15
Setesdalsvegen 885, 4720
HÆGELAND, Smiheia , 4720
HÆGELAND
Setesdalsveien 967, 4720
HÆGELAND
VEDTAK - TILLATELSE §§ 20-1
Viser til deres søknad om tillatelse til ovenfornevnte tiltak. I medhold av
plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden.
Tiltaket gjelder oppføring av vertikalt delt 2- mannsbolig med 2 doble garasjer
sammenbygd med huset i 1 etg. mellom bruksenhetene. Bruksareal bra pr. del:
 H 1 = 133 m2, herav GIH = 33 m2
 H 2 = 80 m2
 Totalt pr. del = 213 m2.
 Hele 2- mannsboligen 213 m2 x 2 = 426 m2.
Det foreligger ikke merknader til tiltaket.
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.
99
143/15 Gnr/bnr 55/14 - Sandripheia Fritidspark - ett-trinns søknadsbehandling
for riving og oppføring av lagerbygning. Tiltakshaver: Sandripheia Fritidspark
Arkivsak-dok. 15/01357-3
Arkivkode.
55/14
Saksbehandler
Leif Robert Sakariassen
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Byggeplass: Sandripvegen 28
Tiltakshaver: Sandripheia Fritidspark
Adresse:
Søker:
Adresse:
Sandripheia Fritidspark
Tiltakstype:
Saknr
143/15
Postboks 207, 4662
KRISTIANSAND S
Postboks 207, 4662
KRISTIANSAND S
Tiltaksart:
VEDTAK - TILLATELSE.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden omfatter riving av deler av lager og oppføre nytt større lager til utstyr for bruk
i skileikområdet.
Det foreligger ikke merknader.
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.
144/15 Gnr/bnr 2/214 - Høylandsvegen 51 - tilbygg -søknad uten ansvarsrett
Arkivsak-dok. 15/01417-2
Arkivkode.
2/214
Saksbehandler
Leif Robert Sakariassen
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
100
Saknr
144/15
Byggeplass: Høylandsvegen 51
Tiltakshaver: Bjørn Thoma Thomassen
Adresse:
Søker:
Adresse:
Tiltakstype:
Tiltaksart:
Høylandsvegen 51, 4700
VENNESLA
Vedtak – tillatelse § 20-2.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden omfatter utvidelse av H1 med 27 m2 BYA, BRA 25 m2.
Det foreligger ikke merknader til søknaden. Nabovarsel ble for ordens skyld også sendt
Jernbaneverket.
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.
145/15 Gnr/bnr 23/2 - Hunsøya PM 5 og PM 6 - søknad om dispensasjon og
rammetillatelse
Arkivsak-dok. 15/00575-9
Arkivkode.
23/2
Saksbehandler
Leif Robert Sakariassen
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Tiltakshaver:
Søker:
Tiltakstype:
Møtedato
20.08.2015
Hunsfos Næringspark AS
Adresse:
Norsk Byggservice AS - Avd. Adresse:
Sør Vennesla
Tiltaksart:
101
Saknr
145/15
Hunsøya, 4700 VENNESLA
Hunsøya, 4700 VENNESLA
VEDTAK - RAMMETILLATELSE
Svar på søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1, jfr. § 21-2.
Søknaden gjelder ombygging / ny bruk av fabrikkbygningene til papirmaskinene nr 5 og
6.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan og politisk behandling ligger til grunn for godkjenningen.
Tiltaket gjelder arbeidsplasser. Eventuelle merknader fra Arbeidstilsynet må
innarbeides.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-3, har Plan- og bygningsetaten fritatt
tiltaket for nabovarsling da deres interesser ikke berøres av tiltaket.
Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger (del)igangsettingstillatelse.
Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og bygningsloven §
21-2, jfr. byggesaksforskriften SAK10 § 5-4, er innsendt og undergitt nødvendig kontroll.
Det kan gis igangsettingstillatelse kun for de deler av tiltaket som er ferdig prosjektert.
146/15 Gnr/bnr 23/77 - Strøymsvegen 1 - søknad om tillatelse i ett trinn i
etterkant for endring av garasje bod samt ny forstøtningsmur. Tiltakshaver:
Terje Eriksen
Arkivsak-dok. 15/00893-2
Arkivkode.
23/77
Saksbehandler
Leif Robert Sakariassen
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Byggeplass: Strøymsvegen 1
Tiltakshaver: Terje Eriksen
Søker:
Løvlien Byggprosjektering
Adresse:
Adresse:
Tiltakstype:
Tiltaksart:
102
Saknr
146/15
Strømsvegen 1, 4700 VENNESLA
Grovikveien 107, 4635
KRISTIANSAND S
VEDTAK - TILLATELSE.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger,
situasjonsplan og nabovarsel m. avtale ligger til grunn for godkjenningen.
Dette er en søknad i ettertid for vriding av garasje og oppføring av utebod samt
oppføring av forstøtningsmur. Søknaden innebærer også fasadeendring i garasjens 2.
etasje.
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden.
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak
147/15 Gnr/bnr 93/109 - Setesdalvegen 933 - Lukking av bekk. Tiltakshaver: Egil
Lunden
Arkivsak-dok. 15/01640-2
Arkivkode.
93/109
Saksbehandler
Leif Robert Sakariassen
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Tiltakshaver:
Egil Lunden
Adresse:
Søker:
Egil Lunden
Adresse:
Tiltakstype:
Saknr
147/15
Setesdalsvegen 933, 4720
HÆGELAND
Setesdalsvegen 933, 4720
HÆGELAND
Tiltaksart:
VEDTAK - TILLATELSE.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden. Beskrivelse,
tegninger og situasjonsplan mottatt 19.6.2015 samt uttalelser fra regionale og
kommunale myndigheter ligger til grunn for godkjenningen.
Det vises også til befaring på stedet.
103
Søknaden gjelder å lukke igjen deler av bekkeløp mellom gnr/bnr 93/109 og 93/49.
Dette er til dels en sikringssak for små barn.
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2, jfr. § 19-3, gis på vilkår, dispensasjon fra
avstand til vann og bygging i LNF-område.
Det foreligger merknader til søknaden. Dette er nærmere beskrevet senere i vedtaket.
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.
148/15 Gnr/bnr 7/4 - Grovane - søknad i ett trinn - tildekking av sponfylling mot
tjernet
Arkivsak-dok. 15/01513-2
Arkivkode.
7/4
Saksbehandler
Leif Robert Sakariassen
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Byggeplass: Eiendommen 7/4/0/0 har ikke adresse.
Tiltakshaver: Grovane Eiendom AS
Adresse:
Søker:
Norsk Byggservice AS - Avd. Adresse:
Sør Vennesla
Tiltakstype:
Tiltaksart:
Saknr
148/15
Grovane, 4700 VENNESLA
Hunsøya, 4700 VENNESLA
VEDTAK - TILLATELSE.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger,
kortfattet beskrivelse og situasjonsplan mottatt 8.6.2015 samt vedtak om tildekkingen
datert 14.3.2012, ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden gjelder tildekking av sponfylling på område mot tjern, syd for
stasjonsområdet.
Enhet for Plan og utbygging har gitt fritak for nabovarsling med hjemmel i plan- og
bygningslovens § 21-3.
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.
104
149/15 Gnr/bnr 32/108 - Hommelia 46 - ett-trinns søknadsbehandling - nytt
bygg med integrert garasje. Tiltakshaver: Helge Robstad
Arkivsak-dok. 15/01280-2
Arkivkode.
32/108
Saksbehandler
Leif Robert Sakariassen
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Byggeplass: Hommelia 46
Tiltakshaver: Helge Robstad
Søker:
Byggmester Øyvind & Erik
Kåbuland AS
Tiltakstype:
Adresse:
Adresse:
Saknr
149/15
Slettebrotan 61 a, 4715
Stemhei industriområde, 4700
VENNESLA
Tiltaksart:
VEDTAK - TILLATELSE.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan mottatt 20.5.2015 ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden gjelder oppføring av 2 etasjers frittliggende enebolig med integrert
dobbelgarasje.
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden. Det foreligger samtykke fra nabo,
gnr/bnr 32/96 om avstand 2,1 meter til felles grense. Brannkrav ivaretas av gnr/bnr
32/108.
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.
150/15 Gnr/bnr 23/66,835 - Hunsfossvegen 23/23b - rammetillatelse for
oppføring av kjedehus. Tiltakshaver: Byggfirma Per Nystøl AS
Arkivsak-dok. 14/03312-14
Arkivkode.
23/66 23/835
Saksbehandler
Leif Robert Sakariassen
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
105
Saknr
150/15
Byggeplass: Hunsfosvegen 23B
Tiltakshaver: Byggfirma Per Nystøl A/S
Adresse:
Søker:
Norsk Byggservice AS - Avd. Adresse:
Sør Vennesla
Tiltakstype:
Kjede/rekkehus
Tiltaksart:
Nesvegen 18 B, 4700 VENNESLA
Hunsøya, 4700 VENNESLA
Ny bolig - boligformål over 70
m2
Rammetillatelse, felles for begge boligene
Kommunen gir tillatelse til søknad om oppføring av 2 eneboliger i kjede bundet sammen med
garasje som vist på revidert situasjonskart og tegninger datert 16.4.2015.
Tillatelsen omfatter også godkjenning av søknad om ansvarsrett som angitt under avsnittet
«Lokal godkjenning inkl. ansvarsrett».
Kommunen har innvilget dispensasjon til boligtypen.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
1. Det må en igangsettingssøknad for hvert bruksnummer.
2. Før igangsettingstillatelse gis, skal søknad om relevante ansvarsretter være innsendt og
godkjent av bygningsmyndighetene:
Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse for hver bolig.
Igangsettingstillatelse gis etter at fullstendig søknad etter pbl § 21-2 femte ledd er innsendt og
undergitt nødvendig kontroll.
Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på
byggeplassen. Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av kommunen før de kan
gjennomføres.
151/15 Gnr/bnr 6/522 - Venneslavegen 297 - søknad om rammetillatelse for
riving av eksisterende bolig og oppføring av ny, samt dispensasjonssøknad.
Tiltakshaver: Sandra og Tor-Helge Gautestad
Arkivsak-dok. 15/01011-2
Arkivkode.
6/522
Saksbehandler
Leif Robert Sakariassen
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
106
Saknr
151/15
Byggeplass: Venneslavegen 297
Tiltakshaver: Tor Helge Gautestad
Søker:
Byggmester Erling Eliassen
Tiltakstype:
Adresse:
Adresse:
Tiltaksart:
Granlivegen 34, 4700 VENNESLA
Støavegen 2 A, 4700 VENNESLA
VEDTAK FOR RIVING.
Det er søkt om rammetillatelse for riving av eksiterende bolig og oppføring av ny
enebolig. Omsøkt ny enebolig innebærer dispensasjon fra tomteutnyttelsen.
Dispensasjonssøknaden må behandles politisk. Søknad om riving kan avgjøres
administrativt men vil ikke ha føringer på tillatelse til nye bolig.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes rivningssøknaden.
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden.
Rivning av bolig tillates igangsatt etter dette vedtak
152/15 Gnr/bnr 4/333 - Løvsangervegen 44 -svar på ett-trinns
søknadsbehandling - plen/mur. Tiltakshaver: 2233Trond Løvdal
Arkivsak-dok. 15/00638-4
Arkivkode.
4/333
Saksbehandler
Anne Lene S. Nilsen
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Byggeplass: Løvsangervegen 44
Tiltakshaver: Trond Løvdal
Adresse:
Søker:
Trond Løvdal
Adresse:
Tiltakstype:
Vesentlig terrenginngrep
Tiltaksart:
Saknr
152/15
Løvsangerveien 44, 4700
VENNESLA
Løvsangerveien 44, 4700
VENNESLA
Forstøtningsmur
VEDTAK - TILLATELSE.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden. Tegninger
og situasjonsplan mottatt 17.3 og 19.3-15, ligger til grunn for godkjenningen.
107
Søknaden gjelder oppføring av en forstøtningsmur delvis over på kommunalt friområde.
Tiltaket omfatter også et terrenginngrep.
Det foreligger avtale mellom tiltakshaver og Vennesla kommune om disponering av
kommunens areal.
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden.
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.
153/15 Gnr/bnr 6/60 - Venneslamoen 14 - Svar på søknad om bruksendring.
Tiltakshaver: Butikkhuset Eiendom AS
Arkivsak-dok. 15/01456-2
Arkivkode.
6/60
Saksbehandler
Anne Lene S. Nilsen
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Tiltakshaver:
Møtedato
20.08.2015
Adresse:
Søker:
Butikkhuset Eiendom AS v/
Vidar Håverstad
Erling Eliassen
Tiltakstype:
Kjøpesenter/forretning
Tiltaksart:
Adresse:
Saknr
153/15
Venneslmoen 14
4700 Vennesla
Støavegen 2 A
4700 Vennesla
Bruksendring
VEDTAK - TILLATELSE.
Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad. Bruksendring
og innvendige arbeider ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden gjelder bruksendring fra forretningslokale til kafélokale. Kafédriften skal ha lik
åpningstid som Butikkhuset på kveldstid.
Endringer av dette vedtak er søknadspliktig etter PBL § 20-1 og naboer skal varsles etter
PBL §21-3.
Naboer er varslet og det foreligger ikke merknader/protester til søknaden.
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.
108
154/15 Gnr/bnr 23/111 - Montjønnveien 10 A -svar på ett-trinns
søknadsbehandling, hybelkjeller. Tiltakshaver: Erik Granly
Arkivsak-dok. 15/01136-2
Arkivkode.
23/111
Saksbehandler
Anne Lene S. Nilsen
Saksgang
1 Bygg- og miljøutvalget
Møtedato
20.08.2015
Byggeplass: Montjønnvegen 10 A
Tiltakshaver: Erik Granly
Adresse:
Søker:
Erik Granly
Adresse:
Tiltakstype:
Enebolig med hybel/sokkel
leilighet
Tiltaksart:
Saknr
154/15
Montjønnvegen 10 , 4700
Vennesla
Montjønnvegen 10 , 4700
Vennesla
Bruksendring
VEDTAK - AVSLAG.
Svar på søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1.
Viser til søknad mottatt 4.5.2015 Søknaden avslås i medhold av Plan- og bygningslovens
§ 21-4. Avslaget er hjemlet i reguleringsbestemmelser for Moseidmoen § 7. Søknaden
gjelder utleiedel i underetasje/kjeller.
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden.
109
Referatsaker
Saknr
Arkivsak
8/15
9/15
14/03113-3
Sluttrapport - pilotprosjektet om klimatilpasning
11/01621-28 Vurdering av konsesjonsplikt for nedlegging av Dam Lonan i
Høievassdraget - Vennesla kommune i Vest-Agder
14/03214-14 Orientering om vedtak - konsesjon og samtykke til
ekspropriasjon for ny 132kV Hallandsbru-Hydro Vigelands brug
10/15
Tittel
110

Similar documents