Arbeidsplan

Comments

Transcription

Arbeidsplan
Arbeidsplan
Klasse 7B 1
7
Fra uke:
40
Til uke:
42
www.porsholen-skole.no
Oppgaver
Engelsk
Goals:
Be able to order food and beverage in a restaurant
Read about the environment
Talk about how you can take care of the environment
Week 40 :
Restaurant
Extra: AB: 24-27
Matte
Week 42:
TB: 26 -29
AB: 28-31
Extra: 24-27 + read page 34
Tall og siffer
Avrunding og overslag
MÅL:
Kunne finne tallmønster
Kunne enkel addisjon og subtraksjon av desimaltall
Kunne plassverdi og rangering av desimaltall
Kunne avrunding og overslag med desimaltall
Uke : 40
Det er lov å jobbe to og to!
s. 21 og 22: 1.99, 1.101, 1.102, 1.104, 1.105
s. 23 og 24: 1.107, 1.108, 1.111, 1.112
Ekstra: 1.103, 1.106, 1.114, 1.116
Naturfag
Uke : 42
Det er lov å jobbe to og to!
s. 25-28: 1.118, 1.120, 1.122, 1.124, 1.126, 1.127, 1.130, 1.132, 1.136
Ekstra: 1.125, 1.126, 1.128, 1.129, 1.134, 1.135
Du skal kunne:
Forklare hvorfor noen fuglearter oppsøker fuglefjell om våren og sommeren
Navnet på noen fugler som lever i fuglefjellet
Uke : 42
s. 157: 7-12, 1-2
Ekstra: 3-4,6,5
Arbeidsplan
Klasse 7B 1
Norsk
7
Fra uke:
40
Til uke:
42
www.porsholen-skole.no
Du skal:
Lære å vurdere en skjønnlitterær tekst
Bruke lesestrategier vi har lært
Finne litterære virkemidler
Uke 40:
Oppgave 2 og 3 side 91.
Uke 42:
LESEPROSJEKT - JIPPI!!!
Mål: Øke lesehastighet og ordforråd.
Få større bevissthet omkring virkemidler i litteratur.
Bli bedre i rettskriving.
Prosjektet heter "Grip boka". Det vil vare i 5 uker. Denne gangen skal vi lese i grupper på 3-4
elever. Alle i gruppen skal lese samme bok. I gruppa skal elevene avtale hvor langt de skal lese i
timene og i hjemmelekse. De vil ha et lesekort hvor de noterer ned avtalene de gjør. Mens elevene
leser vil lærer jobbe med å gi respons på hjemmearbeidet. Elevene vil ha en egen arbeidsbok som
alt arbeidet samles i.
Hver time vil bestå av en lesedel og en læresamtale. Det vil også bli høytlesing. Under lesingen skal
elevene sette gule lapper i bøkene der de finner miljøskildringer(M), personskildringer(P) eller
spenning(S). Plasseringen av lappene skal diskuteres i læresamtalene. Etter ferdig lest bok vil det
følge med oppgaver som skal jobbes med i gruppene.
RLE
Mål: - gi eksempler på noe vi kan gjøre for å bevare naturen
- kunne samtale om sentrale fortellinger i hinduismen (uke 42)
Uke 40: Vivo s. 44 - 45
s. 47: oppgave 4
s. 47: oppgave 14 (lag en tabell på PC) print ut og lim inn i arbeidsboka
Ekstra: oppgaver 10, 11, 12, 13 s. 46 - jobb sammen to og to
Uke 42: Vivo s. 234 - 235
Repeterer hva vi vet om hinduismen - lag et tankekart eller VØL-skjema
Sentrale fortellinger: Hvordan Ganges ble til
Samfunn
Uke : 40
Arbeid sammen to og to!
s.106: 13-27
s. 112: 8-17
Ekstra: s. 106: 5, 11,12
s. 112: 7
Hjemmearbeid
Arbeidsplan
Klasse 7B 1
Engelsk II
Matte II
NaturfagII
Norsk II
7
Fra uke:
40
Til uke:
42
www.porsholen-skole.no
Week 40:
For Wednesday: practice your ordering and taking orders with someone else.
Example:
Waiter: How may I help you?
Costumer: I would like to have some lasagna, please. But can you make it without
garlic?
Waiter: off course, no problem.
Costumer: Thank you.
Waiter: Anything to drink, sir/madam?
Costumer: I would like a lemonade, thank you.
Waiter: Anything else you would like?
Costume: No, thanks.
Waiter: thanks.
Week 42:
Read page 26 -29. Read and translate to an adult.
Remember that you can log on to it’slearning and listen to the text
Øv glosene på it’slearning!
New words:
municipality – kommune
rubbish – søppel
environment – miljø
certificate – sertifikat
mountain – fjell
drinking water – drikkevann
endangered – truet (utryddnings truet)
international – internasjonal
delegates – delegater
conference – konferanse
Uke : 40
s. 23-24: 1.110, 1.113, 1.115
Uke : 42
s. 26-27: 1.120, 1.123, 1.131
Studer oversikten over viktige fuglefjell langs Norskekysten s. 150 og bildene s. 151.
Uke 40:
Oppgave 4 og 5, side 91.
Les også nøye på kriteriene til en god bokanmeldelse på side 66.
Uke42: GRIPboka leseprosjekt
LESEPROSJEKTET "GRIP BOKA"
Til tirsdag: Les det du har avtalt med gruppa di.(se lesekort)
Til onsdag: Les det du har avtalt med gruppa di.(se lesekort)
Til torsdag: Les det du har avtalt med gruppa di.(se lesekort)
Til fredag: Les det du har avtalt med gruppa di.(se lesekort)
Skriftlig:
Til tirsdag: Skriv 15-20 setninger om innholdet i leseleksa di.
Til onsdag: Skriv 15-20 setninger om innholdet i leseleksa di.
Til fredag: Skriv 15-20 setninger om innholdet i leseleksa di.
Arbeidsplan
Klasse 7B 1
Fra uke:
40
Til uke:
42
www.porsholen-skole.no
7
Uke 40:
Les s. 44 - 45 i Vivo. Velg hvilken læringsstrategi du vil bruke mens du leser (tankekart,
læresamtale)
RLE II
Uke 42:
Les fortellingen Hvordan Ganges ble til (få ark av læreren din)
Skriv et kort sammendrag i arbeidsboka di. Illustrer til.
Samfunn II Uke : 40
Les s. 108-111 i midgard
Felles
7.trinn gjennomfører kartleggeren i engelsk 01.oktober
7.trinn gjennomfører kartleggeren i norsk 02.oktober
Det blir fellesamling 2.økt 04.oktober
I uke 40 blir det delt ut leirskoleskjema dere må fylle ut. Ta skjema med på utviklningsamtalene som blir en
gang i tidspunktet uke 43- 45
Husk pølser og kanonball kl 17.00 i skolegården/ klasserommet 16.oktober. Påmelding blir sendt ut. Vi må
vite hvor mange pølser vi skal kjøpe inn! :)
19.oktober skal hele 7.trinnet ned til Vitenfabrikken. Vi drar 08.30 fra Porsholen og drar fra Vitenfabrikken kl
14.00. Vi er dermed litt senere tilbake enn vanlig skoledag. Vi trenger kun niste med i sekken denne dagen!
Vi skal på et undervisningsopplegg som heter "Turi-design" der vi får kjenskap til Turi Gramstad Oliver, og
hennes arbeider fra perioden 1960-1980. Elevene skal lære hvordan en kunstner arbeider, og selv arbeide
med dekor.
Vi finner ikke en regnbukse. Kan alle se etter om de har fått med seg en svart regnbukse som det står
Hanne i.
Timeplan
Mandag
1
2
3
4
5
6
7
Tirsdag
Matte
Engelsk
Norsk
Musikk
Norsk
Norsk
Eng/ Matte
13.15
12.45
Onsdag
Gym (08.00)
Gym
Matte
Naturfag
Naturfag
Torsdag
Fredag
K&H
K&H
Musikk
Eng/ Gym
Vurdering/arb.plan
RLE
RLE/Samfunnsfag
Samfunnsfag
14.00
14.00
14.00