5. Bunnseksjoner - Spesial

Comments

Transcription

5. Bunnseksjoner - Spesial
5. Bunnseksjoner - Spesial
5.3 Vannkummer
Klare for henting på dagen - Rett fra lager
Våre vannkummer DN 1400 x 1000 og DN 1600 x 1000 produseres med innstøpte
UNI-klikk skinne som er tilpasset dimensjonen av armaturet.
DN 1600 x 1000 vannkummer kan også bestilles med ulike, tilpasset varioutsparinger.
Utsparing tilpasset for F910-AR pakning
DN 186 for AR-pakning DN 160
Plassering: 50 og 350 grader
Utsparing tilpasset for F911-Combi pakning - støpt trinnvis for valgfritt bruk
DN 138 for Combi 1
DN 250 for Combi 2
DN 341 for Combi 3
Plassering: 0, 90, 180 og 270 grader
I tillegg til bunnseksjonen trenger man braketter ut fra armaturets oppbygging og
dimensjon samt borpakninger til dimensjonene som skal benyttes av varioutsparingene.
Vannkum
med innstøpt UNI-klikk skinne
Enkel tilpassning - trinn for trinn
Vannkummene leveres med monteringsveiledning som også kan lastes ned fra vår hjemmeside.
Varenummer
DN
Beskrivelse
i mm
9500001433
1400
Vannkum
Kort skinne - Innstøpt
9500001434
1400
Vannkum
Lang skinne - Innstøpt
9500000033
1600
Vannkum
Kort skinne - Innstøpt
9500000034
1600
Vannkum
Lang skinne - Innstøpt
9500000133
1600
Vannkum
Kort skinne - Isoporutsparing - Innstøpt
9500000134
1600
Vannkum
Lang skinne - Isoporutsparing - Innstøpt
* Pris oppgitt forutsetter kjøp av komplett vannkum med braketter og pakninger.
Braketter for vannarmatur
Flens og kombi
Borpakninger
Varenummer
74
DN 100-150
DN 200
DN 100-150
DN 200
DN 100-150
DN 200
Høyde
i mm
1080
1080
1080
1080
1080
1080
Godstykk.
i mm
90
90
90
90
90
90
Beskrivelse
3550000102* Flens DN 100
UNI-klikk braketter - PN10/PN16
3550000152* Flens DN 150
UNI-klikk braketter - PN10/PN16
3550000202* Flens DN 200
UNI-klikk braketter - PN10/PN16
3550000103* Kombi DN 100 UNI-klikk braketter - PN10/PN16
3550000153* Kombi DN 150 UNI-klikk braketter - PN10/PN16
3550000203* Kombi DN 200 UNI-klikk braketter - PN10/PN16
3550000305 UNI-klikk kilelås -2 stk. per sett
* 2 braketter inkl. bolter og 4 kiler.
Varenummer Beskrivelse
5309100160
5409110138
5409110063
5409110250
5409110341
Frostisolasjon
med XPS-plater
For armatur
F910 - AR 160 - for PVC-SBR
F911 - Combi 1
F905 - Forlenger til Combi 1
F911 - Combi 2
F911 - Combi 3
Borehull
DN i mm
186
138
250
341
Varenummer Beskrivelse
9500003000
* Pris pr. m2
XPS-plate
Loe Rørprodukter AS // Produktkatalog 2014/15
Slisset inn- og utvendig
Vekt
ca. kg
1665
1677
2020
2032
2020
2032
Vekt
ca. kg
16
20
20
20
25
30
5
Ledning
DN i mm
160
60-100
25-60
100-160
200-280
Pris *
kr.
8 560
10 480
9 250
11 160
9 250
11 160
Pris
kr.
2 599
3 277
3 540
3 511
3 892
4 534
1 638
Pris
kr.
292
351
88
681
995
Utvendig mål
Pris
i mm
2400 x 600 x 50
kr.
390
Forebyggende frostisolering av vannkummer
Modell 1
Dypere kummer med mellomdekke
* MD kan isoleres ovenfra samt
kumveggene under dette
på utsiden
Frostsikring i vannkummer har nå
vært et tema også i områder av landet,
hvor lange og stabile kuldeperioder
har vært uvanlig. Vannledninger fryser
sjelden, men innmaten i vannkummer
kan være frostusatt. Dette forårsaker
kostnader i form av armaturdeler,
arbeid, vann som ikke kommer frem
til bruker samt alle andre uønsket
ulempene.
Kummen er det kritiske punktet ved
frost. Vannledninger ligger som regel
på frostfri dybde, og i ledningen
er det stort sett alltid forbyggende
vanngjennomstrømning. Men deler av
kummene ligger over frostfri grunn, og
lokket ligger i terrenget. Når det fryser
kan kummen virke som trakt, som
leder kulden ned til ventilene.
For frostisolasjon av vannkummer
brukes det isolerende materialet
XPS som har lavt vannopptak og en
betydelig høyere trykkstyrke enn den
hvite, mer kjente “isoporen” - EPS.
XPS-isolasjonsmatten som festes rundt
kummen har en ytre dimensjon av
2400 x 600 x 50 mm. Platene er slisset
inn- og utvendig slik at man kan bøye
de uten å brekke. For at isolasjonen
skal fungere er det helt avgjørende at
isolasjonen ligger helt tett inntil
betongen og at frosten ikke kan
komme til betongen.
For å løse denne utfordring har BASAL
i samarbeid med andre bedrifter sett
på mulige løsninger. Hovedmålet er å
bevare jordvarmen som kommer nedenfra og inn i kummen slik at ventilene
ikke ødelegges av frosten.
Beskrevet isolasjonsplattene kan
benyttes på vannkummer fra
DN 1400 og opp til DN 3000.
For mer informasjon og for pris
- ta kontakt med vårt selgerteam!
Modell 2
Kummer med topplate-løsning
* TP kan isoleres ovenfra samt
utsiden av hele kummen
* XPS-laget krever minimum
30 cm overdekning
* Isolasjon under kumlokket
anbefales
Modell 3
Kummer med kjegletopp
* Markisolasjon - utbredelse avhengig
av frostdypde
* Avgjørende med tilstrekkelige over
dekning over isolasjonen
* Isolasjon under kumlokket
anbefales
Isolasjon rundt en kum og oppe på en
topplate utføres relativ enkelt.
Utfordringen oppstår, når kummer
med kjeglertopp skal isoleres.
Utbredelse
avhengig av
frostdybde
Overdekkning
min. 300 mm
ISO-lokk
Loe Rørprodukter AS // Produktkatalog 2014/15
75

Similar documents