Uke 42 - Minskole.no

Comments

Transcription

Uke 42 - Minskole.no
Gratulerer til:
Maren S
Ingrid
Sara
Alexander
Ukeplan 4.trinn
UKE 42
12. – 16. oktober
Fornøyd
Læringsmål
Gullregel:
Norsk:
Matematikk:
Engelsk:
Cumulus: *
KRLE:
Øve mer
Vi respekterer andre og deres eiendeler.
Jeg kan skrive og framføre et dikt
Jeg kan addere og subtrahere med tosifrede tall i hodet, og jeg kan posisjons systemet.
I know what a verb is.
Jeg vet hvorfor personvern er viktig.
Vi skal kunne forklare hvorfor og hvordan hinduene feirer divali og pongal
Lekser:
Til tirsdag
Til onsdag:
Til torsdag:
Til fredag:
Lese:
Les side 36 og 49 i Zeppelin
lesebok
Les side 56 og 119 i Zeppelin lesebok
Les side 176 i Zeppelin lesebok
Gjø r dette samtidig som du hø rer sangen
på it’s learning.
Engelsk: Quest textbook side 17.
Skriv ø veordene i H-boka.
Skriv en setning til hvert ø veord.
Husk stor bokstav og punktum!
Zeppelin arbeidsbok s. 13
Engelsk : Quest workbook side
10.
Skrive:
Engelsk: Quest textbook side 17.
Lesebestilling: Gjø r som pilene sier.
Skriv glosene inn i gloseboka.
Husk å ø ve på dem hele uka. Du kan
skrive dem så mange ganger du vil.
Regne:
Multi grunnbok 4a: s. 53 (Hele siden) + oppg. 26, s.54
Tellelekse (muntlig): tell fra 500 og ned til 0, tell med 50 om gangen.
IKT:
http://www.salaby.no/forsiden/skoleveien/byparken-3-4 for å lytte til tellesangene (gangesangene)
Brukernavn: kyr6 Passord: sau
Gå inn på Its learning og gjør oppgavene som ligger der for denne uka.
Bø r gjø res til torsdag sammen med norsk lese lekse.
Øveord:
også
hjem
var
hver
vær
Gloser:
allowed= tillatt
push= dytte
pull=dra
court=bane
I like you = Jeg liker deg
Husk!
4A: Øv på instrumentet hver dag!
Onsdag: Husk gymtøy og dusjetøy.
Torsdag: Husk å ta med instrumentet.
4B: Onsdag: Husk uteskole 
Ukeplan 4.trinn
Fagfordeling:
Info til hjemmet:
4A
Mandag
Matematikk
Engelsk
Norsk
12.45
4B
Mandag
Engelsk
Matematikk
Norsk
12.45
Tirsdag
Eng/Mus.
Mus./Eng
Matematikk
KRLE
13.15
Onsdag
Gym
Gym/Norsk
Cumulus
Cumulus
Tirsdag
Matematikk
Norsk
Norsk
KRLE
13.15
Onsdag
Norsk
Norsk//Ute
Uteskole
Uteskole
13.30
13.30

Tirsdag 13.10. skal alle lærerne på kurs. Elevene
slutter derfor kl. 13.15 denne dagen.

Denne uka starter elevene i 4a med Korps i klasse
prosjektet. De vil få med seg hvert sitt instrument hjem
som de skal øve på 

Uke 43 blir Fn-dagen markert på skolen. Se eget skriv.
Fredag
K&H
K&H/Kl.t.

I uke 44 blir det skolefotografering. Ledelsen har
bestemt at 1., 4. og 7.trinn skal få mulighet til
portrettfotografering i tillegg til klassebilde i år.
Norsk

Tips: Lag en pakkeliste til uteskole og gym som
elevene kan se på når de pakker sekken. Det er mange
som glemmer klesskift og håndkle i gymmen.

Vi samler fortsatt inn tomme rene syltetøyglass eller
lignende glass, uten etiketter! Og vi samler på single
(rene) hvite tennissokker 
Torsdag
Norsk
Matematikk
Mus./Norsk
Engelsk
13.30
Fredag
K&H
Cumulus
Torsdag
Norsk
Matematikk
Matematikk
Sos.komp
13.30
Norsk
12.45
12.45
Kontaktinformas jon:
Anne Marie: Kontaktlærertid mandag 09:30-10:00 og onsdag 13.30-14.00
[email protected]
Inger Marie: Kontaktlærertid tirsdag 09:30-10:30
[email protected]
Vibecke: Kontaktlærertid torsdag 13:30-14:30
[email protected] .no
Sigrun: [email protected]
Skolens tlf. nr. 51686600 Hjemmesiden www.minskole.no/kyrkjevollen
Hilsen Anne Marie, Inger Marie, Vibecke, Sigrun, Oddny,
Judith, Hege J, Hilda og Anlaug

Similar documents