Mål norsk: Kunne finne oppslagsform av adjektiv, kunne bøye etter

Comments

Transcription

Mål norsk: Kunne finne oppslagsform av adjektiv, kunne bøye etter
Mål norsk: Kunne finne oppslagsform av adjektiv, kunne bøye etter kjønn og antall.
Mål matematikk:
Vite hvordan man kan gjøre addisjons- subtraksjonsstykker enklere å regne i hodet, jf.
Overflytting. Kunne runde av og foreta overslagsregning med desimaltall med èn desimal. Kunne
multiplisere og dividere hele tall og desimaltall med 10.
(kunne forklare innholdet i addisjonsaddisjons- og subtraksjonsalgoritmen, og kunne forklare at multiplikasjon er
det samme som gjentatt addisjon.)
Mål engelsk: Kunne lytte til og forstå historier vha tegninger, kunne referere innholdet.
Mål naturfag: Kunne fortelle om blodomløpet.
Mål samfunnsfag: Kunne fortelle om politi, brannvesen og helsestellets rolle i samfunnet vårt.
Norsk
Uke 4444-45
”Språklære A” s. 22-23, bortsett fra D.
Finn og skriv adjektiv på minst 10 av bokstavene i
alfabetet – pass på skriften!
Lag en liten fortelling om de voksne på skolen og
få med mange adjektiv – slik vi gjør i
adjektivfortellinger. Bruk skikkelige adjektiv! (til
fredag uke 44)
Øv på å lese s. 123-124 i leseboka høyt, er det ord
du ikke skjønner? – noter dem i tilfelle.(til
til onsdag
uke 45)
Uke 4444-45
”Språklære A” s. 22-23.
Finn og skriv adjektiv på alle (nesten!) bokstavene i
alfabetet – pass på skriften!
Lag en liten fortelling om de voksne på skolen og få
med mange adjektiv – slik vi gjør i adjektivfortellinger.
Bruk skikkelige adjektiv! (til fredag uke 44)
Gå på jakt etter adjektiv i boka du leser, skriv dem og
finn oppslagsformen.
Øv på å lese s. 123-124 i leseboka høyt, er det ord du
ikke skjønner? – noter dem i tilfelle. .(til
til onsdag uke 45)
Matematikk
Kapittel 3 i 5a-boka.
Kapittel 3 i 5a-boka.
Husk å rette for hvert 10. nr. Husk å rette for hvert 10. nr.
Kapittel 3 i 5a-boka.
Husk å rette for hvert 10. nr.
3.2-3.5 + 3.6-3.11
3.13-3.18 + obs!3.19-3.25
3.27-3.33 + 3.34-3.40
3.2-3.5 + 3.6-3.12
3.13-3.18 + obs!3.19-3.26
3.27-3.33 + 3.34-3.42
Oppgavebok 3.44-3.46 + 3.57-3.59
3.62
3.2-3.5 + 3.6-3.12
3.13-3.18 + obs!3.19-3.26
3.27-3.33 + 3.34-3.42
Oppgavebok: 3.54-3.56
Engelsk
Uke 4444-45
Øv på å lese s. 64-66 høyt.
Velg en side spesielt som du øver godt på (til
fredag uke 44)
Gjør oppg. s. 68.
PP nr. 24.
Uke 4444-45
Øv på å lese s. 64-67 høyt.
Velg en side spesielt som du øver godt på (til fredag
uke 44)
Gjør oppg. s. 68-69.
PP nr. 24.
Naturfag
”Alle hjerter banker” s 42-47
Skriv overskrift pent inn i boka di.
Les teksten s 42-45
Gjøreoppgave 1 og 3 s 46. Velg en av oppgavene og lag forskerrapport.
Lag tankekart med tema Blodomløpet.
Huskeoppgaver 7,8,9,10,11,12 s 47
Det er flott om du prøver deg på grubleoppgavene s 47 også.
Samfunnsfag
Uke 4444-45
Les s. 50-55 I Midgard.
Vi har idédugnad sammen og jobber så gruppevis med oppgaver som blir gitt etter at vi har
snakket sammen om emnet.
Skriv en fortelling med enten brann, politi eller helsevesen som tema. Du kan formulere det som
noe du har opplevd selv - en spennende fortelling, eller som ren opplysning/faktasetninger (ferdig
til onsdag uke 45)
Informasjon:
• Minner om FAUs møte torsdag 4. november.
Tema er barn og Internett – alle som har med barn å gjøre, oppfordres til å møte!