Lightflex LD

Comments

Transcription

Lightflex LD
FLIS
B
NT
SK
E
SEME
C2TE S1
ER
E
ER
ARD
ND
I SAMS
VA
R
D
L
x
e
fl
t
h
g
i
L
EN 12004
ROPEISKE
D EU
S
ME N 12004 TA
A
SE
MI
RT
LIM FOR KERA
En-komponent, deformerbart, sementbasert
lettlim med Low Dust-teknologi, uten
sigetendens og med lang åpentid for
keramiske fliser og steinmaterialer
KLASSIFISERING I HENHOLD TIL EN 12004
Lightflex LD er et C2TE S1-klasse sementbasert (C),
forbedret (2), sigefritt (T), deformerbart (S1) lim med
forlenget åpentid (E).
BRUKSOMRÅDE
• Innendørs og utendørs liming av alle typer og størrelser
keramiske fliser (dobbeltbrent, enkeltbrent, porselenato,
klinker, terrakotta, osv.) på gulv og vegger.
• Liming av naturstein på overflater innendørs og
utendørs (forutsatt at de tåler fukt).
Noen eksempler på bruk:
• Liming av keramiske fliser (dobbeltbrent, enkeltbrent,
porselenato, klinker, osv.), naturstein og mosaikk på
vanlig underlag, som for eksempel på:
– sement- og anhydrittavrettinger (etter forarbeid og
påføring av en egnet primer);
– varmegulv; sement- eller kalkbasert mørtel;
– gipsbasert puss (etter påføring av en egnet primer);
– gipsplater, prefabrikerte paneler, fibersementplater;
– på membraner for vannsikring Mapelastic,
Mapelastic Smart og Mapegum WPS.
• Legging av keramiske fliser og naturstein (keramikk,
marmor, osv.) på eldre gulv.
• Legging på vannfast kryssfiner, sponplater og eldre,
stabile tregulv.
• Legging av keramiske fliser og naturstein på
balkonger, terrasser og gangareal som er utsatt for
direkte sollys og termiske gradienter.
•L
egging på prefabrikerte betongvegger og
betongunderlag.
TEKNISKE DATA
Lightflex LD er et grått pulver laget av sement, utvalgt
og gradert sand, samt en høy andel av syntetisk
harpiks, med lett og naturlig tilslag som bidrar til å
gjøre blandingen lettere. Produktet er produsert i
samsvar med en spesiell formel utviklet i MAPEIs egne
forskningslaboratorier, som et bidrag til en bærekraftig
bygningsbransje.
Den spesielle teknologien som brukes til å produsere
Lightflex LD gir den lav tetthet, en egenskap som har to
hovedfordeler:
1) s ekker med Lightflex LD har samme volum, men
veier mindre (15 kg) enn poser med konvensjonell
sementbasert lim (20 kg). Dette resulterer i enklere
håndtering og lavere transportkostnader;
2) h
øyere ytelse: Ca. 15% høyere ytelse sammenlignet
med konvensjonell MAPEI sementbasert lim.
Lightflex LD blanding har lav viskositet, som gjør den
enklere og raskere å påføre.
Til tross for de ovennevnte egenskapene og på grunn
av Lightflex LDs tiksotropiske egenskaper er det ingen
tendens til sig ved festing av fliser på vegger, selv med
store fliser.
Anvendelsen av Lightflex LD på flatt underlag, med
dobbeltliming, sikrer at det absolutt ikke blir noen
hulrom i limet på baksiden av flisene, og dermed unngår
man risiko for brudd når flisene utsettes for trafikk. De
D
L
ex
fl
t
h
Lig
utmerkede, sigefrie egenskapene gjør det
også spesielt enkelt og lett å lime fliser på
vertikale flater.
Når den er utblandet med vann, danner
Lightflex LD en mørtel med følgende
egenskaper:
•h
erder uten nevneverdig krymping;
•h
efter perfekt til alle materialer som normalt
brukes i bygningsbransjen;
• s pesiell lang åpentid og justeringstid, for
dermed å gjøre installasjonen enklere.
ANBEFALINGER
Ikke bruk Lightflex LD i følgende tilfeller:
•p
å metall, gummi, PVC og linoleum;
• for heller av marmor og naturstein som
er utsatt for saltutslag eller flekker;
• for naturstein eller komposittheller som
er utsatt for fuktbevegelser;
•n
år gulvflater må tas i bruk raskt.
Ikke tilsett vann til blandingen etter at den
har begynt å stivne.
RETNINGSLINJER FOR BRUK
Klargjøring av underlaget
Underlaget må være fast, fritt for løse
partikler, fett, olje, lakk, maling osv. og
må være tilstrekkelig tørt. Sementbaserte
underlag må ikke være utsatt for krymp etter
montering av fliser. Derfor, i godt vær, må
påstøp herde i minst en uke per cm tykkelse,
og sementbasert avrettingslag i minst
28 dager, med mindre de er støpt med et
spesielt MAPEI bindemiddel for avrettingslag,
slik som Mapecem eller Topcem eller
ferdigblandet mørtel, som f.eks. Mapecem
Pronto eller Topcem Pronto.
Dersom overflaten er for varm på grunn av
direkte sollys, må den kjøles ned med vann.
Gipsunderlag og anhydritt avrettingslag må
være helt tørre og harde nok for endelig
tiltenkt bruk og fri for støv og sementslam.
De må også behandles med Primer G eller
Primer FR, mens områder utsatt for høy
fuktighet må primes med Primer S.
Klargjøring av blandingen
Lightflex LD blandes med rent vann for
å oppnå en jevn, klumpfri blanding. La
blandingen stå i ca. 5 minutter, deretter
blandes den igjen. Ca. 4,7-5 liter vann er
nødvendig for hver 15 kilos sekk. Når det er
blandet som beskrevet ovenfor, har denne
en brukstid i ca. 8 timer.
Påføring av blandingen
Påfør Lightflex LD på underlaget ved hjelp
av en tannsparkel. Bruk en sparkel med en
tannstørrelse som sikrer fullstendig utsmøring
på baksiden av flisen. For å garantere god
heft, påføres et tynt lag av Lightflex LD på
underlaget, ved hjelp av den glatte siden av
sparkelen, og umiddelbart deretter påføres
et ytterligere lag av Ultralite S1 til ønsket
tykkelse, ved hjelp av en egnet sparkel, i
henhold til type og størrelse på flisene.
Ved legging av gulv utendørs, for fliser med
størrelser over 900 cm², samt gulv utsatt
for tung belastning, spres limet også på
baksiden av flisen for å sikre full dekning
(dobbeltliming).
Legging av fliser
Flisene trenger ikke å være våte før de
legges. Men dersom baksiden er støvete,
dyppes flisene i rent vann. Sørg for at de er
tørre før de legges ut. Ved legging av fliser,
bruk et fast trykk for å sikre god kontakt.
Åpentiden for Lightflex LD er på minst
30 minutter i normalt vær og normale
fuktighetsforhold.
Når forholdene ikke er ideelle (direkte sollys,
tørr vind, høy temperatur, osv.), eller hvis
underlaget er spesielt absorberende, kan
denne tiden reduseres til bare noen få
minutter.
Kontroller derfor ofte for å sørge for at det
ikke dannes en hinne på overflaten av limet
(skinnherding), og at limet fremdeles er
nyblandet. Hvis det dannes en hinne, spre
limet på nytt med en tannsparkel.
Fukt ikke overflaten av limet dersom limet
skinnherder. Vann løser ikke opp hinnen, men
hindrer i stedet et godt feste. Endelig justering
av flisene må utføres innen 45 minutter
etter legging. Fliser lagt ved hjelp av
Lightflex LD må være beskyttet mot vann
og regn i minst 24 timer, og mot kaldt vær og
direkte sollys i minst 5 til 7 dager.
FUGING
Flisene kan fuges etter 4 til 8 timer på vegger
- og etter 24 timer på gulv. Bruk en MAPEI
sementbasert fugemasse eller en epoksy
fugemasse, som finnes i en rekke farger.
Ekspansjonsfuger må fuges med en spesiell
MAPEI tetningsmasse.
KLART FOR LETT GANGTRAFIKK
Gulv kan gås på etter ca. 24 timer.
KLAR FOR BRUK
Overflater er klare til bruk etter ca. 14 dager.
Rengjøring
Verktøy og beholdere kan rengjøres med
vann mens Lightflex LD fortsatt er nyblandet.
Rengjør gulvet med en fuktig klut før limet er
ferdig herdet.
EMBALLASJE
Lightflex LD er tilgjengelig i 15 kg
papirsekker.
FORBRUK
0,9 kg/m² per mm tykkelse, tilsvarer til
2-3 kg/m².
LAGRING
Lightflex LD kan lagres i opp til
12 måneder i originalemballasjen på et tørt
sted. Produktet er i samsvar med vilkårene
for Vedlegg XVII til Regulering (EF)
Nr. 1907/2006 (REACH), post 47.
TEKNISKE DATA (typiske verdier)
Samsvarer med følgende standarder:
– Europeisk EN 12004 (C2TE S1)
– ISO 13007-1 (C2TE S1)
PRODUKTIDENTITET
Konsistens:
pulver
Farge:
grå
Bulk tetthet (kg/m³):
1000
Tørrstoffinnhold (%):
100
EMICODE:
EC1 R Plus - svært lave utslipp
DATA FOR PÅFØRING (ved +23°C og 50% R.F.)
Blandingsforhold:
100 deler Lightflex LD med 31-34 deler
i vekt av vann
Blandingens konsistens:
kremaktig pasta
Blandingens tetthet (kg/m³):
1,300
Blandingens pH:
> 12
Brukstid:
mer enn 8 timer
Brukstemperatur:
fra +5°C til +40°C
Åpentid (i henhold til EN 1346):
> 30 minutter
Justeringstid:
45 minutter
Fuging av fliser på vegger:
etter 4-8 timer
Fuging av fliser på gulv:
etter 24 timer
Herdet gangbar:
24 timer
Klar til bruk:
14 dager
PRODUKTEGENSKAPER
Bindestyrke i henhold til EN 1348 (N/mm²):
– innledende hefting (etter 28 dager):
– binding etter påføring av varmekilde:
– bindestyrke etter nedsenking i vann:
– bindestyrke etter fryse- opptiningsykluser:
1,7
1,7
1,0
1,6
Motstand mot alkalier:
utmerket
Motstand mot oljer:
utmerket (dårlig mot vegetabilske oljer)
Motstand mot løsemidler:
utmerket
Brukstemperatur:
fra -30°C til +90°C
Fleksibilitet iht. EN 12004:
S1 - deformerbar (> 2,5 mm, < 5 mm)
for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv
ansvarlig dersom produktet blir benyttet til
andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig
utførelse.
Vennligst referer til siste oppdaterte versjon
av teknisk datablad som finnes tilgjengelig
på vår webside www.mapei.no
Dette symbolet brukes til å identifisere
MAPEI-produkter med lave utslipp av flyktige
organiske forbindelser som er sertifisert av GEV
(Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V),
en internasjonal organisasjon som overvåker
utslipp fra gulvprodukter.
PRODUKT FOR PROFESSJONELT BRUK.
Vår forpliktelse til miljøet
MAPEI`s produkter bidrar til at arkitekter
og entreprenører kan utvikle LEED
sertifiserte prosjekter, i samsvar
med U.S Green Building Council.
Alle referanser for produktet er
tilgjengelige på forespørsel og på
våre hjemmesider www.mapei.no
eller www.mapei.com
Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her.
Overtredelse kan føre til rettsforfølgelse
MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som
fremkommer i denne produktbeskrivelse
representerer vår nåværende kunnskap
og erfaring om produktet. All ovenstående
informasjon må likevel bli betraktet som
retningsgivende og gjenstand for vurdering.
Enhver som benytter produktet må på
forhånd forsikre seg om at produktet er egnet
(N) A.G. BETA
SIKKERHETSREGLER FOR
FORBEREDELSE OG ANVENDELSE
Lightflex LD inneholder sement som i
kontakt med svette eller andre kroppsvæsker
forårsaker en irriterende alkalisk reaksjon
og et allergisk utslett på personer som er
følsomme for slike produkter. Kan forårsake
øyeskade. Vi anbefaler å bruke vernehansker
og vernebriller samt ta vanlige forhåndsregler
ved bruke av kjemiske produkter.
For mer utfyllende informasjon vedrørende
sikker håndtering av våre produkter, vennligst
se vår siste utgave av Sikkerhetsdatablad for
produktene.
60-12-2014 (N)
D
L
ex
fl
t
h
Lig
®
BUILDING THE FUTURE