Se utvidet CV - Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Comments

Transcription

Se utvidet CV - Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
Ørjan Salvesen Haukaas
Senioradvokat, Oslo
M 988 76 089
T 21 95 57 23
[email protected]
www.svw.no
Ekspertise: Tvisteløsning og prosedyre
Ørjan Salvesen Haukaas har omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyre ved de alminnelige
domstoler og voldgiftsdomstoler, herunder med midlertidig forføyning, arrest og bevissikring. Han
arbeider innenfor flere ulike rettsområder og bransjer, og har særlig kompetanse innenfor
teknologitvister og tvister i internasjonale forhold.
Yrkeserfaring
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Senioradvokat
Holland & Knight LLP, New York, International Law Clerk
20132015
Simonsen Advokatfirma DA, Advokat
2010-2012
Simonsen Advokatfirma DA, Advokatfullmektig
2008-2010
Advokatfirmaet Schjødt DA, Trainee
2008
Utdanning
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2002-2008
Publikasjoner
Virkningen av forliksrådets innstilling (Nyhetsbrev, Simonsen Vogt Wiig)
2015
Verneting i internasjonale tvister – er tilknytning til Norge nok for å reise
søksmål i Norge (artikkel i Lov og Rett nr. 3 2012)
2012
Er streaming fra ulovlig kilde ulovlig? (artikkel i Lov og Data nr. 104)
2010
Preklusjon av påstandsgrunnlag (artikkel i Pacta nr. 8)
2010
Verv
Hovedverneombud, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Språk
Engelsk
Annet
Sensor ved Universitetet i Bergen
2014-
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS