TSLF-O 12/20(24)kV

Comments

Transcription

TSLF-O 12/20(24)kV
TSLF-O 12/20(24)kV
Kraftkabel 24 kV
Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med
konstruksjonen, antall ledere og farge
Bruksområde
3-leder distribusjonskabel, tillatt utendørs i jord, luft og vann. Snodd med fiberrør.
Kablene er aksielt og radielt vanntett og kan belastes i henhold til NEN 62.75. Ytre
sjikt av halvledende materiale muliggjør elektrisk testing av kappe og detektering
av kappeskader. Ved innendørs installasjoner skal kablene males med
brannhemmende maling eller legges i kanal.
Oppbygging
Leder
Flertrådet, rund og komprimert aluminium i
henhold til IEC 60228 klasse 2, aksielt vanntett
Indre halvledende sjikt
Ekstrudert
Isolasjon
PEX (XLPE), min. tykkelse = 5,5mm
Ytre halvledende sjikt
Fastvulket
Aksiell vanntetthet
halvledende svellebånd
Skjerm
Glødet kobber
Radiell vanntetthet
Aluminium-PE laminat
Kappe
Halogenfri polymer, svart
Eksempel på merking
Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon
Metermerking og produksjonsår
Fiberrør
Novomikro DB 14/10mm.
RAL-kode 4005 Lilla, RAL-kode 1021 Gul
Alternativ
typebetegnelse
Konstruksjon:
Flammehemmende
Halogenfri
N20XC7A5E-AR
HD 620 Part 10 Seksjon
K og M
Nei
Nei
maks. ledertemp:
Laveste
kabeltemperatur ved
forlegning
legges med
forsiktighet
90ºC
Støtspenning
125 kV
Min. bøyeradius:
Ved fast montering:
Under utdragning:
10 x D
15 x D
-20°C
under 0°C
www.draka.no
Draka Norsk Kabel AS
+47 32 24 90 00
Vi reserverer oss mot forandringer som følge av løpende
produktutvikling og/eller eventuelle normendringer
TSLF-O 12/20(24)kV
Kraftkabel 24 kV
Lederantall
x areal
mm²
3x1x50/16
3x1x95/25
3x1x150/25
3x1x240/35
Lederantall
x areal
mm²
3x1x50/16
3x1x95/25
3x1x150/25
3x1x240/35
Isolasjons
diameter
mm
20,2
23,5
26,4
34,4
Ytterdiameter
1 leder
ca.mm
27,2
30,7
33,8
38,1
Leder
resistans
Ω/km
Skjerm
resistans *
Ω/km
0,641
0,320
0,206
0,125
1,15
0,727
0,727
0,524
Vekt
ca.
kg/100m
210
295
360
510
Ytterdiameter
ca. mm
60
69
75
84
Induktans
i trekant/
flat
mH/km
0,44
0,39
0,37
0,34
Art.nr.
Reaktans
Ω/km
Kapasitans
µF/km
0,23
0,21
0,20
0,19
0,17
0,20
0,24
0,29
Elnummer
10 845 94
10 845 95
10 845 96
10 845 97
Kapasitiv
utladningstrøm/
fase
A/km
0,7
0,9
1,1
1,3
Kapasitiv
jordslutning
strøm/fase
A/km
2,1
2,7
3,2
3,8
* Kabelavstand i flat forlegning = 70mm
OBS. Skjermareal/skjermresistans er summen av kobbertråder og aluminiums bånd
Lederantall
x areal
mm²
3x1x50/16
3x1x95/25
3x1x150/25
3x1x240/35
Belastningsevne
v/leder temp.
65°C i jord
A
155
235
300
385
Belastningsevne
v/leder temp.
65°C i luft
A
160
230
300
400
Belastningsevne
v/leder temp.
90°C i luft
A
195
280
370
490
Maks støtstrøm
i 1 sek ved
begynnelse
temp. 65°C, kA
5,2
9,9
15,6
25,0
Innvendig
diameter
10
10
e
2
2
Maks støtstrøm
i 1 sek ved
begynnelse
temp. 90°C, kA
4,7
8,9
14,2
22,7
* Trekantforlegning med skjermen jordet i begge ender
Nominelle verdier om ikke annet er angitt
Dataene er basert på følgende forhold
Max. leder temperatur 90 ºC
Jord temperatur 15 ºC
Luft temperatur 25 ºC
Termisk resistivitet i jord 1,0 ºK m/W
Grøft dybde, senter av kabel 0,65m
Frekvens 50Hz
Fiberrør
Farge
Gul
Lilla
RAL-kode
1021
4005
Utvendig
diameter
14
14
For å oppnå maksimale blåselengder anbefales en fyllingsgrad på 55-70 % av rørets indre diameter.
Brukes sammen med fibertype Nanokabel, 6-8mm, 12 – 144 fiber.
www.draka.no
Draka Norsk Kabel AS
+47 32 24 90 00
Vi reserverer oss mot forandringer som følge av løpende
produktutvikling og/eller eventuelle normendringer

Similar documents