View/Open

Comments

Transcription

View/Open
LITTERATURLISTE
Utvidet litteraturliste til
Faglig program for middelalderarkeologi
Ruinen av Mikaelskirken på borgen Tunsberghus er den eldste bygningslevningen på Slottsfjellet i Tønsberg. Kirken er først omtalt i 1191,
og i 1308 som kongelig kapell. Foto: Arve Kjersheim / Riksantikvaren
Juni 2015
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Innhold
Innhold ..................................................................................................................................................... 1
Innledning ................................................................................................................................................ 2
Artikler, rapporter, verker uten forfatter – ordnet etter utgivelsesår .................................................... 3
Forfattere og redaktører ......................................................................................................................... 6
Aa/A – Aas til Axelsen .......................................................................................................................... 6
B – Bagge til Børsheim ......................................................................................................................... 9
C – Cadamarteri til Crumlin-Pedersen ............................................................................................... 23
D – Daae til Dørum ............................................................................................................................ 29
E – Edland til Essen ............................................................................................................................ 34
F – Fadic til Fønnebo.......................................................................................................................... 44
G – Gabrielsen til Göthberg ............................................................................................................... 47
H – Haakstad til Håkansson ............................................................................................................... 51
I – ICAMH til Izquierdo ..................................................................................................................... 64
J – Jacobsen til Jørgensen .................................................................................................................. 66
K – Kaldager til Kårstad...................................................................................................................... 70
L – Landmark til Låg ........................................................................................................................... 75
M – Madsen til Mørch ....................................................................................................................... 84
N – Narikawa til Nøttveit ................................................................................................................... 94
O – Obrestad til Orning ................................................................................................................... 100
P – Paasche til Püttsepp .................................................................................................................. 102
R – Raastad til Røstad ...................................................................................................................... 104
S – Sakuma til Sør-Reime ................................................................................................................. 110
T – Tank til Tøssebro ........................................................................................................................ 128
U – Ugulen til Utne .......................................................................................................................... 131
V – Vangstad til von Achen ............................................................................................................ 133
W – Walberg til Wubs-Mrozewicz ................................................................................................... 135
Z – Zahle til Zehetner ....................................................................................................................... 137
Ø – Ødegaard til Øye ....................................................................................................................... 138
Å – Åberg til Åstveit ......................................................................................................................... 140
1
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Innledning
I boken Faglig program for middelalderarkeologi: byer, sakrale steder, befestninger og borger, er
målsettingen å gi en historisk oversikt over sentrale arkeologiske undersøkelser og faglige resultater
som ligger til grunn og er gjort tilgjengelig via det faglige programmet. Riksantikvaren ønsker også å
peke ut noen prioriterte satsingsområder for forvaltning og forvaltningsundersøkelser fremover.
I forbindelse med bokarbeidet er det laget en egen utvidet litteraturliste. Denne omfatter i hovedsak
fagområdene middelarkeologi og byarkeologi og er utarbeidet over en lengre periode. Listen er ikke
utømmelig, men gir en god oversikt over den faglitteraturen som finnes registrert. Innsamlingsarbeidet
av litteratur har tatt utgangspunkt i de temaer som har vært behandlet i arbeidet med Faglig program
for middelalderarkeologi: byer, sakrale steder, befestninger og borger, men er ikke helt konsistent og
konsekvent gjennomført. Selv om hovedfokus er på Riksantikvarens ansvarsområde for
middelalderarkeologi, inneholder den utvidete litteraturlisten også litteratur som dekker fagområder
utover dette.
Litteraturlisten finnes i tre versjoner:



Den totale listen
Den emneinndelte listen
Middelalderbyene
Emner:
Borger (inkluderer befestninger/festninger)
Byggeskikk
Forskning
Handel
Håndverk
Kirker
Klostre
Kulturlag
Samferdsel (veier, havner)
Osteologi (inkl. skjeletter)
Middelalderbyene:
Oslo
Bergen
Hamar
Sarpsborg
Skien
Stavanger
Trondheim
Tønsberg
EndNote-basen for Faglig program for middelalderarkeologi (EndNoteX6) kan bestilles fra
Riksantikvarens bibliotek: [email protected]
Listen er utarbeidet i april 2015 av Riksantikvarens bibliotek ved Gurli Halin i samarbeid med Jan-Erik
G. Eriksson, seksjon for arkeologiske kulturminner.
2
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Artikler, rapporter, verker uten forfatter – ordnet etter utgivelsesår
Follobanen: anleggsvirksomhet i Gamlebyen (2014). Middelalder-Oslo: medlemsblad
for Interesseforeningen Oslos middelalder, 19 (nr. 1). S. 24-26.
Kulturetatens forslag for Middelalderparken og Oslo kommunes vedtak (2014).
Middelalder-Oslo: medlemsblad for Interesseforeningen Oslos middelalder, 19
(nr. 1). S. 20-21.
Middelalderparken etter Follobanen (2014). Middelalder-Oslo: medlemsblad for
Interesseforeningen Oslos middelalder, 19 (nr. 1). S. 15-19
Stavangers middelalder. Temanummer (2013). Stavangeren. Medlemsblad for
Byhistorisk Forening Stavanger, 22 (3).
Follobanen og middelalderparken (2011). Middelalder-Oslo: medlemsblad for
Interesseforeningen Oslos middelalder, 16 (1). S. 17-18.
Kongsbryggen og Lambda (2011). Middelalder-Oslo: medlemsblad for
Interesseforeningen Oslos middelalder, 16 (1). S. 15-16.
Nytt alternativ for Follobanen gjennom Gamlebyen (2011). Middelalder-Oslo:
medlemsblad for Interesseforeningen Oslos middelalder, 16(2011)nr 2. S. 1516.
Oslo torg, Bispegata og Gamlebyen ring (2011). Middelalder-Oslo: medlemsblad for
Interesseforeningen Oslos middelalder, 16 (1). S. 19-20.
Visjoner for Oslo middelalderby (2011). Middelalder-Oslo: medlemsblad for
Interesseforeningen Oslos middelalder, 16. S. 7-8.
Hva skal middelalderområdene brukes til? (2009). Middelalder-Oslo: medlemsblad
for Interesseforeningen Oslos middelalder, 14 (2). S. 6-8.
Ruinene på Sørenga, Øya-festivalen og vedlikehold (2009). Middelalder-Oslo:
medlemsblad for Interesseforeningen Oslos middelalder, 14 (2). S. 11-13.
Sachsensymposium Trondheim (red.) (2009) The 58th International
Sachsensymposium 1-5 September 2007. Vitark: acta archaeologica
Nidrosiensia, 7. Trondheim, Museet. 170 s.
The monitoring manual: procedures & guidelines for the monitoring, recording and
preservation/management of urban archaeological deposits (2008). Oslo,
Riksantikvaren; NIKU. 79 s.
Egalitet - om likt og ulikt. Seminarrapport Utstein kloster 2007 (2007). [Bokn],
Haugaland akademi. 92 s.
Menneske og maktene. Når gamle sanningar ikkje gjeld lenger. Seminarrapport
Utstein kloster 2004 (2005). Bokn, Haugaland akademi. 86 s.
Stavanger katedralskole / Kongsgård: ombygging og renovering (2005). [Stavanger],
Rogaland fylkeskommune. 23 s.
Begravelser fra fjern og nær fortid. Tema (2004). Nicolay: arkeologisk tidsskrift Nr.94.
50 s.
Middelalderforum (Oslo. 2001) (2001-2004). Oslo, Middelalderforum.
Time: arkeologi - naturhistorie - kulturhistorie (1999). Frá haug ok heiðni: tidsskrift for
Rogalands arkeologiske forening, 1999 (3). S. 1-67
Forum mediaevale ((1998)) (1998-2002).
3
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Indre Kongsgård og Vestfrontplassen i Trondheim (1998). Byggekunst, 80(1998)nr 2.
S. 52-57.
Oslo middelalderby og museum (1998) Oslo middelalderby - park og museum:
innstilling med handlingsplan. Oslo, Miljøbyen gamle Oslo. 48 s.
Markedsplasser og urbaniseringsprosesser i jern- og middelalder [litteraturliste]
(1998). NAM-nytt: informasjonsblad / Det norske arkeologmøtet, 1998 (2). S.
7-10.
Bergenhus festning: verneplan (1996). Oslo, Forsvarets bygningstjeneste. 94 bl., [10]
fold. pl.
Bergenhus festning: verneplan. Vedlegg (1996), Forsvarets bygningstjeneste. 1 b.
(flere pag.).
Fortidens næringsveier. Tema (1996). Spor: fortidsnytt fra Midt-Norge 11 (1). S. 2-51.
[Maltakonvensjonen]: europeisk konvensjon om vern av den arkeologiske kulturarv
(1996). Overenskomster med fremmede stater. Oslo, Det Kgl.
utenriksdepartementet. S. 278-297.
[Mellomalder i lokalhistoria. Tema] (1995). Heimen, 32 (3). S. 145-196.
St. Hallvard kloster og kirke: tilbygg St. Hallvard kirke og kloster, Oslo (1995).
Byggekunst, 77(1995)nr 3. S. 160-163.
Hva funnene forteller: bygningsrester fra Bergens middelaldergrunn: Bryggens
museum 8. oktober 1994 - 26. februar 1995 (1994). Bergen, Museet. 48 s.
Kvinneperspektivet i middelalderarkeologisk forskning. Tema (1994). META, 94:1.
Lund, Föreningen. 87 s.
Hva er det du tråkker på (1993). Trondheim, Riksantikvarens utgravingskontor. 18 s.
[Middelalderbyenes kulturlager. Tema] (1993). META, 1993, nr.2. Lund, Föreningen.
72 s.
Plan i tide (1993). Byggekunst 75(1993)nr 7. S. 397-492.
Seminaret "Snorre - litterat og historiker": 24.-26. november 1993 (1993, 1994),
Tønsberg, Tønsberg bibliotek og Riksantikvarens utgravningskontor. 94 s.
Teknisk bygningsvern: rapport fra seminar 30/10-1/11 1991, Raulandsakademiet
(1993). Oslo, Norges forskningsråd, avd. NAVF. 160 s., pl.
Fra vikingtid til kristendom på Hovedøya (1992). [S.l.], [s.n.]. 11 s.
[Middelalderarkeologi i Norge. Tema] (1992). META, 1992, nr.4. Lund, Föreningen.
87 s.
Våre første byer (1992). Onsdagskvelder i Bryggens museum, 7. [Bergen], Bryggens
museum. 116 s.
Fra Christianias bygrunn: funn fra arkeologiske utgravinger i 1977 i Revierstredet 5-7
(brosjyre) (1991). Oslo, Norges Bank. 1 fold. bl.
Munkholmen: historisk guide (1990). Trondheim, Riksantikvaren. [6] s.
Arkeologiske rapporter fra Tønsberg (1989-1996). Tønsberg, Riksantikvaren.
Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten. Årsmelding 1989 (1989).
Trondheim, Riksantikvaren ugravningskontor. 9 bl.
Kloster og vikingegraver funnet i bibliotekstomten i Tønsberg: pressemelding (1988).
Tønsberg, Riksantikvarens utgravningskontor. 3 bl.
Meddelelser (Prosjektet Fortiden i Trondheim bygrunn: folkebibliotekstomten) (19851990). Trondheim, Riksantikvarens utgravningskontor.
4
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Middelalderbyen (1985). Onsdagskvelder i Bryggens museum, 1. Bergen, Bryggens
museum. 148 s.
Middelalderforum (Oslo) (1983-1997). Oslo, Middelalderforum.
Forum mediaevale (1981-1983). 1981-1983. Oslo, Universitetet i Oslo, Historisk
institutt.
Middelalderske bykjerner. Deres historiske betydning og juridiske status. Innlegg og
referat fra konferanse i Bryggens museum, november 1977 (1978). Bergen,
Bryggens museum, Erling Dekke Næss' institutt for middelalderarkeologi. 69 s.
De Arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo (1977-1991). Oslo, Universitetsforl.
10 b.
Handbook to the cultural history of the middle ages: supplementary to displays in
Bryggens Museum (1976). Bergen, Museet. 106 s.
Kaupangen i Borgund (1974). Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.17. S. 21-22
Oslodalen fra fangstsamfunn til industrisamfunn (1973). Oslo, Pedagogisk senter. 83
s.
Munkholmens saga og Historie [manuskript] (1930). 70 bl.
Kongsgaard skole 1824-1924 (1925). Stavanger, Dreyers grafiske anstalt. 343 s.
Ladegaardsøens eller Bygdø's historie (1882). [Oslo]. [8] s.
For Aarene 1872 og 1875 (1875). Beretning om Ladegaardsøens Hovedgaard for ... .
Christiania, Bestyreren. 1 b. (flere pag.)
Diplomatarium Norvegicum: Oldbreve til Kundskab om Norges indre og ydre Forhold,
Sprog, Slægter, Sæder, Lovgivning og Rettergang i Middelalderen (18472011). Christiania / Oslo, P. T. Mallings Forlagshandel; Riksarkivet. 23 b.
Diplomatarium Norvegicum: Oldbreve til Kundskab om Norges indre og ydre Forhold,
Sprog, Slægter, Sæder, Lovgivning og Rettergang i Middelalderen (18471995). Christiania, P. T. Mallings Forlagshandel. 22 b.
Ganske Nummedals Lehns Beskrivelse, Aar 1597 (1817). I: Skrifter (Det Kongelige
norske videnskabers selskab), 1B., 2H, XIII. S. 435-448. Kjøbenhavn,
Selskabet.
Hamarkrøniken (1804). Kiøbenhavn, Joh. Rud. Theile [i.e. Thiele]. 15 s.
Rosenkrantztårnet: [fører] (199-?). [Bergen], [s.n.]. 1 blad
[Hovedøen]: grundplan af Hovedøens klosterruiner. Brosjyre (184?). Oslo, [s.n.]. 1
(fold. ark).
St. Hallvard kirke og kloster i Oslo (19--?). S.l., s.n. 1 bl.
Plan over Monckholms fæstning [kart] (18--?). [S.l.], [s.n.].
Gamle og nye Sager: [diverse illustrasjons- og tekstmateriale om utenlandske og
norske bygninger. Riksantikvaren] (18-?). [S.l.], [s.n.]. [51] bl.
Ladegaardsøens Hovedgaards Sommer- og Vinterfjøs m. m (18-?). [Kristiania]. 1
fold. bl.
5
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Forfattere og redaktører
Aa/A – Aas til Axelsen
Aas, I. (1933) Middelaldersk teglsteinsbrenneri funnet ved Valdisholm. Aarsberetning
(Foreningen til Norske Fortids Mindesmærkers Bevaring), 1932. S. 103-105.
Aas, E. (1925) Stavanger katedralskoles historie: 1243-1826. Stavanger, Floor. 180
s., pl. (noen fold.)
Aasen, E. (2006) Bergenske kvinner: fra Sankta Sunniva til Karine korgekone. [Oslo],
Pax. 272 s.
Aasheim, R. M. (2007) Glassbegrene i jernalderen: symbol og funksjon.
Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 109 s.
Abrahamsen, M. S. (2010) Utviklingen av kulturminnelovgivningen i Norge: hva
gjemmer seg bak 1537? Masteroppgave. Trondheim, NTNU. 47 s.
Abrahamsen, P. (1988) Fra dollhus til moderne psykiatri: 450 års jubileum, Oslo
Hospital 1538-1988. Oslo, Selskabet for Oslo Byes Vel. 79 s.
Adam, B., et al. (1993) Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum. Oslo,
Aschehoug. 249 s.
Adeler, F. G. (1775) [Beskrivelse over Giemsøe Kloster og Sillejords Præstegiæld].
Giemsøe-Kloster. [8] s.
Ahlström, T. & Koch, H. D. (red.) (2000) Middelalderens kirkegårde. Arkæologi og
antropologi - indsigt og udsyn: Nordisk seminar 2.-5. juni 1999 Ribe, Danmark,
27. Højbjerg, Hikuin. 323 s.
Ahrens, C. (1994) Om "stavkirkeproblemet". Fortidsminneforeningens årbok,
148(1994). S. 37-50.
Aksdal, J. (1996) Kvindekloster, hospits eller storstove?: middelalderliv i Hardanger.
Arkeo: arkeologiske meddelelser (1). S. 10-13.
Alström, U. (1991) Hus och gård i Olavs vård: Trondheim ca 990-1300. Uppsala,
Societas Archaeologica Upsaliensis. 74 s.
Alström, U. & Hodkinson, B. J. (1986) Stratigrafisk analyse: delfelt FA, FT og FU.
Meddelelser ... Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten, 4. 173 s.
Amundsen, T. (2007) Gråfjellprosjektet, Bind 2, Elgfangst og bosetning i
Gråfjellområdet. Varia, 64. Oslo, Fornminneseksjonen. 370 s.
Andersen, O. (2002) Flyttefolk og bofaste: en studie av samisk bosetting i Sør-Troms
og Nordre Nordland. Doktoravhandling. Tromsø, Universitetet i Tromsø. XV,
567, 38 s.
Andersen, P. S. (1977) Samlingen av Norge og kristningen av landet: 800-1130.
Handbok i Norges historie, 2. Bergen, Universitetsforlaget. 381 s.
Andersen, P. S. (1974) Ting. I: 18. Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder. S.
346-359. Oslo, Gyldendal norsk forlag.
Anderson, T. & Göthberg, H. (1986) Olavskirkens kirkegård: humanosteologisk
analyse og faseinndeling. Meddelelser ... Fortiden i Trondheim bygrunn:
Folkebibliotekstomten, 2. 36 s.
Andersson, H. (2013) Utfordringer for norsk middelalderarkeologi - några
kommentarer. I: Utfordringer for norsk middelalderarkeologi. Rapport fra
seminar 2008. S. 74-78. Oslo, Riksantikvaren.
6
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Andersson, H., Hansen, G. & Øye, I. (red.) (2008) De Første 200 årene: nytt blikk på
27 skandinaviske middelalderbyer. UBAS, Nordisk, b. 5. Bergen, Universitetet
i Bergen. 420 s.
Andersson, H., Scholkmann, B. & Kristiansen, M. S. (2007) Medieval archaeology at
the outset of the third millennium: research and teaching. I: The Archaeology
of Medieval Europe, B. 1. Eight to twelfth centuries AD. S. 19-45. Århus,
Aarhus University.
Andersson, H., Carlsson, K. & Vretemark, M. (2002) Kungahälla: problem och
forskning kring stadens äldsta historia. Skrifter, nr.70. Uddevalla, Museet. 223
s.
Andersson, H., Carlsson, K. & Vretemark, M. (2001) Kungahälla: problem och
forskning kring stadens äldsta historia. Uddevalla, Bohusläns museum. 223 s.
Andersson, K. (1986) Kirkearkæologi i Norden, 2, Kalmar, Sverige, 1984. Hikuin, 12.
Højberg, Hikuin. 167 s.
Andersson, E. B., et al. (1981) Bryggen: Hanseatenes Kontor i Bergen. Det
Hanseatiske Museums skrifter, 23. Bergen, Museet. 108 s.
Andreassen, R. L. & Bratrein, H. D. (2011) Finnmark, Bjarkøy and the Norwegian
kingdom. I: Hybrid spaces: medieval Finnmark and the archaeology of multiroom houses. S. 315-327. Oslo, Novus Press.
Andreassen, R. L. (1996) En boplass ved havet: Selvika kulturminneområde.
[Havøysund], Finnmark fylkeskommune. 19 s.
Andrén, A. & Cinthio, E. (1986) Medeltiden och arkeologin: festskrift till Erik Cinthio.
Lund, Universitetets historiska museum. 383 s.
Andås, M. S. (2007) The Medieval cathedral of Trondheim: architectural and ritual
constructions in their European context. Turnhout, Brepols. 375 s.
Anker, L. & Havran, J. (2005) De norske stavkirkene. Oslo, Arfo. 356 s.
Anker, L. & Havran, J. (2005) Middelalder i tre: stavkirker. 356 s.
Anker, L. & Havran, J. (2005) The Norwegian stave churches. Oslo, ARFO. 356 s.
Anker, L. (2001) Om stokk og stein: middelalderens stav- og steinkirker i Sogn i lys
av økonomiske forhold. Fortidsminneforeningens årbok, 155(2001). S. 97-109.
Anker, L. (2000) Stokk eller stein?: kirker, byggemåter og mulige byggherrer i indre
Sogn omlag 1130-1350: belyst ved et utvalg kirker fra perioden.
Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 2 b.
Antonsen, E. I. (2011) Hestene i Trondheim: En arkeologisk analyse av
middelaldersk hesteutstyr og andre "hesterelaterte" spor fra byen.
Masteroppgave. Trondheim, NTNU. IX, 114 s.
Antonsen, A. D. (2006) Lost in translation?: an examination of the concept of
courtoisie in the Old French Le Conte de Floire et Blancheflor and in the
corresponding Old Norse Flóres saga ok Blankiflúr. Masteroppgave. Oslo,
Universitetet i Oslo.
Appelt, M., Berglund, J. & Gulløv, H. C. (red.) (2000) Identities and cultural contacts
in the Arctic: proceedings from a conference at the Danish National Museum,
Copenhagen: November 30 to December 2 1999, no. 8. Copenhagen, Danish
Polar Center. 267 s.
7
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Arcini, C. (1999) Health and disease in early Lund. Osteo-pathologic studies of 3,305
individuals buried in the first cemetery area of Lund 990-1536. Archaeologica
Lundensia, b. 8. Lund, Kulturhistoriska museet. 208 s.
Arisholm, T., et al. (red.) (2006) Klink og seil: festskrift til Arne Emil Christensen.
Oslo, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 262 s.
Arkivverket (2014) NOARK (Norsk arkivstandard) 2014, 29.08.
Armstrong, N. (2004) Gamle veger og vegfar i Nordland fylke: spor etter ferdsel fra
middelalder og jernalder på Vestvågøya og Gimsøya. Hovedoppgave.
Tromsø, Universitetet i Tromsø. 1 b. (flere pag.)
Arnesen, A. (1937) Hamar-Krøniken: med andre kilder til kunnskap om det gamle
bispesæte ved Mjøsen. Oslo, Cammermeyers boghandel. VII, 111 s.
Arntzen, J. E. & Grydeland, S. E. (2009) En boplass med mange overraskelser.
Ottar, nr. 4 = Nr. 277. Tromsø, Tromsø museum. 48 s.
Arstad, K. (red.) (2004) Konge, adel og militærmakt: 1400-1600: rapport fra Clio og
Mars-seminaret på Forsvarsmuseet 6.-7. november 2003, nr.39. Oslo,
Forsvarsmuseet. 160 s.
Askjem, J. K. Ø. (2007) Sølv i transformasjon: sølvdepotene fra vikingtid og tidlig
middelalder i skjæringspunktet mellom gaveøkonomi og markedsøkonomi.
Oslo, Universitetet i Oslo. VI, 126 s.
Augustsson, J.-E. (red.) (1992) Medeltida husbyggande: symposium i Lund
november 1989, 9. Stockholm, Almqvist & Wiksell. 251 s.
Austad, I. & Øye, I. (2001) Den tradisjonelle vestlandsgården som kulturbiologisk
system. I: Kulturminner og miljø: forskning i grenseland mellom natur og kultur,
Kulturminner og miljø: forskning i grenseland mellom natur og kultur. S. 135205. Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning.
Axelsen, I. & Hartvigsen, K. M. (2011) Et gjensyn med Øivind Lunde. Nicolay
arkeologisk tidsskrift (nr. 3=nr. 115). S. 51-54.
Axelsen, K. (2011) Trønderruinar. Alle tiders, 2(2011)nr 1. S. 7.
8
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
B – Bagge til Børsheim
Bagge, S. (2010) From Viking stronghold to Christian kingdom: state formation in
Norway, c. 900-1350. København, Museum Tusculanum Press. 441 s.
Bagge, S. (2012) Statsutvikling i Skandinavia i middelalderen, Oslo, Dreyers forl. 333
s.
Bakke, G. (1999) Hva skjer med Halvdan Svarte? Ringerike, 70(1998/99). S. 6-10.
Bakken, A. & Bjørtomt, S. (2009) Hamardomen. [Oslo], Aschehoug. 207 s.
Bakken, E. (2006) Olavs by: historien om Olav Haraldsson, helgenkongen som
grunnla Sarpsborg i 1016: en vandring i Sarpsborgs historie. Munkedal,
Munkedals kommun. 127 s.
Bakkevig, S. (1999) Middelalderen i Rogaland. Frá haug ok heiðni: tidsskrift for
Rogalands arkeologiske forening (1-2). 2 h.
Bakkevig, S. (red.) (1999) Middelalderen i Rogaland, 1. Tema. Frá haug ok heiðni:
tidsskrift for Rogalands arkeologiske forening, 1999, nr.1. Stavanger,
Foreningen. 35 s.
Bakkevig, S. (red.) (1999) Middelalderen i Rogaland. 2. Tema. Frá haug ok heiðni:
tidsskrift for Rogalands arkeologiske forening, 1999, nr.2. Stavanger,
Foreningen. 55 s.
Bakkevig, S. (red.) (1998) Talgje: arkeologi - naturhistorie - kulturhistorie. Tema. Frá
haug ok heiðni: tidsskrift for Rogalands arkeologiske forening, 1998
Stavanger, Foreningen. 42 s.
Baklid, H. (1995) "Hvad der har bragt dem gjennem gulvet er desverre efter. Heimen,
32 (3). S. 181-196: ill.
Balto, J. A. (2011) Historisk vingesus på Munkeby. Fortidsvern, 36 (3). S. 20-21.
Balto, J. A. & Bjerknes, B. (2011) Kjempebevilgning til Bryggen i Bergen. Fortidsvern,
36(2011)nr 2. S. 23.
Bang, A. C. (1912) Den norske kirkes historie: med portrætter, faksimiler og billeder.
Kristiania, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. 519 s.
Bang, A. C. (1885) Norges hellige Kilder efter Reformationen. Christiania, Christiania
Videnskabs-Selskab. 10 s.
Bang-Andersen, S. (2004) Reinsdyrgraver i Setesdal Vesthei: analyse av gravenes
beliggenhet, byggemåte og brukshistorie. Stavanger, Arkeologisk museum i
Stavanger. 90 s.
Barks, C. & Paasche, K. (2010) Donald Duck i vikingenes fotspor. Oslo, Egmont. 120
s.
Barndon, R. & Mandt, G. (2006) Samfunn, symboler og identitet: festskrift til Gro
Mandt på 70-årsdagen. UBAS, Nordisk, 3. Bergen, Universitetet i Bergen. 576
s.
Barth, S. (2006) Tufter etter falkefangst i Sør-Norge. Årbok for Gudbrandsdalen,
74(2006). S. 201-211.
Barthold, G. E. (2006) De norske bispeutnevnelsene 1505-1525. Oslo, G.E. Barthold.
237 s.
Bately, J. & Englert, A. (2007) Ohthere's voyages: a late 9th-century account of
voyages along the coasts of Norway and Denmark and its cultural context.
Roskilde, The Viking Ship Museum. 216 s.
9
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Batey, C. E. & Graham-Campbell, J. (1996) Vikingenes verden. [Oslo], Cappelen.
240 s.
Baudou, E. & Backe, M. (1985) In honorem Evert Baudou. Archaeology and
environment / University of Umeå, Department of Archaeology, 4. Umeå. xx,
447 s.
Bauer, E. M. (2008) Power and piety: church topography and episcopal influence in
Northern Iceland 1106-1318 A.D. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo.
109 s.
Baug, I. (2013) Quarrying in Western Norway: an archaeological study of production
and distribution in the Viking period and the Middle Ages. Doktoravhandling.
Bergen, University of Bergen. 370 s.
Baug, I. (2002) Kvernsteinsbrota i Hyllestad: arkeologiske punktundersøkingar i
steinbrotsområdet i Hyllestad i Sogn og Fjordane. Skrift, nr.22. Kongsberg,
Norsk bergverksmuseum. 113 s.
Baug, I. (2001) Kvernsteinsbrota i Hyllestad: arkeologiske punktundersøkingar i
steinbrotsområdet i Hyllestad i Sogn og Fjordane. Hovedoppgave. Bergen,
Universitetet i Bergen. IV, 135 bl.
Bazely, R., McLees, C. & Nordeide, S. W. (1993) Excavations in Erkebispegården
1991: areas 1A og 1B: stratigraphy and phasing. Trondheim, Riksantikvaren,
Utgravningskontoret for Trondheim. 268 s. ([4] fold. bl.)
Bendixen, B. E. (1893) Nonneseter klosterruiner. Supplement V til Kunst og
haandverk fra Norges fortid, 5. Bergen. 8 s., 5 pl.
Benedictow, O. J. (2002) Svartedauen og senere pestepidemier i Norge.
Pestepidemiens historie i Norge 1348-1654. Oslo, Unipub. 368 s.
Benedictow, O. J. (1992) Pestepidemier spredningskraft i tynt befolkete landsdistrikt.
Kan pest forklare befolkningsnedgang i Norge i seinmiddelalderen. I:
Onsdagskvelder i Bryggens museum, 6. Liv og helse i middelalderen. S. 80101. Bergen, Bryggens museum.
Berdal, S. (2011) Nikolaikirken fra 1150: et landemerke som trekker folk til
Granavollen. Kulturarven: kysten, innlandet, byen, Nr. 57. S. 8-11.
Berg, K. (2010) Gamle Aker kirke: en undersøkelse av kirkerommet som liturgisk
funksjonsrom. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 82 bl.
Berg, A. (2007) Meir analyse av Raulandsstuggu. Fortidsminneforeningens årbok,
161(2007). S. 171-176.
Berg, L. C. (2005) Heddal og Røldal: en komparativ analyse av to kirkesteder.
Masteroppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. 86 bl.
Berg, A. (2004) Loftet frå Guggedal: sjeldsynt minne frå mellomalderen. Folk i
Ryfylke, 2004. S. 56-64.
Berg, A. (2003) Mellomalderhus i Trøndelag. I: Middelaldergården i Trøndelag:
foredrag fra to seminar. S. 147-149 Verdal, Stiklestad nasjonale kultursenter.
Berg, A. (1998) Mellomalderstue - så lenge det vara: sprikande og samanfallande
tidfesting på Bjørningstas. Årbok (Romerike historielag), 19(1998). S. 288-291.
Berg, A. (1998) Tidleg novhogg i Setesdal. Fortidsvern, 24(1998)nr 3. S. 21-22
Berg, A., et al. (1998) Hus for hus: tillegg og tidfesting. Norske tømmerhus frå
mellomalderen b. 6. Oslo, Landbruksforl. 339 s.
Berg, A. (1997) Eldste tømmerhuset i Trøndelag. Bøgda vår, 1997. S. 17-19.
10
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Berg, A. (1997) Frå Hovedgården på Nesøya. Skrift (Asker og Bærum historielag),
Nr.37(1997). S. 347-353.
Berg, A., et al. (1997) Arne Berg: et utvalg av hans artikler om bygningshistorie
samlet i anledning hans 80-års dag. Øvre Ervik, Alvheim & Eide akademisk
forl. XXV, 143 s.
Berg, A., Roede, L. & Eriksen, L. (1997) Gode råd: yttervegger i eldre hus. Oslo,
Fortidsminneforeningen. 23 s.
Berg, A. (1995) Hus for hus: i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland,
Færøyane, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag. Norske
tømmerhus frå mellomalderen, b. 5. Oslo, Landbruksforl. 347 s.
Berg, A. (1994) Baugeschichtliche Kriterien zur Datierung norwegischer Blockbauten
des Mittelalters. I: Bewährtes bewahren - Neues gestalten: Festschrift für
Viktor Herbert Pöttler. S. 55-61. Liezen, Verein Schloss Trautenfels.
Berg, A. (1994) Finnesloftet. Lydvaloftet. Bu frå Ullestad. I: En Reise gjennom norsk
byggekunst: Fortidsminneforeningens eiendommer gjennom 150 år. S. 225234. [Oslo], Riksantikvaren; Fortidsminneforeningen.
Berg, A. (1993) Hus for hus: i Telemark vestre delen. Norske tømmerhus frå
mellomalderen, b. 4. Oslo, Landbruksforl. 309 s.
Berg, A., et al. (red.) (1993) Kirkearkeologi og kirkekunst: studier tilegnet Sigrid og
Håkon Christie. Øvre Ervik, Alvheim & Eide. XVI, 261 s.
Berg, A. (1991) Hus for hus: i Telemark austre delen. Norske tømmerhus frå
mellomalderen b. 3. Oslo, Landbruksforl. 285 s.
Berg, A. (1991) Om tømmerhus frå mellomalderen i Aust-Agder. Aust-Agder-arv:
årbok for Aust-Agder kulturhistoriske senter, 1991. S. 5-10.
Berg, A. (1990) Hus for hus: i Buskerud, Vestfold og Oppland. Norske tømmerhus frå
mellomalderen, b. 2. Oslo, Landbruksforl. 303 s.
Berg, A. (1989-1998) Norske tømmerhus frå mellomalderen. Oslo, Landbruksforl. 6
b.
Berg, A. (1989) Allment oversyn. Norske tømmerhus frå mellomalderen, b. 1. Oslo,
Landbruksforl. 286 s.
Berg, A. (1988) Profan byggjeskikk i mellomalderen. I: 1988. Kulturarv og vern:
bevaring av kulturminner i Norge. S. 73-85. Oslo, Riksantikvaren:
Universitetsforlaget.
Berg, A. (1984) Reising av stavkonstruksjonar. Norveg, 27. S. 5-32
Berg, A., Bjørkvik, H. & Zippelius, A. (red.) (1982) Reali[t]ät und Museum,
Kommerzialis[i]erungstendenzen, neue Konservierungstechniken:
Tagungabericht [i.e. Tagungsbericht]. [Oslo], Norsk folkemuseum. 180 s.
Berg, A. (1981) Finnesloftet. Oslo. 20 s.
Berg, A. & Roede, L. (1981) Gode råd om yttervegger i eldre hus. [Oslo], Foreningen
til norske fortidsminnesmerkers bevaring: Treopplysningsrådet. 16 s.
Berg, A. (1980) Stavkyrkja frå Vang og hennar lange ferd. I: 67. Fortidsminner. S.
105-140. Oslo, Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring.
Berg, A. (1977) Voss kyrkje: Vangskyrkjo på Voss. Voss, Kommunen. 206 s., 10 pl.
Berg, A. (1973) Korleis bonden bygde og budde i norrøn tid. [Skien], [s.n.]. 32 s.
Berg, A. (1972) Spontekking og tekkjardugnad. By og bygd, 23. S.163-179.
11
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Berg, A. (1966) Ei løe frå mellomalderen. Oslo. S. 143-150.
Berg, A. & et al. (1966) Harald Hardråde. Oslo, I kommisjon Dreyer. 126 s.
Berg, A. (1955) Lydvaloftet på Voss i skiftande utforming. Oslo, Foreningen til norske
fortidsminnesmerkers bevaring. 29 s.
Berg, A. (1952) Bygdøy kongsgård: Haakon V-Haakon VII. Oslo, Cappelen. 199 s.
Berg, H. (1951) Trondheim før Cicignon: gater og gårder før reguleringen 1681.
Trondheim, I kommisjon: A. Holbæk Eriksen. 430 s.
Berg, A. (1936) Mariæ Nonnekloster i Bergen: Nunnusetr. Bergens offentlige
bibliotek: Meddelelser og boklister, julen 1936. S. 4-6.
Bergan, H. (2002) Drøm og virkelighet bak klosterets murer: Gimsøy nonnekloster
1110-1540. [Porsgrunn], Norgesforl. 128 s.
Berge, R. (2011) Kullbrenning i Baklia. Spor, 26 (nr 2=H. 52). S. 22-26.
Bergen (1978) Reguleringsområdet Klosteret/Strandgaten: prosjekt P-1-491. Bergen,
Bergen kommune. 3 b.
Bergh-Jacobsen, S. (2007) Bygårdsbebyggelse og sosialt spill: en undersøkelse av
hvorvidt, hvordan og i hvilken grad bygårdsbebyggelsen i Oslo fra tidlig
middelalder til 1624 kan reflektere byboernes sosiale posisjonering.
Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. IX, 91 s.
Berglund, B. (2007) Alstahaug på Helgeland 1000-1750: Dassdynastiet og
presteskapet iscenesetter seg selv. Trondheim, Tapir akademisk forlag. 471 s.
Berglund, B. (2003) Den hellige Birgitta: 700-årsjubileum for hennes fødsel. Spor:
fortidsnytt fra Midt-Norge, 18(2003)nr 2. S. 25-29.
Berglund, B. (2000) Sentra, maktkamp og kontakt: Arkeologiske strandhogg. I:
Trondheimsfjorden. S. 240 - 262. Trondheim, Tapir, NTNU,
Vitenskapsmuseet.
Berglund, B. (1995) Tjøtta-riket: en arkeologisk undersøkelse av maktforhold og
sentrumsdannelser på Helgelandskysten fra Kr. f. til 1700 e. Kr.
Doktoravhandling. Trondheim, UNIT, Vitenskapsmuseet. V, 619 s.
Berglund, B., et al. (1993) Gammelt jordbruk. [Tema]. Spor: fortidsnytt fra Midt-Norge
8(1993)nr 2. 1 b.
Berglund, B. (red.) (1991) Sentrum - periferi: sentra og sentrumsdannelser gjennom
førhistorisk og historisk tid: Den 18. nordiske arkeologkongress, Trondheim
28.8 - 4.9.1989. Gunneria / Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,
Vitenskapsmuseet, 64. Trondheim, Universitetet i Trondheim,
Vitenskapsmuseet. 2 b.
Bergquist, U. & McLees, C. (2005) Metalworking in Trondheim: a provisional
assessment of the character, organization and development of an urban
industry. I: Jernkontorets bergshistoriska utskott, H68. Slagg i medeltida
städer. Metallhantering i medeltida borgar. Symposier på Jernkontoret 25
oktober 1994 och 24 oktober 1997. 48-59 Stockholm, Jernkontoret.
Bergquist, U. (1989) Gjutning och smide: metallhantverkets utveckling i Trondheim ca
1000 - ca 1350. Meddelelser ... Fortiden i Trondheim bygrunn:
Folkebibliotekstomten, 16. Trondheim, Riksantikvarens utgravningskontor.
Trondheim. 150 s.
Bergsgard, U. (red.) (1968) Bysanering: seminar på Utstein kloster 4.-6. oktober
1968. Stavanger, Rogaland akademi. 96 bl.
12
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Bergstøl, J. (2008) Samer i Østerdalen?: en studie av etnisitet i jernalderen og
middelalderen i det nordøstre Hedmark. Doktoravhandling. [Oslo],
Universitetet i Oslo. 396 s.
Bergstøl, J. & Holm Sørensen, B. (1997) Fangstfolk og bønder i Østerdalen: rapport
fra Rødsmoprosjektets delprosjekt "marginal bosetning". Oslo, Universitetets
oldsaksamling. 99, 17 s.
Bernhardt, H. B. (2003) "Et lyspunkt i tilværelsen": mennesket, ilden og lyset i
middelalderens Trondheim. Spor: fortidsnytt fra Midt-Norge, 18 (nr 2 = h. 36).
S. 18-20.
Bernhardt, H. B. (2003) "Et lyspunkt i tilværelsen": klebersteinslamper og ildsteder fra
middelalderens Trondheim. Hovedoppgave. Trondheim, NTNU. VIII, 111, [49]
s.
Berntsen, B. H. (1912) Hovedøens klosterruiner. Den ældste koravslutning fundet.
Årsberetningen for 1911, 7. 119-120.
Bertelsen, R. (2013) Den historiske arkeologien nord i Norge. Et tilbakeblikk på nær
40 år med utforming av en arkeologiutdannelse. I: Utfordringer for norsk
middelalderarkeologi. Rapport fra seminar 2008. S. 19-28. Oslo,
Riksantikvaren.
Bertelsen, R. (2013) Utfordringer og dilemmaer for middelalderarkeologisk forskning.
I: Utfordringer for norsk middelalderarkeologi. Rapport fra seminar 2008. S. 818. Oslo, Riksantikvaren.
Bertelsen, R. (2011) Vágar som regional og nasjonal arena fra 1000- til 1400-tallet.
Ottar (Nr. 3 = Nr. 286). S. 9-15.
Bertelsen, R. (2009) Vágar, en kortlevd by eller et urbant fiskevær? I: Den urbane
underskog: strandsteder, utvekslingssteder og småbyer i vikingtid, middelalder
og tidlig nytid. S. 199-211. Oslo, Novus forl.
Bertelsen, R. (2008) Vágar i de første to hundreårene: en annerledes bydannelse. I:
UBAS, Nordisk, b. 5. De første 200 årene: nytt blikk på 27 skandinaviske
middelalderbyer. S. 125-134. Bergen, Universitetet i Bergen.
Bertelsen, R. (2005) Vágar, et sentrum i bevegelse: i tid, i landskapet, i menneskenes
forestilling. I: Kabelvåg - et sted å være, et sted å lære! S. 4-10. Tromsø,
Tromsø museum, Universitetsmuseet.
Bertelsen, R. & Nielssen, A. R. (2004) FCN - fishing communities of the North AD
800-1800. Fiskerihistorisk årbok 2003. S. 381-383.
Bertelsen, D. (2002) Kirkelandskapet i middelalderen: noen spørsmål og svar fra en
engasjert amatørhistoriker. Fortidsminneforeningens årbok 156(2002). S. 163174.
Bertelsen, R. (2001) Medieval civilization in Arctic earthen huts. I: From huts to
houses: transformations of ancient societies: proceedings of an international
seminar organized by the Norwegian and Swedish Institutes in Rome, 21-24
September 1997. S. 109-115. Stockholm, Paul Åströms förl.
Bertelsen, R. (1999) Kunnskap om kulturminneforvaltning og holdninger til vern av
faste kulturminner: delrapport fra NFR-prosjektet "Vernet av faste kulturminner
i skjæringen mellom tradisjon og modernitet". Tromsø, Institutt for arkeologi,
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø. 25 s.
Bertelsen, R. (1997) Vernet av "arkeologiske" kulturminner i et langtidsperspektiv.
Håløygminne: tilleggsbok, 78(1997) (b. 20, h. 4). S. 93-96.
13
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Bertelsen, R. (1995) Sentrale temaer i nordnorsk mellomalderarkeologi. Tromsø,
Institutt for samfunnsvitenskap, Arkeologiseksjonen, Universitetet i Tromsø.
154 s.
Bertelsen, R. (1995) Vágar: den første byen i nord. Bodø, [Nordland fylkeskommune].
31 s.
Bertelsen, R. (1995) Vágar: the first town in the north. Bodø, [Nordland County]. 31 s.
Bertelsen, R. (1994) Om de første kirkene i Vågan og på Trondenes. Haaløygminne,
75 S. 207-214.
Bertelsen, R. (1991) Endringer i fiskeværenes byggeskikk på 14-1500-tallet.
Fortidsminneforeningens årbok, 145(1991). S. 235-243.
Bertelsen, R. (1990) Er Vardø og Hammerfest de eldste byene i Nord-Norge?
Håløygminne: tilleggsbok, 71(1990) (b.18, h.2). S. 153-160.
Bertelsen, R. & Rørtveit, T. (1990) Om Vågan: den første byen i Nord-Norge:
lærebok i lokal historie for ungdomsskolen i Vågan kommune. [Kabelvåg],
[s.n.]. 68 s.
Bertelsen, R., Reymert, P. K. & Utne, A. (1989) Framskritt for fortida i nord: i Povl
Simonsens fotefar. Tromsø. 263 s.
Bertelsen, R., Lillehammer, A. & Næss, J.-R. (red.) (1987) Were they all men?: an
examination of sex roles in prehistoric society: acts from a workshop held at
Utstein kloster, Rogaland 2.-4. november 1979. NAM-forskningsseminar nr.1;
AmS-varia 17. Stavanger, Arkeologisk museum i Stavanger. 101 s.
Bertelsen, R. (1986) Kulturminnevernets intensjon og funksjon. Tromsø. i, 31 s.
Bertelsen, R. (1985) Artifact pattern and stratificational units. American archaeology,
5(1985), no. 1. S. 16-20.
Bertelsen, R. (1985) Fra den eldste tida til ca. 1500 e. Kr. Lofoten og Vesterålens
historie, 1. [Stokmarknes], Kommunene. 222 s.
Bertelsen, R. & Urbańczyk, P. (1985) The Soløy farm mound: excavations and
methods of stratigraphical analysis, 4. Tromsø. 243 s.
Bertelsen, R. (1983) Arkeologi på nyere tids materiale, forskningspolitiske synspunkt.
I: Etterreformatorisk arkeologi: foredrag holdt på Det Norske arkeologmøtets
symposium i Bergen 1982. S. 23-44. Bergen.
Bertelsen, R. (1978) Gårdshaugene i Nord-Norge: kommentarer til de siste 15 års
forskningsvi[r]ksomhet. Stensilserie (Universitetet i Tromsø. Institutt for
samfunnsvitenskap) / B Historie, 12. Tromsø. 21,[4] bl.
Bertelsen, R. (1977) Det gamle Vågan, Nord-Norges tidligste økonomiske sentrum. I:
Nye gløtt inn i nordnorsk oldtid og middelalder. S. 32-34. Tromsø, Universitetet
i Tromsø.
Bertelsen, R. (1977) Glemte pionéroppdagelser i nordnorsk arkeologi. I: Nye gløtt inn
i nordnorsk oldtid og middelalder. S. 29-32. Tromsø, Universitetet i Tromsø.
Bertelsen, R. (1976) På leiting etter det gamle Vågan. Nicolay: arkeologisk tidsskrift,
Nr.23. S. 29-34.
Bertelsen, R. (1975) Kva vil vi med mellomalderarkeologien? Nicolay: arkeologisk
tidsskrift, Nr.21. S. 40-41
Bertelsen, R. (1974) Gardshauger i Hadsel. Hofdasegl, 19. S. 274-279.
Bertelsen, R. (1974) Noen funn fra Røst som kan kaste lys over tørrfiskhandelen med
Bergen. I: Gløtt fra Lofoten. S. 33-36. Tromsø, Universitetsforlaget.
14
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Bertelsen, R. (1974) Saurbekken i middelalderen: et glimt av hverdagslivets historie i
Harstad. Tromsø, Tromsø Museum. 7 s.
Bertelsen, R. (1973) Gårdshaugene i Harstad kommune: et bidrag til områdets
økonomiske historie i middelalderen. Hovedoppgave. Bergen, Universitetet i
Bergen. 134 bl., pl.
Bertelsen, R., Eknæs, Å. & Hvamstad, P. (1968) Tromsø Museums undersøkelser på
Jan Mayen, sommeren 1968: rapporter. [S.l.], [s.n.]. 33 bl. stensilert
Beverfjord, A. (red.) (1996) Natur, kultur og tro i middelalderen: en artikkelsamling.
Oslo, Riksantikvaren. 104 s.
Bill, J. & Clausen, B. L. (red.) (1999) Maritime topography and the medieval town:
papers from the 5th International Conference on Waterfront Archaeology in
Copenhagen, 14-16 May 1998. PNM, Publications from the National Museum:
studies in archaeology & history, vol. 4. Copenhagen, Nationalmuseet. 261 s.
Birkeli, F. (1965) Utstein - kongsgård - kloster - herregård. Fedrene kirke i Rogaland:
årbok for Stavanger bispedømme, 1965. S. 28-42.
Birkenes, L. Ø. (2004) Gard, grav og kyrkje: ei arkeologisk analyse i Hardangerregionen. Hovedoppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. IV, 131 bl.
Bisgaard, L. & Nyberg, T. (red.) (2006) Tidlige klostre i Norden før 1200: et
symposium. University of Southern Denmark studies in history and social
sciences, vol. 320. Odense, Heraldisk Selskab. 248 s.
Bjerck, H. B. (2001) Kulturminner fra oldtid og middelalder. I: B. 1. Kulturminnevern.
Lov, forvaltning, håndhevelse. S. 32-56. Oslo, Økokrim.
Bjerke, O. (2010) Hedrum kirke: 950-årsjubileum 2010. Larvik, Hedrum kirke. 295 s.
Bjerknes, K. & Lidén, H.-E. (1975) The stave churches of Kaupanger: the present
church and its predecessors. Oslo, Fabritius. 155 s.
Bjørdal, E. (2010) Arkeologisk overvaking i samband med graving ved St. Petrikyrkja, Storhaug bydel: Bergjeland, gnr. 55, bnr 911, "Stavanger
mellomalderby", Stavanger k. Oppdragsrapport, B 2010/2. Stavanger, Muséet.
8 s.
Bjørdal, E. (2009) Arkeologisk overvaking i samband med graving av trasear for
naturgassrøyr i Stavanger sentrum: Bergjeland, gnr. 55, "Stavanger
mellomalderby", Stavangerk. Oppdragsrapport, B 2009/34. Stavanger,
Muséet. 13 s.
Bjørdal, E. (2009) Arkeologisk overvaking i samband med realisering av
gatebruksplan for Petri-platået, Storhaug bydel: Bergjeland, gnr. 55, bnr 879
m.fl., "Stavanger mellomalderby", Stavanger k. Oppdragsrapport, B 2009/35.
Stavanger, Muséet. 9 s.
Bjørdal, E. (2006) Å leve med byen - trekk ved framveksten av det urbane
Trondheim: ein komparativ studie av handlingar og identitetar i ein del av byen
ved Nidelva i mellomalder og tidleg moderne tid. Hovedoppgave. Trondheim,
NTNU. VI, 113, [151] s.
Bjørkhaug, L. (2011) A World Heritage Site in the city centre - Bryggen in Bergen. I:
Zarzadzanie miejscami wpisanymi na Liste Swiatowego Dziedzictwa UNESCO
w Polsce i w Norwegii. S. 188-209. Kraków, International Cultural Centre.
Bjørkhaug, L. (2010) Stiftelsen Bryggen Norway. I: Traditional carpentry. S. 7-14.
Lódz, Wydawnictwo Konserwatorów Dziel Dztuki.
15
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Bjørkvik, H. (1998) Seinmellomalderen: ikkje berre nedgangstid. Årbok (Romerike
historielag), 19(1998). S. 169-184.
Bjørkvik, H., Godal, J. B. & Thun, T. (1998) Hus for hus: tillegg og tidfesting. 339 s.
Bjørkvik, H. (1995) Klostergods og klosterdrift i Noreg i mellomalderen. Collegium
medievale: tverrfaglig tidsskrift for middelalderforskning, 8 (2). S. 147-163.
Bjørkvik, H. (1971) Klostergods i Trøndelag. Årbok for Trøndelag, 5. S. 109-27.
Bjørkvik, H. (1967) Eit kyrkjeleg godskompleks i mellomalderen: Munkeliv klosters
jordegods. Heimen, 1967 Nr.2. S. 51-70.
Bjørlykke, K., et al. (red.) (2012) Eystein Erlendsson. Erkebiskop, politiker og
kirkebygger. Trondheim, Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. 235 s.
Bjørlykke, K., Ekroll, Ø. & Gran, B. S. (2010) Nidarosdomen: ny forskning på gammel
kirke. Trondheim, Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forl. 355 s.
Bjørshol, S., et al. (2007) Kulturhistorisk atlas for skolens nærmiljø: prosjekt i Den
kulturelle skolesekken med det nære landskap som utgangspunkt. Tønsberg,
Høgskolen i Vestfold. 49 s.
Bjørsvik, E. (1996) Historisk sammendrag. Bergenhus festning: verneplan. Vedlegg.
20 s.
Bjørsvik, E. & Sky, P. K. (1996) En festning i utvikling og forandring: Bergenhus
1646-1996. [Bergen], Bryggens museum. 40 s.
Bjøve, V. (2006) Bolig og identitet i middelalderen. Nicolay: arkeologisk tidsskrift,
Nr.98 (h. 1). S. 5-12.
Bjøve, V. (2005) Fra stofa til strete: endringer i boligfunksjonen i Oslo fra ca 10251450. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 89 s.
Blankholm, H. P., et al. (red.) (2013) Nord-Norge i Europa: arkeologi, historie og
kulturvern. Venneskrift til Reidar Bertelsen, desember 2013. Tromsø museums
skrifter, 34. Tromsø, Tromsø museum. 222 s.
Bleie, L. O. (2009) Eidfjord gamle kyrkje 700 år: eit historisk attersyn. Eidfjord,
Eidfjord kommune. 169 s.
Blix, P. (1897) Akershus. <Christiania>. 29 løse pl. i mappe
Blix, P. (1897) Et Udkast til Gjenreisning af Akershus Slot. Kristiania, [P. Blix]. 2 bl.,
12 pl. (plansjene i to ekspl., med og uten farge)
Blix, P. (1897) Undersøgelser paa Valdinsholm i Glommen i Edsberg og paa
Stensholmen i Mjøsen. Kristiania, [s.n.]. 6 s., X pl.
Blom, G. A. (1997) Hellig Olavs by: middelalder til 1537. Trondheims historie: 9971997, B. 1. Oslo, Universitetsforl. 416 s.
Blom, G. A., et al. (1991) People and places in northern Europe 500-1600: essays in
honour of Peter Hayes Sawyer. Woodbridge, Boydell. XXII, 248 s.
Blom, G. A. (red.) (1977) Middelaldersteder. Urbaniseringsprosessen i Norden: det
XVII. nordiske historikermøte, Trondheim 1977, 1. 285 s.
Blom, G. A. (1976) Grunnrettigheter og arealdisponering i Trondheim by i
middelalderen. Trondhjemske samlinger, 10 (1). S. 7-23.
Blom, G. A. (1956) St. Olavs by: ca. 1000-1537. Trondheim bys historie, B. 1.
Trondheim, I komm. hos F. Bruns bokhandels forl. 540 s., 1 fold. pl.
Bogen, P., Soglo, E. & Schia, E. (1990) Fortiden i fremtiden: middelalderbyen i Oslo:
en mulighetsbeskrivelse. Oslo, Riksantikvaren. 25 s.
16
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Bonnier, A. C., Lindgren, M. & Ullén, M. (red.) (1990) Den monastiska bildvärlden i
Norden: föredrag vid det 10:e nordiska symposiet för ikonografiska studier i
Vadstena 1986. Stockholm, ICO/Riksantikvarieämbetet. 157 s.
Booth, A. H. (1998) Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim: erkebiskopens
armbrøstproduksjon. NIKU temahefte, 16. Trondheim, Norsk institutt for
kulturminneforskning. 73 s.
Booth, A. H. (1996) Armbrøstproduksjon i Erkebispegården i Trondheim: våpen som
håndfast tegn på maktkampen mellom kirke og kongedømme i
senmiddelalderen. Hovedoppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. 134 s.
Borgen, L. W. (2013) "Et capell paa Øren i Lougen elv": om fiskerkapellet fra 1459.
Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 90 s.
Borgen, L. W. (2012) Vesttårnet i Lunner kirke. Vellum: nytt tidsskrift om vikingtid og
middelalder (7). S. 16-25.
Bowitz, B. C. (2009) Hovedøya Maria kloster: langt fra menneskers ferdsel? En
analyse av klosterets økonomiske forhold. Masteroppgave. Oslo, Universitetet
i Oslo. 240 s.
Braathen, H. (2006) Et vikingtids og mellomaldersk maktsentrum i ei sørnorsk
dalbygd. I: Historien i forhistorien: festskrift til Einar Østmo på 60-års dagen.
S.299-307. Oslo, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
Bratberg, T. T. V. (2002) Nidarholm kloster. Trondhjemske samlinger, 2002. S. 7-25
Bratrein, H. D. (2011) Pels og politikk: om samenes medvirkning til statsoppbygginga
i nord i middelalderen. Da det nordlige ble en del av Norge (nr. 3 = Nr. 286). S.
49-53.
Bratrein, H. D. (1981) Bosetning og bosetningskontinuitet i Karlsøy i middelalderen:
belyst gjennom et studium av jordeie- og jordleiesystema på 1600-tallet.
Tromsø. 55 s.
Bratrein, H. D. (1970) Befolkningsforhold og kirkebygging nord for Malangen i eldre
middelalder. <Harstad>. 38 s.
Brattekværne, C. (2006) Kirkesteder i Indre Sogn: en arkeologisk analyse av
religionsskiftet, med utgangspunkt i kirkesteder i Indre Sogn. Hovedoppgave.
Bergen, Universitetet i Bergen 137 s.
Brattli, T. (2013) Om å spare seg til fant: Riksantikvarens forvaltningspraksis og
konsekvenser for norsk middelalderarkeologi. I: Utfordringer for norsk
middelalderarkeologi. Rapport fra seminar 2008. S. 68-73. Oslo,
Riksantikvaren.
Brekke, Ø. H. & Ersland, G. A. (red.) (2013) Fragment frå fortida. Oslo, Dreyer. 221 s.
Brekke, Ø. H. & Ersland, G. A. (red.) (2013) Håkonshallen 750 years. Royal
residence and national monument, Dreyers forlag. 220 s.
Brendalsmo, J. & Riisøy, A. I. (2014) Reida: En diskusjon av dens karakter og
opphav. I: Riksarkivaren. Skriftserie 41. En prisverdig historiker: festskrift til
Gunnar I. Pettersen. S. 1-40. Oslo, Riksarkivet.
Brendalsmo, J. (2013) Muntlig tradisjon om ødebygder: skisse til et forsknings- og
forvaltningsprosjekt i de øvre fjellbygdene på Østlandet. I: Utfordringer for
norsk middelalderarkeologi. Rapport fra seminar 2008. S. 29-47. Oslo,
Riksantikvaren.
Brendalsmo, J. (2009) I gråsonen mellom gården og byen: et kildeproblem eller et
definisjonsspørsmål? I: Den urbane underskog: strandsteder,
17
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
utvekslingssteder og småbyer i vikingtid, middelalder og tidlig nytid. S. 147197. Oslo, Novus forl.
Brendalsmo, J. (2009) Kirkens gårder: forholdet mellom kirker og gårdstun i norks
middelalder. I: Varia (Kulturhistorisk museum. Fornminneseksjonen), 71. Den
Tapte middelalder?: middelalderens sentrale landbebyggelse. S. 81-88. Oslo,
Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.
Brendalsmo, J., Eliassen, F.-E. & Gansum, T. (2009) Den urbane underskog:
introduksjon. I: Den urbane underskog: strandsteder, utvekslingssteder og
småbyer i vikingtid, middelalder og tidlig nytid. S. 7-18. Oslo, Novus forl.
Brendalsmo, J., Eliassen, F.-E. & Gansum, T. (red.) (2009) Den urbane underskog:
strandsteder, utvekslingssteder og småbyer i vikingtid, middelalder og tidlig
nytid. Oslo, Novus forlag. 260 s.
Brendalsmo, J. (2008) Kirkene i Romsdal i middelalderen en diskusjon av funksjon
og status. Årbok / Romsdalsmuseet, 2008. [30]-67.
Brendalsmo, J. (2007) Deserted churches and migratory legends about churches
towards an understanding. Arv: årsskrift, 63. S. 71-98.
Brendalsmo, J. (2006) Kirkebygg og kirkebyggere: byggherrer i Trøndelag ca. 10001600. [Oslo], Unipub. 706 s.
Brendalsmo, J. (2006) Sandar middelalderkirke og prestegård. Kulturminner.
Sandefjord, Sandar historielag. [4] s.
Brendalsmo, J., Stylegar, F.-A. & Vellev, J. (red.) (2006) Kirkearkæologi i Norden:
Vest-Agder, Norge, 2004, 33. Højbjerg, Hikuin. 304 s.
Brendalsmo, J. (2005) Prestebol og prestegjeld. I: Skrifter / Senter for
middelalderstudier, 19. Den Kirkehistoriske utfordring. S. 35-58. Trondheim,
Tapir akademisk forl.
Brendalsmo, J. (2003) Kirker og sogn på den trønderske landsbygda ca. 1000-1600.
I: Skrifter / Senter for middelalderstudier, NTNU, 15. Ecclesia Nidrosiensis
1153-1537: søkelys på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie. S. 233253. Trondheim, Tapir akademisk forl.
Brendalsmo, J. (2003) Tjølling kirke: om en basilika, en kaupang og en storgård. I:
Tjølling kirke: veien, sannheten og livet i bygda gjennom 850 år. S. 22-38.
[Tjodalyng], Tjølling kirke.
Brendalsmo, J. & Stylegar, F.-A. (2003) Om kirkesagn og ødekirker: muntlig tradisjon
og stedsnavn som kilder for kirkeforskningen. I: Hikuin, 30. Kirkearkæologi i
Norden: Grankulla, Finland, 2001. S. 69-94. Højbjerg, Hikuin.
Brendalsmo, J. & Stylegar, F.-A. (2003) Runde kirkegårder. Fortidsminneforeningens
årbok, 157(2003). S. 164-176.
Brendalsmo, J. (2001) Kirkebygg og kirkebyggere: byggherrer i Trøndelag ca. 10001600. Doktoravhandling. Tromsø, Universitetet i Oslo. 555 s.
Brendalsmo, J., Frøysaker, T. & Jensenius, J. H. (2001) Kors og krusifiks: tre utsnitt
av deres historie. NIKU publikasjoner, 105. Oslo, Norsk institutt for
kulturminneforskning. 46 s.
Brendalsmo, J. & Stylegar, F.-A. (2001) Kirkested i 1000 år: grend, gård og grav i
Liknes. NIKU publikasjoner, 111. Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning.
52 s.
Brendalsmo, J. (2000) De dødes landskap: måtte man begraves ved sognekirken i
middelalderen? I: 27. Middelalderens kirkegårde. Arkæologi og antropologi 18
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
indsigt og udsyn: Nordisk seminar 2.-5. juni 1999 Ribe, Danmark. S. 27-42.
Højbjerg, Hikuin.
Brendalsmo, J., Selsjord, M. & Plahter, U. (2000) Hertug Skule til evig minne:
rekonstruksjon og fargesetting av en middelaldersk gravplate. NIKU
temahefte, 33. Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning. 37 s.
Brendalsmo, J. (1999) Kirkene i Oppdal i middelalderen: kan vi egentlig stole på
Anders Hanssøn Bernhoft? Bøgda vår,1999. S. 11-22.
Brendalsmo, J. (1999) The landscape of the dead: was burial in the parish
churchyard obligatory in the Middle Ages? I: NIKU 1994-1999:
kulturminneforskningens mangfold. S. 53-60. Oslo, Norsk institutt for
kulturminneforskning.
Brendalsmo, J. (red.) (1998) Storøya - Hamarbiskopens ladegård i middelalderen?:
seminarrapport. NIKU fagrapport, 009. Oslo, Norsk institutt for
kulturminneforskning. 49 s.
Brendalsmo, J. (1997) Kirken er et gammelt sted: kristningen og landskapet. Norveg:
tidsskrift for etnologi og folkloristikk, 40 (1). S. 3-18.
Brendalsmo, J. (1997) Trøndelags middelalderske kirkesteder: hvor aristokratisk var
landskapet? I: Hikuin, 24. Kirkearkæologi i Norden: [Foredrag ved det sjette
symposium] "Kirkearkæologi i Norden", Skåne, Sverige 1996. S. 99-112.
Højbjerg, Hikuin.
Brendalsmo, J., et al. (1997) Landskapet som historie. NIKU temahefte, 4. Oslo,
Norsk institutt for kulturminneforskning. 44 s.
Brendalsmo, J., et al. (1996) Livet i middelalderen. [Husøysund], I samarbeid med
PR-produksjon A/S. 88 s.
Brendalsmo, J. (1994) Nye tider - nye skikker? I: Fra hammer til kors: 1000 år med
kristendom: brytningstid i Viken. S. 103-117 Oslo, Schibsted.
Brendalsmo, J. (1994) Tønsberg før år 1000: fra gård til by. Varia 28. Oslo,
Oldsaksamlingen. 130 s.
Brendalsmo, J. (1993) "Een øe langt fra landet": kulturminneregistrering i
skjærgården. [Borgheim], Kommunen. 112 s.
Brendalsmo, J. (1993) Tønsberg før år 1000: fra gård til by? Hovedoppgave. Oslo,
Universitetet i Oslo. 120 s.
Brendalsmo, J., Nordeide, S. W. & Hufthammer, A. K. (1993) Grav og gravsted.
Tema. Spor: fortidsnytt fra Midt-Norge, 8(1993)nr 1. 1 b.
Brendalsmo, J. (1992) Hersker og smed II. Smeden som ressurs, for hvem? I: Nytt
fra Utgravningskontoret i Bergen (N.U.B.), 3. Gård - tettsted - kaupang - by S.
167-186. Bergen, Riksantikvaren, Utgravningskontoret for Bergen.
Brendalsmo, J. (1992) "Mange mindre beboede øer...". Njotarøy: årsskrift S. 18-23.
Brendalsmo, J. & Røthe, G. (1992) Haugbrot eller de levendes forhold til de døde en komparativ analyse. META, 1992, nr.1/2. S. 84-119.
Brendalsmo, J. (1991) Hvem bygde kirken på Løvøya? Borreminne: årsskrift for
Borre historielag, 1991. S. 28-33.
Brendalsmo, J. (1991) Å ta trua: religion og makt under statsdannelsen i Norge.
Gunneria, 64. S. 331-345.
Brendalsmo, J. & Sørensen, R. (1991) Kvader i Sentrum: håndverksmessige og
geologiske forutsetninger for bygging av steinkirker i Vestfold i tidlig
19
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
middelalder. I: Hikuin, 22. Kirkearkæologi i Norden: [Foredrag ved det femte
symposium "Kirkearkæologi Norden" i Viborg, Danmark 1993]. S. 77-94.
Højbjerg, Hikuin.
Brendalsmo, J. (1990) Botaniske analyser og mageinnhold. META, 1990 nr.1/2. S.
81-86.
Brendalsmo, J. (1990) Kirkesteder i Vestfold: Hvem bygde kirker og hvorfor - hvor ble
kirkene bygd og hvorfor?: skisse til problemstillinger omkring kirkebyggeriet. I:
Arkeologiske rapporter fra Tønsberg, 3. Vestfoldkirkene: bygning, landskap og
samfunn. S. 37-57. Tønsberg, Riksantikvaren.
Brendalsmo, J. & Vea, E. (red.) (1990) Vestfoldkirkene: bygning, landskap og
samfunn. Arkeologiske rapporter fra Tønsberg 3. [Tønsberg], Riksantikvaren.
Utgravningskontoret for Tønsberg. 57 s.
Brendalsmo, J. (1989) Fra gavegiver til lovgiver: en diskusjon om legitimitet i
statsdannelsesprosessen, med vekt på de tidlige byene. META, 1989 nr.4. S.
2-17.
Brendalsmo, J. (1989) Gravfunn på Heddal prestegård. Vern og virke: årsberetning
fra Riksantikvaren og den antikvariske bygningsnemnd, 1988. S. 12-15
Brendalsmo, J. (1989) Innberetning over de arkeologiske undersøkelser på Heddal
prestegård, Notodden kommune, Telemark fylke 1988. Oslo, <A.
Brendalsmo>. iii, 169, (16) s.
Brendalsmo, J. (1989) Peterskirken: dens kirkegård og det eldste Tønsberg.
Arkeologiske rapporter fra Tønsberg 12. Tønsberg, Riksantikvaren. 66 s.
Brendalsmo, J. (1987) Innberetning over de arkeologiske undersøkelsene i området
Slottsbakken A-D, Tønsberg, 1975. Tønsberg, Riksantikvarens
utgravningskontor for Tønsberg. 27, 2 s.., <17> pl.
Brendalsmo, J. (1986) Innberetning over de arkeologiske undersøkelsene i kvartalet
Øvre Langgate, Torvgaten, Fayes gate, Kammegaten, Tønsberg, 1976-1982.
Tønsberg, [Riksantikvarens utgravningskontor for Tønsberg]. 38 s., 26 pl.
Brendalsmo, J. (1986) Innberetning over de arkeologiske utgravningene i
Baglergaten 2-4, Tønsberg, 1981-1982. Tønsberg, Riksantikvaren.
Utgravningskontoret for Tønsberg. 2 b.
Brendalsmo, J. (1986) Sentrum og periferi i Tønsbergs høymiddelalder. Åbo
Landskapsmuseum, Årsbok, 1984. S. 42-55.
Brendalsmo, J., Müller, I. H. V. & Næss, J.-R. (1986) Spørsmål vedrørende osteologi
i norsk arkeologi: med spesiell vekt på bevaring av det humanosteologiske
kildemateriale. [Oslo]. 108 s.
Brendalsmo, J., Myrvoll, S. & Schia, E. (1984) Arkeologi og naturvitenskap i
middelalderbyene: innstilling fra NABU-komitéen avgitt 1. oktober 1984.
Tønsberg; Oslo; Bergen, Riksantikvaren. Arkeologisk avdeling. 1 b. (flere
pag.).
Brendalsmo, J. (1979) De arkeologiske undersøkelser i Hamarkaupangen april - mai
1978: rapport. Oslo. 46 pag. bl.
Brendalsmo, J. (1979) Et middelaldersk byfjøs. [Tønsberg], Vestfold historielag. 11 s.
Brenning, A. (2000) Bispegården i Hamar og Erkebispegården i Trondheim,
variasjoener over samme tema? Fra kaupang og bygd, 2001. S. 120-145.
20
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Brenning, A. (1980) Etterreformatorisk arkeologi og historie. Vern og virke:
årsberetning fra Riksantikvaren og den antikvariske bygningsnemnd, 1979. S.
32-33.
Brenning, A. (1979) Etterreformatorisk arkeologi og historie. Vern og virke:
årsberetning fra Riksantikvaren og den antikvariske bygningsnemnd, 1978. S.
32-33.
Brinchmann, C. & Agerholt, J. (red.) (1926) Olav Engelbrektssøns jordebog: register
paa St. Olavs jorder, forfattet under erkebiskop Olav Engelbrektssøn; Anhang:
Erkebiskop Gautes jordebøger. Oslo, Nationaltrykkeriet. 1 b. (flere pag.)
Brochmann, M. & Storsletten, O. (1980) Bevaringsplan for Gamlebyen 1980. [Oslo],
[Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, Oslo og Akershus
avdeling]. 20 bl. (1 fold.)
Brodshaug, E. (2005) Det anonyme dagliglivet: klebersteinsmaterialet fra de
arkeologiske utgravningene av Borg III, Vestvågøy i Lofoten. Hovedoppgave.
Tromsø, Universitetet i Oslo. 136, [53] s.
Brun, H. (2005) Vikingveien på Gimsøy. Årbok for Vågan: Skolp, 30. S. 133-140.
Brun, W. (2001) Mellomalderarkeologi i teori og praksis: ei drøfting av anvendte
metoder ved tre utgravingsprosjekter i Norge. Hovedoppgave. Tromsø,
Universitetet i Tromsø. III bl., 108 s.
Brun, T. A. (1996) Middelalderkeramikk: et perifert materiale i det sentrale NordNorge. Hovedoppgave. Tromsø, Universitetet i Tromsø. 130 s.
Bruun, I. M. (2007) Blandede graver - blandede kulturer?: en tolkning av gravskikk og
etniske forhold i Nord-Norge gjennom jernalder og tidlig middelalder.
Masteroppgave. Tromsø, Universitetet i Tromsø. XI, 97 s.
Bruun, M. (2007) Norske hager gjennom tusen år. Oslo, Andresen & Butenschøn.
383 s.
Bryggens, m. & Øye, I. (1986) Führer durch die feste Ausstellung des Bryggen
Museums: die ältesten Häuser - Überreste von Gebäuden aus dem ersten
Jahrhundert der Stadt: die Mittelalterstadt - Bergen um das Jahr 1300.
[Bergen], Bryggens museum. 32 s.
Bryggens, m. & Øye, I. (1986) Fører til de faste utstillinger i Bryggens museum: de
eldste bygårdene, bygningsrester fra byens første århundre: middelalderbyen,
Bergen omkring 1300. [Bergen], Bryggens museum. 32 s.
Bryggens, m. & Øye, I. (1986) Guide to the permanent exhibitions in Bryggens
Museum: the oldest tenements - building-remains from the town’s first century:
the mediaeval town - Bergen around 1300. [Bergen], Bryggens museum. 32 s.
Brynhildur, B. (2009) Voyages of profit?: the social impact and the importance of the
trade between Iceland, Greenland and Norway in 1000-1500 AD.
Masteroppgave. Trondheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
103 s.
Brødholt, E. T. (2007) Mariakirken i Oslo: funn av skjelettskader hos menn, kvinner,
barn og ungdom. Viking: tidsskrift for norrøn arkeologi, 70(2007). S. 171-188.
Brødholt, E. T. (2007) Skjelettene fra Mariakirken: nytt lys på kongskirken gjennom
en undersøkelse av skjelettmaterialet. Antropologiske skrifter / Avdeling for
anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, nr. 7. [Oslo],
Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. 95
bl.
21
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Brødholt, E. T. (2006) Som fugl Fønix ut av asken: nytt lys på Mariakirken i Oslo
gjennom en osteoarkeologisk undersøkelse av skjelettene herfra. Indikasjoner
på helse, sykdom og skader. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 99 s.
Brøgger, A. W. (1915) Stavangers historie i middelaldren. Stavanger, Dreyer. 265 s.
Buckholm, M. B. (2010) St. Nikolas kirkeruins hemmeligheter. Wiwar (Nr. 1 = H. 71).
S. 37-39.
Buckholm, M. B. (2005) Nedlagte kirkesteder i Sunnhordland. Sunnhordland årbok,
86(2005). S. 32-41.
Buckholm, M. B. (2002) Olav Haraldsson (ca. 995-1030). I: Middelalderforedrag fra
Olavsdagene 2002, Middelalderforedrag fra Olavsdagene 2002 S. 81-84.
[Sarpsborg], [Borgarsyssel museum].
Buckholm, M. B. (1998) Nedlagte kirker og kirkesteder fra middelalderen i Hordaland
og Sogn og Fjordane: hvilke kirkesteder ble nedlagt, når, og hvorfor?, 1.
Bergen, Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen. 71 s.
Buckholm, M. B. (1997) Nedlagte kirker og kirkesteder fra middelalderen i Hordaland
og Sogn og Fjordane: hvilke kirkesteder ble nedlagt, når og hvorfor?
Hovedoppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. 145 bl.
Bueklev, A. M. J. (2006) Middelalderkeramikk: en synkron og diakron analyse av
keramikkmaterialet fra Oslogate 6. Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo.
118 s.
Bugge, A. (1929) Middelalderlige voller og vernemurer i Norge. Årsberetning 1927.
Oslo, Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. S. 49-66.
Bull, B. & Grung, T. (2003) Foreningen Håkonshallens venner: 50 år. Bergen,
[Foreningen]. 63 s.
Bull, E. (1922) Oslos historie. Kristianias historie, B. 1. Kristiania, I hovedkommission
hos Cappelen. 551 s.
Busengdal, S. I. (2012) Smykke i to urbane miljø. Ein komparativ analyse av smykke
frå mellomalderbyane Bergen og London. Masteroppgave. Bergen,
Universitetet i Bergen. 119 s.
Bækken, I., Vihovde, A. B. & Nordby, H. (2002) Byen brenner: om store branner i
Bergen. Bergen, Det hanseatiske museum og Bryggens museum. 120 s.
Bø, O., Høyland, O. & Berg, A. (1974) Norrøn kulturhistorie. Oslo, Samlaget. 190 s.
Bø, O. & Berg, A. (1959) Faksar og kyrkjerestar: serleg på Rygnestad. Oslo, Museet.
62 s.
Bøe, J. B., Smith-Solbakken, M. & Høyland, S. (red.) (2013) Hå kulturhistorie.
Trondheim, Akademika forl. 2 b.
Bøe, J. (1961) Håkonshallen: 1261-1961. [Bergen], [s.n.]. 60 s.
Bøe, J., et al. (1944) Bergens profil: Hallen-Tårnet-Bryggen-Nykirken-Tollboden.
Bergen, J. W. Eides boktr. 140 s.
Børsheim, R. L., Bårdseth, G. A. & Haavaldsen, P. (1999) [Arkeologiske
undersøkelser på Gausel, Stavanger. Frá haug ok heiðni: tidsskrift for
Rogalands arkeologiske forening, 1999 nr.4. S. 6-19.
22
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
C – Cadamarteri til Crumlin-Pedersen
Cadamarteri, J. P. (2011) Lås og nøkler i middelalderens Trondheim. En arkeologisk
studie i disiplinering og tillitsbygging utifra Bruno Latours aktør-nettverks teori.
Masteroppgave. Trondheim, NTNU. XII, 105 s.
Carlsen, T. & Johansen, E. (1996) Strandhugg i Østfold med Erling Johansen:
streiftog gjennom 10.000 år. Rakkestad, Valdisholm forl. 119 s.
Carlsson, K. (2007) Var går gränsen?: arkeologiska uttryck för religiösa och politiska
aktörer i nuvarande Västsverige under perioden 1000-1300. Lund, Bohusläns
museums förlag. 252 s.
Carlstrøm, S. & Hofseth, E. H. (1993) Fortellingen om Embla: glimt av formødrenes
historie fra fangststeinalder til senmiddelalder. [Oslo], Kirja forl.: Emilia. 190 s.
Causevic, J. (2014) En tradisjon, mange varianter. En komparativ analyse av
kullgroper fra Beitostølen og Dokkfløy datert til middelalderen. Masteroppgave.
Oslo, Universitetet i Oslo, Institutt for arkeologi, konservering og historiske
studier. 144 s.
Causevic, J. (2014) Kullgroper - en økt forståelse av teknologisk organisering.
Nicolay (nr. 122). S. 37-45.
Chateau, G. & Ekroll, Ø. (1998) Château Gaillard: études de castellologie médiévale:
18: actes du colloque international tenu a Gilleleje (Danemark), 24-30 août
1996. Caen, Centre de recherches archéologiques médiv́ales, Université de
Caen.
Chilton, T. (1987) Stratigrafisk analyse: delfeltene FG-ø, FP, FS og FX. Meddelelser
... Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten, 11. 187 s.
Christensen, A. E. (2010) Skipet i riss og på kirkevegg: noen tolkningsforsøk.
Nicolay: arkeologisk tidsskrift (nr 1=nr 110). S. 29-32.
Christensen, A. E. (2003) Middelaldersk båtbyggerutstyr. Kysten, 2003 nr.2. S. 18-19
Christensen, A. L. (1998) Det middelalderske boligmønsteret. Årbok (Romerike
historielag), 19(1998). S. 262-287.
Christensen, A. E. (1987) A mediaeval ship model. International journal of nautical
archaeology, 16(1987), no.1. S. 69-70.
Christensen, A. E. (1972) To eldre tegninger av norske småbåter. Handels- og
søfartsmuseets årbog, 1972. S. 21-37.
Christensson, A. & Smedstad, I. (red.) (2013) Utfordringer for norsk
middelalderarkeologi. Rapport fra seminar 2008. Oslo, Riksantikvaren. 102 s.
Christensson, A., Matthiesen, H. & Dunlop, A. R. (2009) Safeguarding historic
waterfronts - Bryggen. I: Archaeology of medieval towns in the Baltic and
North Seaarea. S. 203-218. Copenhagen, National Museum.
Christensson, A., et al. (2008) Peleprosjektet. Volum 1: FoU-prosjekt Riksantikvaren
2005 - 2007. Oslo, Riksantikvaren. 65 s.
Christensson, A., et al. (2008) Preserving archaeological remains in situ?:
proceedings of the 3rd conference. I: 10. Geoarchaeological and
Bioarchaeological Studies. S. 111-122. Amsterdam, Institute for Geo- and
Bioarchaeology.
23
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Christensson, A., et al. (2008) Safeguarding a World Heritage Site: Bryggen in
Bergen, Norway. Geoarchaeological and bioarchaeological studies, 10. S.
111-122.
Christensson, A. (red.) (2004) Safeguarding historic waterfront sites: Bryggen as a
case. [Bergen]; Szczecin, Culture 2000; Stiftelsen Bryggen; Politechnika
Szczecinska. 336 s. + 1 cd-rom
Christensson, A. (2004) Safeguarding historic waterfronts - Bryggen: the project. I:
Safeguarding historic waterfront sites: Bryggen as a case. S. 17-29. Szczecin,
Politechnika Szczecinska.
Christensson, A. (2003) Sikring av historiske havnefronter: Bryggen i Bergen. Arv:
årsskrift, 2003. S. 10-17.
Christensson, A. (2002) Safeguarding historic waterfronts: Bryggen as a case-study.
[Bergen], Culture 2000; Stiftelsen Bryggen. 1 b. (upag.)
Christensson, A., Mundal, E. & Øye, I. (1997) Middelalderens symboler. Bergen,
Senter for europeiske kulturstudier. 164 s.
Christensson, A. (1992) Metodeproblemer i norsk middelalderarkæologi. Nytt fra
Utgravningskontoret i Bergen (N.U.B.), 3. S. 235-250.
Christensson, A. & Myrvoll, S. (1992) The chronology of Bergen: fire-levels, history
and science. Pact: journal of the European study group on physical, chemical,
mathematical and biological techniques applied to archaeology (36). S.27-32.
Christensson, A. (1991) Det arkæologiske kildemateriales indflydelse på forståelsen
af byudviklingen, bærekraft og metodiske problemer. Nytt fra
Utgravningskontoret i Bergen (N.U.B.), 1. S. 111-116.
Christensson, A. (1990) En synders hevnerske eller en drage med ildspyende slep.
Arkeo: arkeologiske meddelelser, 1990 nr.2. S. 8-12.
Christensson, A. (1988) Brande og kronologi i Bergen - belyst ved tre mindre
udgravningsfelter = Fires and Chronology - illustrated at three minor
excavations in Bergen (Hordaland). Bergen, Universitetet i Bergen. 225 s., 135
fig.
Christensson, A. (1980) Øvregaten/Finnegårdsgaten: rapport fra utgravningen 1980.
[Bergen], Riksantikvaren. 30 s. 22 pl.
Christiansen, K. (1987) Litteraturliste: [Litteratur om klostre og klostervesen i Norge].
Fortidsminneforeningens årbok, 141(1987). S. 120-128.
Christie, H. (2009) Urnes stavkirke: den nåværende kirken på Urnes. Oslo, Pax. 246
s.
Christie, H. (2002) The stofa in Nordic building tradition. Collegium medievale:
tverrfaglig tidsskrift for middelalderforskning, 15(2002). S. 127-140.
Christie, H. (2000) Dendrokronologiske dateringer av norske bygninger.
Fortidsminneforeningens årbok, 154(2000). S. 271-275.
Christie, H., Storsletten, O. & Thun, T. (1999) Dendrokronologisk datering av gamle
norske hus. Fortidsminneforeningens årbok, 153(2007). S. 141-152.
Christie, S., et al. (1999) Torpo stavkyrkje. [Drammen], Fortidsminneforeningen,
Buskerud avdeling. 32 s.
Christie, H. (1998) Bygningshistoriske undersøkelser: samlerapport 1997. NIKU
oppdragsmelding, 073. Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning. 34 s.
24
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Christie, H. (1998) Kirkebygging på Romerike i middelalderen. Årbok (Romerike
historielag), 19(1998). S. 122-128.
Christie, H., Stornes, J. M. & Storsletten, O. (1998) Dendrokronologi og
bygningsforskning. Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning. 17 s.
Christie, H. (1997) Middelalderen bygger i tre. Oslo, Pensumtjeneste. 73 s. fig.
Christie, H. & Christie, S. (1997) Hopperstad stavkyrkje. Oslo, Fortidsminneforeninga.
30 s.
Christie, S., Fæhn, H. & Storsletten, O. (1996) Tanum kirke 850 år. [Slependen],
[Tanum menighet]. [28] s.
Christie, S. & Christie, H. (1993) Kirkearkeologi og kirkekunst: studier tilegnet Sigrid
og Håkon Christie. Øvre Ervik, Alvheim & Eide. XVI, 261 s.
Christie, H. (1992) Kirkebygningens historie: undersøkelsene i 1978 gav ny
kunnskap. I: 1992. Uvdal stavkirke forteller: funn og resultater etter
undersøkelsene av stavkirken i 1978. S. 5-25 Uvdal, Kommunen.
Christie, H., Christie, S. & Winge, H. (1990) Haslum kirke 800 år. Haslum, Haslum
menighet. 79 s.
Christie, H. (1986) Leidangsmateriell på kirkeloftet. I: Hikuin, 12. Kirkearkæologi i
Norden, 2, Kalmar, Sverige, 1984. S. 67-72. Højberg, Forlaget Hikuin.
Christie, H. (1982) Stavkirkene som tradisjonsbærere og fornyere i middelalderens
norske byggemiljø. I: AmS-skrifter, 7. Vestnordisk byggeskikk gjennom to
tusen år: tradisjon og forandring fra romertid til det 19. århundre. S. 68-79.
Stavanger, Arkeologisk museum.
Christie, H. (1981) Bygdekirken på Færøyene sett fra Norge. Fródskaparrit (Annal.
societ. scient. Færoensis), 28. og 29. bók. S. 268-282.
Christie, H. (1981) Die Konstruktion der norwegischen Stabkirchen. I: Frühe
Holzkirchen im nördlichen Europa. S. 371-378. [Hamburg].
Christie, H. (1981) Stavkirkene - arkitektur. I: Norges kunsthistorie 1. Fra Oseberg til
Borgund. S. 139-252.
Christie, S. (1981) Kirker og klostre langs leden. I: Fjordheimen: Vestlandets fjorder,
folk og samfunn, før og nå. S. 133-143. Oslo, Grøndahl.
Christie, H. (1979) Lom kirke. Fortidsminneforeningens årbok, 1978. S. 101-112.
Christie, H. (1979) Rødven stavkirke. [Molde], Foreningen. 21 s.
Christie, H. (1978) Lom stavkirke forteller. Fortidsminneforeningens årbok, 1978.
S.101-198.
Christie, H. (1977) Nore stavkirke. Oslo. 28 s.
Christie, H. (1974) Middelalderen bygger i tre. Oslo, Universitetsforlaget. 73 s.
Christie, H. (1970) Stavkirkene i bygningshistorisk sammenheng. Reykjavík,
Minningarsjöður Ásu Guðmundsdóttur Wright. 17 s., pl.
Christie, H. (1969) Utforskningen av middelalderens Oslo. Fortidsminneforeningens
årbok, 123(1968). S. 149-[158].
Christie, H. (1967) Old Oslo. Medieval Archaeology: journal of the Society for
Medieval Archaeology, 10. S. 45-58.
Christie, H. (1966) Haralds Oslo. I: 1966. Harald Hardråde. S. 69-89. Oslo, I
kommisjon Dreyer.
Christie, H. (1963) Det gamle Oslo mellom fortid og fremtid. <Oslo>. S. 243-265.
25
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Christie, H. (1960) Sommerens gravninger i trekirken i Greensted. Meddelelser fra
Kunsthistorisk forening, B. 1, 2(1960 nr.3). S. 69-71.
Christie, H. (1959) Utgravningene i Urnes stavkirke. Meddelelser fra Kunsthistorisk
forening, B. 1, 1(1959 nr.3). S. 3-5.
Christophersen, A. (2002) Var de alle svin? Spor: fortidsnytt fra Midt-Norge, 17 (nr 1
= h. 33). S. 4-9.
Christophersen, A. (2001) The shaping of urban landscapes in medieval Norway:
consepts and considerations. I: From huts to houses: transformations of
ancient societies: proceedings of an international seminar organized by the
Norwegian and Swedish Institutes in Rome, 21-24 September 1997. S. 101108. Stockholm, Paul Åströms förl.
Christophersen, A. (2000) Hvilken byhistorie? Byhistorie i skjæringspunktet mellom
ting og tekst. I: Skriftserie fra Historisk institutt, nr. 30. Norsk byhistorie - tid for
syntese? S. 61 - 70. Trondheim, Historisk institutt.
Christophersen, A. (1999) Branner i Bergen i middelalderen. Collegium medievale:
tverrfaglig tidsskrift for middelalderforskning, 12(1999). S. 115-127.
Christophersen, A. (1999) Norm, handling og identitet. Om boligkultur og sosial
romliggjøring i urbane miljøer i norsk middelalder. I: Kulturtekster 14. Norm og
praksis i middelaldersamfunnet. 116 - 148. Trondheim, Senter for europeiske
kulturstudier.
Christophersen, A. (1998) Opprinnelsen til våre eldste byer. I: [Nr] J. P2-akademiet.
S. 22-33. [Oslo], Transit.
Christophersen, A. (1997) Byer? Hvilke byer?: tanker om byutviklingen i Norge i
middelalderen. META, 1997 nr.4. S. 3-20.
Christophersen, A. (1997) Fra Nidarnes til Nidaros: en historie i fire akter og to
versjoner. Spor: fortidsnytt fra Midt-Norge 12 (1). S. 8-11.
Christophersen, A. (1997) "... og han sat der lenge og vakta landet...": momenter til
en diskusjon om Konghelle i middelalderen. META, 1997 nr.2. S. 14-32
Christophersen, A. & Sørumgård, M. (1997) Fra Nidarnes til Trondheim: vandringer i
et bylandskap. Trondheim, NINA-NIKU. 82 s.
Christophersen, A. (1995) Senter for middelalderstudier: status og fremtidsutsikter. I:
Trøndelag folkemuseum. S. 85-89. [Trondheim], [Forfatteren].
Christophersen, A. & Nordeide, S. W. (1994) Kaupangen ved Nidelva: 1000 års
byhistorie belyst gjennom de arkeologiske undersøkelsene på
folkebibliotekstomten i Trondheim 1973-1985. [Oslo], Riksantikvaren. 2 b.
Christophersen, A. (1993) Det kultiverte naturlandskapet. Årbok (Universitetets
oldsaksamling), 1991/92. S. 7-14.
Christophersen, A. (1993) Många nyskrivna blad i Trondheims äldsta historia.
Populär arkeologi, 11 (4). S. 25-28.
Christophersen, A. (1993) Om ting, tekster og tyranni: noen fotnotebemerkninger til
Anders Andrén. META, 1993. S. 69-72.
Christophersen, A. (1992) 100-årsiden: Steinviksholm - en antikvarisk beretning.
Spor: fortidsnytt fra Midt-Norge 7(1992)nr 2. S. 24-25.
Christophersen, A. (1992) Folk og bebyggelse i middelalderens Trondheim. Spor, 7
(2). S. 4-11.
26
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Christophersen, A. (1992) "For der lå landets makt og styrke...": Trondheims
byoppkomst i regionalt og maktpolitisk perspektiv. I: Onsdagskvelder i
Bryggens museum, 7. Våre første byer. S. 59-83. [Bergen], Bryggens
museum.
Christophersen, A. (1992) Historisk arkeologi i Norge: noen innledende refleksjoner.
META, 1992 nr.4. S. 3-8.
Christophersen, A. (red.) (1992) I kongers kaupang og bispers by: arkeologi forteller
byhistorie. Trondheim, Strindheim trykkeris forl. 177 s.
Christophersen, A. (1992) Noen tanker om forholdet by-omland i middelalderen, et
diskusjonsinnlegg. I: Nytt fra Utgravningskontoret i Bergen (N.U.B.), 3. Gård tettsted - kaupang - by S. 219-225. Bergen, Riksantikvaren,
Utgravningskontoret for Bergen.
Christophersen, A. (1992) Olavskirke, Olavskult og Trondheims tidlige kirketopografi
problem og perspektiv. I: 1992. Kongsmenn og krossmenn: festskrift til Grethe
Authén Blom. S. 39-67. [Trondheim], Tapir.
Christophersen, A. & Göthberg, H. (1992) Arkeologi - ikke bare hull i jorden. I: I
kongers kaupang og bispers by: arkeologi forteller byhistorie. S. 9-12.
Trondheim, Strindheim trykkeris forl.
Christophersen, A. (1991) "Noe om kunsten å beholde barnet i badevannet" teoretiske og metodiske hovedpunkt i organisering og gjennomføring
avforsknings- og publiseringsprosjektet "Trondheims fortid i bygrunnen". Nytt
fra Utgravningskontoret i Bergen (N.U.B.), 1. S. 85-90.
Christophersen, A. (1991) Perspektiver på 1990-tallets byarkeologi i Norge. Nytt fra
Utgravningskontoret i Bergen (N.U.B.), 1. S. 169-173.
Christophersen, A. (1989) Excavation, chronology and settlement development.
Meddelelser ... Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten, 17. 62 s.
Christophersen, A. (1989) Kjøpe, selge, bytte, gi. Vareutveksling og byoppkomst i
Norge ca. 800 - 1100, en modell. I: Symposier på Krapperups borg 1.
Medeltidens födelse. S. 109-145. Nyhamnsläge, Gyllenstiernska
Krapperupstift.
Christophersen, A. (1989) Royal authority and early urbanization in Trondheim during
the transition to the historical period. Arkeologiske skrifter, 5-1989. S. 91-135.
Christophersen, A., Jones, M. & Cramer, W. (1989) Naturlandskapet på Nidarnes i
yngre jernalder: en terrengmodell. Meddelelser ... Fortiden i Trondheim
bygrunn: Folkebibliotekstomten, 21. 43 s.
Christophersen, A. (1988) "... og ordnet det slik at der skulle være kaupstad ...":
bosetning og tidlig bydanning på Nidarnes i lys av de arkeologiske
undersøkelsene i Trondheim 1970-1987. Trondhjemske samlinger, 1988. S. 748.
Christophersen, A. (1988) Utgravning, kronologi, bebyggelseutvikling. Meddelelser ...
Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten, 13. 2 b.
Christophersen, A. (1987) Trondheim - en by i middelalderen. Trondheim, Strindheim
trykkeris forl. 107 s.
Christophersen, A. & Nordeide, S. W. (1986) Stratigrafisk analyse: delfelt FG-v, FM
og FK. Meddelelser ... Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten, 5.
246 s.
27
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Christophersen, A. (1985) Prosjektprogram. Meddelelser. Fortiden i Trondheim
bygrunn: Folkebibliotekstomten, h. 1. 64 bl.
Christophersen, A. (1982) Oppmåling og undersøkelse av åkerreiner på Talmo,
Leksvik og Rinnmoan/Eid, Høylandet, Nord-Trøndelag. Rapport (Det
Kongelige norske videnskabers selskab. Museet) / Arkeologisk serie.
Trondheim. 49 s.
Christophersen, A. (1980) Håndverket i forandring: studier i horn- og beinhåndverkets
utvikling i Lund c:a 1000-1350. Acta archaeologica Lundensia, Series in 4° 13.
Bonn, Habelt. 236 s.
Christophersen, A. (1976) Fra "Klostermark" til industritomt: litt om de arkeologiske
undersøkelser på Klosterøya i Skien. Unionnytt: bedriftsblad for A/S Union, Nr.
93 (mai 1976). S. 35-38.
Christophersen, A. (1976) Middelalderarkeologien. Innhold og utdanning. Nicolay:
arkeologisk tidsskrift, Nr.22. S. 35-37.
Chruickshank, M. (1992) Det kreative rom: en analyse av byggeskikk i Nord-Troms
1400-1700. Hovedoppgave. Tromsø, Universitetet i Tromsø. 98 s.
Chruickshank, M. & Bertelsen, R. (1991) Skansen i Tromsø: rapport fra feltkurs i
september 1990. [Tromsø], Universitetet i Tromsø, Institutt for
samfunnsvitenskap, Arkeologiseksjonen. 33 s.
Clarke, H. & Schia, E. (red.) (1989) Coins and archaeology: proceedings of the first
meeting at Isegran, Norway 1988. Oxford, B. A. R. vi, 127 s.
Conradi, E. (2000) Gjennom hageporten til hundre års hageglede. Oslo,
Landbruksforl. 208 s.
Crumlin-Pedersen, O. & Thye, B. M. (red.) (1995) The Ship as symbol in prehistoric
and medieval Scandinavia: papers from an international research seminar at
the Danish National Museum, Copenhagen, 5th-7th May 1994. Publications
from the National Museum, Studies in archaeology & history, 1. Copenhagen,
National Museum of Denmark, Department of Archaeology and Early History.
195 s.
Crumlin-Pedersen, O. (red.) (1991) Aspects of maritime Scandinavia AD 200-1200:
proceedings of the Nordic Seminar on Maritime Aspects of Archaeology,
Roskilde, 13th-15th March, 1989. Roskilde, The Viking Ship Museum. 291 s.
28
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
D – Daae til Dørum
Daae, L. (1890) Den throndhjemske Erkestols Sædesvende og Frimænd. Historisk
tidsskrift, 1890 3.række 1.bind. S. 1-27.
Dagsland, S. H., et al. (red.) (1987) [Klostre i Norge]: Fortidsminneforeningens årbok
Oslo, Foreningen. 271 s.
Dahl, T. (2006) Ås kirkestall: med spor tilbake til førkristen tid. Årbok (Mjøsmuseet),
1. S. 108-109.
Dahle, E. (1995) Murarkitektur: tilbakeblikk. Mur (4). S.22-35.
Dahlin, E. (1991) Shelter from the storm - vernebygg over Hamar domkirkeruin.
Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.56 (h. 2 ). S. 4-11.
Dahlin, E. (1990) Med Fischer i middelalderens bispegård i Oslo. I: 144.
Fortidsminneforeningens årbok. S. 105-124. Oslo, Foreningen.
Dahlin, E. (1982) Middelalderens bispegård i Oslo: en bygningsarkeologisk
undersøkelse. Magistergrad. Oslo, Universitetet i Oslo. 2 b.
Daly, A. & Nymoen, P. (2008) The Bøle ship, Skien, Norway: research history,
dendrochronology and provenance. The International journal of nautical
archaeology, 37(2008)No. 1. S. 153-170.
Damsholt, N., Jacobsen, G. & Holmqvist-Larsen, N. (red.) (1996) Kirkehistorier:
rapport fra et middelaldersymposium [afholdt på Dragsholm Slot, 25.-27.
september 1993]. København, Museum Tusculanums forlag. 182 s.
Danbolt, G. & Rolseth, J. K. (1997) Nidarosdomen: fra kristkirke til
nasjonalmonument. Oslo, Andresen & Butenschøn. 357 s.
Daverdin, R. H. (1997) Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim: parasittologisk
undersøkelse av latriner. NIKU temahefte. Trondheim, NIKU. 21 s.
De Beer, H. & Matthiesen, H. (2011) Overvåkingsplan for undergrunnen ved Bryggen
i Bergen. NGU-rapport, 2010.040. Trondheim, NGU. 1 b. (flere pag.).
De Beer, H. (2010) Hydrogeologisk kartlegging av verneområdet "Middelalderbyen" i
Gamlebyen i Oslo. 2009.074. NGU; Riksantikvaren. Tilgjengelig online:
(http://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2009/2009_074.pdf).
(Lest: 2011-10-26).
de Beer, H., et al. (2008) Bryggen World Heritage Site: a numerical groundwater
model to support archaeological preservation strategies. Geoarchaeological
and bioarchaeological studies, 10. S. 95-100.
de Beer, H. & Matthiesn, H. (2008) Groundwater monitoring and modelling from an
archaeological perspective. Possibilities and challenges. I: Geological Survey
of Norway Special publication, 11. Geology for society. S. 67-81. Trondheim,
NGU.
Dehli, M. (1960) Kjøpstad og festningsby: 1567-1767. Fredrikstad bys historie, B. 1.
Fredrikstad, Kommunen. 474 s., fold. pl.
Det Norske arkeologmøtet (1980) Ristninger i forhistorie og middelalder. Varia, 1.
Oslo, Universitetets oldsaksamling. 113 s.
Dietrichson, L. (1906) Vore Fædres Verk: Norges Kunst i Middelalderen: en populær
Fremstilling. Kristiania, Gyldendal. VIII, 291 s.
Dietrichson, L. (1902) Omrids af den kirkelige Kunstarkæologi. Kristiania, Steen. 232
s.: ill.
29
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Dietrichson, L. (1888) Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i
Middelalderen og Nutiden. Kristiania, Malling. 144 s.
Digernes, L. (2010) Fransiskanerordenen i det norske middelaldersamfunnet.
Masteroppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. 124 s.
Dommasnes, L. H. (1994) Hva ønsker vi å få vite om middelalderens samfunn?:
kjønnsroller, genderverdier og forandringer. META, 1994 (1). S. 22-34.
Dunlop, A. R. (2008) The Bryggen Monitoring Project, part 2: archaeological
investigations in connection with monitoring project, Bredsgården tenement,
Bryggen, Bergen, 2002-3. NIKU Arkivrapport 66/2008. Oslo, Norsk institutt for
kulturminneforskning.
Dunlop, A. R. (2008) The Bryggen Monitoring Project, part 4: report on the
archaeological investigation of five dipwell boreholes, 2005. NIKU Arkivrapport
28/2008. Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning.
Dunlop, A. R. (2008) The Bryggen Monitoring Project, part 5: report on the
investigations at the rear of Nordre Bredsgården. NIKU Arkivrapport 22/2008.
Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning.
Dunlop, A. R. (2008) The Bryggen Monitoring Project, part 7: report on the
archaeological investigation of five dipwell boreholes, 2007. NIKU Arkivrapport
64/2008. Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning.
Dunlop, A. R. (2008) Pæleprosjekt. Piling project. Volum 3: FoU-prosjekt
Riksantikvaren 2005-7 NIKU Arkivrapport 4/2008. Bergen, NIKU. 66 s.
Dunlop, A. R. (2006) Slottsgaten 1, Bergen: Arkeologisk undersøkelse og registrering
av grunnboringer, 2005. NIKU Arkivrapport 5-2006. Bergen, NIKUs
distriktskontor.
Dunlop, A. R. (2006) Svensgården, bygning 5a, Bryggen, Bergen: Arkeologisk
undersøkelse av prøvehull i fundamentsjiktet, 2006. NIKU Arkivrapport 282006. Bergen, NIKUs distriktskontor
Dunlop, A. R. (2006) Øvregaten 19, Bergen: arkeologisk undersøkelse og registrering
av grunnboringer, 2005. NIKU Arkivrapport 10-2006. Bergen, NIKUs
distriktskontor
Dunlop, A. R. (2004) The archaeological excavations in building Ve, Svensgården
tenement, Bryggen, Bergen, 2002. I: Safeguarding historic waterfront sites:
Bryggen as a case. S. 63-68 Szczecin, Politechnika Szczecinska.
Dunlop, A. R. & Mehler, N. (2004) Neue tonpfeifenfunde aus Bergen/Norwegen.
Knastertkopf: Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, 17. S. 95-96.
Dunlop, A. R. & Sandvik, P. U. (2004) Skagen/Torget/Kongsgårdsbakken/Haakon
VII's gate, Stavanger, Eiganes gnr. 58; Stavanger kommune: arkeologisk og
paleoøkologisk analyse av sediment fra prøveboringer, april 2004.
Oppdragsrapport (B), 2004/10. Stavanger, Arkeologisk museum.
Dunlop, A. R. (2003) The archaeological excavations in building IVe, Svensgården
tenement, Bryggen, Bergen, 2003. Rapport for NIKUs distriktskontor (Bergen).
Dunlop, A. R. (2002) Brannlagenes utsagnskraft: et brennende spørsmål. I:
Strategisk instituttprogram 1996-2001: Norske middelalderbyer, NIKU 117.
Strategisk instituttprogram 1996-2001: Norske middelalderbyer. S. 16-21 Oslo,
Norsk institutt for kulturminneforskning.
Dunlop, A. R. & Molaug, P. B. (2002) Middelalderbyregister. I: Strategisk
instituttprogram 1996-2001: Norske middelalderbyer, NIKU 117. Strategisk
30
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
instituttprogram 1996-2001: Norske middelalderbyer. S. 70-72 Oslo, Norsk
institutt for kulturminneforskning.
Dunlop, A. R. (2000) Bryggen, Bergen: arkeologisk undersøkelse av geotekniske
boreprøver, 2000. Rapport for NIKUs distriktskontor (Bergen).
Dunlop, A. R. (2000) Diverse arkeologiske oppdrag i Bergen 1998-99. NIKU
oppdragsmelding, 098. Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning. 58 s.
Dunlop, A. R. (1999) Arkeologiske undersøkelser i og omkring Kjøttbasaren,
Vetrlidsalmenning 2, Bergen, 1996-97. Oslo, NIKU Norsk institutt for
kulturminneforskning. 50 s.
Dunlop, A. R. (1999) Arkeologiske undersøkelser ved Vincens Lunges gate 19/21,
Nonneseterkvartalet i Bergen, 1998. Oslo, NIKU Norsk institutt for
kulturminneforskning. 33 s.
Dunlop, A. R. (1999) Diverse arkeologiske oppdrag i Bergen og på Vestlandet 199798. NIKU oppdragsmelding, 081. Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning.
59 s.
Dunlop, A. R. (1999) Gjenstandsdatabaser og Edb-status ved NIKU Distriktskontor i
Bergen. I: NIKU Temahefte, 28. Norske middelalderbyer: registre ved
bygravninger. S. 7-10. Oslo, NIKU.
Dunlop, A. R. (1998) "Apen" fra Domkirkegaten 6. I: Tingenes tale: funn fra bergen
og Vestlandet 1000-1600. S. 60-63. Bergen, Bryggen museum.
Dunlop, A. R. (1998) An archaeological survey of Bergen's medieval fires. I: The
Bryggen papers, Supplementary series 6. Medieval fires in Bergen. S. 129156. Bergen-Sandviken, Fagbokforlaget.
Dunlop, A. R. (1998) Arkeologiske undersøkelser ved Vincens Lunges gate 19/21,
Nonneseterkvartalet i Bergen 1997. Trondheim; Oslo, Norsk institutt for
kulturminneforskning. 23 s.
Dunlop, A. R., Hommedal, A. T. & Gellein, K. (1998) Diverse arkeologiske oppdrag i
Bergen og på Vestlandet, 1996-97. NIKU oppdragsmelding, 056. Oslo, Norsk
institutt for kulturminneforskning. 84 s.
Dunlop, A. R. (1997) Arkeologiske forundersøkelser i BRM 487 Nonneseterkvartalet,
1996. NIKU oppdragsmelding, 019. Oslo, NINA-NIKU. 30 s.
Dunlop, A. R. (1997) Diverse arkeologiske oppdrag i og omkring Bergen, 1995-96.
NIKU oppdragsmelding, 036. Bergen, Norsk institutt for kulturminneforskning.
65 s.
Dunlop, A. R. (1997) Utstein kloster: resultatene fra de arkeologiske
forundersøkelsene 26-30.05.97. Oslo, NIKU Norsk institutt for
kulturminneforskning. 17 s.
Dunlop, A. R. (1996) Arkeologiske forundersøkelser i BRM 480 Nonneseterkvartalet,
1995 & 1996. Oslo, NINA-NIKU. 18 s.
Dunlop, A. R. (1996) Arkeologiske undersøkelser. I: Bergenhus festning: verneplan,
Vedlegg. S. 1-20.
Dunlop, A. R. (1996) Innberetningen om de arkeologiske undersøkelser ved Utstein
kloster, 1995. Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning. 42 s.
Dunlop, A. R. (1995) Arkeologiske undersøkelser. I: Bergenhus festning: verneplan.
Vedlegg. S. 1-20.
31
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Dunlop, A. R. (1995) Innberetningen om arkeologiske forundersøkelser i Skagen 18,
Stavanger. Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning. 10 bl.
Dunlop, A. R. (1995) Utstein kloster: planlagte vedlikeholdstiltak: utredning av
konsekvensene for kulturminnet. Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning.
11 s.
Dunlop, A. R. (1995) Utstein kloster: resultatene fra de arkeologiske
forundersøkelsene 23-24.03.95 & innstillinger til det videre arbeidet i 1995.
Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning. 11 s.
Dunlop, A. R. & Sigurðsson, J. V. (1995) An interdisciplinary investigation of Bergen's
forgotten fire: Confrontation and reconciliation. Norwegian archaeological
review, 28 (2). S. 73-92.
Dunlop, A. R. (1993) Fotspor i historien: også i Bergen. Arkeo: arkeologiske
meddelelser (Nr 1). S. 26-27.
Dunlop, A. R. (1993) Report on the excavations at BRM 236 Strandgaten 55-57,
1986. Bergen, Riksantikvarens utgravningskontor for Bergen. 44, [18] s.
Dunlop, A. R. (1990) Kalk- og mørtelproduksjon - en byggestein i Bergen bys historie.
Arkeo: arkeologiske meddelelser, 1990 nr.2. S. 13-17.
Dunlop, A. R. (1986) Report on the excavations at BRM 230 Kjøttbasaren,
Vetrlidsalmenningen, 1985-86. Rapport for Riksantikvaren,
Utgravningskontoret for Bergen (Bergen).
Dunlop, A. R. (1985) Kroken 3: Brm 223: report. Bergen, Riksantikvaren.
Utgravningskontoret for Bergen. 71 bl. + vedlegg
Dunlop, A. R. (1985) report on the excavations at BRM 202 Nikolaikirkealmenningen,
1984. Rapport for Riksantikvaren, Utgravningskontoret for Bergen (Bergen).
Dunlop, A. R., Hjelle, K. L. & Sigurðsson, J. V. (1985) Kroken 3: report. [Bergen],
Riksantikvaren, Utgravningskontoret for Bergen. 71, [48] bl.
Dunlop, A. R. (1984) Report on the excavations at BRM 200 Korskirken, 1984.
<Bergen>, Riksantikvaren. 129 s., 38 pl.
Dunlop, A. R. (1982) Finnegården 6A, 1981: report. [Bergen], Riksantikvaren,
Utgravningskontoret for Bergen. 78, [60] s.
Dunlop, A. R. (1982) Øvregaten 39, 1981: report. [Bergen], Riksantikvaren,
Utgravningskontoret for Bergen. 54, [40] bl.
Dunlop, A. R., Göthberg, H. & Christensson, A. (1982) Stallen 1980 - 1982: Brm 90:
report. Bergen, Riksantikvaren. Utgravningskontoret for Bergen. 61 bl. +
planer.
Dybdahl, A. (2008) Munkeliv klosters jordegods frem til 1463: kilder og realiteter.
Historisk tidsskrift (Oslo), 87 (2). S. 225-264.
Dybdahl, A. (2002) Nidaros §2. Historisches. I: 21. Hoops Reallexikon der
Germanischen Altertumskunde. 143-145. Berlin, de Gruyter.
Dybdahl, A. (2002) Nidaros Domkirkes og geistlighets kostbarheter: belyst ved 17
skriftlige kilder 1307-1577 med oversettelser og kommentarer. Trondheim,
Tapir. 184 s.
Dybdahl, A. (2001) Middelalderkirkene i Rennebu. Fortidsminneforeningens årbok,
155(2001). S. 149-160.
Dybdahl, A. (2000) Osteologisk materiale som historisk kilde. Skrifter (Senter for
middelalderstudier), nr.11. Trondheim, Tapir
32
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Dybdahl, A. (1970) Reins kloster - kirkelig godskompleks og verdslig len: med en
oversikt over bosetning og eiendomsforhold i Rissai tiden før 1661. Skrifter
(Fosen historielag), 1. Svorkmo, Historielaget. 121 s.
Dyrendahl, E. (2007) En bygd i det historiske grenselandskapet: mangfold uten
grenser: bosetningshistorie for Surnadal 1200-1660. Masteroppgave.
Trondheim, NTNU. VIII, 121 s.
Dyrendal, K. B. (2003) Vareplombene fra Erkebispegården: små vitnesbyrd om en
stor industri. Hovedoppgave. Trondheim, NTNU. 163 s.
Dørum, K. (1998) Ryttergravene og rikssamlingen. Årbok (Romerike historielag), 19.
S. 60-80.
Dørum, K. (1998) Årmannssetet på Onsrud. Årbok (Romerike historielag), 19(1998).
S. 81-88.
Dørum, K. (1995) Sosial utjevning i Ullensaker i senmiddelalderen. Heimen, 32 (3).
S. 197-204: ill.
33
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
E – Edland til Essen
Edland, T. (2005) Premonstratenserordenen i middelalderens Norge. Hovedoppgave.
Oslo, Universitetet i Oslo. 145 s.
Edman, T. M. (2008) "Her skal byen ligge": forutsetninger for urbaniseringen av
Osloområdet i vikingtid og tidlig middelalder. Masteroppgave. Oslo,
Universitetet i Oslo.
Edquist, S., Hermanson, L. & Johansson, S. (red.) (2009) Tankar om ursprung:
forntiden och medeltiden i nordisk historieanvändning. Studies (Statens
historiska museum), 13. Stockholm, Statens historiska museum. 368 s.
Edvardsen, G., Molaug, P. B. & Reed, I. W. (2002) Skader på og bevaring av
kulturlag. I: Strategisk instituttprogram 1996-2001: Norske middelalderbyer,
NIKU 117. Strategisk instituttprogram 1996-2001: Norske middelalderbyer. S.
76-81 Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning.
Edvardsen, G. (1998) Miljøopparbeiding av Nedre Langgate, Riksveg 308, Tønsberg
kommune. Oslo, NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning. 51 s.
Edvardsen, G. & Gansum, T. (1998) Rehabilitering av Tønsberg torv: arkeologisk
overvåking og undersøkelser 1996-1997. Oslo, NIKU Norsk institutt for
kulturminneforskning. 31 s.
Edvardsen, G., Sønsterud, K. E. & Helliksen, W. (1998) Mindre arkeologiske
overvåkninger og undersøkelser i tilknytning til middelalderkirker og kirkegårder i Agder, Telemark og Vestfold, 1997. NIKU oppdragsmelding, 069.
Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning. 15 s.
Edvardsen, G. (1997) Mindre arkeologiske undersøkelser i Vestfold 1996.
Trondheim, Norsk institutt for kulturminneforskning. 30 s.
Edvardsen, G. & Sønsterud, K. E. (1997) Mindre arkeologiske overvåkinger og
undersøkelser i middelalderbyene Tønsberg og Skien 1997. Oslo, NIKU Norsk
institutt for kulturminneforskning. 46 s.
Eggen, E. (1940) Tale mot biskopene. Oslo, Samlaget. 83 s.
Eide, Ø. S. (2011) Middelalderens kirkesteder i Numedal. En arkeologisk analyse.
Masteroppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. 98 s.
Eide, O. E. (2007) Om muremåter og kirkedateringer i 1100-tallets Oslo. Collegium
medievale: tverrfaglig tidsskrift for middelalderforskning, 20(2007). S. 137-168.
Eide, O. E. (2006) Om Utsteinklosterets bygningshistorie. Collegium medievale:
tverrfaglig tidsskrift for middelalderforskning, 19. S. 164-176.
Eide, O. E. (2005) Trondenes kirke: fra 1200-tallet eller fra senmiddelalderen?
[Harstad], Trondarnes distriktsmuseum. 29 s.
Eide, O. E. (1986) Hovedøya kloster: bidrag til bygningshistorien. Hikuin, 12. S. 7378.
Eide, O. E. (1982) Innberetning til Riksantikvaren om undersøkelse av antatt
middelalderbygning på Store Åros i Røyken 1.-6. august 1979. Øvre Ervik. 6
bl.
Eide, O. E. (1978) Innberetning til Riksantikvaren om observasjoner gjort i kulturlag
utenfor Jondal kirke, Hordaland, 28.4.1978. Øvre Ervik. 3 pag. bl.
Eide, O. E. (1977) Bygningsdetaljer fra middelalderen. Arkeo: arkeologiske
meddelelser 1977. S. 25-27.
34
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Eide, O. E. (1977) Haram kirketuft. Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.26. S. 32-34.
Eide, O. E. (1977) Innberetning til Riksantikvaren om de arkeologiske undersøkelser i
"Kirketuften", Sælør, sommeren 1977. Øvre Ervik. 9 pag. bl.
Eide, O. E. (1976) Erkebispegården i Bergen. Bergen, Bergen museum. [2] bl.
Eide, O. E. (1976) Erkebispegården i Bergen. Arkeo: arkeologiske meddelelser,
1976. S. 22-25.
Eide, O. E. (1976) Helgøyprosjektet: kirkeundersøkelsen 1976. Øvre Ervik. 8 bl.
Eide, O. E. (1976) Utgravning på Hovedøya. Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.23. S.
12-16.
Eide, O. E. (1976) Utgravning på Hovedøya sommmeren 1975. Nicolay: arkeologisk
tidsskrift, Nr.23. S. 12-16.
Eide, O. E. (1975) De eldste norske byenes planmønster. Historisk tidsskrift,
54(1975). S. 1-21.
Eide, O. E. (1975) Herøy og Ulstein, to middelalderkirker på Sunnmøre. Nicolay:
arkeologisk tidsskrift, Nr.20. S. 32-39.
Eide, O. E. (1975) Innberetning til Riksantikvaren om de arkeologiske undersøkelser i
Hovedøya kloster sommer 1975. Øvre Ervik. 18 bl.
Eide, O. E. (1975) Nykirken og Erkebispegården i Bergen: det arkeologiske
materialet. Bergen. 17 bl.
Eide, O. E. (1974) Innberetning til Riksantikvaren om de arkeologiske undersøkelser
på Ulstein gamle kirkegård sommeren 1974. Øvre Ervik. 11 bl.
Eide, O. E. & oppl (1974) De toskipede kirker i Oslo: et forsøk på redatering og
opphavsbestemmelse med utgangspunkt i de siste utgravninger i
Clemenskirken. Hovedoppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. 254 bl., pl.
Eide, O. E. (1973) De toskipede kirker i Oslo: et forsøk på redatering og
opphavsbestemmelse med utgangspunkt i de siste utgravninger i
Clemenskirken. Bergen, [O. E. Eide]. 254 bl.
Eide, O. E. (1972) Utgravningene i Klemenskirken. Nicolay: arkeologisk tidsskrift,
Nr.11. S. 3-7.
Eide, O. E. (1971) Oppkomsten av Oslo: tidligere tolkningsforsøk og nyere
arkeologisk materiale. <S.l.>. 18 s.
Eide, O. E. (1970) Klemenskirken: Gamlebyen i Oslo. Oslo, [s.n.]. 6 s.
Eidnes, A. (2006) Den vanskelege historia: på villspor i Trondenes kjerke.
Haaløygminne, 87(2006)h. 3. S. 137-140.
Eikli, G. (2010) "Den dyre Knurren som er bygt paa Oustad Grund": på sporet av
sørlandsk skipsbygging i middelalderen. I: Mangesysleren: en vennebok til
Svein Mjaatvedt S. 43-57. Kristiansand, Vest-Agder fylkeskommune,
Regionalavdelingen.
Einarr, H. (2001) Laurentius saga biskups. [Oslo], Cappelen. 179 s.
Eithun, B., Rindal, M. & Ulset, T. (1994) Gulatingsloven. Norrøne tekster, nr.6. Oslo,
Instituttet. 208 s.
Ekerhovd, P. M. (2011) Bryggen in Bergen: the role of private ownership and public
authoriteies in the preservation of the World Heritage Site. I: Zarzadzanie
miejscami wpisanymi na Liste Swiatowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w
Norwegii. S. 210-229. Kraków, International Cultural Centre.
35
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Ekerhovd, P. M. & Christensson, A. (2008) Bryggen i Bergen: miljøovervåking og
integrering av arkeologi og bygningsvern. Fortidsminneforeningens årbok,
162(2008). S. 149-156.
Ekroll, Ø. (2011) De kongelige gravene i det gamle Oslo. I: 2011. Årsskrift. S. 16-23.
[Oslo], Foreningen.
Ekroll, Ø. (2011) - Eit rom med utsikt. Alle tiders, 2(2011)nr 1. S. 4-6.
Ekroll, Ø. (2011) Eit rom med utsikt: spennende funn i klosterruinane på Rein.
Fortidsminneforeningens årbok, 165(2011). S. 65-68.
Ekroll, Ø. (2011) Nye oppdagingar i Nidarosdomen: det store puslespelet. Spor,
26(2011)nr 1=H. 51. S. 16-19.
Ekroll, Ø. (2009) Om Utstein klosters bygningshistorie: avsluttende replikk. Collegium
medievale: tverrfaglig tidsskrift for middelalderforskning, 22. S. 274-280.
Ekroll, Ø. & Skoglund, F. (2009) En godt forankret katedral. Spor, 24(2009) (2=H.
48). S. 18-19.
Ekroll, Ø. (2008) Gravsteinar og gravkjellar i Veøy kyrkje - og nokre andre gamle.
Årbok / Romsdalsmuseet, 2008. 194-217.
Ekroll, Ø. (2008) Steintyper og steinbygging i mellomalderen.
Fortidsminneforeningens årbok, 162(2008). S. 27-35.
Ekroll, Ø. (2007) Borg, voll og kastell: kampen om Trondheim 1179 - 1206.
Trondhjemske samlinger, 2007. S. 77-101.
Ekroll, Ø. (2007) Ruinhistorikk: ruinars funksjon og verdi, før og no. Oslo,
Riksantikvaren. 20 s.
Ekroll, Ø. (2007) The shrine of St Olav in Nidaros Cathedral. I: The Medieval
cathedral of Trondheim: architectural and ritual constructions in their European
context. S. 127-146. Turnhout, Brepols.
Ekroll, Ø. & Haug, E. (2007) Om Utsteinklosterets bygningshistorie. Collegium
medievale: tverrfaglig tidsskrift for middelalderforskning, 20. S. 168-180.
Ekroll, Ø. (2006) Arkeologi og myter: kva skjedde omkring Nidarosdomen før 1200?
Trondhjemske samlinger, 2006. S. 7-30.
Ekroll, Ø. (2006) Arkeologi og myter: om Nidarosdomens historie før 1200. Hikuin,
33. S. 77-98.
Ekroll, Ø. (2006) Der Dom zu Nidaros: die Skulpturen der Westfassade. Trondheim,
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. 71 s.
Ekroll, Ø. (2006) Ei anna historie: norsk mellomalder i arkeologisk lys. Trondheim,
Tapir akademisk forl. 256 s.
Ekroll, Ø. (2006) Nidaros cathedral: the west front sculptures. Trondheim, Nidaros
domkirkes restaureringsarbeider. 71 s.
Ekroll, Ø. (2006) Nidarosdomen: vestfrontens skulpturer. Trondheim, Nidaros
domkirkes restaureringsarbeider. 71 s.
Ekroll, Ø. (2005) Bygning og bruk. I: Utstein kloster: og Klosterøys historie. S. 215261 [Klosterøy], Stiftelsen Utstein kloster.
Ekroll, Ø. (2005) Om bakgrunnen for Austråtts arkitektur. Årbok for Fosen, 44. S. 6172.
Ekroll, Ø. (2005) Skattejakt i Schøning-arkivet: to nyoppdaga bygningsinnskrifter frå
mellomalderen. Fortidsminneforeningens årbok, 159(2005). S. 165-172.
36
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Ekroll, Ø. (2004) Hamar: det basilikale bispedømet. I: Hamar bispestol 850 år, Hamar
bispestol 850 år. S. 13-70. Hamar, Hamar historielag.
Ekroll, Ø. (2004) Norwegian castles north of the Arctic Circle. I: Archaeologia Medii
Aevii Finlandiae, 7. Castella Maris Baltici. 6. S. 55-62. Vilnius, Lithuanian
Centre of Cultural Heritage.
Ekroll, Ø. (2004) Stein kapell på Ringerike. I: Halvdanshaugen: arkeologi, historie og
naturvitenskap. S. 105-112. Oslo, Universitetets kulturhistoriske museer.
Ekroll, Ø. (2003) Munkeby - Tautra: cisterciensermunkenes klosterruiner i Trøndelag.
[Trondheim], Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling. 41 s.
Ekroll, Ø. (2003) St. Olavs skrin i Nidaros. I: Skrifter / Senter for middelalderstudier,
NTNU, 15. Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537: søkelys på Nidaroskirkens og
Nidarosprovinsens historie. S. 325-349. Trondheim, Tapir akademisk forl.
Ekroll, Ø. & Risvaag, J. A. (2003) Pengeklang i klokkeklang. Spor: fortidsnytt fra MidtNorge 18(2003)nr 2. S. 50-51.
Ekroll, Ø. (2002) St. Olavs skrin i Nidaros. I: Scripta minora, 6. Pilgrimsvägar och
vallfartskonst: studier tillägnade Jan Svanberg. S. 63-94. Stockholm,
Sällskapet Runica et Mediævalia.
Ekroll, Ø. (2002) Steinkyrkjene i Stjørdalafylket. Årbok for (Nord-Trøndelag
historielag), 2002. S. 83-104.
Ekroll, Ø., Andresen, K. & Skartseterhagen, K. A. (2002) Der Nidarosdom:
Norwegens Nationalheiligtum. Trondheim, Nidaros domkirkes
restaureringsarbeiders forl. 32 s.
Ekroll, Ø., Andresen, K. & Skartseterhagen, K. A. (2002) La catedral de Nidaros:
santuario nacional de Noruega. Trondheim, Nidaros domkirkes
restaureringsarbeiders forl. 32 s.
Ekroll, Ø., Andresen, K. & Skartseterhagen, K. A. (2002) La cathédrale de Nidaros:
monument national sacré. Trondheim, Nidaros domkirkes
restaureringsarbeiders forl. 32 s.
Ekroll, Ø., Andresen, K. & Skartseterhagen, K. A. (2002) La cattedrale di Nidaros: il
santuario nazionale della Norvegia. Trondheim, Nidaros domkirkes
restaureringsarbeiders forl. 32 s.
Ekroll, Ø., Andresen, K. & Skartseterhagen, K. A. (2002) Nidaros Cathedral:
Norway's national sanctuary. Trondheim, The Restoration Workshop of
Nidaros Cathedral Publishing. 32 s.
Ekroll, Ø., Skartseterhagen, K. A. & Andresen, K. (2002) Nidaros domkirke: Norges
nasjonalhelligdom. Trondheim, Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forl.
32 s.
Ekroll, Ø. (2001) Det gløymde inventariet: Steinvikholm 3. juni 1537. Årbok for (NordTrøndelag historielag), 76. S. 123-136.
Ekroll, Ø. (2001) Her hvilir-: Nidarosdomens gravsteinsutstilling. Trondheim, Nidaros
domkirkes restaureringsarbeiders forl. 66 s.
Ekroll, Ø. (2000) Brønnøy kyrkje - en "ny" mellomalderkyrkje? Årbok for Helgeland,
2000. S. 157-165.
Ekroll, Ø. (2000) "Ek kys mer leghstad j Kristkirkiu": graver og gravsteinar i
Nidarosdomen i mellomalderen. Spor: fortidsnytt fra Midt-Norge 15(2000)nr 1
S. 8-11.
37
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Ekroll, Ø. (2000) Nidarosdomen - utforsking i 350 år. Fortidsvern, 26(2000)nr 4. S. 711.
Ekroll, Ø. (2000) Nidarosdomen: gudstru uttrykt i stein og glas. I: Tempel og katedral:
kunst og arkitektur som gudstroens speilbilde. S.89-104. Trondheim, Tapir.
Ekroll, Ø. (2000) Strindafylket: steinkyrkjene på Lade og Logtun. Årbok for (NordTrøndelag historielag), 77. S. 104-131.
Ekroll, Ø. & Gjersvold, S. (2000) Kartlegging av skader ved Steinvikholm borgruin.
Trondheim, Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. 29 bl.
Ekroll, Ø., Stige, M. & Havran, J. (2000) Middelalder i stein. Kirker i Norge 1. Oslo,
ARFO. 279 s.
Ekroll, Ø. (1999) Steinkyrkjene i Skeynafylket. Årbok for (Nord-Trøndelag historielag),
76. S. 104-139
Ekroll, Ø. (1997) Med kleber og kalk: norsk steinbygging i mellomalderen. Oslo,
Samlaget. 329 s.
Ekroll, Ø. (1997) Museet i Erkebispegården. Trondheim, Nidaros domkirkes
restaureringsarbeiders forl. 82 s.
Ekroll, Ø. (1997) Trønderske steinkyrkjer frå mellomalderen. Årbok for (NordTrøndelag historielag), 74. S. 103-133.
Ekroll, Ø. & Magnussen, G. (1997) Utstein kloster, Rogaland: tilstandsrapport for det
gamle murverket: dagens til stand [sic] og restaureringsforslag med
prioriteringer. Trondheim, Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. 15, [4] bl.
Ekroll, Ø. & Storemyr, P. (1997) Synfaring av Nærøy kyrkje, Nord-Trøndelag.
Trondheim, Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. 12 bl.
Ekroll, Ø. (1996) Tautra: ein del av Europas første industrikompleks. Spor: fortidsnytt
fra Midt-Norge, 11 (1). 36-38.
Ekroll, Ø. & Storemyr, P. (1996) Vår Frue kirke i Trondheim: bygningshistorisk
oversikt og tilstandsundersøkelse. Trondheim, Nidaros domkirkes
restaureringsarbeider. VII, 48, [8] bl.
Ekroll, Ø. (1995) Mariakyrkja på Gran: ombygging frå romansk til gotisk - ny form og
ny funksjon. I: Hikuin, 22. Kirkearkæologi i Norden: [Foredrag ved det femte
symposium "Kirkearkæologi Norden" i Viborg, Danmark 1993]. S. 95-110.
Højbjerg, Hikuin.
Ekroll, Ø. (1995) Moster: trygg hamn i 1000 år. [Oslo], Boksenteret forl. 79 s.
Ekroll, Ø., Krokstad, J. I. L. & Søreide, T. (1995) Nidaros domkirke og
erkebispegården. Trondheim, Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forl.
62 s.
Ekroll, Ø., Søreide, T. & Krokstad, J. I. L. (1995) La Cathédrale de Nidaros: et le
palais des archevêques. Trondheim, Nidaros domkirkes
restaureringsarbeiders forl. 62 s.
Ekroll, Ø., Søreide, T. & Krokstad, J. I. L. (1995) Nidaros Cathedral and the
Archbishop's Palace. Trondheim, Nidaros Cathedral's Restoration Workshop's
Publishers. 62 s.
Ekroll, Ø., Søreide, T. & Krokstad, J. I. L. (1995) Nidarosdom und Erzbischofspalast.
Trondheim, Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forl. 62 s.
Ekroll, Ø. (1994) Steinbygging i Noreg. Hustad kyrkje. Logtun kyrkje. Moster kyrkje.
Sakshaug kyrkje. I: En Reise gjennom norsk byggekunst:
38
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Fortidsminneforeningens eiendommer gjennom 150 år. S. 97-130 [Oslo],
Riksantikvaren; Fortidsminneforeningen.
Ekroll, Ø., et al. (1993) Håndverk og byggeskikk i middelalderen. [Bergen], Bryggens
museum. 116 s.
Ekroll, Ø. (1991) Lensherreresidensen på Akershus. Fortidsminneforeningens årbok,
145(1991). S. 93-102.
Ekroll, Ø. (1991) Mellomalderske kyrkjestader. Kirkegårdskultur, Nr.1(1991). S. 19-25
Ekroll, Ø. (1991) Oslo 1537-1627: mellomalderby eller renessanseby?
Fortidsminneforeningens årbok, 145(1991). S. 73-92.
Ekroll, Ø. (1990) Byens herlighed. Riksantikvarens skrifter, 6. Oslo, Riksantikvaren.
96 s.
Ekroll, Ø. (1989) Olavskyrkja: 8 fragment blir monument. Trondheim. 77 s., pl.
Ekroll, Ø. & Houen, G. (1989) De gamle bygninger i Trondheim folkebibliotek.
Trondheim, Trondheim kommune. [10] s.
Ekroll, Ø. (1986) "Byens herlighed": ei bygningsarkeologisk undersøking av Bergens
mellomalderske vinkjellar og rådhus på Breidaalmenningen. Hovedoppgave.
Bergen, Universitetet i Bergen. 236 bl., [2] pl.
Ekstrøm, H. (2006) Begravelsene ved Olavsklosteret- en osteoarkeologisk analyse
av benmaterialet fra dominikanernes kloster i Gamlebyen, Oslo.
Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 122 s.
Eliassen, F.-E. (2009) Ladesteder og strandsteder: havner, husklynger - og byer?:
skiftende realiteter fra middelalderen til 1800-tallet. I: Den urbane underskog:
strandsteder, utvekslingssteder og småbyer i vikingtid, middelalder og tidlig
nytid. S. 133-145. Oslo Novus forl.
Eliassen, S. G., et al. (red.) (2001) St. Olavs Vold. Årbok (Borgarsyssel museum),
1999-2000, nr.6. Sarpsborg, Museet. 151 s.
Eliassen, F.-E. (1997) Bondegårder og bygrunn: grunneie og grunnleie i Risør,
Arendal og Grimstad på 1600- og 1700-tallet. Aust-Agder-arv 1996: årbok for
Aust-Agder kulturhistoriske senter, 1996. S. 7-36.
Ellefsen, T. (2009) Runeskriftens opphør i seinmiddelalderen: runer og runeinnskrifter
i Norge 1325-1500. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 125 s.
Elstad, H. (1998) Kristningsprosessen og den norske kyrkja i mellomalderen. Årbok
(Romerike historielag), 19(1998). S. 108-121.
Elster, E. & Storsletten, O. (1990) Tanum kirke. Oslo, Riksantikvaren. 36 bl., 16 pl.
Elster, E. & Storsletten, O. (1989) Tjølling kirke. Oslo, Riksantikvaren. 53 bl. + pl.
Elster, E. (1985) Hovedøya klosterruin: plan for istandsetting av ruinområdet. Oslo,
Riksantikvaren. 39 s.
Elvestad, E., Nitter, M. & Selsing, L. (2009) Tverrfaglig innfallsvinkel til
verneprognoser og vernestrategi for maritime kulturminner knyttet til
anløpsplasser og leder fra jernalder og middelalder. I: AmS-Varia, 49.
Tverrfaglige perspektiver. S. 131-186. Stavanger, Universitetet i Stavanger,
Arkeologisk museum.
Elvestad, E. (2002) Skjulte havner: førreformatoriske havner i Rogaland. Årbok /
Stavanger Museum, 2001. S. 5-40.
39
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Elvestad, E. & Opedal, A. (2001) Maritim-arkeologiske forundersøkelser av
middelalderhavna på Avaldsnes, Karmøy. Stavanger, Arkeologisk museum i
Stavanger. 110 s.
Emanuelsson, A. (2005) Kyrkojorden och dess ursprung: Oslo biskopsdöme perioden
ca 1000-ca 1400. Doktoravhandling. Göteborg, Universitetet. 339 s.
Engebretsen, C. S. (2011) Fra dominikanerkonvent til bispegård. Alle tiders, 2 (2). S.
25.
Engebretsen, C. S. (2011) Olavsklosteret gjenåpnet for publikum. Alle tiders, 2 (2). S.
24.
Engebretsen, C. S. & Olaisen, A. (2011) Olavsklosteret: Ruinkonservering 20072011. Oslo, Riksantikvaren. 38 s.
Engebretsen, C. S. (2007) Ora et labora: romansk murverk - materialteknologi og
ressursorganisering i det 12. århundres steinkirkeindustri belyst gjennom
petrografi. Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 1b. (flere pag.)
Engen, T. (2008) Bruk og gjenbruk: en undersøkelse omkring gjenbruk av
trematerialer i middelalderens Oslo belyst ved materiale fra Søndre felt og
Mindetstomt. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 105 s.
Engen, R. V. (1999) Fra Gimsøydaleren til petrokjemi. Fortidsvern, 25(1999)nr 3. S.
11-13
Engtrø, D.-Ø. H. (2009) Runeinnskriftene på Nidarosdomen. Trondhjemske
samlinger, 2009. S. 91-114.
Engtrø, D.-Ø. H. (2005) Bruk av epigrafisk skrift i middelalderens Trondheim: med
utgangspunkt i kontekstuell analyse av runeinnskrifterpå Nidarosdomen og fra
bygrunnen. Masteroppgave. Trondheim, NTNU. V, 76 s.
Enoksen, M. (2009) Kammakeren: en studie av kvalitet, flid og ferdigheter i
håndverket belyst gjennom kammer fra middelalderens Trondheim.
Masteroppgave. Trondheim, NTNU. S.84, [30] s.
Eriksdotter, G., Larsson, S. & Löndahl, V. (red.) (2000) Att tolka stratigrafi: det tredje
stratigrafimötet Åland 1999. Meddelanden från Ålands høgskola, nr.11.
Mariehamn, Høgskolan. 243 s.
Eriksen, A. & Sigurðsson, J. V. (2009) Negotiating pasts in the Nordic countries:
interdisciplinary studies in history and memory. Lund, Nordic Academic Press.
315 s.
Eriksson, J.-E. G. (2013) Middelalderske kulturminner: forvaltningsredskaper. I:
Utfordringer for norsk middelalderarkeologi. Rapport fra seminar 2008. S. 91102. Oslo, Riksantikvaren.
Eriksson, J. E. G. (2006) Monitoring urban deposits - a full scale experiment in
Tønsberg. I: Archaeology and environment, 21. Proceedings from the 8th
Nordic conference on the application of scientific methods in archaeology,
Umeå 2001. S. 101-110. Umeå, University of Umeå.
Eriksson, A.-L. (2001) Town and castle as framework for social structure - Norwegian
examples. 3-4. I: Archaeologia Medii Aevii Finlandiae, 5. Castella Maris Baltici.
S. 49-55. Turku [The Society for Medieval Archaeology in Finland: Malbork
Castle Museum].
Eriksson, M. (1999) "Deo soli gloria": fra hedendom til kristendom i Vest-Agder.
Årsskrift (Agder historielag), 75(1999). S. 36-48.
40
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Eriksson, A.-L. (1998) Teie hovedgård og anlegget på Storøya. I: NIKU Fagrapport,
009. Storøya - Hamarbiskopens ladegård i middelalderen?: seminarrapport. S.
38-41 Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning.
Eriksson, A.-L. (1997) Historical monuments as archaeological objects. I: Visions of
the past: trends and traditions in Swedish medieval archaeology. S. 763-776.
Stockholm, Central Board of National Antiquities.
Eriksson, J. E. G. (1996) Bruk eller forbruk av Slottsfjellet, Tønsberg: utredning av
behovet for vedlikehold, skjøtsel, bruksregler og informasjon. Arkeologiske
rapporter fra Tønsberg 11. Tønsberg, Riksantikvaren, Distriktskontor Syd. 33
s.
Eriksson, A.-L. (1995) Maktens boningar: norska riksborgar under medeltiden. Lund
studies in medieval archaeology, 14. Stockholm, Almqvist & Wiksell
International. 179 s.
Eriksson, J. E. G. (red.) (1994) Norsk byarkeologi i 25 år, fra 1970 til 1995: hva nå?
Fra Utgravningskontorets seminar 01.09.1994. Tønsberg, Riksantikvaren. 42
s.
Eriksson, J. E. G. (1994) Borre i middelalderen - kirker i en jordbruksbygd. I: 1994.
Fra hammer til kors: 1000 år med kristendom: brytningstid i Viken. S. 118-141.
Oslo, Schibsted.
Eriksson, J. E. G. (1994) Tunsberg på Snorres tid. I: Tverrfaglige seminarer i
Tønsberg: rapport, 2. Seminaret "Snorre - litterat og historiker": 24.-26.
november 1993. S. 9-16. Tønsberg, Tønsberg bibliotek; Riksantikvaren,
Utgravningskontoret.
Eriksson, J. E. G. (1994) Å forvalte sitt pund - om klostre og næringer. I: 1994. Fra
hammer til kors: 1000 år med kristendom: brytningstid i Viken. S. 215-232.
Oslo, Schibsted.
Eriksson, J. E. G. (1992) The use of botanical analysis in prehistoric and medieval
deposits of Tønsberg. Pact: journal of the European study group on physical,
chemical, mathematical and biological techniques applied to archaeology (36).
S. 51-66.
Eriksson, J. E. G. (1992) Gamle Tønsberg: rusletur i gamle Tønsberg - en guide for
vandrere. Tønsberg, Stiftelsen Gamle Tønsberg. 57 s.
Eriksson, J. E. G. (1992) Kommentar - til Forståelse av middelalderbyen Tønsberg.
Vestfoldminne, 1992. S. 24-26.
Eriksson, J. E. G. (1992) Olavsklosteret i Tønsberg - en introduksjon. I: Tverrfaglige
seminarer i Tønsberg, Rapport 1. Seminaret "Kloster og by" 11.-13. november
1992: omkring Olavsklosteret, premonstratenserordenen og klostervesenet i
middelalderen. S. 5-8. Tønsberg, Tønsberg bibliotek og Riksantikvaren,
Utgravnings-kontoret for Tønsberg.
Eriksson, J. E. G. (1992) Sten og torv eller tre?: tidlig og førmiddelaldersk bebyggelse
i Tønsberg. I: Lund studies in medieval archaeology, 9. Medeltida
husbyggande: symposium i Lund november 1989. S. 28-42. Stockholm,
Almqvist & Wiksell.
Eriksson, J. E. G. (1992) Tønsberg og omlandet - Olavsklosterets økonomiske
grunnlag i Vestfold. I: Tverrfaglige seminarer i Tønsberg, Rapport 1. Seminaret
"Kloster og by" 11.-13. november 1992: omkring Olavsklosteret,
premonstratenserordenen og klostervesenet i middelalderen. S. 94-111.
41
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Tønsberg, Tønsberg bibliotek og Riksantikvaren, Utgravnings-kontoret for
Tønsberg.
Eriksson, J. E. G. (1992) Kommentar til artiklene: Forståelse av middelalderbyen
Tønsberg Vestfoldminne. S. 24-26.
Eriksson, J. E. G., et al. (1992) "Rusletur i gamle Tønsberg - en guide for vandrere".
Gamle Tønsberg, 11. Tønsberg, Stiftelsen Gamle Tønsberg. 57 s.
Eriksson, A.-L. (1991) Middelalderens institusjoner - et fremtidsperspektiv. Nytt fra
Utgravningskontoret i Bergen (N.U.B.), 1. S. 159-167.
Eriksson, J. E. G. (1991) Central places and change in late prehistoric and early
medieval period in Vestfold. Laborativ Arkeologi (No. 5). S. 65-74
Eriksson, J. E. G. (1991) "... den ældste Kiøbstæd i Norge, Tonsberg ...". Nytt fra
Utgravningskontoret i Bergen (N.U.B.), 1. S. 57-68.
Eriksson, J. E. G. (1991) Tunsberg i tid og rom - spor av sentrumsfunksjoner. I:
Gunneria, 64. Sentrum - Periferi: sentra og sentrumsdannelser gjennom
førhistorisk og historisk tid: den 18. nordiske arkeologkongress, Trondheim
28.8.-4.9.1989. S. 317-330 Trondheim, Universitetet i Trondheim.
Vitenskapsmuseet.
Eriksson, A.-L. (1990) Gerhard Fischer og middelalderborgene - forskning og vern i
krig og fred. Fortidsminneforeningens årbok, 144(1990). S. 95-104.
Eriksson, J. E. G. (1990) "Central places and change in late prehistoric and early
medieval period in Vestfold". Tønsberg, Riksantikvaren. 10 bl.
Eriksson, J. E. G. (1990) De Arkeologiske undersøkelsene i Storgaten 47, Tønsberg
1971. Arkeologiske rapporter fra Tønsberg 5. [Tønsberg], Riksantikvaren.
Utgravningskontoret for Tønsberg. 141, [49] s.
Eriksson, J. E. G. (1990) Early Medieval Tønsberg: dating problems and the results.
Norwegian archaeological review, 23 (1/2). S. 9-20.
Eriksson, J. E. G. (1990) Forholdet mellom kirken, sognets og jordens størrelse
transformasjon av bygdestruktur til sakralstruktur. Arkeologiske rapporter fra
Tønsberg, Nr.3. S. 23-36.
Eriksson, A.-L. (1988) Norska riksborgar - återupplivande av ett forskningsområde.
META, 1988 nr.4. S. 3-18.
Eriksson, A.-L. (1983) Fransiskanerklosteret i Tønsberg - et aktualisert
middelalderanlegg. Vestfoldminne, 1983. S. 3-8.
Eriksson, J. E. G. (1977) "Snitt gjennom det høymiddelalderske bryggeområdet i
Tönsberg". Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.26. S. 23-27.
Eriksson, J. E. G. (1977) Nåtid og fortid i bygrunnen: kloakkanlegg og arkeologi i
Tønsberg 1976. Vern og virke: årsberetning fra Riksantikvaren og den
antikvariske bygningsnemnd, 1976. S. 1-9.
Eriksson, J. E. G. (1976) Utgravning i Slottsbakken, Tønsberg. Nicolay: arkeologisk
tidsskrift, Nr.23. S. 3-5.
Eriksson, J. E. G. (1976) De arkeologiske undersøkelsene i Nedre Langgate i 1976.
Tønsberg. 6 s.
Eriksson, J. E. G. & Thoresen, P. (red.) (1976) Middelalderbyen. Gamle Tønsberg, 5.
Tønsberg, Høgskolen i Vestfold. 74 s.
Eriksson, J. E. G. (1975) Hvistendahl-tomten i Tønsberg. Nicolay: arkeologisk
tidsskrift, Nr.20. S. 22-28.
42
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Eriksson, J. E. (1974) Nedre Langgate 45 Tønsberg. Nicolay: arkeologisk tidsskrift,
Nr.17. S. 5-13.
Eriksson, J. E. G. (1973) Utgrävning i Tønsbergs's stadskärna, 15/6 - 1/9 1972.
Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.13. S. 15-20.
Ersgård, L. (1995) Thirteen essays on medieval artefacts. Lund, Universitetets
hisoriska museum. 187 s.
Ersland, G. A. & Solli, A. (2012) Bispeby og borgarby. Frå opphavet til 1815, B. 1.
Stavanger, Wigestrand. 415 s.
Ersland, G. A. (2011) Byens konstruksjon, varige spor i byens landskap. Oslo, Dreyer
Ersland, G. A. (2011) Erkebisbegarden og Håkonshallen. Noku - Hordaland.
Konferanse 09.03.11 - 09.03.11, Bergen.
Ersland, G. A. (2011) Kven eigde byen? Bygrunnlegging, grunneige og grunnleige i
Bergen og eit utval nordeuropeiske byar. Oslo, Dreyer
Ersland, G. A. (2011) På leit etter den eldste byen. Foredrag. Stavanger historiske
forening. Årsmøte 23.02.11 - 23.02.11, Stavanger.
Ersland, G. A. (2010) Bergen medieval history. Centre for medieval studies - Summer
school. Konferanse 09.08.10 - 14.08.10, Bergen.
Ersland, G. A. (2010) Opponent til Erika Harlitz: Urbana system och riksbildning i
Skandinavien. Göteborgs universitet. Disputas 06.05.10 - 06.05.10, Göteborg.
Ersland, G. A. & Kristoffersen, K. K. (2008) Byens ansikt 1580-1740. Bergen
museums skrifter, nr. 25. Bergen, Museet. [20] s.
Ersland, G. A. (2005) Hanseatene og Bryggen i Bergen. Bergen, Kapabel. 76 s.
Ersland, G. A. (1994) Kven eigde byen?: ei gransking av opphavet og utviklinga av
grunnleige i Bergen og eit utval nordeuropeiske byar. Doktoravhandling.
Bergen, Historisk institutt, Universitetet i Bergen. 249 s.
Espeland, E. & Mikkelsen, L.-E. (red.) (2004) Spor i jord: parken og hagen på
Bogstad restaureres: foredrag ved seminarene Hagearkeologi - spor i jord,
Bogstad 2003 og 2004. Oslo, Bogstad stiftelse. 143 s.
Espelund, A. (1989) Smedene på Ørene. Metallverksteder i middelalder-Trondheim:
rapport fra utgravningene i Mellager-kvartalet 1987. Arkeologiske
undersøkelser i Trondheim, 2. Trondheim. 256 s.
Essen, M. v. (1995) Kongelige ambassadører for hagekunst. Norsk hagetidend,
1995, nr.2. S. 82-85.
43
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
F – Fadic til Fønnebo
Fadic, C. R. (2007) Transformasjon på Kristiansten festning: kunnskapssenter med
fokus på teknologi, vitenskap og matematikk. Hovedoppgave. [Trondheim],
NTNU. 1 optisk plate (CD-ROM).
Fagerland, T. E. & Paasche, K. (red.) (2011) 1537 - kontinuitet eller brudd?
Trondheim, NIKU. 305 s.
Fahre, K. S. (2006) Mye historie i veggene. Byggaktuelt, 2006 nr.5. S. 82-84
Falck, T., et al. (2013) Faglig program. Problemstillinger knyttet til arkeologiske
havner. Oslo, Norsk maritimt museum. 54 s., 6 fold. bl.
Falck, A. M. (2010) Aust-Agders døpefonter fra middelalderen. Aust-Agder-arv ...:
årbok for Aust-Agder kulturhistoriske senter, 2010. S. 112-161.
Falk, A.-B. (2008) En grundläggande handling: byggnadsoffer och dagligt liv i
medeltid. Lund, Nordic Academic Press.
Farbregd, O. (1976) Eit gardsanlegg i Namdalseid. Nicolay: arkeologisk tidsskrift,
Nr.25. S. 4-8.
Fasteland, A., Lødøen, T. K. & Skår, Ø. (red.) (1999) Jordbruk i Vest-Norge. Arkeo:
arkeologiske meddelelser 1999, nr.1. Bergen, Museet. 56 s.
Faye, L. (1882) Hospitaler og milde Stiftelser i Norge i Middelalderen. Foredrag
holdte i det Medicinske Selskab i Kristiania 1881. Kristiania, Det Steenske
Bogtrykkeri. 80 s.
Fett, T. (1991) Farge på byen: om farger og fargebruk i Bergen ca 1200-1900:
samarbeidsutstilling mellom Bryggens museum ... [et al.]: Bryggens museum,
29. juni-25. august 1991. Bergen, Bryggens museum. 31 s.
Fett, T. (1990) Hva var det egentlig som hendte. Årbok (Gamle Bergen museum),
1990. S. 5-29.
Fett, T. (1990) Regulering og gjenoppbygging. Årbok (Gamle Bergen museum),
1990. S. 49-57.
Fett, T. (1975) Nye gløtt fra Oslo på 1500-tallet. Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.20.
S. 17-21.
Fett, T. M. (1974) Stofa ok streti: trekk fra byggeskikk og byplanmønster i nordisk
middelalder, med utgangspunkt i Oslo. Hovedoppgave. Oslo,
Arkitekthøgskolen i Oslo. 212 bl.
Fett, H. (1950) Av Olavsklosterets krønike. I: Døde røster fra Norges fortid. S. 117133. Oslo, Gyldendal.
Finstad, E. (2009) Bygge- og ildstedskikk på landsbygda i Sørøst-Norge i
middelalder. I: Varia (Kulturhistorisk museum. Fornminneseksjonen), 71. Den
Tapte middelalder?: middelalderens sentrale landbebyggelse. S. 111-126.
Oslo, Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.
Finstad, E. (1998) Hus på landsbygda i Sørøst-Norge i vikingtid og tidlig middelalder:
en analyse med hovedvekt på konstruksjon, planløsning, funksjon og
ildstedstype. Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 113, [9] s.
Fischer, G. & Fischer, D. (1980) Bergenhus. Norske kongeborger, B. 2. 203 s.
Fischer, G. & Fischer, D. P. (1980) Bergenhus. Norske kongeborger, b. 2. Oslo,
Gyldendal. 203 s.
44
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Fischer, G. (1974) Klosteret på Hovedøya: et Cistercienseranlegg. Fortidsminner, 61.
Oslo, Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. 59 s.
Fischer, G. (1969) Katedral og Kongsgård: førti års oppdagerferd på Bergenhus.
Bergen. 1 bl.
Fischer, G. (1965) Utstein kloster: kongsgård, kloster, herregård. Stavanger,
Stiftelsen Utstein kloster. 27, [5] s.
Fischer, G., et al. (1960) Til felts mot forfall: bevaringen av vår stenarkitektur fra
middelalderen: [arkitekt Gerhard Fischer på 70-årsdagen 12. juli 1960]. Oslo,
Cappelen. [12] bl., 94 pl., [4] bl.
Fischer, G. (1951) Norske kongeborger. Oslo, Gyldendal. 2 b.
Fischer, G. (1950) Minneparken i det gamle Oslo: veiledning til Byjubileet 1950. Oslo.
[4] s.
Fischer, G. (1950) Oslo under Eikaberg: 1050-1624-1950. Oslo, Aschehoug. 155 s.
Fischer, G. (1938-1939) Arkitekt Peter Blix' undersøkelser på Bergenhus 1880-93: III. Særtrykk av Skrifter (Bergens historiske forening), 43-44. Bergen,
Foreningen. 2 b.
Fischer, G. (1935) Cistercienserne og Hovedøya. Fortidsminner !3. Oslo, Foreningen.
59 s.
Fischer, G. (1922) En forsvunden by, som dukker frem av glemselen. NordmandsForbundets julehefte 1922. S. 23-31.
Fischer, G. (1921) Middelalderens Oslo. Årsberetning / Foreningen til norske
fortidsminnesmerkers bevaring, 76(1920). S. 124-174.
Fischer, G. (1917) Middelalderens bispeborg i Oslo: de nyeste utgravningene. St.
Hallvard. S. 256-274.
Fiskaa, T. S. (2006) Fra manns minne til pergament: overgang fra muntlige til
skriftlige rutiner i Gudbrandsdalen fra 1274 til 1390. Hovedoppgave. Oslo,
Universitetet i Oslo. 210 s.
Fjeld, O. T. (1985) Norske festningsanlegg - fra middelalder til moderne tid.
Fortidsvern, 11 (1). S. 4-13.
Flaatten, A. (1997) Skeidi kirke: det gåtefulle bygget. Bamble gjennom tidene:
årsskrift. 1997. S. 18-23.
Fladby, R. & Sandnes, J. (1979) På leiting etter den eldste garden. Skrifter fra Norsk
lokalhistorisk institutt, 6. [Oslo], Universitetsforlaget. 169 s.
Flemming, B. (2005) Kaupang: Norges første by. [Tønsberg], Vestfold
fylkeskommune. 18 s.
Flodin, L. (1989) Kammakeri i Trondheim ca 1000-1600: en kvantitativ analyse av
horn- och benmaterialet på Folkebibliotekets tomt, i Trondheim. Meddelelser.
Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten, 14. 153 s.
Flodin, L. (1987) Stratigrafisk analyse: delfelt FO,FY-v,FY-ø og FZ. Meddelelser ...
Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten, 10. 317 s.
Flodin, L. (1986) Stratigrafisk analyse: delfelt FH og FL. Meddelelser ... Fortiden i
Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten, 9. 215 s.
Flodin, L., Germer, P. & Lindh, J. (1983) Rapport over de arkeologiske utgravningene
i Øvre Langgate 57/59, Tønsberg, 1982. Tønsberg, Utgravningskontoret for
Tønsberg. 1b (flere pag.)
45
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Foldøy, K. (2007) Steinalteret i Hamre kyrkje. Osterøy i soge og samtid: sogeskrift for
Osterøy. S. 33-36.
Foldøy, K. & Nitter, M. (red.) (2000) Avaldsnes: arkeologi - naturhistorie kulturhistorie. Tema. Frá haug ok heiðni: tidsskrift for Rogalands arkeologiske
forening, 2000, nr.3. Stavanger, Foreningen. 55 s.
Foldøy, O. (red.) (1997) Frøyas hus: rapport fra fagseminaret "Kvinne- og dagligliv i
sagatid", som ble holdt på Hamar 28.-29. april 1994, 38. Stavanger,
Arkeologisk museum i Stavanger. 165 s.
Folkvord, A. (2007) Dekorerte tresaker fra folkebibliotekstomta i Trondheim:
beskrivelse, analyse og vurdering. Hovedoppgave. Oslo, A. Folkvord. 109 s.
Foosnæs, K. (2011) Munkeby klosterruiner: innblikk i klosterets hemmeligheter.
Årbok / Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, 165. S. 47-63.
Foosnæs, K. & Rev, u. (2006) Quod superest monasterii hic quondam fundati: en
bygningsarkeologisk undersøkelse av Munkeby kloster. Masteroppgave.
Trondheim, NTNU. IV, 138 s.
Forsåker, A.-L. & Göthberg, H. (1986) Stratigrafisk analyse: delfelt FJ, FN og FW.
Meddelelser ... Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten, 7. 286 s.
Fredriksen, G. (1981) Kirken på Furuset. Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.35. S. 4348.
Fry, S. C. (2010) Jernvinnehaugen: ved Fauskodammen, i Smådøl i Nore og Uvdal:
"et av de største enkeltanlegg fra eldre jernalder i Norge". Langs Lågen,
32(2010). S. 167-177.
Frölén, H. F. (1910) S:t Olof i Tönsberg: raserad gråstenskyrka, Jarlsbergs amt. I:
Nordens befästa rundkyrkor: en konst- och kulturhistorisk undersökning med
250 bilder. Andra delen. S. 11-15. Stockholm, Lars Frölén.
Fuglesang, S. H. (2013) Copying and creativity in Early Viking ornament. I: The
Northern world, 58. Early medieval art and archaeology in the northern world.
S. 825-841. Leiden, Brill.
Fuglesang, S. H. & Lange, B. C. (1990) Den Monastiska bildvärlden i Norden.
Konsthistorisk tidskrift, 59(1990) nr. 1/2.
Fulsebakke, E. H., et al. (2006) Verneplan Kristiansten festning. Oslo, Nasjonale
festningsverk, Forsvarsbygg. 235 s.
Furulund, B. F. (2007) Fra biskop til bonde: bruks- og symbolendring av relikviekors
fra ca. 1330 til 1600. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 125 s.
Fyllingsnes, F. (2004) Notow: hanseatane si hamn på Avaldsnes. Heimen, 2004. S.
3-21.
Fægri, K. (1987) Klostervesenets bidrag til Norges flora og vegetasjon.
Fortidsminneforeningens årbok, 141(1987). S. 225-238.
Færden, G., Schia, E. & Molaug, P. M. (1990) Dagliglivets gjenstander. De
Arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo, 7-8. Øvre Ervik, Alvheim &
Eide. 2 b.
Færden, G. (1982) En loddsats fra Eidskog kirke. Nicolay: arkeologisk tidsskrift,
Nr.39. S. 25-30.
Fønnebo, B. (2010) Jernvinnehaugen: ved Fauskodammen, i Smådøl i Nore og Uvda
l: "et av de største enkeltanlegg fra eldre jernalder i Norge". Langs Lågen,
32(2010). S. 167-177.
46
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
G – Gabrielsen til Göthberg
Gabrielsen, T. (2007) Riksombudsmenn i Nord-Norge 850-1350. Masteroppgave.
Oslo, Universitetet i Oslo. VI, 206 s.
Gabrielsen, K. (2005) Steinkorset ved Fantoft stavkirke: fortidsminne på vandring.
Riss, 3(2005)nr 1. S. 12-17.
Gabrielsen, K. H. (2002) Vestlandets steinkors: monumentalisme i brytningen mellom
hedendom og kristendom. Hovedoppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. IV,
150, III bl.
Gabrielsen, T. (1998) Kirkeoppkomsten i Nord-Norge: en analyse av årsak og
beliggenhet til tidlige kirker i området mellom Bodø og Tromsø.
Hovedoppgave. Tromsø, Universitetet i Tromsø. 112 s.
Galåen, E. (2007) Danske maktforhold i Norge i tidlig middelalder: en kildekritisk
studie. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo.
Gansum, T. (2009) Rurale strukturer, urbane funksjoner og definisjonsdiskurser. I:
Den urbane underskog: strandsteder, utvekslingssteder og småbyer i vikingtid,
middelalder og tidlig nytid. S. 20-40. Oslo Novus forl.
Gansum, T. & Østigård, T. (2004) The ritual stratigraphy of monuments that matter.
European journal of archaeology, 7 (No. 1). S. 61-79.
Gansum, T. (1997) Arkeologiske undersøkelser og overvåking i Nedre Langgate 30
E, Tønsberg: problematikk omkring typer og bruk av kvistnagler. Trondheim,
Norsk institutt for kulturminneforskning. 54 s.
Gansum, T. (1996) Arkeologisk sjaktovervåking og undersøkelser i Nedre Langgate,
Tjømegaten og Pelagoskvartalet, Tønsberg. Oslo, Norsk institutt for
kulturminneforskning. 37 s.
Garstein, O. (1990) Mariu-klaustr i Höfudey: Cistersienserklostret på Hovedøya
vigslet til den hellige jomfru Maria og til martyrkongen St. Edmund av East
Anglia iEngland. Oslo, Katedralskolen. 64 s.
Gervin, K. (2011) Reisefører for Norge det Herrens år 1315: Oslo, Bjørgvin, Nidaros,
Stavanger, Tunsberg, Hamar og Hålogaland. Oslo, Pax. 160 s.
Gervin, K. (2007) Klostrene ved verdens ende: Lyse, Nonneseter, Hovedøya,
Munkeby og Tautra. Oslo, Pax. 329 s.
Gillow, J. E. (2011) Bryggen in Bergen World Heritage Site. I: Outstanding universal
value and monitoring of World Heritage properties. S. 156-175. Warsaw,
National Heritage Board of Poland.
Gísli Gestsson (red.) (1982) Nomina rerum mediævalium: nomenklatur på
gjenstander fra nordisk middelalder. Stockholm, Nomenklaturprojekt för
föremålsregistrering i Norden. 2 b.
Gjerde, H. S. (2008) Runde tufter i Hallingdal - en indikasjon på samisk bosetning?
Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 90 s.
Gjerland, L. (2005) Middelalderparken i fare!: bydebatt. St. Hallvard: illustrert tidsskrift
for byhistorie, miljø og debatt, 83(2005)nr 1. S. 32-38.
Gjerpe, L. E. (2009) Tuft fra 1100- og 1200-tallet på Fyldpå, Vestfold. I: Varia
(Kulturhistorisk museum. Fornminneseksjonen), 71. Den Tapte middelalder?:
middelalderens sentrale landbebyggelse. S. 165-173. Oslo, Kulturhistorisk
museum, Fornminneseksjonen.
47
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Gjerpe, L. E. (2000) Storøya - hamarbispens hovedgård?: det middelalderske
monumentalanlegget på Ringerike i en bygningshistorisk, økonomisk og
administrativ sammenheng. Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 116,
[12] s.
Gjersvold, S. & Ekroll, Ø. (2000) Tilstandsrapport for Munkeby klosterruin.
Trondheim, Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. 39 bl.
Gjessing, H. (1913) Tunsbergs historie i middelalderen til 1536. Kristiania, Steen.
VIII, 182 s.
Gjesvold, P. E. (1999) Fire steinkjellere i Hamar bispedømme: en undersøkelse av
kjellernes bygningshistorie og funksjon. Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i
Oslo. 119 s.
Gjone, E. (1996) Et bidrag til middelalderens historie. Fortidsminneforeningens årbok,
150(1996). S. 179-190.
Gjone, E. & Berg, A. (1996) Utvalgte forelesninger om eldre norsk byggekunst.
[Trondheim], Institutt for arkitekturhistorie, NTNU. 1 b. (flere pag.)
Gläser, M., et al. (1993) Archäologie des Mittelalters und Bauforschung im
Hanseraum: eine Festschrift für Günter P. Fehring. Rostock, Konrad Reich.
535 s.
Glørstad, H., et al. (red.) (2006) Historien i forhistorien: festskrift til Einar Østmo på
60-års dagen. Oslo, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 414 s.
Gołembnik, A. & Dunlop, A. R. (1996) A system for documentation and processing of
information from medieval urban deposits. I: Arkæologiske rapporter (Esbjerg
Museum), 1. Proceedings from the 6th Nordic Conference on the Application
of Scientific Methods in Archaeology, Esbjerg 1993. S. 247-257. Esbjerg,
Esbjerg Museum.
Gołembnik, A. (1993) Report on the excavations in Finnegården 3A, 1982. Bergen,
Riksantikvarens utgravningskontor for Bergen. 40, [68] s.
Good, G. L., Jones, R. H. & Ponsford, M. W. (red.) (1991) Waterfront archaeology:
proceedings of the third International Conference on Waterfront Archaeology
held at Bristol 23-26 September 1988. CBA research report, 74. London,
Council for British Archaeology. xii, 201 s.
Graham-Campbell, J. & Valor, M. (red.) (2007) Eight to twelfth centuries AD. The
Archaeology of Medieval Europe, B.1. Århus, Aarhus University Press. 479 s.
Grankvist, R. (2008) Gløshaugen i Namdalen: kjerkhaug i snart 850 år, 50. S. 24-44.
Grankvist, R. & Ekroll, Ø. (2007) Vår Frue kirke: 800 år i byens hjerte. Trondheim,
Tapir akademisk forl. 223 s.
Grankvist, R. & Aase, M. (2006) Nidaros kirkes spital 1277-2006. Trondhjems
hospitals kirke 300 år 1706-2006. Trondheim, Tapir akademisk forl. 224 s.
Grankvist, R. (1982) Nidaros kirkes spital 700 år: Trondhjems hospital 1277-1977.
Trondheim, Brun. 368 s.
Grieg, S. (1933) Middelalderske byfund fra Bergen og Oslo. Oslo, Akademiet. 430 s.
Griffin, K. & Sandvik, P. U. (1989) Frukter, frø og makrofossiler: funksjoner og
aktiviteter belyst gjennom analyser av jordprøver. Meddelelser ... Fortiden i
Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten. 108 s., pl.
48
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Griffin, K. & Schia, E. (1988) "Mindets Tomt"-"Søndre felt": animal bones, moss-,
plant-, insect- and parasite remains. De Arkeologiske utgravninger i
Gamlebyen, Oslo, 5. Øvre Ervik, Alvheim & Eide. 200 s.
Griffin, K. (1982) Utgrävningen på Helgeandsholmen: analyser av jordprover från 7
båtar. Stockholm. 25 bl.
Griffin, K. (1979) Fossil records of fig, grape and walnut in Norway from medieval
time. Archaeo-Physika, 1979. S. 57-67.
Griffin, K. (1979) Plant remains from "Oslogate 7". I: De Arkeologiske utgravninger i
Gamlebyen, 2. Feltene "Oslogate 3 og 7": bebyggelsesrester og funngrupper.
S. 124-133. Oslo.
Griffin, K. (1977) Plant remains from medieval Oslo. Årbok / Universitetets
oldsaksamling, 1975/1976. S. 151-163.
Grimm, O., Rankov, B. & Stylegar, F.-A. (2006) Großbootshaus - Zentrum und
Herrschaft: Zentralplatzforschung in der nordeuropäischen Archäologie (1.-15.
Jahrhundert). XI, 448 s.
Grimnes, C. (2000) Håndtein: en analyse av snellene til håndtein fra Oslogate 6.
Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 138 s.
Grimstad, L. (2010) Kvernsteinsprosjektet. Saltdalsboka 2009/2010. S. 74-81.
Grinde, K. (2004) Et gammelt hus i Kirkebygda: Enebakk kirke kan være 900 år.
Aust-Agder-arv: årbok for Aust-Agder kulturhistoriske senter, 2004. S. 5-30.
Grindkåsa, L. (2007) Byggeskikk i vikingtid og tidlig middelalder: årsaker til endring.
Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 105 s.
Grosch, C. H. (1972) Christiania: bevaring og fornyelse. Oslo, Dreyer. 261 s.
Grønnestad, K. S. (2009) Historisk kirkegård. Kirkegården: tidsskrift for planlegging,
forvaltning og drift av kirkegårder, 2009 (2). 12-13.
Grønstad, M. Z. (2012) Hodeskallenes historie. En undersøkelse av vold i
middelalderen i Oslo med utgangspunkt i det osteologiske materialet fra
Clemenskirken. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 111 s.
Grøtberg, U. T. (2011) Arkeologisk registrering og utgravning ved Øye kyrkje,
hausten 2010. Årbok for Valdres, 88(2011). S. 211-218.
Guðmundur, Ó. (1983) Hus, gård och bebyggelse: föredrag från det XVI nordiska
arkeologmötet, Island 1982. Reykjavík, Þjóðminjasafn Íslands. 280 s.
Guleng, M. B., Hauglid, K. & Woltmann, M. (red.) (2010) Norges kunsts historie i
oldtid og middelalder. Norges kunsts historie, 1. Oslo, Messel. XXIX, 415 s.
Gullbekk, S. H. (2009) Pengevesenets fremvekst og fall i Norge i middelalderen.
København, Museum Tusculanums Forlag. 387 s.
Gullberg, K., et al. (red.) (1994) Järnåldern i Mittnorden: ett symposium kring nya
arkeologiska och ekologiska forskningsrön, nr.3. Vasa, Scriptum. 240 s.
Gulliksen, S. & Thun, T. (1992) Chronological evidence suggesting a revision of the
fire chronology of Bryggen in Bergen. Pact: journal of the European study
group on physical, chemical, mathematical and biological techniques applied
to archaeology (36). S. 77-80.
Gundersen, J. (2012) Barcode Project. Fifteen Nordic clinker-built boats from the
16th and 17th centuries in the city centre of Oslo, Norway. I: Between
continents. Proceedings of the Twelfth Symposium on Boat and Ship
Archaeology, Istanbul, 2009. S. 75-80. Istanbul, Ege Yayinlari.
49
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Gundersen, I. M. & Wenn, C. C. (2011) Ullsokningen og Kjyru-Tap-: ny kunnskap om
tjæremila i førreformatorsk tid. Viking, 74(2011). S. 241-264.
Gundersen, J. (2007) Arkeologiske havneundersøkelser i Oslo:
senketunnelprosjektet i Bjørvika. Årbok (Norsk sjøfartsmuseum), 2006. S. 97114.
Gundersen, J. (2000) Havn og sjøfart på Nidarneset 700-1681: forskningsstatus og
kunnskapsbehov fra et maritimt perspektiv. Hovedoppgave. Trondheim,
NTNU. 139 s.
Gundersen, T. (1994) Kloster for St. Dominikus 1. orden i Trondheim.
Diplomoppgave. Trondheim, NTH. 1 mappe.
Gundhus, G., Seip, E. & Ulriksen, E. (1999) NIKU 1994-1999:
kulturminneforskningens mangfold. Oslo, Norsk institutt for
kulturminneforskning. 136 s.
Gunnersen, G. F. (1926) Reise gjennem Gudbrandsdalen 1775. Reise som giennem
en deel af Norge i de aar 1773, 1774, 1775 paa Hans Majestæt Kongens
bekostning er giort og beskreven, 3. Trondhjem, Selskabet. XI, 228 s.
Gunnes, E. (1997) Varna kloster. Collegium medievale: tverrfaglig tidsskrift for
middelalderforskning, 10(1997)nr 1/2. S. 31-89.
Gunnes, E. (1996) Erkebiskop Øystein: statsmann og kirkebygger. Oslo, Aschehoug.
278 s., pl.
Gunnes, E. (1995) Ordener og klostre i norsk samfunnsliv. Collegium medievale:
tverrfaglig tidsskrift for middelalderforskning, 8(1995)nr 2. S. 131-145.
Gunnes, E. (1993) De norske klostre i middelalderen: de skriftlige kilders vitnesbyrd.
I: Hikuin, 20. Kirkearkæologi i Norden: [foredrag ved det fjerde symposium
"Kirkearkæologi i Norden" i Trøndelag 6.-9. september 1990]. S. 75-82.
Højbjerg, Forlaget Hikuin.
Gunnes, E. (red.) (1989) 822-1263. Regesta Norvegica: kronologisk Fortegnelse over
Dokumenter vedkommende Norge, Nordmænd og den norske Kirkeprovins, 1.
Oslo, Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. 368 s.
Gunnes, E. (1987) Fra Benedikt til Birgitte. Fortidsminneforeningens årbok,
141(1987). S. 33-48.
Gunnes, E. (1987) Klosterlivet i Norge. Tilblivelse, økonomi, avvikling.
Fortidsminneforeningens årbok, 141(1987). S. 49-84.
Gunnes, E., Lunde, Ø. & Christiansen, K. (1987) Klosteranlegg i Norge: en oversikt.
Fortidsminner, 68. Oslo, Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring.
S. 49-128.
Gunnes, E. (1979) 1337-1350. Regesta Norvegica: kronologisk Fortegnelse over
Dokumenter vedkommende Norge, Nordmænd og den norske Kirkeprovins, 5.
526 s.
Gunnes, E. & Kjellberg, H. (1979) 1320-1336. Regesta Norvegica: kronologisk
Fortegnelse over Dokumenter vedkommende Norge, Nordmænd og den
norske Kirkeprovins, 4. Christiania. 515 s.
Gunnes, E. (1971) Kongens ære: kongemakt og kirke i En tale mot biskopene. Oslo,
Gyldendal. 395 s.
Göthberg, H. (1982) Kaigaten 4-6: rapport fra utgravningene sommeren 1982.
Rapport for Riksantikvaren, Utgravningskontoret for Bergen (Bergen).
50
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
H – Haakstad til Håkansson
Haakstad, C. (2007) Grenseobjekter og maktforhandling: bruken av tvetydige
symboler i kristnings- og rikssamlingsprosessen. Masteroppgave. Oslo,
Universitetet i Oslo. 84 s.
Haanes, V. L. (1998) Klosterliv i middelalderen. Prismet. Pedagogisk Tidsskrift, 49
(5). [210] 211-216.
Haavaldsen, P. (2003) Fortidens minner i dagens landskap: status for automatisk
fredete kulturminner i Sandnes kommune, Rogaland 2002. Oslo, Norsk
institutt for kulturminneforskning. 16 s.
Haavaldsen, P. (2000) Fortidens minner i dagens landskap: status for automatisk
fredete kulturminner i Gjesdal kommune, Rogaland 1999. Oslo, NIKU Norsk
institutt for kulturminneforskning. 23 s.
Haavaldsen, P. (1995) Kors i haug: minner etter ei langvarig trosbrytning. Frá haug
ok heiðni: tidsskrift for Rogalands arkeologiske forening, 1995, nr.2. S. 24-26.
Haavaldsen, P., Opedal, A. & Grimstvedt, M. (1994) Natur og kultur i Gjesdal. Frá
haug ok heiðni: tidsskrift for Rogalands arkeologiske forening, 1994, nr.3. S. 139.
Haavardsholm, J. (red.) (1997) Nytt lys på middelalderen. Oslo, Sypress forl. 255 s.
Hafsmo, L. (2011) Middelalderkirka på Selnes i Snillfjord. Årbok for Fosen, 50(2011).
S. 159-180.
Haga, A. & Berle, R. J. (1983) Hellig Maria kloster i Lyse. Bergen, Bergens Tidende;
J.W. Eide. 27 s.
Hagberg, U. (red.) (1993) [Norges oldtid og middelalder. Tema]. Populär arkeologi,
11(1993)nr 4. Lund, Anders Ljungberg. 38 s.
Hage, H., Hagen, T. & Paulsrud, G. (2006) Allfarvegen gjennom Sør-Fron i
mellomalderen. Årbok for Gudbrandsdalen, 74(2006). S. 236-261.
Hagen, S. (2010) Eiendomsforhold og kirkebygging i Salten fogderi i middelalderen:
en retrospektiv analyse. Masteroppgave. Tromsø, Universitetet i Tromsø. 106
s.
Hagen, B. (2008) Voldsfremmer eller voldshemmer?: middelalderkirkens holdninger
til vold i Norge i høymiddelalderen. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo.
118 s.
Hagen, K. G. (1994) Profesjonalisme og urbanisering: profesjonalismeproblemet i
håndverket belyst ved et tekstil- og vevloddsmateriale fra middelalderens
Trondheim fra 1000-tallet frem til slutten av 1300-tallet. Universitetets
oldsaksamlings skrifter. Ny rekke, 16. Oslo, Universitetets oldsaksamling. 346
s.
Hagen, K. G. (1992) Solplissé: en reminisens av middelalderens draktutvikling?: en
komparativ studie i plisserte stoffer fra Birka, Vangsnes, middelalderens
Trondheim, Uvdal og Setesdal. Oslo, Universitetets oldsaksamling. 110 s.
Hagland, J. R., Titlestad, B. & Stylegar, F.-A. (2002) Landnámabók. Hafrsfjord, Erling
Skjalgssonselskapet. 204 s.
Hagland, J. R. & Supphellen, S. (red.) (2001) Leiv Eriksson, Helge Ingstad og
Vinland: kjelder og tradisjonar: innlegg ved eit seminar i regi av Det kongelige
norske videnskabers selskab 13-14 oktober 2000, 1. Trondheim, Tapir. 133 s.
51
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Hagland, J. R. & Sandnes, J. (1997) Bjarkøyretten: Nidaros eldste bylov. Oslo,
Samlaget. 141 s., 8 pl.
Hagland, J. R. & Sandnes, J. (1994) Frostatingsloven. Oslo, I samarbeid med Frosta
historielag. LI, 267 s.
Hagland, J. R. (1990) Runefunna: ei kjelde til handelshistoria. Meddelelser ...
Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten, 8. 50 s.
Hagland, J. R. (1986) Runefunna: ei kjelde til handelen si historie. Meddelelser ...
Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten, 8. 53 s.
Halberg, P. T. (2009) Fra Stavanger-kirkens tidligste historie. Historisk tidsskrift
(Oslo), 88 (3). S. 452-483.
Halvorsen, P. (2010) Kongemaktens tilstedeværelse i - og betydning for - de norske
byene i perioden 1397-1502. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 127 s.
Halvorsen, E. F. & Rindal, M. (red.) (2008) De Eldste østlandske kristenrettene.
Norrøne tekster. Oslo, Riksarkivet. XXXVI, 236 s.
Halvorsen, V. D. (2005) Nonnekloster i Norge: en studie av nonneklostrene i Norge
før 1250. Masteroppgave. Trondheim, NTNU. VI, 100 s.
Hammer, R. (1976) Nonneseter kapell. Frå Fjon til Fusa: årbok for Nord- og
Midhordland sogelag, 1976. S. 189-200.
Hammer, R. (1970) Nonneseter kloster - Bergen døvekirke. Bjørgvin,1970. S. 55-66
Hamre, S. (2011) Burial practices in early Christian Norway: an osteoarchaeological
study into differences and similarities between four burial assemblages.
Doktoravhandling. Bergen, University of Bergen. 244 s.
Hamre, A.-M. (1983) Trondhjems reformats 1589; Oslo domkapittels jordebok 1595.
Norske kyrkjelege jordebøker etter reformasjonen, 2. Oslo, I hovudkommisjon
hjaa Jacob Dybwad. 303 s.
Hamre, L. (1943) Erkebiskop Erik Valkendorf: trekk av hans liv og virke.
Hovedoppgave. [Bergen], Universitetet i Oslo. 114 s., IX
Hansen, G., Ashby, S. & Baug, I. (red.) (2014) Everyday products in the middle ages:
crafts, consumption and the individual. [S.l.], Oxbow
Hansen, M. (2014) Fire kirkesteder i Romsdal. En komparativ arkeologisk analyse av
kirkesteder fra middelalderen. Masteroppgave. Bergen, Universitetet i Bergen,
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. 95 s.
Hansen, G. (2013) Barnelærdom for arkeologer. I: Utfordringer for norsk
middelalderarkeologi. Rapport fra seminar 2008. S. 86-90. Oslo,
Riksantikvaren.
Hansen, L. I. (2011) Nyrydning, gjenrydning og finnerydninger. I: Nr. 3 = Nr. 286. Da
det nordlige ble en del av Norge. S. 22-28. Tromsø, Tromsø museum Universitetsmuseet.
Hansen, G. (2008) Konger og byfolk i det eldste Bergen: byoppkomst i et
aktørperspektiv. I: UBAS, Nordisk, b. 5. De første 200 årene: nytt blikk på 27
skandinaviske middelalderbyer. S. 15-39. Bergen, Universitetet i Bergen.
Hansen, G. (2007) Det eldste Bergen, datering av kildene. Riss, 5(2007) nr. 1. S. 4045.
Hansen, G. (2005) Bergen c 800-c 1170: the emergence of a town. The Bryggen
papers. Main series, no. 6. Bergen, Fagbokforlaget. 298 s.
52
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Hansen, G. (2005) Bryggebrannen 1955 - et vendepunkt: middelalderarkeologi i
Bergensmiljøet før og etter 1955. [Bergen], Bryggens museum. 53 s.
Hansen, G. (2003) Bergen C 800-C 1170: the emergence of a town.
Doktoravhandling. Bergen, University of Bergen. 414 s.
Hansen, G. (1995) Lille Øvregaten friområde BRM 465: rapport. Bergen,
Riksantikvaren, Distriktskontor vest. 38, [47] s.
Hansen, G. (1994) Den overordnede bebyggelsestopografi omkring 1190 i Bergen:
belyst ut fra arkæologiske, naturtopografiske og skriftlige kilder. Avhandling
(speciale). Bergen, Universitetet i Århus. VIII, 191 s., 1 kart ([1] fold. bl.)
Hansen, J. I., Bjerva, K. G. & Lønning, I. (1994) Fra hammer til kors: 1000 år med
kristendom: brytningstid i Viken. Oslo, Schibsted. 239 s.
Hansen, L. I. (1990) Samisk fangstsamfunn og norsk høvdingeøkonomi. Oslo,
Novus. 275 s.
Hanssen, T. H. (2010) Lunner kirkes steinrelieffer. Årbok for Hadeland, 2010. S. 97106.
Hanssen, J. (1898) "Under Klosterland": en historisk Undersøgelse. Skien. 38 s.
Haraldsen, T. H. (2005) Dyste sognekirke - til Guds ære Totn: årbok for Toten
økomuseum og historielag, 2005. S. [70]-81.
Harby, S. (1994) Variasjon og folkelig religiøsitet i tidligmiddelaldersk gravskikk.
Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 137 s.
Harlitz, E. (2010) Urbana system och riksbildning i Skandinavien: en studie av
Lödöses uppgång och fall ca 1050-1646. Doktoravhandling. Göteborg,
Göteborgs Universitet. 172 s.
Harris, E. C. (1989) Principles of archaeological stratigraphy. London, Academic
Press. XIV, 170 s.
Harris, E. C. (1973) Bryggen excavations 1972. Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.13.
S. 28-30.
Harsson, M. (2004) Halvdanshaugen: en kongelig gravhaug på kongsgården Stein.
[Hønefoss], Kolltopp forl. 64 s.
Hartnik, T. & Matthiesen, H. (2007) The effect of piling on the preservation of cultural
layers. Physical-chemical assessment in a soil profile adjacent to a pile.
Rapport for Riksantikvaren 29 s.
Haug, E. (2010) Nonneseter i Bergen: eit benediktinarkloster. Historisk tidsskrift, 89
(4). S. 547-571.
Haug, E. (2010) Stavanger-privilegiet, Stavangers romanske domkirke og
klostersamfunnet på Utstein. Historisk tidsskrift, 89 (2). S. 263-271.
Haug, C. (2009) Kristningen av steder: en arkeologisk analyse av middelalderske
kirkesteder på Karmøy. Masteroppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. 133 s.
Haug, E. (2005) Fra byens grunnleggelse? Nærlesning og nytolkning av Stavangerprivilegiet og bestemmelsenes tradering. Årbok (Stavanger museum), 2004. S.
5-73.
Haug, E. (2005) Noen refleksjoner etter arbeidet med Utstein klosters historie. I: Den
Kirkehistoriske utfordring. S. 91-114. Trondheim, Tapir akademisk forl.
Haug, E. (2005) Utstein kloster: og Klosterøys historie. [Klosterøy], Stiftelsen Utstein
kloster. 429 s.
53
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Haug, J. & Pedersen, R. (1998) Vernebygg over en ruin. Hamar, Hedmarksmuseet
og Domkirkeodden. 160 s.
Hauge, Y. & Horgen, T. (1922) Hovedøens kloster: veiledning for besøkende.
Kristiania. 15 s.
Haugen, A. (1993) Register over Norges middelalderruiner. Innenriksen:
Riksantikvarens meldingsblad, 1993 nr.1. S. 8-9.
Haugland, H. (2012) Fellesskap og brorskap. En komparativ undersøkelse av
gildenes sosiale, religiøse og rettslige rolle i et utvalg nordiske byer fra midten
av 1200-tallet til reformasjonen. Doktoravhandling. Bergen, Universitetet 428
s.
Haugland, H. (2011) Som gode menn har bestemt med samstemmig vilje:
beslutningsprosesser som involverte gilder i middelalderens Bergen. Heimen,
48 (nr. 2). S. 145-160, 192.
Haugland, H. (2004) Var Dypvåg kirke en høgendeskirke?: om Dypvåg kirke og
samfunnet rundt i middelalderen. Aust-Agder-arv: årbok for Aust-Agder
kulturhistoriske senter, 2004. S. 47-69.
Hauglid, K. P. (2008) Portaler og steinskulptur. Årbok / Romsdalsmuseet, 2008. 100135.
Hauglid, R. (2001) Urnes stavkirke i Sogn - alder og opprinnelse. Kunst og kultur, 84
(3). S. 175-181.
Hauglid, L. K. (1998) Konserveringsarbeider i Olavsklosteret i Oslo 1989-1997: en
kilde til økt kunnskap om klosterets bygningshistorie. Oslo, Norsk institutt for
kulturminneforskning. 39 s.
Hauglid, R. (1996) Akershus, Kontraskjæret og "Skansen", 22(1996)nr 2. S. 24.
Hauglid, R. (1995) Stolpebygg og stavkirke. Fortidsminneforeningens årbok,
149(1995). S. 147-156.
Hauglid, R. (1994) Portal og stavkirke - dateringsproblemer. Kunst og kultur,
77(1994)nr 1. S. 46-59.
Hauglid, R. (1990) Norwegian stave churches. Oslo, Dreyer. 106 s.
Hauglid, R. (1989) Nordens eldste trekirker. Fornvännen: tidskrift för svensk
antikvarisk forskning, Nr.1/2(1989). S. 51-56.
Hauglid, R. (1989) Om datering av Høre stavkirke. Årbok (Universitetets
oldsaksamling), 1986/88. S. 171-173.
Hauglid, R. (1984) Stavkirken i Ringebu den fjerde i rekken? Gudbrandsdølen,
Lillehammer tilskuer.
Hauglid, R. (1983) Alterbaldakinen i Torpo stavkirke. Kunst og kultur, 66(1983)nr 4.
S. 264-270.
Hauglid, R. (1980) Katedralen og tårnet. Kunst og kultur, 1980, nr.2. S. 83-96.
Hauglid, R. (1980) Laftekunst: laftehusets opprinnelse og eldste historie. Oslo,
Dreyers forlag. 341 s., pl.
Hauglid, R. (1980) Nes stavkirke i Hallingdal. Fortidsminneforeningens årbok, 1980.
S. 159-163.
Hauglid, R. (1980) "Stavkirke": igrejas de madeira na Noruega. Lisboa, Fundação
Calouste Gulbenkian. 54 s.
Hauglid, R. (1979) "Stavkirke": iglesias de madera en Noruega: exposicion itinerante.
[Madrid], Ministerio de cultura. 31 s.
54
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Hauglid, R. (1978) Nidaros domkirkes sentraltårn: opprinnelse, historie og fremtid.
Trondheim, Tilsynskomitéen for Nidaros domkirke. 23 s., 80 pl.
Hauglid, R. (1978) Stavkirkenes takverk. Oslo. 15 s.
Hauglid, R. (1976) Kaupanger stavkirkes dekor og utstyr. Fortidsminneforeningens
årbok, 1975. S. 107-108.
Hauglid, R. (1976) Olavshallen: fra kornloft til gildehall. Oslo, s.n. 4 s.
Hauglid, R. (1973) Norske stavkirker. [Oslo], Dreyer. 2 b.
Hauglid, R. (1973) The Stave churches of Norway: The wooden churches of the
Middle Ages. Oslo. 14 s.
Hauglid, R. (1972) The trussed-rafter construction of the stave churches in Norway.
[København, s.n. 55 s.
Hauglid, R. (1970) Norwegian stave churches. Oslo, Dreyer. 117 s.
Hauglid, R. (1970) Norwegische Stabkirchen. Oslo, Dreyer. 119 s.
Hauglid, R. & Tschudi-Madsen, S. (1970) Report to the Council of Europe on Action
relating to the Preservation and Rehabilitation of immovable cultural Property.
Oslo. 12 bl.
Hauglid, R. (196-?) Stavanger, før som nå åpen mot vest og verden. [Oslo], Illustrert.
[4] s.
Hedeager, L. (2011) Iron age myth and materiality: an archaeology of Scandinavia
AD 400-1000. London, Routledge. xxx, 286 s.
Heiberg, B., Berg, A. & Sinding-Larsen, E. (1969) Fremtid for fortiden: fortidsvern i
125 år. Oslo, Grøndahl. 207 s.
Heinonen, S., Anderssen, J. & Christie, H. (red.) (1990) [Gerhard Fischer.
Artikkelsamling i forbindelse med 100-årsjubileet av hans fødsel]. Årbok
(FNFMBÅ), 144(1990). Oslo, Foreningen. 280 s.
Helberg, B. H. (2010) Kvernsteinsindustri i vikingtid og tidlig middelalder i Saltdal
kommune , Nordland fylke. Viking, 73(2010). S. 103-120.
Helberg, B. H. (1995) Fiskeriteknologi som uttrykk for sosial tilhørighet: en studie av
nordnorsk fiske i perioden 400-1700 e.Kr. Hovedoppgave. Tromsø,
Universitetet i Tromsø. 257 s.
Heldal, T. (2008) Steinen i Veøy kirke. Årbok / Romsdalsmuseet, 2008. S. 136-147.
Heldal, T. (2005) Marmor til Borgund-kirkene. Gavlen: meldingsblad for Sunnmøre
museum og Sunnmøre museumslag, 25(2005). S. 12-14.
Hellan, T. M. (2012) Utenlandsk mynt i Norge, ca. 1350-1483. Masteroppgave.
Trondheim, NTNU. 197 s.
Helland, G. (1998) Authenticity and ruins. ICOMOS nytt: medlemsblad for ICOMOS
Norge, 1998 nr.1. S. 4-8.
Helle, K., Hamre, H. & Søndenå, O. (red.) (2012) Stavanger bys historie. Stavanger,
Wigestrand. 4 b.
Helle, K. (2011) Tønsberg. Omstridt og beleiret under borgerkrigene Vestfoldminne,
2009/2010/2011. S. 15-23.
Helle, K. (2009) Den primitivistiske vendingen i norsk historisk middelalderforskning.
Historisk tidsskrift, 88 (4). S. 571-609.
55
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Helle, K. (2009) Underskogen i samlende perspektiv: etterord. I: Den urbane
underskog: strandsteder, utvekslingssteder og småbyer i vikingtid, middelalder
og tidlig nytid. S. 247-260. Oslo, Novus forl.
Helle, K. (2008) Stavanger by og Utstein kloster. Historisk tidsskrift (Oslo), 87 (4). S.
577-605.
Helle, K., et al. (2006) Norsk byhistorie: urbanisering gjennom 1300 år. Oslo, Pax.
585 s.
Helle, K., et al. (red.) (2006) Kultur. Vestlandets historie 3. Bergen, Vigmostad &
Bjørke. 444 s.
Helle, K. (2001) Gulatinget og Gulatingslova. Leikanger, Skald. 240 s.
Helle, K. & Eide, O. E. (1992) Holmen - Bergenhus: Bergens königliches und
kirchliches Zentrum im Mittelalter. [Bergen], Alvheim & Eide. 27 s.
Helle, K. & Eide, O. E. (1992) Holmen - Bergenhus: the royal and ecclesiastical
centre of Bergen in the Middle Ages. [Bergen], Alvheim & Eide. 27 s.
Helle, K. & Eide, O. E. (1985) Holmen - Bergenhus: Bergens kongelige og kirkelige
sentrum i middelalderen. [Bergen], Alvheim & Eide. 27 s.
Helle, K. (1982) Klostrene forsvinner. I: Bergen Bys historie, 1. Kongssete og
kjøpstad: fra opphavet til 1536. S. 863-877. Bergen, Universitetsforlaget.
Helle, K. (1982) Klostrene i byen. I: Bergen bys historie, 1. Kongssete og kjøpstad:
fra opphavet til 1536. S. 606-616. Bergen, Universitetsforlaget.
Helle, K. (1982) Kongssete og kjøpstad. Fra opphavet til 1536. Bergen bys historie,
b.1. Bergen, Universitetsforlaget. XVII,998 s.
Helle, K., et al. (1982) Bryggen: the Hanseatic settlement in Bergen. Det Hanseatiske
Museums skrifter, 24. Bergen, Museet. 108 s.
Helle, K., et al. (1982) Bryggen: das Hanseatische Kontor in Bergen. Det
Hanseatiske Museums skrifter, 25. Bergen, Museet. 108 s.
Helle, K. & Nedkvitne, A. (1977) Forskningsrapport om de norske middelalderbyene:
til Det nordiske historikermøte i Trondheim 1977. Trondheim. 116 s., pl.
Helle, K. (1975) Stavanger: fra våg til by. [Stavanger], i hovedkommisjon hos
Stabenfeldt. 222 s.
Helle, K. (1974) Norge blir en stat: 1130-1319. 2. utg. Handbok i Norges historie, B.
3. Bergen, Universitetsforlaget. 287 s.
Helliksen, W. (2001) Farms in transition: a study of settlement patterns in eastern
Norway, 300 B.C. to A.D. 1200. I: From huts to houses: transformations of
ancient societies. Proceedings of an international seminar organized by the
Norwegian and Swedish Institutes in Rome, 21-24 September 1997. S. 89-93.
Stockholm, Paul Åströms förl.
Helliksen, W. (1999) Farms in transition: a study of settlement patterns in Eastern
Norway, 300 Bc - Ad1200. I: NIKU 1994-1999: kulturminneforskningens
mangfold. S. 27-31. Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning.
Helliksen, W., Skar, B. & Sollund, M. L. B. (1999) If you can measure a fly, why not a
cultural monument?: monitoring cultural monuments and sites, a preliminary
approach. I: NIKU 1994-1999: kulturminneforskningens mangfold. S. 116-120.
Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning.
Helliksen, W. (1998) Gård og gravfelt fra jernalder og middelalder på Garder. Årbok
(Romerike historielag), 19(1998). S. 36-50.
56
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Helliksen, W. (1997) Gård og utmark på Romerike 1100 f.Kr.-1400 e.Kr.:
Gardermoprosjektet. Oslo, Universitetets oldsaksamling. IV, 176, 11, [16] s.
Henderson, J. & Holand, I. (1992) The glass from Borg: an early medieval chieftain's
farm in Nothern Norway. Medieval archaeology newsletter: the newsletter of
the Society for Medieval Archaeology, 36(1992). S. 29-58.
Henriksen, S. & Valen, C. R. (2013) Skjærvika og Fjellvika. Rapport fra de
arkeologiske undersøkelsene 2009 og 2010, Hammerfest kommune, nr. 43.
Tromsø, Tromsø museum - Universitetsmuseet. 501 s.
Henriksen, J. (2008) Mangeromstufter på finnmarkskysten. I: Arkitektur i Nord-Norge.
S. [162]-201. Bergen, Fagbokforl.
Henriksen, D. S. (2005) Cistercienserordenen: den som har holdt seg skjult har levd
godt. Oslo, Middelalderforum. 190 s.
Henriksen, J. (2004) Kulturmiljøer fra jernalder og tidlig historisk tid i Kyst-Finnmark:
en undersøkelse med utgangspunkt i fenomenet mangeromstufter. I: Samisk
forhistorie: rapport fra konferanse i Lakselv 5.-6. september 2002. S. 123-134.
[Varangerbotn], Varanger samiske museum.
Henriksen, D. S. (2002) Bene vixit qui bene latuit: cisterciensernes tilbaketrukkethet i
middelalderens Norge. Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. IV, 220 s.
Henriksen, R. (1998) Solli - et vikingtids (?) gårdsanlegg fra Asker. Nicolay:
arkeologisk tidsskrift, Nr.74. S. 4-16.
Henriksen, R. (1995) Gulli: et bidrag til jernalderens og middelalderens
gårdsproblematikk på Østlandet. Viking, B. 58(1995). S. 49-72.
Herje, T., et al. (1999) Kysten vår: Namdalskysten gjennom 10000 år. Namsos,
Kystbok. 304 s.
Herteig, A. E. (2005) Bryggen: fra saneringsobjekt til internasjonalt kulturminne.
Bergen, Vigmostad & Bjørke. 184 s.
Herteig, A. E. (1995) Fra saneringsobjekt til flaggskip. Bergen, Bryggens Venner. 15
s.
Herteig, A. E. (1990) The buildings at Bryggen: their topographical and chronological
development. The Bryggen papers, Main series, 3. 2 b. i 3.
Herteig, A. E. (red.) (1985) Conference on Waterfront Archaeology in North European
Towns. No. 2, Bergen 1983. Bergen, Historisk museum. 168 s.
Herteig, A. E. & Christensen, A. E. (1985) The archaeological excavations at
Bryggen, "the German wharf", in Bergen, 1955-68. The Bryggen papers, Main
series, 1. Bergen, Fagbokforl. 280 s.
Herteig, A. E. & Christensen, A. E. (red.) (1985) The Bryggen papers: main series,
1(1985) -. Bergen [etc.], Universitetsforl.
Herteig, A. E. (1979) Prosjektet Den vitenskapelige bearbeidelse av Bryggematerialet
1969-1979. Bergen, [A.Herteig]. 34 s.
Herteig, A. E. (1977) Nomenklaturprosjekt for nordisk middelalderarkeologi. Arkeo:
arkeologiske meddelelser 1977. S. 28-30.
Herteig, A. E. (1975) Borgund in Sunnnmøre: topography, history of construction,
state of research. I: Archaeological contributions to the early history of urban
communities in Norway. S. 23-48. Oslo, Universitetsforlaget.
Herteig, A. E. (1975) Håndhevelse av fredningsloven innen norsk middelalder. Arkeo:
arkeologiske meddelelser 1975. S. 29-31.
57
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Herteig, A. E., Lidén, H.-E. & Blindheim, C. (1975) Archaeological contributions to the
early history of urban communities in Norway. Oslo, Universitetsforlaget. 174
s.
Herteig, A. E. (1974) Borgundkaupangen på Sunnmøre. Ålesund,
Borgundkaupangens venner. 23 s.
Herteig, A. E. (1974) Der Kaupang von Borgund in Sunnmöre. I: B. 2. Vor- und
Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter. S. 146-158. Göttingen,
Vandenhoeck und Ruprecht.
Herteig, A. E. (1973) Kaupangen på Borgund. Ålesund, Borgundkaupangens venner.
52 s.
Herteig, A. E. (1970) Bergens opprinnelse. Bergen, Bergens historiske forening. 304
s.
Herteig, A. E. (1970) Bryggen i Bergen: prosjekt for vitenskapelig granskning av det
arkeologiske materialet. Forskningsnytt, 1970, nr.4. S. 16-23.
Herteig, A. E. (1969) Kongers havn og handels sete: fra de arkeologiske
undersøkelser på Bryggen i Bergen 1955-68. Oslo, Aschehoug. 223 s.
Herteig, A. E. (1964) Marknadsplatser - stadsbildningar. Tor: tidskrift för nordisk
fornkunskap, 10. S. 93-112.
Herteig, A. E. (1961) Bryggen i Bergen. [Bergen], [s.n.]. 82 s.
Hervik, F., Nedrebø, Y. & Gjerland, B. (2006) Dronning Ingerid og bisp Nikolas.
Førde, Selja forl. 175 s.
Hesjedal, A. (1996) Arkeologi på Slettnes: dokumentasjon av 11.000 års bosetning.
[Tromsø], Tromsø museum. 246 s.
Hesthagen, T. (2006) Bruk av fiskesleo i Vågå. Årbok for Gudbrandsdalen, 74(2006).
S. 212-235.
Hestvold, O. & Lillehammer, A. (1989) Utstein kloster. Stavanger. 53s.
Hill, D. (2010) Medieval towns and the rural economy in Eastern Norway: central
place theory, settlement and taxation AD 1000 - AD 1350. Saarbrücken, VDM
Verlag Dr. Müller e.K. 143 s.
Hines, J., Lane, A. & Redknap, M. (red.) (2004) Land, sea and home: proceedings of
a conference on Viking-period settlement at Cardiff, July 2001, 20. Leeds,
Maney. VI, 482 s.
Hinsch, L. (1977) Mo kirkeruin: konservering eller restaurering. Vern og virke:
årsberetning fra Riksantikvaren og den antikvariske bygningsnemnd, 1976. S.
10-16.
Hinz, H. (1989) Ländlicher Hausbau in Skandinavien vom 6. bis 14. Jahrhundert:
stova, eldhus, bur. Köln, Rheinland-Verl. 367 s., pl.
Histos (2003) [Historiske branner i Bergen]. Tilgjengelig online:
(http://www.histos.no/bergen/vis.php?visbrann=1) (Lest: 15-08 2014).
Hjelle, K. L. (2001) Eksisterte det et tettsted i Bergen i vikingtiden?
Bosetningsutvikling basert på botanisk materiale. Årbok for Bergen museum,
2000. S. 58-63.
Hjelle, K. L. & Kaland, P. E. (1994) Forhistorisk og historisk kulturlandskap i
tilknytning til vernet bygningsmiljø på Havrå, Osterøy. Oslo, Program for
forskning om kulturminnevern, Norges forskningsråd. 32 s.
58
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Hobberstad, L. C. (2012) Lasting og Lossing i Oslos middelalderhavn. Båtvraket
Vaterland 1. En mulig laste-lossebåt fra 1500-tallets begynnelse.
Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 96 s.
Hobæk, H. (2008) Kongsgården Sem i Vestfold: en arkeologisk analyse av
hovedgård og gods i middelalder og yngre jernalder. Masteroppgave. Bergen,
Universitetet i Bergen. 116 s.
Hodkinson, B. J. & Jondell, E. (1992) Rådhusalmenningen. Trondheim,
Riksantikvaren, Utgravningskontoret for Trondheim. 29 s.
Hodkinson, B. J. (1986) Stratigrafisk analyse: delfelt FE og FF. Meddelelser ...
Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten, 3. 184 s.
Hodne, K. O. (red.) (1986) Grågås: Stavanger stifts og domkapitels jordebok ca.
1620. Kristiansand, Agder historielag i samarbeid med Statsarkivet i
Kristiansand. 295 s.
Hoff, A. M., et al. (2000-2003) Hordaland. Norges kirker. Oslo, Gyldendal. 3 b.
Hofseth, E. H. (2000) Mellom bakkar og berg ...: Solberggårdene nok en gang. Årbok
(Universitetets oldsaksamling), 1999. S. 149-176.
Hohler, E. B. (2009) Kirkene i Numedal. Middelalder-Oslo: medlemsblad for
Interesseforeningen Oslos middelalder, 14 (1). S. 9-11.
Hohler, E. B. (2005) Kirken og kunsthåndverkerne. I: Skrifter / Senter for
middelalderstudier, 19. Den Kirkehistoriske utfordring. S. 115-137. Trondheim,
Tapir akademisk forl.
Holck, O. E. (2010) Hamardomens funksjon som kirke i dagnes samfunn. Fra
kaupang og bygd, 2010. S. 79-87.
Holck, P. (2009) Sykdom og helse i Norge i eldre tider. Fortid, 6(2009) (4). S. 29-34.
Holck, P. (2006) The Oseberg ship burial, Norway: new thoughts on the skeletons
from the grave mound. European journal of archaeology, 9(2006)No 2/3. S.
185-210.
Holck, P. (2004) Hvor lenge var Clemenskirkegården i bruk? Nicolay: arkeologisk
tidsskrift, Nr.94 (h. 3). S. 26-29.
Holck, P. & Kvaal, S. I. (2000) Skjelettene fra Clemenskirken i Oslo. Antropologiske
skrifter, 6. [Oslo], Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag,
Universitetet i Oslo. 64 s.
Holck, P. (1997) Cremated bones: a medical-anthropological study of an
archaeological material on cremation burials. Doktoravhandling. Oslo,
University of Oslo. 160 s.
Holck, P. (1989) Skjelettmaterialet fra Peterskirken, Tønsberg: en antropologisk
rapport. Antropologiske skrifter, 2. [Oslo], Avdeling for anatomi, Institutt for
medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. 139 s.
Holck, P. (1986) Skjelettmaterialet fra Bø gamle kirke. Telemark historie: tidsskrift for
Telemark historielag, 7(1986). S. 62-64.
Hole, J.-T. (2007) Norrøn byggeskikk i Nord-Norge 900-1400 e.Kr.: utviklingen av
husenes form, konstruksjon og romlige organisering. Hovedoppgave. Tromsø,
Universitetet i Tromsø. X, 145 s.
Holm, I., Overland, A. & Hjelle, K. L. (2007) Forvaltning av agrare kulturminner i
utmark. Bergen, Universitetet i Bergen, Institutt for arkeologi, historie, kulturog religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet. 344 s.
59
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Holm, I., Innselset, S. M. & Øye, I. (2005) 'Utmark': the outfield as industry and
ideology in the Iron Age and the Middle Ages. Bergen, Department of
Archaeology, University of Bergen. 251 s.
Holm, D. (1999) På skattejakt i Trondheim. Nysgjerrigper, 6 (nr 6). S. 11-13
Holm, I. (1995) Trekk av Vardals agrare historie. Varia (Universitetets
oldsaksamling), 31. Oslo, Universitetets oldsaksamling. 194 s.
Holme, J. & Eriksen, H. (red.) (2005) Kulturminnevern: lov, forvaltning, håndhevelse.
2. utg. Økokrims skriftserie, 12. Oslo, Økokrim. 2 b.
Holm-Olsen, I. M. & Bertelsen, R. (1973) Gårdshaugen Saurbekken i Harstad.
Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.13. S. 6-8.
Holmsen, A. (1976) Nye studier i gammel historie. Oslo, Universitetsforlaget. 184 s.
Holst, C. (1886) Fjerde Beretning om Bygdø Kongsgaard med Tillæg, Første
Afdeling. 44 s.
Holt, R. (2009) Medieval Norway's urbanization in a European perspective. I: Den
urbane underskog: strandsteder, utvekslingssteder og småbyer i vikingtid,
middelalder og tidlig nytid. S. 231-246. Oslo, Novus forl.
Holt, T., Lidén, H.-E. & Barsnes, P. (2003) Det Hellige korsets kirke på Fana. [Fana],
Fana sokneråd. 63 s., 2 fold. pl.
Holtsmark, A. (1931) Tale mot biskopene. Skrifter, 2, Historisk-filosofisk klasse. Oslo,
I kommisjon hos Jacob Dybwad. IV, 63 s., 15 pl.
Hommedal, A. T. (2011) Ora et labora - Be og arbeid: klosterliv i mellomalderbyen
Bergen. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 16(2011). S. 35-49.
Hommedal, A. T. (2005) Selja og Stad: ein heilagstad i eit kulturmiljø. Fortidsvern,
30(2005)nr 2. S. 11-13; 45.
Hommedal, A. T. (2005) "Tårn etter tårn dei fall i grus": vern og formidling av norske
mellomalderruinar. I: Kulturminner: en ressurs i tiden. S. 84-92. Oslo, NIKU.
Hommedal, A. T. (2003) Dei heilage frå Selja. I: Kristendommens historie i Norge og
utenfor Europa. S. 1-20.
Hommedal, A. T. (2001) Utstein klosters restaureringshistorie: presentasjon av
restaureringane og undersøkingane fram til 1914 med
dokumentasjonsmateriale for desse. Bergen, NINA-NIKU. 75 s.
Hommedal, A. T. (1999) Frå Sola kyrkjeruin til Sola ruinkyrkje: antikvariske problem
med løysingar i arbeidet med ein mellomalderruin. Fortidsminneforeningens
årbok, 153(1999). S. 115-140.
Hommedal, A. T. (1999) Hamarbiskopens gard på Storøya i Tyrifjorden: på sporet av
eit monumentalanlegg. I: Historien om historien. S. 6-22 Hamar,
Hedmarksmuseet og Domkirkeodden.
Hommedal, A. T. (1998) Eit klokkestøypingsanlegg frå mellomalderen på Sola. Frá
haug ok heiðni: tidsskrift for Rogalands arkeologiske forening, 1998 nr.2. S. 310.
Hommedal, A. T. (1997) "Dei gløymde romma" i Erkebispegården. Spor: fortidsnytt
fra Midt-Norge 12(1997)nr 1. S. 17-19.
Hommedal, A. T. (1996) Selja: helgenstad i tusen år: eit forkingshistorisk bidrag om
minnesmerket på øya Selja i Nordfjord. Fortidsminneforeningens årbok,
150(1996). S. 17-60.
Hommedal, A. T. (1995) Sola ruinkyrkje. Sola, Sola kommune, Kulturkontoret. 17 s.
60
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Hommedal, A. T. (1993) Selja i Nordfjord: eit forskingsprosjekt rundt eit kyrkjesenter
på Vestlandet i tidleg mellomalder. I: Hikuin, 20. Kirkearkæologi i Norden:
[foredrag ved det fjerde symposium "Kirkearkæologi i Norden" i Trøndelag 6.9. september 1990]. S. 93-104. Højbjerg, Forlaget Hikuin.
Hommedal, A. T., Hommedal, M. & Rygg, A. (1993) Slektshefte for etterkomarar til
Ingeborg og Henrik Hommedal. Voss, [s. n.]. 61 s.
Hommedal, A. T., et al. (1993) Kirkearkæologi i Norden. 4. Hikuin, 20(1993).
Højbjerg, Forlaget Hikuin.
Hommedal, A. T. (1992) Ogna kyrkje etter brannen - gjenreising eller nybygging. Frá
haug ok heiðni: tidsskrift for Rogalands arkeologiske forening, 1992 nr.1. S. 38.
Hommedal, A. T. (1990) "Fischer-materialet": dokumentasjonsmaterialet og
arbeidsmetodane til Gerhard Fischer. Fortidsminneforeningens årbok,
144(1990). S. 161-186.
Hommedal, A. T. (1990) Heilagdomen på Selja: spørsmål rundt eit senter for
kristninga på Vestlandet. Arkeo: arkeologiske meddelelser, 1990 nr.2. S. 2531.
Hommedal, A. T. (1989) Erkebispegården i Trondheim: budsjettforslag med
bakgrunnsnotat frå Forprosjektet for arkeologiske utgravingar. Trondheim, s.n.
20, [9] bl.
Hommedal, A. T. (1987) Olavsklosteret i Oslo: eit dominikanaranlegg frå
høgmellomalderen. Fortidsminneforeningens årbok, 141(1987). S. 129-154.
Hommedal, A. T. (1987) Sola kyrkjeruin i Rogaland: arkeologiske og antikvariske
spørsmål. Vern og virke: årsberetning fra Riksantikvaren og den antikvariske
bygningsnemnd 1986. S. 23-28.
Hommedal, A. T. (1986) Olavsklostret i Oslo: bygningshistorikk, med dateringsforsøk
av klosteranlegg og eldre bygningsdelar. Hovedoppgave. Bergen,
Universitetet i Bergen. 2 b.
Hommedal, A. T. (1986) Sola kyrkje i Rogaland: ei stormannskyrkje med dobbelkor.
Hikuin, 12. S. 79-86.
Hommedal, A. T. (1986) Utgravinga i Sola kyrkjeruin. Frá haug ok heiðni: tidsskrift for
Rogalands arkeologiske forening (4). S. 128-130.
Hommedal, A. T. (1985) "Og Tornerose sov i 40 år...": om restaureringsarbeidet i
Sola kyrkjeruin. Frá haug ok heiðni: tidsskrift for Rogalands arkeologiske
forening, 1985, nr.1. S 151, 169-171.
Hooper, K. (1998) Hennes annet jeg. Oslo, Egmont Hjemmets bokforl. 319 s.
Horgen, J. E., Skovholt, L. & Westbye, K. (red.) (1998) Middelalderen på Romerike.
Tema. Årbok (Romerike historielag), 1998. Skedsmo, Romerike historielag.
295 s.
Hosar, K. (2008) Gamle gravminner i Ringebu. Hemgrenda, 32. S. 35-51.
Hovland, I. A. (2010) Klosterliv på Munkeby og Tautra: ora et labora - bønn og
arbeid. Fortidsvern, 35 (3). S. 8-15.
Hovland, K. S. (1995) Haakon Shetelig: arkeologen og mennesket. Bergen, Alma
mater. 144 s.
61
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Hufthammer, A. K. (1999) Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim: kosthold og
erverv i Erkebispegården: en osteologisk analyse. NIKU temahefte, 17.
Trondheim, Norsk institutt for kulturminneforskning. 47 s.
Huitfeldt-Kaas, H. J. (1958-1959) Eysteins jordebok. Oslo, Børsum. 4 b.
Huitfeldt-Kaas, H. J. (1873) Eysteins jordebok. [S.l.], [s.n.]. XXIII, 782 s.
Hundsager, O. (2004) Den første kristne tid på Hundvåg: hva vet vi?
Studentoppgave. Stavanger, Misjonshøgskolen. 22 bl.
Husvegg, J. R. (2011) Redskaper for tre: en undersøkelse av middelalderske
redskaper for bearbeiding av tre fra Bergen og Vestlandet. Masteroppgave.
Bergen, Universitetet i Bergen.
Hvalvik, R. (2008) Skapelse og syndefall i tekster og bilder: Ikonografiske merknader
til Genesis-bildene i Ål stavkirke. Kunst og kultur, 91 (1). S. 34-49.
Hvinden-Haug, O. F. (1940) De eldste tegninger av Hovedøens klosterruiner. St.
Hallvard, 18(1940). S. 40-44.
Hügel, V. (2005) "paa en Stang Struden efter hannem bære": forskning på hetter og
struthetter fra Nordens middelalder. Masteroppgave. Tromsø, Universitetet i
Tromsø. IX, 70 s.
Hygen, A.-S. (2007) Bevaring av ruiner fra middelalderen. Fortidsminneforeningens
årbok, 161(2007). S. 119-127.
Hylleberg Eriksen, O. (1994) Dendrokronologisk undersøgelse af middelalderlige
skibsvrag fra Sørenga, Oslo, Norge. NNU rapport: Nationalmuseets
naturvidenskabelige undersøgelser, 18. København, Nationalmuseet. 9 s.
Hylleberg Eriksen, O. (1994) Dendrokronologisk undersøgelse af middelalderligt
skibsvrag fra Sørenga, Oslo, Norge. NNU rapport: Nationalmuseets
naturvidenskabelige undersøgelser, 4. København, Nationalmuseet. 7 s.
Hægstad, M. (1909) Munkelivs eldste jordebok. Christiania, I kommission hos
Dybwad. 10 s.
Hødnebø, F. (red.) (1989) Bergens kalvskinn. Corpus codicum Norvegicorum medii
aevi, Quarto series, 8. Oslo, Selskapet til utgivelse av gamle norske
håndskrifter. 53, [80] s.
Hødnebø, F. (red.) (1956-1978) Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra
vikingtid til reformasjonstid. Oslo, Gyldendal. 22 b.
Høeg, H. I. (1987) Pollenanalyse. I: De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen Oslo,
3. «Søndre felt». Stratigrafi, bebyggelsesrester og daterende funngrupper. S.
443-492. Øvre Ervik, Alvheim og Eide.
Høeg, H. I., et al. (1977) Feltet "Mindets tomt": stratigrafi, topografi, daterende
funngrupper. De Arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo, 1. Oslo,
Universitetsforl. 264 s.
Høgestøl, M., et al. (1995) Arkeologiske undersøkelser i Rennesøy kommune,
Rogaland, Sørvest-Norge. Stavanger. 269 s.
Høgseth, H. B. (2007) "Håndverkerens redskapskasse": en undersøkelse av
kunnskapsutøvelse i lys av arkeologisk bygningstømmer fra 1000-tallet.
Doktoravhandling. Trondheim, NTNU. 438 s., (flere pag.)
Høgseth, H. B. (2001) Endringer i middelalderens håndverkskunnskap: mekanismer
som påvirker og fornyer etablert byggeskikk. Collegium medievale: tverrfaglig
tidsskrift for middelalderforskning, 14. S. 45-77.
62
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Høgseth, H. B. (1998) Middelalderske bygningslevninger som kunnskapsformidler:
tømmerhus i Nidaros som material- og kulturhistoriske dokument i tiden ca.
1025 til 1475 e.Kr. Hovedoppgave. Trondheim, NTNU. 2 b.
Høie, K. (2006) Drikkeglass fra Brygge-utgravningen fra 1170-1702. Hovedoppgave.
Bergen, Universitetet i Bergen. 110 bl., 78 s.
Håhjem, B. E. (2008) "Mellom bakkar og berg utmed havet heve nordmannen fenge
sin heim": bosetningsutviklingen i Ulstein og Hareid mellom 1200-1660.
Masteroppgave. Trondheim, NTNU. VII, 90, VIII s.
Håkansson, A. (1997) Biskopsstavar i Norden 700-1350 e.Kr.: en studie i Nordens
kristnande. Lund, [A. Håkansson]. 70 s.
63
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
I – ICAMH til Izquierdo
ICAMH (1990) ICOMOS Charter for the Protection and Management of the
Archaeological Heritage. Tilgjengelig online:
(http://www.icomos.org/icahm/documents/charter.html) (Lest: 18.08 2014).
Immonen, V. (2013) Connecting things through the visual arts: medieval crescent
moon pendants as horse ornaments. Norwegian archaeological review, 46
(no. 2). S. 175-193.
Imsen, S. (2011) Taxes, tributes and tributary lands in the making of Scandinavian
kingdoms in the Middle Ages. "Norgesveldet", occasional papers, No. 2.
Trondheim, Tapir Academic Press. 357 s.
Imsen, S. (red.) (2010) The Norwegian domination and the Norse World c.1100c.1400. Trondheim, Tapir akademisk forlag
Imsen, S. (2005) Den Kirkehistoriske utfordring. Trondheim, Tapir akademisk forl.
199 s.
Imsen, S. (red.) (2003) Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537: søkelys på Nidaroskirkens
og Nidarosprovinsens historie. Skrifter (NTUB. Senter for middelalderstudier),
15. Trondheim, Tapir akademisk forl. 488 s.
Imsen, S. (2003) Nidarprovinsen. I: Skrifter / Senter for middelalderstudier, NTNU,
15. Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537: søkelys på Nidaroskirkens og
Nidarosprovinsens historie. S. 15-45. Trondheim, Tapir akademisk forl.
Indahl, T. & Strand, K. (2005) Hus i Bergen: særpreg i arkitekturen. Bergen,
Vigmostad & Bjørke. 262 s.
Indrebø, G. (1935) Fjordung . Granskingar i eldre norsk organisasjons-soge. Bergens
museums årbok. Historisk-antikvarisk rekke, 1935:1. Bergen, Museet. 287 s.
Indrebø, G. (1920) Sverris saga. Kristiania, I kommission hos Dybwad. LXXVIII, 214
s.
Indrelid, S. (2013) "Industrial" reindeer hunting in the south Norwegian mountains in
the Viking Age and Early Middle Ages. I: Hunting in northern Europe until 1500
AD S. 55-74 Neumünster, Wachholtz.
Indrelid, S. (2009) Arkeologiske undersøkelser i vassdrag: faglig program for SørNorge. Oslo, Riksantikvaren. 171 s.
Ingebretsen, N. E. (1997) Bonde, leilending eller husmann?: en studie av
bosetningsenheter fra tidlig- og høymiddelalder i Sør-Rogaland.
Hovedoppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. X, 140 s.
Ingvaldsen, L. M. (1996) Kirkene i søndre Sunnhordland i tidlig- og høymiddelalder:
hvor ble kirkene bygget, hvorfor ble de bygget her og av hvem?
Hovedoppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. III, 139 bl. (noen fold.)
Innselset, S. M. (1995) Skålgropristningar: ein analyse av helleristningane i Valdres:
distribusjon, kontekst og tid. Hovedoppgave. Bergen, Universitetet i Bergen.
119, XX bl.
Inntjore, H. (2000) Nonneseter: et middelalderkloster i Oslo. Kristiansand, Høgskolen
i Agder. 220 s.
Inntjore, H. (1998) Nonneseter: et middelalderkloster i Oslo. Hovedoppgave. Oslo,
Universitetet i Oslo. 201 s.
64
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
International Conference on Waterfront Archaeology (1998) Maritime topography and
the medieval town: papers from the 5th International Conference on
WaterfrontArchaeology in Copenhagen, 14-16 May 1998. PNM, Publications
from the National Museum: studies in archaeology & history vol. 4.
Copenhagen, Nationalmuseet. 261 s.
Isdahl, T. (2007) "Når pengene i kisten klinger...": en undersøkelse av gavegivningen
til de kirkelige institusjonene i Bergen i perioden 1270-1537. Masteroppgave.
Oslo, Universitetet i Oslo. VII, 119 s.
Iversen, T. (2011) Archbishop Eystein as legislator: the European connection.
Trondheim, Tapir Academic Press. 157 s.
Iversen, F. (2008) Eiendom, makt og statsdannelse: kongsgårder og gods i
Hordaland i yngre jernalder og middelalder. UBAS, Nordisk, b. 6. Bergen,
Universitetet i Bergen. 416 s.
Iversen, T., Myking, J. R. & Thoma, G. (red.) (2007) Bauern zwischen Herrschaft und
Genossenschaft. Trondheim, Tapir Academic Press. XI, 289 s.
Iversen, F. (2004) Eiendom, makt og statsdannelse: kongsgårder og gods i
Hordaland i yngre jernalder og middelalder. Doktoravhandling. Bergen,
Universitetet i Bergen. 416 s.
Iversen, F. (1999) Var middelalderens lendmannsgårder kjerner i eldre
godssamlinger?: en analyse av romlig organisering av graver og
eiendomsstruktur i Hordaland og Sogn og Fjordane, 4. Bergen, Universitetet i
Bergen. 78 s.
Iversen, F. (1997) Var middelalderens lendmannsgårder kjerner i eldre
godssamlinger?: en analyse av romlig organisering av graver og
eiendomsstruktur i Hordaland og Sogn og Fjordane. Hovedoppgave. Bergen,
Universitetet i Bergen. 148 s.
Iversen, T. (1995) Fremveksten av det norske leilendingsvesenet i middelalderen: en
forklaringsskisse. Heimen, 32 (3). S. 169-180.
Izquierdo, J. M. (1993) El Espíritu del bosque (Skogens ånd): el arte como sistema
comunicativo en el transición de los siglos XII y XIII: el caso noruego.
Doktoravhandling. València, Universitat de València. 6 mikrofilmkort
65
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
J – Jacobsen til Jørgensen
Jacobsen, K. (2013) Rapport. Arkeologisk feltarbeid i 2011, 2012 og 2013. Slagene
på Re - Prosjektet. Revetal, Vestfold fylkeskommune, Re kommune.
Jahnsen, J. B. (2008) Middelalderkirker i Valdres. Oslo, Andresen & Butenschøn. 122
s.
Jahnsen, L. (1992) Olavsklosteret i Tønsberg: Nordens største rundsmie.
Vestfoldminne, 1992. S. 20-23.
Jakobsen, S. (1991) Hersker og smed . Smedarbeider i Tønsberg i perioden ca.
1150-1350. Arkeologiske rapporter fra Tønsberg, 28. Tønsberg,
Riksantikvaren. 188, [21] s.
Jakobsen, M. (192-) Systematisk fremstilling af det gamle Thjems bygrunde.
[Trondheim].
Jasinski, M. E. (1996) Vest-europeisk kommersiell hvalfangst i Arktis: arkeologisk
bidrag. Spor: fortidsnytt fra Midt-Norge, 11 (1). 22-26.
Jens, N. & Nielsen, Y. (1885) Biskop Jens Nilssøns visitatsbøger og reiseoptegnelser
1574-1597. Kristiania, A.W. Brøgger. CCVIII, 696 s.
Jensen, J. A. (2011) Bryggen i Bergen, fronten - Søndre Finnegården:
grunnundersøkelser og setningsmålinger, vurdering av omfundamentering.
Bergen, Multiconsult. 31, [10] bl.
Jensen, B. E. (2008) Murarseminar på Selja! Grinda: medlemsblad for
Fortidsminneforeninga, Sogn og Fjordane, 12(2008)nr 1/2. S. 25-27.
Jensenius, J. H. (2010) Bygningstekniske og arkeologiske bemerkninger om trekirker
i Norge i vikingtid og middelalder. Collegium medievale: tverrfaglig tidsskrift for
middelalderforskning, 23(2010). S. 147-178.
Jensenius, J. H. (2007) Staver som brytes og kirker som faller: vedlikehold og rivning
av kirker i middelalderen. Kirke og kultur, 112(2007)nr 5. S. 418-429.
Jensenius, J. H. (2006) Grunnforskning om stavkirkene. Forskerforum, 38(2006)nr 6.
S. 28-29.
Jensenius, J. H. (2006) Hvor ble det av proporsjonsbegrepet i arkitekturen? Nordisk
arkitekturforskning, 19(2006)nr 2. S. 81-93.
Jensenius, J. H. (2006) Lorentz Dietrichsons "De norske stavkirker": en klassiker.
Viking: tidsskrift for norrøn arkeologi, 69(2006). S. 275-288.
Jensenius, J. H. (2004) Grunnforskning på grunnstokker: for en nysgjerrighetsdrevet
kirkeforskning. Fortidsminneforeningens årbok, 2004. S. 137-140.
Jensenius, J. H. (2004) Preken fra en takstol: bokanmeldelse.
Fortidsminneforeningens årbok, 2004. S. 189-192.
Jensenius, J. H. (2003) De tidlige trekirkenes planlegging og design: et bidrag til en
teoridannelse. I: Hikuin, 30. Kirkearkæologi i Norden: Grankulla, Finland,
2001. S. 95-102. Højbjerg, Hikuin.
Jensenius, J. H. (2003) From Vitruvius to Alberti: systematic thinking in medieval
church design. Nordisk arkitekturforskning (4). S. 13-18.
Jensenius, J. H. (2003) Stave church: medieval wooden churches in Norway.
[Nesbru], [Jørgen H. Jensenius].
Jensenius, J. H. (2001) Research in medieval, Norwegian wooden churches,
relevance of available sources. I: Proceedings of the Nordic Research
66
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Symposium Architecture and Materials: Oulu and Hailuoto, April 28th-30th,
2000. S.7-41. Oulu, Oulu University Press.
Jensenius, J. H. (2001) "Stavkirkeprekenen" som bygningshistorisk kilde.
Fortidsminneforeningens årbok, 155(2001). S. 90-96.
Jensenius, J. H. (2001) Trekirkene før stavkirkene: en undersøkelse av planlegging
og design av kirker før ca år 1100. Doktoravhandling. Oslo, Arkitekthøgskolen
i Oslo. XII, 227 s.
Jensenius, J. H. (1999) Røldal - stavkirke eller ...? I: NIKU 1994-1999:
kulturminneforskningens mangfold. S.67-73. Oslo, Norsk institutt for
kulturminneforskning.
Jensenius, J. H. (1998) Røldal - stavkirke eller ...? Viking: tidsskrift for norrøn
arkeologi, 61(1998). S. 131-145.
Jensenius, J. H. (1997) Innvielsesrituale for trekirke. I: Hikuin, 24. Kirkearkæologi i
Norden: [Foredrag ved det sjette symposium] "Kirkearkæologi i Norden",
Skåne, Sverige 1996. S. 83-98. Højbjerg, Hikuin.
Jensenius, J. H. (1997) Var det krav om høye stenkirker i middelalderen? Viking:
tidsskrift for norrøn arkeologi, 60(1997). S. 85-93.
Jensenius, J. H. (1995) Fra tre - til stenkirke, Bø i Telemark. I: Hikuin, 22.
Kirkearkæologi i Norden: [Foredrag ved det femte symposium "Kirkearkæologi
Norden" i Viborg, Danmark 1993]. S. 121-126. Højbjerg, Hikuin.
Jensenius, J. H. (1992) Måleforhold i planleggingen. I: 1992. Uvdal stavkirke forteller:
funn og resultater etter undersøkelsene av stavkirken i 1978. S. 26-33 Uvdal,
Kommunen.
Jensenius, J. H. (1990) Planleggingen av en stolpekirke: en analyse av mål og
måleforhold i Bø I. I: Hikuin, 17. Kirkearkæologi i Norden, 3, Åbo, Finland. S.
163-170. Højbjerg, Hikuin.
Jensenius, J. H. (1988) Lomen stavkirke: en matematisk analyse. [Øvre Ervik],
Alvheim & Eide. 63 s.
Jensenius, J. H. & Skre, D. (1983) De bygningsarkeologiske undersøkelsene:
bakgrunnen for undersøkelsene og hva som ble gjort. Hemgrenda, 1983. S. 721.
Jensenius, J. H., Marstein, N. & Bratlie, E. (1980) Sikring av en stavkirke: arbeidene i
Høre 1979. Vern og virke: årsberetning fra Riksantikvaren og den antikvariske
bygningsnemnd, 1979. S. 1-10.
Jensås, H. K. (1996) Trondheim som regional festningsby. Trondheim,
Distriktskommando Trøndelag. 205 s.
Johannesen, L. K. (2006) Klostergarasjens påvirkning på handelsstanden i Bergen
sentrum. Diplomoppgave. Bergen, Handelshøyskolen BI. 80 bl.
Johannessen, C. (2011) Runematerialet fra Tønsberg. Masteroppgave. Oslo,
Universitetet i Oslo. 97, vi s.
Johannessen, O.-J. (2000) Jordebok for Bergen bispedømme ca. 1600 . Med
jordebok for Hospitalet i Bergen ca. 1617-21. Norske kyrkjelege jordebøker
etter reformasjonen, 3. Oslo, Riksarkivet. 299 s.
Johannessen, L. (1998) Fiskevær og fiskebuer i vestnorsk jernalder: en analyse av
strandtufter i Hordaland. Hovedoppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. 68 s.
67
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Johansen, H. A. G. (2013) Brønner i byen: en arkeologisk analyse av
middelalderbrønner på Bryggen i Bergen. Masteroppgave. Bergen, Institutt for
arkeologi, historie, kultur- og religionvitenskap, Universitetet i Bergen. 96 s.
Johansen, L. M. B. (2006) Del av sverdslire fra middelalder funnet på Sørenga.
Nicolay, nr. 98. S. 15-22.
Johansen, G. A. (2000) Trekullproduksjon på Vestvågøya i perioden 1100-1700: et
bidrag til diskusjonen omkring temaet nordnorsk jernvinne og smieaktivitet.
Hovedoppgave. Tromsø, Universitetet i Tromsø. 116 s.
Johansen, E. (1995) Hvaler kirke: et gudshus på hedensk grunn. Mindre-Alv: årbok
for Fredrikstad museum, 1994/1995. S. 109-118.
Johansen, K. & Sandvik, P. U. (1995) Havet og landet før riksvei 68. Spor: fortidsnytt
fra Midt-Norge 10(1995)nr 1. S. 16-19.
Johansen, E., Opstad, L. & Dehli, M. (1976) Sarpsborg før 1839. Sarpsborg,
Sarpsborg kommune. 439 s., 4 fold. pl.
Johansen, A. B. (1974) Jernvinne og skogsproduktivitet. Arkeo: arkeologiske
meddelelser, 1974. S. 15-19.
Johansson, J. (2011) Utgrävning inom bostadshus i Them Nedre 42/1, Tønsberg.
Nicolay: arkeologisk tidsskrift, 2011 nr.2=nr 114. S. 57-63.
Johnsen, H. G. & Westrheim, S. (1996) Gammelt øysamfunn - midt i leia: Dyrøya.
Tromsø, Troms fylkekommune, Kulturetaten. 27 s.
Johnsen, N.-J. (1982) Fra ladegård til herregård. [Skien], Skien historielag. 29 s.
Johnsen, A. O. (1977) De norske cistercienserklostre 1146-1264: sett i europeisk
sammenheng. Oslo, Universitetsforlaget. 96 s.
Johnsen, A. O. (1965) Om pave Eugenius III's vernebrev for Munkeliv kloster av 7.
januar 1146. Oslo, Universitetsforlaget. 55 s.
Johnsen, O. A. (1929) Middelalderen. Tønsbergs historie, b. 1. Oslo, Gyldendal. XV,
479 s.
Johnsen, O. A. (1929) Minoriterklosteret. I: Tønsbergs historie, B.1. Middelalderen. S.
232-237. Oslo, Gyldendal.
Johnsen, O. A. (1929) St. Olavs kloster [og Olavskirken]. Abbeder ved St. Olavs
kloster. I: Tønsbergs historie, B. 1. Middelalderen. S. 206-232. Oslo,
Gyldendal.
Jondell, E. (1997) Det nye museet i Erkebispegården. Spor: fortidsnytt fra Midt-Norge
12(1997)nr 1. S. 30-31.
Jondell, E. (1996) Tusen år ved Nidelven: en vandring gjennom middelalderutstillingen på Vitenskapsmuseet. Trondheim, Museet. 60 s.
Jondell, E. (1993) Fra høymagasin til middelaldermuseum. Spor: fortidsnytt fra MidtNorge 8(1993)nr 2. S. 11.
Jondell, E. (1992) Fra sjakter til prosjekter. På havna. Stav og laft. Kjør det på
sluppen! I: I kongers kaupang og bispers by: arkeologi forteller byhistorie. 1316, 77-80, 93-96, 151-153. Trondheim, Strindheim trykkeris forl.
Jondell, E. (1992) Nye middelalderutstillinger i Trondheim. I: Nytt fra
Utgravningskontoret i Bergen (N.U.B.), 3. Gård - tettsted - kaupang - by S. 716. Bergen, Riksantikvaren, Utgravningskontoret for Bergen.
Jondell, E. (1991) Trondheim til tusen - moderne byarkeologi fram mot byjubileet.
Nytt fra Utgravningskontoret i Bergen (N.U.B.), 1. S. 29-36.
68
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Jondell, E. (1988?) Trondheim in the middle ages: recent archaeological excavations.
I: Deutsch-Norwegisches Historikertreffen (3: 1988: Trondheim) Der deutsche
Historikerstreit. S. 35-41. [Oslo], NAVF; Stifterverband für die deutsche
Wissenschaft.
Jondell, E. (1979) Arkeologi i veien? Arena: trøndersk tidsskrift for kunst og kultur,
1979, nr.1. S. 21-23.
Jondell, E. (1979) En kirkeruin i banken. Vern og virke: årsberetning fra
Riksantikvaren og den antikvariske bygningsnemnd, 1978. S. 20-24.
Jondell, E. (1977) Folkebibliotekstomten - Trondheim, 1. etappe avsluttet. Nicolay:
arkeologisk tidsskrift, Nr.26. S. 35-37.
Jondell, E. (1976) Folkebibliotekstomten, Trondheim. Nicolay: arkeologisk tidsskrift,
1976 Nr.23. S. 17-25.
Joys, C. (1948) Biskop og konge: bispevalg i Norge 1000-1350. Oslo, Aschehoug.
290 s.
Jünge, Å. (1996) Spor etter samar i Midt- og Sør-Skandinavia: to historieoppfatningar
i debatt 1970-1996. Åsen, Dokumentarforl. 286 s.
Jørgensen, G. (2008) Blant gull og bjørneklør: glemte funn fra Mære kirke. Spor:
fortidsnytt fra Midt-Norge, 23 (nr. 2 = h. 46). S. 28-31.
Jørgensen, J. G. (red.) (1997) Aslak Bolts jordebok. Oslo, Riksarkivet. XL, 320 [i.e.
522] s.
69
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
K – Kaldager til Kårstad
Kaldager, C. R. (1979) Akershus: middelalderborg, renessanseslott og festning.
[Oslo], Cappelen. 125 s.
Kallelid, O., Skjæveland, L. K. & Pedersen, H. (1999) Kongsgård: Stavanger
katedralskole 1824-1999. [Stavanger], Wigestrand forl. 204 s.
Kalteisen, H. & Bugge, A. (1899) Erkebiskop Henrik Kalteisens kopibog. Christiania,
Kildeskriftfondet. XXXII, 226 s.
Kalve Støle og Smedsvig AS. (1996) Delrapport grøntanlegg. Vedlegg. Bergenhus
festning: verneplan. 20 s.
Karlberg, I. (2010) Tett på middelalderen: fortellinger fra Oslo. Oslo, Oslo
middelalderfestival. 26 s.
Karlberg, I. (2009) Med lov og forskrift skal middelalderen styres. I: Varia
(Kulturhistorisk museum. Fornminneseksjonen), 71. Den tapte middelalder?:
middelalderens sentrale landbebyggelse. S. 23-28. Oslo, Kulturhistorisk
museum, Fornminneseksjonen.
Karlberg, I. & Simonsen, M. F. (2009) Bygdø kongsgård - en gårdshaug med
bebyggelsesspor fra middelalder og renessanse. I: Arkeologiske
undersøkelser 2003-2004: katalog og artikler. S. 189-205. Oslo, Kulturhistorisk
museum, Fornminneseksjonen.
Karlberg, I. (2006) Husene under huset: arkeologisk utgravning på Bygdøy
kongsgård 2004 - 2005. Fortidsminneforeningens årbok 160(2006). S. 167174.
Karlberg, I. (2005) Kirkegården - et arkeologisk minefelt. I: Kirkegården: et levende
kulturminne. S. 44-65. Drangedal, ARFO.
Karlberg, I. & Simonsen, M. F. (2005) Bygdøy kongsgård: arkeologiske kulturlag fra
rikets historie. St. Hallvard: illustrert tidsskrift for byhistorie, miljø og debatt,
83(2005)nr 4. S. 5-17.
Karlberg, I. (1998) Kirkegården som kulturminne: vårt arkeologiske materiale.
Kirkegården: tidsskrift for planlegging, forvaltning og drift av kirkegårder, 1998
nr.4. S. 13-22.
Karlberg, I. & Linnerud, Ø. (1998) Oslo middelalderpark: terrengplan: ideer for
delområdene Sørenga park, Clemenskirken og Saxegaardsgate. Oslo,
Miljøbyen Gamle Oslo; Arkitektkontoret GASA A/S; Grindaker AS
Landskapsarkitekter. 19 bl. (noen fold).
Karlberg, I. (1997) Kulturdualisme: et foreldet begrep i arkeologisk forskning? Årbok
(Universitetets oldsaksamling), 1995/96. S. 43-64.
Karlberg, I. & Eriksson, J.-E. G. (1995) Middelalderarkeologi. Vern og virke:
årsberetning fra Riksantikvaren og den antikvariske bygningsnemnd 1994. S.
22-27.
Karlberg, I. (1994) Rapport over prosjektet Middelalderkirkegårder i bruk. [Oslo],
Riksantikvaren. 10 s.
Karlberg, I. & Eriksson, J. E. G. (1994) Tønsbergs fornminneområde: en
statusrapport over den arkeologiske registrering av middelalderbyen
Tunsberg, 1973-1994. Tønsberg, Riksantikvaren, Distriktskontor Tønsberg.
188 s.
70
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Karlberg, I. (1992) Tidens tann og tidens tenner. Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i
Oslo. 311 s.
Karmøyseminaret, Krøger, J. F. & Naley, H.-R. (1996) Nordsjøen: handel, religion og
politikk. Stavanger, Dreyer bok. 211 s.
Karmøyseminaret 1997 (red.) (2000) Havn og handel i 1000 år. Stavanger, Dreyer
bok. 160 s.
Kasin, S. (2008) Akvamaniler: en undersøkelse av 21 figurformede håndvannskanner
i metall fra middelalderen med tilknytning til Norge. Masteroppgave. Oslo,
Universitetet i Oslo. 2 b.
Keller, C. & Gjerland, B. (2011) Komparativ analyse av kirker i kulturlandskap.
Nicolay: arkeologisk tidsskrift, 2011 nr.1=nr 113. S. 5-10.
Keller, K.-F., Ekroll, Ø. & Christophersen, A. (2008) Middelalderbyen Nidaros. Oslo,
Karl-Fredrik Keller. 80 s.
Keller, K.-F. & Schia, E. (2001) Middelalderbyen i Oslo: en rekonstruksjon. Oslo,
Keller/Nagelhus. 80 s.
Keller, K.-F. & Schia, E. (1994) The medieval town in Oslo: a reconstruction. Oslo,
William Dall, Prosjekthuset produksjon AS. 80 s.
Keller, K.-F. & Schia, E. (1994) Middelalderbyen i Oslo: en rekonstruksjon. Oslo,
William Dall, Prosjekthuset produksjon AS. 80 s.
Kellmer, I. (1975) Registreringen av kulturminner ved Middelaldersamlingen,
Historisk museum. Arkeo: arkeologiske meddelelser S. 26-29.
Kellmer, I. (1974) Kammer og kammakeri i middelalderen. Arkeo: arkeologiske
meddelelser 1974. S. 19-21.
Kempton, A. S. (2008) Rex Dei Gratia: makt, ideologi og tvetydighet i diskursen rundt
Magnus Erlingssons kongedømme. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo.
110 s.
Kendall, C. B. & Wells, P. S. (red.) (1992) Voyage to the other world: the legacy of
Sutton Hoo. Minneapolis, University of Minnesota Press. xix, 222 s.
Keyser, R., et al. (red.) (1846-1895) Norges Gamle Love indtil 1387. Christiania, Chr.
Grøndahl. 5 b.
Kielland, T. B. (1920) Fra munkeliv: Birgittinerkloster, Norges Vadstena. Kristiania. 18
s.
Kirkeby, B. (1998) Kilder til Romerikes historie i middelalderen. Årbok (Romerike
historielag), 19(1998). S. 8-35.
Kjeldstadli, K. (1999) Fortida er ikke hva den en gang var: en innføring i historiefaget.
2. utg. Oslo, Universitetsforlaget. 328 s.
Kjellström, A. (2005) The urban farmer. Osteoarchaeological analysis of skeletons
from medieval Sigtuna interpreted in a socioeconomic perspective. Theses
and papers in osteoarchaeology, no. 2. Stockholm, Stockholms universitet. 1
b. (flere pag.).
Kjær, A., Holm-Olsen, L. & Sturla, Þ. (1910-1986) Det Arnamagnæanske haandskrift
8lA fol. (Skálholtsbókyngsta): inneholdende Sverris saga, Bo̧glunga so̧gur,
Hákonar saga Hákonarsonar. Kristiania, Oslo, [Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt]. CXIII, 725 s.
Klafstad, J. M. (2013) To barn i Kristin Lavransdatters kloster. Tidsskrift for Den
norske legeforening, 133 (nr. 12/13). S. 1337-1338.
71
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Klingenberg, I. A., Urnes, J. F. & Øfsti, R. (red.) (2010) Kunsten før kunsten. Se
Trøndelag!: kunst og visuell kultur i midten av Norge, B. 1. Trondheim, Tapir
akademisk forl. 212 s.
Klingenberg, I. A., et al. (red.) (2010) Kunsten før kunsten. Se Trøndelag!: kunst og
visuell kultur i midten av Norge, B. 1. Trondheim, Tapir akademisk forl. 212 s.
Kloster, L. G. & Larsen, B. (1982) Organisering av byfornyelse: erfaringer fra Oslo,
Bergen og Trondheim. Oslo, Byggtjeneste. 61 s.
Kloster, R. (1980) Mangfold og enhet: en analyse av Mariakirkens prekestol fra 1677.
Bergen, Universitetsforlaget. 171 s., pl.
Kloster, R. (1978) Rehabilitering av Mariakirkens alterskap. Husbukken:
medlemsblad for Fortidsminneforeningen i Bergen (nr 2). S. 10-13.
Kloster, R. (1970) Akershus og Bergenhus. Årsskrift (Akershus slotts venner), 1970.
S. 3-17.
Kloster, R. & Bjerknes, K. (1961) Hopperstad stavkirke. Hove kirke. Bergen. 40 s.
Kloster, R. & Bjerknes, K. (1961) Hopperstad stavkirke. - Hove kirke. Bergen. 40 s.
Kloster, R. (1957) Øvregatens krønike. Bergen. 45 s.
Kloster, R. (1952) Borg og by: på oppdagerferd i det historiske Bergen. Bergen. 62 s.
Kloster, R. (1952) Castle and city: through historical Bergen. Bergen. 69 s.
Kloster, R. (1942) Snekkerhåndverket i Bergen under renessansen. Bergen,
[Bergens museum]. 175 s.
Kloster, R. & Bjerknes, K. (199?) Hopperstad: Hopperstad stavkirke = The stave
church at Hopperstad; Hove: Hove kirke. [Bergen], Foreningen til norske
fortidsminnesmerkers bevaring, Bergensavdelingen. 36 s.
Klüwer, L. D. (1820) [Kart over Sverresborg, Trondheim].
Knagenhjelm, C. (2008) Kaupanger i Sogn: etablering, vekst og bydannelse. I:
UBAS, Nordisk b. 5. De første 200 årene: nytt blikk på 27 skandinaviske
middelalderbyer. S. 57-71. Bergen, Universitetet i Bergen.
Knagenhjelm, C. (2004) Kaupanger: en analyse av kaupangens lokalisering og
funksjon. Hovedoppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. III, 145 bl.
Knirk, J. E. (red.) (1987) Proceedings of the Tenth Viking Congress, Larkollen,
Norway 1985. Universitetets oldsaksamlings skrifter. Ny rekke, 9. Oslo. 357 s.
Knirk, J. E. (1986) Runeinnskriftene i Bø gamle kyrkje. Telemark historie: tidsskrift for
Telemark historielag, 7(1986). S. 71-81.
Knudsen, L. (2003) "(...) at vove sin Person om Næsset (...)": det maritime
kulturlandskapet mellom Lindesnes og Lista. Hovedoppgave. Oslo,
Universitetet i Oslo. 120, XI s.
Kobberstad, E. (2006) "Norsk" etnisitet og de tidligste skriftlige kilder i vikingtid og
middelalder 800 - 1150 e. Kr. Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 168 s.
Koch, H. D. (1991) Resultater fra de arkeologiske utgravningene på kirkegården
omkring domkirkeruinene på Hamar 1991. Fra kaupang og bygd, 1991. S.1520.
Kollandsrud, K. (2006) Teknologisk kartlegging av norsk polykrom treskulptur fra
perioden 1100-1350: nytt lys på Madonna fra Veldre, Madonna fra Østsinni og
Krusifiks fra Tretten. I: Hikuin, 33. Kirkearkæologi i Norden: Vest-Agder. S.
123-144. Højbjerg, Hikuin.
72
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Kollandsrud, M. (1988) Nytt fra klosterfronten: arkeologisk sensasjon i Tønsberg.
Fortidsvern, 14(1988)nr 1. S. 28.
Kolle, N. & Kristiansen, A. (red.) (2014) Norges fiskeri- og kysthistorie. Bergen,
Fagbokforl. 5 b.
Kolsrud, S. (1929) Oslo og Hamar bispedømes jordebok 1574-1577 (Pouel Huitfeldts
stiftsbok). Norske kyrkjelege jordebøker etter reformasjonen. Oslo, I
hovudkommisjon hjaa Jacob Dybwad. 343 s.
Komber, J. (1994) Innberetningen om utgravningene i BRM 245 Domkirkegaten 6,
1987. Bergen, Riksantikvarens utgravningskontor for Bergen. 231, [31] s.
Komber, J., et al. (1994) Innberetningen om utgravningene i Domkirkegaten 6, 1987
Rapport for Riksantikvaren (Bergen).
Koren-Wiberg, C. (1939) Schøtstuene i Bergen. Det Hanseatiske Museums skrifter,
12. Bergen, Grieg. 102 s.
Koren-Wiberg, C. (1922) Det Hanseatiske museum i 50 aar: festskrift i anledning av
museets 50 aars jubilæum 26. juni 1872-26. juli 1922. Bergen, [s.n.]. 73 s.
Koren-Wiberg, C. (1921) Bergensk kulturhistorie. Det Hanseatiske Museums skrifter,
3. Bergen, Museet. 351 s.
Kothe-Næss, T. (2002) Rein reiser seg fra ruinene. Fortidsvern 28 (nr 4). 32-34
Krag, C. (2000) Norges historie fram til 1319. Oslo, Universitetsforl. 316 s.
Krag, C. & Sandnes, J. (1983) Nye middelalderstudier. Norske historikere i utvalg:
Kongedømme, kirke, stat, 6. Oslo, Universitetsforlaget. 357 s.
Krefting, O. (1890) Undersøgelser i Trondhjem: indberetning. Supplement I til "Kunst
og haandverk fra Norges fortid. Kristiania, Foreningen. 8 s., 5 pl.
Kristensen, S. A. (2014) A Medieval Town. A spatial study of the Trading Centre and
Episcopal Seat of Bergen, c. 1050-1250. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i
Oslo, Institutt for arkeologi, konservering og historie. 114 s.
Kristiansen, G. E. (2008) Harstads største mulighet for merkevarebygging.
Haaløygminne, 89(2008)h. 4. S. 376-381.
Kristiansen, G. E. (2008) Trondeneskirka: maktens tinde i Nord. Haaløygminne,
89(2008)h. 4. S. 371-375.
Kristján Eldjárn, Christie, H. & Jón Steffensen (1988) Skálholt: fornleifarannsóknir
1954-1958. Staðir og kirkjur, 1. Reykjavík, Lögberg. 227 s., pl.
Kristoffersen, K. H. (2008) Kirkebygging i middelalderen: søkelys på byggingen av
Sakshaug gamle kirke. Årbok (Nord-Trøndelag historielag), 2008. S. 131-140.
Kristoffersen, K. H. (2007) En bygningsarkeologisk undersøkelse av koret i Sakshaug
kirke. Hovedoppgave. Tromsø, Universitetet i Tromsø. X, 147 s.
Kristoffersen, S. (1988) Erkebispegården i Bergen - fyrsteresidens og handelshus
Fortidsminneforeningens årbok, 142. S. 163-178.
Kristoffersen, S. (1984) En bygningsarkeologisk undersøkelse av erkestolens gård i
Bergen. Magistergradsavhandl. Bergen, Universitetet i Bergen. 198 bl.
Krogstad, M., et al. (1993) Oslo ke gadīm 'ilagry kī sair. Oslo, Pakistansk
akademikerforening. 71 s.
Krogstad, M., Schia, E. & Storsletten, O. (1993) Guide to Gamlebyen and medieval
Oslo. [Oslo], Directorat[e] for Cultural Heritage. 71 s.
73
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Krogstad, M., Schia, E. & Storsletten, O. (1993) Vandring i Gamlebyen. Oslo,
Riksantikvaren. 71 s.
Krohn, M. (2007) Alterskapet fra Vardø kirke: produsent, bestiller og bruk.
Fortidsminneforeningens årbok, 161(2007). S. 111-118.
Krohn, C. (2004) Hamar bispestol 850 år. Hamar, Hamar historielag. 189 s.
Krohn-Hansen, T. & Kloster, R. (1957) Bergens gullsmedkunst fra laugstiden.
Bergen, Gullsmedlauget i Bergen og Vestlandske kunstindustrimuseum. 2 b.
Krongaard Kristensen, H., et al. (red.) (1998) Town Archaeology in the Scandinavian
and Baltic Countries: a conference in Ribe, Denmark, May 1992. Hikuin, 25.
Højbjerg, Hikuin. 124 s.
Krüger, S. (2006) Elefantene i Nidarosdomen: fra steinhuggerlivet ved St. Olavs
katedral. Trondheim, Communicatio. 142 s.
Krzywinski, K., et al. (1988) A medieval brewery (1200-1450) at Bryggen, Bergen.
The Bryggen papers, Supplementary series, 3. Oslo, Norwegian University
Press. 149 s.
Krzywinski, K. & Kaland, P. E. (1984) Bergen - from farm to town. The Bryggen
papers, Supplementary series, 1. Bergen, Fagbokforl. 100 s.
Krzywinski, K., Fjelldal, S. & Soltvedt, E.-C. (1983) Recent palaeoethnobotanical
work at the mediaeval excavations at Bryggen, Bergen, Norway. Ofxford. S.
145-169.
Krzywinski, K. (1979) Preliminær undersøkelse av planterester i latrine. Arkeo:
arkeologiske meddelelser, 1979. S. 31-33.
Krzywinski, K. & Fægri, K. (1979) Etnobotanisk bidrag til funksjonsanalyse.
Eksempler fra middelalderundersøkelser i Bergen. Arkeo: arkeologiske
meddelelser 1979. S. 33-39.
Krzywinski, K. (1976) En registrering av resent pollenregn målt i forskjellig vegetasjon
på Milde, Bergen. Hovedoppgave. Bergen, Universitetet i Bergen.
Kulseth, K. (2003) Cultural connections between Munkeliv and Vadstena, 1420-1455.
Hovedoppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. 117 s., pl.
Kulturminneutvalget & Aasland, T. (2002) Fortid former framtid. Utfordringer i en ny
kulturminnepolitikk. Utredning fra Kulturminneutvalget oppnevnt ved kongelig
resolusjon 9. april1999. Avgitt til Miljøverndepartementet 21. desember 2001.
NOU 2002: 1. Oslo, Statens forvaltningstjeneste. 207 s.
Kvaal, B. (2007) Trøgstad kirke. Wiwar: gammelt fra Østfold på ny måte, 2007 nr.2.
S. 41-45.
Kvaal, B. (2007) Våler kirke. Wiwar: gammelt fra Østfold på ny måte, 2007 nr.1. S.
32-36.
Kvaal, B. (2006) Skjeberg kirke. Wiwar: gammelt fra Østfold på ny måte, 2006 nr.2.
S. 33-37.
Kvande, T. & Waldum, A. M. (1998) Analyse av gamle kalkmørtler: samling av
prøveresultater. Oslo, Norges byggforskningsinstutt. 29, [5] s.
Kvitrud, A. (2013) Stavangers middelaldergeografi: betraktninger om kongens gård
og odelskirke i Stavanger. Ætt og heim: lokalhistorisk årbok for Rogaland,
2013. S. 7-22.
Kvitrud, A. (2006) Hvor lå Olavsklosteret i Stavanger? Ætt og heim, 2006. S. 95-142
Kårstad, O. (1953) Hamar bispestols historie: 1153-1953. Hamar, [s.n]. 162 s.
74
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
L – Landmark til Låg
Landmark, T. (1998) Makt, ideologi og materiell kultur: en studie av arkitektur i Oslos
middelalder og renessanse. Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 96 bl.
Lange, B. C. & Svanberg, J. (1994) Madonnaskap med kirkemodell som
baldakinkroning. Fortidsminneforeningens årbok, 148. S. 23-36.
Lange, B. C. (1991) Grinaker stavkirke: fra lovekirke til klokkerlåve. Gran,
kommunen. 20 s.
Lange, B. C. (1987) Gravstener fra norske klostre. Fortidsminneforeningens årbok,
141(1987). S. 213-222.
Lange, B. C. (1986) Korsmerkete bygningsledd fra norske middelalderkirker. I:
Hikuin, 12. Kirkearkæologi i Norden, 2, Kalmar, Sverige, 1984. S. 87-92
Højberg, Hikuin.
Lange, B. C. (1971) Søsterkirkene og steinhuset på Gran. [Gran], Gran
menighetsråd. [24] s.
Lange, B. C. (1960) Utgravningene av Kongsgården under Slottsfjellet i Tønsberg.
Meddelelser fra Kunsthistorisk forening, B. 1, 2(1960 nr.3). S. 56-57.
Lange, C. C. A. (1856) De norske Klostres Historie i Middelalderen. 2. omarb. utg.
Christiania, Chr. Tønsbergs Forlag. 507 s.
Lange, C. C. A. (1847) De norske Klostres Historie i Middelalderen. Christiania, I
Kommission hos Feilberg & Landmark. 827 s., 1 fold. pl.
Langekiehl, A. S. (2005) De nordiske husebyenes kronologi og Ull-navnene.
Collegium medievale: tverrfaglig tidsskrift for middelalderforskning, 18(2005).
S. 37-85.
Langgåt, A. H. (2009) Lyse kloster: jordegodset som økonomisk fundament for et
norsk cistercienserkloster. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 114 s.
Langhelle, S. I., et al. (1999) Kongskyrkje ved Nordvegen: Olavskyrkja på Avaldsnes
750 år. Aksdal, Lokalhistorisk stiftelse. 293 s.
Langseth, L. (2005) Lovverk og forvaltning: vern gjennom kulturminneloven eller
bevaring gjennom plan- og bygningsloven? Masteroppgave. Oslo,
Universitetet i Oslo. 81 bl.
Langslet, L. R. (2008) Akershus - glimt av en stolt historie. Årsskrift (Akershus slotts
venner), 2008. S. 7-15.
Lapidge, M., et al. (2003) The cult of St Swithun. Oxford, Clarendon Press. XXVI, 811
s., pl.
Larsen, J. H. (2009) Jernvinneundersøkelser. Varia. Faglig program, 78 B.2. Oslo,
Kulturhistorisk museum. Fornminneseksjonen. 250 s.
Larsen, M. O. (2009) Kirke og lokalitet: en studie på kirkenes forhold til det
arkeologiske og topografiske landskapet i Trondenes prestegjeld i
middelalderen. Masteroppgave. Tromsø, Universitetet i Tromsø. VI, 99 s.
Larsen, A. J. (2008) Borgund på Sunnmøre: de eldste konstruksjonene. I: UBAS,
Nordisk, b. 5. De første 200 årene: nytt blikk på 27 skandinaviske
middelalderbyer. S. 41-56. Bergen, Universitetet i Bergen.
Larsen, J. H. (2004) Jernvinna på Østlandet i yngre jernalder og middelalder: noen
kronologiske problemer. Viking: tidsskrift for norrøn arkeologi, 67(2004). S.
139-170.
75
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Larsen, M. F. (2003) Olav den helliges øks: om olavsøksas oppkomst, bruk og
symbolvirkning. Hovedoppgave. Trondheim, NTNU. 114 s.
Larsen, A. J. (1997) Hva prestegårdsjordet gjemte og gjemmer. Arkeo: arkeologiske
meddelelser 1997 nr.2. S. 31-34.
Larsen, A. J. (1994) Audun Hugleiksson og "borga" på Hegranes i Jølster. Viking:
tidsskrift for norrøn arkeologi, 57(1994). S. 87-106.
Larsen, A. J. (1994) Et statusbygg på Giske. Arkeo: arkeologiske meddelelser 1994,
nr.2. S. 11-16.
Larsen, S. U. & Sulebust, J. (1994) I balansepunktet: Sunnmøres eldste historie.
Ålesund, Sunnmørsposten forl. 571 s.
Larsen, A. J. (1992) Footwear from the Gullskoen area of Bryggen. The Bryggen
papers / Main series, 4. Oslo, Scandinavian University Press. 102 s.
Larsen, J. H. (1991) Jernvinna ved Dokkfløyvatn: de arkeologiske undersøkelsene
1986-1989. Varia, 23. Oslo, Universitetets oldsaksamling. vi, 295 s.
Larsen, A. J. (1975) Skomoter og skomakeri i middelalderens Borgund. Ålesund,
Borgundkaupangens venner. 23 s.
Larsen, A. J. (1974) Bergen. Arkeologisk aktivitet 1973. Middelaldersamlingen,
Historisk museum. Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.17. S. 20-21.
Larsen, A. J. (1971) Om to utgravninger mellom Holmen og Bryggen i Bergen. Arkeo:
arkeologiske meddelelser 1971. S. 24-26.
Larsen, A. J. (1970) Skomaterialet fra utgravningene i Borgund på Sunnmøre 19541962. Bergen, Norwegian University Press. 54 s., pl.
Larsen, A. J. (1967) En undersøkelse av skomaterialet fra utgravningene i Borgund
på Sunnmøre, 1954-1962. Hovedoppgave. Bergen, Universitetet i Bergen.
Larsson, S. (2013) Möjligheter till forskning inom svensk uppdragsarkeologi. I:
Utfordringer for norsk middelalderarkeologi. Rapport fra seminar 2008. S. 7985. Oslo, Riksantikvaren.
Larsson, S., Hommedal, A. T. & Nordeide, S. W. (1999) Utgravningene i
Erkebispegården i Trondheim. NIKU temahefte. Trondheim, Norsk institutt for
kulturminneforskning. 113 s.
Lavold, B. (1997) Helgener mot pest i Norge i senmiddelalderen. Hovedoppgave.
Oslo, Universitetet i Oslo. 136 s.
Lexow, J. H. (1987) Utstein kloster i middelalderen. Fortidsminneforeningens årbok,
141(1987). S. 155-168.
Lexow, J. H. (1963) Utstein kloster etter reformasjonen. [Oslo], Foreningen til norske
fortidsminnesmerkers bevaring; I kommisjon hos Grøndahl. 72 s.
Lexow, J. H. (1958) Klosterkirken på Utstein kongsgård. I: Middelalderens steinkirker
i Rogaland. S. 54-60. Stavanger.
Lexow, J. H. (1958) Olavsklosteret og Utstein. I: Middelalderens steinkirker i
Rogaland. S. 29-31 Stavanger, [s.n.].
Lidén, H.-E. (2012) Forfall og gjenreisning: Bryggens bevaringshistorie. Bergen,
Bodoni forl. 137 s.
Lidén, H.-E. (2009) Utstein klosters bygningshistorie nok en gang. Collegium
medievale: tverrfaglig tidsskrift for middelalderforskning, 22. S. 270-273.
Lidén, H.-E. (2008) Kirkene i Hordaland gjennom tidende. Bergen, Eide forl. 141 s.
76
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Lidén, H.-E. (2007) Arnafjord kirke. Pridlao, 24(2007) nr. 1. S. 55-56.
Lidén, H.-E. (2007) The church of St. Clement in Oslo. I: West over sea: studies in
Scandinavian sea-borne expansion and settlement before 1300: a festschrift in
honour of dr Barbara E. Crawford. S. 251-264. Leiden, Brill.
Lidén, H.-E. (2006) Godt og grundig om stavkirkene. Fortidsminneforeningens årbok,
160(2006). S. 181-184.
Lidén, H.-E. (2005) Nicolay Nicolaysen: et blad av norsk kulturminneverns historie.
Oslo, Abstrakt forl. 268 s.
Lidén, H.-E. (2003) Mariakirken: den eldste bevarte bygning i Bergen. Arv, 2003. S.
18-24.
Lidén, H.-E. (2001) Bokverket "Norges Kirker": en historikk. Fortidsminneforeningens
årbok, 155(2001). S. 49-62.
Lidén, H.-E. (2001) Norsk kirkearkitektur: fra trekirke til steinkirke. I: [Nr] T. P2akademiet. S. 136-147. [Oslo], Transit.
Lidén, H.-E. (2000) Mariakirken i Bergen. Bergen, Mangschou. 62 s.
Lidén, H.-E. (1999) De tidlige kirkene: hvem bygget dem, hvem brukte dem og
hvordan. I: NIKU 1994-1999: kulturminneforskningens mangfold. S. 49-52.
Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning.
Lidén, H.-E., Hoff, A. M. & Hommedal, A. T. (1999) En gullgubbe: festskrift til HansEmil Lidén. Øvre Ervik, Alvheim & Eide. XVII, 165 s.
Lidén, H.-E. (1998) Mer om storgård og kirkested i Sunnhordland. Arkeo:
arkeologiske meddelelser 1998 nr.1. S. 29-32.
Lidén, H.-E. (1997) Forsvunne stavkirker i Bergen Bispedømme.
Fortidsminneforeningens årbok, 151(1997). S. 125-161
Lidén, H.-E. (1997) Middelalderen bygger i stein. Oslo, Pensumtjeneste. 79 s.
Lidén, H.-E. (1995) Møtet mellom hedendom og kristendom i Norge. Oslo,
Universitetsforl. 300 s.
Lidén, H.-E. (1994) Moster kirke. Bergen, Fortidsminneforeningen, Bergen og
Hordaland avdeling. 19 s.
Lidén, H.-E. (1994) Ruiner og ruinpleie. Tautra kloster. Steinvikholm. I: En Reise
gjennom norsk byggekunst: Fortidsminneforeningens eiendommer gjennom
150 år. S. 135-138, 151-154, 161-166. [Oslo], Riksantikvaren;
Fortidsminneforeningen.
Lidén, H.-E. (1993) De eldste kirkene i Bergen: kan de si noe om byens tidlige
utvikling? Skrifter (Bergens historiske forening), 89. S. 71-82.
Lidén, H.-E. (1993) Kulturminnevernet i Norge: historisk bakgrunn og aktuelle
utfordringer. Heimen, 30(1993)nr 1. S. 17-20.
Lidén, H.-E. (1993) Norsk klosterarkeologi - en forskningshistorisk oversikt.
Kirkearkæologi i Norden: [foredrag ved det fjerde symposium "Kirkearkæologi i
Norden" i Trøndelag 6.-9. september 1990], 20. S. 65-74.
Lidén, H.-E. (1992) Stein i norske kirker. Sten: tidskrift för Sver[i]ges stenindustri,
1992 nr.3. S. 10-13.
Lidén, H.-E. (1991) Fra antikvitet til kulturminne: trekk av kulturminnevernets historie i
Norge. Oslo, Universitetsforlaget. 114 s.
Lidén, H.-E. (1990) Gerhard Fischer som arkitekturhistoriker.
Fortidsminneforeningens årbok, 144(1990). S. 67-78.
77
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Lidén, H.-E. (1990) Kirker og klostre i Trøndelag som vil bli besøkt under
kirkearkeologmøtets ekskursjon sept. 1990. S.l., s.n. 20 bl.
Lidén, H.-E. (1990) Trondheim domkirkes vestfront: noen nye momenter som kan ha
vært medbestemmende ved dens utforming. Fortidsminneforeningens årbok,
144(1990). S. 83-94.
Lidén, H.-E. (1989) Konow Lunds kirkerestaureringer. I: Frederik Konow Lund:
arkitekten som moret seg. S. 106-113. Oslo, Norsk arkitekturforl.
Lidén, H.-E. (1988) Fra stokk til stein: framveksten av norsk steinarkitektur i
middelalderen. I: 1988. Kulturarv og vern: bevaring av kulturminner i Norge. S.
113-115. [Oslo], Riksantikvaren: Universitetsforlaget.
Lidén, H.-E. (1988) Kirkefunn i bunn og grunn: norsk kirkearkeologi gjennom 150 år.
I: 1988. Kulturarv og vern: bevaring av kulturminner i Norge. S. 177-180.
[Oslo], Riksantikvaren: Universitetsforlaget.
Lidén, H.-E. (1987) Birkeland gamle kirke og de øvrige sognekirkene i Fana.
Bjørgvin: årbok for Bjørgvin bispedøme, 1987. S. 60-68.
Lidén, H.-E. (1986) Monumentalarkitekturen i Bergen i middelalderen. I: 2.
Onsdagskvelder i Bryggens museum. S. 118-132 [Bergen], Bryggens
museum.
Lidén, H.-E. (1986) Tre eller stein?: bidrag til en kulturgeografisk analyse av forholdet
mellom tre- og steinarkitekturen i Hordaland i middelalderen. I: Hikuin, 12.
Kirkearkæologi i Norden, 2, Kalmar, Sverige, 1984. S. 93-100. Højberg,
Hikuin.
Lidén, H.-E. (1985) Middelalderens Bergen: kirkenes by. I: 1. Onsdagskvelder i
Bryggens museum. S. 79-94. [Bergen], Bryggens museum.
Lidén, H.-E. (1984) Ruiner som kulturminner. Fortidsminneforeningens årbok,
138(1984). S. 11-24.
Lidén, H.-E. (1983) Norsk middelaldersk steinarkitektur: en generasjons
bygningsarkeologiske arbeide i perioden 1950-80. I: Hikuin, 9. Grave i tidlige
vesttårne. S. 101-102. Højbjerg, Hikuin.
Lidén, H.-E. (1981) Høymiddelalder og Hansa-tid. Norges kunsthistorie, 2. Oslo,
Gyldendal. 434 s.
Lidén, H.-E. (1981) Stavkirken i Hafslo. Fortidsminneforeningens årbok. S. 135-146
Lidén, H.-E. & Magerøy, E. M. (1980-1990) Bergen. I: Norges kirker, 9. Norges kirker.
3 b. Oslo, Gyldendal.
Lidén, H.-E. (1980) Oktogon og langkor: et forsøk på analyse av korordningen i
Trondheim domkirke i 1200-årene. Årbok / Det norske videnskaps-akademi,
1980. S. 92-106.
Lidén, H.-E. & Magerøy, E. M. (1980) Bergen. Norges kirker. Oslo, Land og kirke. 3
b.
Lidén, H.-E. (1979) Domkirken i Bergen. I: Restaurering og rehabilitering: seminar om
restaureringsprinsipper: Fattighuset i Bergen 30.3.-1.4.1979. S. 25-32 Oslo,
Foreningen til norske fortidminnesmerkers bevaring.
Lidén, H.-E. (1978) Tapt og gjenfunnet: Kyrkjebø kirke i Sogn. Vern og virke:
årsberetning fra Riksantikvaren og den antikvariske bygningsnemnd 1977. S.
21-24.
78
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Lidén, H.-E. & Wichstrøm, A. (1978) Den gamle kyrkja i Årdal. I: Bygdebok for Årdal,
2. Kulturbandet S. 745-817. [Årdalstangen], [Sogelaget].
Lidén, H.-E. (1976) En nyoppdaget bygning på Lyse Kloster. Vern og virke:
årsberetning fra Riksantikvaren og den antikvariske bygningsnemnd 1975. S.
30-33.
Lidén, H.-E. (1976) Trekk av Oslos topografiske utvikling før 1300, belyst ved nyere
arkeologiske utgravninger. I: Från medeltid till välfärdssamhälle. Nordiska
historikermötet i Uppsala 1974. S. 421-438. Stockholm, Almqvist & Wiksell
International.
Lidén, H.-E. (1975) Oslo: development of urban structure in the 12th and 13th
centuries. I: Archaeological contributions to the early history of urban
communities in Norway. S. 90-124. Oslo, Universitetsforlaget.
Lidén, H.-E. (1975) Spor av Bergens eldste kirkebygning? Vern og virke:
årsberetning fra Riksantikvaren og den antikvariske bygningsnemnd, 1974.
14-16.
Lidén, H.-E. & Eide, O. E. (1975) Mariakirken i Bergen. Nicolay: arkeologisk tidsskrift,
Nr.20. S. 31-32.
Lidén, H.-E. (1974) Domkirken i Bergen. [Bergen], [Bergen Domprosti]. 32 s.
Lidén, H.-E. (1974) Eidsvoll kirke: fra romansk til nyromansk. I: Oslo bispedømme
900 år: historiske studier. S. 207-218. Oslo, Universitetsforlaget.
Lidén, H.-E. (1974) Middelalderen bygger i stein. En Innføring i steinhugger- og
murerhåndverket i Norge i middelalderen. Oslo, Universitetsforlaget. 79 s.
Lidén, H.-E. (1974) Årdal gamle kirke. <S.l.>. 26 pag. bl.
Lidén, H.-E. (1973) Excavations in old Oslo: a survey. I: Kiel papers seventy-two '72.
Frühe Städte im westlichen Ostseeraum. S. 51-56. Neumünster.
Lidén, H.-E. (1972) Trondheim domkirke og norsk restaureringshistorie. Kirke og
Kultur, 1972, h. 2. S. 86-95.
Lidén, H.-E. (1971) Klemenskirken: Gamlebyen i Oslo: innberetning om
utgravningene i mai - august 1971. [Oslo], s.n. 12 s.
Lidén, H.-E. (1970) Domkirken i Bergen og utviklingen av de norske domkirketypene i
1000-1100-årene. Bjørgvin bispestol: byen og bispedømmet, 1970. S. 11-40.
Lidén, H.-E. (1970) Munkeby kloster ved Levanger. Fortidsminneforeningens årbok,
124(1969). S. 118-121.
Lidén, H.-E. (1970) Tautra klosterruin på Frosta. Fortidsminneforeningens årbok,
124(1969). S. 114-117.
Lidén, H.-E. (1969) Nonneseter klosterruin i Bergen. Fortidsminneforeningens årbok
124(1969). S. 94-99.
Lidén, H.-E., et al. (1969) Referat av møte om problemer innen den norske kirkes
historie i 1000og 1100-årene 16.-17. juni 1969. Oslo. 47 bl.
Lidén, H.-E. & Holck, P. (1969) Utgravingen av Mære kirke. Steinkjer. S. 18-58.
Lidén, H.-E. (197-?) Den gamle byen under Gamlebyen. [Oslo],
Informasjonssenteret, Oslo kommune: i samarbeide med Riksantikvaren. 32 s.
Lie, R. O. (2013) Fuglefangst på kysten: ressursutnytting i jern- og middelalder.
Årbok (Norsk maritimt museum) 2011. S. 45-74.
Lie, R. O. (2011) Kristne graver på Villa. Spor, 26(2011)nr 2=H. 52. S. 30-33.
79
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Lie, R. W. (1989) Dyr i byen - en osteologisk analyse. Meddelelser (Prosjektet
Fortiden i Trondheim bygrunn: folkebibliotekstomten), 18. Trondheim,
Riksantikvaren, Utgravningskontoret for Trondheim. 62 s.
Lien, A. L. (2009) Oslo Ladegård. Byminner, 2009 (4). S. 16-29.
Liepe, L. (2001) Medieval stone churches of Northern Norway: the interpretation of
architecture as a historical process. Ravnetrykk, nr. 25. Tromsø,
Universitetsbiblioteket i Tromsø. 94 s.
Liestøl, A., Johnsen, I. S. & Knirk, J. E. (1980-90) Bryggen i Bergen, 1. Norges
innskrifter med de yngre runer, 6. Oslo, Norsk historisk kjeldeskrift-institutt.
292 s.
Lillehammer, G. (2010) Socialisation: recent research on childhood and children in
the past: proceedings from the 2nd International Conference of the Society for
the Study of Childhood in the Past in Stavanger, Norway, 28-30th September
2008. AmS-skrifter, 23. Stavanger, Arkeologisk museum. 158 s.
Lillehammer, A. (2000) Rapport om forprosjektet mellomalderbyen Stavanger:
spørsmål om grunnlegginga av Stavanger by. AmS-Rapport, 16. Stavanger,
Arkeologisk museum. 27 s.
Lillehammer, A. (1995) Eit Forskings-prosjekt på Avaldsnes: rapport frå Arkeologisk
museum i Stavanger oktober 1994. [Kopervik], Karmøy kommune, Skole- og
kulturetaten. 107 s.
Lillehammer, G., et al. (1995) Museoteket ved Arkeologisk museum i Stavanger:
Rogalandsfunn fra istid til middelalder. Stavanger, Arkeologisk museum. 202
s.
Lillevold, E. (red.) (1948) Hamars historie. Hamar, Hamar Stiftstidendes Trykkeri. 4
bl., 646 s.
Lillo-Stenberg, C. (2008) KAs Kirkebyggdatabase. Kulturarven: kysten, innlandet,
byen, 46. S. 51-53.
Lind, K. E. (2000) Det europeiske fellesskapet før EU: fra Roma til Nord-Norge i
mellomalderen. Ottar, Nr.229. S. 42-47.
Lind, K. E. (1991) Sko som materiell kultur: Vagarsamfunnet i middelalderen.
Hovedoppgave. Tromsø, Universitetet i Tromsø. 260 s.
Lindanger, B. (2005) Eit liv etter svartedauden: pest og krisemeistring i Rogaland i
seinmellomalderen. I: Menneske og maktene. Når gamle sanningar ikkje gjeld
lenger. Seminarrapport Utstein kloster 2004. S. 44-53. Bokn, Haugaland
akademi.
Lindell, I., Knirk, J. E. & Söderberg, B. (1994) Medeltida skrift- och språkkultur:
nordisk medeltidsliteracy i ett diglossiskt och digrafiskt perspektiv II: nio
föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1992. Stockholm,
Medeltidsseminariet och Institutionen för nordiska språk vid Stockholms
universitet. 228 s.
Lindh, J. (red.) (1992) Arkeologi i Tønsberg I: Søndre bydel. Riksantikvarens
rapporter, 20. Oslo, Riksantikvaren. 280 s.
Lindh, J., Ulriksen, E. & Tjeldvoll, G. A. (1984) Innberetning over de arkeologiske
utgravningene i Storgaten 24/26, Tønsberg, 1979. Tønsberg, Riksantikvaren,
Utgravningskontoret for Tønsberg. 1 b. (flere pag.)
Lindh, J. & Brendalsmo, J. (1982) Funn fra en utgravning. Øvre Ervik, Alvheim & Eide
akademisk forl. 48 s.
80
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Lindh, J. (1980) De arkeologiska undersökningarna i Rosenkrantzgaten 4, II - de
första expansionerna ut i Vågen. Arkeo: arkeologiske meddelelser 1980. S.
31-34.
Lindh, J. (1979) De arkeologiska undersökningarna i Rosenkrantzgaten 4. Arkeo:
arkeologiske meddelelser 1979. S. 27-30.
Litleskare, O. & Gjerstad, J. (1998) Bergenhus på kryss og tvers. Bergen, Alma
mater. 149 s.
Litleskare, O. (1985) Bergenhus i det 20. århundre. [S.l.], [s.n.]. 84 s.
Litleskare, J. (1933) Mo kyrkja og Eksingedalen kyrkja. Bergen, s.n. 146 s.
Loftsgarden, K. (2007) Jernframstilling i raudt land: jernvinna på Rauland i vikingtid
og mellomalder. Masteroppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. VII, 100 bl.
Lohndal, A. (2008) Jordegodset til klosteret på Halsna: litt om godssamling og
godspolitikk frå grunnlegginga tilomlag 1350. Sunnhordland (årbok), 89. S.
132-165.
Lohne, O. (2010) The mint in the Nidaros archbishop's palace: coin production under
archbishop Gaute Ivarsson (1475-1510). Skrifter, nr. 1. Trondheim,
Universitetsforlaget. 177 s.
Long, C. D. & Marstrander, L. (1980) Dreggsalmenningen i Bergen: rapport fra de
arkeologiske undersøkelser 1979. Rapport for Riksantikvaren (Oslo).
Long, C. D. (1976) Søndregate, Trondheim. Nicolay: arkeologisk tidsskrift, 1976
Nr.23. S. 26-28.
Long, C. D. (1975) Exvacation in the medevial city of Trondheim, Norway. [S.l.],
[s.n.]. 36 s.
Long, C. D. (1975) Exvacation in Trondheim 1971-1974. Zeitschrift für Archäologie
des Mittelalters, 3(1975). S.183-207.
Long, C. D. (1974) Utgravingen av en kirke i Trondheim 1971-73. Nicolay:
arkeologisk tidsskrift, Nr.17. S. 22-31.
Long, C. D. (1973) Excavations in Trondheim 1970-72. Nicolay: arkeologisk tidsskrift,
Nr.13. S. 30-35.
Lorvik, K. (2007) Life and death in the early town: an osteoarchaeological study of
the human skeletal remains from St Mary's churchyard, Bergen.
Masteroppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. III, 85 bl.
Lossius, S. (1979) Skien i middelalderen: antikvarisk registrering i Skien 28/11-14/12
1977. Oslo, [Riksantikvaren]. 37 pag. bl., pl.
Lossius, S. M. (1977) Kleberkarmaterialet fra Borgund, Sunnmøre. Arkeologiske
avhandlinger, 1. Bergen. 73 s.
Lossius, S. M. (1977) Skien, vår "nyeste" middelalderby. Nicolay: arkeologisk
tidsskrift, Nr.30. S. 14-23.
Lossius, S. M. (1977) Utgravninger i Christian IVs Christiania sommeren 1977.
Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.26. S. 38-42.
Lovdata (2014) Forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven - 1979
- 2013. Tilgjengelig online: (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1979-0209-8785) (Lest: 20.08 2014).
Lovdata (2009) Lov om kulturminner [kulturminneloven - 1978 - 2009]. Tilgjengelig
online: (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50) (Lest: 20.08 2014).
81
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Lund, G. K. (2010) Spill i middelalderens bysamfunn: en arkeologisk analyse av
spillmateriale fra Bergen. Masteroppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. 1 b.
(flere pag.)
Lund, K. (1993) St. Hallvard kirke og kloster - tilbygg. Mur (4). S. 4-7.
Lundahl, M. (2003) Staden i sigillet: en undersökning av förekomsten och innebörden
av borgframställningar i medeltida stadssigill i Danmark, Norge och Sverige.
Lund, Lunds universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia. 49 s.
Lunde, Ø., Bjørlykke, K. & Gunnarsjaa, A. (2001) Report Raphael II Nidaros
Cathedral restoration Trondheim Norway 2000. Trondheim, Nidaros domkirkes
restaureringsarbeider. 79 bl.
Lunde, Ø. (1994) Nonneseter kloster. Rein kloster. I: En Reise gjennom norsk
byggekunst: Fortidsminneforeningens eiendommer gjennom 150 år. S. 139142, 155-160. [Oslo], Riksantikvaren; Fortidsminneforeningen.
Lunde, Ø. & Bertelsen, R. (1993) Opportunities for exchange of news and ideas. I:
The study of Medieval archaeology. S. 347-350 Stockholm, Almqvist &
Wiksell.
Lunde, Ø. (1992) Forprosjekt for Informasjons- og serviceanlegg ved Borgund
stavkirke. S.l., Fortidsminneforeningen. 39 s.
Lunde, Ø. (1992) Fra middelalderarkeologi til historisk arkeologi. META, 1992 nr.4. S.
38-44.
Lunde, Ø. (1992) Premonstratensernes kloster i Tunsberg - kirken og
klosteranlegget. I: Tverrfaglige seminarer i Tønsberg, Rapport 1. Seminaret
"Kloster og by" 11.-13. november 1992: omkring Olavsklosteret,
premonstratenserordenen og klostervesenet i middelalderen. S. 9-22.
Tønsberg, Tønsberg bibliotek og Riksantikvaren, Utgravnings-kontoret for
Tønsberg.
Lunde, Ø. (1991) Når var det egentlig det begynte? Nytt fra Utgravningskontoret i
Bergen (N.U.B.), 1. S. 21-28.
Lunde, Ø. (1989) When did it really begin? Arkeologiske skrifter, 5-1989. S. 41-50.
Lunde, Ø. (1988) Byene under gaten. I: Kulturarv og vern: bevaring av kulturminner i
Norge. S. 181-187. [Oslo], Riksantikvaren: Universitetsforlaget.
Lunde, Ø. (1987) Klosteranleggene. Fortidsminneforeningens årbok, 141(1987). S.
85-119.
Lunde, Ø. (1987) Klosteranleggene. Særtrykk av årbok 1987. Oslo, Foreningen til
norske fortidsminnesmerkers bevaring. S. 85-120.
Lunde, Ø. (1986) Norske klostre i fugleperspektiv. I: Medeltiden och arkeologin:
festskrift till Erik Cinthio. S. 183-198. [Lund], [Universitetet i Lund].
Lunde, Ø. (1986) Tre norske middelalderbyer i 1970-årene: fornminnevern og
utgravningsresultater: Hamar, Oslo, Tønsberg. Riksantikvarens rapporter, 12.
Øvre Ervik, Alvheim & Eide. 95 s.
Lunde, Ø. & Arbeidsutvalget (red.) (1982) Dokumentasjon ved bygravninger i
Norden: nordisk seminar i Tønsberg, Norge, 23. - 26. februar 1981: foredrag,
møtereferater. Riksantikvarens rapporter, 3. Øvre Ervik, Akademisk forlag. 61
s.
Lunde, Ø. (1977) Trondheims fortid i bygrunnen: middelalderbyens topografi på
grunnlag av det arkeologiske materialet inntil 1970. Riksantikvarens skrifter, 2.
Trondheim, Adresseavisens forlag. 305 s.
82
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Lunde, Ø. (1973) Vanskeligheter for byarkeologien - antikvarisk register for
Trondheim: foredrag på det Norske arkeologmøtet, Voksenåsen, Oslo den
29.- 31. oktober 1973. Det Norske arkeologmøtet, Voksenåsen, Oslo, 1973
Oslo.
Lunde, Ø. (1971) Nye sider ved klosterhistorien etter de senere års undersøkelser.
Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.10. S. 11-15.
Lunde, Ø. (1971) St. Olavsklosterets kirke: Nordens største rundkirke. Tønsberg,
Tønsberg sparebank. 19 s.
Lunde, Ø. (1971) Utgravningen på Essotomten Tønsberg 1971. S.l., Norske Esso.
upag.
Lunde, Ø. (1971) Utgravningen Søndre gate, Trondheim: utstilling i Dronningens gate
1b, det gamle Kunstindustrimuseet mai-august. [Trondheim],
Forretningsbanken i samarb. med Riksantikvaren. [12] s.
Lunden, K. (2008) Mannedauden 1349-50 i Noreg. Kronologisk og geografisk
spreiing. Historisk tidsskrift, 87 (4). S. 607-632.
Lunheim, V. S. (2008) "Pesta soper i hver en krik og krok": gårdene og deres skjebne
i fjordbygdene Stranda og Stordal: bosetning og økonomiske forhold ca. 12001660. Masteroppgave. Trondheim, NTNU. VIII, 112, XXVI s.
Luthen, E. (1998) Pilegrimsveien som sporet av. Årbok (Romerike historielag),
19(1998). S. 129-131.
Luthen, E. (1997) Selja: sunnivakulten og pilegrimsmålet. Oslo, I samarbeid med
Scriptoriet. 59 s.
Lüdtke, H. (1989) The Bryggen pottery, 1. Introduction and Pingsdorf ware. The
Bryggen papers, Supplementary series, 4. Bergen, Fagbokforl. 128 s.
Lynnerup, N., et al. (2008) Biologisk antropologi med human osteologi. København,
Gyldendal. 525 s.
Løvlid, D. H. (2009) Nye tanker om Skjoldehamnfunnet. Masteroppgave. Bergen,
Universitetet i Bergen. 209 s.
Låg, T. (1999) 800-1350 (Agders historie). 508 s.
83
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
M – Madsen til Mørch
Madsen, A. (1976) Sølvgrubene under Akersberget. Vern og virke: årsberetning fra
Riksantikvaren og den antikvariske bygningsnemnd, 1975. S. 14-19.
Magnell, S. (2009) De første kirkene i Norge: kirkebyggingen og kirkebyggere før
1100-tallet. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. V, 78 s.
Magnussen, A. R. S. (2007) Funn under kirkegulv: en arkeologisk analyse av
gjenstandsfunn fra Borgund, Kinsarvik og Kaupanger kirker. Hovedoppgave.
Bergen, Universitetet i Bergen. 164 s.
Magnussen, K. (2002) Middelalderborgen Akershus. Fortidsminneforeningens årbok,
156(2002). S. 101-112.
Magnussen, K. (2000) Vannforsyningen på Akershus - del av forsvarssystemet? St.
Hallvard: illustrert tidsskrift for byhistorie, miljø og debatt, 2000 nr.2. S. 36-43.
Malde, I. (2008) Tovedbuer: konstruksjon, funksjon og kontekst. Masteroppgave.
Bergen, Universitetet i Bergen. 4, 99, 33 s.
Mandt, G. (2006) Kultsted gjennom generasjoner?: et eksempel fra Etne i
Sunnhordland. I: Historien i forhistorien: festskrift til Einar Østmo på 60-års
dagen. S. 329-336. Oslo, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
Mansrud, A. (2004) Steinlegningen ved Vestre Moland kirke. Nicolay: arkeologisk
tidsskrift, Nr.94 (h. 3). S. 30-35.
Marstein, N. (2004) Spor i jord: hagearkeologiens plass i kulturminnevernet. I: Spor i
jord: parken og hagen på Bogstad restaureres: foredrag ved seminarene
Hagearkeologi, Bogstad 2003 og 2004. S. 97-98. Oslo, Bogstad stiftelse.
Marstein, O. (1989) Sko og andre gjenstander i lær. En typologisk analyse.
Meddelelser (Prosjektet Fortiden i Trondheim bygrunn: folkebibliotekstomten),
23. Trondheim, Riksantikvaren, Utgravningskontoret for Trondheim. 184 s.
Martens, I. (2009) Ødegårder fra middelalderen i Telemark - status og perspektiver. I:
Varia (Kulturhistorisk museum. Fornminneseksjonen), 71. Den Tapte
middelalder?: middelalderens sentrale landbebyggelse. S. 103-110. Oslo,
Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.
Martens, J., Martens, V. V. & Stene, K. (red.) (2009) Den tapte middelalder?:
middelalderens sentrale landbebyggelse. Varia, 71. Oslo, Kulturhistorisk
museum, Fornminneseksjonen. 204 s.
Martens, V. V. (2009) Vassås-prosjektet: et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof
kommune, Vestfold. I: Varia (Kulturhistorisk museum. Fornminneseksjonen),
71. Den Tapte middelalder?: middelalderens sentrale landbebyggelse. S. 175189. Oslo, Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.
Martens, I., Østmo, E. & Weber, B. (2007) Vesle Hjerkinn: kongens gård og sælehus.
Oslo, Universitetetets kulturhistoriske museer. 221 s.
Martens, I. (1990) Å bu oppunder fjell: fjellbygder i Telemark før Svartedauen.
Telemark historie: tidsskrift for Telemark historielag, 11. S. 70-81.
Martens, I. & Rosenqvist, A. M. (1988) Jernvinna på Møsstrond i Telemark. Norske
oldfunn, 13. Oslo, Universitetets oldsaksamling. 189 s.
Marthinsen, L. (1995) Mellomalderen i norske bygdebøker. Heimen, 32 (3). S. 147160: ill.
84
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Mathisen, P. (2007) Gård, gods og grav på Giske og Sunnmørsøyene i Borgund: et
forsøk på identifisering av Giske-godsets opphav og utvikling. Masteroppgave.
Bergen, Universitetet i Bergen. 106 bl.
Matthiesen, H. & Hollesen, J. (2011) Preservation conditions in unsaturated urban
deposits: reopening of testpit from 2006 and installation of monitoring
equipment at the rear of Nordre Bredsgården, Bryggen in Bergen. Lyngby,
Nationalmuseet, Department of Conservation. 28 bl.
Matthiesen, H. (2008) Detailed chemical analyses of groundwater as a tool for
monitoring urban archaeological deposits: results from Bryggen in Bergen.
Journal of archaeological science, 35 (2008). S. 1378-1388.
Matthiesen, H. & Christensson, A. (2006) Overvågning af kulturlag i byerne: den
norske model. Danske museer, 19 (2). S. 23-26.
Maundrell, H., et al. (2003) Early travels in Palestine. Mineola, N.Y., Dover. XXXI,
517 s.
McLees, C. (2007) Den forsømte kulturarven: etterreformatorisk arkeologi.
Fortidsminneforeningens årbok, 161(2007). S. 139-146.
McLees, C. (2006) Kulturlag, kunnskap og vern: den etterreformatoriske byen som
forsknings- og forvaltningsobjekt. I: NIKU Tema, 18. Kultur - minner og miljøer:
strategiske instituttprogrammer 2001-2005. S. 163-180. Oslo, Norsk institutt
for kulturminneforskning.
McLees, C. (2003) Fra Nidarnes før Nidaros: bosetning på Nidarnes-halvøya i
jernalderen. Spor: fortidsnytt fra Midt-Norge 18(2003)nr 2. S. 14-17.
McLees, C. (2002) Utgravninger 1999 Nedre Langgate 40. I: NIKU publikasjoner,
124. Tønsberg havneområde: stratigrafiske analyser. S. 77-87. Oslo, NIKU.
McLees, C. (2001) Kongen fra Bekkvika: om en gammel sjakkbrikke fra Hitra Spor:
fortidsnytt fra Midt-Norge, 16(2001)nr 1. S. 50-51.
McLees, C. (2001) Trondheim. I: Medieval archaeology: an encyclopedia S. 347-350.
New York, Garland Pub.
McLees, C. (1998) Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim. Stratigraphic
analysis: Area H. NIKU temahefte. Trondheim, NIKU. 191 s.
McLees, C. (1998) Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim. Stratigraphic
analysis: Area C: revised stratigraphic analysis: Areas A, B and K. NIKU
temahefte. Trondheim, NIKU. 196 s.
McLees, C. (1997) Metallhåndverket i middelalderens Trondheim: ambulerende
håndverkere, permanente smier og erkebiskopens myntverskted. Spor:
fortidsnytt fra Midt-Norge 12(1997) nr.1. S. 20-22.
McLees, C. (1996) Itinerant craftsmen, permanent smithies and the archbishop's
mint: the character and context of metalworking in medieval Trondheim. The
Journal of the Historical Metallurgy Society, 30 (2). S. 121-135.
McLees, C. (1994) Et samfunn bak murene: håndverkermiljøet i Erkebispegården.
Spor: fortidsnytt fra Midt-Norge 9(1994)nr 1. S. 30-34.
McLees, C. (1994) The late Medieval mint workshops at the Archbishop's palace,
Trondheim. Antiquity, 68 (June 1994, No. 259). S. 264-274.
McLees, C. & Nordeide, S. W. (1994) The production of archaeological knowledge:
The theory and method of urban excavation. META, 1994 nr.2. S. 3-29.
85
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
McLees, C. (1993) Fragmenter av en klosterkirke. Nye utgravninger i Nidarholm
klosterkirke, Munkholmen, Trondheim. Hikuin, 20. 83-92.
McLees, C. (1992) Nidarholm ved Nidaros - Klosterkompleksets utforming i nytt lys. I:
Tverrfaglige seminarer i Tønsberg, Rapport 1. Seminaret "Kloster og by" 11.13. november 1992: omkring Olavsklosteret, premonstratenserordenen og
klostervesenet i middelalderen. S. 23-37. Tønsberg, Tønsberg bibliotek og
Riksantikvaren, Utgravnings-kontoret for Tønsberg.
McLees, C. (1992) The ruin speaks: the church of the Benedictine Abbey of
Nidarholm: report from excavations on the island of Munkholmen, Trondheim
1988-1989. Trondheim, Riksantikvarens utgravningskontor. 115 s.
McLees, C. (1992) Smedene på Ørene. Spillegalskap. I: I kongers kaupang og
bispers by: arkeologi forteller byhistorie. 111-113, 127-130. Trondheim,
Strindheim trykkeris forl.
McLees, C. (1990) Games people played: gaming-pieces, boards and dice from
excavations in the medieval town of Trondheim, Norway. Meddelelser ...
Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten, 24. 259 s.
McLees, C. & Ekroll, Ø. (1990) A drawing of a Medieval ivory chess piece from the
12th Century church of St Olav, Trondheim, Norway. Medieval Archaeology:
journal of the Society for Medieval Archaeology, 34. S. 151-155.
McNicol, J. (1997) Plassering[en] av de første kirkene i Norge i forhold til de første
[i.e. hedenske] kultstedene: en historiografisk studie omfattende tiden etter
1830. KULTs skriftserie, nr.98. Oslo, Norges forskningsråd. 259 s.
Mehlum, S. (2011) Crafmanship and the Directorate for Cultural Heritage. I:
Zarzadzanie miejscami wpisanymi na Liste Swiatowego Dziedzictwa UNESCO
w Polsce i w Norwegii. S. 306-317. Kraków, International Cultural Centre.
Mehlum, S. (2009) Crafts and the Directorate for Cultural Heritage. I: Living crafts:
preserving, passing on and developing our common intangible heritage:
international and national ambitions. S. 26-29. Lillehammer, Hertervig
akademisk.
Mehlum, S. (2009) Riksantikvaren og håndverket. Maihaugen: årbok, 2009. S. 115117.
Mejdahl, V. & Siemen, P. (red.) (1996) Proceedings from the 6th Nordic Conference
on the Application of Scientific Methods in Archaeology, Esbjerg 1993.
Arkæologiske rapporter, Nr. 1. Esbjerg, Museet. 350 s.
Mejsholm, L. (2009) Gränsland: konstruktion av tidig barndom och begravningsritual
vid tiden för kristnandet i Skandinavien. Occasional papers in archaeology, 44.
Uppsala, Societas. 298 s.
Meling, T. (2004) Bispegården i Stavanger: gårdens utvikling i middelalderen med
utgangspunkt i en trebygning fra høymiddelalderen. Viking, 2004 nr.67. S.
199-214.
Meyer, R. L. (2007) Sverresborg ved Nidaros: en "ikke-militær" analyse.
Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. VIII, 119, [21] s.
Meyer, J. (1925) Kirker og klostre i middelalderen. I: 1. Norsk kunsthistorie S. 115196. Oslo, Gyldendal.
Michalczak, K. B. B. (2009) Fromhetsliv i Norge: en sammenligning av 1200-1300tallet og 1600-1700-tallet. Masteroppgave. Trondheim, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet. 104 s.
86
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Mikalsen, R. J. A. (2008) Byggeskikken i middelalderens Nord-Norge: fra bruk av
torv, jord, og stein som byggematerialer til trehuset. Masteroppgave. Tromsø,
Universitetet i Tromsø. VI, 102 s.
Mikkelsen, E. (1994) Fangstprodukter i vikingtidens og middelalderens økonomi:
organiseringen av massefangst av villrein i Dovre. Oslo, Universitetets
oldsaksamling. 218 s.
Miljøverndepartementet (2003) Leve med kulturminner. St. prp. nr. 1 (2008-2009)
Oslo, Departementet. 95 s.
Miljøverndepartementet (2001) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand.
St.meld. nr. 24(2000-2001). Oslo, Statens forvaltningstjeneste
Miljøverndepartementet (2000) Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser
somkulturminne og kulturmiljø. Rundskriv, T-3/2000. Oslo, Kirke-, utdanningsog forskningsdepartementet; Miljøverndepartementet. 28 s.
Miljøverndepartementet (1999) Om lov om endringer i lov av 9. juni 1978 nr.50 om
kulturminner. Ot.prp., nr.50 (1998-99). Oslo, Departementet. 48 s.
Mjærum, A. J. (2011) Blestringen i Breiveskaret, Nr. 87(2011). S. 19-45.
Moberg, H. (1992) Et minnesmerke fra Norges storhetstid: debatt om Akershus slott
og festning. St. Hallvard: illustrert tidsskrift for byhistorie, miljø og debatt (1992
nr.1). S. 32-37.
Moe, W. (1912) Bygdø kongsgaard. Kristiania. 15 s.
Moe, B. (1835) Hovedø-Kloster. Arkiv for læsning af bl. Indh. eller N. Penning-Mag.,
2 aarg. .
Moen, U. (1971) Byen under gaten: fra utgravningene i Søndre gate i årene 1970-71.
Trondheim, Adresseavisens forlag. 117 s.
Molaug, P. B. (2014) Funn fra middelalder-Oslo: tønner, fulle og tomme. MiddelalderOslo: medlemsblad for Interesseforeningen Oslos middelalder, 19 (nr. 1). S.
27.
Molaug, P. B. (2014) Middelalderbyen, Akershus festning og middelalderfestivalen.
Middelalder-Oslo: medlemsblad for Interesseforeningen Oslos middelalder, 19
(nr. 1). S. 10-13.
Molaug, P. B. (2014) Runeinnskrifter. Middelalder-Oslo: medlemsblad for
Interesseforeningen Oslos middelalder, 19 (nr. 2). S. 30.
Molaug, P. B. (2014) Spennende funn ved de arkeologiske utgravningene for
Follobanen. Middelalder-Oslo: medlemsblad for Interesseforeningen Oslos
middelalder, 19 (nr. 2). S. 27-29.
Molaug, P. B. (2013) Middelalderområdet etter Follobanen. Middelalder-Oslo:
medlemsblad for Interesseforeningen Oslos middelalder, 18 (nr. 2). S. 10-12.
Molaug, P. B. (2013) Oslo havn i middelalderen: arkeologene gjør spennende funn.
Middelalder-Oslo: medlemsblad for Interesseforeningen Oslos middelalder, 18
(nr. 2). S. 23-28.
Molaug, P. B. (2012) Ny Follobane: mulighet eller rasering. Middelalder-Oslo, 17 (2).
S. 10-13.
Molaug, P. B. (2012) Oslo havn før 1624. Viking, 75(2012). S. 211-236.
Molaug, P. B. (2011) Hva er spesielt med Oslo middelalderby? Middelalder-Oslo:
medlemsblad for Interesseforeningen Oslos middelalder, 16. S. 21-24.
87
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Molaug, P. B. (2010) Kulturminner i Bjørvika, middelalder-Oslos havneområde.
Middelalder-Oslo: medlemsblad for Interesseforeningen Oslos middelalder,
15(2010) (nr 2). S. 29-32.
Molaug, P. B. (2010) Middelalderbyen, Fjordbyen og Bjørvika. Middelalder-Oslo:
medlemsblad for Interesseforeningen Oslos middelalder, 15 (1). S. 20-21.
Molaug, P. B. & Paasche, K. (2010) Middelalderbåt på land. Nicolay: arkeologisk
tidsskrift (nr 1=nr 110). S. 85-94.
Molaug, P. B. (2009) Grenser for Oslo i middelalderen. Middelalder-Oslo:
medlemsblad for Interesseforeningen Oslos middelalder, 14 (2). S. 26-28.
Molaug, P. B. (2009) Jernbanen og middelalder-Oslo. Middelalder-Oslo:
medlemsblad for Interesseforeningen Oslos middelalder, 14 (2). S. 22-25.
Molaug, P. M. (2009) Oslo torg og Hallvardskatedralen i middelalderen. MiddelalderOslo: medlemsblad for Interesseforeningen Oslos middelalder, 14 (1). S. 1819.
Molaug, P. B. (2008) Oslo blir by: fra 1000 til 1200. I: UBAS, Nordisk, b. 5. De Første
200 årene: nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer S. 73-92. Bergen,
Universitetet i Bergen.
Molaug, P. M. (2008) Bjørvika og 1624. Middelalder-Oslo: medlemsblad for
Interesseforeningen Oslos middelalder, 13 (2). S. 6-9.
Molaug, P. M. (2008) Danmark og Norge i vikingtid og tidlig middelalder. MiddelalderOslo: medlemsblad for Interesseforeningen Oslos middelalder, 13 (1). S. 1317.
Molaug, P. M. (2008) Oslos alder. Middelalder-Oslo: medlemsblad for
Interesseforeningen Oslos middelalder, 13 (1). S. 18-20.
Molaug, P. B. (2007) Olavsklosteret under konservering. Middelalder-Oslo:
medlemsblad for Interesseforeningen Oslos middelalder, 12 (2). S. 6-7
Molaug, P. B. (2007) Steinkirker og stavkirker i middelalderen. Middelalder-Oslo:
medlemsblad for Interesseforeningen Oslos middelalder, 12 (1). S. 16-18.
Molaug, P. B. (2006) Håndverk i middelalderens Oslo I: Skrifter, 4. Historien i
forhistorien: festskrift til Einar Østmo på 60-årsdagen S. 349-363. Oslo,
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
Molaug, P. B., Petersén, A. & Risan, T. (2006) Evaluering av digitale
dokumentasjonssystemer for arkeologiske utgravninger. Oslo, Norsk institutt
for kulturminneforskning. 18 s.
Molaug, P. B. (2005) Renafylke, Ranrike og Bohuslen. Middelalder-Oslo:
medlemsblad for Interesseforeningen Oslos middelalder, 10 (1). S. 14-21.
Molaug, P. M. (2005) Middelalderen som drivkraft i byutviklingen i Oslo. I:
Kulturminner: en ressurs i tiden. S. 70-83. Oslo, NIKU.
Molaug, P. M. (2004) Romerike i middelalderen. Middelalder-Oslo: medlemsblad for
Interesseforeningen Oslos middelalder, 9 (1). S. 16-20.
Molaug, P. B. (2003) Oslos oppkomst. [Oslo], Gamlebyen historielag. 24 s.
Molaug, P. B. (2002) "Bo i by". I: Strategisk instituttprogram 1996-2001: Norske
middelalderbyer, NIKU 117. Strategisk instituttprogram 1996-2001: Norske
middelalderbyer. S. 67-68 Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning.
Molaug, P. B. (2002) Byenes oppkomst. I: Strategisk instituttprogram 1996-2001:
Norske middelalderbyer, NIKU 117. Strategisk instituttprogram 1996-2001:
88
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Norske middelalderbyer. S. 22-24 Oslo, Norsk institutt for
kulturminneforskning.
Molaug, P. B. (2002) Havneforhold i middelalderbyene: Oslo. I: Strategisk
instituttprogram 1996-2001: Norske middelalderbyer, NIKU 117. Strategisk
instituttprogram 1996-2001: Norske middelalderbyer. S. 25-28 Oslo, Norsk
institutt for kulturminneforskning.
Molaug, P. B. (2002) NIKU strategisk instituttprogram 1996-2001: norske
middelalderbyer: Oslo havn i middelalderen. NIKU publikasjoner, 122. Oslo,
Norsk institutt for kulturminneforskning. 60 s.
Molaug, P. B. (2002) Norske middelalderbyer: fra restanseberg til
kulturminneforskning. I: Strategisk instituttprogram 1996-2001: Norske
middelalderbyer, NIKU 117. Strategisk instituttprogram 1996-2001: Norske
middelalderbyer. S. 7-10. Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning.
Molaug, P. B. (2002) Oslo: husenes, bygårdenes og bydelenes funksjon. I: Strategisk
instituttprogram 1996-2001: Norske middelalderbyer, NIKU 117. Strategisk
instituttprogram 1996-2001: Norske middelalderbyer. S. 54-66 Oslo, Norsk
institutt for kulturminneforskning.
Molaug, P. B. (red.) (2002) Strategisk instituttprogram 1996-2001: Norske
middelalderbyer. NIKU publikasjoner, NIKU 117. Oslo, Norsk institutt for
kulturminneforskning. 91 s.
Molaug, P. B. (2002) Utgravningene: historikk og evaluering. I: Strategisk
instituttprogram 1996-2001: Norske middelalderbyer, NIKU 117. Strategisk
instituttprogram 1996-2001: Norske middelalderbyer. S. 11-15. Oslo, Norsk
institutt for kulturminneforskning.
Molaug, P. B. & Ulriksen, E. (2002) Liv og bolig: bruk av funksjonsanalyse. I:
Strategisk instituttprogram 1996-2001: Norske middelalderbyer, NIKU 117.
Strategisk instituttprogram 1996-2001: Norske middelalderbyer. S. 32-36 Oslo,
Norsk institutt for kulturminneforskning.
Molaug, P. B. (2001) NIKU strategisk instituttprogram 1996-2001: evaluering av
arkeologiske utgravninger i norske middelalderbyer 1970-1999, 112. Oslo,
Norsk institutt for kulturminneforskning. 81 s.
Molaug, P. B. (1999) Noen tanker om representativitet ved middelalderske
bygravningeer. META (1). S. 38-48.
Molaug, P. B. (1999) Oslo i middelalderen: resultater av arkeologiske utgravninger. I:
NIKU 1994-1999: kulturminneforskningens mangfold. S. 37-43. Oslo, Norsk
institutt for kulturminneforskning.
Molaug, P. B. (red.) (1998) NIKU strategisk instituttprogram Norske middelalderbyer:
forskning om norske middelalderbyer: seminar april 1998. NIKU temahefte /
Norsk institutt for kulturminneforskning, 27. Oslo, NIKU Norsk institutt for
kulturminneforskning. 73 s.
Molaug, P. M. (1998) Romerike og Oslo. Årbok (Romerike historielag), 19(1998). S.
89-107.
Molaug, S. (1998) Smykker og draktutstyr fra middelalderens Bergen: en arkeologisk
analyse i tid og rom. Hovedoppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. 139 bl.
Molaug, P. B. (1996) Hva kan vi vite om middelalderbyen? - kilder til kunnskap[Oslo].
Middelalder-Oslo: medlemsblad for Interesseforeningen Oslos middelalder, 1
(1). S. 10-16.
89
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Molaug, P. B. (1993) Middelalder-Oslo sett fra sjøen. Viking: tidsskrift for norrøn
arkeologi, 56(1993). S. 113-128.
Molaug, P. B. (1993) Neue Ergebnisse zum mittelalterlichen Hafen Oslos. I:
Archäologie des Mittelalters und Bauforschung im Hanseraum: eine Festschrift
für Günter P. Fehring. S. 243-250. Rostock, Konrad Reich Verlag.
Molaug, P. B. (1992) Middelalderarkeologi eller arkeologi om middelalderen? META
(4). S. 31-37.
Molaug, P. B. (1991) Gamlebyprosjektet - forskningsfront eller repetisjonsøvelse?
Nytt fra Utgravningskontoret i Bergen (N.U.B.), 1. S. 91-102.
Molaug, P. B. (1990) Oslo under Eikaberg 40 år etter: Gerhard Fischer som
byarkeolog. Fortidsminneforeningens årbok 144(1990). S. 139-160.
Molaug, P. B. (1989) On the representativity of artefacts found during excavations in
Norwegian medieval towns. I: Arkeologiske skrifter, 5-1989. Archaeology and
the urban economy: festschrift to Asbjørn E. Herteig. S. 220-244. Bergen,
Museet.
Molaug, P. B. (1987) Utgravninger i middelalderbyene: EDB-registrering av
gjenstander. Humanistiske data (nr 1). S. 17-20.
Molaug, P. B. (1986) Utgravninger i middelalderbyene: EDB-registrering av
gjenstander. Museumsnytt, 35 (nr 4). S. 33-35.
Molaug, P. B. (1977) Middelalderarkeologien i Norge. Hikuin, 3. S. 13-26.
Molaug, P. B. (1976) Bygårder og byhus i Oslo Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.23.
S. 6-11.
Molaug, P. B. (1975) Middelalderkeramikk fra Oslo: en kilde til kunnskap om
handelsforbindelser?: et forsøk på beskrivelse og gruppering av keramikken
fra utgravningenepå Mindets tomt 1970-1972 med sikte på bestemmelse av
proveniens og datering. Magistergrad. Oslo, Universitetet i Oslo. 278 pag. bl.
Molaug, P. B. (1975) Oslo im Mittelalter: Ergebnisse der neuen archäologischen
Ausgrabungen. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters (3). S. 217-260.
Molaug, P. B. (1975) Utgravningene i Gamlebyen, Oslo. Nicolay: arkeologisk
tidsskrift, Nr.20. S. 4-8.
Molaug, P. B. (1974) Utgravinger i Gamlebyen Oslo 1973. Nicolay: arkeologisk
tidsskrift, Nr.17. S. 3-4.
Molaug, P. B. (1973) Nordre felt - Gamlebyen Oslo. Nicolay: arkeologisk tidsskrift,
Nr.13. S. 26-27.
Molaug, P. B. (1970) Utgravninger i Gamlebyen. Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.8.
S. 3-9.
Moldung, H. M. R. (2000) Et sted i middelalderbyen: en arkeologisk studie av
bebyggelse og gårdsstruktur i Bergen ca. 1100 - 1500. Hovedoppgave.
Bergen, Universitetet i Bergen. 131 s.
Moseng, O. G. (1992) The dragon in the hole: the myths about "Akersberg" and
medieval mining in Norway. Collegium medievale: tverrfaglig tidsskrift for
middelalderforskning, 5(1992)nr 1-2. S. 45-72.
Mostue, E., Haug, J. & Pedersen, R. (2001) "Her taler de stener-": poetiske inntrykk
fra Hamardomen. Hamar, Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. 48 s.
Munch, G. S., Johansen, O. S. & Roesdahl, E. (2003) Borg in Lofoten: a chieftain's
farm in North Norway. Bøstad, Lofotr - Vikingmuséet på Borg. 309 s.
90
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Munch, G. S. (1991) Steigen kirke: arkeologiske undersøkelser under gulvet.
Tromsø, Universitetet i Tromsø, Institutt for mueumsvirksomhet. 79 s.
Munch, P. A. (1864) Pavelige Nuntiers Regnskabs- og Dagböger, førte under TiendeOpkrævningen i Norden 1282-1334. Christiania, Brögger & Christie's
Bogtrykkeri. VI, 191 s.
Munch, P. A. (1849) Historisk-geographisk Beskrivelse over Kongeriget Norge
(Noregsveldi) i Middelalderen. Moss, Gram. XXI, 256 s.
Munch, P. A. (1843) Bergens kalvskinn. (Bjørgynjar Kalfskinn). Christianiæ,
Guldberg. 132 s., <3> bl.
Mundal, C. E. (2013) Fanst ”urban identitet” i Trondheim i mellomalderen? Ei
nedanfrå-analyse av artefaktane frå tomtparsell 2B+3 på Folkebibliotekstomta.
Masteroppgave. Trondheim, NTNU, Institutt for arkeologi og
religionsvitenskap. 118 s.
Mundal, E. & Øye, I. (red.) (1999) Norm og praksis i middelaldersamfunnet, 14.
Bergen, Senter for europeiske kulturstudier. 231 s.
Munkeliv, k. & Munch, P. A. (1845) Codex diplomatarius monasterii sancti Michaelis,
Bergensis dioecesis, vulgo Munkalif dicti: conscriptus anno Chr.
MCCCCXXVII. Christianiæ, [I kommisjon hos Feilberg & Landmark]. VI, 220
s., pl.
Munkeliv, k. (1443) Swa manga Joorder aagher Munkaliifwes Kloster uppå Lista.
Munksgaard, J. H. & Damli, F. (2001) Friluftsmuseet på Kongsgård: fra hus til hus.
Kristiansand, Vest-Agder fylkesmuseum. 107 s.
Muren, L. O. L. (2010) Hvem var kirkenes byggherrer i Norge i middelalderen?: en
historiografisk undersøkelse av byggherreproblemet i norsk forskning fra
Rudolf Keyser til Vidar Trædal. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 109
s.
Mydland, L. (1999) På leting etter Furuset kirke: arkeologiske undersøkelser. Årbok
(Groruddalen historielag), 1999. S. 23-27.
Mydland, L. (1995) Natur i kulturen - kultur i naturen: klosteret på Hovedøya.
Fortidsvern, 21(1995) nr.4. S. 35-40.
Mygland, S. S. (2007) Children in Medieval Bergen: an archaeological analysis of
child-related artefacts. Bergen, Fagbokforl. 113 s.
Mygland, S. S. (2006) Barn i byen: lek og alvor i middelalderen. [Bergen], Bryggens
museum. 44 s.
Mygland, S. S. (2003) Barn i byen: en arkeologisk analyse av gjenstandsmateriale
knyttet til barn i Bergen, fra ca. 1100 til 1700. Hovedoppgave. Bergen,
Universitetet i Bergen. 134 bl.
Myhre, S. (2009) Kirken og makten: kirketopografi på Hadeland i middelalderen.
Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo,
Myhre, B. (2006) Fra fallos til kors: fra horg til hov til kirke? Viking: tidsskrift for norrøn
arkeologi, 69(2006). S. 215-250.
Myhre, B., et al. (2003) Prehistory to 1520. XX, 872 s., pl.
Myhre, B., Øye, I. & Brenna, Å. (2002) Jorda blir levevei: 4000 f.Kr.-1350 e.Kr. 495 s.
Myhre, B., et al. (1993) [Norges oldtid og middelalder]. Populär arkeologi, 11 (4). S.
3-39.
91
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Myhre, B., Gjærder, P. & Stoklund, B. (1982) Vestnordisk byggeskikk gjennom to
tusen år: tradisjon og forandring fra romertid til det 19. århundre. Stavanger.
287 s.
Myhre, B. (1980) Gårdsanlegget på Ullandhaug. 1: Gårdshus i jernalder og tidlig
middelalder i Sørvest-Norge = Die eisenzeitliche Siedlung auf dem
Ullandhaug. 1: Die Häuser der eisenzeitlichen und frühmittelalterlichen Höfe in
Südwestnorwegen. AmS-skrifter / Arkeologisk museum i Stavanger, 4.
Stavanger. 540 s.
Myhre, B. (1973) I en åker på Gjerland i Førde. Arkeo: arkeologiske meddelelser,
1973. S. 15-18.
Myhre, B. M. (1973) En ødegård på Sotra. Arkeo: arkeologiske meddelelser 1973. S.
18-19.
Myklebust, D., et al. (1988) Kulturarv og vern: bevaring av kulturminner i Norge.
[Oslo], Riksantikvaren: Universitetsforlaget. 216 s.
Mülder, G., Kikkert, A. & Seegert, J. F. (1781) [Bekjendtgjørelse, dat. 21.Aug. 1781
fra Cheferne paa tre hollandske Skibe med Advarsel mod at kjøbe af eller
sælge paa Borg til nogen af Skibenes Mandskaber]. [Trondhiem]. 1 bl.
Müller, I. H. V. (2000) Hamarkröniken: et puslespill om Hamar gård, kaupang og by.
Årbok / Universitetets oldsaksamling, 1999. S. 205-240.
Müller, I. H. V. (1974) DnC-tomten Tønsberg. Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.17. S.
13-15.
Myrvoll, S. (2003) Bryggen i Bergen. Kystårboka, 2003. S. 31-36.
Myrvoll, S. (2003) Verdenskulturminnet Bryggen og "buffersonen" - en oppfølging av
ICOMOS- komiteens anbefalinger. Arv: årsskrift, 2003. S. 4-9.
Myrvoll, S. (2002) "Kulturminneplanlegging" i Bergen. Fortidsvern, 28(2002)nr 3. S.
28-29.
Myrvoll, S. (2001) Kommunesatsingen og forholdet til Bergen kommune. La stå!
Nr.3/4(2001)desember. S. 3
Myrvoll, S. (2001) Strategies for preserving the historic identity of Bergen. I: Historic
cities and sacred sites: cultural roots for urban futures. S. 52-58. Washington,
D.C., World Bank.
Myrvoll, S. (1999) Tusen år gammel byggeskikk. Fortidsvern, 25(1999) nr.3. S. 1415.
Myrvoll, S. (1998) The Bryggen companion: a stroll through the old harbour of
Bergen. Bergen, Bergen rundt. 35 s.
Myrvoll, S. (1998) "Bryggen rundt": en rusletur i Bergens gamle havnekvarter.
Bergen, Bergen rundt AS. 35 s.
Myrvoll, S. (1997) The Vågsbunnen companion: a stroll through the old centre of
Bergen. Bergen, Bergen rundt. 47 s.
Myrvoll, S. (1996) Jakten på det eldste Skien. Skien, Selskapet for Skien bys vel. 103
s.
Myrvoll, S. (1992) Brynesteinshandelen på Telemarkskanalen: eksportvare fra tidlig
middelalder. Fortidsvern, 18 (4). S. 14-17.
Myrvoll, S. (1992) Det eldste Skien. Struktur og funksjon. I: Nytt fra
Utgravningskontoret i Bergen (N.U.B.), 3. Gård - tettsted - kaupang - by S.
105-124. Bergen, Riksantikvaren, Utgravningskontoret for Bergen.
92
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Myrvoll, S. (1992) Handelstorget in Skien: a study of activity on an early medieval
site. Doktoravhandling. Bergen, Universitetet i Bergen. 311 s., [8] pl.
Myrvoll, S., Christensson, A. & Bergset, Å. (red.) (1992) Gård - tettsted - kaupang by. Seminar i Bergen 11.-13. desember 1991. Nytt fra Utgravningskontoret i
Bergen (N.U.B), 3. Bergen, Riksantikvaren, Utgravningskontoret for Bergen.
255 s.
Myrvoll, S. (1991) "By og land - hand i hand" - omlandsstudier i byarkeologien. Nytt
fra Utgravningskontoret i Bergen (N.U.B.), 1. S. 185-192.
Myrvoll, S. (1991) Forvaltningsstyrt forskning?: byundersøkelser i Bergen 1979-1989.
Nytt fra Utgravningskontoret i Bergen (N.U.B.), 1. S. 69-84.
Myrvoll, S., Christensson, A. & Bergset, Å. (red.) (1991) "Norsk byarkeologi inn i
1990-årene": seminar i Bergen 13. - 14. desember 1989. Nytt fra
Utgravningskontoret i Bergen, 1. Bergen, Riksantikvarens utgravningskontor.
201 s.
Myrvoll, S. (1990) Vågsbunnen i Bergen: arkeologi om byregulering. I: Bergen
byplans historie - visjon og virkelighet: et seminarinnlegg om byutvikling i eldre
og nyere tid. S. 7-13 Bergen, Foreningen.
Myrvoll, S. (red.) (1989) Archaeology and the urban economy: festschrift to Asbjørn
E. Herteig. Arkeologiske skrifter, 5-1989. Bergen, Historisk museum,
Universitetet i Bergen. 254 s.
Myrvoll, S. (1989) The early Skien: an economic factor in late Viking Age Grenland?
Arkeologiske skrifter, 5-1989. S. 73-90.
Myrvoll, S. & Herteig, A. E. (1989) Archaeology and the urban economy: festschrift to
Asbjørn E. Herteig. Arkeologiske skrifter, 5-1989. Bergen, Museet. 254 s.
Myrvoll, S. (1986) Skien og Telemark - naturressurser, produkter og kontakter.
Viking: tidsskrift for norrøn arkeologi, 49(1985/86). S. 161-180.
Myrvoll, S. (1982) Fra Skiens havneområde i middelalderen: de arkeologiske
undersøkelser på Rådhusplassen høsten 1978. Riksantikvarens rapporter 4.
Øvre Ervik, Alvheim & Eide. 53 s.
Myrvoll, S. (1979) Byregistrering og utgravning. Vern og virke: årsberetning fra
Riksantikvaren og den antikvariske bygningsnemnd, 1978. S. 25-31
Mørch, K. (1972) Elgeseter kloster. Årbok (Trondhjems turistforening), 1972. S. 109112.
93
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
N – Narikawa til Nøttveit
Narikawa, T. (2008) Innovations and conservatism: foundation of the metropolitan
authority and the effectivecontroll within the church province of Nidaros in the
thirteenth century. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo,
Narmo, L. E. (1997) Jernvinne, smie og kullproduksjon i Østerdalen: arkeologiske
undersøkelser på Rødsmoen i Åmot 1994-1996. Oslo, Universitetets
oldsaksamling. 201 s.
Narmo, L. E. (1996) Jernvinna i Valdres og Gausdal - et fragment av middelalderens
økonomi. Varia, 38. Oslo, Universitetets oldsaksamling. 239 s.
Narmo, L. E. (1991) Jernvinna i Gausdal og Valdres: et fragment av middelalderens
økonomi. Hovedoppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. 348 s.
Naumann, E. (2014) Diet, mobility and socal identity in Norway AD 400-1050: an
investigation based on analyses of human remains. Doktoravh. Oslo,
University of Oslo, Department of Archaeology, Conservation and History,
Faculty of Humanities. 1 b. (flere pag.)
Nedkvitne, A. (2009) Lay belief in Norse society 1000-1350. København, Museum
Tusculanum Press. 401 s.
Nedkvitne, A. & Norseng, P. G. (2000) Middelalderbyen ved Bjørvika: Oslo 10001536. Oslo, Cappelen. 475 s.
Nedkvitne, A. & Norseng, P. G. (1991) Byen under Eikaberg: fra byens oppkomst til
1536. Oslo bys historie, 1. Oslo, Cappelen. 475 s.
Nedrebø, Y. (2005) Ålhus slott i Jølster. Fortidsvern, 30(2005)nr 2. S. 16-17.
Nenseter, O. (2003) Augustinerordenen: å lære andre gjennom ord og eksempel.
Religiøse ordener i middelalderens Norge. Oslo, Middelalderforum. 178 s.
Nenseter, O. (2002) Å lære andre gjennom ord og eksempe l: Augustinerklostrene på
Vestlandets religiøse funksjoner. Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. II,
187 s.
Nesset, T. (2013) Ein førhistorisk mellomaldergard?: resultata av den arkeologiske
studia av øydegarden på Hellaug i Etne kommune. Riss, 11 (nr. 2). S. 4-14
Nesset, T. (2013) Øydegarden på Hellaug. Ein arkeologisk studie av eit
øydegardsanlegg i Etne kommune, Hordaland. Masteroppgave. Bergen,
Bergen universitet, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap.
128 s.
Nesvåg, K. (2011) Tingordningen under kristningsprosessen. Masteroppgave.
Stavanger, Universitet i Stavanger,
Nickelsen, T. & Solhaug, M. B. (2008) Strålende middelalderkunst: franske emaljer
bevart i norske kirker. Apollon, 18(2008)nr 4. S. 18-21.
Nicolaysen, N. (1896) Stavanger domkirke og de nærmest omliggende gamle
bygninger. Kristiania. 6 s., XVII pl.
Nicolaysen, N. (1891) Hovedø kloster og dets ruiner. Kristiania, Foreningen til norske
fortidsmindesmærkers bevaring. 7 s., 10 pl.
Nicolaysen, N., Hansteen, W. & Sundby, A. (1885) Gols gamle Stavkirke og
Hovestuen paa Bygdø Kongsgaard, 1. Christiania, [s.n.]. 24 s.
Nicolaysen, N. (1866) Om Udgravningn i Aaslo 1865. [2]. Illustreret Nyhedsblad,
15(1866)Nr. 10. S. 48-50.
94
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Nicolaysen, N. (1866) Om Udgravningn i Aaslo 1865. [3]: den oprindelige
Bispegaard. Illustreret Nyhedsblad, 15(1866)Nr. 11. S. [53].
Nicolaysen, N. (1862-1866) Norske fornlevninger: en oplysende fortegnelse over
Norges fortidslevninger, ældre en reformationen og henførte til hver sit sted.
Kristiania, Foreningen til Norske fortidsminnesmerkes bevaring. XI, 859 s.
Nielsen, J. P. & Balsvik, R. R. (red.) (2008) Forpost mot øst: fra Vardø og Finnmarks
historie 1307-2007: rapport fra det XXXII nordnorske historieseminar, Vardø
21.-23. september 2007. Stamsund, Orkana. 218 s.
Nielsen, R. R. (1972) Bergenhus og dets festningsverker: en oversikt fra de eldste
tider. [Bergen], (Bokcentralen, Oslo). 93 s.
Nielsen, Y. (1906) Olaf Kyrre og den første christne Helligdom paa Nordnes
(Munkeliv kloster). Bergen. 12 s.
Nielssen, A. R. (red.) (2014) Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk. Norges fiskeri- og
kysthistorie, b. 1. Bergen, Fagbokforl. 589 s.
Niemi, A. R. & Henriksen, J. E. (2013) Valen, Vardø k. Forundersøkelse og
overvåking av middelalder bygrunn. Rapport arkeologiske undersøkelser.
Tromsø, Universitetet i Tromsø.
Niemi, E. (1998) The oldest Vadsø: a Middle Ages town and "cluster houses": Vadsø
Cultural Heritage Park. [Vadsø], Finnmark County Council in co-operation with
Vadsø Municipality. 27 s.
Nieuwenhoven, H. J. v. (1995) Nederlandske pilgrimsmærker på klokker og
døbefonte i Skandinavien. Acta campanologica, 5 (7). S. 193-202.
Nilsen, C. H. (2011) Dekorerte husholdsgjenstander: en arkeologisk analyse av
dekorert tremateriale fra utgravingene på Bryggen i Bergen. Masteroppgave.
Bergen, Universitetet i Bergen,
Nilsen, G. (2011) Boathouses as indicators of ethnic interaction? Acta borealia 28
(no. 1). S. 55-88.
Nilsen, H. S. (2005) Genius Loci: fornyelse av St. Dominikus klosteranlegg.
Hovedoppgave. Ås, Universitetet for miljø- og biovitenskap,
Landskapsarkitektur. 95 s.
Nilsen, G. & Sundelin, R. (2004) Kulturmøter i Nord-Troms: jubileumsbok for NordTroms museum: 1978-2003. Sørkjosen, Nord-Troms museum. 193 s.
Nilsen, A. H. (2003) Hovedøya før reformasjonen. St. Hallvard: illustrert tidsskrift for
byhistorie, miljø og debatt, 2003, nr.3. S. 4-17.
Nilsen, D. (1999) The twelfth century church at Værnes, Norway - a geometrical
speculation. Nordisk arkitekturforskning, 13 (3). S. 36-48.
Nilsen, A. H. (1995) Hovedøya i Oslofjorden: landskapshistorie som grunnlag for vern
av kulturmiljøer. Hovedoppgave. Ås, Norges landbrukshøgskole. 88 s.
Nilsen, O. (1992) Oslos sentralt beliggende sølvgruve. St. Hallvard: illustrert tidsskrift
for byhistorie, miljø og debatt, 1992 nr.2. 45-49.
Nilsen, H. (1976) Norrøne historieskriveres syn på de eldste norske byenes
oppkomst og tidlige utvikling. rev. utg. Bergen, Universitetet i Bergen. IX, 375
s.
Nilsson, B. (2010) Från hedniskt till kristet: förändringar i begravningsbruk och
gravskick i Skandinavien c:a 800-1200. Opuscula, 14. Stockholm, Sällskapet.
406 s.
95
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Nissen, H. A. (1998) Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim: arbeidsstyrke og
lønnsforhold ved erkebispesetet i 1530-årene. NIKU temahefte. Trondheim,
NIKU. 34 s.
Njåstad, M. (2011) 1400-1840. Norvegr: Norges historie, B. 2. Oslo, Aschehoug. 246
s.
Noort, R. v. d. (2011) North Sea archaeologies: a maritime biography, 10000 BC-Ad
1500. Oxford, Oxford University Press. X, 282 s.
Norberg-Schulz, C. & Havran, J. (1997) St. Hallvard kirke og kloster. Oslo, Arfo. 83 s.
Nordal, S. A. (1980) Klostergata 29b, Bloksberg. Trondheim. [5], 74, 59 bl.
Nordanskog, G. (2006) Föreställd hedendom: tidigmedeltida skandinaviska
kyrkportar i forskning och historia. Doktoravhandling. Lund, Nordic Academic
Press. 414 s.
Nordanskog, G. (2006) Sigurd Fafnesbane och stavkyrkoportalerna: medeltida
återbruk av en förkristen myt. I: Odens öga: mellan människor och makter i det
förkristna Norden. S. 216-222. Helsingborg, Stadshistoriska avdelningen,
Dunkers kulturhus.
Nordeide, S. W. (2013) Trosskiftet i Romsdal ved forrige tusenårsskifte. I: 2013.
Årbok (Romsdalsmuseet). S. 153-173 Molde, Museet.
Nordeide, S. W. & Thun, T. (2013) "Kvart menneske som døyr skal me føra til kyrkja
og grava i heilag jord": kristen gravplass i myr fra tidlig middelalder. Historisk
tidsskrift, 92(2013) nr. 2. S. [177]-201.
Nordeide, S. W. (2011) The Viking Age as a period of religious transformation.
Turnhout, Brepols. XIX, 396 s.: ill.
Nordeide, S. W. (2011) The Viking Age as a period of religious transformation. The
Christianization of Norway from Ad 560 to 1150/1200. Turnhout, Brepols. XIX,
396 s.
Nordeide, S. W. (2010) "I döden er vi alle ulike": gravmateriale i Sør-Norge i yngre
jernalder og tidlig middelalder som grunnlag for å belyse kristningen av Norge.
I: Från hedniskt till kristet: förändringar i begravningsbruk och gravskick i
Skandinavien c:a 800-1200. S. [103]-130. Stockholm, Sällskapet Runica et
Mediævalia.
Nordeide, S. W. & Gulliksen, S. (2007) First generation Christians, second generation
radiocarbon dates: the cemetery at St. Clement's in Oslo. Norwegian
archaeological review, 40 (1). S. 1-25.
Nordeide, S. W. (2005) Fra Odin til Kvitekrist. Spor: fortidsnytt fra Midt-Norge
20(2005)nr 1. S. 18-21.
Nordeide, S. W. (2005) Fra vernesone til risikosone: studier i middelalderbyene
Bergen og Tønsbergs randsoner. NIKU Tema, 14. Oslo, Norsk institutt for
kulturminneforskning. 76 s.
Nordeide, S. W. & Ulriksen, E. (2005) Middelalderbyen som kulturmiljø: konklusjoner.
I: NIKU tema, 14. Fra vernesone til risikosone. Studier av middelalderbyene
Bergen og Tønsbergs randsoner. S. 68-75. Oslo, Norsk institutt for
kulturminneforskning.
Nordeide, S. W. (2003) Erkebispegården i Trondheim: beste tomta i by'n.
Doktoravhandling. Oslo, Universitetet i Oslo. 379 s.
Nordeide, S. W. (2003) Maktens sete - bispegård og festningsanlegg. I: Skrifter /
Senter for middelalderstudier, NTNU, 15. Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537:
96
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
søkelys på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie. S. 401-423.
Trondheim, Tapir akademisk forl.
Nordeide, S. W. (2002) Gjenstandsregister for middelalderbyene. I: Strategisk
instituttprogram 1996-2001, NIKU 117. Norske middelalderbyer. S. 73-75.
Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning.
Nordeide, S. W. & Pettersen, B. (2001) NIKUs håndbok for gjenstandsregistrering
ved bygravninger. [S.l.], NIKU. 1 b. (upag.)
Nordeide, S. W. (2000) Steinvikholm slott: på overgangen fra middelalder til nyere tid.
Trondheim, NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning. 82 s.
Nordeide, S. W. & McLees, C. (red.) (2000) Utgravningene i Erkebispegården i
Trondheim = Excavations in the Archbishop's palace: methods, chronology
and site development. NIKU temahefte 12. Trondheim, NIKU. 2 b.
Nordeide, S. W. (1999) Urbaniseringsprosessen - på kvinners vilkår? I: NIKU 19941999: kulturminneforskningens mangfold. S. 44-48. Oslo, Norsk institutt for
kulturminneforskning.
Nordeide, S. W. (1998) Tegl i Erkebispegården. Mur (2). S. 12-14.
Nordeide, S. W. (1996) Utgravningene i Erkebispegården: revidert arbeidsprogram
for perioden 1996-98. [S.l.], [S.n.]. 29 bl.
Nordeide, S. W. (1995) Erkebispegården: fra myter til virkelighet. I: Trøndelag
folkemuseum. S. 75-84. [Trondheim], [Forfatteren].
Nordeide, S. W. (1992) Det underjordiske arkivet. Tingenes tale. I: I kongers kaupang
og bispers by: arkeologi forteller byhistorie. S. 17-20; 27-29. Trondheim,
Strindheim trykkeris forl.
Nordeide, S. W. (1992) Gjemte og glemte hus i Erkebispegården. Spor: fortidsnytt fra
Midt-Norge 7(1992)nr 2. S. 12-14.
Nordeide, S. W. & Skaare, K. (1992) Erkebiskopenes myntverksted. [Trondheim],
Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forlag. 33 s.
Nordeide, S. W. (1991) Gjenstandsmaterialet fra bygravninger: fokus på mangfold og
kompleksitet. I: "Norsk byarkeologi inn i 1990-årene": seminar i Bergen 13. 14. desember 1989. S. 117-127. Bergen, Riksantikvaren, Utgravningskontoret
for Bergen.
Nordeide, S. W. (1989) "...De beste bønder i kiøbstæden...": en funksjons- og
aktivitetsanalyse basert på gjenstandsmaterialet. Meddelelser ... Fortiden i
Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten, 20. Trondheim,
Utgravningskontoret. 185 s.
Nordeide, S. W. (1983) Tegl i Tønsberg i middelalderen: produksjon og
produksjonsforhold. Magistergradsavh. Oslo, Universitetet i Oslo. 300 s.
Nordhagen, P. J. (1970) Fra Klosteret til Universitetet: bykjerne-problemer anno
1970. Gamle Bergens årbok. <Bergen>. 21 s.
Norge Miljødepartementet (2010) Kulturminneloven (1978. 2009). Oslo, Cappelen
Damm. 18 s.
Norges, F. (1996) Nasjonale festningsverk: Norges Forsvarsforenings årskalender
1997. Oslo, Norges Forsvarsforening. [24] s.
Norges gamle love (1904-1995) Anden række 1388-1604. Christiania; Oslo,
Grøndahl; Riksarkivet. 4 b.
97
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Norseng, P. G. & Eliassen, S. G. (2005) I Borgarsysle. Østfolds historie, B. 2.
[Sarpsborg], Østfold fylkeskommune. 503 s.
Norseng, P. G. & Sigurðsson, J. V. (2003) Over grenser: Østfold og Viken i yngre
jernalder og middelalder, 5. Oslo, Senter for studier i vikingtid og nordisk
middelalder. 177 s.
Norsk, k., Hauglid, R. & Berg, A. (1971) Registrering av faste kulturminner i Norge:
referat av seminar 9.-11. desember 1970 på Kongsberg, arrangert av Norsk
kulturråd. [Oslo], Norsk kulturråd. 110 s.
Norsk institutt for kulturminneforskning (1996) Forslag til strategiske
instituttprogrammer 1996-2000 for Norsk institutt for kulturminneforskning.
Oslo, NIKU. 63 s.
Norsk standard (2009) Kulturminner: krav til miljøovervåking og -undersøkelse av
kulturlag = Cultural property. Requirements on environmental monitoring and
investigation of cultural deposits, NS 9451:2009. Lysaker, Standard Norge. 25
s.
Nyberg, T. (2000) Monasticism in North-Western Europe, 800-1200. Aldershot,
Ashgate. X, 295 s.
Nyberg, T., Børresen, K. E. & Gunnes, E. (red.) (1991) Birgitta, hendes værk og
hendes klostre i Norden, vol. 150. Odense, Odense Universitetsforl. VIII, 526
s.
Nybo Rasmussen, J. (2002) Die Franziskaner in den nordischen Ländern im
Mittelalter. Kevelaer, Butzon & Bercker. XV, 617 s., pl.
Nyborg, E. & Vellev, J. (red.) (2009) Kirkearkæologi i Norden: Kalundborg, Danmark
2007. Hikuin, 36. Højbjerg, Forlaget Hikuin. 177 s.
Nyborg, L. (2005) Østfolds glemte kirker. Wiwar: gammelt fra Østfold på ny måte,
2005 nr.1. S. 13-21.
Nybruget, P. O. (1973) Huseby i Stange, Hedmark. Nicolay: arkeologisk tidsskrift,
Nr.14. S. 8-12
Nybø, M. (2001) Albanuskirken på Selja: nye resultater - nye perspektiver.
Fortidsminneforeningens årbok, 155(2001). S. 111-124.
Nybø, M. (1987) Lyse kloster: vårt første cistercienseranlegg.
Fortidsminneforeningens årbok, 141(1987). S. 169-186.
Nygaard, E. M. (1996) De romanske steinkirkene i Telemark: beskrivelse, analyse og
tolkning. Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 2 b.
Nygaard, T. (1995) Borgen på Valdisholm. Rakkestad, Valdisholm forl. 68 s.
Nymoen, P. (2013) Hansaspor. Årbok / Norsk maritimt museum, 2012. S. 195-211
Nymoen, P. (2011) Kun for den smarte skippers regning?, 2011 nr.2=nr 114. S. 6574.
Nymoen, J. H. G. (2010) Metoder for å beregne folketall i middelalderens Norge.
Masteroppgave. Trondheim, NTNU. 66 s.
Nymoen, P. (2010) Fatal feilnavigering med tung last?: om en samling
brynesteinsemner i Kvåsefjorden, Kristiansand. I: Mangesysleren: en
vennebok til Svein Mjaatvedt (1941-2008). S. 128-157. Kristiansand, VestAgder fylkeskommune.
Nymoen, P. (2010) Skipsbilder i to Telemarkskirker. Nicolay: arkeologisk tidsskrift (nr
1=nr 110). S. 33-41.
98
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Nymoen, P. (2009) Marginale steder eller marginale kilder?: undervannsarkeologisk
blikk på små handelshavner. I: Den urbane underskog: strandsteder,
utvekslingssteder og småbyer i vikingtid, middelalder og tidlig nytid. S. 93-131.
Oslo, Novus forl.
Nypan, T. E. (1998) Det monumentale rom - uttrykk for makt i middelalderen:
erkebispegårdene i Trondheim og Bergen og bispegården i Oslo som
eksempler på meningsbærende arkitektur. Hovedoppgave. Tromsø,
Universitetet i Tromsø. 102 s.
Nytun, A. E. (2013) Å sitte på Viten - den som lar deg få vite! Ei forskingshistorisk
analyse av dei før-reformatoriske varslingssystema med vetar i eitt nordisk
perspektiv. Masteroppgave. Trondheim, NTNU. 106 s.
Næss, A. (2011) Nidarosdomen: en biografi om Norges nasjonalmonument og
menneskene som bygde det. Oslo, Gyldendal. 320 s.
Næss, E. M. (1997) Hvilke konsekvenser har bruk av kirkegårder for
kulturminnevernet? Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.74. S. 10-16.
Næss, E. M. (1997) Om menneskers forhold til gjødsel i middelalderens Oslo.
Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 106 s.
Næss, J.-R. (1983) Det arkeologiska materialet. Vedlegg 3. Særuttalelse fra utvalgets
medlem. I: NOU 1983:33. Konservering av gjenstander ved norske museer. S.
3-5. Oslo, Forvaltningstjenesten.
Næss, J.-R. (1963) Innberetning om utgraving av Vestlandsbankens tomt,
Rådstuplass 1 og 2, Bergen. Rapport for Top.ark., Bryggens Museum
(Bergen).
Nævdal, D. (2000) Sørenga 2: rekonstruksjon og analyse av et skipsvrak fra
Gamlebyen. Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 120 s.
Nævestad, D. (2010) Nordsjøen og skipsvrakene. I: Mangesysleren: en vennebok til
Svein Mjaatvedt S. 158-174. Kristiansand, Vest-Agder fylkeskommune,
Regionalavdelingen.
Nørgård Jørgensen, A. & Clausen, B. L. (red.) (1997) Military aspects of
Scandinavian society in a European perspective, AD 1-1300: papers from an
international research seminar at the Danish National Museum, Copenhagen,
2-4 May 1996, vol. 2. Copenhagen, The National Museum. 264 s.
Nøstberg, I. & Karlberg, I. (1995) Rapport over prosjektet Middelalderkirkegårder i
bruk. Oslo, Riksantikvaren. 10 s.
Nøttestad, Ø. (1999) Utviklingen fram til opprettelsen av Miljøverndepartementet.
Miljøvernforvaltningen i tidsperspektiv, 1. Oslo, Departementet. 206 s.
Nøttveit, O.-M. (2010) Sheaths and scabbards from medieval Bergen: in a
comparative perspective. The Bryggen papers, Main series, 8. Bergen,
Fagbokforl. 209 s.
Nøttveit, O.-M. (2009) Sheaths and scabbards from medieval Bergen: in a
comparative perspective. Doktoravhandling. Bergen, University of Bergen. 371
s.
Nøttveit, O.-M. (2000) Middelalderske våpenfunn fra Vestlandet. Hovedoppgave.
Bergen, Universitetet i Bergen. 139, LXII s.
99
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
O – Obrestad til Orning
Obrestad, T., et al. (2004) Den lengste historia: Rogaland 10 000 f.Kr.-1350 e.Kr.:
utfyllende artikler fra Arkeologisk museum i Stavanger. Stavanger,
Wigestrand. 166 s.
O'Connor, T. P. (2003) The analysis of urban animal bone assemblages. A handbook
for archaeologists. Principles and methods, 2. London, York Archaeological
Trust. 224 s.
Odén, B. (2006) Kalkmaleriene i Byneset kirke: etterreformatoriske malerier i
middelaldersk drakt. Fortidsminneforeningens årbok, 160(2006). S. 45-50
Olsen, K. M. E. (2014) Ferdselsårene som ledd i middelalderbyens infrastruktur. En
arkeologisk analyse av ferdselsårene på Bryggen i Bergen. Masteroppgave.
Bergen, Universitetet i Bergen
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. 89 s.
Olsen, J. (2010) Norges edelsteiner: falkefangst i Gudbrandsdalen. Årbok,
164(2010). S. 121-127.
Olsen, J. (2009) Middelalderens trebygninger - spor vi kan forvente å finne. I: Varia
(Kulturhistorisk museum. Fornminneseksjonen), 71. Den Tapte middelalder?:
middelalderens sentrale landbebyggelse. S. 127-136. Oslo, Kulturhistorisk
museum, Fornminneseksjonen.
Olsen, M. (2009) Skåla på Skålbunes. Ottar (Nr. 4 = Nr. 277). S. 20-26.
Olsen, T. L. (2009) Sarpsborg, Olavs by, en gammel kirkeby. Wiwar: gammelt fra
Østfold på ny måte, 2009 (2). S. 3-11.
Olsen, T. W. (2007) Folk, boforhold og sosial struktur i Hollendergaten på 1600-tallet:
en studie av den 20. rode i Bergen. Masteroppgave. Bergen, Universitetet i
Bergen. 116 bl.
Olsen, D. E. F. (2006) Gård og støl: en arkeologisk punktanalyse av Stølsdalen,
Jondal kommune, Hordaland. Masteroppgave. Bergen, Universitetet i Bergen.
93 s.
Olsen, A.-K. (2005) Oslo ladegård: 800 års historie under ett tak! Kulturarven:
medlemsblad for Venner av norsk kulturarv, 2005 nr.32. S. 9-11.
Olsen, J. (2004) Laftebygninger i middelalder - Bergen. Viking: tidsskrift for norrøn
arkeologi, 67(2004). S. 171-198.
Olsen, O. M., Øye, I. & Sørheim, H. (2004) Medieval fishing tackle from Bergen and
Borgund. Bergen, Fagbokforl. 133 s.
Olsen, J. (2002).. skapar kinnunga ok leggr eptir ...: laftebygninger i Bergen før 1700
- teknikk, funksjon og sosial markør. Hovedoppgave. Bergen, Universitetet i
Bergen. 145 bl.
Olsen, T. (1991) Båt og fiske. I: Riksantikvarens rapporter, 20. Arkeologi i Tønsberg I:
Søndre bydel. S. 167-214. Oslo.
Olsson, A. & Petersén, A. (1998) Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim:
stratigrafisk analys: Delfält G. NIKU temahefte. Trondheim, NIKU. 254 s.
Omdahl, F. T. (2011) Saltproduksjon i Indre Oslofjord. Vellum: nytt tidsskrift om
vikingtid og middelalder, 2911 nr.5. S. 37-47.
100
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Omnes, K. (2007) Død og frelse på Hamar i middelalderen: kirkegården på
Domkirkeodden som kilde til middelalderens kristne gravskikk.
Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 150 s.
Opedal, A. (2010) Kongemakt og kongerike: gravritualer og Avaldsnes-områdets
politiske rolle 600-1000. Oslo arkeologiske serie. [Oslo], Unipub. 303 s.
Opedal, A., Elvestad, E. & Fyllingsnes, F. (2001) Herskerens havn? Hanseatenes
havn? Handelens havn?: innledende undersøkelser av middelalderhavna på
Avaldsnes. I: Fiender og forbundsfeller: regional kontakt gjennom historien:
Karmøyseminaret 1999. S. 97-121. Karmøy, Vikingfestivalen, Karmøy
kommune.
Opstad, L. (1990) Norsk pottemaker i: 1600-1900. Norsk kulturarv 24. Oslo,
Samlaget. 174 s.
Orholt, E. W. (1930) Katalog over Tønsberg byarkiv: arkivet ordnet og katalog
utarbeidet 1924. Tønsberg. 49 s.
Orning, H. J. (red.) (2011) Frem til 1400. Norvegr: Norges historie, B. 1. Oslo,
Aschehoug. 272 s.
101
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
P – Paasche til Püttsepp
Paasche, K. & Rytter, J. (1998) Fra skip til skute: forutsetninger for, og utvikling av
middelalderske skip av nordisk type. Årbok / Universitetets oldsaksamling,
1997/98. S. 153-175.
Paasche, K. (1996) Det middelalderske kulturlaget: dokumentasjon og metode.
Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 139 s.
Pálsson, G. V. (2010) På vei mot Europa: om nordmenns reiser til utlandet, 1150 1300. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo, Institutt for arkeologi,
konservering og historie. IV, 103 s.
Panhoff, T. (1990) Mariaklosteret på Hovedøya. [Oslo], [T. Panhoff]. 20 s.
Paulsen, I. S. (2005) Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim: et møte med vandrere,
kulturminner, steder og landskap. Hovedoppgave. Tromsø, Universitetet i
Tromsø. 128 s.
Peacock, E. E. (2002) Monitoring the in situ archaeological deposits at Schultzgt. 3-7,
Trondheim, Norway (1996-2001), 2002:1. Trondheim, Vitenskapsmuseet,
Universitetet i Trondheim. 121 s.
Pedersen, T., Amundsen, C. & Wickler, S. (2009) Hva forteller torskens øresteiner
om fisket i middelalderen og nå? Ottar (Tromsø), nr.274. S. 23-30.
Pedersen, U. & Bredesen, T. (2009) På besøk i vikingbyen Kaupang. Oslo,
Gyldendal. 55 s.
Pedersen, F. O. (2008) Der historien er bygd inne: nye bygningskonstruksjoner over
middelalderruiner. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo, Kunsthistorie. 72
s.
Pedersen, R. (2004) Hamar domkirke: om kirkerommet som historisk fortelling.
Hamar, Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. 47 s.
Pedersen, E. A., Stylegar, F.-A. & Norseng, P. G. (2003) Øst for Folden. Østfolds
historie, B.1. [Sarpsborg], Østfold fylkeskommune. 550 s.
Pedersen, R. (2002) Domkirkeruinen på Hamar - en drøfting av et fortidsminnes
betydningsinnhold. Fortidsminneforeningens årbok, 156(2002). S. 51-68
Pedersen, S. H. (2002) Ny kirke i gammel drakt?: restaureringen og gjenreisningen
av Nidaros domkirke 1869-1905. Trondhjemske samlinger 2002. S. 53-68.
Pedersen, S. H. (2001) Ny kirke i gammel drakt?: restaureringen og gjenreisningen
av Nidaros domkirke 1869-1905. Fortidsminneforeningens årbok, 155(2001).
S. 137-148.
Pedersen, E. A. (2000) Tusen års historie i kirkegårdens dyp: fra utgravningene ved
Hamar Domkirkeruin 1988-1992. Årbok (Universitetets oldsaksamling), 1999.
S. 177-204.
Pedersen, R. (2000) Hva vet vi om hamarkaupangen? En oversikt og kritisk
gjennomgang. Fra kaupang og bygd, 2001. S. 146-180.
Pedersen, S. (2000) Sentrumsdannelser i jernalder og middelalder i Vestfold og
Grenland: et forskningshistorisk perspektiv. Hovedoppgave. Tromsø,
Universitetet i Tromsø. 110 s.
Pedersen, R. (1999) Hamar domkirkeruin - forskning og vern frem til rundt 1910. Fra
kaupang og bygd 1999. S. 23-97.
102
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Pedersen, R. (1999) Historien om historien: Hamar domkirkeruin - forskning og vern
frem til rundt 1910. Fra kaupang og bygd, 1999. S. 23-97.
Pedersen, R. (red.) (1995) Hedmarksmuseet og Domkirkeodden Hamar. Fra
kaupang og bygd 1995. Hamar, Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. 146 s.
Pedersen, R. & Sæther, T. (1995) Hvelvkjellere på landsbygda: de skjulte
kulturminner. Oslo, Program for forskning om kulturminnevern, Norges
forskningsråd. 69 s.
Pedersen, T. (1979) Klosterliv i Bergen og omegn ca 1100-ca 1500. Oslo, [Pedersen,
Trond]. 42 bl.
Pedersen, S. (1917) 89 fotos av by- og festningsplaner fra Trondheim. Kart i mappe
Petersen, J. (1933) Gamle gårdsanlegg i Rogaland. Oslo, Aschehoug. 2 b.
Petersén, A. & Bergersen, O. (2012) An assessment of the status and condition of
archaeological remains preserved in situ in the medieval town of Trondheim
based on archeochemical investigations conducted during the period 20072010, 14 (1-4). S. 228-38.
Petersén, A. & Sandvik, P. U. (2006) Evig eies kun det tapte?: middelalderbyenes
kulturlag som kilde til kunnskap om bevaring, nedbrytning og kulturhistorie. I:
NIKU tema, 18. Kultur - minner og miljøer: strategiske instituttprogrammer
2001-2005. S. 47-58. Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning.
Petersén, A. (1997) Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim: stratigrafisk
analys: Delfält D. NIKU temahefte. Trondheim, NIKU. 104 s.
Petersén, A. (1995) The nature of deposits from a pre-urban settlement: an analysis
of the material from the "Library Site" in Trondheim,Norway. Meddelanden från
Lunds universitets historiska museum, 10(1995). S. 135-144.
Petersén, A. (1990) Bär alla vägar till Rom?: en jämförande studie av förhållandet
mellan utgrävning och resultatpublicering. Lund, Lunds universitet.
Institutionen för medeltidsarkeologi. 60 s.
Pettersson, S. (2014) Klosterenga park - en del av Oslos medeltida utmark. Nicolay
(nr. 123). S. 86-95.
Pettersson, S. & Aasheim, R. M. (2008) Oops! Det ble middelalder! Nicolay:
arkeologisk tidsskrift, Nr.105 (h. 2). S. 14-22.
Pettersson, D. (1994) Olavsklosteret i Tønsberg. Klosteranläggningen och dess
byggnader. S.l., s.n. [12] bl.
Pettersson, D. (1991) De arkeologiske undersøkelsene i Storgaten 16, Tønsberg
1991. [Tønsberg], Riksantikvaren, Utgravingskontoret for Tønsberg. 25, [28]
s., 12 fold. bl.
Platt, C. (1979) The Atlas of medieval man. London, Macmillan. 256 s.
Prøsch-Danielsen, L., et al. (2013) Frå eldste tider til 1000-talet. Hå kulturhistorie, 1.
Trondheim, Akademika forl. 399 s.
Prøsch-Danielsen, L. (1993) Naturhistoriske undersøkelser i Rennesøy og Finnøy
kommuner, Rogaland, Sørvest-Norge. Stavanger, Arkeologisk museum i
Stavanger. 119 s.
Pulsiano, P. & Wolf, K. (red.) (1993) Medieval Scandinavia: an encyclopedia. New
York, Garland. xix, 768 s.
Püttsepp, K. (2003) Kjærlighet på pinne: vertshusinnskrifter fra norske
middelalderbyer. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 110 s.
103
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
R – Raastad til Røstad
Raastad, J.-E. (2011) Kirkebygging i tre og stein på Romerike i Akershus 1150-1250
e. Kr. Hvorfor ble steinkirkene i mindretall? Masteroppgave. Oslo, Universitetet
i Oslo. 107 s.
Rackham, D. J. & Morris, C. D. (1992) Norse and later settlement and subsistence in
the North Atlantic. Glasgow, University of Glasgow, Department of
Archaeology. X, 230 s., fold. pl.
Ramberg, B. (2005) Kirkeværet på Sandøya i Tromsø: stedets kulturelle og
økonomiske kontekst i senmiddelalder og tidlig nytid. Hovedoppgave. Tromsø,
Universitetet i Tromsø. VII, 93 s.
Ramstad, S. (2004) Kirkeruinen i banken. Spor: fortidsnytt fra Midt-Norge 19(2004)nr
1. S. 42-43.
Ramstad, S. (2003) Gregoriuskirke eller Olavskirke?: nytt lys på en av Trondheims
middelalderkirker. Spor: fortidsnytt fra Midt-Norge 18 (1). S. 28-31.
Ramstad, S. (2002) "Gregoriuskirka": rekonstruksjon og funksjonell analyse.
Hovedoppgave. Trondheim, NTNU. VI, 105 s., LXIX bl.
Ramus, J. (1715) Norriges Beskrivelse: hvorudi dette Riges Strekning, Beskaffenhed
og Deeling udi visse Lehn, Biskopsdømmer ...: saavelsom Indbyggernes
Tilstand og Næring, tillige med ..., og til Slutning er hosføiet en Fortegnelse
paa Dyr, Fugle, Fiske, Træer og Urter som findes i Norrige. Kiøbenhavn, Trykt
udi H.R. Majsts, og Univ.Bogtrykkerie, af J.J. Høpffner. 274 s.
Randers, K. (1982) Høybøen - en ødegård på Sotra. Nicolay: arkeologisk tidsskrift,
Nr39 (h. 3). S. 12-15.
Randers, K. (1981) Høybøen - en ødegård på Sotra: en undersøkelse av
bruksperioder og erverv basert på bosetningsspor fra eldre jernalder og
middelalder. Magistergradsavhandling. Bergen, Universitetet i Bergen. 131 s.,
pl.
Randers, K. (1978) Ødegården på Høybøen. Arkeo: arkeologiske meddelelser 1978.
S. 40-44.
Reed, S. (2005) Hamar ruin: archaeological investigations 1996-1998. NIKU Rapport,
6. Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning. 244 s.
Reed, I. W. (1998) Excavations outside the west front of Nidaros Cathedral in
Trondheim. NIKU Oppdragsmelding, 055. Oslo, Norsk institutt for
kulturminneforskning. 2 b.
Reed, I. W. (1997) Begrensing av skader på kulturlag i middelalderbyene.
Trondheim; Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning. 24 s.
Reed, I. W. (1996) Domkirkegården i Trondheim: en evaluering av arkeologiske
interesser i området. Trondheim, Norsk institutt for kulturminneforskning. 23 s.
Reed, I. W. (1992) Bare et potteskår. "Nå er det jul igjen". I: 1992. I kongers kaupang
og bispers by: arkeologi forteller byhistorie. 123-126, 135-137. Trondheim,
Strindheim trykkeris forl.
Reed, I. W. (1990) 1000 years of pottery: an analysis of pottery, trade and use.
Meddelelser ... Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten, 25. 94 s.
Regjeringen Stoltenberg II (2009) Politisk plattform for flertallsregjeringen. Utgått av
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Tilgjengelig online:
(http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/smk/rapporter-og104
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
planer/rapporter/2009/politisk-plattform-for-flertallsregjerin.html?id=579058)
(Lest: 21.08 2014).
Reiersen, H. (2009) The central place of the Avaldsnes area, SW Norway: an
analysis of elites and central functions along Karmsund 200 BC-AD 1000.
Masteroppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. 109 s.
Reimers, E. (2000) Hva forteller bygningsrestene fra Bryggens middelaldergrunn?
Årbok for Bergen museum, 1999. S. 76-78.
Reimers, E. (1989) Bibliography Asbjørn E. Herteig 1954-1989. I: Arkeologiske
skrifter, 5-1989. Archaeology and the urban economy: festschrift to Asbjørn E.
Herteig. S. 15-21. Bergen, Historsk Museum.
Reimers, E. (1982) Einige mittelalterliche Hauskonstruktionen in Bergen. Bergen,
Bryggens museum. [20] s.
Reimers, E. (1974) Flere topografiske data mellom Holmen og Bryggen i Bergen.
Arkeo: arkeologiske meddelelser, 1974. S. 21-24.
Reinsnos, A. (2006) Bak lås og slå: ein arkeologisk analyse av nøklar og låsar i
Hordaland frå rundt 800 til 1700 e.Kr. Hovedoppgave. Bergen, Universitetet i
Bergen. 109 bl.
Reitan, G. (2009) Tjærebrenning i Hedmark i middelalder og tidlig nyere tid. I:
Arkeologiske undersøkelser 2003-2004: katalog og artikler. S. 133-146. Oslo,
Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.
Reitan, G. (2007) Faret i Skien: Norges eldste kristne gravplass - dens framvekst og
forfall. Fortidsminneforeningens årbok, 161(2007). S. 129-137.
Rekdal, J. E. (2004) Sunnivalegenden - irsk rekved mellom norrøne fjæresteiner? I:
Religionsskiftet i Norden: brytinger mellom nordisk og europeisk kultur 8001200 e.Kr. S. 159-196. Oslo, Senter for studier i vikingtid og nordisk
middelalder.
Repstad, L. O. (2005) Arkeologiske undersøkelser i Byparken og rundt Domkirken,
Eiganes gnr. 58, Stavanger kommune 2005. AmS oppdragsrapport, B 2005/5.
Stavanger, Muséet. 31 s.
Reynolds, A., Webster, L. & Graham-Campbell, J. (2013) Early medieval art and
archaeology in the northern world: studies in honour of James GrahamCampbell. Leiden, Brill. LI, 948 s.
Reynolds, H. (1917) Gimsøy kloster ved Skien. [Skien], Norigs forlag. 96 s.
Rian, Ø. (2009) Datering av Oslos status som hovedstad. Middelalder-Oslo:
medlemsblad for Interesseforeningen Oslos middelalder, 14 (1). S. 21-25.
Rieber-Mohn, H. (1957) Hovedøyas svanesang. I: Kimer i klokker S. 18-21. Oslo,
Bokcentralen.
Riis, J. (red.) (1957) Breiavatnet. Stavanger turistforenings årbok, 1956. Stavanger.
216 s.
Riksantikvaren (2012) Strategisk plan for forvaltning av arkeologiske kulturminner og
kulturmiljøer 2011-2020. Utvidet versjon. Riksantikvaren. Tilgjengelig online:
(http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/176217/1/arkeologiske_k
ulturminner_strategisk_plan.pdf). (Lest: 21.08 2014).
Riksantikvaren (2010) Ruinprosjekt: Vike kyrkjeruin i Vikersund, Modum i Buskerud.
Faktaark. [Oslo], Riksantikvaren. [1] bl.
105
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Riksantikvaren (2009) Riksantikvarens ruinprosjekt: Holla kirkeruin ved Ulefoss.
Faktaark. Oslo, Riksantikvaren. 1 bl.
Riksantikvaren (2008) Riksantikvarens ruinprosjekt: Hamar domkirke. Faktaark. Oslo,
Riksantikvaren. 1 bl.
Riksantikvaren (2008) Riksantikvarens ruinprosjekt: Olavsklosterets ruin,
Minneparken i Gamlebyen, Oslo. Faktaark. Oslo, Riksantikvaren. 1 bl.
Riksantikvaren (2008) Riksantikvarens ruinprosjekt: Selja kloster og helgenanlegg.
Faktaark. Oslo, Riksantikvaren. 1 bl.
Riksantikvaren (2008) Riksantikvarens ruinprosjekt: Værne klosterruin i Rygge.
Faktaark. Oslo, Riksantikvaren. 1 bl.
Riksantikvaren (2008) Værne klosterruin i Rygge. Kulturarven: kysten, innlandet,
byen, 2008 nr.46. S. 12-13.
Riksantikvaren & NIKU (2008) The Monitoring manual. Procedures & guidelines for
the monitoring, recording and preservation/management of urban
archaeological deposits. Tilgjengelig online:
(http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/176271/1/Kulturlag_veile
der.pdf ) (Lest: 21.08 2014).
Riksantikvaren (2007) Riksantikvarens ruinprosjekt: Lyse kloster. Faktaark. [Oslo],
Riksantikvaren. 1 bl.
Riksantikvaren (2007) Riksantikvarens ruinprosjekt: Margaretakirken i Maridalen.
Faktaark. Oslo, Riksantikvaren. 1 bl.
Riksantikvaren (2007) Riksantikvarens ruinprosjekt: Selja kloster og helgenanlegg
Faktaark. Oslo, Riksantikvaren. 1 bl.
Riksantikvaren (2007) Riksantikvarens ruinprosjekt: Tautra kloster. Faktaark. Oslo,
Riksantikvaren. 1 bl.
Riksantikvaren (2006) Riksantikvarens ruinprosjekt: Klosterruinene på Rein Faktaark.
Oslo, Riksantikvaren. 1 bl.
Riksantikvaren (2006) Riksantikvarens ruinprosjekt: Magnus Lagabøtes teglkastell,
Tunsberghus Faktaark. Oslo, Riksantikvaren. 1 bl.
Riksantikvaren (2006) Riksantikvarens ruinprosjekt: Olavsklosterets kirkeruin i
Tønsberg Faktaark. Oslo, Riksantikvaren. 1 bl.
Riksantikvaren (2006) Riksantikvarens ruinprosjekt: St. Knuts kirkeruin på Tilrem
Faktaark. [Oslo], Riksantikvaren. 1 bl.
Riksantikvaren (2006) Riksantikvarens ruinprosjekt: Steinvikholm slott Faktaark.
Oslo, Riksantikvaren. 1 bl.
Riksantikvaren (2006) Riksantikvarens ruinprosjekt: Sverresborg. Faktaark. Oslo,
Riksantikvaren. 1 bl.
Riksantikvaren (2006) Riksantikvarens ruinprosjekt: Tenor kirkeruin i Eidsberg.
Faktaark. Oslo, Riksantikvaren. 1 bl.
Riksantikvaren (2006) Riksantikvarens ruinprosjekt: Valdisholm borgruin. Faktaark.
Oslo, Riksantikvaren. 1 bl.
Riksantikvaren (2006) Riksantikvarens ruinprosjekt: vegetasjonsskjøtsel ved
middelalderruinene Faktaark. Oslo, Riksantikvaren. 4 s.
Riksantikvaren (2005) Riksantikvarens ruinprosjekt: kalender. 2006 Faktaark. Oslo,
Kalenderforl. Jon Otterbeck. 13 bl.
106
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Riksantikvaren (2005) Riksantikvarens ruinprosjekt: Mjøskastellet på Steinsholmen i
Ringsaker. Faktaark. Oslo, Riksantikvaren. 1 s.
Riksantikvaren (2005) Riksantikvarens ruinprosjekt: Nes kirkeruiner på Romerike i
Akershus. Faktaark. Oslo, Riksantikvaren. 1 s.
Riksantikvaren (2005) Riksantikvarens ruinprosjekt: St. Nikolas kirkeruin i Sarpsborg.
Faktaark. Oslo, Riksantikvaren. 1 s.
Riksantikvaren (2005) Riksantikvarens ruinprosjekt: bevar forfallet Faktaark. [Oslo],
Riksantikvaren. 4 s.
Riksantikvaren (2005) Riksantikvarens ruinprosjekt: Kapitelberget kirkeruin på
Bratsberg ved Skien. Faktaark. Oslo, Riksantikvaren. 1 s.
Riksantikvaren (2005) Riksantikvarens ruinprosjekt: St. Mikaels kirkeruin,
Rokoberget, Løten i Hedmark. Faktaark. Oslo, Riksantikvaren. 1 s.
Riksantikvaren (2003) Automatisk fredete arkeologiske kulturminner: finnerlønn.
Riksantikvarens informasjon om kulturminner, 7.3.9. Oslo. 4 s.
Riksantikvaren (2002) Automatisk fredete arkeologiske kulturminner: middelalderbyer
- informasjon til grunneiere. Riksantikvarens informasjon om kulturminner,
7.3.8. Oslo. 8 s.
Riksantikvaren (1998) Automatisk fredete arkeologiske kulturminner: informasjon til
grunneiere. I: 7.2. Riksantikvarens informasjon om kulturminner. 6 s. Oslo.
Riksantikvaren (1998) Automatisk fredete arkeologiske kulturminner: skjøtsel:
formidling og tilrettelegging. Riksantikvarens informasjon om kulturminner,
7.3.6. Oslo. 8 s.
Riksantikvaren (1998) Automatisk fredete arkeologiske kulturminner: skjøtsel:
restaurering. Riksantikvarens informasjon om kulturminner, 7.3.4. Oslo. 4 s.
Riksantikvaren (1998) Automatisk fredete arkeologiske kulturminner: skjøtsel: sikring
av automatisk fredete kulturminner. Riksantikvarens informasjon om
kulturminner, 7.3.3. Oslo. 4 s.
Riksantikvaren (1998) Automatisk fredete arkeologiske kulturminner: skjøtsel:
vegetasjon. Riksantikvarens informasjon om kulturminner, 7.3.5. Oslo. 5 s.
Riksantikvaren (1998) Automatisk fredete arkeologiske kulturminner: skjøtsel:
vernestrategi og velferdsgode. Riksantikvarens informasjon om kulturminner,
7.3.1. Oslo. 6 s.
Riksantikvaren (1998) Automatisk fredete arkeologiske kulturminner: skjøtselsplaner
og skjøtselsavtaler. Riksantikvarens informasjon om kulturminner, 7.3.2. Oslo,
[Riksantikvaren]. 3 s.
Riksantikvaren. Utgravningskontoret for Trondheim (1994) [Trondheim
fornminneområde]. Trondheim, Riksantikvaren.
Riksantikvarieämbetet (2013) Intra-Site Information-System (Intrasis). Tilgjengelig
online: (http://www.intrasis.com/) (Lest: 18.08 2014).
Rindal, M. & Oddr, S. (red.) (1997) Selja: heilag stad i 1000 år. Oslo, Universitetsforl.
330 s.
Rindal, M. (red.) (1996) Fra hedendom til kristendom: perspektiver på religionsskiftet i
Norge. Oslo, Ad notam Gyldendal. 160 s.
Ringstad, B., et al. (2007) Nyhamna gjennom 12000 år: fra jegersamfunn til
gassleverandør. Molde, Morild. 464 s.
107
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Ringstad, B. & Vårdal, L. (2001) Aura-Pål sitt rike: Auregarden i førhistorisk tid og
tidleg mellomalder. [Sykkylven], Sykkylven sogenemnd. 119 s.
Ringstad, B. (1999) Hus i Romsdal fra forhistorisk tid og tidlig middelalder. Årbok
(Romsdalsmuseet), 1999. S. 57-87.
Ringstad, B. (1997) Et glimt inn i "Egil Ullserks Rike" - Freigården i forhistorisk tid og
tidlig middelalder. Årsskrift (Nordmøre historielag), 1997. S. 49-65.
Ringstad, B. (1996) Hustad før kong Øysteins tid: hva kan nye arkeologiske funn
fortelle? Gammalt frå Fræna, 1996. S. 14-48.
Ringstad, J. E. (1994) Oslobispens jordegods fram til 1407: med særlig vekt på
biskop Øysteins embetstid. Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 496 s.
Risan, T., et al. (2003) Ben och arkeologi: kommentarer og debattinnlegg til Claes
Theliander. Primitive tider: arkeologisk tidsskrift, 6(2003). S. 99-112.
Risbøl, O. (1997) Arkeologi i vegen: om de nyere arkeologiske undersøkelsene på
Engelaug og By i Løten. Lautin: lokalhistorisk årbok for Løten, 1997. S. 7-23.
Risvaag, J. A. (2006) Mynt og by: myntens rolle i Trondheim by i perioden ca. 10001630, belyst gjennom myntfunn og utmynting. Doktoravhandlinger ved NTNU,
2006:200. Trondheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det
historisk-filosofiske fakultet, Institutt for arkeologi og religionsvitenskap. 394 s.
Risvaag, J. A. (2003, 01-28) Mynt fra Sverres tid, Adresseavisen.
Risvaag, J. A. (1995) Erkebiskopen i Nidaros' utmynting i middelalderen: med særlig
vekt på erkebiskopens myntrett. Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo.
155 bl.
Risåsen, G. T. (2002) Fra Bygdø Kongsgård til Mågerø. Fortidsvern, 28 (2). S. 16-19
Ritter, R. (1944) Die Chronik von Munkholmen. Drontheim, [s.n.]. 11 bl.
Roaldset, H. (2008) Rikshovedstaden Oslo. Middelalder-Oslo: medlemsblad for
Interesseforeningen Oslos middelalder, 13 (2). 4.
Roaldset, H. (2003) Rikshovedstaden Oslo. Skriftserie, nr.7. Oslo, Historielaget. 15 s.
Robberstad, K. (1981) Gulatingslovi. 4. utg. Norrøne bokverk 33. Oslo, Samlaget.
431 s.
Roberts, C. A. & Manchester, K. (2005) The archaeology of disease. Stroud, History
Press. 243 s.
Rodum, C. (2013) Tetningsmaterialer i skandinavisk båt- og skipsbygging. En
analyse av tetningsmaterialer i skandinaviske båt- og skipsfunn fra jernalder til
1700. Masteroppgave. Oslo, Universitetet, Institutt for arkeologi, konservering
og historie. 105 s.
Rosbach, F. (1801) Cart over Munkholms-Festning.
Rosborn, S. (2014) Søsterkirkene og Steinhusen på Granavollen. Studier i eldre
norsk steinbyggerkunst. Gran, Stiftelsen Steinhuset. 134 s.
Rosborn, S. (2007) Studier i Norges äldre stenbyggnadskonst. Systerkyrkorna och
Steinhuset på Granavollen. [S.l.], [s.n.]. 16 s.
Rui, L. M. (1997) Spedalskhospitalet i middelalderens Oslo. Nicolay: arkeologisk
tidsskrift, Nr.72. S. 18-25.
Rui, L. M. (1993) Kjønnsrollerelasjoner: et arkeologisk materiale fra middelalder-Oslo
i feministisk perspektiv. Hovedoppgave. Oslo, [L.M. Rui]. 161 s.
108
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Rumar, L. (red.) (1997) Helgonet i Nidaros: Olavskult och kristnande i Norden, 3.
[Stockholm], Riksarkivet. 287 s.
Rundberget, B. (2013) Jernets dunkle dimensjon. Jernvinna i sørlige Hedmark.
Sentral økonomisk faktor for samfunnsutvikling c. AD700-1300.
Doktorgradsavhandling. Oslo, Universitetet i Oslo. 389 s.
Rundberget, B. (2007) Jernvinna i Gråfjellområdet. Gråfjellprosjektet, 1. Oslo,
Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. 434 s.
Rundberget, B. H. (2002) Teknologi og jernvinne: en teoretisk og metodisk
tilnærming til jernvinna som kilde for menneskelig kunnskap og handling.
Hovedoppgave. Trondheim, NTNU. VI, 118 s.
Russ, H. (2007) Spedbarnsgraver i Norge i middelalderen: belyst gjennom
arkeologisk og skriftlig kildemateriale. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i
Oslo. 68 s.
Ruud, E. & Schia, E. (1981) Gamlebyen i Oslo: verneplan for de antikvariske
kulturverdier. Oslo, Fortidsminneforeningen. 31 s.
Rygh, O. (1897) Norske Gaardnavne: Oplysninger samlede til Brug ved Matrikelens
Revision. Kristiania, Fabritius. 19 b.
Rytter, J. (1997) Gevirhåndverket i Konghelle ca 1140-1300: råstoff,
produksjonsomfang og organisering, med hovedvekt på
produksjonsberegningsmetoder. Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo.
122 s.
Røgeberg, K. M., Løyland, M. & Mordt, G. (red.) (2003-2008) Norge i 1743:
innberetninger som svar på 43 spørsmål fra Danske Kanselli. Oslo, Solum. 5
b.
Rønneseth, O. (2001) Gard og gjerde: faser i utviklingen av Jærens kulturlandskap.
Stavanger, Erling Skjalgssonselskapet. 273 s.
Rønningen, G. (1993) Byggverk i tre 1100-1700. Oslo, Program for forskning om
kulturminnevern, Norges forskningsråd. 103 s.
Rørholt, A. (1947) Tønsberg og bispesetet. Tønsberg, [s.n.]. 16 s.
Røskaft, M. (2005) Endringer i maktens landskap ved overgangen fra vikingtid til
kristen middelalder. Årbok for / Nord-Trøndelag historielag, 82. S. 103-113.
Røstad, I. M. (2011) Beseglet og tapt: historien om Ingbret Olsens seglstamp. Viking,
b. 74. S. 265-278.
109
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
S – Sakuma til Sør-Reime
Sakuma, Y. & Storsletten, O. (1997) Die Stabkirchen Norwegens: Meisterwerke
nordischer Baukunst. Augsburg, Bechtermünz. 191 s.
Sakuma, Y. & Storsletten, O. (1993) Die Stabkirchen Norwegens: Meisterwerke
nordischer Baukunst. Freiburg im Breisgau, Herder. 191 s.
Salvesen, A. & Theodricus monachus (1969) Historia Norvegiae. Historien om de
gamle norske kongene / Theodricus munk. Historien om danenes ferd til
Jerusalem Oslo, Aschehoug. 135 s.
Sand, L. M. L. (2010) En analyse av hvordan og i hvilken grad en arkeologisk
tilnærming til gjenstandene med runeinnskrifter fra Gamlebyen i Oslo kan gi ny
kunnskap om hvem som risset runer og om livet i middelalderbyen i perioden
1000-1350. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 100 s.
Sand, L. M. L. (2009) Runer i et arkeologisk perspektiv: en analyse av hvordan og i
hvilken grad en arkeologisk tilnærming til gjenstandene med runeinnskrifter fra
Gamlebyen iOslo kan gi ny kunnskap om hvem som risset runer og om liveti
middelalderbyen i perioden 1000-1350. Masteroppgave, Universitetet i Oslo.
66, [27] s.
Sanden, J. & Austigard, B. (red.) (2008) Veøy kirke. Årbok / Romsdalsmuseet 2008.
Molde, Romsdalsmuseet. 439 s.
Sandmo, A.-K., Høgsæt, R. & Bertelsen, R. (1994) Fra boplass til by: opp til 1794.
Tromsø gjennom 10000 år, 1. Tromsø, Tromsø kommune. 400 s.
Sandnes, J. & Dybdahl, A. (red.) (1997) Nordiske middelalderlover: tekst og kontekst:
rapport fra seminar ved Senter for middelalderstudier, 29.-30. nov. 1996.
Skrifter (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Senter for
middelalderstudier), 5. [Trondheim], Tapir. 129 s.
Sandnes, J. (1995) Lovmateriale og lokalhistorie: våre middelalderlover som
kildemateriale i lokalhistorien. Heimen, 32 (3). S. 161-168.
Sandnes, J., Iversen, T. & Baklid, H. (1995) Mellomalder i lokalhistoria. Heimen,
32(1995)nr 3. 1 b.
Sandnes, J. (1993) Middelalderens Trøndelag: den kirkelige organisasjon i
landsdelen, fylkeskirker, sognekirker, klostre. Hikuin, 20. S. 105-112.
Sandnes, J., Kjelland, A. & Krag, C. (1981) Nye middelalderstudier. Norske
historikere i utvalg / med bidrag fra svenske, danske og islandske forskere, 5.
Oslo. 317 s.
Sandnes, J. & Salvesen, H. (1978) Ødegårdstid i Norge: det nordiske
ødegårdsprosjekts norske undersøkelser, 4. Oslo, Universitetsforlaget. 179 s.
Sandnes, J. (1971) Ødetid og gjenreisning: trøndsk busetningshistorie ca 1200-1660.
Skrifter / utgitt av Norsk agrarhistorisk forskergruppe, 1. Oslo,
Universitetsforlaget. 384 s.
Sandnes, J. (1965) Namdalens historie til år 1600. Namdalens historie 1. Namsos,
Namdal historielag. 435 s.
Sandvik, P. U. (2013) Spora i jorda, livets memoarer. Stavangeren. Medlemsblad for
Byhistorisk Forening Stavanger, 22 (3). S. 17-32.
Sandvik, P. U. (2011) Levde liv: undersøkingar av skjelettmateriale frå grunnen under
Stavanger Domkyrkje. Frá haug ok heiðni: tidsskrift for Rogalands
arkeologiske forening, 2011 nr.2. S. 8-10.
110
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Sandvik, P. U. (2010) Analyse av makrofossil i fire sedimentprøver frå tomta for nytt
rådhus i Tønsberg k., Vestfold: Farmandstorvet gnr. 1002/4; 1002/214;
1002/361; 1002/213 og Beiruttomta, gnr. 1002/103. Oppdragsrapport, 2010/9.
Stavanger, Muséet. 8 s.
Sandvik, P. U. (2006) Frå Nidarosen til Nidarneset: ein integrert naturvitskaplegarkeologisk-historisk rekonstruksjon av framveksten av Trondheim.
Doktoravhandling. Trondheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
370 s.
Sandvik, P. U. (2006) Under overflata i mellomalderbyen Stavanger: av Paula Utigard
Sandvik. Frá haug ok heiðni: tidsskrift for Rogalands arkeologiske forening,
2006 (3). S. 9-12.
Sandvik, P. U. & Ramstad, S. (2002) Undersøkingane i Byparken og Breiavatnet,
Eiganes gnr. 58, Stavanger kommune 2002. Oppdragsrapport / Universitetet i
Stavanger, Arkeologisk museum, B 2002/10. Stavanger, Muséet. 1 b. (flere
pag.).
Sandvik, P. U. (2000) Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim: aktivitet og
plantebruk belyst ved botaniske analysar. NIKU temahefte. Trondheim, Norsk
institutt for kulturminneforskning. 110 s.
Sandvik, P. U. (1992) Utgravingane i Erkebispegården 1991: delfelt 1A og 1B:
botanisk analyse. Trondheim, Riksantikvaren, Utgravningskontoret for
Trondheim. 55 s.
Sandvik, P. U. (1986) Paleoøkologisk undersøking i Nord-Trøndelag: med hovudvekt
på innvandringa og etableringa av granskogen. Hovedoppgave. Trondheim,
Universitetet i Trondheim. [3], 91 bl.
Sanmark, A. (2004) Power and conversion: a comparative study of Christianization in
Scandinavia. Doktoravhandling. Uppsala, Uppsala University. 322 s.
Sarkkila, M. H. (2006) Handelsplasser og bydannelse i Nord-Europas tidlig
middelalder. Masteroppgave. Trondheim, NTNU. VI, 88 s.
Sarpsborg (2000) Olav den hellige: Kong Olav II Haraldsson, grunnleggeren av
Sarpsborg. Sarpsborg, Borg bryggerier. 7 s.
Sars, J. E. (1905) Historiske Afhandlinger tilegnet Professor Dr. J.E. Sars paa hans
syttiende Fødselsdag den ellevte Oktober 1905. Kristiania, Aschehoug. 227 s.
Saunders, T. (2001) Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim: the Archbishop's
Palace: a social analysis of the power centre in the late medieval period:
money, warfare and charity. NIKU temahefte. Trondheim, Norsk institutt for
kulturminneforskning. 113 s.
Saunders, T. (1998) Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim: stratigraphic
analysis: Area F. NIKU temahefte. Trondheim, NIKU. 182 s.
Saunders, T. (1997) Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim: stratigraphic
analysis: Area E. NIKU temahefte. Trondheim, NIKU. 132 s.
Sauvage, R. (2005) Jern, smie og smed: jernhåndverkere og jernhåndverk i MidtNorge ca 600-1100 e.Kr. Masteroppgave. Trondheim, NTNU. V, 112 s.
Saxo Grammaticus & Olrik, J. (1909) Absalons og Valdemars tid (1157-1185).
Sakses Danesaga, 4. København, Gad.
Schanche, A. (1997) Graver i ur og berg: samisk gravskikk og religion 1000 f.Kr. til
1700 e.Kr. Doktoravhandling. Tromsø, Universitetet i Tromsø. III, 332, XXII s.
111
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Schanche, A. (1993) Ceavccageaðgi - Mortensnes: en kulturhistorisk vandring
gjennom 10000 år. Varangerbotn, Varanger samiske museum. 32 s.
Schanche, K. (red.) (1993) Innlegg ved det norske arkeologmøtet i Tromsø 1992.
Tromura. Kulturhistorie, 24. Tromsø, Universitetet i Tromsø. Institutt for
museumsvirksomhet. 109 s.
Scheen, R. (1980) Bærum og kampene mot kong Sverre i 1200. Nicolay: arkeologisk
tidsskrift, Nr.32. S. 30-34.
Schei, K. & Eriksson, J. E. G. (red.) (1993) Seminaret "Kloster og by" 11.-13.
november 1992: omkring Olavsklosteret, premonstratenserordenen og
klostervesenet i middelalderen. Tverrfaglige seminarer i Tønsberg 1.
Tønsberg, Tønsberg bibliotek; Riksantikvarens utgravningskontor. 195 s.
Schia, E. (1995) Oslo innerst i Viken: liv og virke i middelalderbyen. Oslo,
Aschehoug. 217 s
Schia, E. (1993) Wooden faces and objects associated with superstition - found in
medieval Oslo. I: Archäologie des Mittelalters und Bauforschung im
Hanseraum: eine Festschrift für Günter P. Fehring. S. 449-453. Rostock,
Konrad Reich.
Schia, E. (1992) Byen og omlandet: noen betraktninger med utgangspunkt i Oslo. I:
Nytt fra Utgravningskontoret i Bergen (N.U.B.) 3. Gård - tettsted - kaupang - by
S. 137-162. Bergen, Riksantikvaren, Utgravningskontoret for Bergen.
Schia, E. (1992) Den første urbaniseringen i Oslofjord-regionen. I: 7. Onsdagskvelder
i Bryggens museum. S. 31-58. [Bergen], Bryggens museum.
Schia, E. (1992) Skomotene ble også fulgt i Uvdal. I: 1992. Uvdal stavkirke forteller:
funn og resultater etter undersøkelsene av stavkirken i 1978. S. 50-53. Uvdal,
Kommunen.
Schia, E. (1991) Kongegraver og topografi i Oslo: et forskningshistorisk streiftog. Nytt
fra Utgravningskontoret i Bergen (N.U.B.), 1. S. 37-55.
Schia, E. (1991) Kongelig gravferd til middelalderbyen: Oslo innerst i Viken. St.
Hallvard: illustrert tidsskrift for byhistorie, miljø og debatt, 1991, nr.3. S. 14-23
Schia, E. (1991) Oslo innerst i viken: et sentrum i periferien? Om byens oppkomst og
danske interesser i regionen. Gunneria, 64 S. 303-316.
Schia, E. (1990) Dendrochronology on material from Medieval Oslo. Norwegian
archaeological review, 23 (1/2). S. 38-42.
Schia, E. (1990) Fornminner i veien: Gamlebyen - ruinpark, boligområde eller
trafikkmaskin? St. Hallvard: illustrert tidsskrift for byhistorie, miljø og debatt,
1990 nr.1. S. 33-43.
Schia, E. (1990) Fortiden i fremtiden: middelalderbyen i Oslo - gamle og nye planer.
Fortidsminneforeningens årbok, 144(1990). S. 187-200.
Schia, E. (1990) Funnbevaring: hva trenger forskeren? Hva kan museumsforvalteren
sikre? - og hvordan? I: Rapport / Arkeologisk serie, 1990:1. Arkeologi og etikk.
S. 35-42. Trondheim, Vitenskapsmuseet.
Schia, E. (1990) Introduksjon. I: De Arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo, 7.
Dagliglivets gjenstander. S. 5-10 Øvre Ervik, Alvheim & Eide.
Schia, E. (1990) Oslo: fornminner i veien. I: 18. Riksantikvarens rapporter. S. 33-43
Øvre Ervik, Alvheim & Eide.
112
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Schia, E. (red.) (1989) Hus og gjerder. De Arkeologiske utgravninger i Gamlebyen,
Oslo, 6. Øvre Ervik, Alvheim & Eide. 180 s.
Schia, E. (1989) Skofunn fra gårdshaugen Haug på Hadseløya. Viking: tidsskrift for
norrøn arkeologi, 52 (1989). S. 166-180.
Schia, E. (1989) Urban Oslo: evolution from a royal stronghold and administrative
centre. I: Arkeologiske skrifter, 5-1989. Archaeology and the urban economy.
S. 51-72 Bergen, Historisk museum.
Schia, E. (1989) Varetilførsel fra landsbygda til Oslo i middelalder: med bakgrunn i
arkeologiske utgravninger i Gamlebyen. Årbok (Universitetets oldsaksamling),
1986/88. S. 143-160.
Schia, E. (red.) (1987) "Søndre felt": stratigrafi, bebyggelsesrester og daterende
funngrupper. De Arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo, 3. Øvre Ervik,
Alvheim & Eide. 496 s.
Schia, E. (1986) Skofunnet i Bø kirke. Telemark historie: tidsskrift for Telemark
historielag, 7(1986). S. 56-61.
Schia, E. (1985) Gamlebyen i Oslo: Mariakirken & Kongsgården på Sørenga:
innberetning. Oslo, Riksantikvaren. Utgravningskontoret for Oslo. 7 s.
Schia, E. (1985) Gamlebyen i Oslo: Mariakirken & Kongsgården på Sørenga: plan for
istandsetting av ruinområdet. Oslo, Riksantikvaren, Utgravningskontoret for
Oslo. 28 s.
Schia, E. (1984) The topographical layout of buildings in Norwegian urban societies.
Lübecker Schriften zu Archäologie und Kulturgeschichte, Bd. 20. S. 193-202.
Schia, E. (red.) (1982) Keramikk fra forhistorie, middelalder og nyere tid: innlegg
holdt på det norske arkeologimøtets symposium, Oslo 1981. Riksantikvarens
rapporter, 2. Oslo. 38 s.
Schia, E. (red.) (1981) Fra Christianias bygrunn: arkeologiske utgravninger i
Revierstredet 5-7, Oslo = archaeological excavations in Revierstredet 5-7,
Oslo. Riksantikvarens skrifter, nr.4. Øvre Ervik, Alvheim & Eide. 292 s.
Schia, E. (1980) Skofunn i Uvdal stavkirke. Oslo, Universitetets oldsaksamling. S. 8186.
Schia, E. (red.) (1979) Feltene "Oslogate 3 og 7": bebyggelsesrester og funngrupper.
De Arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo, 2. Øvre Ervik, Alvheim &
Eide. 155 s.
Schia, E. (1978) Etterreformatorisk byarkeologi og fornminneloven: utgravninger i
Christiania. Vern og virke: årsberetning fra Riksantikvaren og den antikvariske
bygningsnemnd 1977. S. 33-44.
Schia, E. (1977) Oslogt. 7 - Gamlebyen, Oslo. Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.26.
S. 17-22.
Schia, E. (1977) Utgravninger i Gamlebyen, Oslo. Nicolay: arkeologisk tidsskrift,
Nr.26. S. 3-16.
Schia, E. (1975) Fra åre til røykovn i middelalderens Oslo. Nicolay: arkeologisk
tidsskrift, Nr.20. S. 9-16.
Schia, E. (1975) Skomaterialet fra "Mindets tomt". Magisteravhandling. Oslo,
Universitetet i Oslo. 194 bl.
Schia, E. (1974) Kort om Skien i Middelalderen. Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.17.
S. 16-19.
113
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Schia, E. (1973) "Mindets tomt" - Gamlebyen Oslo. Gravningsoversikt 1970-1972.
Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.13. S. 21-26.
Schia, E. (1971) Gløtt fra Oslo på 1500-tallet. Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.10. S.
8-10.
Schia, E. (1968) Mære kirke. I: Trondhjems turistforening: 25-aars jubilæum: 1887 16. december - 1912. S. 17-28. [Trondhjem], Foreningen.
Schjelderup, H., Christie, H. & Storsletten, O. (2000) Grindbygde hus i Vest-Norge:
eksempelsamling. Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning. 127 s.
Schnitler, C. W. (1915) Norske haver i gammel tid. [Kristiania], Norsk folkemuseum. 1
b. (260 s.)
Schonhowd, I. (1986) En barnegrav fra Bø. Telemark historie: tidsskrift for Telemark
historielag, 7(1986). S. 65-70.
Schou Jørgensen, M. (1997) Brobyggere omkring år 1000: foredrag på Norsk
Vegmuseumsseminar, Lofoten mai 1997. Årbok for Norsk vegmuseum 1997.
S. 52-65.
Schwach, C. N. & Østvedt, E. (2007) Gimsøy kloster: et dikt. Byminner, 36. Skien,
Selskapet. 58 s.
Schwach, C. N. (1961) Gimsøy kloster: et dikt. Skien, s.n. 8 s.
Schøning, G. (1980) Gudbrandsdalen og Hedemarken. Reise som giennem en Deel
af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775 paa Hans Majestets Kongens Bekostning
er giort og beskreven. Trondheim, Tapir. 228, 98 s.
Schøning, G. & Midthaug, L. (1942) Reise gjennem Hedemarken 1775. Hamar,
Historielaget. 98 s.
Schøning, G. (1910) Reise som giennem en deel af Norge i de aar 1773, 1774, 1775
paa Hans Majestæt Kongens bekostning er giort og beskreven. Trondhjem,
Selskabet. 3 b.
Seierstad, I. (1958) Fra 1184 til ca. 1814. Skiens historie, B. 1. Skien, Kommunen: I
kom. hos Erik St. Nilssen. VIII, 642 s., pl.
Seim, T. K. & Aavitsland, K. B. (red.) (2011) Inscriptions in liturgical spaces. Acta ad
archaeologiam et artium historiam pertinentia, vol. 24 = N.S. 10. Oslo,
Bretschneider. 263 s.
Seip, E. & Storsletten, O. (1999) Røtter og skudd: en samtale med Arne Berg og
Håkon Christie om norsk byggforsknings historie. I: NIKU temahefte, 31. NIKU
1994-1999: kulturminneforskningens mangfold. S. 121-128 Oslo, Norsk
institutt for kulturminneforskning.
Seland, E. (2001) Kultursoge, Del 1, Fra istiden til ca. år 1800. Sirdal: gard og ætt, B.
6. Tonstad, Kommunen. 457 s.
Selfors, S. (2008) Urnes - restaurering og utstilling. Grinda: medlemsblad for
Fortidsminneforeninga, Sogn og Fjordane, 12(2008)nr 1/2. S. 18-24
Sellevold, B. J. (red.) (2014) Old bones: osteoarcheology in Norway, yesterday, today
and tomorrow. Oslo, Novus. 456 s.
Sellevold, B. J. (2006) Til jord skal du bli?: om nedbrytning av skjeletter på en
middelalderkirkegård. I: Kultur - minner og miljøer: strategiske
instituttprogrammer 2001-2005. S. 141-153. Oslo, Norsk institutt for
kulturminneforskning.
114
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Sellevold, B. J. (2004) Død og grav: om synet på døden i middelalderen i lys av det
arkeologiske materialet fra Hamar domkirkeruin. I: Hamar bispestol 850 år. S.
71-95. Hamar, Hamar historielag.
Sellevold, B. J. (2004) Trosskiftet og gravskikken i Norge: et spørsmål om kontinuitet.
I: Religionsskiftet i Norden: brytinger mellom nordisk og europeisk kultur 8001200 e.Kr. S. 139-158. Oslo, Senter for studier i vikingtid og nordisk
middelalder.
Sellevold, B. J. (2001) From death to life in medieval Hamar: skeletons and graves as
historical source material. Acta humaniora, 109. Oslo, Faculty of Arts,
University of Oslo. XVI, 413 s.
Sellevold, B. J. (2000) Begravelser på en katedralkirkegård: Hamar domkirkeruin. I:
Hikuin, 27. Middelalderens kirkegårde. Arkæologi og antropologi - indsigt og
udsyn: Nordisk seminar 2.-5. juni 1999 Ribe, Danmark. S. 245-254. Højbjerg,
Hikuin.
Sellevold, B. J. (1999) Rik mann, fattig mann, tigger, tyv. I: NIKU temahefte 31. NIKU
1994-1999: kulturminneforskningens mangfold. S. 61-66. Oslo, Norsk institutt
for kulturminneforskning.
Sellevold, B. J. (1996) Haug på Hadseløya: en gravplass fra kristningstiden:
antropologiske undersøkelser av skjelettmaterialet. NIKU fagrapport, 002.
Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning. 50 s.
Sellevold, B. J. (1996) Kvinnen, kirken og døden: middelalderbegravelser i Norden. I:
Kirkehistorier: rapport fra et middelaldersymposium. Dragsholm Slot, 25.-27.
september 1993. S. 151-169. København, Museum Tusculanums Forlag.
Sellevold, B. J. (1995) Clemenskirkeruinen 1994, Saxegaardsgate 11 Gamlebyen,
Oslo: antropologisk undersøkelse av skjelettmateriale. NIKU
oppdragsmelding, 005. Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning. 21 s.
Sellevold, B. J. (1994) Antropologiske undersøkelser av skjelettmaterialet fra
utgravningene ved Hamar domkirkeruin 1991 og 1992. Oslo,
Oldsaksamlingen, Universitetet i Oslo. 632 s.
Sellevold, B. J. (1994) Kvinnebegravelser i middelalderen: middelalderarkeologi fra et
kvinnehistorisk utgangspunkt. META, 1994 (1). S. 14-21.
Sellevold, B. J. (1993) Sexual dimorphism in some medieval Scandinavian skeletal
groups. I: Report series 1993. Populations of the Nordic countries: human
population biology from the present to the Mesolithic: proceedings of the
Second Seminar of Nordic Physical Anthropology Lund 1990. S. 94-104. Lund,
University of Lund.
Sellevold, B. J. (1992) Burials in medieval Norwegian monasteries. I: Pre-printed
papers, 4. Death and burial. S. 15-21. York, Medieval Europe.
Sellevold, B. J. (1992) Knokler og helse. I: Onsdagskvelder i Bryggens museum, 6.
Liv og helse i middelalderen. S. 61-79. [Bergen], Bryggens museum.
Sellevold, B. J. (1992) Livet setter sine spor: den arkeologisk-antropologiske metode
og dens anvendelse i studier av nordiske middelalderkvinner. I:
Kvinnovetenskapliga studier, 1. Kvinnospår i medeltiden. S. 37-54. Lund, Lund
University Press.
Sellevold, B. J. (1992) Skjelettmaterialet fra Nidarholm klosterruin 1989. I:
Arkeologiske undersøkelser i Trondheim, 5. The ruin speaks: the church of the
Benedictine Abbey of Nidarholm: report from excavations on the island of
115
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Munkholmen, Trondheim 1988-1989 S. 97-115. Trondheim, Riksantikvaren,
Utgravningskontoret for Trondheim.
Sellevold, B. J., Mundal, E. & Steinsland, G. (red.) (1992) Fokus på kvinner i
middelalderkilder: Rapport fra symposiet "Kilder til kvinnehistoriske studier i
nordisk middelalder," Isegran, september 1990. Skara, Viktoria bokförlag. 111
s.
Sellevold, B. J. (1990) Skjelettene i biblioteket: Olavskirken, Folkebiblioteket,
Trondheim: rapport om den antropologiske undersøkelsen av skjelettfunnene
fra 1989. Arkeologiske undersøkelser i Trondheim 4. Trondheim,
Riksantikvaren, Utgravningskontoret for Trondheim. 77 s.
Sellevold, B. J. (1989) Fødsel og død: kvinners dødelighet i forbindelse med
svangerskap og fødsel i forhistorisk tid og middelalder, belyst ut fra studier av
skjelettmaterialer. I: Skriftserie från Centrum för Kvinnoforskning vid
Stocholms universitet 1. Kvinnors Rosengård: medeltidskvinnors liv och
hälsa.. S. 79-96. Stockholm, Centrum för kvinnoforskning vid Stockholms
Universitet.
Sellevold, B. J. (1987) Fokus på kvinner: kvinners helse i middelalderen belyst
gjennom skjelletstudier. K.A.N.: Kvinner i arkeologi i Norge, 1987, nr.5. S. 5083.
Sellevold, B. J. (1985) Knokler, oldsaker og kvinner: fysisk antropologi som metode til
kunnskap om kvinner i middelalderen. I: Kvinnearbeid i Norden fra vikingtiden
til reformasjonen: foredrag fra et nordisk kvinnehistorisk seminar i Bergen 3-7
august 1983. S. 63-77. Bergen, Univ. i Bergen.
Selsing, L. (red.) (2014) Seen through a millstone. AmS-skrifter, 24. Stavanger,
Arkeologisk museum. 255 s.
Selsing, L. & Lillehammer, G. (red.) (1999) Museumslandskap: artikkelsamling til
Kerstin Griffin på 60-årsdagen. AmS-Rapport, 12B. Stavanger, Arkeologisk
museum. 533 s.
Selsing, L. & Griffin, K. (1998) Dendrokronologi i Norge. Stavanger, Arkeologisk
museum i Stavanger. 108 s.
Selsing, L. & Hatleskog, A.-B. (1997) Fire fragmenter fra en forhistorisk virkelighet.
Stavanger, Arkeologisk museum i Stavanger. 92 s.
Selvik, S. F. (1986) Naturforhold på Nidarnesset: en vegetasjonshistorisk
rekonstruksjon. Meddelelser ... Fortiden i Trondheim bygrunn:
Folkebibliotekstomten. 34 s.
Setrom, Å. (2007) "Vangteppet": og andre dobbelsidige kirketepper fra
middelalderen. Bøgda vår, 2007. S. 54-59.
Sigurðsson, J. V. & Riisøy, A. I. (2011) Norsk historie 800-1536: frå krigerske bønder
til lydige undersåttar. Norsk historie frå vikingtid til vår tid, B. 1. Oslo,
Samlaget. 302 s.
Sigurðsson, J. V. (2008) Det norrøne samfunnet: vikingen, kongen, erkebiskopen og
bonden. Oslo, Pax. 286 s.
Simonsen, R. (2009) Urban lov og bylovgivning i Norge og Tyskland i middelalderen
fram til år 1400. Masteroppgave. Tromsø, Universitetet i Tromsø. 100 s.
Simonsen, P. (2002) Middelalderarkeologi mellom Salten og Senja. Tromsø, Tromsø
museum, Universitetsmuseet. V, 55 s.
116
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Simpson, W. D. (1961) The Castle of Bergen and the Bishops Palace at Kirkwall: a
study in early Norse architecture. Edinburgh, Oliver and Boyd. xii, 77 s., pl.
Sinding-Larsen, H. (1937) Det oprinnelige Akershus: supplerende og korrigerende
bemerkninger. Oslo, I kommisjon hos Jacob Dybwad. 55 s.
Sinding-Larsen, H. (1937) Vardøen: de forskjellige befestningsanlegg frem gjennem
tidene. Avhandlinger, II, Historisk-filosofisk klasse, 1. Oslo, I kommisjon hos
Jacob Dybwad. 33 s.
Sinding-Larsen, H. (1924-1925) Akershus: bidrag til Akershus' slots bygningshistorie i
de første 350 aar, 1300-1650: paa grundlag av den bygningsarkæologiske
undersøkelse 1905-1924. Oslo, Eberh. B. Oppi's forlag. 2 b.
Sjaavaag, T. (2006) "En gudsdyrkelse som er ren og feilfri for Gud":
kristendomsforståelsen i Odd munks Soga Olafs Tryggvasonar.
Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 135 s.
Sjølie, M. (2011) Tilbakeføring av fukt til tørt, tidligere vanntrukket og ubehandlet
arkeologisk lær. En undersøkelse av effekt og resultat av ukontrollert tørking,
gjenhydrering og konservering. Oslo, Universitetet i Oslo. 178 s.
Sjøvold, T. & Marstrander, S. (red.) (1979) Fortiden forteller: Universitetets
oldsaksamling 1829-1979. Oslo, Dreyer. 117 s.
Skaar, Å. (2014) Hanseatane si rolle innanfor lokalhandelen i Bergen 1250 - 1600.
Masteroppgave. Bergen, Universitetet i Bergen, Institutt for arkeologi, historie,
kultur- og religionsvitskap. 113 s.
Skaare, K. (1989) Mynt. Meddelelser ... Fortiden i Trondheim bygrunn:
Folkebibliotekstomten. 45 s.
Skaare, K. (1986) Om myntfunnene i Bø gamle kirke. Telemark historie: tidsskrift for
Telemark historielag, 7(1986). S. 28-38.
Skandfer, M. (1997) Čoarverbasttet: samiske hornskjeer fra middelalder til moderne
tid. Hovedoppgave. Tromsø, Universitetet i Tromsø. 208 s.
Skar, B., Tønnessen, T. L. & Molaug, P. B. (1996) E18 mellom Ekebergtunnelen og
Oslotunnelen: utredning av kulturminner og kulturmiljø: konsekvensutredning.
Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning. 38 s.
Skar, B., Tønnessen, T. L. & Molaug, P. B. (1996) Jernbanetunnel under Gamlebyen,
Oslo: konsekvensutredning: kvalitetssikring tema kulturmiljø. Oslo, NINANIKU. 12 s.
Skarsten, A. (2009) Et "nytt" gammelt steinkors på Kvitsøy? Frá haug ok heiðni:
tidsskrift for Rogalands arkeologiske forening, 2009 (4). S. 16-20.
Skeiseid, A. (2007) Seks kyrkjestader i Rogaland: ein arkeologisk analyse av
kyrkjestader i ytre og indre delar av Rogaland. Masteroppgave. Bergen,
Universitetet i Bergen. 80 bl.
Skevik, O. & Følstad, E. (2009) Fortida - ei kraft i nåtida: foredrag i 2006 og 2007.
Verdal, Stiklestad nasjonale kultursenter. 202 s.
Skevik, O. (2003) Middelaldergården i Trøndelag: foredrag fra to seminar. Verdal,
Stiklestad nasjonale kultursenter. 199 s.
Skevik, O. (red.) (1999) Kongemøte på Stiklestad: foredrag fra seminar om
kongedømmet i vikingtid og tidligmiddelalder. Kongemøte på Stiklestad.
Verdal, Stiklestad nasjonale kultursenter. 152 s.
117
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Skevik, O. & L'Orange, O. (1997) Folk og fylker i fjerne tider: Inntrøndelags historie
før 1600. [Steinkjer], Nord-Trøndelag fylkeskommune. 403 s.
Skinnebach, L. K. (2007) Krop, sjæl og rum i senmiddelalderlig fromhedspraksis:
fromhedspraksis i Holmedal kirke, Norge 1520. Kunst og kultur, 90(2007) nr.
2. S. 66-77.
Skow, S. P. (2007) An archaeological study of settlement at Byneset before and after
the urbanization of Trondheim - ca. 600-1300 AD. Hovedoppgave. Trondheim,
NTNU. 103 s.
Skre, D. (red.) (2007) Kaupang in Skiringssal. Norske oldfunn, XXII; Kaupang
Excavation Project publication series, 1. Århus, University Press. 502 s.
Skre, D. (2005) Dype er arkivenes gjemmer..: om noen gamle tegninger av
fortidsminner i søndre Vestfold nylig gjenfunnet i Nationalmuseet, København.
Viking: tidsskrift for norrøn arkeologi, 2005. S. 156-194.
Skre, D. & Stylegar, F.-A. (2004) Kaupang: the viking town: the Kaupang exhibition at
UKM, Oslo, 2004-2005. [Oslo], University of Oslo, University Museum of
Cultural History. 80 s.
Skre, D. & Stylegar, F.-A. (2004) Kaupang: vikingbyen: Kaupang-utstilling ved UKM
2004-2005. Oslo, Universitetet i Oslo, UKM. 80 s.
Skre, D. (1998) Herredømmet: bosetning og besittelse på Romerike 200-1350 e. Kr.
Acta humaniora, 32. Oslo, Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo.
XVII, 366 s.
Skre, D. (1998) Missionary activity in early Medieval Norway: strategy, organization
and the course of events. Scandinavian journal of history, 23 (1-2). S. 1-19.
Skre, D. (1998) Nye tanker om Romerikes jernalder. Årbok (Romerike historielag),
19(1998). S. 51-59.
Skre, D. (1997) Herredømmet: bosetning og besittelse på Romerike 200-1350 e. Kr.
Doktoravhandling. Oslo, Universitetet i Oslo. XII, 598 s.
Skre, D. (1997) Rural settlements in medieval Norway, AD 400-1400. I: Ruralia I.
Památky archeologické, supplementum 5. S. 53-71. Prague, Institute of
Archaeology.
Skre, D. (1988) Gård og kirke, bygd og sogn: organiseringsmodeller og
organiseringsenheter i middelalderens kirkebygging i Sør-Gudbrandsdalen.
Riksantikvarens rapporter, 16. Øvre Ervik, Alvheim og Eide. 86 s.
Skre, D. (1987) Arkeologiske utgravninger i Stange kirkes kor. Vern og virke:
årsberetning fra Riksantikvaren og den antikvariske bygningsnemnd, 1986. S.
14-22.
Skre, D. (1986) Den bygningsarkeologiske undersøkelsen. Telemark historie:
tidsskrift for Telemark historielag, 7(1986). S. 9-23.
Skre, D. (1986) Utgravinga av Bø gamle kyrkje: forord. Telemark historie: tidsskrift for
Telemark historielag, 7(1986). S. 7-8.
Skre, D. (1984) Gård og kirke, bygd og sogn: organiseringsmodeller og
organiseringsen heter i middelalderens kirkebygging i Sør Gudbrandsdalen.
Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 163 bl.
Skre, D. (1981) Systematisk registrering av kirketufter - et nytt antikvarisk arbeidsfelt.
Vern og virke: årsberetning fra Riksantikvaren og den antikvariske
bygningsnemnd, 1980. S. 1-5
118
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Sky, P. K. (1995) Verneplan for Bergenhus festning. Kart og plan, 88(1995)nr 4, b.
55. S. 232-236.
Skårberg, S. (2006) Johanneskapellet i Nidarosdomen: ny kirkekunst i
middelalderarkitektur. Masteroppgave. Trondheim, NTNU. 117 bl.
Slottsutvalget (2002) Felles retningslinjer for dokumentasjon av statens kongelige
eiendommer. [Oslo], Slottsutvalget. 26 bl.
Slottsutvalget (2002) Retningslinjer for forvaltning av statens kongelige eiendommer.
[Oslo], Slottsutvalget. 8 bl.
Slottsutvalget (2002) Veileder for større tiltak på statens kongelige eiendommer.
Oslo, Slottsutvalget. 18 bl.
Slottsutvalget & Denstad, B. (2002) Sluttrapport. [Oslo], Slottsutvalget. 33 bl.
Slottsutvalget (2001) Veileder for større tiltak på statens kongelige eiendommer.
[Oslo], Slottsutvalget. 17 bl.
Smedstad, I. (2001) Kavlbrua over Tranmyra. Årbok for Namdalen, Nr.43. S. 114117.
Smedstad, I. (1995) Spor etter veiforbindelsene over Kjølen. Spor: fortidsnytt fra
Midt-Norge 10(1995)nr 2 S. 8-11.
Smedstad, I. (1988) Etableringen av et organisert veihold i Midt-Norge i tidlig historisk
tid. Varia, 16. Oslo, Universitetets oldsaksamling. 190 s., pl.
Snekkestad, P. (2012) Mariakirken i Oslo. Oslo, Kulturetaten. 174, 30 s.
Snekkestad, P. (2012) Notat om bevaringstilstand i østre del av Olavskirken,
Olavsklosteret i Oslo. Oslo, Kulturetaten i Oslo kommune. 17 s.
Snekkestad, P. (2011) Biggie and Egill: thoughts on how to make historical
archaeology relevant. Nicolay: arkeologisk tidsskrift (nr. 3=nr. 115). S. 11-24.
Snekkestad, P. (2010) Betraktninger omkring akustisk intensjonalitet i
romanskesteinkirker i Norge. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. VII,
77 s.
Snekkestad, P. (2008) Communicating the ruin of St. Olaf's friary. Nicolay:
arkeologisk tidsskrift, 2008 nr.3=nr 106. S. 32-41.
Snekkestad, P. (2008) Rapport om bevaringstilstand ved Olavsklosteret i Oslo: en
undersøkelse av ruinene i vest - og nordfløyen med bakgrunn i arkeologisk
arkivmateriale. Oslo, Oslo kommune, Kultur- og idrettsetaten. 56 s.
Snekkestad, P. (2007) Gjenklang i Gamle Aker kirke. Nicolay: arkeologisk tidsskrift,
Nr.103 (h. 3). S. 49-53.
Snorri, S. (1899) Heimskringla. Norsk. Norges kongesagaer. Kristiania, Stenersens
forlag. 2 b.
Snorri Sturluson (1994) Heimskringla. Norsk. Oslo, Gyldendal. 2 b. i 1 (343; 394 s.)
Sognnes, K. (1996) Kalkbrenning og kalkovner. Spor: fortidsnytt fra Midt-Norge, 11
(1). 32-34.
Sognnes, K. (1988) Sentrumsdannelser i Trøndelag: en kvantitativ analyse av
gravematerialet fra yngre jernalder. Meddelelser ... Fortiden i Trondheim
bygrunn: Folkebibliotekstomten, 12. 57 s.
Sognnes, K. & Klüwer, L. D. (1984) L. D. Klüwers antikvariske reise gjennom Vestfold
og Østfold i 1823: omkring et gjenfunnet originalmanuskript.
Årbok/Universitetets Oldsaksamling, 1982/1983. S. 15-32.
119
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Sognnes, K. (1975) Bergen - Bryggen. Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.20. S. 29-30.
Sognnes, K. (1975) Bryggen 1974. Arkeo: arkeologiske meddelelser 1975. S. 23-25.
Sognnes, K. (1974) Øydegard i Måbødalen. Arkeo: arkeologiske meddelelser, 1974.
S. 13-15.
Solbakken Tengesdal, S. (2010) Å steike! En kontekstuell materialanalyse av
steikeheller funnet i et bygårdskompleks i middelalderens Bergen.
Masteroppgave. Bergen, Universitetet i Bergen Institutt for arkeologi, historie,
kultur- og religionsvitenskap. 128 s.
Solhaug, M. B. (2005) Borg-krusifikset og dets forunderlige historie. Viking: tidsskrift
for norrøn arkeologi, 2005. S. 137-150.
Solhaug, M. B. (2001) Ruin og kulturminne: historien om St. Nikolaskirken i
Sarpsborg. St. Olavs Vold: årbok, 1999-2000 (Nr 6). S. 29-38.
Solhaug, B. & Berg, A. (1988) Festskrift til Arne Berg. [Oslo], Norsk folkemuseum. V,
208 s.
Solli, B. (2013) Middelalderarkeologi i Norge: hundre års flersomhet. Alle for seg og
ingen for alle? I: Utfordringer for norsk middelalderarkeologi. Rapport fra
seminar 2008. S. 48-56. Oslo, Riksantikvaren.
Solli, B. & Stamnes, A. A. (2013) Kirkegårder, kirketufter og svartjord på Veøya i
Romsdal. Geofysiske undersøkelser. I: 2013. Årbok (Romsdalsmuseet). S.
175-199. Molde, Museet.
Solli, B. (2008) Havn og seilsperring på Veøya i middelalderen. Viking: tidsskrift for
norrøn arkeologi, 71(2008). S. 153-178.
Solli, B. (2008) Kirke- og kjøpstedet på Veøya i middelalderen et arkeologisk utsyn.
Årbok / Romsdalsmuseet, 2008. S. 8-29.
Solli, B. (2008) Kjøpstedet på Veøya i Romsdal. I: UBAS, Nordisk, b. 5. De Første
200 årene: nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer. S. 109-124.
Bergen, Universitetet i Bergen.
Solli, B. (2008) Middelalderhavn og seilsperring på Veøya. Årbok / Romsdalsmuseet,
2008. S. 322-351.
Solli, B. (2006) Borg in Lofoten: from early Iron Age "cooking-mates" via Viking Age
chieftains to medieval farmers. I: Publications from the National Museum:
studies in archaeology and history, 10. Dynamics of Northern societies. S.
259-271. Copenhagen, PNM.
Solli, B. (2006) Kokegroper fra eldre jernalder og et langhus fra middelalderen på
Borg i Lofoten. I: Historien i forhistorien: festskrift til Einar Østmo på 60-års
dagen. S. 281-297. Oslo, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
Solli, B. (2005) Veøya: "den hellig øya" i Romsdalsfjorden. I: [Nr] XXXV. P2akademiet. S. 44-53. [Oslo], Transit.
Solli, B. (2002) Seid: myter, sjamanisme og kjønn i vikingenes tid. Oslo, Pax. 327 s.,
XVI pl.
Solli, B. (2000) Seks arkeologiske momenter foran et nytt årtusen. Frá haug ok
heiðni: tidsskrift for Rogalands arkeologiske forening, 2000 nr.1. S. 24-34.
Solli, B., et al. (1999) Veøyboka. Molde, Romsdalsmuseet. 184 s.
Solli, B. (1996) Narratives of Veøy: an investigation into the poetics and scientifics of
archaeology. Universitetets oldsaksamlings skrifter. Ny rekke, 19. Oslo,
120
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Distribusjon: Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk, Universitetets
oldsaksamling. 304 s.
Solli, B. (1995) Fra hedendom til kristendom: religionsskiftet i Norge i arkeologisk
belysning. Viking, B. 58(1995). S. 23-49.
Solli, B. (1993) Narratives of Veøy: an investigation into the poetics and scientifics of
archaeology. Doktoravhandling. Oslo, Universitetet i Oslo. 371, 28 s.
Solli, B. (1989) Norske middelalderbyer og bydannelse: et arkeologisk utsyn. Viking:
tidsskrift for norrøn arkeologi, 52(1989). S. 133-143.
Solli, B. (1988) Dyrebein: problemer og muligheter omkring et arkeologisk
kildemateriale. Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. XII, 327 s.
Solli, B. (1988) Dyrebein: problemer og muligheter omkring et arkeologisk
kildemateriale. Varia 18. Oslo, Oldsaksamlingen. 327 s.
Sollund, M.-L. B. & Brendalsmo, J. (2013) Middelalderske kirker i hedenske gravfelt.
Viking, 76(2013). S. 203-218.
Soltvedt, E.-C., et al. (2007) Bøndene på Kvålehodlene: boplass-, jordbruks- og
landskapsutvikling gjennom 6000 år på Jæren, SV Norge. AmS-varia, 47.
Stavanger, Arkeologisk museum. 215 s.
Solvang, G. F. (2005) "Følger klostrene i Bergen den samme normen for
klosterutbygging som i resten av Europa i middelalderen?". Hovedoppgave.
Bergen, Universitetet i Bergen. 95 s.
Sommerseth, I. (2009) Villreinfangst og tamreindrift i indre Troms: belyst ved samiske
boplasser mellom 650 og 1923. Doktoravhandling. Tromsø, Universitetet i
Tromsø. XI, 372 s.
Sortland, S. (2006) Myntene fra Mære kirke: analyse av dokumentasjonematerialet
fra utgravningene i 1966-1967 i et forskningshistorisk perspektiv.
Hovedoppgave. Trondheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 1
b. (flere pag.)
Spangen, M. (2010) Guder-makter-mennesker-ting: om deponering av sølv som
offer. Viking, 73(2010). S. 61-80.
Spangen, M. (2005) Edelmetalldepotene i Nord-Norge: komplekse identiteter i
vikingtid og tidlig middelalder. Hovedoppgave. Tromsø, Universitetet i Tromsø.
164 s.
St.meld.nr.16 (2004-2005) Leve med kulturminner. Oslo, Mijøverndepartementet 95
s.
Stabbetorp, O. E., et al. (2007) Layers of the past: a theory and method for historical
landscape analysis. Landscape research, 32 (4). S. 463-479.
Statens nærmiljøutvalg (1985) Nøstet, verftet, klosteret: planlegging og forbedring av
eldre bydel i Bergen. [Oslo], Utvalget. [4] s.
Stavanger katedralskole & Egeland, K. (1975) Et album om Kongsgård 1824-1974.
Stavanger, Dreyer Bok. 151 s.
Steen, Ø. M. (2007) Ugjæfo ok synnda lifnaðe: synet på seksualitet og ekteskap blant
geistlige og lekfolk, 1250-1536. Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 149
s.
Steinnes, A. (1962) Klostergods i Rogaland. Ætt og heim, 1962. S. 7-30.
Stene, K. (2014) I randen av taigaen - bosetning og ressursutnyttelse i jernalder og
middelalder i Østerdalen. Gråfjellprosjektet, 4. Oslo, Portal forlag. 196, [2] s.
121
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Stene, K. (red.) (2010) Gråfjellprosjektet, Bind 3, Steinalderundersøkelser ved Rena
elv. Varia, 76. Oslo, Fornminneseksjonen. VI, 595 s.
Stene, K. (2009) En gårdshaug i Østfold: undersøkelse av kulturlag fra middelalder
på gården Fusk i Askim kommune. I: Varia (Kulturhistorisk museum.
Fornminneseksjonen), 71. Den Tapte middelalder?: middelalderens sentrale
landbebyggelse. S. 191-202. Oslo, Kulturhistorisk museum,
Fornminneseksjonen.
Stene, C. (2003) "Skitt fiske!": en analyse av tufter og båtopptrekk på Hvaler i
Østfold. Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. IV, 127 s.
Stenseth, N. C. (2010) Hvordan vet vi at svartedauden var forårsaket av
pestbakterien. Tilgjengelig online:
(http://www.forskning.no/blog/stenseth/256302) (Lest: 08-14 2014).
Stenvik, L. F. (1996) Fra myrmalm til jern: teknologi med økonomisk overskudd.
Spor: fortidsnytt fra midt-Norge, 11 (1). 28-30.
Stermer, E. M. (1995) Dental aspects of a medieval Norwegian skeletal material.
Doktoravhandling. Trondheim, Central Office of Historical Monuments. 1 b.
(flere pag.).
Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur (2000) Akershus festning: lokal- og
rikshistorie. 1 optisk plate (CD). Oslo, Stiftelsen
Stige, M. (2008) Veøykirken - middelalderens bygningshistorie. Årbok /
Romsdalsmuseet, 2008. S. 74-99.
Stige, M. & Spurkland, T. (2006) Tingvoll kyrkje: gåta Gunnar gjorde. Trondheim,
Tapir akademisk forl. 333 s.
Stige, M. (2004) Gammelt hus, nye behov: Kongsård skole i Stavanger.
Fortidsminneforeningens årbok 158(2004). S. 149-162.
Stilje, E. K. (1997) Nord till Nidaros: en tvärvetenskaplig studie av en medeltida
pilgrimsled genom tre riken. Lund, Lunds universitet, Arkeologiska
institutionen. 46 s.
Storemyr, P. & Ekroll, Ø. (2001) Tilstandsvurdering av Kinsarvik kirke i Hardanger.
Trondheim, Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. 20 s.
Storemyr, P. & Ekroll, Ø. (2001) Vesttårnet på Olavskirken, Avaldsnes: skader og
bevaringsstrategi. Trondheim, Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. 24 s.
Storemyr, P., et al. (2001) Rein klosterruin: tilstandsvurdering og bevaringsstrategi.
Trondheim, Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. 22 s.
Storemyr, P., Ekroll, Ø. & Sagfjæra, B. (2001) Tilstandsvurdering av Ullensvang kirke
i Hardanger. Trondheim, Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. 28 s.
Storemyr, P., Sagfjæra, B. & Ekroll, Ø. (2001) Dokumentasjon av skipets vestportal
på Utstein klosterkirke. Trondheim, Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.
36 s.
Storemyr, P. & Lunde, Ø. (1998) Restaureringsplan for Nidarosdomen 1999-2019.
Trondheim, Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. 58 s.
Storemyr, P. & Ekroll, Ø. (1996) Tilstandsvurdering av Stavanger domkirke.
Trondheim, Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. 27, [8] bl.
Storli, I. (1991) "Stallo"-boplassene: et tolkningsforslag basert på undersøkelser i
Lønsdalen, Saltfjellet. Stensilserie (Universitetet i Tromsø. Institutt for
122
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
samfunnsvitenskap) / B Historie/arkeologi 31. Tromsø, Institutt for
samfunnsvitenskap. VI, 206 s.
Storm, G. (1901) Akershus Slot: fra 14de til midten af 17de Aarhundrede. Kristiania,
Stenersen. 140 s.
Storm, G. (red.) (1888) Islandske Annaler indtil 1578. Skrifter (Kjeldeskriftfondet), 21.
Oslo, Kjeldeskriftfondet. LXXXIV, 667 s.
Stornes, J. M. (2008) Nye dendrokronologiske dateringer. Årbok (Foreningen til
norske fortidsminnesmerkers bevaring), 162. S. 185-190.
Storsletten, O. (2003) "- eldre enn lafteteknikken": datering av grindbygde hus. Oslo,
Norsk institutt for kulturminneforskning. 47 s.
Storsletten, O. (2002) Nær en datering av de gjenanvendte deler i Urnes stavkirke! I:
156(2002). Fortidsminneforeningens årbok. S. 91-99. Oslo, Foreningen.
Storsletten, O. (2002) Takene taler: norske takstoler 1100-1350, klassifisering og
opprinnelse. Doktoravhandling. Oslo, Arkitekthøgskolen i Oslo. 2 b.
Storsletten, O. (2001) From purlins to roof-trusses: transformations in ancient building
technoloy. I: Skrifter / Svenska Institutet i Rom, 56. From huts to houses. S.
273-282. Stockholm, Paul Åströms förl.
Storsletten, O. (2001) Strategisk instituttprogram 1996-2001: Hus i Norge. Oslo,
Norsk institutt for kulturminneforskning. 30 s.
Storsletten, O. (2000) Dendrokronologiske dateringer av kirker i Valdres. I: 77(2000).
Årbok for Valdres: tidsskrift for Valdres historielag. S. 62-68. Valdres,
Historielaget.
Storsletten, O. (1998) Trondenes kirkes tidligste bygningshistorie. Oslo, Norsk
institutt for kulturminneforskning. 17 s.
Storsletten, O. (1997) Die Stabkirche von Urnes. [Oslo], Der Norwegische Verein zur
Denkmalpflege. 30 s.
Storsletten, O. & Lindstad, B. (1997) Urnes stave-church. Oslo, The Society for the
Preservation of Norwegian Ancient Monuments. 30 s.
Storsletten, O. & Lindstad, B. (1997) Urnes stavkyrkje. Oslo, Fortidsminneforeninga.
30 s.
Storsletten, O. (1995) "2 Smaa Tintinabula i Thornit paa Kirchen".
Fortidsminneforeningens årbok, 149(1995). S. 157-168
Storsletten, O. (1995) Borgund Stave-church. Oslo, Fortidsminneforeningen. 30 s.
Storsletten, O. (1995) Borgund stavkirke. Oslo, Fortidsminneforeningen. 30 s.
Storsletten, O. (1995) Die Stabkirche von Borgund. [Oslo], Fortidsminneforeningen.
30 s.
Storsletten, O. (1995) Kirkejubileet i 1995 og de første kirkene i Oslo og Akershus: ill.
Fremtid for fortiden, 1995 nr.1. s. 4-6
Storsletten, O. (1995) Norske takstoler fra middelalderen. I: Hikuin, 22.
Kirkearkæologi i Norden: [Foredrag ved det femte symposium "Kirkearkæologi
Norden" i Viborg, Danmark 1993]. S. 147-156. Højbjerg, Hikuin.
Storsletten, O. (1994) Fortidsminneforeningen og stavkirkene. Urnes stavkirke.
Borgund stavkirke. Rødven stavkirke. Kvernes stavkirke. I: En Reise gjennom
norsk byggekunst: Fortidsminneforeningens eiendommer gjennom 150 år. S.
23-54. [Oslo], Riksantikvaren; Fortidsminneforeningen.
123
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Storsletten, O. (1993) Takverk i steinkirker fra middelalderen. Oslo, Program for
forskning om kulturminnevern, Norges forskningsråd. 41 s.
Storsletten, O. & Sakuma, Y. (1993) En arv i tre: de norske stavkirkene. Oslo,
Aschehoug. 189 s.
Storsletten, O. & Thun, T. (red.) (1993) Dendrochronology and the investigation of
buildings: proceedings of an international seminar at the Academy of Science
and Letters, Oslo 1th-2nd November 1991. Riksantikvarens rapporter, 22.
Oslo, Riksantikvaren. 82 s.
Storsletten, O. (1991) Et vindu mot 1500-tallet. Fortidsminneforeningens årbok,
145(1991). S. 253-260.
Storsletten, O. (1991) Ny giv for arkitekturoppmåling. Fortidsvern, 17(1991)nr 1. S.
31-35.
Storsletten, O. (1991) Veøy kirke - med aldersverdien i behold. Årbok
(Romsdalsmuseet), 1991. S. 43-62.
Storsletten, O. (1990) Stavkirken i Ørsta: konstruksjon og form. I: Ørsta kyrkje
gjennom tidene. S. 23-29. Ørsta, Ørsta sokneråd: Ørsta kulturstyre.
Storsletten, O. (1990) Storøya i Tyrifjorden - joda, Fischer var der også.
Fortidsminneforeningens årbok, 144(1990). S. 125-138.
Storsletten, O. (1990) Takkonstruksjoner i middelalderske murkirker i Norge. I:
Arkeologiske rapporter fra Tønsberg, 3. Vestfoldkirkene: bygning, landskap og
samfunn. S. 7-17. Tønsberg, Riksantikvaren.
Storsletten, O. (1989) Architectural photogrammetry: should the results be presented
graphically or photographically? ICOMOS/information, 1989 nr.4. S. 26-32.
Storsletten, O. (1986) Takstolene i Bø gamle kirke. Telemark historie: tidsskrift for
Telemark historielag, 7(1986). S. 82-88.
Storvik, I. N. (2011) Bruken av huler og hellere i Rogaland: fra steinalder til
middelalder. Masteroppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. 209 s.
Sturla, Þ. & Mundt, M. (1977) Hákonar saga Hákonarsonar: etter Sth. 8 fol., AM 325
VIII,4:o og AM 304,4:o. Norrøne tekster, 2. Oslo, Instituttet. LI, 238 s.
Stylegar, F.-A. & Bandlien, B. (2010) Sagaspor: kulturhistoriske fortellinger fra
vikingtid og middelalder. Oslo, Andresen & Butenschøn. 319 s.
Stylegar, F.-A. (2009) Kaupangs omland og urbaniseringstendenser i norsk vikingtid.
I: Den urbane underskog: strandsteder, utvekslingssteder og småbyer i
vikingtid, middelalder og tidlig nytid. S. 68-92. Oslo, Novus forl.
Stylegar, F.-A. (2008) Arkeologisk registreringsmetodikk og jordbrukshistorie.
Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.105 (h. 2). S. 66-72.
Stylegar, F.-A. (2006) "Norges terskel, Europas port": Kristiansand fra istid til sagatid.
[Kristiansand], Kristiansand kommune. 296 s.
Stylegar, F.-A. & Brendalsmo, J. (2006) Prestebol og prestegjeld på landet i
Stavanger bispedømme i middelalderen. I: Hikuin, 33. Kirkearkæologi i
Norden: Vest-Agder, Norge, 2004. S. 145-154. Højbjerg, Hikuin.
Stylegar, F.-A. (2001) Bidrag til en sagnkirkes arkeologi: et stolpebygget kapell fra
høymiddelalderen i Åseral. Fortidsminneforeningens årbok, 155(2001). S. 125136.
Stylegar, F.-A. (2001) Stolpekirken på Kyrkjevodden: Åknes i Åseral kommune: gnr.
13. [Kristiansand], Vest-Agder fylkeskommune. Fylkeskonservatoren. 13 bl.
124
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Stylegar, F.-A. (2000) 10.000 års kystkultur: kulturhistorie og kulturminner i de
foreslåtte verneområder i Vest-Agders kystsone. Kristiansand, Fylkesmannen i
Vest-Agder, Miljøvernavdelingen. 67 s., pl. (noen fold.)
Stylegar, F.-A. (1999) Spangereid: en sørlandsk saga. Vigeland, Lindesnes
kommune. 361 s.
Stylegar, F.-A. & Landmark, T. (1999) Bergverksforskning: et "nytt" tema i norsk
arkeologi. Viking: tidsskrift for norrøn arkeologi, B. 42 (1999). S. 81-100.
Stylegar, F.-A. (1998) Blader av en sørlandsk storgårds saga: et nytt gravfunn fra
Ågedal i Audnedal. Årsskrift (Agder historielag), 74. S. 51-54.
Stylegar, F.-A. (1998) Stavkirker og muntlig kultur. Fortidsminneforeningens årbok,
152(1998). s. 131-146.
Stylegar, F.-A. (1996) Sancti Laurentis de Lista: et kongelig kapell på Huseby.
Årsskrift (Agder historielag), Nr.72. S. 30-36.
Støttegruppen for Mariaklosteret på, T. (2009) Historien om Støttegruppen for Tautra
Mariakloster. [Trondheim], [Støttegruppen for Tautra Mariakloster]. 61 s.
Sundelin, R. & Nilsen, G. (2004) Kulturmøter i Nord-Troms: jubileumsbok for NordTroms museum: 1978-2003. Sørkjosen, Nord-Troms museum. 193 s.
Sundli, E. (1998) Svartedauden: forhold og følger i Eidsvoll. Årbok (Romerike
historielag), 19(1998). S. 222-230.
Sunnanå, V. (2007) Utstein kloster. I: Stadnamn i Rennesøy kommune. S. 103-111
Rennesøy, Rennesøy og Åmøy historie- og ættesogelag.
Supphellen, S. (red.) (1997) Kultursamanhengar i Midt-Norden: tverrfagleg
symposium for doktorgradsstudentar og forskarar: førelesingar ved eit
symposium i Levanger 1996, [38]. Trondheim, Tapir. 264 s.
Supphellen, S. (red.) (1992) Kongsmenn og krossmenn: festskrift til Grethe Authén
Blom. Skrifter (Det Kongelige norske videnskabers selskab), 1/92. Trondheim,
Universitetsforlaget. 310 s.
Svandal, T. (2010) Hellige krigere: Johannitterne på Værne kloster. Rakkestad,
Valdisholm. 159 s.
Svandal, T. (2006) Johannitterordenen: en ridderorden ved verdens ytterste grense.
Religiøse ordener i middelalderens Norge. Oslo, Middelalderforum. 177 s.
Svensson, E. & Bentz, E. (2008) The medieval household: daily life in castles and
farmsteads: Scandinavian examples in their European context. Turnhout,
Brepols. XVI, 381 s.
Svensson, E., Ersgård, L. & Andersson, H. (red.) (1998) Outland use in preindustrial
Europe. Lund studies in medieval archaeology, 20. Lund, Lund University. 239
s.
Swensen, W. (1964) Kristiansten: festningen og dens skaper. Trondheim. 30 s.
Sylvester, M. (2010) Broen over elven. Spor: fortidsnytt fra Midt-Norge, 25 (nr. 1 = h.
49). S. 8-11.
Syrstad, K. B. (1999) Klostervesenet i Nidaros bispedømme: belyst ved klostrene i
Nidarholm, Elgeseter, Munkeby, Tautra, Bakke og Rein. Hovedoppgave. Oslo,
Universitetet i Oslo. 199 s.
Sæther, T. (2009) Det arkeologiske materialet fra Hamarkaupangen. Fra kaupang og
bygd, 2009. S. 45-71.
125
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Sæther, T. (2006) Sykdom og død i det gamle Hamar. Fra kaupang og bygd 2006. S.
62-74
Sæther, T. & Haug, J. (2005) Hamar i middelalderen. rev. utg. Hamar,
Domkirkeodden. 112 s.
Sæther, T. & Haug, J. (2005) A short history of medieval Hamar. Hamar,
Domkirkeodden. 40 s.
Sæther, T. (2003) Ruinene av Hamar bispegård i lys av erkebiskopens anlegg i
Trondheim. I: Skrifter / Senter for middelalderstudier, NTNU, 15. Ecclesia
Nidrosiensis 1153-1537: søkelys på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens
historie. S. 425-443. Trondheim, Tapir akademisk forl.
Sæther, T. (1995) Hamar i middelalderen. Fra kaupang og bygd 1994. Hamar,
Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. 126 s.
Sæther, T. (1994) Hamarkaupangen: innlandsbyen som forsvant. Arkeo:
arkeologiske meddelelser 1994, nr.2. S. 23-30.
Sæther, T. (1992) Det eldste Hamar. Forutsetninger, struktur, funksjon. I: Nytt fra
Utgravningskontoret i Bergen (N.U.B.) 3. Gård - tettsted - kaupang - by S. 125132. Bergen, Riksantikvaren, Utgravningskontoret for Bergen.
Sæther, T. (1992) Hamarkaupangen. Fortidsvern, 18(1992)nr 3. S. 4-7.
Sæther, T. (1990) Et nyutgravd stykke av Hamars middelalder. Fra kaupang og bygd,
1990. S.6-28.
Sæther, T. (1986) Hamar i middelalderen. Hamar, Hedmarksmuseet og
Domkirkeodden. 51 s.
Sæverud, D. H. (1981) Nonneseter kloster. Husbukken: medlemsblad for
Fortidsminneforeningen i Bergen, 1981 nr.4. S. 20-22.
Sødal, A. & Bjerve, O. (1998) Forslag til museums senter / middelalder museum i
Gamle Oslo. Oslo, Byens Fornyelse.
Sølvberg, I. Ø. (1977) Arkeologiske undersøkelser i Gulen. Nicolay: arkeologisk
tidsskrift, Nr.26. S. 28-31.
Sølvberg, I. Ø. (1976) Driftsmåter i vestnorsk jordbruk ca 600-1350. Skrifter / utgitt av
Norsk agrarhistorisk forskergruppe, 4. Bergen, Universitetsforlaget. 197 s.
Sølvberg, I. Ø. (1971) Driftsmåter i vestnorsk jordbruk ca 600-1300 e. Kr.
Hovedoppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. 151, 27 bl., pl.
Søreide, T. & Ekroll, Ø. (1995) Nidaros tuomiokirkko ja arkkipiispankartano.
Trondheim, Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forl. 22 s.
Sørensen, S. (1998) Ødegårdene på Prestemoen: middelalderbosetning og
gjenrydning i en del av Ullensaker. Årbok (Romerike historielag), 19(1998). S.
231-251.
Sørensen, E. (1991) "Kongens hus" på Sem i Eiker. Fortidsminneforeningens årbok,
145(1991). S. 49-71.
Sørensen, E. (1976) Det sørvestlandske langhus i historisk og forhistorisk tid.
Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.22. S. 21-27.
Sørensen, E. (1975) Om kaupanger i innlandet Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.20.
S. 40-47.
Sørgård, I. (2005) Trondenes kirke i skjæringspunktet mellom øst og vest: var
Trondenes kirke befestet i middelalderen. Masteroppgave. Tromsø,
Universitetet i Tromsø. 73 s.
126
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Sørheim, H. (2010) Sentralsted, tettsted, knutepunkt, by: bosetningshierarkier og
sentraldannelser på Vestlandet fra jernalder til middelalder. Doktoravhandling.
Bergen, Universitetet i Bergen. 384 s.
Sørheim, H. (2008) Borgund og Borgundfjordfisket: fiske og omsetting av
fiskeprodukt som økonomisk faktor for middelalderkaupstaden Borgund. Årbok
for Sunnmøre: tidsskrift for Sunnmøre historielag, 84. S. 8-59.
Sørheim, H. (2005) Fra hall til stove. I: Konstruksjonsspor og byggeskikk: maskinell
flateavdekking - metodikk, tolkning og forvaltning. S. 155-164. Stavanger,
Arkeologisk museum i Stavanger.
Sørheim, H. (2004) Lead mortuary crosses found in Christian and heathen graves in
Norway. Mediaeval Scandinavia, 14(2004). S. [195]-227.
Sørheim, H. (2003) Ildsteder og de første laftehusene. I: Middelaldergården i
Trøndelag: foredrag fra to seminar. S. 91-125 Verdal, Stiklestad nasjonale
kultursenter.
Sørheim, H. (2002) The first cross-timbered houses of Norway? I: International
Conference of Medieval and Later Archaeology (3: 2002: Basel). Centre,
region, periphery: Medieval Europe Basel 2002, 1. Keynote-lectures to the
conference, sections 1-3. S. 363-370. Hertingen, [s.n.].
Sørheim, H. (1999) De første laftehus i Norge? I: AmS-rapport, 12B.
Museumslandskap. S. 397-421. Stavanger, Arkeologisk museum i Stavanger.
Sørheim, H. (red.) (1997) Arkeologi og kystkultur: foredrag ved seminaret "Arkeologi
og kystkultur" på Sunnmøre museum 25-26/10 1997. Ålesund, Sunnmøre
Museum. 127 s.
Sørheim, H. (1995) Borgund - Sunnmøres sentrum i middelalderen: ill. Fortidsvern,
21(1995)nr 3. S. 24-27.
Sørheim, H. (1994) Borgund på Sunnmøre. Arkeo: arkeologiske meddelelser 1994
(nr 2). S. 4-10.
Sørheim, H. (1990) Borgund - en gammel kaupang, et nytt museum. Viking: tidsskrift
for norrøn arkeologi, 53(1990). S. 117-140.
Sørheim, H. (1979) Arkeologi og historie møtes på Kontraskjæret: utgravningene på
Kontraskjæret 1979. Vern og virke: årsberetning fra Riksantikvaren og den
antikvariske bygningsnemnd, 1979. S. 28-30.
Sørheim, H. (1978) Middelalderske ildsteder: fra de arkeologiske undersøkelsene i
Gamlebyen, Oslo 1970-1976. Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 150
bl.
Sør-Reime, G., Haavaldsen, P. & Brønnick, B. (2003) Medieval monuments in
Rogaland. AmS-småtrykk 74. Stavanger, Arkeologisk museum i Stavanger. 30
s.
Sør-Reime, G., Haavaldsen, P. & Brønnick, B. (2003) Mellomalderminne i Rogaland.
Stavanger, Arkeologisk museum i Stavanger. 30 s.
127
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
T – Tank til Tøssebro
Tank, G. (red.) (1916) Akershusregisteret af 1622: fortegnelse optaget af Gregers
Krabbe og Mogens Høg paa Akershus slot over de derværende breve. Skrifter
utgitt for Kjeldeskriftfondet, 44. Kristiania, Grøndahl. 198 s.
Taylor, S., et al. (2007) West over sea: studies in Scandinavian sea-borne expansion
and settlement before 1300: a festschrift in honour of dr Barbara E. Crawford.
Leiden, Brill. XXIX, 581 s.
Tengesdal, S. S. (2010) Å steike!: en kontekstuell materialanalyse av steikeheller
funnet i et bygårdskompleks i middelalderens Bergen. Masteroppgave.
Bergen, Universitetet i Bergen. 128 s.
Thomassen, S. V. (1996) Kontinuitet i det religiøse landskapet: en komparativ studie.
Hovedoppgave. Tromsø, Universitetet i Tromsø. 114 s.
Thorbjørnsen, C. (2000) Munkeliv: det kongelige klosteret. Hovedoppgave. Oslo
Universitetet i Oslo. 188 s.
Thoresen, P. (2004) "Dies Irae": Tunsberghus festning går til grunne - byen brenner.
Vestfoldminne, 2004. S. 27-30.
Thoresen, P. (2004) Forståelse av middelalderbyen Tønsberg - nye innfallsvinkler?:
den retrospektive metode og de arkeologiske undersøkelser: forsøk på en
provokasjon. Vestfoldminne, 2004. S. 21-26.
Thoresen, P. & Schei, K. (red.) (1997) Vestfoldminne. Byseminar. Vestfoldminne
1997. Tønsberg, Vestfold historielag.
Thoresen, P. (1992) Forståelse av middelalderbyen Tønsberg: nye innfallsvinkler?
Vestfoldminne, 1992. S. 14-19.
Thoresen, P. (1970) Om den verdslige lokal-administrasjon i "Vestfold" (byen
Tunsbergs oppland) på 1300-tallet. Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo.
IV, 117 bl.
Thorsen, V. G. (2007) Fangst og eksport av norsk rovfugl ca. 1100-1350.
Masteroppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 129 s.
Thorstensen, C. (1995) Middelalderbyen i Oslo - en rekonstruksjon. Nicolay:
arkeologisk tidsskrift, Nr.65/66. S. 66-69.
Thorstensen, C. (1995) Tuftene på Nesøya hovedgård: en befestet setegård fra 151600-tallet? Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 119 s.
Thowsen, A., Myklebust, M. & Brendalsmo, J. (1997) Middelalderen for de minste.
[Larvik], Fantasi-fabrikken. [24] s.
Thuesen, N. P. (1976) Dyrevektlodder fra middelalderen. Nicolay: arkeologisk
tidsskrift, Nr.22. S. 28-33.
Thuesen, N. P. (1976) Treristninger i stavkirker. Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.25.
S. 35-39
Thun, T. & Storsletten, O. (2011) Out of fashion and out of mind: some puzzles in
building history solved by means of dendrochronology. I: 2. Tverrfaglige
perspektiver. s. 45-51. Stavanger, Arkeologisk museum, Universitetet i
Stavanger.
Thun, T. & Stornes, J. M. (2007) Dendrokronologisk datering av Raulandsstua: Terje
Thun og Jan Michael Stornes. Fortidsminneforeningens årbok, 161(2007). S.
165-169.
128
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Thun, T., Stornes, J. M. & Storsletten, O. (2002) Nye dendrokronologiske dateringer.
I: 156(2002). Fortidsminneforeningens årbok. S. 185-192. Oslo, Foreningen.
Thøgersen, T. M. (2007) Hva bygrunnen kan åpenbare. La stå! 2007 nr.2. S. 19.
Thømt, T. (1997) Middelalderske beslag i Norge: drakebeslag i Valdres og Sogn.
Fortidsminneforeningens årbok, 151(1997). S. 31-54.
Tiller, S. O. (1978) Sverresborg: kong Sverre Sigurdsons borg Sion. Trondheim,
Aktietrykkeriet i Trondhjem. 32 s.
Titlestad, T. (red.) (2011) Tormod Torfæus. Norges historie, B. 5. Bergen, Eide forl.
476 s.
Tjeldvoll, G. A. (1990) De arkeologiske undersøkelsene i Storgaten 35-37, Tønsberg
1974. Tønsberg, Riksantikvaren. Utgravningskontoret for Tønsberg.
Tollnes, R. L. (1973) Hustuft på Søndre Rauland i Numedal. Nicolay: arkeologisk
tidsskrift, Nr.13. S. 3-5.
Tollnes, R. L. (1973) Peterskirken i Tønsberg. Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.13.
S. 9-12
Tollnes, R. L. (1973) Utgravning i Tønsberg's bygrunn, mai - sept. 1971. Nicolay:
arkeologisk tidsskrift, Nr.13. S. 12-14
Tolpinrud, C. M. (2008) Tidlige kirkesteder i Hole og Ål, Buskerud: en komparativ
analyse. Masteroppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. III bl., 97 s.
Towle, A., Booth, A. H. & Sandvik, P. U. (1996) Archaeological excavations at 3-5
Bersvendveita, Trondheim 1995-96. Trondheim; Oslo, Norsk institutt for
kulturminneforskning. 36 s.
Traaholt, A. (1996) Bruken av keramikk som kildemateriale i norsk
middelalderarkeologi: en faghistorisk analyse av forskning på
middelalderkeramikk i Norge fra 1850-1995. Hovedoppgave. Oslo,
Universitetet i Oslo. 145 bl.
Trones, J.-I. (2003) Om bergverksdrift fra middelalderen og muligens tidligere: uttak
av granittglimmerskifer til kvernstein og andre formål i Saltdal. Saltdalsboka,
2002/2003. S. 44-47.
Trotzig, G. (1993) [MALTAKONVENSJONEN]: den europeiska konventionen till
skydd för det arkeologiska arvet (reviderad). Stockholm,
Riksantikvarieämbetet. 7 bl.
Tryti, A. E. (1987) Kvinnenes stilling i klostervesenet. Fortidsminneforeningens årbok,
141(1987). S. 187-208.
Trædal, V. (2008) Kirkesteder og kirkebygninger i Troms og Finnmark før 1800.
Doktoravhandling. [Tromsø], Universitetet i Tromsø. 507 s.
Trætteberg, H. (1967) Borg i segl, mynt og våpen. [Oslo], Universitetsforlaget. 252 s.
Tschudi-Madsen, S. & Moberg, H. (1999) Akershus: a national treasure: 700 years
old 1999. Oslo, Aschehoug. 112 s.
Tschudi-Madsen, S. & Moberg, H. (1999) Akershus: vårt riksklenodium 700 år. Oslo,
Aschehoug. 114 s.
Tschudi-Madsen, S. (1988) Fra middelalderborg til renessanseslott: Akershus slott og
festning under Christian 4. I: Christian 4: konge 1588-1648: 400-års jubileum
1988. S. 104-109. [Oslo], Selskapet.
Tveiten, O. (2012) Mellom aust og vest: ein arkeologisk analyse av jarnvinna kring
Langfjella i yngre jarnalder og mellomalder. Doktoravhandling. Bergen,
129
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Universitetet i Bergen, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitenskap. 288 s.
Tveiten, O. (2010) Kven rådde over vinna?: jarnutvinning og råderett i utmark i
mellomalder. Heimen, 47(2010) (3). S. 243-262.
Tveiten, O. (2005) Utkant eller egg?: jarnutvinning i Møre og Romsdal i førhistorisk
tid og mellomalder. Hovedoppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. 104 s.
Tvete, H. (2014) Utvidelse av Byneset gravplass: med historisk tilbakeblikk formes
gravplass for framtida. Masteroppgave. Ås, Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet. 120 s. + 2 vedl.
Tvete, B. & Stavseth, R. (1973) Munkholmen. [Trondheim], Adresseavisens forlag.
110 s.
Tvete, B. (1969) Munkholmen: rettersted, kloster, festning. Trondheim. 29 s.
Tvete, B. & Stavseth, R. (1946) Munkholmen. Oslo, Johan Grundt Tanum. 132 s., pl.
Tørhaug, V. (1998) Skomakerhåndverket i Oslo 1050-1300: en undersøkelse av
læravfall, sko og skomakerredskap fra Oslogate 6. Hovedoppgave. Oslo,
Universitetet i Oslo. 120 s., [6] bl.
Tøssebro, C. (2010) Drikkekultur i en urban kontekst i senmiddelalder og tidlig
moderne tid. En analyse av keramikkmaterialet fra Vinkjelleren i Bergen.
Masteroppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. 159 s.
130
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
U – Ugulen til Utne
Ugulen, J. R. (2006) "-alle the knaber ther inde och sædescwenne-": ei undersøking i
den sosiale samansetjinga av den jordeigande eliten på Vestlandet i
mellomalderen. Doktoravhandling. Bergen, Universitetet i Bergen. XXII, 684 s.
Ulriksen, E. (2011) Middelalderbyen Tønsberg og "takmarken". Vestfoldminne,
2009/2010/2011. S. 5-14.
Ulriksen, E. (2008) Tønsberg: bebyggelse og beboere fra 1000-tall til 1200-tall. I:
UBAS, Nordisk, b. 5. De Første 200 årene: nytt blikk på 27 skandinaviske
middelalderbyer. S. 93-108. Bergen, Universitetet i Bergen.
Ulriksen, E. & Nordeide, S. W. (2006) Middelalderbyen som kulturmiljø: noen
sammenfattende konklusjoner. I: Kultur - minner og miljøer: strategiske
instituttprogrammer 2001-2005, Tema 18. Kultur - minner og miljøer:
strategiske instituttprogrammer 2001-2005. S. 154-162 Oslo, Norsk institutt for
kulturminneforskning.
Ulriksen, E. (2005) Byens takmark. I: NIKU tema, 14. Fra vernesone til risikosone:
studier i middelalderbyene Bergen og Tønsbergs randsoner. S. 11-18. Oslo,
Norsk institutt for kulturminneforskning.
Ulriksen, E. (2005) Havn som kulturmiljø: med utgangspunkt i middelalderbyens
havneområde. I: NIKU tema, 14. Fra vernesone til risikosone: studier i
middelalderbyene Bergen og Tønsbergs randsoner. S. 35-45. Oslo, Norsk
institutt for kulturminneforskning.
Ulriksen, E. (2002) Aktiviteter i Tønsbergs havneområde. I: Strategisk
instituttprogram 1996-2001: Norske middelalderbyer, NIKU 117. Strategisk
instituttprogram 1996-2001: Norske middelalderbyer. S. 37-53. Oslo, Norsk
institutt for kulturminneforskning.
Ulriksen, E. (red.) (2002) NIKU strategisk instituttprogram 1996-2001: norske
middelalderbyer: Tønsberg havneområde: stratigrafiske analyser. NIKU
publikasjoner, 124. Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning. 170 s.
Ulriksen, E. (2002) Perspektiver på videre forskning om middelalderbyene. I:
Strategisk instituttprogram 1996-2001: Norske middelalderbyer, NIKU 117.
Strategisk instituttprogram 1996-2001: Norske middelalderbyer. S. 82-83.
Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning.
Ulriksen, E. (2002) Tønsberg havn. I: Strategisk instituttprogram 1996-2001: Norske
middelalderbyer, NIKU 117. Strategisk instituttprogram 1996-2001: Norske
middelalderbyer. S. 29-31. Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning.
Ulriksen, E. & Sampson, B. (2000) Funnet i Tønsberg. Tønsberg, Kulturhistorisk forl.
for Norsk institutt for kulturminneforskning. 27 s.
Ulriksen, E. (1998) To bydeler i Tønsberg, sammenligning ut fra funksjonsanalyse. I:
NIKU Temahefte, 27. Norske middelalderbyer: forskning om norske
middelalderbyer. Seminar april 1998. S. 51-59. Oslo, NIKU.
Ulriksen, E. (1997) Mindre arkeologiske undersøkelser i Vestfold 1996. NIKU
oppdragsmelding, 033. Oslo, NIKU.
Ulriksen, E. (1996) "Utkantens håndverkere og arbeidere": en aktivitetsanalyse av
"Nordre bydel" i middelalderens Tønsberg. NIKU Temahefte, 3. Oslo, Norsk
institutt for kulturminneforskning. III, 147, IV s.
131
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Ulriksen, E. (1995) "Utkantens håndverkere og arbeidere": en aktivitetsanalyse av
"Nordre bydel" i middelalderens Tønsberg. Hovedoppgave. Oslo, Universitetet
i Oslo. III, 147, IV s.
Ulriksen, E. (1992) "Langs ruinen vokser urteplanter...". Nicolay: arkeologisk
tidsskrift, Nr.58 (h. 2). S. 38-44.
Ulriksen, E. (1992) Lærmaterialet. I: Riksantikvarens rapporter 20. Arkeologi i
Tønsberg I - Søndre bydel. S.103-142. Oslo, Riksantikvaren.
Undheim, P. (1985) Osteologisk materiale fra Dreggen: en økologisk studie fra
middelalderens Bergen. Hovedoppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. iv,
106 s.
Undset, S. (1987) Klosterliv. Fortidsminneforeningens årbok, 141(1987). S. 8-32
Urbańczyk, P., Amundsen, C. & Olsen, B. (2011) Hybrid spaces: medieval Finnmark
and the archaeology of multi-room houses. Instituttet for sammenlignende
kulturforskning, Serie B, Skrifter, vol. 139. Oslo, Novus. 413 s.
Urbańczyk, P. & Skre, D. (2008) What was "Kaupang in Skiringssal"?: discussion.
Norwegian archaeological review, 41(2008)No. 2. S. 176-194.
Urbańczyk, P. (1992) Medieval Arctic Norway. Warszawa, Semper. 287 s., pl.
Utengen, M. (2010) Urtehagen på Odden. Norsk hagetidend (8). S. 42-45.
Utne, E. B. (2008) Sosial stratifisering i byrommet: spor etter fattigdom i
middelalderbyen Bergen? Masteroppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. 103
s.
Utne, A. (red.) (1982) Jakt, fiske og sanking før og ved siden av jordbruk: Det norske
arkeologmøte 1980: symposium, 1. Tromsø. 91 s.
132
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
V – Vangstad til von Achen
Vangstad, H. (2014) Bjørvika, et amfibiearkeologisk eldorado. Eller da arkeologene
fra Norsk Maritimt Museum krøp på land. I: Hundre år over og under vann.
Kapitler om maritim historie og arkeologi i anledning Norsk maritimt museums
hundreårsjubileum. S. 293-323. Oslo, Novus forl.
Vangstad, H. (2003) Kleberkarene fra Bryggen i Bergen: en arkeologisk analyse av
kleberkarene funnet på Bryggen i Bergen fra middelalder og etterreformatorisk
tid. Hovedoppgave. Bergen, Universitetet i Bergen. 143 bl.
Vattekar, M. B. B. (2011) Tenor kirkeruin. Wiwar: gammelt fra Østfold på ny måte,
2011 nr.1. S. 27-30.
Vattekar, M. B. B. (2010) Værne kloster: større enn sitt rykte? Wiwar: gammelt fra
Østfold på ny måte, 2010 nr.2. S. 38-40.
Vea, M. S. & Naley, H.-R. (2001) Fiender og forbundsfeller: regional kontakt gjennom
historien: Karmøyseminaret 1999. Karmøy, Vikingfestivalen, Karmøy
kommune. 141 s.
Vea, E. (1987) Litt om klosterseglene. Fortidsminneforeningens årbok, 141(1987). S.
223-224.
Vea, E. (1987) Var Nonneseter i Oslo eslet til adelig jomfrukloster?
Fortidsminneforeningens årbok, 141(1987). S. 209-212.
Vea, E. (1975) Kronologisk liste over middelalderutgravninger i Norge 1923-1975.
Oslo, Riksantikvarens arkiv.
Vedeler, M. & Bender Jørgensen, L. (2013) Out of the Norwegian glaciers:
Lendbreen, a tunic from the early first millennium AD. Antiquity, 87 (No 337).
S. 788-801.
Vedeler, M. (2008) Gravskikk og gravdrakt i Ringebu. Hemgrenda, 32. S. 29-34.
Vedeler, M. (2008) Paramenter og gravtekstiler fra Veøy gamle kirke møte mellom
liturgi og folkelig sørgeskikk. Årbok / Romsdalsmuseet,, 2008. 184-193.
Vedeler, M. (2007) Klær og formspråk i norsk middelalder. Acta humaniora,
Unipubavhandlinger nr. 280. Oslo, Det humanistiske fakultet, Universitetet i
Oslo. 382 s.
Veiteberg, K., et al. (1996) "Herre, tal din tenar lyder!": rapport frå seminar knytta til
200-årsjubileet 1996 i Vinje kyrkje, Telemark, om krosskyrkjeskipnaden,
preikestolalteret og dei særmerkte Rønjom-kyrkjene. [Notodden], Telemark
kyrkjeakademi. 79 s.
Velle, D. A. F. (2012) Middelalderens hovedsteder i nyere norsk historieskriving.
Masteroppgave. Bergen, Universitetet. 119 s.
Vellev, J. (2003) Kirkearkæologi i Norden: Grankulla, Finland, 2001. Hikuin, 30.
Højbjerg, Hikuin. 168 s.
Vellev, J. & Eide, O. E. (red.) (1993) Kirkearkæologi i Norden: [foredrag ved det
fjerde symposium "Kirkearkæologi i Norden" i Trøndelag 6.-9. september
1990], 20. Højbjerg, Forlaget Hikuin. 216 s.
Vestlandsseminar (1978) Simulering: Utstein kloster 15.-18. september 1977.
[Bergen], Universitetet i Bergen. Institutt for informasjonsvitenskap.
Vestrum, L. (2009) Innenfor husets fire vegger: en arkeologisk analyse av
hverdagsliv på Mosetet i Overhalla i Nord-Trøndelag i vikingtid og tidlig
133
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
middelalder. Masteroppgave. Trondheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet. IX, 84 s.
Vevatne, K. (1998) Arkeologisk undersøking på Klosteret, Bergen 1997-98. Oslo,
NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning. 28 s.
Vevelstad, R. M. (2010) Brønnøy tusenårssted park, prestegårdshage og kirkested.
Bacheloroppgave. Ås, Universitetet for miljø- og biovitenskap. 1 b.
Vihovde, A. B. (2001) "Lys og mørke - byens rom": en utstilling knyttet til
middelalderbyen Bergen: Bryggens museum, 14.oktober 2000-25.februar
2001. Bergen, Bryggens museum. 22 bl.
Vihovde, A. B. (1998) Kirkesenteret på Holmen. [Bergen], Bryggens museum. 55 s.
Vihovde, A. B. (1994) The Bergenhus Castle after the explosion on 20 April 1944.
[Bergen], Bryggens museum. 15 s.
Vihovde, A. B. (1994) Et femtiårsminne: Bergenhus festning etter eksplosjonsulykken
20. april 1944. [Bergen], Bryggens museum. 14 s.
Vik, G. (2013) Bugården: en middelalderbygård i Bergen: en arkeologisk studie av
bebyggelsesmønster i Bergen ca. 1150 - 1500. Masteroppgave. Bergen,
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i
Bergen. 88 s.
Vogt, Y. & Bergstøl, J. (2008) Elgsamer i Østerdalen. I: 18(2008)nr 1. Apollon. S. 1415. Oslo, Universitetet.
Vold, R. (2010) Glevsfierdda - fjordnavn i Ofoten: Sigurd Slembe og kong Magnus i
Hålogaland vinteren 1138-39: om fjordnavnene "Ægesfjord" og "Gljuvrafjord".
Årbok for Tjeldsund, 22(2010). S. 20-23.
von Achen, H. (1992) Det farlige liv. Middelalderens håndtering av lidelse, sykdom og
død. I: Onsdagskvelder i Bryggens museum heftenr, 6. Liv og helse i
middelalderen. S. 22-48. Bergen, Bryggens museum.
134
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
W – Walberg til Wubs-Mrozewicz
Walberg, Ø. (red.) (1996) Før og etter Stiklestad 1030: religionsskifte, kulturforhold,
politisk makt: seminar på Stiklestad, 1994. Verdal, Stiklestad nasjonale
kultursenter. 127 s.
Wallem, F. B. (1917) Steinvikholm: erkebisp Olav Engelbrektssøns faste slot.
Trondhjem, F. Bruns boghandels forlag. 104 s.
Wallerström, T. (2013) Fortsättning följer?: tankar kring den norska
medeltidsarkeologins utvecklingsmöjligheter. I: Utfordringer for norsk
middelalderarkeologi. Rapport fra seminar 2008. S. 57-67. Oslo,
Riksantikvaren.
Wallerström, T. (2010) Hans Andersson, Gitte Hansen og Ingvild Øye (red.): De
første 200 årene. Nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyen. Collegium
medievale, 23. 184-190.
Walløe, L. (2010) Var middelalderens pester og moderne pest samme sykdom?
Historisk tidsskrift, 89 (1). S.13-28.
Walløe, L. (1982) Pest og folketall 1350-1750. Historisk tidsskrift, 61 (1). S. 1-45.
Weber, B. (2003) Lafteteknikk og hustyper: introduksjon av laftete bygninger i Norge.
Primitive tider: arkeologisk tidsskrift, 5(2002). S. 65-83.
Weber, B. (1994) Bevaring av løse fornminner fra bygravninger. FOK-programmets
skriftserie, 14. Oslo, Norges forskningsråd. 48 s.
Weber, B. (1989) Baksteheller - en handelsvare. Meddelelser ... Fortiden i Trondheim
bygrunn: Folkebibliotekstomten, 15. 33 s.
Weber, B. (1989) Veien over Dovrefjell. Årbok (Trondhjems turistforening), 1989. S.
99-106.
Weber, B. (1982) Klesvask i Gamlebyen. Nicolay: arkeologisk tidsskrift, Nr.28 (h. 2).
S. 12-20.
Weber, B. (1978) Laggete kar fra Mindets tomt: analyse og identifikasjonsproblemer.
Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. 92 bl., pl. 1-74.
Weidling, T. (2008) Godsstruktur og strukturering av gods: Tomb-godset i Råde fra
Middelalder til ca. 1680. Historisk tidsskrift (Oslo), 87 (2). S. 265-287.
Weidling, T. (2005) Trosvik i fortid og nåtid: herregården som ble bygrunn. MindreAlv: årbok for Fredrikstad museum, 11(2004/2005). S. 9-70.
Weinmann, C. (1994) Der Hausbau in Skandinavien vom Neolithikum bis zum
Mittelalter: mit einem Beitrag zur interdisziplinären Sachkulturforschung für
das mittelalterliche Island. Berlin, Walter de Gruyter. XI, 477, 88 s.
Westerdahl, C. (2010) Ett medeltida katolskt perspektiv på skeppsbilder i kyrkor.
Nicolay: arkeologisk tidsskrift (nr 1=nr 110). S. 43-50.
Westerdahl, C. (2008) Boats apart: building and equipping an Iron-Age and EarlyMedieval ship in Northern Europe. The International journal of nautical
archaeology, 37(2008)No. 1. S. 17-31.
Wickler, S. (2010) Båtfunn fra middelalderen i Fiskvågvatnet. Saltdalsboka
2009/2010. S. 5-11.
Widerberg, C. S. (1936) Munkholmens festnings bygningshistorie fra anlegget til
utgangen av det 17. århundrede, med en kort oversikt over den videre
utvikling. Oslo, Militærteknisk tidsskrift. 77 s.
135
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Wienberg, J. (2011) Hans Andersson, Gitte Hansen and Ingvild Øye (eds.): De første
200 årene. Nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer. Norwegian
archaeological review, 44 (no. 2). 220-221.
Wienberg, J. (2009) Romanske runde kirketårne: et skandinavisk perspektiv. Hikuin,
36. S. 101-120.
Wienberg, J. & Molaug, P. B. (2007) Comments on Sæbjørg Walaker Nordeide &
Steinar Gulliksen: first generation Christians, second generation radiocarbon
dates. Norwegian archaeological review, 40 (2). S. 187-194.
Wienberg, J. (1992) Grund og gård i Tønsberg. Arkeologiske rapporter fra Tønsberg,
9
Nordre bydel, 3. Tønsberg, Riksantikvaren. 137 s.
Wienberg, J. (1991) De kirkelige institutioner i middelalderens Tønsberg.
Arkeologiske rapporter fra Tønsberg 6. Tønsberg, Riksantikvaren.
Utgravningskontoret for Tønsberg. 124 s.
Wienberg, J. (1991) Middelalderens Tønsberg, kirken og omlandet. Vestfoldminne,
1991. S. 12-23.
Wienberg, J. (1983) De kirkelige institutioner i Tønsberg: en undersøgelse af den
kirkelige topografi og en vurdering af kirkens rolle i middelalderbyens
udvikling. Hovedfagspeciale. Tønsberg, Århus universitet, Afdelingen for
middelalder-arkæologi på Moesgård. 128 s.
Wikstrøm, T. (2006) Utvikling av hushold og håndverk i Oslos tidlige middelalder:
urbaniseringsprosessen belyst ved aktivitetsanalyser fra Søndre felt og
Mindets tomt. Hovedoppgave. Oslo, Universitetet i Oslo. VI,131 s.
Willoch, G. I. (red.) (1960) Vardøhus festning 650 år: jubileumsskrift. [S.l.],
Generalinspektøren for Kystvernartilleriet. 183 s.
Wilse, J. N. (1791) Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande: med Hensigt til
Folkenes og Landenes Kundskab, 2. Kiøbenhavn, Paa C. Poulsens Forlag.
393 s.
Wubs-Mrozewicz, J. (2005) Shoes and shoemakers in late medieval Bergen and
Stockholm. Collegium medievale, 18. S. 7-35.
136
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Z – Zahle til Zehetner
Zahle, K. (1995) Tilbygning til St. Hallvard kirke og kloster: ill., plan, snitt. Arkitektur
DK, 39(1995)nr 8. S. 474-477.
Zehetner, J. L. (2009) Da middelalderarkeologi ble "ordentlig" arkeologi. Riss,
6(2009) (2). S. 4-12.
137
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Ø – Ødegaard til Øye
Ødegaard, S.-E. (2005) Var Roko kirke "misjonsstasjon" og "tollstasjon" for
svenskene? Lautin: lokalhistorisk årbok for Løten, 31. S. 77-90.
Ødegård, Ø. & Sylvester, M. (2011) Broen til Steinvikholm slott. Spor, 26(2011)nr
1=H. 51. S. 26-29.
Ødegård, Ø. (2002) Skipet som maktsymbol i nordisk middelalder. Hovedoppgave.
Trondheim, NTNU. IV, 99 s.
Øien, R. I. (2010) Energi til Trondheims verksteder? Spor: fortidsnytt fra Midt-Norge,
25 (nr. 1 = h. 49). S. 31-33.
Øien, R. I. (2007) Fra tekstilfragment til drakt: analyse og funksjonsbestemmelse av
vevde tekstiler fra middelalderens Trondheim. Hovedoppgave. Trondheim,
NTNU. 125 s.
Økland, B. G., Jünger, J. C. S. & Øye, I. (2013) Halsnøy kloster: til kongen og
Augustins ære. Oslo, Spartacus. 312 s.
Økland, B. G. (2003) Mellomalderbrev om Halsnøy kloster. Sunnhordland (årbok),
84. S. 64-85.
Økland, B. G. (1998) Det ureine avfallet?: ein arkeologisk analyse av
avfallshandtering i Bergen 1150-1700. Hovedoppgave. Bergen, Universitetet i
Bergen. 131 s.
Økland, B. G. (1997) Latriner på Bryggen. Årbok 1996 (Bryggens venner), 1996. S.
5-14.
Østern, M. (1991) Oslo middelaldermuseum: senter for opplevelse, aktivitet og
kunnskap: utredning fra et utvalg oppnevnt av Kirke- og kulturdepartementet
19. oktober 1990: avgitt til Kulturdepartementet i desember 1991. Oslo,
Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykning. 93 s.
Østerås, B. (2002) Rapport fra Slipsteinsberget i Sparbu. [Trondheim], B. Østerås.
106 s.
Østerås, B. (2002) Slipsteinsberget i Sparbu: kva eit klebersteinsbrot kan fortelje om
gamle steinhoggartradisjonar. Hovedoppgave. Trondheim, NTNU. 100 s.
Østigaard, A. D. (2011) Tunnusetr kyrkje 800 år. Årbok for Nord-Østerdalen, 2011. S.
17-24.
Østmo, E. (1991) Gård og boplass i østnorsk oldtid og middelalder: aktuelle oppgaver
for forskning og forvaltning. Varia, 22. Oslo, Universitetets oldsaksamling. 153
s.
Østvedt, E. (1970) Nonneklosteret på Gimsøy. Skien, Rasmussen. 157 s.
Østvedt, E. (1964) Kloster og kjøpstad. Skien, Selskapet for Skien bys vel. 58 s.
Øvsteng, M. (2008) Riksantikvarens stavkyrkjeprogram: de gode skal bli enda betre.
Kulturarven: kysten, innlandet, byen, 46. S. 51-53.
Øye, I. (2013) "Small things forgotten": locks and keys & board games. The Bryggen
papers / Supplementary series, no. 9. 153 s.
Øye, I. (red.) (2009) Osteoarchaeological analyses from medieval Bergen. The
Bryggen papers, Supplementary series, 8. Bergen, Fagbokforl. 137 s.
Øye, I., et al. (2002) Vestlandsgården - fire arkeologiske undersøkelser. Bergen,
Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen. 76 s.
138
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Øye, I., Christensson, A. & Mundal, E. (red.) (2001) Ships and commodities. The
Bryggen papers, Supplementary series, 7. Bergen, Fagbokforlaget. 136 s.
Øye, I. (2000) Middelalderarkeologi i Bergen - gammelt fagfelt tar ny form. Arkeo:
arkeologiske meddelelser 2000. S. 60-66.
Øye, I., Valvik, K. A. & Åstveit, J. (1999) Jordbruk i Vest-Norge. Arkeo: arkeologiske
meddelelser, 1999 (1).
Øye, I. (1998) Medieval fires in Bergen - revisited. Bergen-Sandviken, Fagbokforl.
167 s.
Øye, I. (1998) Middelalderbyens agrare trekk. Bergen, Bryggens museum. 75 s.
Øye, I. (1998) Samfunn i endring: fra vikingtid til reformasjon. [Bergen], Bryggens
museum. 96 s.
Øye, I. (1997) Symbolforskning - en innfallsport til middelalderarkeologi? I:
Kulturtekster, nr.11. Middelalderens symboler. S. 23-36. Bergen, Senter for
europeiske kulturstudier.
Øye, I. (1996) Bergen und die deutsche Hanse. Bergen, Bryggens museum. 86 s.
Øye, I. (red.) (1994) Bergen and the German Hansa. Bergen, Bryggens museum. 86
s.
Øye, I. (1994) By og land i middelalderen. Onsdagskvelder i Bryggens museum, 9.
[Bergen], Bryggens museum. 106 s.
Øye, I. (1990) Hanseatenes by: Det tyske kontor i Bergen: Bryggens museum 30. juni
- 18. september 1990. Bergen, Bryggens museum. 31 s.
Øye, I. (1989) Middelalderkvinner: liv og virke. Bergen Bryggens museum. 119 s.
Øye, I. (1988) Textile equipment and its working environment, Bryggen in Bergen, c
1150-1500. The Bryggen papers, Main series, 2. Oslo, Norwegian University
Press. 152 s.
Øye, I. (red.) (1985) Middelalderbyen. Onsdagskvelder i Bryggens museum, 1.
Bergen, Bryggens museum. 148 s.
Øye, I. (1984) Barn i historien: [utstilling] Bryggens museum 23. mai 1984 - 8. april
1985. [Bergen], Museet. 41 s.
Øye, I. (1984) Byggjeskikk og busetnadsmønster Bryggen - 1100 talet:
undervisningsopplegg. Bergen, Bryggens Museum. 14 bl.
Øye, I. (1984) Daglegliv i Bergen i middelalderen: undervisningsopplegg. Bergen,
Bryggens Museum. 15 bl.
Øye, I. (1984) Handel og handelssamband om lag 1100-1350: undervisningsopplegg.
[Bergen], Museet. 15 bl.
Øye, I. (1984) Handverk og småhandel i middelalderen: undervisningsopplegg.
[Bergen], Bryggens museum. 12 bl.
139
Riksantikvaren
Utvidet litteraturliste til Faglig program for middelalderarkeologi
Å – Åberg til Åstveit
Åberg, G. (1999) Den smutsiga medeltiden: Norbert Elias' civilisationsteori i
arkeologisk belysning. Lund, Arkeologiska Institutionen, Lunds universitet. 62
s.
Ågotnes, A. & Øye, I. (red.) (2011) Fra kongssete til kulturminne: Håkonshallen og
Bergenshus-området gjennom 750 år. Bergen, John Grieg. 150 s.
Ågotnes, A. (red.) (1998) Tingenes tale: funn fra Bergen og Vestlandet 1000-1600.
[Bergen], Bryggen museum. 119 s.
Ågotnes, A. (1997) Middelalderens landskap: myter og makter. [Bergen], Bryggens
museum. 91 s.
Ågotnes, A. (1990) Holmen - Bergenhus gjennom historien. Fra middelalderens
kongsgård til dagens festning: undervisningsopplegg. Bergen, Bryggens
museum. 112 s.
Årsheim, T. (2013) Flommen ved Listad middelalderkirkested. Alle tiders, 2013. S.
28-29.
Åsheim, L. (2011) Barnas Trondheim. Sosialtopografi og demografi belyst gjennom
arkeologisk materiale fra middelalderbyen Trondheim. Masteroppgave.
Trondheim, NTNU. VII, 87 s.
Åstveit, J. (2011) Engelen på Engelgården var ikke å se. Årbok for
Universitetsmuseet i Bergen 16(2011). S. 60-66.
140

Similar documents