Eksamensoppgåve våren 2015

Comments

Transcription

Eksamensoppgåve våren 2015
EKSAMENSOPPGAVE
HJEMMEEKSAMEN
Bokmål
Emnekode:
Navn på emne:
Utlevering av oppgave:
Innleveringsfrist:
Studieansvarlig:
Sensorer:
Dato for sensur:
Studiepoeng:
Tillatte hjelpemidler:
KT 100
Kognitiv terapi, trinn 1
16.03.15 Kl 9
25.3.15
Siv Iren Juklestad
Ketheeswaran Ehamparam , Olof Skøld,
Ingvild Aabakken, Carina Skøld, Inger
Bruland og Siv Iren Juklestad
24.4.15
30
alle
Eksamensoppgave
Ta utgangspunkt i et behandlingsforløp med kognitiv metode. Drøft hvordan terapeut
kan nytte endringsstrategier ved behandling av depresjon.
Eksamensoppgaven skal reflektere egen klinisk erfaring, pensum og selvvalgt
litteratur.
Retningslinjer for hjemmeeksamen finner du på:
https://www.hisf.no/eksamen-i-kognitiv-terapi-trinn-1
EKSAMENSOPPGÅVE
HEIMEEKSAMEN
Nynorsk
Emnekode:
Namn på emne:
Utlevering av oppgåve:
Innleveringsfrist:
Studieansvarleg:
Sensorar:
Dato for sensur:
Studiepoeng:
Tillatne hjelpemiddel:
KT 100
Kognitiv terapi, trinn 1
16.03.15 Kl 9
25.3.15
Siv Iren Juklestad
Ketheeswaran Ehamparam , Olof Skøld,
Ingvild Aabakken, Carina Skøld, Inger
Bruland og Siv Iren Juklestad
24.4.15
30
alle
Eksamensoppgåve
Ta utgangspunkt i eit behandlingsforløp med kognitiv metode. Drøft korleis terapeut
kan nytte endringsstrategiar ved behandling av depresjon.
Eksamensoppgåva skal reflektere eiga klinisk erfaring, pensum og sjølvvald litteratur.
Retningslinjer for heimeeksamen finn du på:
https://www.hisf.no/eksamen-i-kognitiv-terapi-trinn-1

Similar documents