Plakat Grl 112

Comments

Transcription

Plakat Grl 112
Grunnlovens
§112
r e
.
s
k
n
li
li
li
et
ga ..kli vote olo utfo jon ..kli jobb løft sni l..k lse.. .klim e..k n..k e
n
a
l
e
a
s
.
v
a
k
a
a
e
e
b
k
p
a
t
d
t
n
g
o
al lima ate .klim nve ada klim klim atil vin stif lin avt sjon job o
. im as
a a
d
.
a
.
.
a
k
m
.
n
.
o
i
t
n
m
p
.
l
m
al e..k ska ak ..kli ring vet r..kl lim .klim rha .klim nve ..kli klim l
a e ..k
l
.
n
..
lim n rd
fo e. ko g
.k
vta sreg ta..k ake utfo .klim ang eng oks lima vot ima drin sing del. f
.
d
s
k kl or at
g
t
n
h
s da
a
k
e
a
r
a
a
i
.
u
r
.
a
.
n
t
a
tf as sv a
g
a
im lim nk ve e
im a.
im s..kl r..k asi mao mm map sjek l..kl dat mau lim ima .klim ss.
l
k
l
.. si ina klim .kli asa .kli pro tra ima .kli e..k ..k ål. ga
a lim
.
g m
a øy kl
r.
k
ep m ..
n.
sk ase end sing ..klim sjo klim an er.. ina asin hen ima .klim p..k
.
l
t
.
r
k
n
m
g
m
.
a
t
v
i
k
m
a
a
r
e
im
e
kli ipps as stem ima ane v..kl rdrin as ..klimmm lse.. alo nsk ..kl v
m
l
a
l
g
l
m
t
m
y
i
a
o
t
a
i
e
i
o
l
k
l
e
p
s
l
e
l
s
ut e..k ima er.. ima ima autf s..k løft mas stift ..k ssr ada klim .
.
g
l
l
i
a
m
l
k
a
a
.
s
l
m
k
m
k
n
rs
i
e
k
sin rs.. rga ng.. ss.. ..kli aga klim m..k .klim obl imag ..kl inke ma
.
r
a
n
i
l
a
e
.
.
s
a
p
e
m
r
t
p
on
i
e
t
k
am aov ford mag ska ..kl vet sys oks ima gi.. sak lima .klim ksj i
d
a
a
a
i
n
l
.
l
o
t
k
m
l
a
a
t
l
.
i
a
a
k
g
k
g
.kl mau ov..k sre ada .klim klim par ng.. kno klim nd. nin lim kt.. i
i al
. tre as r..k je .kl
s lim e. s.. ma dli
e
l
.
t
a
k
s
l.. lim ag ..k sink ar .kli an ima psi pps tilp ge ros te. n
a an ap vo e
e
.k lim en a
li
am n. rh kl
m. i..k sak klim lim sjo afo ale.. ask auts .klim erg lim ak onv .
k
k
g
v ..k lim ak g.
t
a
..
r.
im
a
im
..
olo klim end ing ima t..kl aav ..kl ..klim nge imao ner l..k lim drin s
n
.
l
r
n
l
t
m
.
r
la tra ..k
a k
r
k
t
i
e
k
s
sis ipps ilpa er.. osje e..kl jon bbe verg lg.. map nøy ata utfo asa m
s
i
o
g
l
a
r
a
m
d
t
t
l
j
li
o v
a a
n
n
s
li
ut lima rga imap akvo nve lima lima ima g..k klim lim .klim e..k g..k
a
n
n
.
l
k
.
l
k
e
k
i
o
k
k
.
r
.
.
e
k
..
r
k
..
er aov er.. ..klim mak ing. ing. el.. ord alov ger ina asin enh .klim l
.
i
f
d
l
r
m
n
m
n
a
l
t
s
i
i
e
m
m
a
n
.kl apla ytr ta..k tford asat svi mau ..kli ordr ase ..kli amm tels klim s
m anø da au lim ima .kli ss utf klim ftet as stif m.. as
i
l
a
a
.
m
k im m lim ..k .kl ål. g
g
e
a lima ss. alø ..kli lima obl ma n..
li .k
e g. m
kl
v.. er..k nar. sink hen ima .klim p..k aga .klim tem s..k apr i..kli ake i
i
k im g
a im t.
s kl
a
g
s
v.
n kl
rin sem klim me se.. alo nsk ..kl avet asy rado ..kl olo lima nd..
. am tel lim eg ta m im a ng kn ..k re sn
a
.
t
lim øfte as stif ..k ssr ada ..kli ..kl map dli ate sis pst lpa n
l
m ga im e
ti
a
rs li
im a
an im p ip
ma ..kl klim oble ima ..kl sink ama n..k forh ..kl aske utsl lima verg .
e
r
.
n
l e
m
o
r
l
k
a
.
a
a
o
j
.
p
k
e
m
e
a
.
m
s
.
a
s
st ok ima gi. sak klim ..kli ak klim avt ..kli klim ger lim lan
ad ..kl olo ima d.. ing lima kt.. ima en er.. gan ..k ap øyt
r
n n
a ng kn kl
l
n
b
e
lg im n a
r
..
tre as r..k osj ..k sjo job ve va .kl ma
li
te
nd ima psis ipps tilp nge apr vote ven ima mao lima ing. ..kli ..klim
a
v
a m
r na
k
e sl
n kl
li
kl
.k dr
e.. ask aut .klim verg ..kli lima ako ng.. g..k del. tfor malo inge emi i
.
r
r
i
i
l
n
k
m
r
o
m
s
n
u
m
l
i
.
i
r
e
i
i
d
i
.kl r..kl nge lima lan tral. ..kl ford sats asv lima s..k tfor lima et..k
t
a
p
a
s
t
f
k
y
t
k
u
k
e
a
m
.
.
a
g
m .
a
bb ver alg. lim anø ada mau klim ..kli ål. ag lima ss. alø ..kli .
o av ..k lim lim kli e.. ng am lim ..k
ga .klim tem ks.
a
.
a
g
k
.
k
k
e
.
p
m
k
m lim rin .. r.. ar in
.
o
s
m t.
a
li
s enh ..k lov sk kli et sy ad .k
.k d
ov e in
el. tfor mal ring em lima mm lse ima egn ta.. mav lima par ing. t
l
a d
u
r
li rd as .k
a
a
da li .k
fte kl
ma ss..k utfo lim ftet. mas asti m.. gass ima e..k ars. .klim han klim
k lø
e a .kl ink m
. or
.
s
i
.
l
.
l
a
a
.
n
m
a
b
e
ag klim ass ma m..k ..kli pro klim en. as ma sjo af tal lim l
i te
. ak lim kli ak lim av ..k ..k
.
g
l
s
.
.
a
i
a
k
k
ap lim tt.. sys do klim log as ..k g.. ima kt..k ima nen ber
o im nd in kl
b
.k ve a
ra ..
o
e
er
kl
ta. ima klim apa ling tekn s..kl stre asn er.. rosj te.. ensj ajo aov
l
p
g
o
.
i
m
d
a
l
p v
.
p
v
i
m
k
m im
i
n
s
e.. ars ..kli rhan klim kep tslip mat rga lima ak kon g..kl ..kli l..kl o
m on fo e.. as
li ve r..k klim ma rin ing de utf
u
a
k
a
l
j
.
m ks ima ta lim im er.
li rd ts
in a
ao e l..
a
l
g
im lan tra ..k fo sa sv lim ss
kl
av .k
ma kt..k lima en. er.. gan g..kl ap nøy data aut ima lima ål..k aga i
l
a im kl .k
je k on bb er
m kl
lim a
os te.. nsj ajo aov ava g..k klim .klim r..kl ke.. ng. mam ..kli ap.. i
i
o ve im im lim in
e
.
v
.
l
n
k kl
a
.
v
i
r
h
ak kon ..kl ..kl l..k rdr alov nge min mas en se..k malo gns ta.. i
a kl
i
g
e
e
e
o
m
l
i
i
g
r
r
f
l
a
l
d
s
n
m
d
e
im rdri tsin vin aut ..kli ford ima et..k sam tift m..k ass ima ke.. a
s le ag .kl in m
a as lim ss ut kl ft
a
o
a
s
f
ut ima lim l..k ga ima ss.. alø .klim klim rob lim en. as ima
a kl
.
å
k lim kl
a im
p ..k
..
kl ..k
lim
e.. eng mam .klim ap.. mag t..kl stem oks lima logi asa d..k ng.. r..k
.
e
i
t
i
d .k
l
k
y
v
h
o
im n
li
g
e
..k
en e..k alo gns ta..k av mas para ing. ekn s..kl stre asn gan ner .
t si pp ilp er
l
s lim re da lim kli
a ov
a
l
l
a
d
t
e
s
p
ft ..k as ma e..k rs.. klim han klim kep tsli ma aov a
al
m g
k
li
r
li
u
..
s
a
..
lim lim ap
ble lima n..k asin am sjon afo tale lima lima er..k ..klim g..k s..k nsk
g g
s eg lim
.k ke m lim k lim av .k
in
.k
gi. asa ..kli g..k maa t..k ima en. ber. rgan aval rdr aga ssr s..k m
o
i
k
n
l
a si
d
f
l
m
b
e
n
li
m
e
i
k
o
m t
i
kli tren asn er..k rosj te.. nsj ajo aov ..kli au v..kl mag kep g..k
i
m
l
m
s
e
o
e
n
l
g
s
i
i
m
p
p
i
o
t
l
e
l
v
ipp atil rgan lima akv kon g..k ..kli ind l..k mal gi..k lima ordr aløf n
i
å
i
v
g
m
l
m
f
o
k
n
i
a
k
e
i
l
t
.
n
m
s
i
l
.
.kl aov ner. l..k klim rdr atsin ima mam m..k kno en. au ..kli pas a
i
l
t
m
n
a
l
o
.
e
e
l
i
i
t
.
f
s
r
l
a
m
l
t
k
m
t
o
kli apl øyt data aut lima ng.. e..k rob ima nsj r..k ave ima ..kli .
ls ap kl ve na im kl
g
n
e
im an a
im .k
.kl lim klim r..kl ke. enh tifte lim le.. kon emi ..kl er.. hen ksjo
k r.. na
s ..k vta a as ke ng en aa ma
n
.
i
m
.
a
ov ge mi mas sam lim ling aa klim lim sin rga mm lim .kli a
a e a
l.
a
im .. .k
..k d
rin se li
.k
rd ima et..k klim oks han e..kl data ss. .klim aov mas ger. amå ..klim
l
.
a
r
t
.
i
t
li
t
d o
a
n m
.
f
k
im l
d
g
s.. alø tem para maf kvo klim ima tren ..kl m..k rga ..kli sjek ov..k
a
e
g
l
.
l
i
o
s
m
e
l
a
e
s
i
v
k
r
n
im
a
r.
.kl asy klim kt..k ..klimnge ta.. lipp atsi syst ao ftels ap lim l..kl o
m n.. je al
ri ada uts as ma .klim asti .klim ..k tra nol
r
d
s
o øyt for lim ma lim .kli lg. im er. lem øy tek
ut n..k ..kli e..k rs. ava ..kl lan rob man ma .klim
er sink ama lim oks ap ap ..kli ..kli ap. ta
m el..k rad .klim .klim lov tale nsk ada .
pa ing. ing. lima aav reg lim nen
dl s..k lim ass er..k sjo kl
..k mag ing ven is..
dr kon eps klim
sk en.. lim
.k
«Enhver har rett til et miljø som sikrer
helsen, og til en natur der
produksjonsevne og mangfold
bevares. Naturens ressurser skal
disponeres ut fra en langsiktig og
allsidig betraktning som ivaretar
denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om
naturmiljøets tilstand og om
virkningene av planlagte og iverksatte
inngrep i naturen, slik at de kan
ivareta den rett de har etter
foregående ledd.
Statens myndigheter skal iverksette
tiltak som gjennomfører disse
grunnsetninger.»
Hilsen
Besteforeldrenes klimaaksjon
Barnas klima - vår sak!

Similar documents