Foredrag om nettvett

Comments

Transcription

Foredrag om nettvett
På nett med barna?
Siri Wangen
Sædalen Skole
18.03.15
Plan for kvelden
• Om Redd Barna
• Hva gjør barna deres på nett / hva er positivt med at
barna er på nett?
• Hva kan være negativt med barns nettbruk?
• Ferdigheter=muligheter=Risiko=Skade?
• Hva kan være utfordrende med dialog?
• Nettvett – barn og voksne
• Nettrelaterte overgrep
• Nettmobbing
• Ressurser
Redd Barna
•
Verdens største barnerettighetsorganisasjon
•
Barnekonvensjonen
- Rett til beskyttelse, rett til å leve og utvikle seg, rett til deltakelse
•
Arbeider for barn i hele verden
•
Redd Barna arbeid for å fremme trygg nettbruk er forankret i vårt
arbeid for å beskytte barn mot vold og seksuelle overgrep
Diskusjon
Sett dere gjerne i grupper på 4-8 fra samme klassetrinn
• Hva gjør barna deres på internett?
• Hva er positivt med at barna er på nettet?
Positivt med nett
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Finne ut av ting
Høre på musikk
Spille
Underholdning
Være med/spille med venner
Ha det gøy
Få venner
Se på ting man selv vil
Alt mulig
Se hva andre i verden gjør
Lære ting/få skills
Positivt med nett
•
•
•
•
•
•
Gøy
Lære
Kontakt med venner som bor langt unna
Spille med folk som ikke bor i nærheten
Se filmer/videoer
Se hva vennene gjør
Positivt med nett
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Holde deg oppdatert
Informasjon
Holde kontakt
Ha det gøy
Alt går fortere
Gratis
Spørre og få svar
Tilgang til alt
Se gode serier
Kommunisere med folk
Lære mye og dele med hele verden
Diskusjon
Sett dere gjerne i grupper på 4-8 fra samme klassetrinn
• Hva kan være negativt med barns nettbruk?
Negativt med nett
-
Rare videoer
Ekle bilder
Noen kan skrive stygge ting om andre, eller «meg»
Kan bli for mye spilling
Lurt til å gjøre ting/bruke ekte penger på spill
Andre (småsøsken) bruker opp strøm (på f.eks ipad/nettbrett)
Vet ikke hvem du faktisk snakker med
Kan bli lurt til å gi fra seg navn og etternavn
Noen kan ta kopi av bilder/meldinger
Negativt med nett
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Folk kan spørre hvor du bor
Hacket
Bilder på instagram kan alle se (v/åpen profil)
Mobbing
Reklame
Virus
Dumme/ekle bilder – pop up
Google vet mye om deg
Falske nettbutikker
Svindel
Negativt med nett
•
•
•
•
•
•
Være anonym – mobbing
Hacking
Bli lurt
Anonymitet
Bli fornærmet av stygge kommentarer
Gi bort adressen på nettet
Ferdigheter
= Muligheter
= Risiko
= Skade?
Hva kan være utfordrende med dialog?
•
Barna kan mer og er mer aktive på nett?
•
Barn deltar i nettsamfunn som foreldrene ikke kjenner til?
•
Retten til privatliv – hvor går grensen mellom interesse for barnas liv
på nettet og ”overvåking” (snoking)?
•
Er barnas språk og omgangsform på nettet vanskelig for foreldre å forstå
(oversette/tolke)?
•
Er det for lite tid i hverdagen til å snakke om nettbruk?
•
Det kan vanskelig for barn å fortelle; de er redde for å miste nettilgang
og at foreldre blir sinte?
•
Tekniske løsninger – ikke behov for dialog?
Interesse for barns mediebruk?
•
•
•
•
•
•
76% opplever at foreldrene er interessert eller svært interessert i
”andre fritidsaktiviteter”
40% oppgir at foreldre er interessert i bøker de har lest
33% opplever at foreldrene er svært/ganske interessert i data/tvspill
40% opplever at foreldrene er interessert i nettbruk
87% av barna (9-16) oppgir at foreldrene på et eller annet nivå
har kjennskap til spillene de selv spiller – guttene blir fulgt opp
mer enn jentene
Stort sett alle barn har fått opplæring i fornuftig bruk av skole og
foreldre (bare 7% svarer at de ikke har fått opplæring)
• Foreldrene til de barna som har erfart en risikosituasjon på
nettet vet ofte ikke om dette.
- 40% av foreldre med barn som har sett seksuelle bilder på nettet,
sier at deres barn ikke har sett dette.
- 56% av foreldre med barn som har mottatt skremmende eller
sårende meldinger på nettetsier at deres barn ikke har mottatt
slike meldinger.
- 52% av foreldre med barn som har mottatt seksuelle meldinger sier
at deres barn ikke har mottatt slike meldinger
- 61% av foreldre med barn som har møtt en kontakt fra nettet ansikt
til ansikt sier at deres barn aldri har møtt en slik person.
Hva med oss voksne – har vi nettvett?
Voksne oppfører seg stort sett bra på nett,
men…
• Sjikane, mobbing og trusler på sosiale medier,
på nettforum og i kommentarfelt
• Publisering av bilder uten tillatelse - bilder av
barna på Facebook?
• «Love Scams» og såkalt «Nigeriasvindel».
Påstandslek: reis deg opp viss du er enig
•
•
•
•
Jeg bruker internett for mye
Jeg kan mer om internett enn barna mine
Det er vanlig med mobbing og trusler på nett
Jeg har venner på nettet som jeg aldri har møtt i
virkeligheten
• Jeg har full kontroll på mine bilder på internett
• Jeg vet hvem som leser det jeg skriver på internett
• Foreldre bør vite hva barna deres gjør på nettet
Omfang av mobbing på nett
• 15 prosent av 9-16 åringer har blitt mobbet eller truet
på nett eller mobil det siste året
• 30 prosent av barn hadde lagt merke til at noen ble
mobbet eller truet på ulike nettsamfunn
• 6% har selv mobbet eller truet
• Flere gutter enn jenter mobber
• 1 av 3 barn i undersøkelsen har rapportert om det som
har skjedd. 41% av disse fikk hjelp
Sagt om mobbing og ekskludering
• ”Det er veldig lett å skrive dritt om ting i gjestebøker siden en
kan være anonym. Det er feigt gjort, men folk gjør det.”
Trude, 8. klasse
• ”Noen tar bilder av andre og lager profiler med dem på
sosiale nettsteder. Det er skikkelig dårlig gjort. Personen det
gjelder vet gjerne ikke noe om det.”
Sourin, 9.klasse
Mobbing er like alvorlig på nett!
•
Omgangsformen kan være mer direkte, truende og åpen
foran en skjerm enn ansikt til ansikt
•
Mobberne er både kjente og ukjente
•
Ekskludering fra fellesskap
•
Mobbingen blir kringkastet
•
Mobbingen kan pågå hele døgnet
•
Vanskelig for voksne å oppdage
•
Viktig å presisere at man skal ha respekt for andre, også
på nett!
Personverninnstillinger
•
Viktig å snakke om konsekvenser ved deling av passord
•
Tillitserklæring – men hva om de blir uvenner?
•
Flest jenter som deler passord
•
Trygg Bruk undersøkelsen:
– 30% barn kjenner til en eller flere av sine venners passord
– 21% har selv delt passord med venner
– 45% i alderen 9-11 år har delt passord med foreldre, mot 16% i
alderen 15-16 år
– 82% vet hvordan man endrer personverninnstillinger på sosiale
nettsteder
Egenprodusert innhold på nettet
•Barn og unge kan utveksle bilder og filmer i private
sammenhenger og som raskt kan mangfoldiggjøres
•Bilder kan manipuleres og settes i nye sammenhenger. Det kan
også brukes til å presse barn til å møtes ansikt til ansikt
•Barn og unge tester grensene, også på nett
•Viktig å tenke over konsekvenser ved å dele bilder og filmer på
internett – også for voksne!
•Blogg – tenk over hva du skriver
Sagt om bilder:
”Jeg la ut et bilde av meg selv på deiligst for lenge siden. Etterpå så
angret jeg og prøvde å få det bort, men fikk det ikke til. Det var
utrolig kjipt.”
Trude, 8.klasse
”Man tenker på en måte at hjemmesidene er personlige, at det er for
meg og vennene mine, selv om en vet at de er offentlige. Det er
sikkert derfor en legger ut hva som helst av bilder.”
Anne, 10.klasse
Viktig å huske på: nettet fanger!
Nettrelaterte overgrep
• Hva er nettrelaterte overgrep?
• Hvem er de sårbare gruppene?
• Kan vi forebygge risikoatferd?
• Grooming
Hva øker fare for overgrep?
•
Å være utleverende og personlig og privat informasjon
•
Å utgi seg for å være eldre enn det man er
•
Uttrykke behov for oppmerksomhet og bekreftelse
•
Publisere seksualiserte bilder og filmer av seg selv
•
Åpne chattesteder med seksualisert omgangsform
•
Å gå på nettmøter alene
•
Nettmøter med personer som er eldre
•
Utveksle bilder og filmer mot betaling, kontantkort eller andre goder
Hvem er jeg på nettet?
• Hvordan presenterer jeg meg på nett?
• Hvem ser meg?
• Hvilket inntrykk vil jeg andre skal få av meg?
• Kan jeg bli tolket feil?
• Delingskultur på godt og vondt: Facebook, Snapchat,
Instagram osv.
Viktig å tenke på som forelder
•
•
•
•
•
Interesser deg for hva barna gjør på internett
Husk at passord er privat
Ta forhåndsregler for deling av bilder
Det er viktig med respekt for andre, også på nett
Vær kritisk til innhold på nett
Til sist – internett er en fantastisk oppfinnelse, men
tenk over hvordan du og dine barn bruker det!
Andre nettressurser
•
•
•
•
www.ung.no
http://www.brukhue.com/
http://www.konfliktraadet.no/
http://www.medietilsynet.no/
• Barnevakten
• Du Bestemmer
• Flere ressurser?
[email protected]