Del 2 - Organisasjonsraketten

Comments

Transcription

Del 2 - Organisasjonsraketten
Hvorfor ha en plan?
Styrets ansvar
Styret har et strategisk ansvar for organisasjonen. Styret
må få gode og tydelige føringer fra årsmøtet slik at de
kan holde riktig fokus og prioritere det som er viktigst for
organisasjonene og det medlemmene ønsker.
Har årsmøtet deres vedtatt en plan som fungerer
godt til å styre det organisasjonen skal gjøre?
Hvilket planstadie er organisasjonen på?
1) Det planløse stadiet
- Ikke plan, penger tildeles og brukes når ting oppstår i løpet av året.
2) Budsjetteringsstadiet
- Tilfeldige planer på ting som skal skje.
- Penger fordeles etter oppsatt budsjett, men ofte uten bestemte tiltak.
3) Handlingsplanstadiet
- Plan først, så penger.
- Pengene fordeles i forhold til planlagte tiltak og enkelte mål.
4) Stadiet for strategisk planlegging
- Langsiktig plan med mål for flere år og med definerte strategier.
- Penger fordeles i forhold til langsiktige prioriteringer og mål som deles opp i
årlige handlingsplaner med kontinuitet mot hovedmålene.
Har organiasjonen behov for en
virksomhetsplan?
Dersom styret ikke kan svare bekreftende på følgende
spørsmål, så bør de vurdere en planprosess:
Har dere en plan som fungerer godt i dag?
Har alle en god felles forståelse av hvorfor org. eksisterer?
Er vi enige om hva vår organisasjon skal drive på med,
og hva vi ikke skal gjøre?
Er det tydelig hva som skal kjennetegne vår organisasjon?
Har vi en felles drivkraft i vår organisasjon?
Er vi enige om hva organisasjonen skal oppnå?
Er vi enige om hvordan vi skal jobbe for det vi vil oppnå?
Vet vi hvem som skal gjøre hva og når ting skal skje?
Har organisasjonen en felles drivkraft og felles retning?
VISJON
Hovedmål
Innsatsområder
Delmål
Virkemidler
Handlingsplan
Verdigrunnlag
Virksomhetsidé
Organisasjonsraketten
Et bilde av en organisasjons
virksomhetsplan.
Raketten viser det som må
være uttrykt og gjort levende
for alle organisasjonens
medlemmer.
Handlingsplan (område)
MÅL:
Delmål
…
Tiltak
Ansvar
Frist
Ressurser
Status