23.01.15 Offentlig journal

Comments

Transcription

23.01.15 Offentlig journal
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
23.01.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.01.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 08/00815-6 Vedtak - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP Kommunenes Landspensjonskasse
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon HR rådgivere
Dok. dato:
20.01.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01183-6 Dispensasjon - faglig ansvarlig for vedtak - Avskjermet
Sak:
Dispensasjon - faglig ansvar for vedtak - PK - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Telemark
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk klinikk
Dok. dato:
21.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
330
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01187-58 Tilsagn - Avskjermet
Sak:
Tilsagn - Avskjermet
Avsender:
NAV Telemark
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
UTGÅR Kirurgisk og medisinsk sengeenhet Notodden
Dok. dato:
19.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
159
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01298-3 Anmodning om pasientopplysninger - 2. påminnelse - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
NAV Tinn
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
16.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01680-3 Erstatningssak 2014/03510 sakkyndig vurdering - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Notodden og Seljord
Dok. dato:
22.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/01843-7 Forespørsel om pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Notodden kirurgi, gynekologi og akutt
Dok. dato:
22.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
432
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
23.01.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.01.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02198-3 Erstatningssak 2014/05156 - ber om opplysninger - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk klinikk
Dok. dato:
22.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02539-4 Erstatningssak 204/05776 - sakkyndig vurdering - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk klinikk
Dok. dato:
21.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03025-3 Ber om uttalelse i forbindelse med barnevernsak - Avskjermet
Sak:
Barnevernsak - Avskjermet
Avsender:
Skien kommune Barneverntjenesten
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon autismespekterforstyrrelser
Dok. dato:
21.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
403
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03156-2 Ber om uttalelse i forbindelse med barnevernsak - Avskjermet
Sak:
Barnevernsak - Avskjermet
Avsender:
Skien kommune Barneverntjenesten
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS akutt
Dok. dato:
21.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
403
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03254-2 Bortfall av rett til refusjon - Avskjermet
Sak:
Oppfølging av sykmeldt - Avskjermet
Avsender:
NAV Skien
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon palliativ
Dok. dato:
16.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
214
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03265-2 Orientering om manglende kvalitetssikring av legespesialistkandidater Avskjermet
Sak:
Orientering om manglende kvalitetssikring av legespesialistkandidater - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Telemark
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk klinikk
Dok. dato:
15.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
229
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
23.01.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.01.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00013-13 Gjelder hendelsenr 32343 - sendt fra Sykehuset Telemark HF - Avskjermet
Sak:
Avvik - 2015 - Avskjermet
Avsender:
Skien Kommune
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kvalitetsavdelingen
Dok. dato:
19.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
431
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00024-1 Klage - Avskjermet
Sak:
Syketransport - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
02.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
416
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00024-3 Syketransport - Avskjermet
Sak:
Syketransport - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
23.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
416
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00062-2 Svar- Anmodning om opplysninger - Avskjermet
Sak:
Barnevernsak - Avskjermet
Mottaker:
Drangedal kommune
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
23.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
403
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00154-2 Svar - Anmodning om pasientopplysninger - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Mottaker:
B.A.C.H AS
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
23.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00157-2 Foreløpig svar på klage - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
23.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
433
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
23.01.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.01.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00170-1 Ber om uttalelse i forbindelse med barnevernsak - Avskjermet
Sak:
Barnevernsak - Avskjermet
Avsender:
Skien kommune Barneverntjenesten
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for barne- og ungdomsmedisin
Dok. dato:
20.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
403
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00171-1 Anmodning om pasientopplysninger - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
NAV Grünerløkka
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Poliklinisk behandling Skien ECT
Dok. dato:
21.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00172-1 Anmodning om pasientopplysninger - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
Psykosomatisk institutt
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk klinikk
Dok. dato:
20.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00174-1 Søknad - Avskjermet
Sak:
Syketransport - Avskjermet
Avsender:
Hege Hansen
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
23.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
416
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00174-2 Syketransport - søknad - Avskjermet
Sak:
Syketransport - Avskjermet
Mottaker:
Hege Hansen
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
23.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
416
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00175-1 Samtykkeerklæring - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
Sauherad Kommune
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
22.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
423
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
23.01.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.01.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00176-1 Stillingsannonse - Avskjermet
Sak:
Ansettelse 2471915855 Psykolog - BUP Notodden - Avskjermet
Mottaker:
Media
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon HR rådgivere
Dok. dato:
23.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00179-1 Vedtak - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP Kommunenes Landspensjonskasse
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon HR rådgivere
Dok. dato:
20.01.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Arkivkode:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00181-1 Forespørsel om epikrise - Avskjermet
Sak:
Barnevernsak - Avskjermet
Avsender:
Notodden og Hjartdal barneverntjeneste
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Notodden kirurgi, gynekologi og akutt
Dok. dato:
21.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00182-1 Forespørsel om journal - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.01.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Notodden kirurgi, gynekologi og akutt
Dok. dato:
22.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
423