Studentutveksling

Comments

Transcription

Studentutveksling
Informasjonsmøte
studentutveksling studieåret
2009/2010
Tirsdag 20. januar kl 16:15 i
Aud. Dag Coward
Internasjonalt kontor
v/NHH
Ansvarlig for studentutveksling
Ansvarlig for CEMS MIM
•
•
•
•
•
•
John Andersen
Norunn Økland
Nina Hagen
Astrid Foldal
Nina Gry Stein
Ole Johan Berge
Studentassistenter:
• Svein Olav Svoldal
• Jeanette Vik
NHH - en internasjonal arena
• NHH´s internasjonale virksomhet får stadig
større omfang
– Har samarbeidet internasjonalt i lang tid på
forskningssiden
– Internasjonal studentutveksling vel etablert ved NHH
• NHH’s strategidokument
– Studentutveksling: Målet om å øke andelen til 50% av
studentene på masternivå allerede oppnådd
– NHH’s deltakelse i CEMS (og PIM) er den viktigste
innfallsporten til utveksling
– Målsetting å få flere utenlandske studenter til NHH og
slik bedre balansen mellom antall utreisende og antall
innkommende studenter
NHH - en internasjonal arena
– “Incoming”
– “Outgoing”
248 studenter (08/09)
344 studenter (08/09)
– Samarbeid med over 130 læresteder
Studentutveksling
– Faglig utbytte - integrert del av NHHstudiet
– Språklig utbytte
– Sosialt utbytte
– Kulturelt utbytte
– Internasjonal erfaring
– Arbeidsmarked
Kursvalg
Studentutveksling - en integrert del av
NHH-studiet
Full semesterbelastning under
utv.oppholdet:
– 30 studiepoeng
– 1 NHH-kurs = 7,5 studiepoeng
Kursvalg
Master
– Støttefag (minor)
– 4 kurs à 7,5 studiepoeng
– Kurs innenfor NHH sin fagkrets
Søknadsprosedyre og -frist
– Informasjon og søknadsskjema på nett
– Internett:
http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling.a
spx
– Studentrapporter
– Studiehåndbøker/lærestedenes nettsider
– Kontakt med utenlandske studenter ved NHH
– Kontakt med tidligere utvekslingsstudenter
Søknadsprosedyre og -frist
– Søknadsfrist 1. februar 2009 (kan levere inn
søknad også 2. februar)
– Søknadsskjema ligger på nettsidene våre
–
–
–
–
–
Motivasjon
CV på engelsk
Prioritering av læresteder
Dokumentasjon på evt. annen høyere utdanning
Tillatelse til å hente ut karakterutskrift (del av
søknadsskjemaet)
– Vurdering av søknadene og uttak
Uttakskriterier
– Karakternivå
– Språkkvalifikasjoner
– Studieprogresjon
– Utenomfaglige forhold
– Motivasjon
– Betingelser
Svar på søknad
– Svarbrev hentes på Internasjonalt kontor
tirsdag 10. mars
– Betinget opptak, du blir nominert til ein
utvekslingssplass
– Obligatorisk informasjonsmøte for alle
uttatte utvekslingsstudenter rett etterpå
Finansiering
–
–
–
–
–
LÅNEKASSEN
NORDPLUS
SOKRATES/ERASMUS
RUHRGAS
SKOLEPENGER *
Finansiering
– Forutsatt at du tar full belastning ute får du støtte fra
Lånekassen som andre utenlandsstudenter
– Noen læresteder tar skolepenger. Dette kan du delvis få
dekket av Lånekassen
– Det finnes også stipendordninger for studenter på utveksling,
særlig i Europa, for eksempel:
– Nordplus
– Erasmus
– Ruhrgas-stipend i Tyskland (får du Rurhgas kan du ikke motta
Erasmus-stipend)
– Det er viktig å merke seg at Erasmusstipendet kan du kun få en
gang
– Språkstipend
Lånekassen
• basisstøtte (8 500 NOK i stipend og lån per måned)
• reisetillegg til en reise tur-retur fra Norge til studiestedet ved
opphold på under seks måneder. Reisetillegget blir gitt som 70
prosent stipend og 30 prosent lån
• skolepengestøtte (opptil 53 370 NOK per semester til utdanning
utenfor Norden). Skolepengestøtten er stipend og lån til hel eller
delvis dekning av skolepenger/kursavgift. De første 26 685
kronene gis med 70 prosent som stipend og 30 prosent som lån.
Støtte utover dette gis som lån, opptil en grense på maksimalt 53
370 NOK per semester
• språkstipend (15 660 NOK). Kurs tatt i utlandet, må vare minimum
4 uker, minimum 15 timer per uke, avsluttet før offisiell sem.start
ved vertsuniversitet, krav om fulltidsstudium på utveksling, ikke
undervisning på engelsk (i sin helhet)
– NB: Støtten frå lånekassen blir ikke valutajustert!
Studentutveksling studieåret
2009/2010
–
–
–
–
–
–
–
–
Norden
Europa
Nord-Amerika
Latin-Amerika
Asia
Australia
New Zealand
Sør-Afrika
Skolevalg
– Totalt ca 110 skoler å velge mellom
– Noen skoler tar skolepenger, dette er merket
på våre hjemmesider
– Gjør deg kjent på hjemmesidene til lærestedene
du synes er interessante
– Skaff deg oversikt over hvor du kan studere på
engelsk og hvor du må oppfylle andre språkkrav
– Sjekk om akademisk kalender ved lærestedet
passer i forhold til studiet ved NHH!
– Du kan prioritere så mange læresteder du vil
– Tenk gjerne litt utradisjonelt!
Norden
–
–
Danmark
•
Handelshøjskolen i København
•
Syddansk Universitet
•
Handelshøjskolen i Århus
Sverige
•
Stockholms Universitet
•
Uppsala Universitet
•
Gøteborgs Universitet
•
Umeå Universitet
•
Jönköping Universitet
Norden
– Finland
•
•
•
•
•
•
•
Helsingfors Handelshögskola
Svenska Handelshögskolan i Helsingfors
Åbo Handelshøgskola
Åbo Akademi
University of Vaasa
University of Tampere
Jyväskylä University
• Island
– Reykjavik University
Europa
• Litauen
– Vytautas Magnus University
• Estland
- University of Tartu
Europa
– Frankrike
• Ecole Supérieur Sciences Economiques et Commerciales
(ESSEC)
• Ecole Supérieur de Commerce de Lille (ESC Lille)
• Audencia Nantes
• Université Nancy II
• Reims Management School
• Université de Toulouse 1 (UT1)
• Universite de Nantes
• ESC Rennes School of Business
Europa
– Tyskland
• Universität zu Köln
• Universität Mannheim
• Ruhr-Universität Bochum
• Universität Münster
• Christian-Albrechts Universität zu Kiel
• Humboldt Universität zu Berlin
• Technische Universität Berlin
• WHU - Vallendar
– RUHRGAS
• Stipendprogram for studenter, kandidater og lærere
• 1/2 års- eller 1 års studieopphold
• www.forskningsradet.no/is/
Europa
– Nederland
• Erasmus Universiteit Rotterdam (kun vår)
• Vrije Universiteit Amsterdam
– Belgia
• Universiteit Leuven
• Facultes Universitaires Catholique de Mons (FUCAM)
– Sveits
• HEC Lausanne
– Østerrike
• Wirtschaftsuniversität Wien
Europa
– Italia
• Universitá Luigi Bocconi, Milano
• Luiss, Roma
• Universitá Degli Studi di Siena
• Universitá Degli Studi di Pisa
• Universitá Degli Studi di Torino
– Hellas
• Athens University of Economics And Business
– Spania
• Universidad de Barcelona
• Universidad de Deusto, Bilbao
• Universidad de Granada
• Universidad Complutense de Madrid
Europa
– Portugal
• Universidade da Beira Interior, Colvilha
• Universidade Católica Portuguesa, Lisboa
• Universidade NOVA de Lisboa
– Storbritannia
• MBS Manchester
• Lancaster University *(ca 1.500 GBP,
kun vår)
Europa
– Ungarn
• Corvinus University of Budapest
– Polen
• Warsaw School of Economics
• Cracow University of Economics
– Tsjekkia
– University of Economics Prague
– Slovakia
- Comenius University in Bratislava
– Russland
• St. Petersburg State University
USA og Canada
USA
•
•
•
•
•
•
•
•
Cornell University *(ca. 10.000 US $)
Vanderbilt University* (ca 3.000 US $)
University of California – Los Angeles (UCLA)
University of Cincinnati* (ca 8.000 US$) – kun vår
Monterey Institute of International Studies* (ca 7600 US$)
University of North Carolina – Chapel Hill
University of Michigan
University of California - San Diego* (ca 10 000 USD per semester) –kun vår
Canada
• University of Western Ontario – kun vår
• University of British Columbia * (3.500 CAN $)
• HEC Montreal
• University of Calgary
• Wilfrid Laurier University
• McGill University
• Université Laval
Latin-Amerika
– Mexico
• ITAM, Mexico City
– Brasil
• Getulio Vargas, Sao Paulo
– Chile
– Pontificia Univ. Catolica de Chile, Santiago
– Argentina
– Univ. Torcuato de Tella, Buenos Aires
– Venezuela
– IESA, Caracas
Asia
–
Kina
–
Singapore
–
Malaysia
–
Thailand
-
Japan
•
•
•
•
•
Hong Kong Univ. of Science and Technology * (ca. 83.200 HK$)
FUDAN University, Shanghai (krav om minst 1 års arbeidserfaring)
Tsinghua University, Bejjing
China Europe Int. Business School, Shanghai – kun høst
Peking University, Guanghua School of Management
•
•
National University of Singapore * (ca. 4.500 S$)
Nanyang Business School * (ca 7.250 S$) (krav om minst 2 års arbeidserfaring)
•
University of Malaya – anbefalt høst
•
Thammasat University, Bangkok (krav om TOEFL)
-
International University of Japan – kun vår
Kobe University
Nagoya University of Commerce and Business
Asia
– India
– Indian Institute of Mangement Ahmedabad
– Indian Institute of Management Bangalore
– Filippinene
– Asian Institute of Management
arbeidserfaring
– Korea
– krav om 2 års
– Yonsei University (krav om TOEFL-test)
– Taiwan
– National Chengchi University
Oceania og Sør-Afrika
– Australia (NB: språkkrav, 4 i engelsk frå vgs)
• Macquaire University * (ca 8.500 AU$)
• The University of New South Wales * (ca 10 500
AU$)
• University of Western Australia * (ca 9 500 AU$)
• Monash University * (ca 12 700 AU$)
• University of Sydney * (??)
– New Zealand (NB: språkkrav, 4 i engelsk frå vgs)
• University of Otago * (ca 9.500 NZ$)
• The University of Waikato (ca 9 500 NZ$)
– Sør Afrika
• University of Cape Town (krav om minst 1 års
arbeidserfaring)
Studentutveksling for
alle?
– Motivasjon
– Språklig trygghet
– Faglig trygghet
SPØRSMÅL?
[email protected]
GRIP SJANSEN……
Hvor i all
verden?
…..SØK UTVEKSLING!