Møre og Romsdal – ett regionalt maritimt cluster

Comments

Transcription

Møre og Romsdal – ett regionalt maritimt cluster
Møre og Romsdal – ett regionalt maritimt cluster
Jon Aasen
prosjektleiar
Norsk Maritimt Kompetansesenter
Desemberkonferansen 2008
Norsk maritim historie
Norsk maritim historie – litt seinare..
Møre og Romsdal – ett regionalt maritimt cluster
Resten: sjø og stein..
4
Møre og Romsdal – ett regionalt maritimt cluster
Den maritime næringa i Møre og Romsdal
• Globalisering er drivar i utviklinga
– Spesialisering mot høgteknologiske produkt
– Dei komparative fortrinn i klynga er avgjerande
• Anslag for samla omsetning i den maritime klynga i M&R er
50 mrd. kr i 2008, som er ei dobling frå 2005
• Anslag sysselsetting i 2008 er på 20 000 årsverk
Eit døme…
Fosnavåg
Ulsteinkonsernet
Rolls-Royce
Borgstein/
Kleven Verft
Island Offshore
Stranda mek.
Hasund mek.
Klyngerekneskap Møre og Romsdal 2007
REDERIER M&R
Offshore/service + MRF
78 % av nye kontrakter
2,4 mrd 28 %
38 % 14 % 48 %
VERFT
M&R
41 %
SKIPSKONS. M&R
45 %
Andre
norske
verft
8%
UTSTYRSLEV. M&R
37 %
Eksport
Andre
norske
redere
26 %
Innkjøp
2,2 mrd
Kontrakter
Utland
redere
4
mrd
46 %
Utviklinga for 13 skipsverft
Utviklinga for 12 skipskonsulentar
Utviklinga for 161 utstyrsprodusentar
Nøkkeltal 2008
Klyngemekanismen vert styrka
• Noreg er no leiande innanfor offshore – auka kontrahering i
riggselskap
• Den maritime klynga har auka i volum – kritisk masse og
kostnadseffektivitet/stordriftsfordelar
• Interne marknadskoplingar er styrka mellom rederi, verft,
designmiljø og leverandørsektor
• Utvikling av innovasjonskraft – sterke relasjonar mellom
rederi, verft og konsulentar – nye design og sterk vekst i
designmiljøa
Trugslar
• Sårbar i høve oljeprisen
– Leiteaktivitet minkar ved låg oljepris
– Små funn kun lønsame ved høg oljepris
• Outsourcing av ”enkle” fartøy
• Konkurranseevne
– Svekka ved sterk lønnsvekst
– Svekka ved høg kronekurs
– Avhengig av produktivitetsvekst
Aktiv næringspolitikk
Satse der vi framleis kan vere best
• Bygge kompetansen, i heile fylket
• Bevare kompetansen i bølgjedalane –
permitteringsreglane
• Vilkår for innovasjon
20 % stål – 80 % teknologi
Innovasjon
• Nye produkt blir utvikla
• Produkta blir tekne i bruk
Det har alltid gått i bølgjer, men …
Takk for meg!