Leder - Minskole.no

Comments

Transcription

Leder - Minskole.no
Hvorfor FAU?
• Opplæringsloven § 11-4
• FAU skal være et bindeledd mellom foreldrene og
skolen
• FAU skal være et forum for erfaringsutveksling
1
FAU skal
• Sikre reell medvirkning fra foreldrene
• Fremme foreldrenes fellesinteresser
• Medvirke til at foreldre deltar aktivt i arbeidet med et
godt skolemiljø
2
Mosterøy skole
- der kunnskap
og trivsel gror!
3
Rådsorganer ved skolen
• Elevråd
• Foreldreråd (FAU)
• Samarbeidsutvalg (SU)
• Skolemiljøutvalg (SMU)
4
Klassekontakter
• Velges på klasseforeldremøte, en mann, en kvinne,
vara
• Velges for to år om gangen
• Skolen legger til rette, foreldrene har ansvaret for å
velge
• Medlem av FAU, 3-4 møter pr år
• Kontaktledd mellom foreldre og læreren/skolen
• Planlegge aktiviteter for klassen hvert skoleår.
5
Skolen forventer at foreldre
• Har en positiv holdning til skolen og skolearbeidet
• Støtter sine barn i læringsarbeidet
• Tar aktivt del i at alle barn kan trives på skolen
• Deltar på klasseforeldremøter og utviklingssamtaler
6
Forventninger til
klassekontaktene
•
•
•
•
•
7
Ta kontakt med kontaktlærer for planleggingsmøte
Et sosialt arrangement i halvåret
Hjelpe til ved juleforestilling og grillkveld
Hjelpe til med å inkludere nye foreldre
På klasseforeldremøtene: skrive referat, sørge for valg
av nye klassekontakter, evt. lede møtet
FAU jobber slik
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Alle klassekontaktene er medlemmer
Fast møteplan, 3-4 møter i året
Sakliste på mail ca en uke før
Du kaller selv inn vara og gir beskjed til skolen
Velger et styre med leder, nestleder og sekretær
Velger fire representanter til SU og SMU
FAU er foreldrenes eget organ
Informasjon om skolen finner alle foreldre på
http://www.minskole.no/mosteroy
Viktige saker for skolen
•
•
•
•
•
Skape et godt læringsmiljø
Læring og trivsel i fokus
Alle skal føle seg inkludert
Forebygge og håndtere mobbing
Skape gode læringsresultater
• Foreldrene er de viktigste samarbeidspartnerne
9
Nyttige nettsteder
• http://www.fug.no/
• http://www.udir.no/
• http://www.minskole.no/mosteroy
10
Delerunde
• Dette kan vi gjøre i klassene våre:
• Spillekveld, brettspill med foreldre, voksne og barn spiller
sammen, kveldsmat
• Tur til Fjøløy fort, lek og grilling
• Diskokveld
• Vennegrupper: lærerne hjelper til med å lage grupper, den
familien som har ansvar bestemmer aktivitet.
• Svømmehallen og kveldsmat. Må ha godkjente badevakter.
• Rebusløp, foreldre og barn, pluss lunsj
• Tur til 4H-skogen
• Fellessamling og kveldsmat eller kaker og kaffe.
• Teatertur med klassen
• Filmkveld
11
Delerunde forts.
• Bowling
• Søndagstur
• Juletrehogst og julegrøt
12
Eventuelt og spørsmål
• Reflekslotteri
Skolen arbeider for at elevene skal bruke refleksvest i den mørke årstida. Det blir trukket
vinnere hver uke blant de elvene som har vest på når de kommer til skolen. Veldig viktig at
barn som venter på skolebussen bruker vest. 1.klasse får vester, og andre som trenger en
vest kan henvende seg på kontoret. Vi har mange vester som kan gjenbrukes.
• Finansiering av klatretårn
Salg av dopapir har trolig innbrakt over 130 000 kroner. Veldig godt resultat. Vi nærmer oss
målet. Takk til foreldrene som har bidratt til kjøp, salg og utkjøring. Det var elevrådet som
tok opp saken, og den ble drøftet i FAU før den ble igangsatt. FAU 2014/15 tok på seg
ansvaret for å skaffe pengene som skulle til. Det kom kritikk denne måten å finansiere
klatretårnet på. Det går ut over de frivillige organisasjonene sin mulighet til å tjene penger til
sin virksomhet. Slike anlegg burde vært finansiert av kommunale midler. På den andre
siden ser man klatretåret som et positivt bidrag til skolemiljøet som alle barn kan nyte godt
av.
13
Valg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
Leder: Alex Collin
Nestleder: Kjetil Roalsvik
Sekretær: Frank Hodnefjell
1.vara: Vibecke Holgersen
2.vara: Tine Skjelde
3.vara: Lisbeth Helle
SU/SMU-repr: Leder
SU/SMU-repr: Charlotte Worre
SMU-repr: Linda Saglien Svensen
SMU-repr: Liv-Aina Nord-Varhaug
Vareberg
vara: Nestleder
vara: Oddbjørn Sunde
vara: Ingeborg Namtvedt
vara:Rannveig Mjelde