Ukeplan 2. trinn

Comments

Transcription

Ukeplan 2. trinn
Ukeplan 2. trinn
Fag
Vi jobber med
Matematikk Tema: Addisjon 0 – 15, dobbelt og halvparten
Tusen millioner gr. bok s. 11-21
Tusen millioner oppg. bok s. 4-8
Spill: Jatzy, først til 100, krig
Norsk
Tema: Bokstav Ø/ø-V/v-H/h-G/g-Y/y
Arbeidshefte
Finskrift
Ukas ord: uke 35 og – det – på
uke 36 som – er – en
Stavelser
Rimord
Salto elevbok: s. 6 - 15
Salto arb. bok: s. 4 - 5
Gym
Tema: Ballaktiviteter, stafetter, fangeleker
Tur til Apalvika
Musikk
Uke 35 og 36
Læringsmål
- jeg kan tiervennene
- jeg vet hva addisjon er
- jeg skrive tallen 0 – 10
- jeg vet at tegnet er lik ser slik ut: =
og at det forteller at det er like stor
mengde på hver side av tegnet.
5=2+3 er det samme som 2+3=5
- jeg kan skrivemåten til
Ø/ø-V/v-H/h-G/g-Y/y
- jeg vet kjennetegnene til en vokal
og konsonant
- jeg vet om en bokstav er
konsonant eller vokal
- jeg kan skrive fornavnet mitt på
linja med små bokstaver der bare
første bokstaven er stor
-jeg klarer å «fryse» med en gang
lærer blåser i fløyta
-jeg kan gå rolig i gangen til
gymsalen
Tema: Venner
Blime-dansen og Blime-sangen 2015
Stopp, ikke mobb!
Sval - Trenger deg
Klassesang
RLE
Engelsk
Tema: Venner
-jeg kan sammarbeide og hjelpe
andre
Klasseregler
- jeg kan bruke gjensidighetsregelen
• Jeg kan sitte i ro ved pulten min og rekke opp ”Du skal gjøre mot andre det du vil
at andre skal gjøre mot deg”
hånden når jeg vil si noe eller trenger hjelp
• Jeg kan lytte når lærer eller medelev snakker
http://mylder2.cappelendamm.no/
• Jeg lar andres saker være i fred
→velg kapittel 5 →post 1
• Jeg er en god venn og prøver å aldri sette
igjen et hjerte
Tema: Numbers 7-12 (1-12)
-jeg kan telle til 12 på engelsk, og
kjenner igjen tallordene
Telle til 12, kjenne igjen tallordene, Stairs s. 9-11
Hip-hop hopscotch – paradis på engelsk
K&H
Tema: Vennskap
Vi lager «vennskapsnøkkel»
Fingerhekling
N&S
Tema: Vennskap/Steinalder
Vi jobber en uke til med vennskap
Steinalder: vi lærer om de første menneskene som
kom til landet vårt, dyrearter som menneskene kunne
jakte på og redskaper de brukte.
Vi ser en episode «Det var en gang et menneske»
-jeg vet hvordan jeg kan være en
god venn
(flink til å trøste, dele, hjelpe, lytte, til
å stole på, lar andre bli med i lek,
høflig, holder løfter, snill, grei,
passer på at alle har en venn)
-jeg vet at steinalderen var etter
istiden
-jeg vet hvordan
steinaldermennesket levde og hvilke
redskaper de brukte
Lekser uke 35
Til tirsdag 25.08
Til onsdag 26.08
Norsk:
Matte:
Salto elevbok: s. 6 - 7
Oppg.bok s. 4
Leseoppdrag:Lese teksten
tre ganger. Øv på å lese
teksten så nøyaktig som
mulig.
Til torsdag 27.08
Norsk:
Salto elevbok: s. 6 - 7
Leseoppdrag: Lese teksten
tre ganger. Øv på å lese
teksten så nøyaktig som
mulig.
Til fredag 28.08
Matte:
Oppg.bok s. 5 og 6
Lekser uke 36
Til tirsdag 01.09
Til onsdag 02.09
Norsk:
Matte:
Salto elevbok: s. 10 - 11 Kopiark: Spill Jatzy
Leseoppdrag: Les teksten
tre ganger. Øv på å lese
teksten som dialog.
Til Torsdag 03.09.
Norsk:
Salto elevbok: s. 10 - 11
Leseoppdrag: Les teksten
tre ganger. Øv på å lese
teksten som dialog.
Til Fredag 04.09
Matte:
Oppg. bok s. 7 og 8
Norsk:
Øv på ukas ord:
og - det - på
Norsk:
Øv på ukas ord:
som - er - en
Ukelekse: Øv på ukas ord
Husk bokbind på den nye flotte boka. Den skal vare i mange år.
Informasjon:Meldinger og informasjon
Mandag 24.08: Kultursekken inviterer oss på forestillingen: Segn eller Sanning?
Kl. 09.00 2A
Kl. 10.00 2B
Kl. 11.40 2C
Uteskole tirsdag 25.08: Vi prøver oss på Apalvika igjen. Er det mange andre trinn som tenker det samme,
går vi et annet sted. Elevene tar med seg vanlig mat og drikke.
Norsk: Vi skal som sagt begynne med nytt leseverk. Dette er nytt på skolen, og vi trenger alle litt tid på å bli
kjent med dette. Dette året er det 1. og 2. trinn som skal starte opp. Nyere forskning viser at hurtig
bokstavinnlæring kan være en fordel for lese- og skriveutviklingen.
Salto er bygd opp med tre lesenivå. Disse er: stjerne, måne og sol. Vi velger at alle elevene nå skal starte
med måneteksten (det er selvfølgelig lov å lese stjerne- og solteksten også).
Vi vil i løpet av kort tid gjennomføre en oppstartsprøve der vi får en bedre oversikt.
Vi tar nå et intensivkurs med de bokstavene vi ikke har vært igjennom, fordi Salto tar utgangspunkt i at
disse er lært i løpet av 1. trinn.
Melk: Skolen skal bytte melkeordning til skolemelk.no. Dere vil få nærmere beskjed når dette er i orden.
Frem til da er det viktig at elevene har med seg drikke.
Vannkopper: Vi har vannkopper på trinnet.
N&S: Elevsider til læreverket Mylder. Vi jobber med tema steinalderen fra uke 36.
Velg kapittel 7 der er det oppgaver fra temaet som elevene kan gjøre.
http://mylder2.cappelendamm.no/
Matte:
http://tusenmillioner1-4.cappelendamm.no/index.html
Velg tallet 2, videre 2A, symbolet apekatt er kapitelet vi jobber med nå.
Salto:
http://podium.gyldendal.no/salto/?page=elev
Velg øverom→øverom store og små bokstaver→velg bokstaver vi jobber med.
Du kan selvfølgelig jobbe med andre oppgaver også. Øvelse gjør mester.
Team 2 ønsker alle en riktig god helg :)
Edel Kristiansen
[email protected]
Ingrid Berg
[email protected]
Trude Myklebust Osnes
[email protected]
Andreas Larsgård Gartz
[email protected]
2. trinn kontor: 70163672
Hatlane skole: 70162660
SFO: 70162624

Similar documents