MAT-nytt

Comments

Transcription

MAT-nytt
MAT-nytt
Nyhetsbrev fra
Matematisk institutt
Universitetet i Bergen
Nr. 2
Mai 2015
Instituttleders hjørne
Kjære, alle sammen!
Da er vi allerede i mai, men den skjønne milde kan godt bli mildere, mens vi venter på
nasjonaldagen og Abeldagen. Om to uker, torsdag den 21. mai, kommer Abelprisvinnerne
Nash og Nirenberg på besøk til Bergen. Det offentlige programmet for besøket ser slik ut:
kl. 10-13 Matematikkleker for skolebarn på Festplassen. Ordfører og rektor tar i mot
prisvinnerne.
kl. 14-16 Foredrag ved prisvinnerne og
andre i auditoriet på VilVite-senteret.
Alle på instituttet oppfordres herved til å
delta, spesielt på foredragene om
ettermiddagen.
Dette ble en kort leder, siden jeg står på
farten til Tyskland, men til slutt vil jeg
ønske alle en flott nasjonaldag den 17. mai!
Med beste hilsen
Sigmund Selberg
Har du bidrag til nyhetsbrevet? Har du deltatt på en interessant konferanse eller et
seminar? Har du nyheter eller tips om ledige stillinger du gjerne vil spre til fagfeller og
kollegaer? Kanskje har du eller forskningsgruppen din hatt besøk? MAT-nytt er interessert!
Alle bidrag tas imot med stor takk, både tekst og/eller bilder. Send på e-post til
[email protected] / @UiB_Mi på twitter.
1
Aktuelt
Matematisk institutt stiller med gruppe til Stoltzekleiven opp 2015
Meld deg på her.
Frist for påmelding er 12.mai kl. 13.00.
Det koster 375 kr for å delta.
Stein Arild Strømme Memorial Seminar 8.-9. Mai 2015
Tid: 8.mai kl. 10.00 – 9. mai kl. 13.00
Stad: Realfagsbygget, Auditorium 3
Program
Welcome to 2015 Darcy Lecture on May 11.
Welcome to 2015 Darcy Lecture by Rainer Helmig on
May 11, at 13:00 in Auditorium 4, Realfagbygget,
Allegaten 41.
The Lecturer, Rainer H. Helmig, Ph.D., is head of the
Department of Hydromechanics and Modelling of
Hydrosystems at the Institute for Modelling Hydraulic
and Environmental Systems, University of Stuttgart,
Germany. The lecture is open for everyone interested.
Welcome!
Foto: Universität Stuttgart
2
Abelprisvinnerne Nash og Nirenberg er i Bergen, 21.mai
Program:
Kl. 10-13:
Matematikkleker for skolebarn på Festplassen. Ordfører og rektor tar i mot
prisvinnerne.
Kl. 14-16
Foredrag ved prisvinnerne og andre i auditoriet på VilVite-senteret.
3
Ph.d. – kandidat Hilde Kristine Hvidevold prøveforeleser 22.mai
Tid: 22. mai kl. 10.15
Stad: Realfagsbygget, Auditorium 4.
Tema: Introduction to Monte Carlo methods
Prøveforelesingskomité: Henrik Kalisch, Magnus Svärd og Tor Sørevik (leiar)
Høringsrunde for forslag til hhv energistrategi og IKT-strategi for
fakultetet (frist 22.mai)
Nåværende strategiplan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er inne i sitt siste
år, og arbeidet med å utarbeide ny strategiplan for perioden 2016 - 2022 er godt i gang.
Har du lyst å komme med innspill til utkastet som foreligger? Fristen er fredag 22. mai 2015.
Utkastet skal behandles av instituttrådene ved hvert institutt. I tillegg inviteres alle ansatte,
studenter, samarbeidspartnere og grupper til å komme med innspill.
Innspill kan sendes til [email protected]
Dokumenter:
Utkast til ny strategi for 2016 - 2022
Forslag til energistrategi
Forslag til IKT-strategi
Informasjonsside om MN-strategi 2016 – 2022 finner du her!
Heldagssymposium 29. mai kl 09:30 (i Egget, Studentsenteret) om
klimaendringenes utfordringer for øyboere i Stillehavet.
Institutt for sosialantropologi og Bjerknessenteret for klimaforskning, i samarbeid med sine
respektive fakultet og UiBs rektorat samt Festspillene i Bergen, inviterer til et
heldagssymposium 29. mai kl 09:30 (i Egget, Studentsenteret) om klimaendringenes
utfordringer for øyboere i Stillehavet.
På symposiet, "The Rising Ocean: The Pacific Islands and Global Climate Change", møtes en
internasjonal, flerfaglig samling av ledende forskere, aktivister, politikere og kunstnere, for
sammen å kaste lys på de globale klimaendringene og hva disse har å si spesifikt for folkene i
Stillehavet, som befinner seg i en situasjon der stigende havnivå og økende ekstremvær griper
radikalt inn i dagliglivet.
4
Gå til http://www.uib.no/moana for symposieprogram og registrering (også på engelsk), eller
direkte til UiBs kalender på http://www.uib.no/moana/88222/rising-ocean-pacific-islandsand-global-climate-change for det samme. Frist for påmelding, tirsdag 26. mai.
Symposiet finner sted i forkant av Europapremieren på dramaforestillingen "Moana: The
Rising of the Sea" samme kveld i Peer Gynt-Salen, Grieghallen. Forestillingen fremføres av
30 artister i de Fiji-baserte ensemblene Oceania Dance Theatre og Pasifika Voices, som
kommer til Festspillene i Bergen finansiert av og i nært samarbeid med UiB
(http://www.fib.no/no/Program/?TLp=926974).
Et visst antall billetter til forestillingen 29. mai kl. 18:00 er tilgjengelige for påmeldte
deltakere på symposiet. Interesserte bes henvende seg snarest til Nora Haukali ved Institutt for
sosialantropologi: [email protected]
Nyansatte
Erik Hanson
Jeg fullførte doktorgraden min her ved instituttet høsten 2014.
Den gang jobbet jeg med ulike matematiske metoder for
behandling av 4D MR-bilder i medisin og var veiledet av
Alexander Malyshev. Etter et kort opphold på klinisk institutt 1,
er jeg nå tilbake på instituttet, denne gangen som postdoktor.
Jeg jobber fortsatt med bilder, men nå med video av fisk som
svømmer. I prosjektet jeg nå er i gang med ønsker vi å si mest
mulig om fisken v.h.a. (poro)-mekaniske og fluidmekaniske
modeller. Jeg henter innspill fra ulike fagog forskningsgrupper, men jeg er i hovedsak tilhørende i
gruppen for modellering av flyt i porøse media.
Lyst å vite mer om Eriks doktoravhandling? Se Video!
5
Nyheter
Søkjartal frå Samordna Opptak.
Fristen for å søkje om høgare utdanninga gjennom Samordna opptak gjekk ut 15. april.
Søkjartala er klare, og er finn det søkjartala til utdanningar ved UiB.
Masteropptaket er lokalt, og er difor ikkje med på lista frå Samordna Opptak.
Kåseri ved markering av Matematisk Institutts samling i
Realfagsbygget 2015
Av Helge Tverberg
DEL II
La meg også nevne en annen eminent
matematiker, som Selmer bragte til Bergen, Finn
Odmund Kolberg. Han var dosentvikar, dosent og
professor. Han var en glimrende foreleser og
konsentrerte seg stort sett om matematikken, til
forskjell fra Selmer. Hans felt var også tallteori,
men av en helt annen type, som vi ikke går
nærmere inn på her. En tid så det ut til at han ville
gå inn på nye områder av matematikken, men en
høstdag i 1969 kom kontordamen vår, fru Strand,
oppskjørtet inn på kontoret mitt og fortalte at
Kolberg hadde sagt opp. Vi prøvde å overtale
ham til å bli, men det nyttet ikke. Han hadde flere
flinke elever som senere ble ansatt ved instituttet:
Hans Fredrik Aas, Torleiv Kløve, Øystein
Rødseth og Reidar Erevik (som døde altfor
tidlig), mens de andre nå er pensjonister, i likhet
med min student, Oddvar Iden, også pensjonist nå.
Bilete av Helge Tverberg frå markeringa
13.mars.
Men nå er det på tide å gå over til Tjøtta. Han var mye yngre enn Selmer og kunne derfor i
mange år vie seg til de rent faglige oppgavene. Han var særlig opptatt av teoretisk akustikk og
sammen med konen, Jaqueline Naze Tjøtta som også var anvendt matematiker, ble han tildelt
en pris fra det Franske Akademi på dette området. De hadde mange hovedfagsstudenter, og
hele syv av disse ble senere ansatt på instituttet: Gerhard Berge, Kristian Dysthe, Knut
Eckhoff, Leiv Engevik, Magne Espedal, Aslak Svardal og Alf Øien. Han var dekan i mange
år og hadde viktige verv i Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd.
6
Selmer og Tjøtta ble begge, med års mellomrom, riddere av St. Olavs Orden av første klasse.
Det er merkelig å konstatere at de begge var ute for kritiske situasjoner der de hadde hellet
med seg: I 1964 var ekteparet Tjøtta ute for en alvorlig bilulykke, på bryllupsreise hjem fra
Frankrike, og i 1966 falt Selmer ned fra hyttetaket i Hvidsten. Vanligvis tenker man jo på
matematikk som et ufarlig yrke, men i fritiden kan det altså gå galt. Det var meget bra, både
for dem selv familiene og UiB at det gikk som det gikk.
En tredje person som også bør nevnes er Sven Nissen-Meyer, første professor i teoretisk
statistikk ved UiB, utnevnt i 1967. Som ung var han interessert i matematikk og fysikk, men i
mellomkrigstiden var det umulig å få stilling utenfor skolen her i Norge; han ble lege isteden
og i USA gled han sakte via medisinsk statistikk over i teoretisk statistikk. I 1967 kom han fra
Berkeley til Bergen og begynte å bygge opp et statistisk miljø med Trygve Nilsen som første
universitetslektor. Hans historie sier noe interessant om den vanskelige mellomkrigstiden i
Norge, for den var ikke den eneste i sitt slag: Tallteoretikeren Trygve Nagell måtte dra til
Uppsala for å få jobb, algebraiker og grafteoretiker Øystein Ore, med karakter 1.0 på
hovedfagsoppgaven, ble professor ved Yale, og til og med etter krigen ble, som vi så, Atle
Selberg forbigått.
I 1959 ble som før nevnt Kjell Overholt ansatt som universitetslektor i anvendt matematikk.
Han ble en av pionerene i beregningsorientert matematikk, og i 1984 ble en del av
Matematisk institutt skilt ut som et eget institutt for Informatikk. Grensen mellom disse
fagene er litt flytende, og enkelte ansatte kan like gjerne høre til det ene som det andre av de
to instituttene. Det er derfor bare rimelig at det fremdeles er mye kontakt mellom de to
instituttene, selv om de nå er i forskjellige bygninger.
Avslutningsvis vil jeg si litt om kontorpersonalet. Matematisk institutt hadde knapt kunnet
eksistert uten et dyktig sådant. Der har vi i alle år vært meget heldige; her vil jeg bare nevne
noen få: Fru Strand (fornavnet Inga ble aldri brukt), Gerd (Kristiansen), Marie (Skorpa
Nilsen) og fru (Gidske) Tresselt. Fru Tresselt arbeidet hovedsakelig for statistikerne, så jeg
har ikke noe spesielt å si om henne. Fru Strand var den først ansatte og ble lenge tenkt på som
Instituttets "mor". Hun var meget aktiv, også på den sosiale side, og sto lenge (med hjelpere)
for julefesten for de ansatte (og deres ektefeller) som i mange år ble avholdt på Kronstad
Hovedgård, et sjarmerende sted. Senere kom Gerd til, også en særdeles flink og hyggelig
dame. Marie som har vært ansatt i over 25 år og nå er kontorsjef har også vist seg å være et
rent "gullfunn".
PS. 1. Kåseriet startet med et riss på tavlen som viste hvor instituttets hoveddel har holdt til i
årenes løp. Her nevner vi bare adressene i rekkefølge: Allégaten 33, Nygårdsgaten 114,
7
Allégaten 34, Johannes Bruns gate 12, Allégaten 41. Et blikk på kartet viser at vi har holdt
oss i stort sett samme område hele tiden. (OBS: Allégaten 33 forsvant da nr. 41 ble bygget.)
PS. 2. En ettertanke: Jeg glemte i første del at Bjørgum også satte andre spor etter seg. Da han
sent på 50. tallet kom hjem fra forskningstermin i Madison var han begeistret for Walter
Rudins bok, Principles of Mathematical Analysis (Rudin var ansatt ved universitetet i
Madison) og fikk den innført hos oss hvor den fremdeles er i bruk: En klar rekord!
Tekst: Helge Tverberg . Foto/opphavsrett: Elin Arntzen/Universitetet i Bergen
Svenn Tveit disputerte 27.mars
Den 27.mars forsvara Svenn Tveit avhandlinga si “Inversion of CSEM Data for Subsurface
Structure Identification and Numerical Assessment of the Upstream Mobility Scheme” her
ved instituttet. Gary Michael Hoversten (CHEVRON) og Ove Sævareid (IRIS) var
opponentar i bedømmingskomitéen som vart leia av Inga Berre. Disputasen vart forøvrig leia
av tidlegare instituttleiar Jarle Berntsen.
Svenn har vore tilsett ved CIPR under stipendiattida. Trond Mannseth har vore hovudrettleiar
hans, medan Marta Lien og Shaaban A. Barr har vore birettleiarar. Han leverte inn
avhandlinga si november, og gjennomførte ei vellukka prøveforelesing i midten av februar.
Svenn har bakgrunn frå Institutt for fysikk og teknologi her på fakultetet. Han har bachelor i
petroleumsteknologi og master i petroleumsteknologi, reservoarmekanikk.
F.v. Jarle Berntsen, Gary Michael Hoversten, Trond Mannseth, Svenn Tveit, Shaaban A.
Bakr, Marta Lien, Inga Berre og Ove Sævareid.
8
Hentet fra uib.no:
Leting etter hydrokarboner med elektromagnetiske signal
Svenn Tveit disputerer fredag 27. mars 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med
avhandlingen: «Inversion of CSEM Data for Subsurface Structure Identification and
Numerical Assessment of the Upstream Mobility Scheme».
For dekke det stadig økende energibehovet i verden vil hydrokarbonutvinning fortsatt være en
viktig bidragsyter, sammen med fornybare energikilder. I løpet av de siste tiårene har de fleste
store olje- og gassfeltene blitt funnet og utbygget. De gjenværende hydrokarbonressursene
antas å være mindre i størrelse og befinner seg gjerne i kompliserte geologiske formasjoner.
Sammen med det faktumet at hydrokarbonressurser i Norge er lokalisert offshore, er leting
etter disse ressursene en utfordrende oppgave.
Leting etter hydrokarbonressurser utføres som oftest ved hjelp av geofysiske metoder.
Prinsippet i en geofysisk metode er å sende energi ned i undergrunnen, måle signalene som
kommer tilbake ved hjelp av mottakere, og til slutt konvertere de målte signalene til et kart av
undergrunnen. Basert på kartet av undergrunnen kan geologer og geofysikere avgjøre om det
faktisk befinner seg et hydrokarbonreservoar på det aktuelle stedet som er mulig å utvinne.
Det er derfor viktig at kartet som genereres av de målte signalene er så nøyaktig som mulig.
Dette gjøres ved at man lager numeriske modeller som gjenskaper den faktiske geofysiske
undersøkelsen, og justerer disse modellene inntil de målte signalene er tilnærmet lik de
simulerte signalene. Justering av numeriske modeller er dessverre svært vanskelig, og det
resulterende kartet av undergrunnen kan inneholde mye usikkerheter.
I denne avhandlingen har Tveit laget matematiske metoder for å generere kart av
undergrunnen fra elektromagnetiske signaler. Disse signalene kommer fra den geofysiske
metoden kalt CSEM («controlled source electromagnetic»). Ved å kombinere målte signaler
fra CSEM med informasjon fra andre geofysiske metoder kan man få et mye sikrere kart av
undergrunnen. I tillegg har Tveit undersøkt en mye brukt numerisk metode for simulering av
fluidflyt i undergrunnen. Det viser seg at den undersøkte metoden kan gi feile svar for noen
strømningssituasjoner.
Me gratulerer Svenn Tveit med doktorgrad, og ønskjer han lukke til vidare!
9
Ledige stillinger
Available Researcher position in numerical ocean modelling
A 3-year researcher position in computational ocean modelling is
available at Uni Research Climate. The appointment will start as soon as
possible with negotiable starting date. Uni Research Climate is a
department of Uni Research AS and partner of the Bjerknes Centre for
Climate Research (BCCR) in Bergen, Norway. The candidate will work under
the Norwegian Research Council funded project ORGANIC (Overturning
circulation and its implications for global carbon cycle in coupled
models).
The researcher will join the biogeochemical modelling group in BCCR,
which is part of a dynamic team of Earth system modellers. He/She will
participate in the planned development activities for the next
generation Norwegian Earth system model (NorESM). His/Her modelling
activities will focus on advancing the ocean biogeochemical general
circulation model MICOM-HAMOCC (Miami Isopycnic Coordinate Ocean Model –
HAMburg Oceanic Carbon Cycle) as part of NorESM.
One of the main goals of the project ORGANIC is to elucidate the role of
ocean biogeochemistry in regulating past and potentially future climate
variability at various spatial and temporal scales. The tasks include
developing a new computationally efficient method (e.g., combination of
transport matrix and matrix-free Newton-Krylov method) to accelerate the
MICOM-HAMOCC model spin-up to arrive at different climate equilibria
under various periods. Their impact of climate and ocean physics on
interior ocean biogeochemical tracer cycling will be quantified, also in
view of climate projections driven by future scenarios. In addition, the
successful candidate will be involved in evaluation and uncertainty
analysis of future climate simulations - e.g., those of the Coupled
Model Intercomparison Project phase 6 (CMIP6) - and writing of
peer-reviewed scientific publications.
More detailed on the job description and how to apply can be found in
the following link:
http://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/113032/researcher-position-in-numericalocean-modelling
GRUPPELEDERSTILLINGER VED MATEMATISK INSTITUTT HØSTEN
2015
Med reservasjon om ressurssituasjonen vil vi høsten 2015 tilsette gruppeledere i følgende
kurs:
Forkurs
regnegrupper i MAT101/111 ved semesterstart (uke 32)
10
Jobb på forkurs kan du søke i tillegg til ordinær gruppelederjobb. Det er
2 timer jobb hver dag i en uke.
MAT101
Brukerkurs i matematikk I
MAT111
Grunnkurs i matematikk I
MAT160
Regnealgoritmer I
MAT212
Funksjoner av flere variable
MAT221/611
Diskret matematikk/Diskret matematikk og matematikken i oldtida
MAT221 undervises fast hver uke, mens MAT611 er samlingsbasert (4
samlinger). Det er ønskelig med en gruppeleder som deles av disse to
emnene, ettersom de har mye likt pensum, men det er også mulig å søke
jobb i kun ett av emnene.
MAT601
Matematikk for lærere i ungdomsskolen – del 1
Undervisningen er konsentrert i 4 samlinger. Jobben passer godt for
PPU- og lektorstudenter.
STAT101
Elementær statistikk
I STAT101 blir det en storgruppe og flere datagrupper.
Har du selv tatt MAT111 kan du søke jobb i både MAT101 og MAT111, og har du tatt
STAT110 kan du søke STAT101.
Søknadsskjema finner du her (adresse hvis lenken ikke fungerer:
http://math.uib.no/adm/gruppeleder/soknadH.doc) eller du kan få det hos studieveileder på
Matematisk institutt ([email protected]). Tirsdager 12:00-15:00 finner du
studieveilederen på veilederkontor 2 ved Infosenteret på Realfagbygget.
En gruppeleder har normalt 4 timer fast (2 grupper) hver uke; i tillegg kommer
forberedelsestid og eventuelle rettinger av innleveringer, møter med faglærer og orakeltimer.
Lønnen er i ltr 31.
SØKNADSFRIST TIRSDAG 19. MAI
Postdoktorstilling ved Institutt for informatikk eller Matematisk
institutt
Ved Institutt for informatikk eller Matematisk institutt er det ledig ei stilling som postdoktor i
eit tverrfagleg forskingsfelt mellom informatikk, matematikk og logikk. Stillinga er for ein
åremålsperiode på 2 år og knytt til prosjektet «Computational Aspects of Univalence» som er
finansiert av Forskingsrådet.
11
Den aktuelle kandidatens bakgrunn vil verte avgjerande når det gjeld å fastsetje ved kva
institutt stillinga skal plasserast.
Om prosjektet/arbeidsoppgåver
Prosjektet er eit samarbeid mellom Institutt for informatikk og Matematisk institutt. I
prosjektet studerer vi berekningsmessige aspekt ved Univalens Aksiomet (UA) og rolla til
univalens i K-teori.UA er eit nytt aksiom i typeteori som nyleg blei sett fram av Voevodsky.
Typeteori er ein logisk formalisme som opphavleg blei konstruert som eit grunnlag for
matematikk, og er og nyttig for mekanisk verifikasjon av matematiske bevis.
Søknadsfrist: 10. juni 2015
Link: http://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/113730/postdoktorstilling-vedinstitutt-for-informatikk-eller-matematisk-institutt
Postdoktorstilling ved Matematisk institutt
Ved Matematisk institutt er det ledig ei stilling som postdoktor innan medisinsk statistikk.
Stillinga er for ein periode på 4 år.
Om prosjektet/arbeidsoppgåver
Vi søkjer kandidatar med ein sterk bakgrunn innan statistikk/biostatistikk. Stillinga er ein del
av ei vidareutvikling av samarbeidet mellom Matematisk institutt og dei medisinske miljøa i
Bergen.
Matematisk institutt har gjennom ei årrekkje utdanna kandidatar i statistikk på bachelor-,
master- og ph.d-nivå som har fått arbeid innan medisinsk forsking. Instituttet har som
ambisjon å fortsetje å spele denne rolla. Postdoktoren vil bli tilsett som del av eit tverrfagleg
prosjekt med deltakarar både frå Matematisk institutt og dei medisinske miljøa. I tillegg til
forsking må kandidaten delta i rettleiing og undervising av studentar.
Kandidatar bør ha ein solid bakgrunn innanfor statistikk, med ei slik djupn at personen kan
delta i undervising av statistikkgruppa sin ordinære kursportefølje (STAT-koder på
www.uib.no/math/courses). I søknaden bør det leggjast vekt på røynsle knytt til tverrfagleg
forsking. Det vert venta at kandidaten kan skriftleg og munnleg engelsk flytande.
Søknadsfrist: 1. september 2015
Link: http://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/112424/postdoktorstilling-vedmatematisk-institutt
12
Stipendiat i matematikkdidaktikk eller anvend og utrekningsorientert
matematikk
Ved Matematisk institutt er det ledig ei stilling som stipendiat i matematikkdidaktikk eller
anvend og utrekningsorientert matematikk.
Dette er ei utdanningsstilling som skal gi lovande kandidatar ei forskarutdanning på høgt nivå
og føre fram til doktorgrad innan matematikkdidaktikk eller anvend og utrekningsorientert
matematikk. Stipendiatar som beherskar norsk eller eit anna skandinavisk språk vil bli tilsett
for 4 år med 25 % pliktarbeid knytt til forsking, undervisning og formidling. Stipendiatar som
ikkje beherskar norsk eller eit skandinavisk språk vil normalt bli tilsett for 3 år. Det kan bli
teke strategiske omsyn i den endelege rangeringa av søkjarane og i prioriteringa mellom
fagområda matematikkdidaktikk og anvend og utrekningsorientert matematikk.
Kvalifikasjonar og stillingsomtale — matematikkdidaktikk








Søkjarane må ha oppnådd mastergrad i matematiske fag, integrert lektorutdanning med master
i matematikk eller tilsvarande utdanning, eller ha levert masteroppgåva til vurdering innan
søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.
Primært ønskjer ein søkjarar med IL (Integrert lektorutdanning) eller PPU (Praktisk
pedagogisk utdanning), men også kandidatar med god bakgrunn i matematikk utan
dokumenterbar didaktisk utdanning blir vurderte
Det vil vere ein fordel at søkjarane kan dokumentere erfaring med undervisning i matematikk
på relevant nivå
Stipendiaten vil høyre til den matematikkdidaktiske forskingsgruppa
Emnet for ph.d.-prosjektet skal ligge innanfor rammene av det matematikkdidaktiske
forskingsfeltet og vere knytt til praksisfeltet
Søkjarane må meistre eit skandinavisk språk
Søkjarane må kunne nytte engelsk skriftleg og munnleg
Søkjarane må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner.
Kvalifikasjonar og stillingsomtale — anvend og utrekningsorientert matematikk




Søkjarane må ha oppnådd mastergrad i matematiske fag eller tilsvarande utdanning, eller ha
levert masteroppgåva til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at
mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.
Stipendiaten vil høyre til forskingsgruppa i anvend og utrekningsorientert matematikk. Denne
gruppa omfattar følgjande forskingsområde: porøse media, fluiddynamikk,
utrekningsmatematikk og strukturbevarande metodar samt biletebehandling.
Søkjarane må kunne nytte engelsk skriftleg og munnleg
Søkjarane må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner
Søknadsfrist: 2. juni 2015
Link: http://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/112902/stipendiat-imatematikkdidaktikk-eller-anvend-og-utrekningsorientert-matematikk
13
Stipendiat i rein matematikk
Ved Matematisk institutt er det ledig ei stilling som stipendiat i rein matematikk frå august
2015.
Om prosjektet/arbeidsoppgåver
Dette er ei utdanningsstilling som skal gi lovande kandidatar ei forskarutdanning på høgt nivå
og føre fram til doktorgrad innan eit av forskingsområda i rein matematikk som er
representerte ved instituttet. Desse områda er algebra, algebraisk geometri, matematisk
analyse og topologi. Kandidatar som beherskar norsk eller eit anna skandinavisk språk vil bli
tilsett for 4 år med 25 % pliktarbeid knytt til undervising og administrasjon. Kandidatar som
ikkje beherskar norsk eller eit skandinavisk språk, vil normalt bli tilsett for 3 år. I den
endelege rangeringa av søkjarane kan det bli teke strategiske omsyn.
Søknadsfrist: 2. juni 2015
Link: http://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/112453/stipendiat-i-reinmatematikk
Diamond Jubilee International Visiting Fellowships
We promote our prestigious Diamond Jubilee International Visiting Fellowships to encourage
further international research collaborations which enable world-leading and world-changing
research.
Each fellowship is offered for a three year period to support the development of a
collaborative partnership between the fellow and their University of Southampton host
member of staff. Funding is available to support a range of activities. It is expected that
during this period each fellow will spend a minimum of one month at the University of
Southampton.
The deadline for applications is 29 May 2015
Link: http://www.southampton.ac.uk/global-connections/visiting-fellowships.page
14
Kurs, seminar, konferanser
EFYE2015 (European First Year Experience Conference) - Studentene
skal lykkes!
Unik mulighet i Bergen
Bli kjent med hvordan man arbeider med utfordringene rundt om i Europa. (Og i noen andre
land i resten av verden)








Konferansen er åpen og brukes av alle grupper ansatte og studenter ved lærestedene og
samskipnader.
Som underviser vil du her kunne møte og kunne lytte til andre som ser på sin egen
undervisning
Studieadministrativt ansatte vil møte andre som arbeider med konkrete prosjekt som
tilrettelegger for at studentene lykkes.
Utdanningsledere vil møte kolleger som arbeider med å utvikle sine læresteder
Det er meldt inn 70 ulike presentasjoner.
Vincent Tinto blir en av de sentrale foredragsholderne – (Dette er den mest siterte forskeren
på frafallsproblematikk i verden)
Det legges spesielt opp til at deltagerne skal bli kjent med andre som arbeider på samme felt
for å utveksle erfaringer. Personer som for mange blir ressurspersoner man kan kontakte i
ettertid.
Mottakelsen vil være i Håkonshallen og middagen på Fløyen.
Se mer om konferansen her: http://www.uib.no/en/efye_2015
EnergiRikekonferansen 2015
4. - 5. august arrangeres
EnergiRikekonferansen i Haugesund.
Det viktigste møtestedet for energi, miljø og
industri med hovedtema i år: "Energi og
omstilling".
Vi byr på kunnskap, nettverksbygging og
energirike diskusjoner.
www.energirikekonferansen.no
Kommunikasjonsfrukost : «Eg tvitrar, altså er eg»: Forskarar i sosiale
medium
Er sosiale medium meir enn selfies og kattevideoar? Kan forsking formidlast på 140 teikn?
Kommunikasjonsavdelinga inviterer alle tilsette til frukostmøte 13. mai, med sosiale
medium på menyen. Høyr om andre forskarar sine eigne erfaringar og få gode tips og råd
undervegs. Gratis adgang!
15
Tid: Onsdag 13. mai, kl. 08:00 til 10:00
Stad: Egget, Studentsenteret
OBS! Påmeldingsfrist: Fredag 8. mai
Meir informasjon og påmeldingsskjema: http://www.uib.no/foransatte/87852/%C2%ABegtvitrar-alts%C3%A5-er-eg%C2%BB-forskarar-i-sosiale-medium
SKRIVEKURS: Skriv så folk forstår deg!
Vi inviterer til nytt skrivekurs torsdag 4. juni for forskere som ønsker å nå ut med sitt
budskap utenfor universitetet. Kurset passer for deg som vil skrive treffsikre kronikker,
blogger, leserinnlegg og andre tekster for et vanlig publikum.
Kursholder er Margrethe Geelmuyden, seniorrådgiver i Geelmuyden.Kiese, i samarbeid med
Kommunikasjonsavdelingen. Margrethe Geelmuyden har lang erfaring som journalist,
forfatter og kursholder.
Kurset går over en hel dag, fra klokken 09.00 til 16.00, og har både teori og praktiske øvelser.
Før kurset må deltakerne sende inn en tekst på maks én A4-side. Kurset foregår på norsk.
Påmeldingsfrist: Onsdag 13. mai
Kurset er gratis for deltakerne og finansieres av sentrale opplæringsmidler ved UiB.
Påmelding: http://www.uib.no/foransatte/87875/skriv-s%C3%A5-folk-forst%C3%A5rdeg
Diverse utlysninger
FRINATEK-utlysning
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/FRINATEK/1049653794422
Søknadsfrist 27. mai kl. 13.
Vi håper på mange gode søknader fra instituttet og ber om at instituttledelsen blir informert i
god om hva som planlegges av søknader. Ta kontakt med Marie og/eller meg i god tid slik at
vi kan se på budsjettet.
Utlysning SANORD såkornmidler for forskning.
16
Universitetet i Bergen er medlem av Southern Africa – Nordic Centre (SANORD), et
konsortium bestående av 42 medlemsuniversiteter i Norden og det sørlige Afrika med
sekretariat og kontor lokalisert til University of the Western Cape i Sør-Afrika.
2015 utlysningen av SANORD Seed Funding Research.
Søknader sendes på e-post til [email protected] og [email protected]
Søknadsfrist 30. juni 2015.
Stipend til sommerskoler i Russland 2015
SIU dekkjer skulepengar og opphald for norske studentar ved utvalde sommarskular ved russiske
universitet sommaren 2015.
For meir informasjon, sjå http://www.studeriutlandet.no/Hvordanfinansiere/Stipender/Russland/Stipend-til-sommerskoler-i-Russland-2015.
Søknadsfristen for stipend er 31. mai 2015. Søknadsfristane til sommarskulane varierer. Det er mogleg
å søkje stipend både før og etter ein er teken opp til kurs.
Velferdstilbud
Jubileumskonsert 10. mai – Universitetets symfoniorkester
Universitetets symfoniorkester i Bergen fyller i år 30 år og 10. mai skal vi ha en stor jubileumskonsert.
Den holdes i Korskirken kl. 19.00. Vi kan tilby alle UiB-ansatte rabatt på inngangsbilletten ved
fremvisning av sitt ansattkort.
Vanlig pris er 150 kr., som UiB-ansatt er det kun kr. 100.
Dette blir en helaften med godt kjente klassiske stykker. Programmet er som følger:
- Dimitri Schostakovich Festival Overture
- Torstein Aagaard-Nilsen Nacht [urfremføring]
- Johann Strauss An der schønen blauen Donau
- Dimitri Schostakovich Polka fra "The golden age"
- Malcolm Arnold Three Shanties
- Johannes Brahms Ungarischer Tanz no 5
- Harald Sæverud Kjempeviseslåtten
- Antonio Vivaldi Piccolo konsert 2. sats
- Gustav Mahler Adagietto - 4. Sats fra symfoni nr.5
- Johann Halvorsen Bojarenes inntogsmarsj
- Piotr Iljych Tsjaikovskij 1812 Overture
DEN NATIONALE SCENE
17
Arne Lygre har lenge blitt sammenliknet
med Henrik Ibsen og Jon Fosse.
I fødebyen Bergen er han aldri blitt spilt.
Ansatte ved UiB får tilbud på billetter til forestillingen
tirsdag 12. mai kl. 19.30
Billettpris kr. 210.
For billetter, ta kontakt med DNS på telefon 55 60 70 80 eller [email protected]
«Ingenting av meg» handler om en moden kvinne som innleder et forhold til en langt yngre
mann. Hun forlater mann og barn for å leve ut lidenskapen med den unge. Men blir dette den
store lykken? Eller blir de innhentet av fortiden og det som har skjedd i deres tidligere liv?
har blant annet markert seg på anerkjente Betty Nansen Teatret i København. Nå debuterer
hun i Norge med Arne Lygres sterke og poetiske tekst om livets veivalg.
Arne Lygre vant Ibsenprisen i 2013.
Av: Arne Lygre. Regissør: Kamilla Bach Mortensen
Scenograf: Ingvild Rømo Grande
Med: Ane Skumsvoll, Stian Isaksen, Marianne Nielsen og André Søfteland
INVITASJON TIL 17. MAI-FROKOST
Ansatte med familie inviteres til 17. mai-frokost på Museplassen 1.
Vedlagt følger invitasjon med påmeldingslenke.
S.u. innen 14. mai (begrenset antall plasser)
Hjertelig velkommen!
Universitetsledelsen
INVITATION FOR A CONSTITUTION DAY BREAKFAST
The University Leadership wishes to invite employees and their families for breakfast on the
17th of May, Norway's Constitution Day,
18
at Muséplassen 1. Finger food and beverages for adults and children will be served.
PROGRAM:
7:30 - Placing of wreaths at the statue of W. F. K. Christie by a representative of the 17th of
May Committee as part of the morning parade
7:45 - Rector Dag Rune Olsen welcomes you to breakfast at Muséplassen 1
9.30 - End of breakfast and departure for Koengen to take position in the main 17th of May
parade as participants from the university.
Please respond no later than 14th May. Registration Link:
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1187635
Please note that seating is limited.
Welcome!
Nattjazz 2015 - tilbud til ansatte ved UiB, NHH og Uni Research
Som ansatt ved UiB, NHH eller Uni Research får du nå tilbud om spesialpris på Dagspass til
årets Nattjazz på USF Verftet!
Slik gjør du:
1) Sjekk hele program og info om festivalen på nattjazz.no
2) Bestill billetter til spesialpris her
DAGSPASS (NB! Begrenset antall!)
Torsdag/Fredag/Lørdag begge uker: pris: 450,- (ordinær 490,-)
Søndag/Mandag/Tirsdag: pris: 340 - (ordinær 390,-)
Onsdag 3. juni: pris: 300 - (ordinær 320,-)
Vil du ha ekstra mye musikk? Skal du flere dager på festival gir Festivalpass (10 dager) og
Nattpass 1 og 2 (5 dager) aller mest for pengene! Sjekk www.nattjazz.no
Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset og Tingviken høsten 2015
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset og
Tingviken i Utne for perioden 16.august - 18.oktober 2015.
Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://skjema.app.uib.no/hytter) ved å logge
19
seg inn med sitt UiB brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge
inn noe informasjon f.eks. fakturaadresse.
Alle søknader må registreres i det elektroniske hyttesystemet for å komme med i trekningen.
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under «Mitt
ansattforhold» -«Velferd»- «Velferdshytter til utleie». Logg inn med ditt UiB brukernavn og
passord.
Søknadsfristen er 1.juni, trekningen foretas 3.juni 2015.
Hilsen
Eiendomsavdelingen
New application period for the cottages at Ustaoset and Tingviken autumn 2015
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and Butten at Ustaoset and Tingviken at
Utne for the summer period from 16 August until 18 October 2015.
Please use the UiB electronic cabin system by logging in with your registered username and
password (https://skjema.app.uib.no/hytter). Upon initial application you must enter some
information for example invoice address.
All applications must be registered in the electronic cabin system to be included in the draw.
Application forms and information can also be found at the Employee Pages under
"Employment conditions" - "Welfare" - "Cabin hire (NO)" - logging in with your registered
UiB username and password.
The application deadline is 1 June, drawing will be done 3 June 2015.
Regards
Eiendomsavdelingen
Bloggtips: Masterbloggen
Masterbloggen om seg selv:
Masterbloggen har siden starten i 2010 blitt en verdifull kilde til kunnskapsbasert offentlig
meningsutveksling. Masterbloggen har en bevisst og aktiv holdning til teknologi, demokrati
og spredning av kunnskap. Masterbloggen ønsker å vise verdien i kunnskapen som utvikles av
masterstudenter. Denne kunnskapen kan, og bør, aktiveres, ikke arkiveres! Masterbloggen
drives av Foreningen for Masterformidling (MAFO).
20
Copyright: www.makingmemories.no
Ønskjer dykk alle ei fin grunnlovsfeiring, og ein fortsatt fin vår!
21

Similar documents