2015 04 01 Offentlig journal SSHF

Comments

Transcription

2015 04 01 Offentlig journal SSHF
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 12/03346-20 NPE-sak 2012/02427 N2014/1340 - Viser til vedtak - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2012/02427 - Avskjermet
Mottaker:
Ortopedisk avdeling SSK
Ortopedisk avdeling SSA
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/02744-5 Brev om representasjon i programstyre Infrastrukturmodernisering - innmelding av
represetant - Avskjermet
Sak:
Representasjon til programstyrene – Regional klinisk dokumentasjon, laboratoriedatasystem, regional RIS/PACS, digital
samhandling, infrastrukturmodernisering, virksomhetsstyring og økonomi - Avskjermet
Mottaker:
Sykehuspartner
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
IKT-avdeling
Dok. dato:
08.08.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
045
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 13/03558-22 NPE-sak 2013/02355 - Viser til vedtak - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2013/02355 - Avskjermet
Mottaker:
Ortopedisk avdeling SSK
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 13/05490-15 NPE-sak 2013/04253 - Ber om røntgenbilder med beskrivelse - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2013/04253 - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Radiologisk avdeling SSK
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
01.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 14/00038-14 NPE-sak 2013/05488 - Viser til vedtak - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2013/05488 - Avskjermet
Mottaker:
Ortopedisk avdeling SSA
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02633-33 Pakkeforløp for hode-halskreft - rettelse av tekst - Avskjermet
Sak:
Pakkeforløp for kreft - Avskjermet
Avsender:
Helsedirektoratet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisinsk klinikk
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
013
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 14/04322-11 NPE-sak 2014/02682 - Viser til vedtak - ber om ménvurdering - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2014/02682 - Avskjermet
Mottaker:
Ortopedisk avdeling SSK
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 14/05706-17 NPE-sak 2014/03490 - Viser til vedtak - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2014/03490 - Avskjermet
Mottaker:
Revmatologisk avdeling
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 14/07454-12 NPE-sak 2014/05741 - Viser til vedtak - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2014/05741 - Avskjermet
Mottaker:
Ortopedisk avdeling SSK
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 14/07584-12 NPE-sak 2014/05817 - Viser til vedtak - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2014/05817 - Avskjermet
Mottaker:
Ortopedisk avdeling SSK
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/07673-15 Fylkesmannen i Vest-Agder - Avgjørelse i tilsynssak - Avskjermet
Sak:
Fylkesmannen i Vest-Agder - Ber om opplysninger i mulig tilsynssak - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Fagavdeling
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/07923-3 Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Sak:
Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Barneverntjenesten Kristiansand kommune
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Solvang
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/08810-2 Tilbakemelding på kontaktperson - Opprettelse av nasjonalt kvalitetsregister NOFAR (Norsk Fot- og ankelregister) - Avskjermet
Sak:
Opprettelse av nasjonalt kvalitetsregister - NOFAR (Norsk Fot- og ankelregister) - Avskjermet
Mottaker:
Seksjon for Fot- og ankelkirurgi
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kirurgisk klinikk
Dok. dato:
03.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
321
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00160-44 Invitasjon til iSi seminaret for leger og sykepleiere,Stavanger 09.04.2015 Avskjermet
Sak:
Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2015 - Avskjermet
Avsender:
AbbVie AS
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kirurgisk klinikk
Dok. dato:
11.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
370
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00218-2 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Radiologisk avdeling SSK
Dok. dato:
09.01.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/00343-7 NPE-sak 2015/00174 - Ytterligere journaldokumentasjon - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/00174 - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
01.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00473-2 Tilbakemelding - Papirkopi av elektroniske meldinger - Avskjermet
Sak:
Henvendelse fra Trekanten Legesenter om utsendelser fra SSHF på papir - Avskjermet
Mottaker:
Trekanten legesenter
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
IKT-avdeling
Dok. dato:
21.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
305
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00473-8 Svar på henvendelse - papirkopi elektroniske meldinger - Avskjermet
Sak:
Henvendelse fra Trekanten Legesenter om utsendelser fra SSHF på papir - Avskjermet
Mottaker:
Trekanten legesenter
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
IKT-avdeling
Dok. dato:
04.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
305
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01056-1 Forespørsel - Elektronisk meldingsutveksling SSHF - Krager Øre-Nese-Hals Avskjermet
Sak:
Elektronisk meldingsutveksling SSHF - Kragerø Øre-Nese-Hals - Avskjermet
Avsender:
Kragerø Øre Nese Hals
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
IKT-avdeling
Dok. dato:
06.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
045
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01056-2 Svar på forespørsel - Elektronisk meldingsutveksling SSHF - Krager Øre-Nese-Hals Avskjermet
Sak:
Elektronisk meldingsutveksling SSHF - Kragerø Øre-Nese-Hals - Avskjermet
Mottaker:
Kragerø Øre Nese Hals
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
IKT-avdeling
Dok. dato:
17.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
045
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01282-3 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Pasient- og brukerombudet Aust-Agder
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
01.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-2 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Malin Dukefoss
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
18.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-3 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Annette Sebdal
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
19.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-4 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Gry Anette Stoa
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
19.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-5 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Torunn Helen Eidså
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
19.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-6 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
18.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-7 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
19.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-8 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
19.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-9 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
19.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-10 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Nina Berg
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
19.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-11 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
19.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-12 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Kjell Arnfinn Oland
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
19.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-13 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
19.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-14 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Ambra Fani
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
20.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-15 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
20.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-16 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Kjersti Grødem Aabel
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
24.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-17 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
24.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-18 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Gisle Anderssen
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
26.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-19 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
26.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-20 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Susanne Madelene Larsen
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
03.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-21 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
03.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-22 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
ann-karin gulaker
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
06.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-23 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
06.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-24 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Jumaa Alkaraki
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
07.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-25 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
07.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-26 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
arnstein lona
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
13.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-27 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
13.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-28 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Egil Reiråskag
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
13.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-29 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
13.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-30 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Martita Lien
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-31 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-32 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Lise Gundell Kristensen
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-33 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-34 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Vidar Henrik Torneby
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-35 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-36 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Anne Kristin Myhrene
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-37 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-38 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Miriam Hjeldsbakken Engevold
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-39 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-40 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
May Christine Arntzen
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-41 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-42 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Ida Bentestuen
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-43 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-44 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Merete Almås
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-45 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-46 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Gerd Magnhild Løyning Lunden
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-47 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-48 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Are Homme
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
29.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-49 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
29.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-50 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Camilla Brauti Annaniassen
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-51 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-52 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Beathe Hansen
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-53 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-54 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Peggy Selvaag Ulvnes
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-55 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01437-56 Søknad og CV - Rådgiver - st. ref. (2502508172) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Avsender:
Marit Adriansen
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01437-57 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Rådgiver Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - st. ref. 2502508172 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ansettelser import
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01963-1 Forespørsel - Elektronisk Meldingsutveksling SSHF - Lindesnesregionens
Medisinsk Senter - Avskjermet
Sak:
Elektronisk Meldingsutveksling SSHF- Lindesnesregionens Medisinsk Senter - Avskjermet
Avsender:
Rune Myrmell
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
IKT-avdeling
Dok. dato:
04.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
045
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02418-2 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2553277428) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Avsender:
Marita Henningsdatter Jakobsen
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02418-3 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2553277428) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Avsender:
Ingrid Haugen Norheim
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02418-4 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2553277428) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Avsender:
Anne Gro Dyrstad
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02418-5 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2553277428) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Avsender:
Marit Kristine Varen Storeng
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
18.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02418-6 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2553277428) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Avsender:
emelie spirberg
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
18.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02418-7 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st.
ref. 2553277428 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02418-8 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st.
ref. 2553277428 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02418-9 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st.
ref. 2553277428 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
17.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02418-10 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st.
ref. 2553277428 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
18.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02418-11 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st.
ref. 2553277428 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
18.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02418-12 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2553277428) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Avsender:
Rune André Sørtveit Frustøl
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
18.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02418-13 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st.
ref. 2553277428 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
18.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02418-14 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2553277428) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Avsender:
Tiril Kristiansen
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
18.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02418-15 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st.
ref. 2553277428 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
18.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02418-16 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2553277428) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Avsender:
Maiken Wold
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
19.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02418-17 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st.
ref. 2553277428 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
19.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02418-18 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2553277428) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Avsender:
Jeanette Baumann
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
19.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02418-19 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st.
ref. 2553277428 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
19.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02418-20 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2553277428) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Avsender:
Cathrine Moy
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
19.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02418-21 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st.
ref. 2553277428 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
19.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02418-22 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2553277428) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Avsender:
Solvor Plathe
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
19.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02418-23 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st.
ref. 2553277428 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
19.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02418-24 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2553277428) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Avsender:
Helene Eidstø
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02418-25 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st.
ref. 2553277428 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02418-26 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2553277428) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Avsender:
Fredrik Jensen
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
22.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02418-27 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st.
ref. 2553277428 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
22.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02418-28 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2553277428) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Avsender:
Ivana Dimitrijevic
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
22.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02418-29 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st.
ref. 2553277428 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
22.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02418-30 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2553277428) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Avsender:
Fredrikke Coward
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
22.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02418-31 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st.
ref. 2553277428 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
22.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02418-32 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2553277428) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Avsender:
Katrina Varga
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02418-33 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st.
ref. 2553277428 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02418-34 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2553277428) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Avsender:
Marthe Skov-Skov
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02418-35 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st.
ref. 2553277428 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02418-36 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2553277428) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Avsender:
Malene Maberg Olsen
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02418-37 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st.
ref. 2553277428 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02418-38 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2553277428) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Avsender:
Trine Eriksen
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02418-39 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st.
ref. 2553277428 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02418-40 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2553277428) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Avsender:
Evelyn Keogh
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02418-41 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st.
ref. 2553277428 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02418-42 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2553277428) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Avsender:
Ingrid Skulstad Aarstad
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
28.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02418-43 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st.
ref. 2553277428 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
28.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02418-44 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2553277428) - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Avsender:
Tonje Hellum Foyn
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02418-45 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st.
ref. 2553277428 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Ortopedisk sengepost 3C, Kristiansand - st. ref. 2553277428 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02432-2 Søknad og CV - Lagermedarbeider/portør (intern utlysning) - st. ref. (2553059109)
- Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lagermedarbeider/portør (intern utlysning) Sentralforsyningen i Flekkefjord - st. ref. 2553059109 - Avskjermet
Avsender:
Pål Egil Hovda
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02432-3 Svarbrev, søknad mottatt - Lagermedarbeider/portør (intern utlysning)
Sentralforsyningen i Flekkefjord - st. ref. 2553059109 - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lagermedarbeider/portør (intern utlysning) Sentralforsyningen i Flekkefjord - st. ref. 2553059109 - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02462-2 Pasientklage - Avskjermet
Sak:
Pasientklage - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kvinneklinikken SSK
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/02463-5 NPE-sak 2015/01961 - Journal - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/01961 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSF
Dok. dato:
01.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02622-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
01.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02742-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
NAV Arendal
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
01.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/02782-2 Signert skjema fra avdeling - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Strømme
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02821-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
01.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02828-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
01.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/02845-2 NPE-sak 2015/02107 - Ber om røntgenbilder med beskrivelse - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/02107 - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Radiologisk avdeling SSK
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
01.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/02847-2 NPE-sak 2014/06014 - Viser til skademelding, Ber om uttalelse - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2014/06014 - Avskjermet
Mottaker:
Avdeling for barn og unges psykiske helse
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/02849-2 NPE-sak 2015/02287 - Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder
med beskrivelse - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/02287 - Avskjermet
Mottaker:
Gyn/obst. avdeling SSA
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/02851-2 NPE-sak 2015/02168 - Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder
med beskrivelse - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/02168 - Avskjermet
Mottaker:
Ortopedisk avdeling SSK
Radiologisk avdeling SSK
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/02907-2 NPE-sak 2015/02328 - Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgenbilder
med beskrivelse - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/02328 - Avskjermet
Mottaker:
Ortopedisk avdeling SSA
Radiologisk avdeling SSA
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
01.04.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02926-1 Ros fra pasient - Avskjermet
Sak:
Ros fra pasient - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk klinikk
Dok. dato:
21.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
469
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02927-1 Forespørsel om praksisplass - Kirurgisk avdeling/medisinstudent - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om praksisplass - Kirurgisk avdeling/medisinstudent - Avskjermet
Avsender:
Katharina Körbl
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kirurgisk klinikk
Dok. dato:
28.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
275
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02928-1 Helsetilsynet - varsel om alvorlig hendelse - ordinær varselhåndtering og ingen
videre tilsynsmessig oppfølging - Avskjermet
Sak:
Helsetilsynet - varsel om alvorlig hendelse - ordinær varselhåndtering - Avskjermet
Avsender:
Statens helsetilsyn
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kvinneklinikken SSK
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02929-1 Strategiplan SSHF - layout - Avskjermet
Sak:
Strategiplan SSHF 2015 - 2017 - planlegging - Avskjermet
Mottaker:
Media AS
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fagavdeling
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
022
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02930-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal og kopi av fakturaer - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal og kopi av fakturaer - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ortopedisk avdeling SSA
Dok. dato:
19.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02930-2 Forespørsel om kopi av pasientjournal og kopi av fakturaer - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal og kopi av fakturaer - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Regnskapsseksjon SSHF
Dok. dato:
19.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02931-1 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Avskjermet
Sak:
Arbeidspraksis SSA - tiltak i regi av NAV - Avskjermet
Avsender:
NAV Froland
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
ARA avgiftningsenheten Arendal
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
275
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02932-1 Spørreundersøkelse - På hvilken måte kan Helsedirektoratet legge til rette for
opplæring i medisinsk koding? - Avskjermet
Sak:
Medisinsk koding - opplæring - Avskjermet
Avsender:
Helsedirektoratet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fagavdeling
Dok. dato:
27.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
001
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02932-2 Purring - Spørreundersøkelse - På hvilken måte kan Helsedirektoratet legge til
rette for opplæring i medisinsk koding? - Avskjermet
Sak:
Medisinsk koding - opplæring - Avskjermet
Avsender:
Helsedirektoratet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fagavdeling
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
001
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/02933-1 Utskrivningsklare pasienter - klage på fakturagrunnlag - Kristiansand kommune februar 2015 - Avskjermet
Sak:
Utskrivningsklare pasienter - klage på fakturagrunnlag - Kristiansand kommune - februar 2015 - Avskjermet
Mottaker:
Medisinsk klinikk
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Regnskapsseksjon SSHF
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
152
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02934-1 Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Sak:
Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Endringspatruljen AS
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HABU
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02935-1 Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Sak:
Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Endringspatruljen AS
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Aust-Agder
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02936-1 Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Sak:
Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Barneverntjenesten Kristiansand kommune
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for barn og unges psykiske helse
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02937-1 Helsefaglige kodeverk - rutiner for oppdatering og informasjon om årlige
endringer - Avskjermet
Sak:
Helsefaglige kodeverk - Avskjermet
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fagavdeling
Dok. dato:
17.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
000
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02938-1 Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Sak:
Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Barneverntjenesten Gjøvik kommune
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Barne- og ungdomsavdelingen
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02938-2 Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Sak:
Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Barneverntjenesten Gjøvik kommune
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling SSK
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02939-1 Forespørsel om ytterligere utredning - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om ytterligere utredning - Avskjermet
Avsender:
Advokatfirmaet Furuholmen
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for barn og unges psykiske helse
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
421
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02940-1 Varsel om inndragning av kjennemerker - PP 54903 - Avskjermet
Sak:
Varsel om inndragning av kjennemerker - Avskjermet
Avsender:
Statens vegvesen
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forsyning SSK
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
057
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02941-1 Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Sak:
Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Barnevern Sør
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for voksenhabilitering
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
01.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
01.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02942-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk avdeling SSK
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02943-1 Klage på faktura - Avskjermet
Sak:
Klage på faktura - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Regnskapsseksjon SSHF
Dok. dato:
18.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
434
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02944-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk sykehusavdeling
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02944-2 Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Aust-Agder
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02945-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Signo Døvblindesenter
Journaldato:
01.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423

Similar documents