Symptomer hos kols pasienter — viktige prinsipper for behandling

Comments

Transcription

Symptomer hos kols pasienter — viktige prinsipper for behandling
Verdi gjennom nyskapning
Invitasjon til møte
Symptomer hos kols pasienter
— viktige prinsipper for
behandling
Tid:
Onsdag 18.11.15, kl. 18:00
Sted:
Best Western Fagerborg Hotel
Storgata 37-39
Lillestrøm
LILLESTRØM
Verdi gjennom nyskapning
Kjære behandler,
Boehringer Ingelheim Norway KS har gleden av å invitere deg og din sykepleier eller legesekretær til møte.
Dette er et møte som arrangeres for å øke kunnskap og bevissthet om obstruktive lungesykdommer i
allmennpraksis. Det vil fokuseres på praktisk opplæring i kols og spirometri. Dette vil være til god hjelp
for å øke teamsamarbeid på det enkelte legekontor. Det vil være et eget tilpasset program for sykepleiere/
legesekretærer. Boehringer Ingelheim har inngått et samarbeid med Lunger i Praksis om innleie av
foredragsholdere.
Hold av datoen og ta med deg din sykepleier eller legesekretær.
Vennlig hilsen,
Boehringer Ingelheim Norway KS
Tanja Nordang
Distriktssjef
Boehringer Ingelheim Norway KS
Sverre Sølversen
Produktspesialist
Boehringer Ingelheim Norway KS
Lunger i Praksis
Lunger i Praksis er en interesseorganiasjon for allmennleger med interesse i lungesykdommer.
Vi arrangerer kurs som er faglig uavhengige av legemiddelindustrien.
Målene med kursene er:
- Øke kunnskap og bevissthet om obstruktive
lungesykdommer i allmennpraksis.
- Gjennom interaktive foredrag og workshops å
belyse diagnose, behandling og oppfølging av
kroniske lungesykdommer i en travel hverdag.
- Innføring i røykeavvenning samt økt
kunnskap og trygghet i bruk av spirometri.
Kristian Jong Høines
Lunger i Praksis/
Tananger legesenter
Svein Høegh Henrichsen
Lunger i Praksis/
Langbølgen legesenter
Foredragsholdere er alle allmennleger som har lang
erfaring fra praksis og god kunnskap i faget. Innholdet
blir basert på de nyeste retningslinjer for behandling i de
nordiske land. Kursene er for hele kontoret da vi erfaringsmessig ser at spirometri gjøres av legesekretærer. Vi
mener også at andre enn legen kan få ansvar for kontroll
av devicebruk og noe oppfølging ved røykeslutt. Dette
vil støtte legekontoret som et team ved behandlingen
av kroniske sykdommer.
Program
Møteledere:
Beraki Ghezai og Anne Berit Lensebråten
18:00
Velkommen
18:10
Symptomer hos kols pasienter
- viktige prinsipper for behandling
18:30
Spirometri workshop
- praktisk - kasuistikker - diskusjon
19:0020.30
Eget tilpasset program for sykepleiere og legesekretærer
Hva måler vi ved spirometri?
- praktisk spiometri
19:00
Årskontroll av kols-pasienter.
Hvordan få det til i en travel praksis
19:30
Spirometri workshop
- praktisk diskusjon rundt kasuistikker
20:00
Boehringer Ingelheim
- medisiner for lungesykdommer
20:30
Samlet avslutning og middag
Det vil være mulig å ha med en sykepleier/legesekretær per deltagende lege.
Verdi gjennom nyskapning
Påmelding:
For påmelding: t2c.no/lungeakademiet
Svarfrist:
11.11.15
Vi gjør oppmerksom på at leger og annen helsepersonell som
er ansatt ved sykehus eller i annen virksomhet, skal innhente
arbeidsgivers samtykke for å være deltaker eller bidragsyter på
arrangementer arrangert av industrien (Ref. samarbeidsavtalen
mellom DnLF og LMI pk. 2.2).
Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om
samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått
med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening,
Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For
deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren
har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av
god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger
Adressekilde: Cegedim Tlf. 66804001 – www.docnet.com
Ved spørsmål er du velkommen til å kontakte oss:
Epost: [email protected]
Tlf.: 66 76 13 00
om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell.
For mer informasjon se www.lmi.no/standardinformasjon.
Boehringer Ingelheim registrerer og lagrer personopplysninger
om deg i tilknytning til konsulentbesøk, deltakelse på faglige
arrangementer og annen informasjon som er relevant for deg
som lege. Du kan be om informasjon om de opplysninger
som finnes registrert om deg. Ønsker du å reservere deg mot
registrering, kan du når som helst gi beskjed til Boehringer
Ingelheim. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at
firmaet kommuniserer med deg på e-post i tilknytning til
arrangementer.
SPI20150825
Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405, 1373 Asker
Tlf: 66 76 13 00
spiriva.no

Similar documents