Organisasjonskart

Comments

Transcription

Organisasjonskart
Stab
Leder Sikkerhet og
beredskap
Politisk rådgiver
Personlig rådgiver
Internrevisor
Generalsekretær
Stabssjef
Marked
Kommunikasjon
HR/IT
Økonomi
Humanitær
nedrustning
Førstehjelp og
redningstj.
Program Utland
Demokrati og
kampanje
Flyktning og
integrering
Stab
Leder Sikkerhet og
beredskap
Politisk rådgiver
Personlig rådgiver
Internrevisor
Generalsekretær
Liv Tørres
Stabssjef
Vakant
Marked
Hanne Lin
Prestegård
Kommunikasjon
Håkon Ødegaard
HR/IT
Hans Eric Haug
Økonomi
Tom Madsen
Humanitær
nedrustning
Steinar Essen
Førstehjelp og
redningstj.
Jon Halvorsen
Program Utland
Kathrine Raadim
Demokrati og
kampanje
Kristian Fjellanger
Flyktning og
integrering
Tom Hjertholm
(Konstituert leder)
Staff
Director of Security and
Crisis management
Political advisor
Personal advisor to SG
Internal Auditor
Secretary General
Chief of Staff
Marketing
Communication
HR/IT
Finance
Humanitarian
Disarmament
Rescue Service and
First Aid
International
Program
Democracy and
Campaigns
Refugees and
Integration