Ny søknadsweb, status og gjennomgang av funksjonalitet

Comments

Transcription

Ny søknadsweb, status og gjennomgang av funksjonalitet
Søknadsweb 2 på to minutter
Gjennomføring av opptak • For søkere med norsk fnr
til alle typer studier
Opptak tilrettelagt for
utenlandske søkere
Utveksling - Inn
Utveksling - Ut
• Ulike opptak åpent for
ulike grupper
• Silingsprosess
• Via Nominasjonsprosess i
egen applikasjon
For egne studenter
Nyskrevet - teknisk sett
• JBOSS EAP6
Nytt design
• FUN er implementert: design og brukeropplevelse
Noen nye funksjoner
• Søker kan avgi aksept for resultatutveksling
• Mulighet for å filtrere vekk alternativer for utveksling-Ut, på
bakgrunn av hvilken studierett student har
• Gruppering
og sortering av søknadsalternativer (utvekslingsland
eller internt fakultet/avdeling)
• (snart) Mulig med pålogging via Id-porten: f.eks. Bank-id
• Mulighet for direkte lenker
• til ønsket opptakstype
• til ferdig utfylt søknadsalternativ
https://w3utv-jb01.uio.no/soknadsweb/soknad.jsf?inst=fsutv&opptak=UTUT:2015:HØST&osp=10100011:5601
• Lenke direkte til ønsket innloggingsflipp . Legg til f.eks
«&loginModule=utl» i slutten av lenke for utenlandske søkere
• Innlogging som saksbehandler
• Opplastede dokumenter blir merket med hvilket opptak de
kommer fra (de blir knyttet til søknaden(e) )
• Dokumenter som lastes opp av Nominator, skal bli synlig for
søker i Søknadsweb
• Dokumentarkivet vil fortsatt være synlig selv om søker kun har
søknader til studier der dokumentopplasting er avskrudd.
Slike søkere får ikke lastet opp nye dokumenter, men
eksisterende vises fram
• Søkere med aktivt vedtak i RUST får varseltekst
Forbedring av funksjoner
• Bedre løsning for trekk av søknad - Får trukket-status isteden for
sletting FS + Søker kan ikke selv trekke søknad eller alternativ etter at tilbud er gitt
• Kvitteringsmail ved opplasting av dokumenter
• Forbedret studieprogramvalg
• Bedre feilmelding ved gjenbruk av epostadresse – både ved
nyoppretting (norsk + utenlandske) og ved endring i eksisterende profil
• Tidlig søknadsfrist fremvises
• Institusjonen kan (må) selv angi lovlige filtyper for opplasting
• Søker kan angi hvilket land og tidspunkt en evt. utenlandsk
utdanning er fra
• Sjekk for at utenlandske søkere ikke skal behøve å gå
igjennom silingsprosess før de får en evt. melding om at det
ikke finnes noen åpne opptak
• Søknad forsvinner ikke fra Søknadsweb dersom alle søkte
alternativ blir innstilt. Søker får nå lagt til nye alternativ som
erstatning
• Evt. ønske om å skjule søknader fra en opptakstype kan
gjøres via
Innføring
• Erstatter gammel versjon på jboss-test (standard demo/testmiljø) nå
• Pilotering i produksjon for våropptaket. Meld inn ønske om å
være pilot! (dvs. svar på forespørsel vi sender ut om litt)

Similar documents