Traumebevisst omsorg - Workshop (PowerPoint)

Comments

Transcription

Traumebevisst omsorg - Workshop (PowerPoint)
Omsorgspartner, 29.01.2015
Inger Lise Andersen og Wibeke Hansteensen
Plan for dagen
• Presentasjon.
• Workshop i kompetansehevingsprogrammet,
• Dersom behov:
• Kort repetisjon om
traumeforståelse og traumebevisst
omsorg.
• Øvelser.
Kunnskap alene er ikke nok
• Implementering av vedvarende handlingskompetanse:
• Meta-analyse (implementation of skills, Joyce and Showers,
2002):
Sentrale spørsmål
• Hvilken ny kunnskap har dere fått?
• Hvilken del av denne har du bitt spesielt merke i?
• Har noe av dette fått innvirkning på ditt daglige arbeid?
• Tenker du at noen elementer/hele traumeforståelsen
skulle ført til større grad av endring?
• Hva skal til for å oppnå dette?
Den tre-delte hjernen.
“Følelseshjernen”
. Det limbiske
system
“Den
tenkende/reflekterende hjerne”
Prefrontal cortex
Følelsene
lagres her,
og kommer
til uttrykk
når den
aktiveres
Bruker ord,
kan tenke og
planlegge
“Reptilhjernen”
Hjernestammen og det
autonome nervesystem
Snakker gjennom
kroppen og impulser
Hva skjer når vi opplever fare / blir trigget?
“Den
tenkende
hjernen” slås
av, for å
sikre
instinktiv
handling
Trussel
“Reptilhjernen og følelseshjernen”
reagerer med alarm (Amygdala), og
gir beskjed til den tenkende
hjernen(Prefrontal cortex) om å slå
seg av.
TRIGGERE
• De assosiasjonene som utløser forsvarsreaksjoner eller
forsvarsskjema, både ytre sanseinntrykk og indre tanker
eller følelser, kaller vi TRIGGERE
• Rekkefølgen kan beskrives slik:
• TRIGGER – ALARM - SYMPTOM (atferd)
Window of tolerance
Følelsesmessig reaktiv og impulsiv.
Vansker med å sove, mareritt.
Hyperaktiv, rastløs og eksplosiv aggresiv atferd.
Hyperaktivering
“Window of Tolerance”*
Optimal Aktiveringssone
Hypoaktivering
Ogden and Minton (2000)
*Siegel, D. (1999)
Følelsesløs, nummen, utkoplet, tilbaketrukket,
avslått. Ute av stand til å gjøre en innsats. Kan
framstå som om han/hun ikke bryr seg, eller
hoverende/ uinteressert
Traumebevisst omsorg - tre pillarer:
Følelsesregulering
Relasjoner
Trygghet
Kids Have To Think That You Care
Before
They Care What You Think
Kids do well if they can
• Kids do well if they will?
• Kids do well if they can!
• Fortolkning av ungdommenes atferd er avgjørende for
hvordan vi møter dem!
• http://www.youtube.com/watch?v=jvzQQDfAL-Q
Øvelse - fryd
Kaptein
Forståelse,Fornuft
refleksjon, kontroll
Relasjon, tillit,
godhet, nærvær,
følelsesbevissthet
Maskinist
Følelser
Fyrbøter
Sanser/akt
Rytme, balanse,
respirasjon,
kroppsbevissthet,
koordinasjon
Øvelse: Den tredelte hjerne
• 4 grupper:
• Halve gruppen: Hvordan fungerer hjernen normalt
sett?
• Halve gruppen hvordan fungerer hjernen under stress
hos komplekst traumatiserte?
• Gr. 1: Forklare til gutt 16 år. Plassert på §4.24, aggressiv
atferd/rus
• Gr. 2. Introvert jente som selvskader og er til dels
sengeliggende.
• Gr. 3: Til foreldre / fosterforeldre
• Gr. 4: Til lærer / assistent / rektor
Øvelse: Toleransevinduet
• Samme grupper.
• Halve gruppen:
• Hvordan beskrive toleransevinduet? (fight, flight,
freeze)
• Halve gruppen:
• Hvordan jobbe med ungdom for å utvide
toleransevinduet? (trekk inn pilarene i TBO)
Hva ser vi? Hva tenker vi? Og hva spør vi
etter?
• 2 komplekst traumatiserte jenter.
• Begge har biologiske foreldre som ruser seg
• Begge har foreldre med til dels alvorlige psykiske lidelser
Stine 22 år
• Stine har vært under omsorg fra hun var 2 år.
• Samme fosterhjem.
• De mest alvorlige traumatiske opplevelsene skjedde før
6 års alder. Rolig etter det.
• Fosterhjem inkluderende ift mor, godt samarbeid.
• Gode fosterforeldre, stabile og stødige.
• Inkludert i fosterfamilien.
• Høyskolestudent (master), A kandidat,
• Langvarige gode vennerelasjoner.
• Samme gode kjæreste i 5 år.
Tonje, 20 år
• Tonje, under omsorg fra 11 år.
• 10 ulike plasseringer etter det.
• De mest alvorlige traumatiske opplevelsene skjedde
etter 8 års alder.
• Siste f.hjem fra hun var 16,5 år.
• Inkludert i fosterfam. Godt samarbeid med mor.
• Påbegynt vdg skole 2 ganger, begge avsluttet første uka.
• Noen langvarige vennerelasjoner.
• Kjæresten har rusproblemer