Innføring FKOK DAK manualen - Felles kravspesifikasjon for Oslo

Comments

Transcription

Innføring FKOK DAK manualen - Felles kravspesifikasjon for Oslo
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Felles kravspesifikasjon for
Oslo kommune 2012
DAK manualen
Trond Lode Svendsen
Prosjektleder
Undervisningsbygg Oslo KF
www.fkok.no
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Felles kravspesifikasjon Oslo kommune 2012
2
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Agenda
•
•
•
•
•
•
3
Hensikt
Bruk av DAK-manualen
Innhold DAK manualen
Maler, templates, vedlegg
Nettside
Oppsummering
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Hensikt
• Stille krav til utforming av tegninger for Oslo kommune
for å:
– Sikre enhetlig utseende på tegningene
– Sikre at tegningene er utformet riktig med hensyn til videre
bearbeidelse i interne systemer i Boligbygg, Omsorgsbygg og
Undervisningsbygg.
• Eksempel: Undervisningsbygg benytter tegninger som grunnlag
for beregning av arealer
– Sikre enklere kontroll av tegninger (FDV)
– Grønn profil
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Bruk av DAK-manualen
• Foreløpig kun Undervisningsbygg
• FKOK DAK-manual skal benyttes for alle tegninger
som skal leveres til Undervisningsbygg
• Manualen gjelder for alle leverandører av tegninger til
Undervisningsbygg
• Eventuelle avvik fra kravene i manualen skal avklares
med oppdragsgiver
5
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Oppbygning
• DAK-manualen er delt i to hoveddeler:
– Generisk del
• Beskriver generelle prinsipper for tegninger i Oslo kommune så
langt det lar seg gjøre.
– Foretaksspesifikk del
• Beskriver krav som er spesifikke for det enkelte foretak.
Forskjellene mellom foretakene kan for eksempel skyldes ulike
krav som følge av at foretakene benytter ulike systemer for tegning.
(FDVU-system, Dokumenthåndteringssystem etc.)
6
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Innhold DAK manualen
• Tegnetekniske krav
– Generelle krav til blant annet snitt og fasader, målsetting,
skravering osv.
– Beskrivelse av lagdeling
– Symbolbiblioteker
• Brannsymbolbibliotek tilgjengelig på fkok.no
– Branntegninger inkludert orientering- og rømningsplaner
• Krav fra BRE
• Krav til layout
–
–
–
–
7
Tittelfelter(Oversikt tittelfelter)
Tegnforklaringer
Formater
Tekst
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Innhold DAK manualen
• Overlevering
– Mappestruktur
• Tilgjengelig på fkok.no
– Tegningsliste
• Tilgjengelig på fkok.no
• Virksomhetsspesifikke krav
–
–
–
–
Tegningsnummer (Oversikt tittelfelter)
Arealangivelser
Romnummerering
Arealliste
• Tilgjengelig på fkok.no
– Bruk av Xref
– Romfunksjoner
8
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Maler – templates – vedlegg
http://www.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/maler_og_skjemaer/
• Maler og hjelpemidler til DAK manualen:
–
–
–
–
–
–
–
Templates/maler
Tittelfelter
Plottestiler
Mappestruktur
Tegningsliste
Arealskjema
Brannsymbolbibliotek
• Finnes i sin helhet på nettsiden www.fkok.no
9
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
10
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Oppsummering - spørsmål
•
•
•
•
•
•
•
•
Velkommen
Agenda
Hensikt
Bruk av DAK-manualen
Innhold DAK manualen
Maler, templates, vedlegg
Nettside
Oppsummering
www.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no
www.fkok.no
11
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Spørsmål?
12

Similar documents