PowerPoint-presentasjon

Comments

Transcription

PowerPoint-presentasjon
Lekseplan for 5.trinn uke 2
Mandag 5. januar – fredag 9. januar
Tenn lys!
Et lys skal brenne for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.
UKENS MENY
Økt/dag
Mandag
1.økt
08.30-10.00
Tirsdag
Pals
Onsdag
Matte
Matte
Norsk
Norsk
2.økt
10.40-12.10
K&H
K&H
K&H
K&H
Fredag
Engelsk
Engelsk
Samfunn
Samfunn
RLE
Matte
Fysisk
fostring
Torsdag
Gym
Gym
Engelsk
Engelsk
Engelsk
Engelsk
Gym
LIKT
Stasjoner
Musikk
Matte
Norsk
Norsk
Norsk
Norsk
Gym
Norsk
Stasjoner
Matte
Musikk
Musikk
Matte
Samfunn
Matte
Musikk
3.økt
12.30-14.00
Tur
Naturfag
Tur
Naturfag
Naturfag
LIKT
Gym
Norsk
Norsk
Norsk
Gym
Mål for perioden:
Norsk:
• Jeg kan lese skjønnlitteratur.
• Jeg kan snakke om det jeg har lest.
• Jeg kan skrive om det jeg har lest.
Matte:
• Jeg kan addere og subtrahere desimaltall. Vertikalt og horisontalt.
Engelsk:
•
•
Jeg kan lese og oversette leseleksen.
Jeg kan glosene muntlig og skriftlig.
RLE:
• Jeg kjenner til religionene buddhismen.
Naturfag:
• Jeg kan beskrive hvordan fly og fugler kan holde seg oppe i lufta.
Samfunnsfag:
•
•
•
•
Jeg kjenner til livet i Romerriket.
Jeg kan noen romertall
Jeg kjenner til byen Pompeii
Det blir prøve i Romerriket fredag 17. januar.
HJEMMEARBEID:
Tirsdag:
 Matte: Multi oppgavebok. Oppg.nr. 3.52, regn ut
horisontalt. Slik jeg viste på skolen.
 Engelsk: Skriv glosene i lekseboka din.
 Engelsk: Read and translate «The Three Billy Goats
Gruff».
 UKELEKSE: Jeg har med blyant, visk og linjal på
skolen hver dag.
Onsdag:
 Matte: Multi oppgavebok. Oppg.nr. 3.48 og 3.49.
 Lesebok: Les «Help! Ranere!» side 80 og 81.
 Lekseboka: Svar på spørsmålene. 1. Hva skal de
kjøpe på Rimi? 2. Hva tror du Sebbe og Johanna
tenker når ranerne kommer stormene inn? 3. Hva
roper ranerne?
 A-klassen husk gymtøy.
Torsdag:
 Matte: Multi oppgavebok. Oppg.nr. 3.55 og 3.56.
 Lesebok: Les «Hjelp! Ranere!» side 82 og 83.
 Lekseboka: Svar på spørsmålene i lekseboka: 4.
Hvorfor tenker Sebbe på Spiderman og Batman?
5. Hvordan reagere Johanna når ranerne er
forsvunnet? 6. Hvordan ser politimannen ut?
Fredag





Entall
Lesebok: Les «Hjelp! Ranere» side 84 og 85.
Arbeidsbok: Gjør side 28 og 29.
Engelsk: Øv på de engelske ordbankordene.
Engelsk: Øv til gloseprøven.
B-klassen husk gymtøy.
I have - jeg har
You have - du har
He has - han har
She has - hun har
It has - det/den har
Flertall we have – vi har
you have – dere har
they have – de har
Til foreldre og foresatte.
Godt nytt år til dere alle. Håper alle har hatt ei fin jule- og nyttårshelg.
Det blir samfunnsfag prøve fredag 17. januar. Elevene vil få med seg et målark denne
uken.
Mange elever glemmer lekser, bøker, penal eller gymklær. Vi kommer nå til å sende
brev med hjem når elevene har glemt dette 5 ganger. I 5. klasse bør elevene selv ta
ansvar for å ha tingene med seg på skolen.
Refleks: Husk refleksvesten om morgenene når du går/sykler/ busser til skolen.
Fysisk fostring: Mandag = gymsal
tirsdag = tur ute
Ta kontakt med oss om det skulle være noe! Det er lettest å nå oss på Vigilo.
Vårt kontor: 52 84 68 55 (Vi har kontaktlærertid tirsdag 14.15-15.00)
[email protected] [email protected]
Hilsen Gro Anita, Lise-Lotte, May Lise og Reidun
PALS uke 2:
Gloser
Bursdagsbarn:
to be – å være
Magne V, 11 år 5. januar
to live – å bo
to wear – å ha på seg
Gratulere med dagen.
to play – å leke
to think – å tenke
Ordenselever:
Tobias og
Torbjørn