Oppgavetekst K&H

Comments

Transcription

Oppgavetekst K&H
Gautesete SKOLE
Kunst
og
skoleåret
Håndverk
2014-2015
8-Trinn
DALI
KUNST
Mål
Læreplan i kunst og håndverk: KV1-01
KUNST
-Diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har
fremstilt mennesker gjennom tidene, og bruke
dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid.
Underordnede mål for timene:
•Få erfaring av å finne sitt eget språk og innhold i
eget kunstnerisk arbeid.
•Lære litt om collage og hvordan å bruke
bildemateriell til kunstnerisk produksjon.
•Forstørre med rutenett.
•Lære Kunsthistorie.
Kjennetegn på
måloppnåelse:
•Lage collage av et portrett.
•Tenke annerledes slik at du kommer på
en original løsning.
•Utvikle gode tekniske ferdigheter med
så små biter som mulig som forsterker
motivet.
•Lage bildet med god form og fargebruk.
•Gjøre Collagen ferdig.
•Levere i tide.
Vurderingskriterier for Collage kunst:
Ja
Navn:
Klasse:
Karakter:
Er oppgavene levert til riktig tid?
Er egenvurdering levert?
Høy
Middels
Kompetansenivå
Collage på en
Bruker Collage på
Kunstnerisk uttrykk Bruker
avansert kunstnerisk måte. kreativ og interessant
Tekniske ferdigheter
Motivvalg
Formspråk
Fargebruk
Selvstendighet
Egenvurdering
Nei Ikke levert
Meget gode ferdigheter
med godt håndverk. Bildet
er nøyaktig med små biter.
Spennende detaljrikt
motiv med spennende
elementer fra tegneserie
portrett.
Avansert form.
Kontrollert kontrastrik
fargebruk.
Tar imot veiledning og
gjør deg nytte av den.
Grunnleggende
Bruker Collage teknikk.
måte.
Flere gode ferdigheter.
Bildene viser ide og er
nøyaktig gjort.
Godt motivvalg med
elementer fra
tegneserie portrett.
Har ferdigheter.
Har ideer.
Hastverk arbeid.
Har et motiv.
God form.
Har form.
God fargebruk.
Har fargebruk.
Lettvinte løsninger.
Trenger mye hjelp.
Trenger litt hjelp, men,
arbeider godt.
Reflektert og god
Godt begrunnet, men
vurdering av kvaliteten
mangler litt refleksjon.
på eget arbeid og produkt.
Mangler refleksjon/
begrunnelser på eget
arbeid.