Medijski program - Ministrstvo za zunanje zadeve

Comments

Transcription

Medijski program - Ministrstvo za zunanje zadeve
MEDIJSKI PROGRAM
#eusalp
KONGRESNI CENTER BRDO
Zadnja sprememba: 12. januar 2016
NEDELJA, 24. januar 2016
11.30
Odhod avtobusa iz Ljubljane (lokacija bo sporočena naknadno)
12.00
Odhod avtobusa iz letališča Jožeta Pučnika Ljubljana
12.30
Odhod avtobusa izpred hotela Brdo
13.30–16.30
Vodeni ogled Nordijskega centra Planica (in kosilo)
17.00–18.30
Vodeni ogled Slovenskega planinskega muzeja, Mojstrana
19.00
Avtobusni prevoz do hotela Brdo
PONEDELJEK, 25. januar 2016
Moderator: Igor Evgen Bergant, novinar
9.00–11.00
Registracija in dobrodošlica
Plenarno zasedanje "Različni v enotnosti Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP)", dvorana Grandis
AN, SI, IT, NE, FR
Gostitelj: Karl Erjavec, podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve Republike Slovenije
11.00–12.30
Govorniki:
• Corina Creţu, evropska komisarka za regionalno politiko
• Violeta Bulc, evropska komisarka za promet
• Alenka Smerkolj, ministrica brez resorja, pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezijo Republike
Slovenije
• Harlem Désir, državni minister za evropske zadeve Francoske republike
• Benedeto Della Vedova, državni sekretar na zunanjem ministrstvu Italijanske republike
• Georges Martin, namestnik državnega sekretarja na ministrstvu za zunanje zadeve Švicarske
konfederacije
• Michael Linhart, generalni sekretar na ministrstvu za Evropo, integracije in zunanje zadeve Republike
Avstrije
• Joachim Bleicker, direktor za odnose z državami EU, čezmejno sodelovanje in regionalno sodelovanje na
ministrstvu za zunanje zadeve Nemčije
• Aurelia Frick, ministrica za zunanje zadeve, izobraževanje in kulturo Lihtenštajna (še ni potrjeno)
Novinarska konferenca, dvorana Grandis
EN, SI, FR, DE, IT
moderator: Marjana Prvinšek Bokal, vodja Službe za odnose z javnostmi, MZZ Slovenija
12:30 – 13:00
Govorniki:
• Karl Erjavec, podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve Republike Slovenije
• Corina Creţu, evropska komisarka za regionalno politiko
• Violeta Bulc, evropska komisarka za promet
12.30–14.30
Družabno kosilo
13.00
13.05–14.30
13.45–14.45
Skupinska fotografija udeležencev generalne skupščine, grad Brdo
Zasedanje generalne skupščine, grad Brdo (in camera/zaprta seja)
(foto/video priložnost pred uradnim začetkom zasedanja)
Voden ogled posestva Brdo (registracija na kraju samem)
14.00–14.30
Briefing za novinarje o makroregionalnem pristopu in pričakovanjih glede Strategije EU za alpsko regijo,
Steklena dvorana 4
AN
• Andrea Mairate, GD REGIO
14.30–15.00
Predvajanje videoposnetkov o evropskem teritorialnem sodelovanju
Panelna razprava: "Alpsko vodstvo", dvorana Grandis
AN, SI, IT, NE, FR
Predsedujoča: Lena Andersson-Pench, direktorica GD REGIO
15.00–16.30
16.30–17.00
Govorniki:
• Beate Merk, državna ministrica za evropske zadeve in regionalne odnose Bavarske
• Roberto Maroni, predsednik deželne vlade Lombardije
• Günther Platter, guverner zvezne dežele Tirolske (še ni potrjeno)
• predsedniki drugih alpskih regij (še ni potrjeno)
• Mercedes Bresso, evropska poslanka
• Herwig van Staa, član Odbora regij
Odmor / priložnost za intervjuje z evropskima komisarkama, soba Evropske komisije (TBC)
Panelna razprava: "Partnerstvo z interesnimi skupinami", dvorana Grandis
AN, SI, IT, NE, FR
Predsedujoča: Charlina Vitcheva, direktorica GD REGIO (še ni potrjeno)
17.00–18.30
18.30–19.30
Govorniki:
•
Zoran Janković, župan mestne občine Ljubljane, zelene prestolnice Evrope 2016
•
Iliana Iotova, evropska poslanka, poročevalka za mnenje "Kohezijska politika v gorskih regijah” (še ni
potrjeno)
•
Stefano Palmieri, Evropski ekonomski in socialni odbor, poročevalec za mnenje "Strategija EU za alpsko
regijo
•
Markus Reiterer, generalni sekretar Alpske konvencije
•
Andreas Pichler, namestnik direktorja Cipra International
•
Georges Elzière, Francoska zveza alpskih in gorskih društev (FFCAM)
•
Uroš Brežan, župan Tolmina, alpskega mesta leta 2016
Sprejem / priložnost za intervjuje z evropskima komisarkama, soba Evropske komisije (TBC)
TOREK, 26. januar 2016
8.30–9.30
Registracija in dobrodošlica
9.30–11.00
Vzporedne panelne razprave - 1. sklop
Dvorana Grandis
1. panelna razprava: Izobraževanje in spodbujanje znanja
1. področje politike: Gospodarska rast in inovativnost
Predsedujoči: Giacomo Mattinó, EK, vodja enote Evropska
mreža in internacionalizacija malih in srednjih podjetij, GD GROW
Govorniki:
• Alberto Ribolla, predsednik združenja Confindustria
Lombardija
• Tomaž Rodič, SPACE.SI
• Anna Giorgi (Lombardija), vodja akcijske skupine 1 –
"Alpski ekosistem: Razvoj, raziskave in tehonolgija".
• Susan Ast (Baden Württemberg) in predstavnica regije
Rhone-Alpes, vodja akcijske skupine 2 – " povečanje
potenciala gospodarskih sektorjev"
• Boglarka Etelka Fenyvesi Kis (Trento) - vodja akcijske
skupine 3 - "izboljšajmo gospodarsko in socialno okolje
ekonomskih subjektov"
• Janko Strel, Zavod za šport RS Planica (Zdrav življenjski
slog)
• Aleš Gnamuš, Joint Research Centre
AN
2. panelna razprava: Pametna omrežja
2. področje politike: Povezljivost in mobilnost
Dvorana Heros
Predsedujoči: Herald Ruijters, EK, vodja enote GD MOVE (še ni
potrjeno)
Govorniki:
• Franc Žepič, EUSDR PAC 1b 'železniški, cestni in zračni
promet', Ministrstvo za infrastrukturo, Republika Slovenija
• Enzo Smrekar, Planica mobility, Smučarska zveza Slovenije
• Robert Henkel, GD CNECT
• Marco Ponti, Univerza v Milanu
• Ewald Moser , EZTS Tyrol - Južna Tirolska – Trentino,
vodja akcijske skupine 4 "večmodalnost in interoperabilnost
tovornega in potniškega prometa".
• Giorgio Consol, Valle d'Aosta, vodja akcijske skupine 5 "Za
e-povezovanje ljudi in spodbujanje dostopa do javnih storitev"
Poročevalec Marco Onida, GD REGIO
Poročevalec Jean Marc Venineaux, GD REGIO
11.00–11.30
Odmor
11.30–13.00
Vzporedne panelne razprave - 2. sklop
AN
Dvorana Heros
Dvorana Grandis
3. panelna razprava: Sodelovanje za zelene priložnosti in
izzive
3. področje politike Okolje in energetika
4. panelna razprava: Upravljanje & pridobljene izkušnje
Predsedujoči: George Kremlis, vodja enote GD ENVIRONMENT
Predsedujoči: Andrea Mairate, vodja enote GD REGIO
Govorniki:
• Katarina Brus Grgas, GD Environment
• Mitja Bricelj, TSG3 "Okolje" EUSAIR, Ministrstvo za okolje,
Republika Slovenija
• Wolfger Mayrhofer, Alpska konvencija/akcijska skupina 6 –
"ohraniti in ovrednotiti naravne vire".
• Tina Trampuš (Zavod RS za varstvo narave) in Michaela
Kunzl (Bavarska), vodja akcijske skupine 7 "ekološka
povezljivost".
• Christian Wanger in predstavnik Avstrije, vodji akcijske
skupine 8
• Santa Ulrich (Južna Tirolska) vodja akcijske skupine 9 –
"učinkovitost in obnovljivi viri energije"
Govorniki:
• Dorothee Allain-Dupre, OECD
• Irena Lukač, EUSDR – Koordinatorica za vodenje
prioritetnih območij; Center za razvoj financ, Slovenija
• Anders Bergström EUSBR koordinator za horizontalno
delovanje "zmogljivost in upravljanje na več ravneh".(še ni
potrjeno)
• Erlends Calabuig, Euranet - Evropska radijska mreža
• Vicente Rodriguez Saez, GD REGIO
Poročevalca Frithjof Ehm (Okolje) in Florian Mast (Energetika),
GD REGIO
Poročevalka Filomena Carvalho, GD REGIO
13.15–13.45
Zaključki poročevalcev in sklepne besede nacionalne koordinatorke Andreje Jerina, Ministrstvo za zunanje
zadeve Republike Slovenije, dvorana Grandis
AN
13.45–15.00
Družabno kosilo