Prisliste K9 - Gamle Stadion

Comments

Transcription

Prisliste K9 - Gamle Stadion
11.01.2016
Prisliste - Gamle Fredrikstad Stadion - K 9
Leilighet
Blokk A
1 etasje
A101
A102
A103
A104
A105
2 etasje
A201
A202
A203
A204
A205
3 etasje
A301
A302
A303
A304
4 etasje
A401
A402
A403
A404
Blokk B
1 etasje
B101
B102
B103
B104
B105
2 etasje
B201
B202
B203
B204
B205
3 etasje
B301
B302
B303
B304
4 etasje
B401
B402
B403
B404
BRA
Rom
Balkong
Garasje
Pris
79,5
62,6
49,3
62,6
79,5
3
3
2
3
3
22,7
21,1
18,5
21,1
22,7
1
1
1
1
1
3 350 000
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt
79,5
62,6
49,3
62,6
79,5
3
3
2
3
3
10,5
9
6
9
10,5
1
1
1
1
1
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt
3 700 000
84,1
81,2
79,7
84,1
3
3
3
3
10,5
12
12
10,5
1
1
1
1
3 900 000
Solgt
Solgt
4 050 000
84,1
81,2
79,7
84,1
3
3
3
3
10,5
12
12
10,5
1
1
1
1
4 100 000
3 925 000
Solgt
4 250 000
79,5
62,6
49,3
62,6
79,5
3
3
2
3
3
33
30,6
28
30,6
33
1
1
1
1
1
3 350 000
2 550 000
Solgt
2 600 000
3 450 000
79,5
62,6
49,3
62,6
79,5
3
3
2
3
3
10,5
9
6
9
10,5
1
1
1
1
1
3 550 000
2 700 000
Solgt
2 750 000
3 650 000
84,1
81,2
79,7
84,1
3
3
3
3
10,5
12
12
10,5
1
1
1
1
3 900 000
3 625 000
3 575 000
4 000 000
84,1
81,2
79,7
84,1
3
3
3
3
10,5
12
12
10,5
1
1
1
1
4 100 000
3 825 000
3 775 000
4 200 000
Diverse
Terrasse heller
Terrasse heller
Terrasse heller
Terrasse heller
Terrasse heller
Terrasse heller
Terrasse heller
Terrasse heller
Terrasse heller
Terrasse heller
11.01.2016
Formidling
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av
lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken.
Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte
kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers
valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB
lånekonsulenter.
Omkostninger
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi
Tinglysningsgebyr for skjøte/hjemmelsdokument kr 525,Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 525,Á konto innbetaling til sameiet kr 50,- pr. kvm.
Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på
fellesarealer ved overtakelse belastes sameiet.
Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den
enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være NOK 1.940,- pr kvm BRA for boligen.
Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på
tinglysingstidspunktet.
Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak
eller lovendringer.
Betalingsplan
Se vedlagte prisliste.
10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som
medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper
frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for
tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.
Kostnader ved avbestillinger
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom
denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som
følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt
byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte
endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.