Årsplan i Krle 2.trinn 2015/ 16

Comments

Transcription

Årsplan i Krle 2.trinn 2015/ 16
Eidsvåg skole. Sist revidert: 01. 09. 2015
Årsplan i Krle 2.trinn 2015/ 16
Tidspunkt (uke)
Kompetansemål: (punkter fra K-06)
Delmål:
Uke 35-36
Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, Vi er mennesker,
godt og ondt og gi respons på andres Kropp
Følelser
tanker
tanker
Føre en enkel dialog om samvittighet, språk
vi er sammen
etiske verdier
Gjengi gjensidighetsregelen og vise
evne til å gjøre bruk av den i praksis
Uke 43-44
Fortelle om innholdet i sentrale
tekster fra 1.og 2. Mosebok
Vurderingsmetode:
Samtaler
Samtaler
Tekstlesing
Arbeidsbøker
Fortelling
Aktivitet i timene
Bildestudier
Film
Arbeidsbok
Samtale om respekt og toleranse og
motvirke mobbing i praksis
Uke 37- 42
Arbeidsmetode:
Skriving
Skapelsen
Adam og Eva
Kain og Abel
Fortelling om Noahs ark
Tårnet i Babel
Bruke FNs barnekonvensjon for å
Lære om FN, FN dagen og
forstå barns rettigheter og likeverd og
verdensbarnedagen.
kunne finne eksempler i mediene og
Barnerettighetene
ved bruk av internett.
1
Eidsvåg skole. Sist revidert: 01. 09. 2015
Uke 45-46
Uke 47- 49
Fortelle om innholdet i sentrale
tekster fra 1.og 2. Mosebok
Fortellingen om Abraham
Lytte til samtale om noen apostel- og Fortelling om Martin av Tour
helgenfortelling
Fortelling om Frans av Assisi
Samtaler
Samtaler
Tekstlesing
Arbeidsbøker
Fortelling
Aktivitet i timene
Bildestudier
Lucia
Film
Uke 50-51
Uke 2-4
Uke 5-6
Samtale om kristendom og hvordan
religiøs praksis kommer til uttrykk
gjennom leveregler, bønn, dåp,
gudstjeneste og høytider
Jesu fødsel
Juletradisjoner i Norge og andre
land
Hinduisme
Hvordan Ganges kom til jorden.
Fortelle om en av hinduismens guder
og gudinner
Shiva får en sønn.
Arbeidsbok
Skriving
Buddhisme
Fortelling om Buddhas fødsel
Fortelle om Siddhartha Gautamas liv
Gjenkjenne kunst og gjøre bruk av
estetiske uttrykk knyttet til
buddhismen
Jesu lignelser og Jesu liv
Uke 7- 8, 10 -11
Fortelle om innholdet i sentrale
tekster av evangelienes framstilling
Den barmhjertige samaritan,
2
Eidsvåg skole. Sist revidert: 01. 09. 2015
Sauen som ble borte.
Samtaler
Samtaler
De første disiplene til Jesus,
Tekstlesing
Arbeidsbøker
Påske.
Jesus stiller stormen
Fortelling
Aktivitet i timene
Fortelle om innholdet i sentrale
tekster av evangelienes framstilling
av Jesu liv og virke i NT
Palmesøndag, Skjærtorsdag,
Langfredag, Påskedag
Bildestudier
av Jesu liv og virke i NT.
Film
Arbeidsbok
Uke 12-13
vinter/påskeferie
Uke 15- 17
Skriving
Islam Fortelle om Muhammeds liv,
åpenbaringen av Koranen
Fortelle om Muhammeds liv og
hvordan de fikk Koranen.
Leveregler og måltidsfellesskap.
Gjenkjenne kunst og gjøre bruk av
estetiske uttrykk knyttet til Islam
Uke 18- 20
Jødedom, Sabbaten- hvordan religiøs
praksis kommer til uttrykk gjennom
bønn, Tora-lesing, matregler og
høytider
3
Eidsvåg skole. Sist revidert: 01. 09. 2015
Uke 21-25
Livssynshumanisme
Sokrates
Fortellinger fra barns liv
Lytte til og samtale om tekster og
fortellinger som uttrykker et
humanistisk livssyn
4

Similar documents