Keystone Butterfly Valves, Figure 990

Comments

Transcription

Keystone Butterfly Valves, Figure 990
Spjeldventil Figur 990
KEYSTONE
Figur 990 spjeldventil har et delt, innspent hus, og tilbyr
spjeld-spindel i ett stykke og utskiftbart sete.
Spekteret av tilgjengelige materialer gjør at disse
ventilene passer for en rekke anvendelser.
Egenskaper
• Fabrikktesting av alle ventiler ved fullt trykk
sikrer 100% bobletett avstenging.
• Standardisert aktuatorflens for enkle
betjeningsskifter – passer direkte til
Keystones spekter av aktuatorer.
• Tynn spjeld/spindel i ett stykke gir høy
styrke og helt positiv spjeldkontroll
med minimal obstruksjon av
gjennomstrømningen. Overflaten uten
spalter gjør den idèell for hygieniske
anvendelser.
• Primærpakningen dannet av sete/spindel/
nav-kontakten overstiger ventilens
maksimaltrykk. Huset er totalt isolert fra
mediet.
• Den sekundære spindelpakningen er
selvjusterende og passer for trykk og
vakuum.
• Patentert svalehalesete muliggjør løse seter.
Gir enkle og raske seteskifter. Svært kraftig
kant forhindrer rifter.
• Tetting i rotasjonsområdet kommer fra
forspent kontakt mellom den flate delen av
setet og spindelområdet for positiv tetting i
alle spjeldstillinger.
• Formstøpt O-ring gir positiv flenstetting og
eliminerer behovet for pakninger.
• Kraftig øvre bøssing tar opp sidelast.
Selvjusterende tetting i begge retninger
passer også for vakuum.
Anvendelsesområder
Tekniske spesifikasjoner
Figur 990-102/003 er den idèelle ventilen for
bruk i matvareindustri.
Figur 990-007 er PTFE fóret for bruk i halvaggressiv kjemisk industri. Maks trykk 7
bar.
Figur 990-002 har gummibelagt spjeld for
bruk i prosessindustri. Maks trykk 7 bar.
Trykk (bar)
:10
Temperatur (°C)
:-10 til +150
Størrelser (mm)
:25-300
Flenstilpassning
:PN 10/16
ANSI 150
BST’E’
Advarsel !
Kan ikke brukes på ustabile gasser. Kan ikke
brukes som endeventil.
www.pentair.com/valves
Pentair forbeholder seg retten til endringer uten forvarsel
EBPJD-0260-NO-1309
Spjeldventil Figur 990
F
25-300 mm
G
1
2
D
C
3
E
B
A
Q
5
YY
4
45°
7
6
DelBetegnelse
Ventildimensjoner i mm
Vekt
Størrelse A
25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 31
45
51
64
76
102
127
146
197
248
298
B
C
D
E
F
YY
Q
(kg)
62
82
109
129
144
164
194
220
275
330
377
78
95
140
152
160
178
190
203
241
273
312
29
30
41
45
45
51
54
54
64
64
76
57
57
102
102
102
102
102
102
152
152
152
19
19
32
32
32
32
32
32
32
32
51
50
67
87
98
114
146
168
197
254
305
353
15
35
33
48
64
90
117
138
189
241
291
0.70
1.10
2.70
3.75
4.00
5.50
7.20
8.50
15.00
20.00
31.00
45
°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Noter
1. Ventilstørrelsen som er vist er 100 mm;
andre størrelser viser andre konfigurasjoner.
For informasjon se spesifikke data-ark.
2.Q er spjeldutstikket foran ventilen og angir
nødvendig klaring inn i rørfittings eller
flenser.
PCD
E
E
PCD
J
G
K
G
F
F
P
P
størrelser 25-200 mm
størrelser 250-300 mm
Aktuatorflens dimensjoner i mm
Spindeldimensjoner
Stør.F
G
K J
DN
25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 19
19
32
32
32
32
32
32
32
32
51
9,53
9,53
14,28
14,28
14,28
15,88
19,05
19,05
22,20
28,58
28,58
Aktuatorflens dimensjoner
Kile
E P PCD Hull Antall
bredde x høyde
6,35 -
6,35 -
9,5
-
9,5
-
9,5
-
11,10
-
12,70 -
12,70 -
15,88 -
-
25,40
-
25,40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,35 x 6,35
6,35 x 6,35
57
57
102
102
102
102
102
102
152
152
152
Pentair forbeholder seg retten til endringer uten forvarsel
8
8
13
13
13
13
13
13
16
16
16
44,5
44,5
82,5
82,5
82,5
82,5
82,5
82,5
127,0
127,0
127,0
ø
6.3
6.3
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
14.3
14.3
14.3
Bøssing
Spindelpakning
Øvre hus
Sete
Spjeld-spindel
Nedre hus
Husbolter
hull
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
side 2
Spjeldventil Figur 990
Ventildata
Note
1. Nominell Kv = Mengden vann i m3/t som
passerer gjennom en gitt ventilåpning ved
et trykkfall på 1 bar over ventilen.
Kv verdier
Størrelse i
Spjeld-
mm25
åpning
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
90° *
40
50
65
80 100
125
150
200 250
300
0,40,91,7
2,6
3,4 5 915213349
1,74,3 7101425 385295
155
220
4,3 9,5 16 22 33 54 86 120 220 340 510
6,9 16 26 38 57 95 160220380610860
11 26 43 60 95150 2403405909501460
17 40 69 95150240 390550950
1550
2320
29 66 110 160 240 400 640 950 15502580 3780
46 103 170250 370 620 9501380241039605850
52 120 320 430 590 960 15102000355058008460
52 120 320 430 590 960 15102000355058008460
* Belagt spjeld
Maksimalt tillatt spindelmoment i Nm
Størrelse i
mm25
Spindel
mat.
SS
20
Noter
1. Anvendelse I:
Vann, sjøvann, smørende hydrokarboner.
Temp.: 0-80°C;
Ventilen åpnes minst en gang per måned.
Anvendelse II (normal):
Alle andre væsketyper og smørende gasser.
Anvendelse III:
Ikke-smørende og tørre media.
2.Maksimalt driftsmoment oppgitt i tabellen
er summen av all friksjon og motstand mot
åpning eller lukking av spjeldet mot den
spesifiserte trykkforskjellen.
3.Det er ikke tatt hensyn til effekten av
dynamisk dreiemoment i tabellen.
4.Ved dimensjonering er det ikke nødvendig å
ta hensyn til sikkerhetsmarginer.
Noter
1. Formel for dynamisk driftsmoment:
TD = FT x ΔP
TD = Dynamisk moment (Nm)
ΔP = Trykkfall over spjeldet
ved ønsket spjeldåpning (bar)
FT = Dynamisk momentfaktor
(se tabell)
2.Det dynamiske momentet inkluderer all
friksjonsmotstand.
3.Det dynamiske momentet prøver å lukke
spjeldet.
4.Maksimalt tillatt moment i tabellen gjelder
kun standardventiler.
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
20
60
60
60
100
180
180
290
725
725
Dimensjonerende moment i Nm
Størrelse i
ΔP
mm25
i bar
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
Anvendelse I
3,5
7 10 6
7
8
10
11
12
20
21
23
25
26
27
30
32
35
45
48
52
62
68
74
89
100
110
150
180
200
230
270
300
330
380
440
Anvendelse II
3,5 7 10 8
9
10
12
13
14
27
28
29
32
33
35
39
42
44
59
62
66
81
87
92
120
130
140
200
220
240
300
330
370
420
470
530
Anvendelse III
3,5 7 10 10
11
12
14
16
17
32
34
36
38
40
42
47
50
53
71
74
79
97
104
110
144
156
168
240
264
288
360
396
444
504
564
636
125
150
4,3
5,9
8,4
12
19
29
45
65
6,1
8,7
13
20
30
48
76
112
Dynamisk momentfaktor FT for metriske enheter
Størrelse i
Spjeld- mm25
åpning
40
50
65
80 100
10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 0,2
0,2
0,3
0,5
0,7
0,8
1,3
1,8
0,5
0,7
0,8
1,0
1,5
2,1
3,1
4,4
0,9
1,0
1,3
1,5
2,6
3,9
5,9
8,5
1,2
1,5
2,1
3,0
4,3
6,4
10
14
0,08
0,10
0,11
0,15
0,20
0,25
0,41
0,57
2,7
3,4
4,8
6,4
10
15
24
34
Pentair forbeholder seg retten til endringer uten forvarsel
200 250
13
20
30
47
71
112
176
260
28
40
61
94
141
220
350
520
300
39
61
95
153
230
380
610
890
side 3
Spjeldventil Figur 990
Materialvalg/materialspesifikasjon
Trykk-temperatur diagram
Sete materiale Spjeld materiale Hus Størrelser materiale DN (mm) Ventilfunksjon Innspent/Endeventil
EPDM SS
SS (MP/SF)
CI
CI
alle
alle
ISP
10 bar
ISP
6 bar
1
2
NBR
CI
alle
ISP 10 bar
3
CI
CI
50-300
50-300
ISP
ISP
4
5
SS
PTFE/EPDM SS
PTFE deksel
Temperatur i °C
-20 -10
0
50
100
120
7 bar
7 bar
130
150
160
1 bar
1 bar
Trykk-temperaturdiagram
Note Trim nummer
1102
2003
3106
4005
5007
Aktuatorutvalg
AktuatortypeFigur
Beskrivelse
HåndtakF401 Håndtak
Gir
F422PneumatiskF79U Gir & pneumatisk
F453/79U
Frikoblingsgir muliggjør manuell overstyring for
Keystone pneumatisk aktuator.
ElektriskF777
Materialvalg
Hus
Spjeld
Spindel
Sete
Trim nr.
Størrelser (mm)
Ny 102 Syrefast stål
Syrefast stål
NBR
106 CEE3 25-300
Syrefast stål blankpolert
Syrefast stål
EPDM
003 Syrefast stål
Syrefast stål
PTFE/EPDM
005 CEE4N50-300
Syrefast stål PTFE belagt
Syrefast stål
PTFE/EPDM
007 C4E4N50-300
Hvitmalt Støpejern
støpejern
Syrefast stål
Syrefast stål
EPDM
Gammel
CEE225-300
CPE2N
25-300
Materialspesifikasjon
Delbetegnelse
Materiale
Britisk standard
EN standard
Hus
Støpejern
BS EN 1561: 1997 EN-GJL-250
EN 1561 - GJL-250
Husbolter
Syrefast stål
DIN 17006 (X-5 CrNi 18 9) eller (X-5 CrNi 19 11)
Spjeld-spindel
Syrefast stål
PTFE belagt stål
Nedre
Spindel BS 970 Del 4 316S16
EN 10213-4 - 1.4408
BSC Syrefast Hyresist 22/5
BS 3601:74 (Kvalitet 360)
EN 10088-3 - 1.4462
EN 10028-2 - 1.0308
SeteEPDM
PTFE foret EPDM
NBR
SpindelpakningEPDM
BøssingAcetal
Pentair forbeholder seg retten til endringer uten forvarsel
side 4
Note

Similar documents