Läs mer! - koppling resultat vs balans, #1

Comments

Transcription

Läs mer! - koppling resultat vs balans, #1
Koppling mellan resultat- & balansbudget [RR & BR]
sid 1 [1]
www.biz4you.se
Intäkter
Tillgångar
Försäljning
3010
Summa intäkter
A
22 000
1910
Kassa
4 000
22 000
1930
Bankkonto
10 500
Summa tillgångar
14 500
3
Kostnader
5460
Inköp
Förbrukningsmaterial
5800
Resor
5910
Annonsering
5940
Mässor
Webbhotell & domänavgift
4010
5985
6250
6990
Summa kostnader
Årets resultat
8999
400
2081
Riskkapital
1 300
2099
Årets resultat
600
500
Pappersvaror
Julkort
Registrering UF
6110
EK & Skulder
8 000
1 000
B
6 000
8 500
14 500
Summa EK & skulder
1 200
200
300
C
13 500
8 500
1&2
1
Årets resultat = summa intäkter - summa kostnader
Kassa & bank [likvida medel]
2
Årets resultat förs över till BR
Pengar in = 22 000
[A]
+ 6 000
Pengar ut = 13 500
[C]
kr
3
[B]
= 28 000 kr
Kassa & bank = 14 500 kr
Chris Hansson ©
créateur des entrepreneurs
www.biz4you.se