דף קשר בעלי תפקידים בישובי ם - f

Comments

Transcription

דף קשר בעלי תפקידים בישובי ם - f
‫דף קשר בעלי תפקידים בישובים‬
‫תפקידים‬
‫שם הישוב‬
‫טלפון‬
‫אל עזי‬
‫נציג מליאה – עלי אלעזי‬
‫מנהל עיסקי – ביני אורחן‬
‫מנהל קהילה‪ -‬לאונרדו לם‬
‫יו"ר מנהלת – אורן מיתקי‬
‫מזכירה ‪ -‬אסתר סתר‬
‫בית ניר‬
‫מרכזת משק – גלית ברקת‬
‫מנהל קהילה – זיו מצליח‬
‫גזברית – חנה סממה‬
‫יו"ר ועד אגודה אסף קרמר‬
‫יו"ר הקיבוץ יובל וישניצר‬
‫מזכירות – ענת ירושלמי‬
‫גלאון‬
‫מרכז משק איציק חסון‬
‫מנהלת קהילה – עוזי הניג‬
‫יו"ר קהילה ‪ -‬שחר לוי‬
‫גזברית – מוניקה סולקוביאק‬
‫גלאון – מזכירות – גפן לירז‬
‫גת‬
‫מנהל עסקי – דב שרמן‬
‫מזכיר ויו"ר ועד מקומי‪-‬משה טנא‬
‫מ‪.‬קהילה ‪ -‬אורן אנוך‬
‫גזבר – בנשלמה נדב‬
‫מזכירה ‪ -‬מיטל אל‪ -‬נוף‬
‫ורדון‬
‫יו"ר ועד מקומי – יהודה ויסמן‬
‫כפר‬
‫הריף‬
‫מזכיר הישוב – שאול זנדני‬
‫יו"ר ועד מקומי – לילך בן יקר‬
‫יו"ר ועד האגודה – איציק קמה‬
‫מזכירה – רחל יערי‬
‫כפר‬
‫מנחם‬
‫מרכז משק – גלעד מינץ‬
‫מנהלת קהילה – שולה אופיר‬
‫יו"ר קהילה – שלומי שקד‬
‫יו"ר ועד מקומי – שלומי גרבר‬
‫גזברית – אליז זלינגר‬
‫מנהל האגודה – זאב פקציארז‬
‫‪27-7527420‬‬
‫‪27-7527808‬‬
‫‪252-5070224‬‬
‫‪250-7727722‬‬
‫‪27-7527407‬‬
‫מזכירת מתיישבי כפר מנחם ‪-‬‬
‫‪288-7527758‬‬
‫‪27-7527808‬‬
‫‪27-2884872‬‬
‫בית‬
‫גוברין‬
‫מזכירת הקיבוץ – סיגל סעידי‬
‫נגבה‬
‫מרכזת משק – טלי ביטון הולי‬
‫מזכיר – שלמה ניימן‬
‫מנהלת קהילה ‪-‬בר שניידר‬
‫גזבר – אהרון קאופמן‬
‫מזכירות – מלי‬
‫נחלה‬
‫יו"ר ועד אגודה–הראל יעקב‬
‫יו"ר ועד מקומי –עדי דפנה‬
‫סגולה‬
‫‪27-2784020‬‬
‫‪27-2784270‬‬
‫‪27-2784720‬‬
‫‪27-2784727‬‬
‫‪27-2784727‬‬
‫‪27-2784788‬‬
‫‪27-2784788‬‬
‫‪27-2780587‬‬
‫‪27-2780585‬‬
‫‪27-2780582‬‬
‫‪27-2780572‬‬
‫‪27-2788728‬‬
‫‪27-2788028‬‬
‫‪27-2788884‬‬
‫‪27-2788827‬‬
‫‪27-2788884‬‬
‫‪27-7222702‬‬‫‪27-7572775‬‬
‫‪27-2884728‬‬
‫‪27-2884888‬‬
‫מזכיר הישוב ‪ -‬שלמה ניסים‬
‫יו"ר ועד האגודה‪ -‬אסף כהן‬
‫יו"ר ועד מקומי – אשר שלמה‬
‫רבדים‬
‫מרכז משק – גלעד מינץ‬
‫מנהל קהילה – טוביה טל‬
‫מזכיר קיבוץ – ניתאי קרן‬
‫גזבר – ישראל שירמן‬
‫יו"ר קהילה – הראל שפרעם‬
‫מזכירות ‪ -‬נעמה לנציאנו‪/‬לילך לוי‬
‫‪27-7578757‬‬
‫‪27-7228402‬‬
‫‪27-7228422‬‬
‫‪27-7577888‬‬
‫‪27-7577205‬‬
‫‪27-7577777‬‬
‫‪08-8588701‬‬
‫מ‪ .‬עסקי‪ -‬גזבר– ור‪ .‬משק– יונתן לביא‬
‫‪27-7577878‬‬
‫‪27-2808088‬‬
‫מנהלת קהילה – רונן רותם‬
‫‪27-2808022‬‬
‫יו"ר‬
‫‪252-0255722‬‬
‫‪252-2778782‬‬
‫‪252-8727887‬‬
‫‪257-7887788‬‬
‫‪27-2784707‬‬
‫‪ -‬אודי בורוביץ‬
‫‪27-2772785‬‬
‫‪252-2782827‬‬
‫‪050-8667733‬‬
‫‪252-0200747‬‬
‫‪252-5272772‬‬
‫‪250-7727582‬‬
‫‪052-7950250‬‬
‫‪250-7444572‬‬
‫‪250-2777572‬‬
‫‪250-0778727‬‬
‫‪254-7282085‬‬
‫‪250-5084552‬‬
‫‪254-8772824‬‬
‫‪052-5533632‬‬
‫‪250-0748808‬‬
‫‪252-8478727‬‬
‫‪252-2720072‬‬
‫‪250-5757728‬‬
‫‪252-8528888‬‬
‫‪27-2780827‬‬
‫‪27-2788422‬‬
‫‪254-2822247‬‬
‫‪27-7570472‬‬
‫‪27-7527228‬‬
‫‪27-7527228‬‬
‫‪27-7527404‬‬
‫‪27-7527404‬‬
‫‪052-3962796‬‬
‫‪250-0855528‬‬
‫‪252-8277404‬‬
‫‪252-8077422‬‬
‫‪252-7788740‬‬
‫‪252-7785277‬‬
‫‪27-7578875‬‬
‫קדמה‬
‫‪252-8744777‬‬
‫‪254-2724885‬‬
‫‪250-7720222‬‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪27-2784022‬‬
‫מזכירת מונצפלי – רוית‬
‫מזכירות‪ -‬יעל נקש‬
‫שדה‬
‫יואב‬
‫‪250-7275858‬‬
‫‪27-7824207‬‬
‫מנהל ‪ -‬אדי גטלובסקי‬
‫מזכירות הכפר – ענת פיידמן‬
‫טל' נייד‬
‫פקס‬
‫נכון לתאריך ‪47.7.8‬‬
‫‪27-2884725‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪27-7578875‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪254-2288478‬‬
‫‪252-2082420‬‬
‫‪250-7778780‬‬
‫‪252-2877225‬‬
‫‪254-5042777‬‬
‫‪252-8478727‬‬
‫‪252-2422800‬‬
‫‪252-8722552‬‬
‫‪252-5478282‬‬
‫‪250-7887228‬‬
‫‪27-7572857‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪27-7577828‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪250-7705005‬‬
‫‪254-8772478‬‬
‫‪252-2488787‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪27-2808888‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
[email protected]
27-2808020
‫ נחמה‬- ‫מזכירות‬