נציבות תלונות הציבור על שופטים

Comments

Transcription

נציבות תלונות הציבור על שופטים
‫נציבות תלונות הציבור על שופטים‬
‫לשכת הנציב פרופ' אליעזר ריבלין‬
‫משנה לנשיא בית המשפט העליון (בדימוס)‬
‫ט"ז טבת‪ ,‬תשע"ו‬
‫‪ 82‬דצמבר‪8102 ,‬‬
‫מספרנו‪2518202 :‬תביעות קטנות‬
‫תמצית החלטה‬
‫על חובת רישומו של הפרוטוקול בבית המשפט לתביעות קטנות‬
‫תקציר‪ :‬חובת רישומו של פרוטוקול בו יתועד הדיון חלה גם על בית המשפט לתביעות קטנות‬
‫ונקודת המוצא חייבת להיות רישומו כמתחייב בדין‪ .‬אף יתכן‪ ,‬כי הסכמת הצדדים לאי רישומו‬
‫של פרוטוקול‪ ,‬משאין הם מיוצגים‪ ,‬אינה הסכמה מדעת‪.‬‬
‫בפרוטוקול דיון שהתקיים בבית המשפט לתביעות קטנות נרשם‪ ,‬כי בהסכמת הצדדים‬
‫‪.0‬‬
‫מתקיים דיון מחוץ לפרוטוקול כשלאחר מכן נרשמה בו הצעת בית המשפט למתן פסק דין על‬
‫דרך הפשרה ללא נימוקים‪ ,‬הצעה לה נתנו הצדדים את הסכמתם‪.‬‬
‫בתלונתה הלינה המתלוננת‪ ,‬כי בית המשפט לא שאל כלל להסכמתה לכך שלא יירשם‬
‫‪.8‬‬
‫פרוטוקול‪.‬‬
‫בתגובתו לתלונה מסר השופט‪ ,‬כי בדרך כלל‪ ,‬כאשר הוא סבור כי מתאים לנהל דיון‬
‫‪.1‬‬
‫מחוץ לפרוטוקול‪ ,‬באווירה פחות פורמלית ויותר נעימה ויעילה‪ ,‬הוא אינו מציע לצדדים כי‬
‫ישמע אותם שלא לפרוטוקול‪ .‬לדבריו‪ ,‬אם לא תושג בעקבות זאת הסכמה שתייתר את הצורך‬
‫בשמיעה פורמלית‪ ,‬יתועד הדיון בפרוטוקול ולאחר מכן יינתן פסק דין מנומק‪ .‬אם הצדדים‬
‫מתנגדים להצעתו הוא מכבד את רצונם והדיון נרשם בפרוטוקול‪ .‬במקרה דנן נשמע הדיון‬
‫לדבריו באריכות יחסית‪.‬‬
‫בהחלטתו בתלונה העיר הנציב‪ ,‬כי חובת ניהול פרוטוקול חלה גם על בית המשפט‬
‫‪.4‬‬
‫לתביעות קטנות‪ .‬תקנה ‪ 04‬לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין)‪ ,‬התשל"ז – ‪ ,0751‬מורה‬
‫__________ __________________________________________________________‬
‫נחום חפצדי ‪ ,5‬בית עופר‪ ,‬גבעת שאול ‪ 1548459‬ירושלים‪ ,‬טל‪ 50-1515599 :‬פקס‪50-1515591 :‬‬
‫אינטרנט‪http://Shoftim.justice.gov.il :‬‬
‫‪2‬‬
‫כי "בפרוטוקול הדיונים יירשמו תמצית דברי העדים ושאר הדברים שנאמרו בעת הדיון"‪ .‬לא כל‬
‫שכן ראוי‪ ,‬כי בדיון אשר התנהל "באריכות יחסית" יתועדו ולּו עיקרי הדיון בפרוטוקול‪ .‬אין זה‬
‫רצוי‪ ,‬כי במקרה בו הצעתו של בית המשפט למתן פסק דין על דרך הפשרה וללא מתן נימוקים‬
‫נדחית‪ ,‬ישוחזר הפרוטוקול מן הזכרון‪ .‬הוסיפו לכך את העובדה‪ ,‬שבבית המשפט לתביעות‬
‫קטנות אין בעלי הדין מיוצגים ואין הם מכירים את הוראות הדין ואין בידם להבין תמיד ובאופן‬
‫מלא את הסברי בית המשפט והרי לכם חשש‪ ,‬שהסכמתם לאי רישומו של פרוטוקול עשויה‬
‫להיות הסכמה שלא מדעת‪.‬‬
‫נקודת המוצא חייבת להיות איפוא רישומו של פרוטוקול‪ ,‬כמתחייב בדין‪.‬‬
‫בהערה זו מוצה הבירור‪.‬‬
‫______________________‬
‫אליעזר ריבלין‬
‫נציב תלונות הציבור על שופטים‬