Ojibwemotaadidaa Omaa Gidakiiminaang Wiindamaagewin da

Comments

Transcription

Ojibwemotaadidaa Omaa Gidakiiminaang Wiindamaagewin da
Ojibwemotaadidaa Omaa Gidakiiminaang
Wiindamaagewin
da-niswewaanagadoon ge-anokiitamowaad mookibidooyang
gidinwewininaan
Zaagibagaa-giizis 2016 biinish igo Ode’imini-giizis 2017
Nagaajiwanaang Gichi-gabe-gikendaasowigamig
Mookomaan-onigaming, Chi-mookomaanakiing
Awashime wii-kikendaman gagwejimishinaam omaa:
[email protected]
Ojibwemotaadidaa Omaa Gidakiiminaang
With Support from the Minnesota Indian Affairs Commission, Legacy Amendment,
Arts and Cultural Heritage Fund
Announces
Three Ojibwe Immersion Fellowships
May 2016-June 2017
Fond du Lac Tribal and Community College
Cloquet, MN
For more information contact us at:
[email protected]
**Applications due @ noon February 18th, 2016**

Similar documents