Kallelse möte nr 3 15/16 Preliminär föredragningslista

Comments

Transcription

Kallelse möte nr 3 15/16 Preliminär föredragningslista
MASK
STYRELSEMÖTE
2016-01-27
Kallelse möte nr 3 15/16
Härmed kallas styrelsen för MASK till sammanträde
Tid:
Plats:
Sändlista:
16-01-27, 18.00
Hvillan
[email protected]
organets ledamöter
Preliminär föredragningslista
Preliminärer (§§ 1)
§ 1.1
Mötets öppnande
§ 1.2
Godkännande av föredragningslista
§ 1.3
Adjungeringar
§ 1.4
Val av justeringsperson
§ 1.5
Föregående mötes protokoll
§ 1.6
Avstämning av ärendeplan
Bilaga X
§ 1.7
Avstämning av beslutsuppföljning
Bilaga X
Beslutsärenden (§§ 2)
§ 2.1
Vinnare av tävling
§ 2.2
Föredragande: Moa Bengtsson
Egen utmärkelse
Diskussionsärenden (§§ 3)
§ 3.1
Tidpunkt för genomgång av förråd
§ 3.2
Ifyllning av enkät
§ 3.3
Valborg
Rapporter (§§ 4)
§ 4.1
Ordförandens rapport
Sida 1 av 2
MASK
STYRELSEMÖTE
2016-01-27
§ 4.2
Övriga rapporter
Övrigt (§§ 5)
§ 5.1
Övriga frågor
§ 5.2
Nästa möte
§ 5.3
Mötesutvärdering
§ 5.4
Mötets avslutande
Göteborg, dag som ovan
Moa Bengtsson
Ordförande
MASK
Sida 2 av 2