Grundbelopp 2016 beslutad BUN 151103 § 81

Comments

Transcription

Grundbelopp 2016 beslutad BUN 151103 § 81
Grundbelopp 2016
Beslutad i Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-03 § 81
Inom Staffanstorp
Förskola 1-5
Omsorg och pedagogisk verksamhet
Pedagogiskt material och utrustning
Måltider
Lokalkostnader
Administration 3 %
Mervärdesskatt 6 %
SUMMA
exkl lokaler
Kommunal Fristående
90 000
1 500
4 700
3 800
0
0
100 000
96 200
81 470
1 500
4 700
15 100
3 083
6 351
112 204
97 104
Inom Staffanstorp
Pedagogisk omsorg
Omsorg och pedagogisk verksamhet
Omkostnadserssättning
Administration 3 %
Mervärdesskatt 6 %
SUMMA
Kommunal Fristående
85 000
10 000
0
0
95 000
74 450
10 000
2 533
5 219
92 202
Inom Staffanstorp
Fritidshem
Omsorg och pedagogisk verksamhet
Pedagogiskt material och utrustning
Måltider
Lokalkostnader
Administration 3 %
Mervärdesskatt 6 %
SUMMA
exkl lokaler
Kommunal Fristående
31 400
700
1 200
1 700
0
0
35 000
33 300
27 251
700
1 200
5 900
1 052
2 166
38 269
32 368
Utanför Staffanstorp
Kommunal, Kommunal,
brutto
netto Fristående
90 000
1 500
4 700
15 100
3 339
0
114 639
99 539
81 970
1 500
4 700
15 100
3 098
0
106 368
91 268
81 970
1 500
4 700
15 100
3 098
6 382
112 750
97 650
Utanför Staffanstorp
Kommunal, Kommunal,
brutto
netto Fristående
83 800
10 000
2 814
0
96 614
74 450
10 000
2 534
0
86 984
74 450
10 000
2 533
5 219
92 202
Utanför Staffanstorp
Kommunal, Kommunal,
brutto
netto Fristående
33 701
700
1 200
5 900
1 245
24 851
700
1 200
5 900
980
42 746
36 846
33 630
27 730
27 251
700
1 200
5 900
1 052
2 166
38 269
32 368
Grundbelopp 2016
Beslutad i Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-03 § 81
Förskoleklass
Undervisning
Lärverktyg
Elevhälsa
Måltider
Lokalkostnader
Administration 3 %
Mervärdesskatt 6 %
SUMMA
exkl lokaler
Inom Staffanstorp
Kommunal Fristående
40 750
40 650
1 500
1 500
0
0
550
550
1 900
7 400
0
1 503
0
3 096
44 700
54 699
42 800
47 299
Utanför Staffanstorp
Kommunal Fristående
40 650
40 650
1 500
1 500
0
0
550
550
7 400
7 400
1 503
1 503
0
3 096
51 603
54 699
44 203
47 299
Grundskola åk 1-6
Undervisning
Lärverktyg
Elevhälsa
Måltider
Lokalkostnader
Administration 3 %
Mervärdesskatt 6 %
SUMMA
exkl lokaler
Inom Staffanstorp
Kommunal Fristående
46 400
45 800
2 000
2 000
0
0
3 900
3 900
1 900
14 200
0
1 977
0
4 073
54 200
71 950
52 300
57 750
Utanför Staffanstorp
Kommunal Fristående
45 800
45 800
2 000
2 000
719
719
3 900
3 900
14 200
14 200
1 999
1 999
0
4 117
68 618
72 735
54 418
58 535
Grundskola åk 7-9
Undervisning
Lärverktyg
Elevhälsa
Måltider
Lokalkostnader
Administration 3 %
Mervärdesskatt 6 %
SUMMA
exkl lokaler
Inom Staffanstorp
Kommunal Fristående
54 000
53 000
5 100
5 100
0
0
4 400
4 400
2 200
14 500
0
2 310
0
4 759
65 700
84 069
63 500
69 569
Utanför Staffanstorp
Kommunal Fristående
53 000
53 000
5 100
5 100
719
719
4 400
4 400
14 500
14 500
0
2 332
0
4 803
77 719
84 854
63 219
70 354

Similar documents