51 HERTSÖN–SSAB

Comments

Transcription

51 HERTSÖN–SSAB
Kråkörvägen – Blåmesgränd – Bäverstigen – Kattgrundsvägen – Hjortstigen
– Mörtgränd 7 – Hertsö Centrum –
Smultronstigen 9 – Öresvägen – Siktgatan
Fridhemsgatan – Hagaplan – Storstigen 14
– HällbruksgatanGermandövägen –
Klyvargatan – Edeforsgatan – Örnäset
centrum – Aronstorpsvägen 35 –
SSAB
51
HERTSÖN–SSAB
Via Lerbäcken–Knöppelåsen–Örnäset
FRÅN
Kråkörvägen
MÅNDAG–TORSDAG
Lerbäcken, Öresvägen
Hällbruksgatan
SSAB PB 73
06
06
06
16
20
29
34
20
FREDAG
06
06
06
15
20
29
34
20

Similar documents