Amning blandt kvinder med etnisk minoritetsbaggrund

Comments

Transcription

Amning blandt kvinder med etnisk minoritetsbaggrund
Amning blandt etniske minoriteter
i Danmark
Marianne Busck-Rasmussen
Sundhedsplejerske, MPH, IBCLC
Kompetencecenter for Amning
Komiteen for Sundhedsoplysning
Dias 1
Amning blandt etniske minoriteter i Danmark
Formålet med undersøgelsen
• At finde frekvensen af fuld amning i 4 måneder
for de største ikke-vestlige etniske
minoritetsgrupper
• At undersøge om nogle af de risikofaktorer for
ikke at amme fuldt i 4 måneder, vi kender fra
etnisk danske kvinder, også gælder for ikkevestlige etniske minoritetskvinder
• Risikofaktorer: Alder, uddannelse,
beskæftigelsesstatus, indkomst, antal børn
Dias 2
Population
• Data fra Databasen Børns Sundhed
• 47.869 børn, født i årerne fra 2002 til 2009
• Børnene boede i 18 danske kommuner:
Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør,
Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev,
Hvidovre, Køge, Ledøje Smørum, HøjeTaastrup, Lyngby-Taarbæk, Rødovre,
Søllerød, Tårnby, Vallensbæk og Vejle
Dias 3
Antal børn fra hver etnisk gruppe
Danske
Tyrkiske
Pakistanske
Ex-jugoslaviske
Marokkanske
Libanesiske
Afghanske
Irakiske
Nordiske
36. 899
2.091
992
729
442
292
262
266
447
Dias 4
Andelen af mødre fra hver etnisk gruppe,
der ammede fuldt i fire måneder
75
%
70
65
60
55
50
45
40
35
30
Dias 5
Barnet blev lagt til brystet indenfor
de første to timer efter fødslen
100
95
Danske
Tyrkiske
90
85
80
Pakistanske
Exjugoslaviske
Irakiske
Marokkanske
75
Libanesiske
70
Afghanske
65
Nordiske
60
Dias 6
Barnet havde fået tilskud af
modermælkserstatning under indlæggelsen
i forbindelse med fødslen
40
35
Danske
30
25
20
15
10
5
Tyrkiske
Pakistanske
Exjugoslaviske
Irakiske
Marokkanske
Libanesiske
Afghanske
Nordiske
0
Dias 7
Kaplan Meier kurve over længden af fuld amning
for hver etnisk gruppe
100%
75%
50%
25%
0
Uger
10
20
Andel af mødre, der ammer fuldt i fire måneder
opdelt i indvandrere og efterkommere
60
50
40
Indvandrere
30
Efterkommere
20
10
0
Tyrkisk
Pakistansk
Eksjugoslavisk Marokkansk
Dias 9
Frekvens af fuld amning for indvandrere,
der har boet mere eller mindre end
10 år i Danmark
60
50
40
Under 10 år
30
Over 10 år
20
10
0
Tyrkisk
Pakistansk
Eksjugoslavisk
Irakisk
Dias 10
Karakteristika for studiepopulationenen
I forhold til etnisk danske forældre havde de
ikke-vestlige minoritets forældre:
• Et lavere uddannelsesniveau
• De var i højere grad uden beskæftigelse
• Deres samlede indkomst var lavere
• De fik flere børn
• Mødrene var yngre
Dias 11
Frekvens af fuld amning opdelt efter mors alder
80
70
60
50
40
Under 25 år
30
25-29 år
20
30-34 år
10
Over 34 år
0
Dias 12
Frekvens af fuld amning opdelt efter
mors uddannelse
80
70
60
50
40
30
20
Under 10 år
10-12 år
Over 12 år
10
0
Dias 13
Risiko for ikke at amme fuldt
i fire måneder
Justering for: mors alder, antal børn, forældrenes
uddannelse, forældrenes beskæftigelsesstatus og
forældrenes indkomst:
• Odds ratio for ikke at amme fuldt i 4 måneder,
med danske mødre som reference, var 1,31 for
de pakistanske mødre og 0,56 for de afghanske
mødre.
• For de øvrige etniske grupper var der i den
justerede model ingen forskel på fuld amning i 4
mdr.
Dias 14
Andelen af mødre fra hver etnisk gruppe,
der ammede fuldt i fire måneder
75
%
70
65
60
55
50
45
40
35
30
Dias 15
Amning eller flaske
mellem traditioner og moderne liv
• Kvalitativ undersøgelse af
amning blandt tyrkiske
kvinder i Tyrkiet og i
Brøndby
• Interview og feltstudier af
kvinder i landsbyer i
Centralanatolien og i
Brøndby
Ingrid Nilsson 2007
Dias 16
Konklussion
• Der er etnisk ulighed i amning i Danmark
• Der er færrest af de tyrkiske og pakistanske børn, der bliver
ammet fuldt i 4 måneder
• Der er en tendens til, at jo længere tid mødrene har været i
Danmark, jo færre ammer fuldt i 4 måneder.
• Ønskes:
• Mere forskning i, hvordan vi bedst støtter etniske minoriteter i,
hvordan de overkommer de udfordringer, der er ved at amme i en
dansk kontekst.
• Ref: Marianne Busck-Rasmussen, Sarah Fredsted Villadsen, Filippa Nyboe
Norsker, Laust Mortensen, Anne-Marie Nybo Andersen. Breastfeeding
Pactices in Relation to Country of Origin Among Women Living in Denmark:
A Population-Based Study. Maternal and Child Health 2014
Dias 17

Similar documents