Pressemelding Deathtrip

Comments

Transcription

Pressemelding Deathtrip
PRESSEMELDING
Torsdag 28.01.16
Forebygging av ruskjøring blant ungdom
Elever ved F21 VGs har laget en holdningskampanje i form av bilder, i
forbindelse med prosjektet DeathTrip. Hensikten er å forebygge ruskjøring blant
unge.
MA - rusfri trafikk og livsstil er ansvarlige for prosjektet DeathTrip, som er en konkurranse for elever over hele
landet ved videregående skole. Som hensikt har prosjektet DeathTrip å forebygge ruskjøring blant ungdom
fra 16-24 år, som vises å være mest utsatt. Dette gjøres ved at elvene lager holdningskampanjer og
konkurrerer om pengepremier. Den beste kampanjen vinner 30 000 kroner.
– Death Trip har som hensikt å forebygge ruskjøring blant ungdom ved at de selv blir bevisste sine
holdninger til temaet ved å jobbe med konkurransen. Selv om vi har et dramatisk navn på denne kampanjen
ønsker vi at dere unge skal oppleve gleden med å være mobil på veien, men det må skje under trygge,
rusfrie forhold, sa MA-direktør Terje Tørring da han åpnet finalen. (http://www.ma-norge.no/presse/pressemeldinger/1081-10-05-2012-death-trip-kampanjer-av-ungdom-motruskjoring)
Konkurransebidrag
Tre elever ved F21 VGs har deltatt i konkurransen
med en fotoserie, som refererer til ruskjøring.
Bildene uttrykker sorg og hjelpesløshet, som følger
av en påvirket kjøretur. Elevene- Bettina, Kristine
og Synne har satt sammen en rekke ideer som
spiller på følelser, som de håper kan få folk til å
endre holdningen til kjøring i ruspåvirket tilstand.
Bildene skal brukes på facebook, instagramreklame, t-bane, bussholdeplasser, utesteder og på
kjøreskoler.
– Vi ønsker å få frem konsekvensene av
fyllekjøring, som igjen kan føre til en endret
holdning til nettopp dette, sier Synne Elena Kikut
(19).
———————————————————————————————————————————
Kontaktinformasjon
Daglig leder i MA-Ungdom / Prosjektleder DeathTrip
Catharina Frostad
Tlf: 22 47 42 10 / 986 96 001
E-post: [email protected] www.deathtrip.no
MA- Fagdirektør Terje Tørring
Tlf: 22 47 42 07 / 920 60 821
E-post: [email protected] ———————————————————————————————————————————
MA - for rusfri trafikk
• MA er en medlemsorganisasjon som arbeider for å hindre at du møter en ruspåvirket sjåfør i trafikken.
• MAs langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli skadet som følge av ruspåvirket kjøring.
Hver dag foretas det 130 000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand i Norge.
21 % av alle dødsfall i trafikken skyldes ruspåvirkning.
————————————————————————————————————————————————

Similar documents