Stillingsbeskrivelse, Fremtidscamp 2016 - 17

Comments

Transcription

Stillingsbeskrivelse, Fremtidscamp 2016 - 17
Stillingsbeskrivelse, Fremtidscamp 2016 - 17
Tittel: Studentassistent
Arbeidsområde: Gjennomføring av arrangement Fremtidscamp 2016 og 2017
Tilsetting ved: Foreningen Technoport
Arbeidssted: NTNU
Ansettelsesperiode: februar 2016 – april 2017, med mulighet for forlengelse
Lønn:
Det blir avlønnet etter lønnstrinn 25 i Statens lønnsregulativ, for tiden brutto kr 158,40 pr time. Lønn
utbetales den 12. hver måned på bakgrunn av innlevert timeliste.
Hva er Fremtidscamp:
Fremtidscamp samler 50 samfunnsengasjerte ungdommer fra hele landet på NTNU. Ungdommen
inviteres på bakgrunn av erfaring fra ungdomspolitiske parti og frivillige organisasjoner. Vi tar inn
deltakere som er og har ambisjoner om å ta ledende roller i samfunnet.
På Fremtidscamp skal deltakerne bruke all sin kunnskap og kreativitet for å jobbe med viktige
utfordringer, spilt inn av eksterne problemeiere. I tillegg til erfaringer de bringer inn selv, lærer de å
bruke entreprenørielle verktøy og tankesett i problemløsing. Fremtidscamp 2016 arrangeres 3. – 6.
mars.
Arbeidets omfang:
Arbeidsmengden estimeres til cirka en dag i uken (20% stilling). Det må påregnes varierende
arbeidsmengde gjennom ansettelsesperioden, med stor pågang før og under gjennomføring av
arrangementet.
Oppgavene innebærer:
Du har ansvar for planlegging og gjennomføring av Fremtidscamp 2017. Dette inkluderer rekruttering
av deltakere og eksterne problemeiere, utforming av program og booking av programinnslag,
praktiske forberedelser, gjennomføring og PR-arbeid. Du vil ha lederansvar for et team studenter
som deltar i gjennomføringen. En programgruppe vil bistå og følge opp arbeidet.
Under Fremtidscamp 2016 vil du ha en noe mindre rolle, som en av fire «campfaddere» på
arrangementet. Du vil være kontaktperson for to deltakergrupper, og skal tilrettelegge for at
gruppene fungerer både faglig og sosialt. Du skal også bidra til at programmet gjennomføres som
planlagt og bistå med forberedende arbeid og praktisk tilrettelegging underveis. Fremtidscamp 2016
ses som en forberedende arena for å ta over ansvar for arrangementet i 2017.
Forberedende arbeid:
 Utforming av program og praktisk planlegging
 Booke foredragsholdere. Planlegge gruppefasilitering og sosiale aktiviteter
 Markedsføring
 Rekruttering av deltakere og eksterne problemeiere
 Behandle søknader og velge ut deltakere
 Kontakte og følge opp deltakere, før og under arrangementet
Gjennomføring og etterarbeid:
 Lede gruppa som gjennomfører arrangementet
 Overordnet ansvar for deltakernes ve og vel
 Diverse praktisk arbeid under gjennomføringen
 PR-arbeid
 Evaluering i etterkant
 Opplæring av din etterfølger
Ønskede kvalifikasjoner:
 Bosatt i Trondheim og student på NTNU ut våren 2017
 Erfaring med prosjektarbeid og arrangement
 Gode skriftlige og muntlige formidlingsevner
 Samfunnsengasjert
 Strukturert
 Kan jobbe selvstendig
 Trygg på deg selv som leder
 Erfaring fra lederverv er en fordel
Søknad må inneholde:
 Personalia (fullt navn og fødselsdato)
 Kontaktinfo (adresse, telefon, mail)
 Hva du studerer
 Eventuelle verv, nåværende og tidligere, og arbeidserfaring
 Andre interesser og relevant erfaring
 En kort beskrivelse av deg selv og hva som motiverer deg til å søke
Søknad og eventuelle spørsmål sendes på mail til: [email protected]
Søknadsfrist: 11. februar kl.12:00
Intervju 12. februar fra kl. 10:00-14:00
Sted: Rektors stab for nyskaping, Hovedbygget NTNU Gløshaugen (kart)
Arbeidet starter uke 7

Similar documents