Program Microsoftdagen Bergen 2016

Comments

Transcription

Program Microsoftdagen Bergen 2016
Program Microsoftdagen Bergen 2016
Spor 1
Torget
11:30-12:00
Spor 2
Bryggen
Spor 3
Vågsalmenningen
Spor 4
Nøstetorget
Lunsj og velkommen
12:00-12:30
Digital transformation
Frode Myrseth / EVRY
Enterprise Mobility Suite
Morten Stange Bye / Microsoft
Azure Logic Apps: Slutt å tenk
sikkerhet, tenk på datane
dine!
Torstein Utne / EVRY
Demystify the Cloud
Christian Mohn / EVRY
12:35-13:05
Veien til skyen
Anders Eide / EVRY
Windows 10
Arne Hartmann / Microsoft
En sen lørdag
Marius Seim / EVRY
Neste versjon av
SMARTPoint&SMARTStore:
EVRY’s Beste SharePointerfaringer, satt
sammen til en løsning
Geir André Bakke og Tom Solem / EVRY
13:10-13:40
Hybrid Datasenter
Håvard Grøndal /
EVRY
SharePoint 2016
Roger Langedal og Tom Solem / EVRY
Azure BizTalk Services:
Giftemål mellom cloud og
on-premise
Moses Papas / EVRY
Risk Manager
Kvalitetssystem:
Verktøy for risikostyring, læring og
forbedring.
Susanne Helland Flatøy / EVRY
13:45-14:15
Hybrid, veien videre
Michael Arntzen /
EVRY
De skjulte gullkorn i SharePoint:
Hvordan SharePoint kan løse
oppgaver med enkle grep
Geir Andre Bakke / EVRY
En sen lørdag
Marius Seim / EVRY
Power BI
Hvordan har forretningen det i dag, da?
Torstein Utne /EVRY
14:15-14:35
Pause med servering av kaffe, boller og underholdning
14:35-15:05
Digital transformation
Frode Myrseth / EVRY
SharePoint 2016
Roger Langedal og Tom Solem / EVRY
Azure Logic Apps:
Slutt å tenk sikkerhet, tenk på
datane dine!
Torstein Utne / EVRY
Demystify the Cloud
Christian Mohn / EVRY
15:05-15:35
Hybrid Datasenter
Håvard Grøndal /
EVRY
Neste versjon av
SMARTPoint&SMARTStore:
EVRY’s Beste SharePointerfaringer
satt sammen til en løsning
Geir André Bakke og Tom Solem /
EVRY
Power BI
Hvordan har forretningen det i
dag, da?
Torstein Utne /EVRY
Azure BizTalk Services - Giftemål mellom
cloud og on-premise
Moses Papas / EVRY
15:35-16:00
Hybrid, veien videre
Michael Arntzen /
EVRY
De skjulte gullkorn i SharePoint:
Hvordan SharePoint kan løse
oppgaver med enkle grep
Geir Andre Bakke / EVRY
Veien til skyen
Anders Eide / EVRY
Risk Manager
Kvalitetssystem:
Verktøy for risikostyring, læring og
forbedring. Etablering av kvalitetssystem
i henhold til ISO-standarder
Susanne Helland Flatøy / EVRY
16:00
Premieietrekning av Surface Pro 3

Similar documents