FORELDREKURS - Birkenes kommune

Comments

Transcription

FORELDREKURS - Birkenes kommune
FORELDREKURS
Kursdager:
02.02.16
09.02.16
16.02.16
01.03.16
08.03.16
15.03.16
Tidspunkt:
20.00–21.30
Sted:
Birkeland helsestasjon
(Møterom «Varpelia»)
Kurset er gratis
Trygghetssirkelen
Vi tenker at alle foreldre ønsker å gi
barna sine trygghet. Likevel
opplever de fleste at det å være
foreldre byr på mange utfordringer.
Trygghetssirkelen (COS-P) er et
foreldreveiledningsprogram som
ønsker å gi dere foreldre et
«veikart» til å forstå barns behov og
signaler, samt modeller for hvordan
man som forelder kan forsøke å
imøtekomme disse behovene.
Målet er at barnet ditt skal oppleve
trygghet og få hjelp til å utvikle seg
slik at det vil stå sterkere til å møte
livets utfordringer.
Kurset foregår i gruppe med maks
12 deltagere. Dere velger selv hvor
mye dere ønsker å dele i gruppa.
Kurset går over seks ganger, og
baserer seg på et ferdigutviklet
DVD-materiell.
Kurset legger vekt på:
- Hvordan observere, tolke og møte
barnets behov
- Hvordan hjelpe barnet til å
regulere egne følelser
- Hvordan håndtere situasjoner
hvor barnet oppfører seg
utfordrende
- Hvordan takle egen frustrasjon i
møte med barnet
Vi oppfordrer begge foreldre til å
delta – da får dere mer ut av
kurset! Det er dessverre ikke mulig å
ta med barna, da dette av erfaring
gir foreldrene mindre læringsutbytte.
Kursholdere: Lina Braadland Buset (helsesøster) og Cecilie Hodne
(helsesøster).
Påmelding innen 26.01.16 til Birkeland helsestasjon, tlf. 37 28 15 30, eller på epost: [email protected]
Merk e-posten ”COS” og oppgi navn, adresse og telefonnummer.
”Jeg har fått
øynene mer opp
for at barnet mitt
er sin egen lille
person med sine
egne små behov.”
”Jeg ante ikke at
det var så mye
som foregikk
mellom barnet mitt
og meg”