Last ned emnematrise

Comments

Transcription

Last ned emnematrise
Bachelor i Art Direction
Studieåret 2016-2017
Sem6
Sem5
Praksis (7,5 sp)
Bacheloroppgave (22,5 sp)
Valgemne (15 sp)
Valgemne (15 sp)
Sem4
Kommunikasjonsdesign i
digitale medier (7,5 sp)
Sem3
Strategi og samfunn
(7,5 sp)
Markedskommunikasjon (22,5 sp)
Sem2
Visuell ledelse (7,5 sp)
Visuell dramaturgi (22,5 sp)
Sem1
Teori og metode (7,5 sp)
Visuell kommunikasjon (22,5 sp)
7,5 studiepoeng
Redaksjonell kommunikasjon (15 sp)
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
Valgemne (7,5 sp)
7,5 studiepoeng
Gule emner er felles for to eller flere studieprogram. Hvite emner er obligatoriske emner spesifikke for dette studieprogrammet.
Grønne emner viser plassering av valgemner.
I 5. semester skal studentene velge to av følgende valgemner:
•
Fordypning i markedskommunikasjon (15 sp)
•
Fordypning i redaksjonell kommunikasjon (15 sp)
•
Visuell fordypning (15 sp)
I 4. semester vil vi fra og med våren 2017 tilby flere valgemner på tvers av avdelinger og program.
Det tas forbehold om endringer og justeringer i studie- og emneplaner og i valgemnetilbudet som en følge av faglig utviklingsarbeid.