Välkommen till förvaltningskurs

Comments

Transcription

Välkommen till förvaltningskurs
Välkommen till förvaltningskurs
Riksbyggens intresseförening
utvecklar engagemanget
för din bostadsrättsförening.
Välkommen till en förvaltningskurs den 3-4 mars 2016!
Årets kurs fokuserar på ekonomi och juridik.
Kursgården
Utbildningen kommer att hållas på Vallhall Park Hotel & konferens,
Stjernsvärds Allé 66 i Ängelholm, www.hotelvalhallpark.se.
Anmälan & kostnad
Internatkurskostnaden är 3 600 kr per person inklusive moms.
Anmälan ska vara Intresseföreningen tillhanda senast den 29 januari 2016.
OBS! Deltagarantalet max 60 personer. Max 3 personer per förening, därefter
efter mån av plats. Anmäl er på http://anmalan.riksbyggen.se eller använd
bifogad anmälningsblankett.
Anmälan är bindande och avbokning ska ske senast fyra veckor innan kursen i
enlighet med SHR: s regler, annars debiteras föreningen hela kursavgiften,
ingen debitering sker vid händelse av sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.
Föreningen bör dock i det längsta försöka skicka en ersättare.
10081 1.0
Bekräftelse med vägbeskrivning och deltagarförteckning översänds efter
anmälningstidens slut.
1 (3)
Kursens innehåll
Det preliminära programmet för utbildningen ser ut så här:
Torsdagen den 3 mars
09.30
Samling med kaffe och fralla
10.00
Inledning och presentation av Intresseföreningen
10.15
Juridik – Reparations och underhållsansvar
Vi berättar vilket underhållsansvar bostadsrättshavare respektive
styrelsen har i en bostadsrätt med utgångspunkt i de nya normalstadgarna
för Riksbyggens bostadsrättsföreningar. Vi går även igenom vad som
gäller om man gör ändringar i en lägenhet samt vad som gäller vid
tillträde till en lägenhet.
Medverkande: Ulrik Rydstedt, Osséen Försäkringsmäklare
11.45
Lunch
13.00
Juridik – Styrelsens ansvar och medlemmens ansvar
Vi berättar vad som gäller när nyttjanderätten till en lägenhet blir
förverkad. Vi går igenom störning och dröjsmål att betala avgift.
Vi går också igenom praktiska skadeexempel och försäkringsfall
Medverkande: Ulrik Rydstedt, Osséen Försäkringsmäklare
15.00
Kaffe och incheckning
15.30
Fråga juristen
Vi avslutar juridikpassen med tid för att ställa generella frågor till
juristen.
Medverkande: Ulrik Rydstedt, Osséen Försäkringsmäklare
16.45
Summering
17.00
Avslutning dag 1
19.00
Middag
2 (3)
Fredagen den 4 mars
07.30
Frukost och utcheckning
08.30
Tipsrunda
09.00
Ekonomi – Vilka verktyg styr föreningen och dess ekonomi?
Vi berättar om de parametrar som påverkar föreningens ekonomi och hur
styrelsearbetet kan bli mer effektivt.
Medverkande: My Engdahl och Lars Viktin, Riksbyggen
10.00
Kaffe
10.15
Ekonomi - Bokslut, kassaflöde och årsredovisning
Hur läser man en årsredovisning? Vad är det man skall titta efter? Hur
jämför vi mellan olika bostadsrättsföreningar?
Medverkande: My Engdahl och Lars Viktin, Riksbyggen
12.00
Lunch
13.00
Fråga ekonomerna
Passet börjar med gruppövningar och avslutas med tid för att ställa
generella frågor till ekonomerna.
Medverkande: My Engdahl och Lars Viktin, Riksbyggen
15.00
Kursutvärdering, prisutdelning och avslutning
15.15
Fika
15.45
Hemfärd
Välkommen med din anmälan!
Intresseföreningarna i Skåne
3 (3)